Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler :
«109110111112113114115116117118119120121
23 Şubat 2015 00:26

maxell23

ya bu seminer veren öğretim üyelerini bazı şeylerden haberi yok yada biz başka bişi biliyoruz...bence bize yani (2008 sonrası sözleşmeli çalışanlar ) idari hizmet sözleşmesine geçiyormusunuz yada imzalamak istiyor musunuz diye sormaları bizim 2008 öncesi ve sonrası ayrımına girmediğimizin ispatıdır..yanlış mı düşünüyorum..

23 Şubat 2015 09:31

navaro83

399/2 yi tam bilmek lazım nedir ne degildir birdr 2008 öncesi sonrasi ayrimini ama burada bir bayan ark bu durumun sadece sagluk vb yönden oldugunu solemisti şimdi detaylsri nedir ne değildir bilemem ama satilma durumunda havuz olayi 2008 oncesine giderse bize vermezler ise mahkemeye giderim hakimi ararım hukuk cercevesinde unutmadan video da adam sendikalara sizlere is duusuyot dedi mesela onun ifin ben mücadele ederim buradaki sendika yetkiliside satılır ise havuz olur dedi ama 2008 muhabbetine girmedi hayirlisi

23 Şubat 2015 15:51

iibf00
Kapalı

alımdan haber var mı ?

23 Şubat 2015 19:45

matematikci_83

http://sorucevap.memurlar.net/soru/2414/

25 Şubat 2015 01:12

maxell23

Personel statüsü değişikliği

GEÇİCİ MADDE 6 ? (1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler YÖNETİM Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur.

(2) Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmakta iken birinci fıkra kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonları aynı şekilde dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı ödenenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri ise 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir ve geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında geçmiş hizmet süreleri, iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler ise taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

aRKADAŞLAR ALTI ÇİZİLİ 2 MADDEDE BİRBİRİNE TEZAT DURUM YOKMU..

5510 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra işe başlayan bizler 4c sözleşmeli personelken nasıl olurda taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı kanunun 4a bendince sigortalı sayar.. 4a işverenin altında çalışan işçidir..

25 Şubat 2015 01:20

maxell23

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler ise taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

aRKADAŞLAR ALTI ÇİZİLİ 2 MADDEDE BİRBİRİNE TEZAT DURUM YOKMU..

5510 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra işe başlayan bizler 4c sözleşmeli personelken nasıl olurda taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı kanunun 4a bendince sigortalı sayar.. 4a işverenin altında çalışan işçidir..

sendikaların kafa karıştırdığı nokta bu arkadaşlar...her ne kadar sigorta bakımında da densede altında bir şeyler arıyorlar..

25 Şubat 2015 01:54

maxell23

arkadaşlar (2) sayılı bendi okumamışım...sorularımın cevabını kendim aldım :D

28 Şubat 2015 00:51

jamiryo34

maxll23 korkma arkadaşım şarlatanlara da inanma kanun var hukuk var hak var adalet var bize bunu yapacak kanuni dayanakları olsaydı çoktan yaparlardı çünkü bu vicdanlara aykırı bir konu zaten herneyse gün ola harman ola seçimden sonra hakkımız olan havuz bizimdir inşallah....

Toplam 2408 mesaj
«109110111112113114115116117118119120121
ANKET
Başbakan Davutoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?