Editörler : asaygin
28 Ağustos 2006 11:53  


okullardaki evrakların muhafaza süresi

arkadaşlar sınıf defteri, yoklma fişi, yazılı kağıtları gibi evrakların ne kadar süre muhafazası ile ilgili bilgi lazım. ilgili yönetmeliği bilen varsa, lütfen yazsın.

28 Ağustos 2006 11:54

senfonia

5 YIL

28 Ağustos 2006 12:04

Bakış Açısı
Yasaklı

Hepsinin tarihleri farklı farklı.

Evrakları iptal ederken tutanak tutulması gerekiyormuş.

Bir yerlerde yazıyor ama tam hatırlamıyorum.

28 Ağustos 2006 12:14

brindar25

arkadaşlar ben internetten bir program indirdim hepsini yazıyor amma nerden indirdiğimi unuttum

28 Ağustos 2006 12:24

brindar25

arkadaşlar buldum

http://www.ilkokuma.com/okul_yonetimi.htm

girin aşağılarda

Okulda Saklanması Gereken Evrak Programı

orayı indirin

28 Ağustos 2006 13:19

düzcelimüdür

Arşiv yönetmeliği vardı bir zamanlar ama yürürlükten kalktı yenisi de çıkmadı.O yönetmeliğin sonunda var hangisi kaç yıl saklanacak ayrı ayrı yazıyordu.

28 Ağustos 2006 13:25

düzcelimüdür

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20465_0.html

28 Ağustos 2006 13:28

düzcelimüdür

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2430_0.html bu yönetmeliğin sonunda ekler var onu indirin onun en sonunda saklama süreleri ayrıntılı var.Ama bu yönetmelik kalktı üstte verdiğim yönetmelik ile fakat yenisi yayınlanmadı.

28 Ağustos 2006 13:37

capella

Ya hocam bunun bir yönetmeliği var açıp okuyup öğrensene..

28 Ağustos 2006 13:39

capella

mesajınızın son kısmına dikkat etmediğim,sizi de hazıra konanlarla karıştırdığım ve size sitem ettiğim için şahsınızdan özür dilerim.

28 Ağustos 2006 13:44

buminkağan

ilgilenen bütün arkadaşlara teşekkürler...

28 Ağustos 2006 14:05

elmalı17
Kapalı

DUYURU

l6.05.1999 tarih ve l98l6 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra, Yurtdışı Teşkilatı ve bağlı kuruluşları, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine tabi olup Arşiv malzemelerinin saklama süreleri açısından aşağıdaki cetvele göre işlem yapacaklardır.

ARŞİV MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

SIRA NO

MALZEMENİNADI

SAKLANACAĞI ARŞİV VE SÜRESİ (YIL)

1

Diploma defteri

Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz

2

Öğrenci Künye Defteri

Okulda-Süresiz

3

Tasdikname Defteri

Okulda-Süresiz

4

Sınıf Geçme Defteri

Okulda-Süresiz

5

Sınıf Geçme Defteri

Okul, İl ve İlçe MEM-Süresiz

6

Karne Kayıt Defteri

Okulda-Süresiz

7

Okul Dışı Künye Defteri

Okulda-Süresiz

8

Ders Denetleme Defteri

Okulda-Süresiz

9

Günlük Nöbet Defteri

Okulda-Süresiz

10

Öğretmen, memur,hizmetli devam- devamsızlık Defteri

Okulda-Süresiz

11

Personel devam-devamsızlık cetveli

İlgili Birimde-l yıl

12

Öğretmen not defteri

Okulda-l yıl

13

Sınıf Ders Defteri

Okulda-l yıl

14

Öğrenci Yoklama Defteri

Okulda-2 yıl

15

Öğrenci Hasta Sevk Defteri

Okulda-l Yıl

16

Hasta Kayıt Revir Defteri

Okulda-l Yıl

17

Revir İlaç Sarf Defteri

Okulda-5 yıl

18

Disiplin Kurulu Karar Defteri

İlgili Birimde-l0 yıl

19

Öğrenci Eşya Dağıtımı Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

20

Öğrenci Taksit Defteri

İlgili Birimde-3 yıl

21

Günlük Tabela Defteri

İlgili Birimde-l yıl

22

Kurs Belgesi Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

23

Demirbaş Eşya Defterleri (Bakanlık onay İle değiştirildikten sonra)

