Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
«666768697071727374757677»
07 Şubat 2012 21:39

ahkam2

Bizim ülkemizde memur kanunlarında aslolan eğitim durumu değil;kıdem ve hizmet süresidir.

Kimseyi incitmek istemem ama 20 yıllık lise mezunu memur, yeni işe başlamış doktoralı memura iş öğretir. İcabında onun amiri bile olur.

Zamanında uzman ünvanı alan lise mezunları vardır.

Yaşlı egemen toplumdan eğitim egemen topluma geçmek en büyük dileğimiz.Yaşlandıkça saygı kazanılan yerlerden biri memuriyet diğeri de şeyhliktir(!)

08 Şubat 2012 10:05

pegaipanderma
Yasaklı

Döner Sermaye Yönetmeliği değişikliğinden (08.02.2012)galiba çoook büyük kazancınız oldu ey GİH sınıfı memurlar!..

Keyfiniz yerinde,hala sesiniz çıkmıyor ve hala sendikalara boşuboşuna aidat ödemek çok hoşunuza gidiyor anlaşılan!

Yoksa;GİH sınıfı memurların özlük hakları da din hizmetleri sınıfındakiler gibi düzenlendi,sınavsız unvan değişikliği hakkı herkese tanındı(en azından memuriyete ilk girişte bitirdiği bölüm dışında farklı unvanda memurluk kazanmak zorunda bırakılanlara),yüksek lisanslılara 1 derece verildi,2005 sonrasında memur olanlara da yine ayrıca 1 derece verildi ve bu kazanımlarda o çok değerli gördüğünüz,peşinden koştuğunuz ama sizleri takmayan,haklı isteklerimizi (belki binlerce e-postamıza rağmen) dile getirmek istemeyen malum sendikaların çoook etkisi oldu da benim mi haberim yok?

Neyse ben sizi hiç rahatsız etmeyim;siz hala mışıl mışıl uyumaya devam edin... Ey GİH sınıfı memurlar!..

08 Şubat 2012 11:28

pegaipanderma
Yasaklı

Lütfen aşağıdaki adreslere kopya-yapıştır ile bağlanın.

Bu başlıklardaki konulara yazılarınızla, yorumlarınızla,beğenmelerinizle,haberi-konuyu-yorumu puanlamalarınızla destek olun.

Hiç olmazsa memur sitelelerindeki bu haberlerin,konuların,haklı isteklerimizin sürekli gündemde tutulabilmesi adına bunu yapın lütfen!

http://forum.memurlar.biz/genel-idare-hizmetleri/85-gih-sinifi-memurlarin-ozluk-haklari-egitim-ogretim-durumlarina-gore-duzenlenmeli.html

http://www.memuruz.net/forum/gih-sinifi-memurlarin-ozluk-haklari-egitim-ogrenim-durumlarina-gore-duzenlenmeli...-9246.htm?PR_startPage=0

http://www.memuruz.biz/sayfa-haber-isim-genel-idare-hizmetleri-ozluk-haklarinin-egitim-durumuna-gore-duzenlenmesi.htm

http://www.memuruz.biz/sayfa-haber-isim-gih-sinifi-memurlar-29-12-2011.htm

http://www.memuruz.biz/sayfa-haber-isim-gih-sinifi-personelin-ozluk-haklari.htm

08 Şubat 2012 14:56

tubaktas

güncel konu olarak kalsın

09 Şubat 2012 08:42

sağtekk

" KAMUDA GENEL İDARE HİZMETLERİ PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARININ EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DÜZENLENMESİ"

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunu memurla aynı Ünvan ve sınıftaki ortaokul mezunu memurla arsında, eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir farklılık bulunmamaktadır bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanmaktadır.

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının (Teknik Hizmetler,Sağlık Hizmetleri), hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş. Belirlenen yüksek okul veya Fakültelerini bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar üst öğrenim olarak kabul edilen yüksek okul ve fakülteleri bitirmeleri halinde görev ünvanı değişmeden,Görevde yükselme veya Ünvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan üst öğrenimi bitirerek, diploma ve ya çıkış belgelerini kurumlarına verenlerin intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , zam ve tazminatlarının (özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödemeleri vb)belgelerin kuruma verildiği tarihten itibaren ödenmesini istenirken; (160 nolu DMK tebliği)

Ama her nedense bu uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, Gih. sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirenler için uygulanmamakta ve eğitimlerine istinaden kazanımları olmamaktadır.Yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.Çifte standart uygulanmaktadır

G.i.H sınıfı memurarın özel hizmet tazminatlarının belirlenmesinde eğitim durumlarının dikkate alınmaması büyük bir adaletsizliktir. Aynı kurumda görev yaptığı sağlık ve Teknik hizmetler. çalışanı arkadaşının eğitim düzeyi dikkate alınıp maaşında (özel hizmet tazmınatı vb.) bir iyileştirme olurken, memurun bundan mahrum bırakılması son derece hakkaniyetsiz bir uygulamdır.

