Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
06 Nisan 2007 18:12  


Kapalı
SGK görevde yükselme yönetmeliği yönetimden çıktı, görüşleriniz...

yoklama memurları şef lerle aynı katagoride değerlendirilmiş merkez müdürlüğüne başvurabiliyorlar

07 Nisan 2007 11:11

solemn
Kapalı

KESİNLİKLE ŞEF YADA YOKLAMA MEMURLARI MERKEZ MÜDÜRÜ OLMA AĞIRLIĞINI TAŞIYAMAZLAR.ÖNCELİKLE ŞEF VEYA YOKLAMA MEMURLARI NASIL KURUMA ALINIYOR BENCE ONA BAKMAK GEREKİR.DİL,MASTER VE MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE ESAS UNSURLAR OLMALIDIR.AYRICA SİYASET ESAS DEĞİL LİYAKAT ESAS OLMALIDIR.VE KURUM İÇİNDE BİR YERLERE GELMEK TEK TEK BASAMAKLARI ÇIKARAK OLMALIDIR, BİR ANDA ÇEKİRGE GİBİ SIÇRAYARAK BELLİ MEVKİLERİ ALMAK , AKLI SELİM İNSANLAR OLAN BİZLERİ DÜŞÜNMYE SEVK ETMELİDİR.DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRMEMİZ DİLEĞİYLE.

07 Nisan 2007 11:20

solemn
Kapalı

UMARIM YOKLAMA MEMURU ARKADAŞLARA HAYIRLI OLUR...KANIMCA ŞEFLERDEN DAHA ÇOK HAK EDİYORLAR

07 Nisan 2007 17:56

bahir

yoklama memurlarının çoğu 2001 dms (kpss)girişlidir daha sonra hem yazılı hem de mülakat sınavlarına tabi tutularak yoklama memuru olmuşlardır,şefler hem dms ile atanmamıştır(çoğu torpille memurluğa başlamıştır) hem de sadece yazılı sınavla (üstelik dedikodusu ayyuka çıkmış bir sınavla)şef olmuşladır,yoklama memurlarının %90'ı 4 yıllık fakülte mezunu olup çoğu örgün öğretim mezunudur,şu anda denetim mekanizmasında çok ağır şartlarda çalışmakta ve kuruma direk kaynak sağlayan bir konumdadırlar dolayısıyla merkezi müdürlüğü en çok hakeden yoklama memurlarıdır yoksa masabaşı çalışmak marifet değildir.

08 Nisan 2007 19:27

surgun35

hemen birbirine girmiş millet ya.kim neyi hakediyo?.bu kurumda yan gelip yatabilenmi varki üstünlük kavgası yapıyosunuz siz.

09 Nisan 2007 16:04

yc52

Bahir arkadaşıma katıldığımı söyleyerek başlamak istiyorum.

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları (Sigorta Yoklama Memurları) seçilme şartları ve yapmakta olduğu denetim işlevi sebebiyle şef-muhasebeci kadrolarında çalışmakta olan Kurum mensuplarından oldukça farklı bir konumdadır. Bu sebeple kimsenin Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarını masa başı şeflerle aynı kefeye koymaya hakkı yoktur.

Ancak şef-muhasebeci kadrosundaki arkadaşların yattıklarını zaten söylemiyoruz sadece farklılığımıza vurgu yapıyoruz. Onlarda kendi konumlarına uygun olarak mesai harcıyorlar küçümsemiyoruz.

Sınavlar açıldığında haklılığımız anlaşılacaktır. Daha önce ssk olarak yapılan şeflik sınavlarında da Sigorta Yoklama Memurlarının diğer sınava girenlerden bir adım önde oldukları açıkça bellidir. Sınava girebilen arkadaşlarımızın % 90'ı başarı göstermiştir. Bu yadsınamaz bir gerçektir.

İyi günler.

09 Nisan 2007 16:43

sakarşakir

arkadaşlar 1992 lise girişli 2006 2 yıllık önlisans mezunu şeflik sınavına girebilirmi

09 Nisan 2007 19:42

surgun35

ben işveren memuruyum.yoklama memurları daha dun benimle aynı masada oturuyolardı.yani boşuna kendinizi şişirmeyin.hergun o muhteşem raporları okuyorum.....

