Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : vatandaş-27
04 Mayıs 2012 17:21  


Gümrük mülakatı öncesi aklınızda bulunsun..

Listeler açıklanmış, herkese hayırlı olsun..

Merkezi atamayla gelmemize rağmen bizler de formalite bir mülakata girmiştik. Ama sizin gireceğiniz mülakatta elemeler olacağı için şüphesiz ciddiye alacaklardır; ama her şeye rağmen çok fazla kasacaklarını sanmıyorum. Referansın spesifik etkisini bir kenara bırakırsak, mülakatta öncelikle liyakatınızı daha sonra da bilgi seviyenizi ölçüt alacaklardır. Alım ilanında hangi konulardan sorulacağı belirtildi mi bilmiyorum ama muhtemelen genel kültür soruları soracaklar. Bunun dışında, üniversitede iktisat veya işletme dersi görmüş her öğrencinin az çok bileceği temel dış ticaret kavramları hakkında birikiminizi, fikrinizi merak edebilirler (ithalat, ihracat, serbest ticaret, antrepo vs.)

Gümrüğün en temel konusu olan gümrük rejimleri hakkında internetten topladığım bir kaç bilgiyi, mülakat öncesinde zihninizde background olsun diye buraya kopyalıyorum. Yalnız gümrük mevzuatı ağırdır, karmaşıktır, ben bile halen çoğu kavramı bilmiyorum :) Öylece bir göz atın, faydası olur..

Ayrıca boş vaktinizde bakanlığın sitesine girip bürokratik yapılanmaya, bakanlığın görev ve sorumluluklarına ve sıkça sorular sorulara falan göz atmanız faydanıza olur.. http://www.gumrukticaret.gov.tr/

Herkes için hayırlı olsun..

______________________________________________________________

Gümrük Rejimleri

Gümrüklerde uygulanacak işlemler "idare, usul, sistem ve düzen" anlamına gelen rejimlere tabidir. geniş anlamda, gümrük rejimleri terimi, gümrüklerde cereyan eden tüm faaliyetleri kapsamına alırken, dar anlamda gümrük rejimleri ise ihracat ve ithalat mallarının vergi mevzuatı uyarınca tabi tutuldukları işlemleri konu almaktadır. diğer taraftan, gümrük rejimlerini vergi mevzuatı açısından genel ve özel olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. bunların ilkinde; ithalat ve ihracat mallarına ilişkin işlemler normal ve objektif rutin çerçevesinde yapılır. iç piyasada tüketilmek üzere getirilmiş malların gümrük işlemleri, bunlar , ithalatçının emrine teslim olunurken tamamlanır. tekrar ihraç edilmek üzere getirilmiş mallar ise transit, antrepo, geçici kabul, vb. rejimlerden yararlanır. özel gümrük rejimleri ise, gümrük teşkilatının normal görev yeri dışında cereyan eden işlemleri ve belirli mal türlerini kapsar. fiktif antrepolar, serbest bölgeler vb. milli gümrük sınırı dışında kalmakta ve özel gümrük rejimlerine örnek olmaktadır.

1-serbest dolaşıma giriş rejimi

2-dahilde işleme rejimi

3-hariçte işleme rejimi

4-transit rejimi

5-gümrük antrepo rejimi

6-ihracat rejimi

7-gümrük kontrolü altında işleme rejimi

8-geçici ithalat rejimi,

olmak üzere 8 tane gümrük rejimi bulunmaktadır.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1-Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

4458 sayılı gümrük kanununa göre serbest dolaşıma giriş rejimi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür. serbest dolaşımda olma deyimi, bir eşyanın belli bir gümrük bölgesine girdikten sonra bu gümrük bölgesi içerisinde herhangi bir kısıtlama veya engelle karşılaşmadan taşınabilmesini ifade eden bir gümrük rejimidir. fakat bunun olabilmesi için eşyanın girişinde gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınması gerekir. bu önlemler eşyanın tabi olduğu vergilerin alınması, gerekliyse laboratuar tahlili yapılması veya belli standartları gösteren belgelerin varlığı gibi koşulları kapsayabilir. örneğin, türkiye'ye usulüne uygun olarak giren bir eşya, türkiye'de serbest dolaşıma girmiş demektir ve bu ithalat anlamına gelmektedir. yani türkiye bu eşyayı ithal etmiştir. bunun yanında, türkiye ile avrupa birliği arasında oluşturulan gümrük birliği gereğince, avrupa birlği ve türkiye gümrük bölgeleri birlikte bir "gümrük birliği gümrük bölgesi" oluşturur. bu gümrük bölgesinde üretilen veya bu bölgeye herhangi bir yerden giren belli eşyalar** tüm gümrük bölgesinde serbestçe dolaşabilir. örneğin hollanda tarafından ithal edilen bir eşya, daha sonra herhangi bir vergi alınmaksızın ve önleme tabi olmaksızın yunanistan, polonya ve türkiye'de serbestçe dolaşabilir. bu son örnekteki eşya serbest dolaşımdaki eşyadır. sonuç olarak bir eşya, avrupa birliği'nden veya türkiye'den giriş yaptıysa serbest dolaşıma girmiştir; ve fakat türkiye'den girdiyse bu aynı zamanda türkiye için ithalattır.