Genel idare hizmetleri sınıfı personelleri ile sağlık hizmetleri ve Teknik Hizmetler sınıfında yer alan personeller arasında özel hizmet tazminatları bakımından bir eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Söz konusu eşitsizliğin, Anayasanın kanun önünde eşitlik, ücrette adalet sağlanması gibi hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir

ortada büyük bir adaletsizlik olduğunu herkes bildiği halde adalet tecelli etmemektedir.

ÖRNEK: 1-) 4/1 Derecesindeki Lisans Vb. Mezunu GİH sınıfı memur ile

4/1 Derecesindeki Lisel mezunu GİH sınıfı memur aynı özlük ve mali haklara sahiptir. Maaş ve ek ödemelerinde eğitim durumuna istinaden farklılık yoktur.

2-) 160 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin E- Uygulamaya İlişkin Ortak hükümleri Bölümünde yer alan karara göre kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden bulundukları sınıflara atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma ve ya çıkış belgelerini kurumlarına verenlerin intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , zam ve tazminatlarının (özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödemeleri vb)belgelerin kuruma verildiği tarihten itibaren ödenmesini istenirken;

Genel idare hizmetleri memurları bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Adeta G.İ.H memurlarının bitirmiş olduğu yüksek okullar hiçe sayılmış ve eğitimin özendirildiği dünyamızda adeta bu sınıflara fazla eğitim görmeyin nasıl olsa işinize yaramaz denilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİ:1- Hangi fakültelerin veya yüksek okulların genel idare hizmetlerinde üst öğrenim olduğunun belirlenmesi ve bu kişilerinde belirtilen okulları bitirmeleri halinde diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi özlük haklarından yaralandırılması.( özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek gösterge vb.)

2- Genel idare hizmetleri sınıfında iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri (işletme fakültesi, kamu yönetimi vb.) fakülte ve ilgili yüksekokulların GİH sınıfının üst öğrenimi sayılması.

3-Önlisans, Lisans, Yüksek lisans öğrenimi görmüş memurlara adeta ceza gibi uygulanan bu anlayıştan vazgeçilerek, Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin eğitim ve öğrenim durumuna göre haklarının diğer sınıflarda olduğu gibi verilmesi Genel idare himetleri Personelini Memurların mağduriyetini gidrecektir.

4- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel idare hizmetleri memurlarının yüzde 55 olan özel hizmet tazminatının iptal edilerek eğitim düzeylerine göre yeniden belirlenmesi mağduriyeti gidrecektir.

Bu nedenlerden dolayı konunun çözüme kavuşması haksızlığın gidERİLMESİ haksızlığın çözüme kavuşturulması HUSUSUNU SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

sağtekk

KENDİNİZ İÇİN İSTEMİYORSANIZ BUNU ÇOCUKLARINIZIN RIZKI İÇİN YAPIN

ÇÜNKÜ BU BİZİM HAKKIMIZ

YUKARIDAKI METNİ GÜNCELLEDİM

http://edilekce.tbmm.gov.tr/Login.aspx ÖZELLİKLE BURAYA

ULAŞABİLDĞİNİZ HERYERE GÖNDERİN SNDİKALAR BASIN VB HERYER

09 Şubat 2012 10:46

Mutlumsu

Hak aramaya devam..

09 Şubat 2012 10:58

Mutlumsu

Hak aramaya devam..

09 Şubat 2012 11:01

raksit

devammm....

10 Şubat 2012 14:00

talaz4478

bu sayfa neden 2 sayfaya düşürdük hata bendede var ben bir aydır v.h.k,i takıldım durdum ardaşlar özür dilerim

10 Şubat 2012 23:26

sağtekk

KAMUDA GENEL İDARE HİZMETLERİ PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARININ EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DÜZENLENMESİ"

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunu memurla aynı Ünvan ve sınıftaki ortaokul mezunu memurla arsında, eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir farklılık bulunmamaktadır bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanmaktadır.