09 Nisan 2007 23:23

satersat

Sayın sürgün35;

Zaten sen yazabilseydin Sigorta Kontrol Memuru olabilirdin. Senin de görevin raporları okuyup sadece yazılanları uygulamak.

farkındaysan; artık aynı yerde oturmuyorsunuz.

10 Nisan 2007 09:18

icracı..

Yoklama Memurlarının Müdürlük sınavına girmelerini olumlu bir gelişme olarak, görüyor bu arkadaşların Md.lük yapmayada ehil olduklarını düşünüyorum. Bununla birlikte Kurumumuzda 500 civarında en az Yoklama Memurları kadar liyakat sahibi tamamı Yüksek öğrenim görmüş, büyük çoğunluğu Adalet Y.O. mezunu, ki bu okullar gerek, giriş puanları gerekse eğitim seviyesi ve iş imkanı ile birçok fakültenin üzerinde bir konumda olup, mezunları İcra ve Cezaevi Md.lüğü kadrolarına atanabilmektedir. Bir İcra Memuru olarak, tıpkı Yoklama Memurları gibi doğrudan Merkez Md.lüğü sınavına katılmamızın sağlanmasının gerektiğini düşünüyor. Mevcut durum itibariyle Yoklama Memurları ile aynı özlük haklara sahip üstelik görevin gerektiği bilgi birikimi ve zorluğu açısından yoklama memurlarından daha fazla risk altında bulunan Kendi alanınında Yüksek Öğrenim görmüş(Adalet Y.O.muzunları) icra memurlarının hakkının ihlal edildiği düşünüyorum.

10 Nisan 2007 09:37

SGK'LI MEMUR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi ile Bakanlar Kurulunun 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

ç) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısını,

e) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünü,

f) Birim: Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası, Primsiz Ödemeler ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlükleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatını,

g) Personel: Kurum merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları,

ğ) Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

h) Görev unvanı: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

ı) Hizmet süresi: Son müracaat tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

k) Devredilen kurum: 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen kurumları,

l) Kurum hizmeti: Görevde yükselme eğitimi için belirlenen son başvuru tarihi, unvan değişikliği sınavı sonucunda atanacakların duyuruda belirlenen son başvuru tarihi, sınavsız atanacakların ise atanma tarihi itibariyle, Kurumda veya devredilen kurumlarda fiilen çalıştıkları süreleri,

m) Yönetmelik: Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Hizmet Grupları

Hizmet grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Başkanı,

2) Sosyal Güvenlik İl Müdürü,

3) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı,

4) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Şube Müdürü,

5) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Aktüer,

2) Memur, İcra Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Dağıtıcı, hizmetli, aşçı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, hemşire, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, istatistikçi, mütercim, sosyolog, sosyal çalışmacı, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavsız Atanacak Kadrolar

Sınavsız atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 6- (1) Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı kadrolarına aşağıda belirtilen şartları haiz olanlar arasından sınavsız atama yapılabilir.

a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) Şube Müdürü veya eşdeğer bir kadroda yada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan unvanlı kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Sosyal Güvenlik İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) Kurumun Müfettiş, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) Kurumun Müfettiş, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Şube Müdürü veya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

c) En az iki yıl Kurum hizmeti bulunmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda 7 nci maddedeki genel şartlara ilaveten aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat kadrosunda en az beş yıl Kurum hizmeti bulunmak,

b) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) En az üç yıl Kurum hizmeti olmak,

4) Araştırmacı, Uzman, Şef veya Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

c) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) En az üç yıl Kurum hizmeti bulunmak,

4) Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Şef, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Aktüer veya İstatistikçi kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti olmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) İcra memuru, mütercim, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen kadrolarında çalışıyor olmak,

4) En az 3 yıl Kurum hizmeti bulunmak,

d) Aktüer kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak ya da yüksek öğrenim üzerine lisans sonrası istatistik sertifikasına sahip olmak,

2) En az 3 yıl Kurum hizmeti bulunmak,

e) Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Kendi özel yönetmeliğindeki şartları taşımak,

f) İcra Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az üç yıl kurum hizmeti bulunmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezalarından birisini almamış olmak,

4) Her türlü koşul ve iklim şartlarında görev yapabileceğini resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

g) Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin en az üç yıl kurum hizmeti bulunmak,

3) Kurum kadrolarına ilk defa ataması yapılacak devredilen kurumların personeli hariç olmak üzere, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az bilgisayar işletmenliği sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak veya Kurumca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliği

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirlenen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 10? (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavına tâbi tutularak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis, Mimar, İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilecek filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri için alınacak mütercimlerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az (B) düzeyinde veya eş değer kabul edilen dil sınavlarında eşiti puan almak,

3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimlerin Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmeleri,

ç) Sosyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksek öğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Sağlık meslek liselerinin, fakültelerin veya yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

MADDE 11- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavı için yapılacak duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilerek eğitim tarihinden en az bir ay önce Kurum internet sitesi ile merkez ve taşra teşkilatı ilan panolarında duyurulur. Bu duyuru Kurum personeline tebliğ edilmiş sayılır. Eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önceden aynı usul ile duyurulur.

(3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını taşımaları ve görevde yükselme eğitimini tamamlamaları gerekir.

Görevde yükselme eğitimi ve bu eğitime katılamayacak personel

MADDE 12- (1) Görevde yükselme eğitimine; aday memurlar ile kadroları başka kurumlarda olup da Kurumda geçici görevli bulunanlar katılamazlar.

(2) Kurum personeli diğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılamaz. Ancak, Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan konular ile ilgili eğitimin Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmesi halinde Kurumca yapılacak eğitimde bu konulara yer verilmez.

(3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az (30) saat ve (g) bendinde yer alan ders konularında ise en az (45) saat olmak üzere toplam en az (75) saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programının tamamına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca en fazla (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Başvuru ve başvuruların incelenmesi

MADDE 13- (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatı personeli görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerdeki ilân edilen boş kadrolar için düzenlenecek görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılabilmek amacıyla başvuruda bulunabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine durumları aranılan şartlara uyan personelden başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme sınavına katılmak istediklerini belirten form dilekçeleri ile unvan değişikliği sınavına girmek isteyenlerin form dilekçeleri, birim amirleri tarafından bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu fıkra gereğince yapılacak başvuru işlemleri Kurumca belirlenmek kaydıyla, Kurum internet aracılığı ile de yapılabilir.

(3) Başvuru form dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları, Kurum internet sitesi ile merkez ve taşra teşkilatı ilan panolarında duyurulur. Bu duyuru Kurum personeline tebliğ edilmiş sayılır.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 14- (1) Eğitime alınacakların sayısı, birim bazında her unvan için ilân edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez.

(2) Görevde yükselme sınavına katılmak üzere başvuranların sayısı, birim bazında her unvan için ilân edilen kadro sayısının üç katından az ise başvuruda bulunan bütün personel eğitime alınır. Görevde yükselme sınavına katılma başvurusunda bulunanların sayısı, birim bazında her unvan için ilân edilen kadro sayısının üç katından fazla ise; Ek-1?deki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday görevde yükselme eğitimine katılmaya hak kazanır. Ancak, puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

(3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tâbidir.

(4) Herhangi bir nedenle eğitime katılamayanların yerine başka adaylar eğitime alınmazlar.

(5) Merkez ve taşra teşkilatı personeli için ayrı ayrı görevde yükselme eğitimi yapılabilir.

Görevde yükselme eğitimini verecek birim

MADDE 15- (1) Görevde yükselme eğitimleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca düzenlenir ve yürütülür.

Görevde yükselme eğitimi konuları

MADDE 16- (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat.

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

f) Kurumsal ve mesleki etik ilkeleri.

g) Kurumun görevleri ve ilgili mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konular.

(2) Görevde yükselme yazılı sınav sorularının; % 30?u (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan konulardan, % 70?i ise (g) bendinde yer alan konulardan, unvan değişikliği yazılı sınav soruları da (g) bendinde yer alan atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konulardan oluşur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ve şekli

MADDE 17- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(3) Sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınavdan (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Ancak, başarı puanlarının aynı olması halinde atanacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Sınav Kurulu

MADDE 18- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Kurum Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Genel Müdürün başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları Daire Başkanının da bulunduğu beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(4) Unvan değişikliğine tâbi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19- (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini tespit etmek.

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak.

