Editörler : Cüneyt Barışoglu
13 Şubat 2017 22:03  


Hemşirelikten düzmemurluğa geçilmek istenirse

Hemşire olarak atandıktan sonra düz memurluğa geçilmek istenirse tekrar kpssyemi girmek gerekir kurumlararası geçiş gibi bişey sözkonusu olabilirmi bu süreç nasıl işler bilgi verebilirmisiniz

14 Şubat 2017 11:21

Powderr

2 yol var ya kpss ye tekrar girip memur kadrolarını seçersiniz ya da görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girip vhki ya da memur olabilirsiniz tabi sınavları kazanırsanız.

14 Şubat 2017 11:27

yozgat66666

Hemşirelikten VHKİ ve Memurluğa geçmek için görevde yükselme sınavına gerek yoktur.Dilekçe verirsiniz uygun boş kadro bulunması durumunda atamanız yapılır.Yükselinecek bir görev değildir.Sınıflar arası geçiştir.

BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME:

Madde 71 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(Değişik fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesinin 1. fıkrasında, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında da kurumların, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

maddenin 1. fıkrasında ilgililere, kendi istekleri üzerine sınıf değiştirebilme olanağının tanındığı; 2. fıkrasında ise idarelere kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak memurların sınıf değiştirme konusunda takdir yetkisi verildiği görülmektedir.

Bu konuda idarenin taktir yetkisi olduğu açıktır,mevzuat cevaz vermekle beraber iş yine uygulayıcılarda .

14 Şubat 2017 11:46

Hemsıre1239

Bir soruya ancak bu kafar güzel cevaplar verılebılırdı çok saolun teşekkurler yolunuz acık olsun

Toplam 3 mesaj