Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
26 Ocak 2007 11:20  


ek gösterge

sağlık teknisyeni olarak görev yapmaktayım bölümümle alakasız bir bölüm bitirdim(fen bilg. öğretmenliği) ek göstergeden faydalanamıyorum.benim gibi olup faydalanan arkadaşlar var bizden 100ytl fazla alşıyorlar. hastaneyi mahkemeye vermeyi düşünüyoruz.bu konuda bilg. olanlardan görüşlerini almak istiyoruz.özellikle 152 nolu tebliğ ile ilgili...

26 Ocak 2007 15:50

d_insan
Kapalı

Ek gösterge 4.dereceye düşmen demektir.Bunun hastaneyle ilgisi yok. Terfileriniz bakanlıktan geliyor. Eğer diplomanızı bakanlığa göndermişseniz terfiniz yapılmıştır.( pbs'de bakın. İntibak yapılmış olması lazım)Kaç yıllık olduğunuzu bilmiyorum ama 7-8 yıllıksanız ve üniversite bitirdiğinize göre 4.dereceye düşmüşsünüz demektir.

28 Ocak 2007 03:10

ertangul
Kapalı

fiili olarak kadroda değilseniz kesinlikle ek gösterge alamazsınız.

30 Ocak 2007 16:09

odyolog71

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No: 152 )

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I Sayılı Cetvelin ?II-Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünde öngörülen ek göstergelerin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bakanlığımızca daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görüşlerde; 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelden, Teknik Hizmetler Sınıfında görev almayı gerektirir nitelikte bir yükseköğrenimi bitirip, bu hizmet sınıfına tabi olarak meslekleri ile ilgili görevleri fiilen ifa eden ve yükseköğrenimine uygun kadrolara atananların (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlanmaları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından anılan bölümün (a), (b) ve (c) sıraları kapsamına girmeyenlerin ise (d) sırasında yer alan ek göstergelerden yararlanmaları gerektiği belirtilmekte idi.

Ancak, Danıştay 12. Dairesinin 12.11.1997 tarihli ve E:1996/1502, K:1997/2871 sayılı Kararında; ilgililerin 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında belirtilen ek göstergelerden faydalanabilmeleri için diplomalarında belirtilen unvanlara ait kadrolara atanmaları yönünde uygulanan idari işlemlerde hukuka aykırı bir husus olmadığı, mezun olunan okul bakımından bir ayrım yapılmayarak (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan Teknik Hizmetler Sınıfındaki yükseköğrenim mezunlarının yararlanacakları ek göstergelerin (c) sırasında belirlendiği, bu nedenle, ilgililer hakkında (c) sırasında öngörülen ek göstergeler yerine (d) sırasında öngörülen ek göstergelerin uygulanmasının hukuka uygun olmadığı belirtilmiş, davalı idarelerin temyiz talepleri üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 08.10.1999 tarihli ve E:1998/175, K:1999/860 sayılı Kararı ile de Danıştay Onikinci Dairesinin anılan kararının onanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, idareler tarafından yürütülen bahse konu işlemler, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün A/12-d fıkrası hükmünün uygulanmasına ilişkin 07.03.1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 142 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin ikinci paragrafı hükmüne göre gerçekleştirildiğinden, açılan davalarda söz konusu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci paragrafının da iptali talep edilmektedir. Davacıların iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdükleri anılan Tebliğin 7 nci maddesi, sadece üst öğrenimi bitiren personelin yararlandırılacağı ek göstergeye açıklık getirmemekte, ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi personelin unvanları için öngörülen ek göstergeden yararlanabilmeleri için o unvana ilişkin kadroya atanmış olma şartını da belirtmektedir. Nitekim, Danıştay Onikinci Daire Başkanlığınca verilen 12.11.1997 tarihli ve E:1996/1502, K:1997/2871 sayılı Kararda da, dava konusu işleme dayanak olarak gösterilen söz konusu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci paragrafı ile yapılan düzenlemede yasa ve hukuka aykırılık görülmediği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından;

1- Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelin mezun oldukları yükseköğrenimin niteliğine bakılmaksızın söz konusu bölümün (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlandırılması gerekmektedir.

ÖRNEK 1- Teknik Hizmetler Sınıfında ?Teknisyen? kadro unvanı ile görev yapmakta iken Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren personel, 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (c) sırasında almakta olduğu aylık derecesi için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

ÖRNEK 2- Teknik Hizmetler Sınıfında ?Teknisyen? kadro unvanı ile görev yapmakta iken Mühendislik Fakültesini bitiren personel, ?Mühendis? kadrosuna atanması halinde 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) sırasında öngörülen ek göstergeden, kadro unvanında değişiklik olmaması halinde ise söz konusu bölümün (c) sırasında öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşler dikkate alınmayacaktır.

