Editörler : Adversary
01 Aralık 2010 13:48  


657 sayılı kanunun 91. maddesi

Belediyelerde müdürlüğü fesh edilen ve herhangi eş değer bir görev ve kadroya atanmayan kadrolu müdürlerin durumları yeni düzenlenen 657 sayılı DMK na göre ne olacaktır