Editörler : asaygin
23 Eylül 2006 16:50  


Kapalı
YENİ İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ:PERFORMANS VE PROJE...

Bu konuyu sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik bir başlık altında dile getirmiştim.Ancak sorularıma yeterli yanıtları alamadığımdan yeni bir başlık açmayı uygun gördüm.

Acaba yeni yönetmelikte yeralan proje ve performans değerlendirmesi vs sadece 6.sınıflardamı uygulanacak yoksa

7 ve 8. sınıflar içinde geçerlimi?

Zümre tutanaklarını incelediğim üç farklı okulun tamamı proje ve performans uygulamasına 7 ve 8.sınıflarda yer vermiş.İlköğretim kurumları yönetmeliğine de baktım ama pek birşey anlamadım.Hastalığımdan dolayı seminerede okulada gidemedim.Sağolsun okul müdürü mazeretim sebebiyle bana bir hafta ek süre verdi.Ama ben hala olayı çözebilmiş değilim.Konuştuğum herkes birşey diyor.Konuya vakıf arkadaşlar lütfen cevaplasın performans ve proje 7 ve 8.sınıflarda var mı?

Teşekkürler

23 Eylül 2006 18:29

nesekan

Hayır sayın hocam,alternatif değerlendirme yöntemleri ve proje çalışmaları yeni başlanan programın ölçme eğerlendirme süreçleri içerisindedir.yani siz bu süreçleri 6.sınıflarda uygulayacaksınız.ama siz bunu 7 ve 8 lerde de isterseniz uygulayabilirsiniz ama bunu 7 ve 8 lerde uygulamak için de buna uygun ders işlemeniz gerekmktedir.ama ben böyle bir zorunluluğun 7 ve 8 lerde olmadığını biliyorum.Zaten bu alternatif değerlendirme yöntemleri olan rubricler,portfolyo çalışmaları çok meşakkatli işlerdir.her öğrencinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir ve doldurulması gereken birçok ölçek de cabası..işimiz çok zor yani...kolay gelsin

saygılar

23 Eylül 2006 18:49

zorzos

arkadaşlar, yeni iköğretim yönetmeliğinde performans ödevi ve performans değerlendirme yer aldığı için bunlar 7 ve 8. sınıflarda da uygulanacak.artık sözlü notu yerine öğrenciye performen ödevi verilecek ve değerlendirilecek.

23 Eylül 2006 18:54

nesekan

hocam aktövbe hocamın kastettiği sanırım yeni program.yeni ilköğretim müfredatı gereği sözlü notu kalktı,proje çalışmaları var ama performans ödevleri 7 ve 8 leri kapsamıyor

23 Eylül 2006 19:48

aktöbe
Kapalı

Ya arkadaşlar şu işi bir açıklığa kavuşturacak yokmu?

23 Eylül 2006 19:59

zorzos

eğer, ilköğretim kurumları yönetmeliğini dikkatli okursanız performans ödevlrinin tüm sınıflar için olduğunu görürsünüz. sene başı toplantısında da müfettişler bu ödevlerin 6,7 ve 8. sınıflara verileceğini söyledi.

23 Eylül 2006 20:02

zorzos

37. madde iptal edildiğine göre neye dayanarak 7 ve 8. sınıflara sözlü notu vereceğiz? bu maddenin yerine gelen madde 38 veya39 olabilir, öğrencilere performans odevi ve proje çalışması verilir diyor.nasıl verileceği de açıklanmış.

23 Eylül 2006 20:08

zorzos

eğer, ilköğretim kurumları yönetmeliğini dikkatli okursanız performans ödevlrinin tüm sınıflar için olduğunu görürsünüz. sene başı toplantısında da müfettişler bu ödevlerin 6,7 ve 8. sınıflara verileceğini söyledi.

23 Eylül 2006 20:09

memurumbememur

bakanlık ne yapmaya çalışıyor aşağıdaki linki inceleyiniz.

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=147017&page=3

24 Eylül 2006 11:39

mkaraantalya

Arkadaşlar.Sizler bu konuda okullarınızda ne yaptınız?Paylaşalım.

