Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
12 Aralık 2010 17:29  


Aile hekimi sağlık elemanı maaşları???

Aile hekiminin yanına, kamuda çalışan ebe-hemşire ve sağlık memurları arasından seçilmek şartıyla bir aile sağlığı elemanı verilir. Bu kişiler de sözleşmeyi valiyle yaparlar ve memurluktan aylıksız izinli sayılıp sözleşmeli çalışan haline gelirler. Aile hekiminde 3 bin kişi kayıtlı ise brüt 1600 lira kazanan sağlık elemanının eline 1135 lira geçer.

Aile hekiminin yanına verilen aile sağlığı elemanlarına doktorlar gibi 5 değil sadece 2 kalemden ücret ödemesi yapılmaktadır.

Bunlar; A) Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret B) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretidir.

A) Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret: İlk 1000 kişiye kadar 800 TL ve ayrıca 1000 kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 0.40 TL esas alınır. Aile hekimliği uygulamaları için bakanlıkça görevlendirilen aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kişi başına 0.10 TL esas alınır. Eğer kayıtlı kişi sayısı 4000?den fazlaysa, fazla olan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Örneğin, halen kamuda ebehemşire veya sağlık memuru olarak çalışan birisi aile sağlığı elemanı olmayı seçer ve sözleşme imzalarsa, (ki bakanlık seçmesi için bütün dayatmaları yapıyor) ve 3000 kişi kayıtlı ise alacağı brüt ücret, 800+800 = 1600 lira olacaktır. Prim ve vergi kesintileri sonrasında eline 1135 lira net ücret geçecektir.

B) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına çalıştığı bölgeye göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ödenir. Buna göre sözleşmeli aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemede; 1) 1, 2 ve 3?üncü bölgelerde görev yapanlar için tavan ücretin % 5?i (156 lira) 2) 4?üncü bölgede görev yapanlar için tavan ücretin % 7?si (218.4 lira) 3) 5?inci bölgede görev yapanlar için tavan ücretin % 10?u (312 lira) 4) 6?ncı bölgede görev yapanlar için tavan ücretin % 15?i (468 lira) 5) 7?nci bölgede görev yapanlar için tavan ücretin % 20?si (624 lira) esas alınır. Yukarıda sayılan ödemelerden ?A? bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi ile sosyal güvenlik primi, ?B? bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.

4000 kişiyi geçerse ödeme yok

Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca yapılacak brüt ödemeler toplamı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin 1.5 katını aşamaz. Eğer kayıtlı kişi sayısı 4000?den fazla ise fazla olan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

HEKİMİN ÜCRETİNDEN SEVK KESİNTİSİ

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi, bakanlıkça aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip ve tabipler ve serbest olarak çalışanlardan bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip ve tabipler için kayıtlı kişiler için ödenecek ücret kaleminde (1) hesaplanan brüt ücretin; I Bir önceki ay sevk oranı % 15?ten az ise % 0?ı I % 15 (dahil)% 20 (hariç) ise % 1?i I % 20 (dahil) % 25 (hariç) ise % 2?si I % 25 ve daha fazla ise % 5?i oranında kesinti uygulanır.

ÜCRETTEN KESİNTİ BRÜTÜN YÜZDE 20?SİNİ GEÇEMEZ

Diğer kesintiler: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi, bakanlıkça aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip ve tabipler ve serbest olarak çalışanlardan bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip ve tabiplere yapılacak ödemelerde; koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşı takibi, gebe takibi ve çocuk-bebek takibindeki aylık başarı oranlarına göre ayrı ayrı kesinti uygulanır. Bu takiplerde; kayıtlı kişiler için ödenecek ücret kaleminde hesaplanan brüt ücretin; I Aylık başarı oranı % 90 (dahil)-95 (dahil) ise % 1?i I Aylık başarı oranı % 80 (dahil)-90 (hariç) ise % 2?si I Aylık başarı oranı % 80?den daha düşük ise % 5?i oranında kesinti uygulanır. Kesinti üst sınırı: Aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 17?nci maddenin ?A? bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20?sinden fazla olamaz.