İlgili Birimde-5 yıl

24

Demirbaş Eşya Özet Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

25

Teftiş Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

26

Gelen-Giden Evrak Defteri

İlgili Birimde-5-yıl

27

Ortak kayıt defteri (Kooperatif)

İlgili Birimde-Süresiz

28

Yönetim Kurulu Karar Defteri

İlgili Birimde-5 Yıl

29

Envanter ve Bilanço Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

30

Ortak Alışveriş Defteri

İlgili Birimde-3 yıl

31

Temizlik Malzeme Sarf Defteri

Okulda-5 yıl

32

Takım Dağıtım Defteri

İlgili Birimde-l yıl

33

Ruhsatname ve Muadelet Vesikaları Kütük Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

34

Yoğaltım Defteri

Okulda-5 yıl

35

Ayniyat ve Yevmiye Defteri

Okulda-5 Yıl

36

Kasa Defteri

Okulda-5 yıl

37

Ambar Esas Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

38

Alacaklılar-Borçlular Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

39

Depo Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

40

Üye Kayıt Defteri İlgili Birimde-Süresiz

41

Danışma Kurulu Kararı Defteri

İlgili Birimde-l0 yıl

42

Kol Faaliyetleri Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

43

Maaş-Ücret Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

44

Ek Ders Ücretleri Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

45

Ödenek, Avans-Kredi Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

46

Öğrenci Dosyası (Gündüzlü,Yatılı,Burslu)

Okulda- Süresiz

47

Yurtdışında Öğrenim Gören Dövizli, Dövizsiz Özel-Resmi Öğrenci Dosyası

İlgili Birimde-Süresiz

48

Kanaat Not Çizelgesi Dosyası Okulda-3 yıl (Denetim Görmesi Şartıyla)

49

Öğretmenler Kurulu Tutanakları Dosyası

Okulda-5 yıl

50

Disiplin Kurulu Belgeleri Dosyası

Okulda-6 yıl

51

Öğretmenlerin Haftalık Ders Dağıtım çizelgesi

Okulda-3 yıl ilgili Dairede l yıl

52

Personel Özlük Dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar

53

Gizli Yazılar Dosyası (Yönetmeliğin 7. Maddesine göre gizliliği kaldırılmayanlar) Seferberlik Dosyası

İlgili Birimde- Süresiz

54

Gider Tahakkukuyla ilgili Dosyalar

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı

Kesinleşmesi Şartıyla

55

İnceleme-Soruşturma Dosyası Soruşturmayı Yapan Birimde-Süresiz

56

Yüksek Disiplin Kurulu Kararları İlgili Birimde-Süresiz

57

Sicil Dosyaları İlgili Birimde l0l yıl saklandıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek

58

Emeklilik Dosyası İlgili Birimde-Süresiz

59

Mecburi Hizmet Takibat Dosyası

(Takibat Bittikten Sonra)

İlgili Birimde-5 yıl

60

Stajyerlik Dosyası Okulda-5 yıl

6l

Kapanan Özel Öğretim Kurum Dosyaları

İlgili Birimde-5 yıl

62

İdari Dava Dosyaları İlgili Birimde-l0 yıl

63

Konut Tahsisi Dosyası İlgili Birimde-Süresiz

64

Konut Kirası Dosyası İlgili Birimde-5 yıl

65

Yurtdışı Teşkilatının Avans Kredi ve Mahsup Dosyaları

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı Kesinleşmesi Şartıyla)

66

GAP Projesi ile ilgili Dosyalar

İlgili Birimde-5 yıl

67

Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili Yazışmalar Dosyası

İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık Arşivinde

Süresiz

68

Eğitim- Öğretim Yüksek Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu, Danışma Kurulları ve sürekli Kurulların Kararları Milletlerarası Antlaşmalar, Projeler Kararlar

İlgili Birimde-5 yıl Bakanlık Arşivinde l0 yıl saklandıktan sonra DAGM. Devredilecek.