ç) Sınav sonuçlarını değerlendirerek başarı listesi düzenlemek, sınav sonuçlarını ilân etmek ve ilgililere duyurmak.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 20- (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının Kuruma intikalinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Kurum internet sitesi ile merkez ve taşra teşkilatı ilan panolarında ilan eder ve bu ilan ile sınav sonuçları ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Ancak, bu şekilde yapılacak atama sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olamaz.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 21- (1) Sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Bu maddede belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar 5 yıl süreyle görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22- (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23- (1) Sınav sonuçlarının ilânından itibaren beş iş günü içinde sonuçlara itiraz edilebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre kurulca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on gün içinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 24- (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak en geç 3 (üç) ay içinde yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz. Ancak, bu durumlar ilgililerin görevde yükselme eğitim ve sınavına girmelerine engel teşkil etmez.

(3) Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır.

(4) İkinci fıkranın birinci cümlesi ile üçüncü fıkrada sayılanların yerine, başarı sırasına göre ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla yetmiş ve daha yukarı puan alan adaylar arasından atama yapılır.

(5) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(6) Sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il veya Kurumun ihtiyaç duyduğu başka bir il olması kaydıyla mümkündür. Feragat ettiği unvana tekrar atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde veya Kurumun ihtiyaç duyduğu diğer illerde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(7) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması ve atandığı yerde en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla, iki yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Başvurularını eşinin görev yeri dışındaki bir yer için yapanlar, bu hükümden yararlanamazlar. Bu maddede yer alan hükümler dışında Özür halleriyle ilgili olarak, Kurumun Atama, Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

( Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar bölümündeki, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(9) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 25- (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla Kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha önce bulunulan görevlerin alt görevlerine, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir. Bu şekilde atama yapılabilmesi için başlama tarihinden itibaren Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. Müfettiş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosunda görev yapan personel Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosuna diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilirler.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha önce bulunulan görevlerin alt görevlerine, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 27- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kurumca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

MADDE 28 - (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Devredilen kurumların yönetmelikleri

MADDE 30- (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumlarda uygulanmakta olan;

a) 20/12/2005 tarihli ve 26029 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

b) 02/02/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

c) 31/05/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

5502 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi gereğince devredilen Kurumların kadroları Kurum kadrolarına tamamıyla atanınca yürürlükten kalkar.

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) 5502 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde sayılan devredilen Kurumlarda Bölge Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdürü, Sigorta Müdür Yardımcısı, Huzurevi Müdürü veya hiyerarşik olarak bu kadrolara denk veya daha üst unvanlı kadrolarda çalışanlar için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolara atanmalarında Kurumda çalışma süresi ve sınav şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrosuna atanabilmek için ön görülen Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

10 Nisan 2007 17:33

bahir

gece-gündüz mesai mefhumu olmadan en ağır şartlarda çalışıp kuruma direk kaynak yaratan s.g.kontrol memurlarının daha önce icra memurlarıyla aynı kategoride değerlendirilmiş olması büyük bir talihsizlik olup neyse ki yeni düzenlemeyle bu yanlıştan dönülmüştür.

icra memuru arkadaşlara da saygılıyım fakat icra memurları kesinlikle yoklama memurları kadar risk altında değildir,hiçbir icra memuru gecenin 12 sinde fiili tespite çıkmıyor ayrıca 2 yıllık yüksekokul mezunları icra memuru olabiliyor fakat sosyal güvenlik kontrol memurlarının yeni yönetmeliği ile ancak 4 yıllık fakülte mezunu olanlar s.g.kontrol memuru olabiliyor.

ayrıca icra memurları şefe bağlı olarak çalışırken s.g.kontrol memurları direk müdüriyet makamına bağlıdır işte aradaki kadran farkı buradadır.

10 Nisan 2007 18:53

surgun35

ben daha yeni memurum.2,5 sene oldu başlayalı eğer girseydim sınava eminimki kazanırdım eğer torpillilerden yer kalırsa tabi.işveren memurları en az yoklama memurları kadar bilgili.kendi kendinize gaz vermeyinnnnn.

11 Nisan 2007 11:47

yc52

Sayın Surgun35

Ben Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru olmadan önce 4,5 yıl işveren memurluğu yaptım. Kontrol Memurlarının %80'i de işveren memurluğu kökenlidir.

Kontrol Memurları sadece işveren sigorta primleri mevzuatı ile ilgili olarak işlem yapmazlar Kurum mevzuatının tamamı ve iş yasası hükümlerini de bilmek ve uygulamalarına hakim olmak durumunda ve konumundadır.