2-Dahilde işleme rejimi

Dahilde işleme rejimi kapsamında; ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammaddenin türkiye gümrük bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. Mesela yurt dışından sac getirtip tencere yapıp ihraç etmek, burda iş gücü yaratıp KDV'den muaf olmak gibi allem kullem bi iş:)

3-hariçte işleme rejimi

serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek üzere türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlere tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle tekrar serbest dolaşıma girmesi..

biraz da anlaşılır yazarsak: mesela yurtiçinde saat kadranı üretiyorsunuz ama kayış üretmek ve monte etmek hem pahalı hem de yatırım yapmak istemiyorsunuz. bu kapsamda üretilen kadranları falanca ülkeye yolluyorsunuz, oradan da kayışı takılmış şekilde, saat olarak geri alıyorsunuz. hariçte malınızı işletirsiniz böylelikle..

4-Transit rejimi

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması transit rejimine girer. Mesela Yunanistandan ceviz taşıyan tırın Türkiyenin karayollarını kullanıp İran'a geçiş yapması vs..

5-antrepo rejimi:

Yabancı malların tarife ödenmeksizin, gümrük makamlarının denetimine bağlı, kapalı yerlerde korunmasına olanak sağlayan özel bir gümrük rejimi türü.

6- İhracat Rejimi

İhracat rejimi serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. (Bildiğiniz ihracat işte:)export:)

7- Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, dışalım vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini değiştiren işlemlerden geçirilerek elde edilen ürünlerin önceki değerleri üzerinden vergilendirilerek serbest dolaşıma girmelerinde uygulanan rejim. (anlayan varsa bana da anlatsın:)

8-Geçici ithalat rejimi

Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.Mesela bir metal kesme makinasını ithal edip burda işinizi gördükten sonra tekrar yurt dışına çıkarma gibi bi şey herhalde:)

04 Mayıs 2012 17:31

bidahakinekesin

abi bize böyle başlıklarla gelin işte...helal olsun...çok sağol

04 Mayıs 2012 18:13

süngüt

bunlarda benden olsun:))

Türkiye'nin sınır kapılarının isimleri

1. Sarp Sınır Kapısı (Türkiye-Gürcistan)

2. Posof (Türkgözü) Sınır Kapısı (Türkiye-Gürcistan)

3. Akyaka Sınır Kapısı (Türkiye-Ermenistan)

4. Umut Sınır Kapısı (Türkiye-Azerbaycan)

5. Gürbulak Sınır Kapısı (Türkiye-İran)

6. Kapıköy Sınır Kapısı (Türkiye-İran)

7. Esendere Sınır Kapısı (Türkiye-İran)

8. Habur Sınır Kapısı (Türkiye-Irak)

9. Cizre Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

10. Girmeli Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

11. Şenyurt Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

12. Ceylanpınar Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

13. Akçakale Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

14. Mürşitpınar Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

15. Karkamış Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

16. Çobanbey Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

17. Öncüpınar Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

18. İslâhiye Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye

19. Cilvegözü Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

20. Karbeyaz (Yiğitoğlu) Sınır Kapısı-kapalı- (Türkiye-Suriye)

21. Yayladağı Sınır Kapısı (Türkiye-Suriye)

22. İpsala Sınır Kapısı (Türkiye-Yunanistan)

23. Uzunköprü Sınır Kapısı (Türkiye-Yunanistan)

24. Karaağaç-Pazarkule Sınır Kapısı (Türkiye-Yunanistan)

25. Kapıkule Sınır Kapısı (Türkiye-Bulgaristan)

26. Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı (Türkiye-Bulgaristan)

04 Mayıs 2012 21:12

gnc_dem

bişey sorcam bunlar gümrüğün bütün mülakatında sorulabilir mi?yani muhafazada boy sartı,kilo şartını falan tutturuyoruz zaten,bide alandan ,genel kültürdenden mi sorcaklar yani?hadi genel kültür neyse kpss bilgilerimle az çok cevap veririmde alanım iktisat,4 yıl önce mezun oldum konumu çalışcam 15 gün?anlamadı ben,biri cevaplasın lütfen...