69

Resmi Burslu Yüksek Ögrenim Öğrencilerinin ödeneklerinin tespit Edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları

İlgili Birimde-Süresiz

70

Şura Toplantılarıyla ilgili karar, plan ve dökümanlar

İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık Arşivinde süresiz

71

Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler

İlgili Birimde-Süresiz

72

Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları

İlgili Birimde-Süresiz

73

Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar

İlgili Birimde-Süresiz

74

Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve Değerlendirme raporları

İlgili Birimde-Süresiz

75

Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler

İlgili Birimde-l0 Yıl

76

Kurum, Kuruluş ve şahıslarla yapılan Sözleşmeler, protokollar

İlgili Birimlerde-Süresiz

77

Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla İlgili plan, program ve raporları

İlgili Birimde-5 yıl

78

Okul, kurum ve öğretmen denetleme raporları

İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili Birimde-3 yıl

79

Faaliyet programları, brifing dosyaları, Faaliyet raporları ve çalışma takvimi

İlgili Birimde-l yıl

80

Yıllık icra plan ve programlarıyla ilgili dökümanlar

İlgili Birimde-5 yıl

81

Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve blançolar

İlgili Birimde-l0 yıl

82

Özel eğitim uygulananlara ait her türlü Test,rapor ve benzeri belgeler

İlgili Birimde-Süresiz

83

Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları

İlgili Birimde-l yıl

84

Eğitimci lider tezleri

İlgili Birimde-Süresiz

85

Yazılı Yoklama Kağıtları

Okulda-l yıl

86

İmtihan kağıtları ve tutanakları

Okulda-2 yıl

87

Öğrenci yoklama fişleri

Okulda-2 yıl

88

Stajyerlik onayları

İlgili Birimde-l5 yıl

89

Okul ve kurum açma kapama onayları

İlgili Birimde-Süresiz

90

Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları

İlgili Birimde-5 yıl

91

Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları

İlgili Birimde-3 yıl

92

Terfi teklifi cetveli

İlgili Birimde-l yıl

93

İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit Kararnameleri listesi

İlgili Birimde-3 yıl il MEM. süresiz

94

Kadro ihdas ve tenkisleri

İlgili Birimde-5 yıl

95

Kadro kaybı

İlgili Birimde-Süresiz

96

Kadro Değişikliği cetvelleri

İlgili Birimde-Süresiz

97

Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri

İlgili Birimde-l0 yıl

98

Vizeli kadro cetvelleri

İlgili Birimde-5 yıl

99

Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller

İlgili Birimde-Süresiz

100

Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı

101

Vizeli cetvelleri

İlgili Birimde-5 yıl

102

Sigorta primi belgeleri

İlgili Birimde-Süresiz

103

Öğrencilerle ilgili sözleşmeler

Okulda-5 yıl

104

İl MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fonu hesabı formu

İL MEM-5 yıl

105

İlçe MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu

İlgili Birimlerde 5 yıl

106

İstatistikler ve ilgili dökümanlar

Bilgiyi veren birimlerde l yıl, değerlendirecek birimde süresiz

107

Tarihçeler

İlgili Birimlerde-Süresiz

108

TBMM?de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar

İlgili Birimde-l yıl

109

Film (Negatif)

İlgili Birimde- Süresiz

110

Film (Pozitif-Kopya)

İlgili Birimde-l0 yıl

111

Eğitim ve Öğretimle ilgili şura, seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf, albüm, slaytses ve görüntü bantları