DIŞARIDAN GELENDEN ÜCRET ALINAMAZ

Sürekli ikamet ettiği ilden uzakta kalacak kişi veya geçici süreyle Türkiye?de ikamet edecek olan kişi, zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden kayıt yaptırmaksızın sağlık hizmeti alır veya hastaneye sevk edilir. Bu durumda sevk, aile hekiminin sevk sayısına işlenmez. Aile hekimi bu durumdaki kişiler için herhangi bir ücret talep edemez. Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen aile hekimliği sağlık elemanı dışında, şoför, temizlikçi, çaycı, kaloriferci işe alabilir. Bunları işe aldığı andan itibaren de SGK?ya göre işveren olur. Maliye?ye göre de mükellef. Ücret bordrosu, aylık bildirge, muhtasar beyanname gibi belgeleri vermek zorunda olur. Aile hekimleri, diğer hekimler gibi değildir. Tıbbi kötü uygulama sigortasının primlerinin tamamını kendileri ödemek zorundadır. Diğer hekimlerde ise ödemenin bir kısmı kamu veya özel hastane tarafından karşılanmaktadır.

BUNA GÖRE ORTALAMA GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ (1, 2 ve 3?üncü bölgelerde görev yapanlar için tavan ücretin % 5?i (156 lira)İLE BERABER 1400-1500 NET ALINACAK SİZCE HESAP YANLIŞ MI?

12 Aralık 2010 17:56

ayhan51
Kapalı

1500 -2000 lira alıyoruz diyenler var aile sağlığı elemanı olarak hangisi doğru ali tezel mi doğru söylüyor bilen varsa yardımcı olabilirlermi...

12 Aralık 2010 18:04

murat.01

aile hekimliğinde sağlık elemanı olarak çalışan yok mu.kaç nüfusunuz var ne kadar maaş alıyorsunuz??ali tezel in dediği doğruysa ne anlamı kaldı aile sağlık elamanı olarak çalışmanın

12 Aralık 2010 19:06

denizesma

ben izmirdeyim 2500 nüfusum var 1420 tl maaş alıyorum 4b ebeyim

12 Aralık 2010 20:41

ayhan51
Kapalı

demekki sizin nufus sayısı az 3500 nufusa baksaydınız adam başı 40 kuruştan 400 tl daha alacaktınız benim kayıtlı olduğum aile hekimi ve eşi aynı binada çalışıyorlar hatta beni işe alacaktı ses çıkmadı babamı götürdüm babam il dışında çalıştığından ordaki aile hekimine kayıt olmuş bilgisayardan baktı yaa dedi bu sistem böyle hemen kaydetmişler dedi gitti kimliği aldı hemen üstüne yazdı nufus sayım artsın diye maaşallah götürün doktorlar hükümet size çalışıyor zaten 8-9 sen al 8-9 da eşin alsın ne güzel istanbul....

12 Aralık 2010 21:22

drbotox

kıskandın mı? çatla.

sende zamanında kırıp kıçını ders çalışıp kazansaydın tıpı.

12 Aralık 2010 21:26

ayhan51
Kapalı

ne kıskanacam ALLAH gözünüzü doyursun belki şükretmeyi öğrenirsiniz.

12 Aralık 2010 22:14

ayhan51
Kapalı

peki drbotox sağlık bakanlığı kendisine yetki verdi diye yanında çalışan sağlık personelini çoçuk gibi azarlamaya hakkı varmı o gün karşılaştığım olaydan biri de bu...sağlık personelide tamam doktorum tamam doktorum diyor sözleşmeli de 980 tl ye çalışıyor bilginize doktor larla benim bir sorunum yok saygım da ayriyeten sonsuzdur bir kurumda amir kimse ona saygı ve sevgi göstermek gerektiğini bilen bir insanım yalnız aile hekimi maaşları iyi ayriyeten benim ilgi alanımda değil ben bildiklerimi söyledim katılmayabilirsiniz...

12 Aralık 2010 22:26

bildiğin gibi değil

aile hekimliğinde birlikte çalıştığınız dr çok önemli, eğer uyum sağlayabildiğiniz bir kişilik yapısı varsa güzeldir ama ya uyum sağlayamazsanız her gün çekilir mi

13 Aralık 2010 13:08

minarebiliş

ilk 800 1000 nufusa 800 lira ondan sonra her 1 nufusa 0,40 tl.bu doğru.sosyo gelişmişlik bölgeler arasında da fark var buda doğru...yalnız aynı nufusa sahip bir kadrolu ile bir 4/b li arasında bir fark var..bide bunun kesintileri var. örneğin kendi bölgenizden 4 aydan saonra bir gebe tespit etmişseniz size eperce bir kesinti yaparlar.aşı oranlarınız %95 altında olursa ek olarakta kesinti yaparlar.yani anlayacağınız kesinti üzerine kesinti.artı bu paket uygulamaya ne zamana kadar öyle olacak.örneğin aile yardımını alan bir 4/b li, aile hekimliğine girerse bunu almayacak.maaş zammı olarak yılda iki defa yapılır ama aile sağlığı elemanı bundan nasibini alamayacak.siz siz olun güzelce düşünün tehlike kapınızda!!!!

