Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler :
18 Ağustos 2007 16:04  


Sözleşmeli subaylık sınavı soruları...

sınav soruları

18 Ağustos 2007 16:06

vlkna

. İNKILAP TARİHİ :

6. - Sivas Kongresinin hangi özelliği onun ulusal bir kongre olmasını sağlamıştır.

a. Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi

b. Güdüm yanlısı görüşleri reddetmesi

c. Yurdun her köşesinden gelen temsilcilerden oluşması

d. Cemiyetlerin birleştirilmesi

7. Milletin egemenliği yanında, kişisel egemenliğin varlığının akla ve mantığa aykırı olduğu düşüncesinden hareketle en önemli inkilâplanndan birisi gerçekleşmiş ve ulusal egemenliğin sağlanmasında büyük bir engel kaldırılmıştır.

Ulusal egemenliğin sağlanması yolunda gerçekleştirilen aşağıdaki inkilâplardan hangisi bu paragrafı desteklemektedir?

a. Saltanatın kaldırılması b. Hilafetin kaldırılması

c. Lâikliğin anayasaya girmesi d. Medreselerin kapatılması

8. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik devam ettirilmiştir. Bu arada bazı milletvekilleri halifeyi TBMM.nin üzerinde görerek; "TBMM halifenin, halifede TBMM'nindir." Şeklinde propaganda yapmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

a. Mecliste rejim karşıtlarının ve halife yanlılarının olduğunu.

b. İslamcılık politikasının izlendiğini.

c. Türkiye'de anayasal düzene geçilmediğini.

d. Çok partili hayata geçilmediğini.

9. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi Doğu Anadolu'da başlatmak istemesinin temel nedeni aşağıda­kilerden hangisi olabilir?

a. Ermeni Saldırıları b. Pontus-Rumların faaliyetleri

c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede d. Ruslar'ın Doğu Anadolu'ya saldırmayı bulunması planlaması

18 Ağustos 2007 16:07

teskilat001

Sevgili arkadaşlar elinizde sözleşmeli subaylık sınavı konuları ile ilgili örnek sorular varsa burada paylaşalım. Birbirimize yardımcı olalım.

Örnek soru: 1999 yılında natoya üye olan üç ülke hangileridir?

Cevap: polonya, macaritan, çek cumhuriyeti

18 Ağustos 2007 16:12

vlkna

C. ATATÜRKÇÜLÜK :

16. Atatürk "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilkelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkmalıdır." demiştir.

Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?

a. Zorunlu. b. Demokratik c. Çağdaş ve milli d. Eşitlik sağlayıcı

17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve ekonomik hayat arasında;

a. İlişki bulunmasına gerek yoktur b. Bir uyum olmalıdır

c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır d. Muhtariyet bulunması lazımdır

18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Cumhuriyetçilik b. Milliyetçilik c. Halkçılık d. İnkılapçılık

19. Aşağıdakilerden hangisi "Devletçilik" ilkesi ile doğrudan ilgilidir.

a. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme.

b. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.

c. Yönetimin halktan kaynaklanması.

d. Ulusu oluşturan öğeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlanması.

20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine gere kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?

a. Milliyetçilik - Halkçılık b. Devletçilik - Laiklik e. Devletçilik - İnkılapçılık d. Laiklik - Halkçılık

21. Atatürk'e göre milliyetin en belirgin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Din b. Dil c. Fizyonomi d. Benzer tutkular

22. Mustafa Kemal Atatürk İnkılapları yaparken aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

a. Meclis ve halka inkılapları zorla kabul ettirmiştir. b. En uygun zaman ve fırsatları beklemiştir, c. İnkılabı evrelere ayırmıştır. d. Bir sonraki evreyi önceden açıklamamıştır

23. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel öge aşağıdakilerden hangisidir.

a. Cumhuriyetçilik b. Akıl ve Bilim c. Halkçılık d. Devletçilik

24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır. Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?

a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında

c. Milletimizin fikri terbiyesinde d. Dini faaliyetlerde

25. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?

a. Kılık Kıyafet İnkılabı b. Saltanatın Kaldırılması

e. Uluslar arası ölçülerin kabulü d. Halifeliğin Kaldırılması

18 Ağustos 2007 17:18

vlkna

bu soruları daha bulamazsınız

18 Ağustos 2007 17:49

Keskin_Nişancı

bu sorular söz.sb. sınav soruları değil,askeri hakim sınav soruları,ayrıca sınavda sorulan sorunun 4 değil 5 cevap şıkkı var...