Sınavı 96 alarak geçmiş biri olarak şunu da bilmeni isterim yazılı sınavdan sonra yapılan mülakatta ben yüksek puan almama rağmen ne kadar terledim bilemezsin acaba bizi eleyip torpilli olanları mı mülakattan geçirecekler diye ama böyle olmadı herkesi iyi değerlendirip seçtiler ayrıca bu kadroya atanmak için şaibesi olmayan memur olmakta şart. ne de olsa denetim yetkisi veriliyor.

Sana tavsiyem sadece işveren mevzuatını değil diğer Kurum Mevzuatını da öğrenmeye çalış, 4 yıllık lisans mezunu isen Kurumda da 3 yıldan fazla hizmetin varsa ayrıca sicil notu ortalaman 76 üzeri olması ve hakkında şaibe yoksa disiplin cezasıda almamışsan açılacak ilk sınava girebilirsin.

Dilerim ki sınavı kazanır ve atanırsın. Ondan sonra yukarıda yazdığın gaza gelmek değimini Kontrol Memurluğu yapmaya başladığında hatırlar ve üzülürsün. Hiç kimse için bu şekilde değerlendirme yapmamalısın. Hayat insana söylediği bir çok şeyin hatalı olduğunu zaman sonra gösterir.

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim.

11 Nisan 2007 18:33

ensoniş

kendinize ara gazı vermeye çalışmayın.gördüğüm kontrol memurlarının hepsi akşama kadar yatıyorlar.son olarak yapılan kontrol memurları sınavını(bu görevi yapıpta kontrol memuru kadrosunda olmayanlar için yapılan sınav) savunanlarda kendilerini avuturlar.

keşke ösym tarafından herkesin girebildiği bir sınav yapılsada kimlerin bu sınavı kazanacağı görülse. o zaman buraya yazı yazanları görürdüm.

insanların önüne 3 yıl çalışmak veya puanlama gibi okul gibi sınırlamalar koyarsan olacağı budur.3 kişi çıkar biz süperiz der.herkesin girebildiği sınav olsa görülür herşey.

öyle insanlar tanıyorumki 50 tene şef eline su dökemez.

11 Nisan 2007 19:20

surgun35

sayın yc52 ben 2 yıllık mezunuyum büyük ihtimal yeni sınava kadarda aöf ü bitiririm.sırf bu işveren servisinden kaçmak için sınava gireceğimden emin olabilirisiniz.

ayrıca benim kızdığım nokta siz ve diğer yoklama memuru arkadaşlar sanki en çok çalışan vebu kuruma tek katkı yapan kendileriymiş gibi yazılar yazıyorlar.

benim geçen gün kuruma kazandırdığım 9500 YTL için kimse bana aferin oğlum demiyo çünkü ben bir işveren memuruyum.

keşke yoklama olsamda rahata ersem.

12 Nisan 2007 11:58

ssklıman

Sayın Yoklama Memuru Arkadaşlar...

Bakıyorum da hemen havayalara girmişsiniz, havanızdan geçilmiyor.

Ben icra memuruyum, fakülte mezunuzuyum ve şuan yüksek lisans yapıyorum. Yoklama memurluğu sınavına istemediğim için girmedim. Yanlış hatırlamıyorsan ilk sınavda 2 yıllık yüksek okul mezunları da müracaat etti ve kazanan arkadaşlarım var.

Yazılı sınav sorularınız da öyle yapılamacak türden değildi. Normal bir memurun hiç hazırlıksız en az 80-85 alabileceği türden sorulardı.

Yaptığınız işin zorluğuna gelince, ssk da her işin kendine göre zorlukları olduğunu unutmayın.

Gece mesaisine gelince, bekçiler de nöbet tutuyor, hizmetli arkadaşlar da bir sürü angarya iş yapıyor, biz icracılar da gece hacze çıkıyoruz.

Müdürüyet için afiş asmak, icra memurları için adres araştırmak gibi ayak işleriniz olduğunu da lütfen unutmayın.

Yani kendinizi dev aynasında görmeyin.

Siz yatın kalkın sizi bu konuma getirenlere dua edin.

Herkes kimin ne iş yaptığını bikliyor, ama bir SGK yönetimi kimin ne iş yaptığını bilmiyor.

12 Nisan 2007 16:57

icracı..