İlgili Birimde-Süresiz

112

Kullanılmayan (Deşifre olmayan) imtihan soruları

İlgili Birimde-Süresiz

113

Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği

İlgili Birimde-Süresiz

114

Unesco, yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj, kurs, master, doktora öğrenimi görenlere ait evrak

İlgili Birimde-Süresiz

115

İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer eğitim araçları

İlgili Birimde-5 yıl

116

Hibe yolu ile temin edilen makine, teçhizat, taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler

İlgili birimde-Süresiz

117

Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim, sayım, kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler

İlgili Birimde-5 yıl

118

Demirbaş eşya tahsis emirleri

İlgili Birimde-5 yıl

119

Satınalma işlemleriyle ilgili karar

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)

120

İhale evrakı ve benzeri

121

Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar

Okulda-3 yıl

122

Resmi PTT pulu istek fişleri, makbuzları ve sarf cetvelleri

İlgili Birimde-5 yıl

123

Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli (Döner sermayeli kurumlarda)

İlgili Birimde-5 yıl

124

Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler

İlgili Birimde-5 yıl

125

Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler

İlgili Birimde-Süresiz

126

Bina, arsa ve arazi tahsisi onayları, tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları

İlgili Birimde-Süresiz

127

Gayrimenkul kamulaştırma, satınalma belgeleri

İl MEM.ve ilgili Birimlerde- Süresiz

128

İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis, tenkis ve aktarma yazıları

İlgili Birimde-l yıl

129

Ödeme emirleri ve icmali

İlgili Birimde-l yıl

130

Bütçe ve yatırım tesisleri

İlgili Birimde-l yıl

131

Kanun teklifleri (Kanunlaştıktan sonra)

İlgili Birimde-l yıl

132

Sayıştay ilamları, yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar

İlgili Birimde-5 yıl

133

İcra kesintileri listesi

İlgili Birimde-l yıl

134

l050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği Gereğince tutulacak defter ve belgeler

İlgili Birimde-Süresiz

28 Ağustos 2006 14:05

düzcelimüdür

ARŞİV MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

Sıra No Malzemenin Adı Saklanacağı Arşiv ve Süresi (Yıl)

