Editörler : asaygincihan27
03 Ocak 2014 20:57  


şube müdürlüğü mulakat taban puanı

barajı geçen baya var bence 73 te kalır

03 Ocak 2014 21:01

superbb

her ılde ort. 500 kışı olsa (ıst-Ank) kazanan çogu mulakatta

03 Ocak 2014 21:02

superbb

50 yazcaktım buda 70 baraj bıle kurtarmayabılır

03 Ocak 2014 21:03

adaletöğrtmn

sizce taban puan kaç olur

03 Ocak 2014 21:05

superbb

73 te kalır

03 Ocak 2014 21:06

kariyer343
Kapalı

60 olabilir Tabiki barajı geçen Sayısına bağlı

03 Ocak 2014 21:07

alacali19

bence de 60 bile olabilir..

03 Ocak 2014 21:44

abandone

70 in altı mülakatta yok arkadaşlar

03 Ocak 2014 21:45

abandone

Yazılı sınav

MADDE 13 − (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olmuş sayılır.

(2) Aynı düzeyde eğitim şartı aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır. 12 nci maddede belirtilen konuların sınavdaki ağırlıkları,atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Sınav sonuç listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur ve ilan edilir.

(4) Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Toplam 8 mesaj