18 Ağustos 2007 17:52

Keskin_Nişancı

bu ve buna benzer sorulardan bende onlarcası var,ama sınavla ilgili sorular,yayınlanmıyor ve yayınlanması da etik değil.Çünkü bu sınav kuvvet komutanlığınca yapılıyor ve sadece onun müsaadesiyle yayınlanır bana göre,gidip kendinize ink.tariihi soru bankası alın soru çözün bolbol.

18 Ağustos 2007 23:08

deniz0680

vlkna KARDEŞ SAĞOL PAYLAŞIMIN İÇİN AMA SÖZLEŞMELİ SUBAY SINAVINDA DAHACOK SAVAŞLAR,KONGRELER,ANTLAŞMALAR YANİ BİREBİR BİLGİ SORUSU SORULACAK ASTSUBAYLIK SINAVINA PARALEL BİRAZ DAHA KARMAŞIK SORULAR OLACAK BEN BÖYLE TAHMİN EDİYORUM ASTSUBAYLIK SINAVINA GİRDİM İNAN YAZDIĞIN SORU TARZINDAN 2-3 TANE YA GELDİ YA GELMEDİ DİREK BİLGİ SORUYOLAR ÖZELLİKLE LOZAN ,PARİS,VE MONTRÖX SÖZLEŞMELERİNİ BİLMEDEN O SORULARI YAPMAK COKZOR

18 Ağustos 2007 23:13

deniz0680

EN BASİTİNDEN ASTSUBAYLIK SINAVINDA DİREK BİLGİYE DAYANAN 1 SORU VARDI

AŞŞAĞIDAKİ CEPELERDEN HANGİSİNDE OSMANLI DEVLETİ DIŞARIDAN MÜTTEFİKLERİNE YARDIM AMACLI KATILMIŞTIR

A)YEMEN B)GALİCYA C)KANAL D)KAFKAS E)HİCAZ

BUTİP BİLGİ İÇERİKLİ SORULAR GELİYO 1. DÜNYAŞAŞINDA 1 KAC SORUDAHA GELDİ HATIRLAYA BİLİRSEM YAZACAM

20 Ağustos 2007 08:57

teskilat001

Ewet sevgili arkadaşlar sorular ağırlıklı bm, nato avrupa birliği, antlaşmalar ve inkılap tarihinden geliyor. Sınavda başarılar...

21 Ağustos 2007 10:11

ozgehan

2003 GENEL KÜLTÜR SINAV SORULARI :

SORULAR :

A. TÜRKÇE :

1. ?Bir şairin görevi, herşeyden önce şiiri geliştirmek olmalıdır. Bunun içinde yolunun değişik olmasına çalışmalıdır. Geçen zaman boyunca şiir, sanatçılarının hep aynı yolu seçmeleri yüzünden hiç değişmemiş ya da pek az değişmiştir.?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

a. Tanınmak isteyen şair çok ürün vermelidir.

b. Şair kendi yolunda yürümeli, özgün olmaya çalışmalıdır.

c. Aynı dönemde yaşamış şairlerin şiirleri hep birbirine benzer.

d. Birbirlerinin izinden giden şairler, şiirde değişikliği gereksiz bulurlar.

2. ?Sanat, görgü ve kültür birikimiyle beraber doğrudan doğruya insanların içgüdüsüne ve hislerine seslenen bir olaydır. Herkesten uzaklarda, yalnız başına yaşayan bir kişinin sanat duygusu, sanata yıllarını vermiş, üzerinde araştırmalar yapmış, her türlü bilgiye sahip bir kişininkinden üstün olabilir.?