1 Diploma Defteri Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz

2 Öğrenci Künye Defteri Okulda-süresiz

3 Tasdikname Defteri Okulda-süresiz

4 Sınıf geçme defteri Okulda-süresiz

5 Sınıf geçme defteri Okul, İl ve İlçe MEM-süresiz

6 Karne Kayıt defteri Okulda-süresiz

7 Okul Dışı Künye defteri Okulda-süresiz

8 Ders Denetleme defteri Okulda-süresiz

9 Günlük nöbet defteri İlgili birimde-3 yıl

10 Öğretmen,memur,hizmetli devam-devamsızlık defteri Okulda-süresiz

11 Personel devam-devamsızlık cetveli İlgili birimde-1 yıl

12 Öğretmen not defteri Okulda-1 yıl

13 Sınıf Ders defteri Okulda-1 yıl

14 Öğrenci yoklama defteri Okulda-2 yıl

15 Öğrenci Hasta Sevk defteri Okulda-1 yıl

16 Hasta Kayıt Revir defteri Okulda-1 yıl

17 Revir İlâç Sarf defteri Okulda-5 yıl

18 Disiplin Kurulu karar defteri İlgili birimde-10 yıl

19 Öğrenci Eşya dağıtım defteri İlgili birimde-5 yıl

20 Öğrenci Taksit defteri İlgili birimde-3 yıl

21 Günlük tabela defteri İlgili birimde-1 yıl

22 Kurs Belgesi defteri İlgili birimde-süresiz

23 Demirbaş eşya defterleri(Bakanlık onay ile değiştirildikten sonra) İlgili birimde-5 yıl

24 Demirbaş eşya özet defteri İlgili birimde-süresiz

25 Teftiş defteri İlgili birimde-süresiz

26 Gelen-Giden evrak defteri İlgili birimde-5 yıl

27 Ortak Kayıt Defteri (Kooperatif) İlgili birimde-süresiz

28 Yönetim Kurulu karar defteri İlgili birimde-5 yıl

29 Envanter ve Blanço defteri İlgili birimde-5 yıl

30 Ortak Alışveriş defteri İlgili birimde-3 yıl

31 Temizlik malzeme sarf defteri Okulda-5 yıl

32 Takım dağıtım defteri İlgili birimde- 1 yıl

33 Ruhsatname ve muadelet Vesikaları

kütük defteri İlgili birimde-süresiz

34 Yoğaltım defteri Okulda-5 yıl

35 Ayniyat ve Yevmiye defteri Okulda-5 yıl

36 Kasa defteri Okulda-5 yıl

37 Ambar Esas defteri İlgili birimde-5 yıl

38 Alacaklılar-borçlular defteri İlgili birimde-5 yıl

39 Depo Defteri İlgili birimde-süresiz

40 Üye kayıt defteri İlgili birimde-süresiz

41 Danışma Kurulu Kararı defteri İlgili birimde-10 yıl

42 Kol faaliyetleri defteri İlgili birimde-5 yıl

43 Maaş-Ücret defteri İlgili birimde-süresiz

44 Ek ders ücretleri defteri İlgili birimde-5 yıl

45 Ödenek, Avans-Kredi defteri İlgili birimde-5 yıl

46 Öğrenci Dosyası (Gündüzlü,yatılı burslu) Okulda-süresiz

47 Yurt dışında öğrenim gören dövizli, dövizsiz Özel-resmî öğrenci dosyası İlgili birimde-süresiz

48 Kanaat Not çizelgesi dosyası Okulda-3 yıl (denetim görmesi şartıyla)

49 Öğretmenler Kurulu Tutanakları Okulda-5 yıl

50 Disiplin Kurulu Belgeleri dosyası Okulda-6 yıl

51 Öğretmenlerin haftalık ders dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede 1 yıl

52 Personel Özlük dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaşına kadar

53 Gizli yazılar dosyası (yönetmeli- ğin 7 nci mad.göre gizliliği kaldırılmayanlar) Seferberlik dosyası İlgili birimde-süresiz

54 Gider tahakkukuyla ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl (Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)

55 İncelem-Soruşturma dosyası Soruşturmayı yapan birimde-süresiz

56 Yüksek Disiplin kurulu kararları İlgili birimde-süresiz

57 Sicil dosyaları İlgili birimde 101 yıl saklandıktan sonra devlet arşivleri Gen.Md.ne gönderilecek

58 Emeklilik dosyası İlgili birimde-süresisiz

59 Mecburi hizmet takibat dosyası (takibat bittikten sonra) İlgili birimde-5 yıl

60 Stajyerlik dosyası Okulda-5 yıl

61 Kapanan Özel Öğretim Kurumları dosyaları İlgili birimde-5 yıl

62 İdarî dava dava dosyaları İlgili birimde-10 yıl

63 Konut tahsisi dosyası İlgili birimde-süresisiz

64 Konut kirası dosyası İlgili birimde-5 yıl

65 Yurt dışı teşkilâtının avans kredi ve mahsup dosyaları İlgili birimde-5 yıl (Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)

66 Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl

67 Millî Güvenlik Siyaseti ile ilgili yazışmalar dosyası İlgili birimde-5 yıl, Bakanlık arşivinde süresiz

68 Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulu,Talim ve Terbiye Kurulu,Danışma Kurulları ve Sürekli kurulların kararları Milletler arası antlaşmalar, projeler, kararlar İlgili birimde-5 yıl, Bakanlık arşivinde 10 yıl saklandıktan sonra DAGM devredilecek

69 Resmî burslu yüksek öğrenim öğrencilerinin ödeneklerinin tespit edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları İlgili birimde-süresiz

70 Şûra toplantılarıyla ilgili karar, plân ve dökümanlar İlgili birimde-5 yıl, Bakanlık arşivinde süresiz