Yoklamacılara verilen Md.lük sınavına girme hakkı, Yoklamacıların kendilerini büyük görmesine, işveren memurlarınının ise kendini Yoklama Memurları ile bir tutma hevesine girmesine neden olmuş. Kanaatimce yoklama memurluğu branş memurluğu olduğundan, düz memurların üzerinde bir konumdadır. Buna mukabil İcra Memurluğu ise yapılan işin ehemniyeti ve işin tatbiki için gerekli bilgi birikimi açısından, hem normal memurluğun, hemde yoklama memurluğunun üzerindedir. SGKurumunun işi genel olarak idari hizmet olmakla birlikte İcra işleri Adli Görev kapsamındadır. Bu görevi yapanlarda Adli görev yürütmektedir. Bu işi hakkı ile yapabilmenin ilk şartı Hukuk Eğitimi bulunmaktır. Ki kurumumuzda ki icra memurları ekseriyetle Hukuk Fakülteleri bünyesinde açılan Adalet Y.O. mezunudur. ve bu okul mezunları Adalet Bakanlığı nezdinde hiçbir yükselme sınavına tabi olmaksızın açıktan atama ile doğrudan İcra Müdürlüğü kadrosuna atandığı, gibi yükselme şeklinde Cezaevi Müd.lüğü yapabilmektedir. Yani İcra Memurlarının diğer memurların içinde bulunduğu kendini büyük gösterme çabasına girmesine gerek yoktur. Yoklama Memurlarının sınavla atandıkları şeklindeki büyüklenmesi ise gereksiz ve yersiz bir büyüklenmedir. o sınava iş olsun diye bende girdim, sınavda düşük puan alıp, rezil olmayalım diye eğitim notunun yalnızca mevzuatla ilgili bölümünü bir defa okudum ve yaptığım iş nedeniyle 506 ile ilgili bilgim olmadığı halde 79 puan aldım. yani ataması yapılan birçok arkadaştan daha yüksek puan, mulakatta ise sen zaten icra memurusun yoklama memurluğunda ne işin var gerekçesiyle elendim. mülakatın hangi şartlarda yapıldığı da herkesin malumudur. lafı biraz uzattım özür dilerim. işin özü Yoklama Memurları düz memurların üzerinde bir konumda olabilirler ama asla kendilerini İcra Memurlarının üzerinde bir konumda görmemelidirler, ilk sayfadaki açıklamamda da belirttiği gibi açılan bu kapının (Yoklamacıların Md.lük sınavına girebilmelerinin)olumlu bir gelişme olduğunu, Kurumun yaptığı yanlıştan dönerek, icra memurlarınında Md.lük sınavına girme hakkını tanıyacağını umut ediyor, bir birimizi kırıp dökmeden işimize bakmamız gerektiğine inanıyorum. saygılar

12 Nisan 2007 17:16

ozrdem

Adli görev yaptığını belirten icracı arkadaşım, utanmasan kendini hakim-savcı ile bir tutacaksın, icra müdürü ya da hapishane müdürü olma hakkın varsa git oralarda görev yap, git gardiyan ol. 6183' ü uygulamakla adli görev yaptığını mı sanıyorsun sen. Bir de icra memurlarının kontrol memurlarına karşı bu husumeti nedendir anlayamadım...

12 Nisan 2007 17:23

yc52

Arkadaşlar iyi çalışmalar.

Ben yazılarımda kimsenin yaptığı işi küçümsemediğimizi zaten belirttim. Kimseyle bir söz atışması içerisinde de olmak gibi bir niyetim de yoktur ayrıca.

Yazılanları daha iyi okuyup öyle yorum yapmakta fayda var diye düşünüyorum. İcra Memuru ya da memur arkadaşların eğitimlerinin veya bilgilerinin eksik olduğu yönünde de bir yorumda bulunmadım.

Kurumda hepimiz bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum.

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğunun kendine has bir çalışma yönetmeliği, buna göre de yetki ve sorumlulukları vardır.

Kırıp dökmeden medeni bir şekilde forumda yazmanın daha uygun olacağını belirterek iyi akşamlar diliyorum.

12 Nisan 2007 17:27

ozguven

arkadaşlar sınav tarihi sizce nezaman

Toplam 72 mesaj
ANKET
Türkiye'nin, Türkmen dağını bombalayan Rus uçağını, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?