04 Mayıs 2012 21:22

alemciyiz

helal olsun başlık sahibine ve içini bilgi ile dolduran/dolduracak herkese..

04 Mayıs 2012 21:50

uraltay85

muhafaza için sorarlar mı bilemem ama serbest ticaret anlaşması (sta) nedir. hangi ülkelere vizesiz gidebiliriz. teslim(exworks. free on board.) ödeme şekilleri (akredatifler) gümrükteki renkli çizgilerin manası nedir antrepo şartları falan fistan sorabilebilirler mi hep beraber görücez.

05 Mayıs 2012 00:38

aday adayı:)

müteffekkir çok değerleri paylaşımlarda bulundunuz başlıklarınızı takip ediyorum. çok teşekkür ederim.

05 Mayıs 2012 01:04

cost_as

evet..teşekkürler arkadaşım, tertemiz anlatmışsın.

05 Mayıs 2012 09:54

"ser"

teşekürler başlık arkadaşlar her bildiğimizi burda paylaşırsak az cok bilgimiz olur

05 Mayıs 2012 10:50

işletme_ci

arkadaşlar mülakat öncesi adres ve tel no değişikliğini nasıl yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz

05 Mayıs 2012 14:56

cebes85

Arkadaşlar ben listeye giremedim Allah yardımcınız olsun.

Transit ticaret hacmi en fazla olan sınır kapıları:Kapıkule ve Habur sınır kapısıdır.Bu da aklınızda bulunsun.

05 Mayıs 2012 16:10

Mütefekkir

Gümrükte mesela bir eşya ithal edildiğinde eşya kıymetine göre aşağıda kopyaladığım 3 farklı hattan birine düşer ve kontrolü ona göre yapılır. öylece bi göz atın, aklınızda bulunsun..

_________________________________________________

Kırmızı hat nedir?

Gümrük sahalarında, açılan gümrük beyannamesinin tescil memuru tarafından tescil onay işlemi yapılırken, belli kıstaslara göre atanan (örneğin; yüksek bedel, uzak doğu malı, hassa malzeme v.b.) malzemenin fiili durumunu kontrol anlamına gelen terim. Fiziki muayene anlamına da gelir. Kırmızı hatta düşen bir gümrük beyannamesine ait malın, muhakkak ilgili muayene memuru tarafından fiziki olarak muayenesi, gerekiyorsa tartımı, sayımı yapılmalıdır.

___________________________________________---

Sarı Hat nedir?

Bir gümrük evrakının yapılan risk değerlendirmesine göre sarı hatta düşmesi demek, malın fiziksel olarak muayenesinin yapılmasına gerek olmadığı sadece gümrük beyannamesi ile ekinde sunulan vesaiklerin karşılaştırılmasının yeterli olacağı anlamına gelir. Bir diğer adı da belge kontrolüdür.

_________________________________________

Mavi Hat nedir?

Gümrüğe sunulan beyanname muhteviyatı eşyanın belge ya da fiziki muayene yapılmaksızın (sonradan kontrole tabi olarak) gümrük işlemlerinin sonuçlandırması anlamına gelir. Bu hatta bir evrakın düşebilmesi için beyan sahibinin muhakkak onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olması gerekir.

05 Mayıs 2012 16:18

Mütefekkir

mülakatta, buraya kopyaladığım bilgilerden sorulacak diye bir algı oluşmasın.. mülakat muhtemelen sohbet havasında geçecektir, çünkü dediğim gibi öncelikle liyakatınıza bakacaklardır, ama sohbet edeceğiniz mevzu dış ticaret, gümrük gibi konular olacağından aklınızda gümrüğe dair bir şeyler oluşsun diye gümrüğe dair temel kavramları buraya kopyalıyorum.. okumanız faydalı olur..