71 Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler İlgili birimde-süresiz

1) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM)

72 Talim ve Terbiye Kurulu Mütalâaları İlgili birimde-süresiz

73 Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar İlgili birimde-süresiz

74 Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve değerlendirme raporları İlgili birimde-süresiz

75 Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler İlgili birimde-10 yıl

76 Kurum, kuruluş ve şahıslarla yapılan sözleşmeler, protokollar İlgili birimde-süresiz

77 Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla ilgili plân, program ve raporları İlgili birimde-5 yıl

78 Okul, kurum ve öğretmen denetleme raporları İlgili birimde-3 yıl

79 Faaliyet programları, birifing dosyaları, faaliyet raporları ve çalışma takvimi İlgili birimde-1 yıl

80 Yıllık İcra plân ve programlarıyla ilgili dokümanlar İlgili birimde-5 yıl

81 Genel kurul, yönetim kurulu kararları ve blançolar İlgili birimde-10 yıl

82 Özel eğitim uygulananlara ait her türlü test, rapor ve benzeri belgeler İlgili birimde-süresiz

83 Merkezî sistemle yapılan sınav sonuçları İlgili birimde-1 yıl

84 Eğitimci lider tezleri İlgili birimde-süresiz

85 Yazılı yoklama kâğıtları Okulda-1 yıl

86 İmtihan kâğıtları ve tutanakları Okulda-2 yıl

87 Öğrenci yoklama fişleri Okulda-2 yıl

88 Stajyerlik onayları İlgili birimde-15 yıl

89 Okul ve kurum açma, kapama onayları İlgili birimde-süresiz

90 Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme onayları İlgili birimde-5 yıl

91 Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları İlgili birimde-3 yıl

92 Terfi teklifi cetvelleri İlgili birimde-1 yıl

93 İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit kararnameleri listesi İlgili birimde-3 yıl il MEM, süresiz

94 Kadro ihdas ve tenkisleri İlgili birimde-5 yıl

95 Kadro kaydı İlgili birimde-süresiz

96 Kadro değişikliği cetvelleri İlgili birimde-süresiz

97 Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri İlgili birimde-10 yıl

98 Vizeli kadro cetvelleri İlgili birimde-5 yıl

99 Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller İlgili birimde-süresiz

100 Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı İlgili birimde-süresiz

101 Vizeli cetvelleri İlgili birimde 5 yıl

102 Sigorta primi belgeleri İlgili birimde-süresiz

103 Öğrencilerle ilgili sözleşmeler Okulda-5 yıl

104 İl MEM. öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fonu hesabı formu İl MEM. 5 yıl

105 İlçe MEM öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara kurs merkezi toplama bütçesi formu İlgili birimde-5 yıl

106 İstatistikler ve ilgili dokümanlar Bilgiyi veren birimlerde- 1 yıl, değerlendirecek birimde süresiz

107 Tarihçeler İlgili birimde-süresiz

108 TBMM'de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar İlgili birimde-1 yıl

109 Film (Negatif) İlgili birimde-10 yıl

110 Film (Pozitif-Kopya) İlgili birimde-süresiz

111 Eğitim ve öğretimle ilgili şûra, seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf, albüm, slayt, ses ve görüntü bantları İlgili birimde-süresiz

112 Kullanılmayan (Deşifre olmayan)imtihan sonuçları İlgili birimde-süresiz

113 Merkezî sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği İlgili birimde-süresiz

114 Unesco, yerli ve yabancı kuruluşlarca yurt içinde veya yurt dışında sağlanan imkânlarla staj, kurs, master, doktora öğrenimi görenlere ait evrak İlgili birimde-5 yıl

115 İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer eğitim araçları İlgili birimde-süresiz

116 Hibe yolu ile temin edilen makine,teçhizat, taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler İlgili birimde-süresiz

117 Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim, sayım kayıttın düşme tutanakları ve benzeri belgeler İlgili birimde-5 yıl