3- Halen görevde bulunan ve emekli olanlar açısından uygulamanın yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi ve daha önce eksik ödenen miktarların hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

4- 07.03.1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 142 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinde yer alan örnek yürürlükten kaldırılmıştır.

30 Ocak 2007 16:14

odyolog71

bu kanuna göre 4 yıllık fakülte bitirdim ve sağlık teknisyeni kadrosundayım ek göstergeden yararlanmam gerek.

yaraarlanan arkadaşlarda var.mesela benim maaş 900 ytl.aynı durumda olan arkadaşalr 1000 ytl maaş alıyorlar derecem 9/3 eş yardımı +1 çocuk var...bu şekilde ek göstergeden yararlanan yada bilgisi olan varsa sevinirim

30 Ocak 2007 21:56

184

benin daha önceki 2 yıllık bölüm dışı diplomam pbs de görünüyor ve şuan kadro derecem 5/1 ancak 4 yıllık diplomamı yaklaşık 4-5 ay önce göndermeme rağmen hala bir bir değişiklik yok. ayrıca bu yıl üst üste iyi sicilden de 1 derece almam gerekiyor. şuan 8. yılımı çalışıyorum. anlayacağınız çoktan ek göstergeye düşmem gerekiyordu ancak bakanlık sağolsun henüz işlemedi. ne yapmam lazım ya da bu aradaki ay farkını daha sonra alabilir miyim?

31 Ocak 2007 00:14

centaur180

selam arkadaslar ben 2 yıllık ön lisans mezunu olarak işe başladım daha sonradan saglıkla ilgili olmayan kamu yönetimini bitirdim.intibak için bakanlıga gönderdim ne alaka ise iki defa intibak yapılamıyacagı icin intibakımı yapmamışlar .en azından 2 KADEME ilerlemem gerekmıyormu. bilgisi olan var vepaylaşmak istiyen varsa sevinirim

31 Ocak 2007 00:39

aygül candan

Bende sağlık personeli ve arkadaşlarla aynı konumdayım.

Eski kurumumda bu ek göstergeden yararlanırken (900 ek gösterge) yeni kurumumda yararlanamıyorum.

Dolayısıyla aylık 100 ytl zararım var.

Gerekli çalışmaları yapıp yeni kurumumu mahkemeye vereceğim.

Çünkü 152 no'lu tebliğ açık ve oradaki örnekte belirtildiği gibi üst öğrenim alakasız bile olsa verilecek ek gösterge maaşımızı etkileyecektir.

31 Ocak 2007 23:27

ertangul
Kapalı

@odyolog71 hocam hem tebliği vermişsiniz hemde almamlazım diyorsunuz. Vermiş olduğunuz tebliğe göre zaten alamıyorsunuz. 4/1 maaş d/k'mesine düştüğünü zaman ek göstergeniz başlar.

@aygül hocam tebliği yanlış yorumluyorsunuz. Orada verilen örnek çok açık. kadroya atnmamışsanız ek göstergeniz 4'ten başlar. daha önce alamazsınız. isterseniz orada açıklanan cetvellere bi bakın daha net anlarsınız. Bitirdiğiniz okulu ve d/k'menizi yazarsanız alıp-alamayacağınızı söyleyebilirim.

Kısacası Eğer kadroya atanmamaışsanız kesinlikle ek göstergeyi alamazsınız. Eğer Ek göstergeye alabileceğiniz kadroya bir defa da olsa atanırsanız ve sonra bi alt kadroyada geçseniz ek göstergeyi almaya devam edersiniz.

@centaur80 Hocam 2 defa intibak yapılmaz diye bir şey yok. Siz yanlış anlamışsınız. Eğer ilk intibakınız veya şu andaki d/k'meniz eskiye göre sizi geri götürüyorsa intibak yapılmaz. Mesela şu anda 7/1'i olun intibak sonrası 8/3 çıkarsa o zaman intibak yapılmaz. Bu durum Teknik 2 yıllıkların üzerine düz 4 yıllık bitirildiğinde ortaya çıkıyor. Mesela 2 Yıllık Elektrik bölümünü bitiren bir kişi 5 yıl sonra AÖF 4 yıllık işletmeyi bitirirse intibakı yapılmıyor. Çünkü intibak yapıldığında d/k 'si bir kademe geride kalıyor.

06 Şubat 2007 11:55

odyolog71

günncell

22 Mart 2007 15:26

odyolog71

günncellllllllll

Toplam 10 mesaj
ANKET
Türkiye'nin, Türkmen dağını bombalayan Rus uçağını, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?