ANTREPO NEDİR?

Antrepo kelime olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Antrepo Çeşitleri

Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır.

Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere kendi arasında 3?e ayrılır. (fiktif de denir)

Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F Tipi olmak üzere kendi arasında 3?e ayrılır.

05 Mayıs 2012 16:26

Mütefekkir

Gümrük beyannamesi nedir?

Gümrük idarelerine, yurda girecek veya çıkacak olan, transit yapılmak veya başka bir işleme tabi tutulmak istenen eşyaya ilişkin özelliklerini boyutlarını niteliklerini belirten yazılı beyan belgesine denir.

(basit olarak şöyle söyleyeyim, gümrükte bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi nerdeyse bütün işlemler beyan üzere yapılır.yani eşya gelince işlemler başlamaz. siz ne getireceğinizi veya götüreceğinizi gümrüğe önceden beyan edersiniz. dersiniz ki mesela ben şu kadar malı şu ülkeden şu fiyata şu adetşu ağırlık şu tarihte şu pozisyon vs.... getireceğim şu kadar de vergi ödeyeceğim(vergiyi de mükellef hesaplar) dersiniz.. eşya gelir ilgili denetim memuru(ki bu memur muayene memurudur) bakar gerçekten gelen eşya beyan edilen gibi midir(adetine bakar, içeriğine bakar,belgeleri inceler, hesaplar karşılaştırır vs..) beyannamede beyan edilen eşya ile gerçekte gelen eşya uyuşuyorsa mal gümrükten çekilir, değilse cezalar yazılır, ek vergiler çıkarılır, gerekirse tasfiyeye kalır, imha edilir vs.. )

05 Mayıs 2012 16:32

Mütefekkir

ELLEÇLEME NEDİR?

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

GTİP NEDİR?

GTİP?in açılımı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu?dur

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli?nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü?ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

05 Mayıs 2012 16:34

Mütefekkir

ÖNEMLİ!

GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR?

Bir Gümrük Birliği demek, malların tek bir gümrük alanı içinde olduğu gibi serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların üçüncü ülkelerden gelen ithalat için aynı dış tarifeyi ve aynı ticaret politikasını uygulamaları demektir. Türkiye?nin AB ile Gümrük Birliği, tipik bir gümrük birliğinin ötesine gitmektedir çünkü rekabet, teknik mevzuatın uyumlulaştırılması, tekellerin kaldırılması ve fikrî mülkiyetin korunması gibi ilave bazı konuları içine almaktadır. Bu ilave unsurların amacı, piyasaları daha da bütünleştirmek ve Türkiye?yi AB?ye daha çok yaklaştırmaktır.

Hangi ürünler Gümrük Birliği?nin kapsamındadır?

Gümrük Birliği, sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde yapılan ticareti kapsar. Ancak, Gümrük Birliği?nin yürürlüğe girmesinden hemen sonra, AB ve Türkiye arasında ihale piyasalarının karşılıklı olarak açılmasına ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik müzakereler başlatılması için Ortaklık Konseyi tarafından bir tarih belirlenmesi gerekti. Ayrıca, AB ve Türkiye arasında bir ortaklık kuran Ankara Anlaşması, iki taraf arasında yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını öngörür. Taraflar arasında hizmetlerin ve kamu alımlarının serbestleştirilmesi için müzakereler başlamıştır.

05 Mayıs 2012 17:30

aday adayı:)

ya arkadaş, bunları da sorarlarsa artık ben ne diyeyim ya! ne bilsin mesela maliye mezunu adam bunu? paylaştığınız için teşekkürler mütefekkir...

06 Mayıs 2012 10:54

farqini23

güzel başlık

07 Mayıs 2012 01:51

PENGUENgin

arkadaslar kyk yı arayalım ptesi bizim içinde işbaşı olsun 3124301785/285 dahılıden demet hanım

07 Mayıs 2012 01:56

uraltay85

aday adayı sende mi maliyesin kardeş. vergileri sormasınlar bize ötv kkdf falan fistan

07 Mayıs 2012 02:41

muzocn

gümrük bunları sorarsa kimseyi işe almaması lazım. çunku mulakata giren kişilerin %99u bunları bilmez. paylaşım için teşekkurler. bunların ne soracağını mulakata ilk girenlerden oğrenecez başka yolu yok :D.

Toplam 25 mesaj
ANKET
Başbakan Davutoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?