118 Demirbaş eşya tahsis emirleri İlgili birimde-5 yıl

119 Satın alma işlemleriyle ilgili karar İlgili birimde-5 yıl(Sayıştay İlamı kesinleşmesi şartıyla)

120 İhale evrakı ve benzeri İlgili birimde 5 yıl

121 Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar Okulda-3 yıl

122 Resmî PTT pulu istek fişleri, makbuzları ve sarf cetvelleri İlgili birimde 5 yıl

123 Öğrencinin tahakkut eden yevmiyeleri cetveli (Döner sermayeli kurumlarda) İlgili birimde 5 yıl

124 Döner Sermaye muhasesi ve işlemleriyle ilgili belgeler İlgili birimde 5 yıl

125 Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler İlgili birimde-süresiz

126 Bina, arsa ve arazi tahsisi onayları, tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar plânları İlgili birimde-süresiz

127 Gayrimenkul kamulaştırma, satınalma belgeleri İl MEM. ve İlgili birimlerde-süresiz

128 İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis, tenkis ve aktarma yazıları İlgili birimde-1 yıl

129 Ödeme emirleri ve icmalı İlgili birimde-1 yıl

130 Bütçe ve yatırım teklifleri İlgili birimde-1 yıl

131 Kanun teklifleri (Kanunlaştıktan sonra İlgili birimde-1 yıl

132 Sayıştay ilamları, yargı kâğıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar İlgili birimde-5 yıl

133 İcra kesintileri listesi İlgili birimde-1 yıl

134 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği gereğince tutulacak defter ve belgeler. İlgili birimde-süresiz

28 Ağustos 2006 14:07

uyaroglu

Arkadaşalar önceden her bakanlık kendi ARŞİV Yönetmeliği çıkartıp, standart dosya sistemini kullanıyordu. Fakat 1,5 yıl önce bu konuya Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğü el koydu ve bütün bakanlıkların arşiv yönetmelikleri iptal edip ortak bir yönetmelik çıkarttı. www.basbakanlik.gov.tr web sayfasında mevcuttur. Fakat bazı bölümlerini esnek bırakarak ilgili bakanlıkların 6 ay içinde yönetmelik ile bu boşlukları doldurması istedi. Ama milli si olmayan eğitim bakanlığımız çok çalıştığı için 1,5 yıldır yenisini yayınlayamadı. Başbakanlık arşivler genel müdürlüğünü aradığınzda ilgili kişilerde aynı ifadeyi söyleceklerdir. Ayrıca decimal dosya sistemi yerine STANDART DOSYA sistemi gelmesine rağmen okul, kurum ve müdürlükler hala eski sistemi kullanmaktadır.

28 Ağustos 2006 14:26

düzcelimüdür

sayın uyaroğlu,

Verdiğiniz aydınlatıcı bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.Aslında değişen ve uygulamada hala eski sistem yürüyen bir konu daha var, bilmem haberiniz oldu mu?

Ayniyat Yönetmeliği de yürürlükten kalktı ve TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ yayımlandı. Demirbaş sistemi tamamen değişti ve yıl başına kadar demirbaşlar yeni yönetmeliğin ekindeki taşınır mal defterlerine işlenerek sayıştaya bildirilecek ama kimsenin bir şey yaptığı yok.

28 Ağustos 2006 16:11

uyaroglu

Sayın düzcelimüdür,

Bu konularda çok haklısın. O kadar çok değişen şey var ki, değiştirenler neyi değiştirdiklerini unuttukları için talip eden ve edilen yok. Allah aşkına hangi kurumda demirbaşlar (sabitler) doğru dürüst takip ediliyor. Aslında bir resmi kurumda demirbaşa kayıtlı olmayan bir malın bulunması zaten suçtur. Oysa şu resmi daireler hediyeler! ile doludur. Deve misali neremiz doğruki.

Toplam 15 mesaj
ANKET
FETÖ'den ihraç edilen polislerin, askerlik yapmasını istiyor musunuz?