13 Aralık 2010 19:16

fayf

arkadaşlar yetişkin çocuklarınız varsa kesinlikle sağlık personeli olmaya yönlendirmeyin geleceğin taşaron işçileri olurlar.

14 Aralık 2010 20:34

ebe_krbk

3634 nufusum var 4 b liyim 2020 alıyorumm...

14 Aralık 2010 23:40

denizesma

arkadaşlar pekala bu 2011 zamları aile sağlığı personellerini etkiliyormu %4 zammı ve 80 tl ek zammı ase ler alabiliyormu

15 Aralık 2010 11:49

köylü5

Arkadaşlar ben de 4-B li hemşireyim.İstanbul da aile hekimi yanında çalışıyorum.3500 nüfus var. ne kadar alacağımı bilmiyorum. hoş bugün maaş yatacak denmişti ama maalesef yatmadı.İnşallah akşama kadar yatar

15 Aralık 2010 12:19

minarebiliş

denizesma arkadaşım a,le sağlığı elamının ve aile hekimliğinin maaşları bir pakettir. vali tarafından çalıştırılan geçici personellerdir. maaşlarını ancak paket uygulada değişikik yapılırsa o zaman artabilir veya azalabilir.ama memurlarınki ise bir görüşme (sendikal faaliyet) ile alınır. oysa aile hekimliğine geçenlerin sendika üyesi olmadığından dolayı yıllık zamlar ve ek ödemeler aile yardımı vessaire ne varsa işte aile hekimliğine geçenlere vermezler....

15 Aralık 2010 12:33

denizesma

arkadaşım dediğinde haklı olabilirsin tamam şuan için nüfusu tam olan aile sağlığı personeli maaşı ortalama 2000 lira fakat bu zamlar bizlere yansıması bizim 10 yıl sonraki maaşlar hep aynı kalır

15 Aralık 2010 13:23

minarebiliş

sevgili meslektaşım 2007 ayında da aile sağlığı elamınına ilk 1000 e 800 lira ondan sonra her nufusa 0.40 tl ve gelişmiş düzeyine görede tavan ücreti üzerinden veriliyordu. eee 3 sene oldu niye zamlanmadı ? 3 yıl öncede aynı idi bugünde aynı... yarın ne olur onu bilmem ama şuan için durum bu.

15 Aralık 2010 13:46

denizesma

tamam bende aynısını düşünüyorum sana katılıyorum maaşımız 1400 tl iken ase olunca 2000 tl oldu şimdilik bu para oldukça cazip zamlar maaşa yansımadıkça bu caziplik biterki herkes geriye döner

15 Aralık 2010 13:56

minarebiliş

2000 tl her yer öle olmaz işte. doğu belki olur ama batı yani 1. bölgelerin bu rakama ulaşması neredeyse mümkün değil. artı sağlık bakanlığı nufusu düşürecez diyor ortalama 2500 civarı diyo. eee ne kadar alırsın bir hesaplasana ? ama kadrolu ve 4924 lü 4/b ye görek fazla alır.ssk kesintisinden dolayı...bakınız her ay aile hekimliği farklı alabiliyor .nufusu artar veya aşı oranları yada 4.aydan sonra gebe tespiti gibi durumlar performansı etkiliyerek sizin paket fiyatınızdan düşürmeside var. o 2000 tl 4/4 lük hizmetle doğudaki ve 3000-3500 arası nufusu olan bir sağlık elamnı için geçerli.

15 Aralık 2010 16:04

denizesma

BEN İZMİRDEYİM 3500 NÜFUSA 2000 ALAN ÇOK

16 Aralık 2010 03:20

sepetyus

vanda 2.800'ü mobil toplam 3575 nüfusa 6 günlük maaş 485 tl aldım.

Toplam 30 mesaj
ANKET
Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın tutuklanmasını;