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının (Teknik Hizmetler,Sağlık Hizmetleri), hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş. Belirlenen yüksek okul veya Fakültelerini bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar üst öğrenim olarak kabul edilen yüksek okul ve fakülteleri bitirmeleri halinde görev ünvanı değişmeden,Görevde yükselme veya Ünvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan üst öğrenimi bitirerek, diploma ve ya çıkış belgelerini kurumlarına verenlerin intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , zam ve tazminatlarının (özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödemeleri vb)belgelerin kuruma verildiği tarihten itibaren ödenmesini istenirken; (160 nolu DMK tebliği)

Ama her nedense bu uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, Gih. sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirenler için uygulanmamakta ve eğitimlerine istinaden kazanımları olmamaktadır.Yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.Çifte standart uygulanmaktadır

G.i.H sınıfı memurarın özel hizmet tazminatlarının belirlenmesinde eğitim durumlarının dikkate alınmaması büyük bir adaletsizliktir. Aynı kurumda görev yaptığı sağlık ve Teknik hizmetler. çalışanı arkadaşının eğitim düzeyi dikkate alınıp maaşında (özel hizmet tazmınatı vb.) bir iyileştirme olurken, memurun bundan mahrum bırakılması son derece hakkaniyetsiz bir uygulamdır.

Genel idare hizmetleri sınıfı personelleri ile sağlık hizmetleri ve Teknik Hizmetler sınıfında yer alan personeller arasında özel hizmet tazminatları bakımından bir eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Söz konusu eşitsizliğin, Anayasanın kanun önünde eşitlik, ücrette adalet sağlanması gibi hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir

ortada büyük bir adaletsizlik olduğunu herkes bildiği halde adalet tecelli etmemektedir.

ÖRNEK: 1-) 4/1 Derecesindeki Lisans Vb. Mezunu GİH sınıfı memur ile

4/1 Derecesindeki Lisel mezunu GİH sınıfı memur aynı özlük ve mali haklara sahiptir. Maaş ve ek ödemelerinde eğitim durumuna istinaden farklılık yoktur.

2-) 160 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin E- Uygulamaya İlişkin Ortak hükümleri Bölümünde yer alan karara göre kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden bulundukları sınıflara atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma ve ya çıkış belgelerini kurumlarına verenlerin intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , zam ve tazminatlarının (özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödemeleri vb)belgelerin kuruma verildiği tarihten itibaren ödenmesini istenirken;

Genel idare hizmetleri memurları bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Adeta G.İ.H memurlarının bitirmiş olduğu yüksek okullar hiçe sayılmış ve eğitimin özendirildiği dünyamızda adeta bu sınıflara fazla eğitim görmeyin nasıl olsa işinize yaramaz denilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİ:1- Hangi fakültelerin veya yüksek okulların genel idare hizmetlerinde üst öğrenim olduğunun belirlenmesi ve bu kişilerinde belirtilen okulları bitirmeleri halinde diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi özlük haklarından yaralandırılması.( özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek gösterge vb.)

2- Genel idare hizmetleri sınıfında iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri (işletme fakültesi, kamu yönetimi vb.) fakülte ve ilgili yüksekokulların GİH sınıfının üst öğrenimi sayılması.

3-Önlisans, Lisans, Yüksek lisans öğrenimi görmüş memurlara adeta ceza gibi uygulanan bu anlayıştan vazgeçilerek, Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin eğitim ve öğrenim durumuna göre haklarının diğer sınıflarda olduğu gibi verilmesi Genel idare himetleri Personelini Memurların mağduriyetini gidrecektir.

4- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel idare hizmetleri memurlarının yüzde 55 olan özel hizmet tazminatının iptal edilerek eğitim düzeylerine göre yeniden belirlenmesi mağduriyeti gidrecektir.