24 Eylül 2006 16:04

aktöbe
Kapalı

Garip bir durum.Kimseden ses seda çıkmıyor.Zorzos arkadaşın yorumları mantıklı gibi .Ama bugün konuştuğum arkadaşlar birbirinden farklı uygulamalar yapmışlar.İşin garip yanı(yada komik daha uygun olur herhalde)aynı okuldaki farklı branş öğretmenlerinden ikisi zümrelere proje ve performans değerlendirmelerini almadıklarını söylediler.Müfettişe konuşup yeniden düzenleme yapacaklarını söylüyorlar.

Bazı arkadaşlar belki kızıyorlardır.Ya kardeşim aç yönetmeliği oku diye ama ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim.Yeni müfredatla vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersi kaldırıldı.Bu ders geçen seneki 6.sınıflarda bulunmuyordu.Ama şimdi 7.sınıflarda var.İnkılap tarihi derside yeni müfredatla 3 saate çıkarıldı ama şu andaki 8.sınflarda 2 saat.Yani 7 ve 8.sınflarda eski müfredat devam ediyor.

Şimdi yukarıdaki bilgilerden hareketle acaba bu yeni not sisteminin sadece 6.sınıflarda uygulanması mantıklı olmazmı?

24 Eylül 2006 21:25

KAREKÖK4

bence 6,7 ve 8. sınıfların hepsinde de bu sene proje ve performans ödevi var.Çünkü internetten indirdiğim zümrelerde her üç sınıf için proje ödev konuları belirlenmiş.

26 Eylül 2006 21:02

KAREKÖK4

Proje ve performans ödevleri hakkında bilgisi olan var mı?

matemetik dersi için 1 dönem içinde kaç kez performans ve proje ödevi vereceğiz.

27 Eylül 2006 20:15

Kolaygelsin

En son ilköğretim kurumları yönetmeliğine bakarsanız orada detaylı var.Madde 42- Bir dersin yarıyıl notu belirlenirken o yarıyıla ait;

a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda, öğrencilerin proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.

Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan öğrencilere, yarıyıl notunun bir not fazlası, bu etkinliklerle ilişkili olan ders öğretmeni tarafından takdir edilebilir.

Öğrenciler, dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenci ürün dosyaları hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin performansına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır.

Birinci ve ikinci yarıyıla ait not cetvelleri, yarıyıl sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilir.

27 Eylül 2006 20:17

Kolaygelsin

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 47 ? İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

Buna göre;

a) Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans ödevleri, ders içi performans ve Türkçe?yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

b) Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır.

c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Bu kararda, oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

ç) Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek- 9)

27 Eylül 2006 20:20

Kolaygelsin

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı

Madde 35 ? 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar.

Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans ödevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda en az bir derse katılım puanı verilerek değerlendirilir.

27 Eylül 2006 21:58

KAREKÖK4

kolaygelsin açıklamalarından dolayı taşakkür ederim.Peki performans ve proje ödevleri bu seneki 6. sınıflara mı uygulanacak yoksa 6 ile beraber 7 ve 8 lerede uygulanacak mı? Hepimize kolay gelsin.

27 Eylül 2006 22:04

KAREKÖK4

pardon, yazım hatası var, teşekkür ederim.

27 Eylül 2006 23:48

haka57

bilgilendirdiğiniz için teşekkürler

27 Eylül 2006 23:51

Kolaygelsin

Hocam ilköğretim kurumları yönetmeliğinde;

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

Sadece 6.sınıflarda uygulanır diye bir ibare yok.Dolayısıyla buradan 6,7,8 sınıflarda uygulanacağı anlaşılır.Kolaygelsin.

28 Eylül 2006 21:52

nesekan

Arkadaşlar tanıdığım 3 müfettişe de sordum,üçü de bu uygulamanın sadece 6.sınıflar için olduğunu 7 ve 8 ler için eski sisteme devam edileceğini söyledi.

Toplam 53 mesaj