Bu nedenlerden dolayı konunun çözüme kavuşması haksızlığın gidERİLMESİ haksızlığın çözüme kavuşturulması HUSUSUNU SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

sağtekk

KENDİNİZ İÇİN İSTEMİYORSANIZ BUNU ÇOCUKLARINIZIN RIZKI İÇİN YAPIN

ÇÜNKÜ BU BİZİM HAKKIMIZ

YUKARIDAKI METNİ GÜNCELLEDİM

http://edilekce.tbmm.gov.tr/Login.aspx ÖZELLİKLE BURAYA

ULAŞABİLDĞİNİZ HERYERE GÖNDERİN SNDİKALAR BASIN VB HERYER

14 Şubat 2012 13:49

talaz4478

arkadaşlar ben sendika yöneticilerini sokakta yaktalayınca bu konuyu gündeme getirmeileri için baskı kuruyorum ama bilmiyorum ne olur sonucu il yönetici bazında

14 Şubat 2012 13:54

gölge54

arkadaşlar türk sağlık-sen in bu konuda danıştaya açtığı dava ne aşamada bilen var mı?öğrenciyken maden-jeoloji vs. mühendislikte okuyana selam vermezdim benden 800 lira fazla maaş alıyolar şimdi. hak mı bu?

14 Şubat 2012 13:57

gölge54

işin şakası tabi bu.biz de üni. mezunu olarak hakkımızı istiyoruz.

14 Şubat 2012 15:30

pegaipanderma
Yasaklı

gazibesyo24 vurguladığı konuda haklı.

Örneğin biz "işletme" ya da "iktisat" mezuniyeti koşulu ile değil bakanlığın ÖSYM kılavuzunda belirttiği sadece ve sadece "MATEMATİK"(4513 KODU)mezuniyeti şartıyla kpss p3 sıralamasıyla bakanlık merkez teşkilat GİH sınıfı VHKİ'liği kazandık.

Hazır metni hazırlayan arkadaş lütfen bu eksikliği hemen gidersin ki mücadelemizde bir de yanlış yönlere sapılmasın...

15 Şubat 2012 13:38

lejyoner02
Kapalı

güncel

15 Şubat 2012 23:27

sedatmir
Kapalı

Ben artık türksağlık senin böyle bir davası oldugundan şüpheliyim kimsenin mi bilgisi olmaz. şehir efsanesi resmen dilden dile var oldugu söyleniyor gören bilen duyan bilgisi olan bir kişide yok aramızda.10 dan fazla mal attım 2 ay içinde sendikaya ne cavap var kaile alan var.12 aylık aday memurum derecem 9/1 lisans mezunu bekar memurum şubat maaşı 1010+döner 474 =1484. 10/2 tıbbısekreter önlisans bekar şubat maaşı 1250+800 döner=2050 tl. yani kamuda matematik yüksekokul>fakülte oda 550 TL farka tekamül ediyor ve aynı odada aynı işi yapan insanlarız. sendikaya bu dava için üye olmuştum sırf forumlarda var oldugunu okudugum için ama artık bu davanın olmadıgını düşünüyorum ne sitesinde ne temsilcilerin dilinde ,nede bakanla yapılan görüşmelerde tek harfi geçmedi bu haksızlığın istifa edicem sendika 3 maymunu oynarken kendimi daha fazla saf yerine koydurmaya hiç niyetim yok.

16 Şubat 2012 08:57

omer701

Arkadaşlar şu meşhur türk sağlıksen açmış olduğu davadan bende şüpheliyim... açılıp açılmadığı belli degil.. danıştaydan takibini yapmak için bunun tarih ve sayısını bulabilene formun şeref üyesi ilan edelim.. belki bir yürekli eli uzun biri bunu bulur... bizim sorunumuz mahkeme ile çözülür gerisi hikaye ... ilk hedefimiz bu davanın ne durumda olduğunu ve tarihi sayısını bulmak icap edelim .. forum şeref üyesini arıyor

16 Şubat 2012 10:20

ays muş

mühendisler 3000 tl maaş alıyor. bizler 1400 1500 farka bakar mısınız?

16 Şubat 2012 10:54

yagmur12

arkadaşlar eğer dava açılmamışsa ben dava açacağım toplu görüşmeden bizimle ilgili birşey çıkmayacak anlaşılan bir karar verelim davayla ilgili ve ben uygulamaya hazırım...

16 Şubat 2012 14:03

gölge54

arkadaşlar öğrendim ki;sağlık-sen'nin açtığı davanın bizimle bir ilgisi yokmuş.sağlık çalışanlarıyla alakalı bir durum.bembir-sen'in soru-cevap bölümünde yazıyor ayrıntılı olarak

Toplam 2477 mesaj
«666768697071727374757677»
ANKET
Okullar yöneticiliklerinin 4 yılla sınırlanması;