Bu parçada öne sürülen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

a. Sanat, insanın duygularını doğrudan etkiler.

b. Sanat çevresinden olmayan kişinin de, sanatla ilgili yaratıcı düşünceleri olabilir.

c. Sanatçının yaratıcılığı sezgi ve duygu gücüne bağlıdır.

d. Sanat duygusu, ancak sanatla uğraşarak geliştirilebilir.

3. ?Yazdığınız öykü ya da romanın kötü oluşuna üzülmeyin. Kötü de olsa yazın. Yaza yaza daha iyiye varacaksınız. Önemli olan alışkanlığınızı yitirmemenizdir.?

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine yer verilmemiştir?

a. Yazı yazmanın bir çıraklık dönemi vardır.

b. Yazma, yazarak öğrenilen bir sanattır.

c. İyi ve güzel yazabilmek için alıştırma gereklidir.

d. Yazı yazmada ustalaşmak için yetenekli olmak gerekir.

4. ?Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?dan, -den, (-tan, -ten) eki almış olan kelime ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır.?

a. Soğuktan dişlerimiz birbirine çarpıyordu.

b. Gürültüden uyuyamadım.

c. Balkondan deniz görünüyor.

d. Işıktan gözlerimiz kamaştı.

5. ?Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?

a. Yeni öykücüler arasında ?Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.

b. Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.

c. Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var.

d. Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir

21 Ağustos 2007 10:13

ozgehan

B. İNKILAP TARİHİ :

6. ? Sivas Kongresinin hangi özelliği onun ulusal bir kongre olmasını sağlamıştır.

a. Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi

b. Güdüm yanlısı görüşleri reddetmesi

c. Yurdun her köşesinden gelen temsilcilerden oluşması

d. Cemiyetlerin birleştirilmesi

7. Milletin egemenliği yanında, kişisel egemenliğin varlığının akla ve mantığa aykırı olduğu düşüncesinden hareketle en önemli inkilâplarından birisi gerçekleşmiş ve ulusal egemenliğin sağlanmasında büyük bir engel kaldırılmıştır.

Ulusal egemenliğin sağlanması yolunda gerçekleştirilen aşağıdaki inkilâplardan hangisi bu paragrafı desteklemektedir?

a. Saltanatın kaldırılması

b. Hilafetin kaldırılması

c. Lâikliğin anayasaya girmesi

d. Medreselerin kapatılması

8. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik devam ettirilmiştir. Bu arada bazı milletvekilleri halifeyi TBMM.nin üzerinde görerek; ?TBMM halifenin, halifede TBMM?nindir.? Şeklinde propaganda yapmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

a. Mecliste rejim karşıtlarının ve halife yanlılarının olduğunu.

b. İslamcılık politikasının izlendiğini.

c. Türkiye?de anayasal düzene geçilmediğini.

d. Çok partili hayata geçilmediğini.

9. Mustafa Kemal?in Milli Mücadele?yi Doğu Anadolu?da başlatmak istemesinin temel nedeni aşağıda-

kilerden hangisi olabilir?

a. Ermeni Saldırıları

b. Pontus-Rumların faaliyetleri

c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede bulunması

d. Ruslar?ın Doğu Anadolu?ya saldırmayı planlaması

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi?nin ulusal mücadele açısından en önemli görevi ne olmuştur?

a. Sevr Antlaşması?nı imzalaması

b. Salih Paşa?yı Mustafa Kemal?le görüşmesi için Amasya?ya göndermesi

c. Misak-ı Milliyi kabul etmesi

d. Mustafa Kemal?i 9. Ordu Müfettişliğine ataması

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye karşı olan cemiyetlerdendir?

a. Vilayât-ı Şarkıyye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

b. Mavri Mira Cemiyeti

c. Redd-i İlhak Cemiyeti

d. Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

12. I. Türk Dil Kurumunun kurulması

II. Soyadı Kanununu Kabulü

III. Yeni Türk Harfleri?nin kabulü

Yukarıdaki Türk İnkilaplarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1., II., III.

b. III., I., II.

c. III., II., I

d. II., I., III.

13. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşımız sırasında imzaladığımız ilk siyasal antlaşmadır?

a. Ankara Antlaşması

b. Moskova Antlaşması

c. Gümrü Antlaşması

d. Kars Antlaşması

14. Türk Ordusu aşağıdaki savaşların hangisiyle Batı Anadolu?yu düşmanlardan tamamen temizlemiştir.

a. I. İnönü Savaşı

b. Sakarya Savaşı

c. Büyük Taarruz

d. II. İnönü Savaşı

15. Cumhuriyet tarihinde Takrir-i Sükun (Huzuru Sağlama) Kanunu? adıyla bilinen önlem aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra yürürlüğe konulmuştur.

a. Menemen Olayı

b. Şeyh Sait İsyanı

c. Saltanatın Kaldırılması

d. 2 nci Dünya Savaşı

C. ATATÜRKÇÜLÜK :

16. Atatürk ?Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilkelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkmalıdır.? demiştir.

Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?

a. Zorunlu.

b. Demokratik

c. Çağdaş ve milli

d. Eşitlik sağlayıcı

17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri

vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve

ekonomik hayat arasında;

a. İlişki bulunmasına gerek yoktur

b. Bir uyum olmalıdır

c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır

d. Muhtariyet bulunması lazımdır

18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden

hangisidir?

a. Cumhuriyetçilik

b. Milliyetçilik

c. Halkçılık

d. İnkılapçılık

19. Aşağıdakilerden hangisi ?Devletçilik? ilkesi ile doğrudan ilgilidir.

a. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme.

b. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.

c. Yönetimin halktan kaynaklanması.

d. Ulusu oluşturan ögeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlanması.

20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan

Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?

a. Milliyetçilik - Halkçılık

b. Devletçilik - Laiklik

c. Devletçilik - İnkılapçılık

d. Laiklik - Halkçılık

21. Atatürk?e göre milliyetin en belirgin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Din

b. Dil

c. Fizyonomi

d. Benzer tutkular

22. Mustafa Kemal Atatürk İnkılapları yaparken aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

a. Meclis ve halka inkılapları zorla kabul ettirmiştir.

b. En uygun zaman ve fırsatları beklemiştir.

c. İnkılabı evrelere ayırmıştır.

d. Bir sonraki evreyi önceden açıklamamıştır

23. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel öge aşağıdakilerden hangisidir.

a. Cumhuriyetçilik

b. Akıl ve Bilim

c. Halkçılık

d. Devletçilik

24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır.

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?

a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda

b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında

c. Milletimizin fikri terbiyesinde

d. Dini faaliyetlerde

25. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?

a. Kılık Kıyafet İnkılabı

b. Saltanatın Kaldırılması

c. Uluslar arası ölçülerin kabulü

d. Halifeliğin Kaldırılması

D. T.C. ANAYASASI :

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Türk milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle yürütür.

b. TBMM. üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.

c. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

d. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur.

27. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal sebeplerinden biri değildir?

a. Ağır ekonomik bunalım

b. Salgın hastalık

c. Savaş hali

d. Tabii afet

28. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?

a. Cumhurbaşkanı

b. Milli Güvenlik Kurulu

c. Bakanlar Kurulu

d. T.B.M.M.

29. TBMM. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı

kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin

kullanılmasına hangi makam karar verir?

a. Bakanlar Kurulu

b. Cumhurbaşkanı

c. Genelkurmay Başkanı

d. Milli Savunma Bakanı

30. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

a. Resmi Gazetede yayınlanır.

b. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.

c. Tüzüğün sebep unsurunu kanun oluşturur.

d. Tüzüklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır.

E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :

31. Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyeleri, milletlerarası uyuşmazlıkları , milletlerarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde;

a. Barış yolları ile çözerler.

b. Askeri ve siyasi güçlerini kullanarak çözerler.

c. Ekonomik güçlerini kullanarak çözerler.

d. Silahlı kuvvet kullanarak çözerler.

32. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Milletlerarası Adalet Divanı hariç diğer bütün organların

toplantılarına katılır. Genel Sekreter kendisine;

a. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar.

b. Milletlerarası Adalet Divanı hariç, diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

c. Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevleri yapar.

d. Genel Sekreter kendi görevlerini kendisi saptar.

33. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri dışında teşkilata sonradan üye kabulü nasıl olmaktadır?

a. Genel Sekreterin onayı ile

b. Güvenlik Konseyinin Kararı ile

c. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile

d. Üye olmak isteyen Devletin başvurusu yeterlidir.

34. Birleşmiş Milletler Teşkilatının merkezi neresidir?

a. Cenevre

b. New York

c. Lahey

d. Helsinki

35. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının asli organlarından değildir?

a. Güvenlik Konseyi

b. Vesayet Konseyi

c. Adalet Divanı

d. Dünya Sağlık Teşkilatı

F. NATO :

36. Türkiye NATO?ya hangi tarihte katılmıştır.

a. 1947

b. 1950

c. 1952

d. 1955

37. NATO' nun kuruluş amacı ve işleyiş şekli aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

a. Üye ülkelerin, barış ve güvenliğini sağlamak, karşılıklı askeri, sosyal ve kültürel

yardımlaşma.

b. Üye ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmak.

c. Saldırılara karşı koymak.

d. Üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak.

38. "Kuzey Atlantik Konseyi" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Konseyde bütün üye devletler temsil olunurlar

b. Konsey Bakanlar düzeyinde ya da sürekli temsilcilerin katılması ile toplanır.

c. Hükümet başkanları düzeyinde de toplantı yapılabilir

d. Konseyde kararlar, 2/3 oy çokluğu ile alınır.

39. Kuzey Atlantik Andlaşması, İttifakın Birleşmiş Milletler Yasası çerçevesinde ve onun başlıca ilkelerine

uygun olarak kurulduğunu belirleyen bir önsöz ve 14 Maddeden oluşmaktadır. Andlaşmanın en önemli

5 nci Maddesi;

a. Üye ülkelerden birine veya birkaçına silahlı bir saldırı olması halinde, bunun bütün

taraflara karşı yapılmış bir saldırı olacağını kabul etmiştir.

b. Üye ülkeler arasında ekonomik ve işbirliği esaslarını açıklamaktadır.

c. Üye ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini düzenlemektedir.

d. Andlaşmaya bütün üye devletlerin uyacaklarını taahhüt ettiklerini düzenlemektedir.

40. Savunma Planlama Komitesi, NATO' nun askeri yapısında yer alan üye ülkelerin temsilciliklerinden

oluşur. Bu Komite; özellikle savunmaya ilişkin konuları görüşür. Bu Komitedeki daimi toplantılar hangi

düzeyde yapılır ve ülkeleri kim temsil eder?

a. Devlet Bakanları düzeyinde yapılır. Başbakanlar temsil eder.

b. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Dışişleri Bakanları temsil eder.

c. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Savunma Bakanları temsil eder.

d. Ataşeler düzeyinde yapılır. Genelkurmay Başkanları temsil eder.

G. LOZAN ANDLAŞMASI :

41. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan'da çözümlenmeyerek daha sonraki bir tarihe bırakılmıştır?

a. Savaş tazminatları

b. Boğazların statüsü

c. Musul ve Irak sınırı

d. Azınlıklar

42. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andlaşmasının sonuçlarından biridir?

a. Türkiye - Irak sınırının saptanması.

b. Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması.

c. Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması.

d. Batum'un Gürcistan'a verilmesi.

43. Lozan antlaşması ile barışın korunması için Yunanistan, Midilli, Sakız, Sisam ve Mimarya adalarında

aşağıdaki hangi önlemleri almayı yükümlenmiştir.

a. Bu adalarda hiçbir deniz üssü askeri hava alanı ve istihkam tesis ve inşa edemeyecektir.

b. Bu adalarda askeri uçaklarında inişine müsait turistik hava alanları açabilecek ancak sulh zamanında

askeri uçakları kullanmayacaktır.

c. Bu adaları dışardan gelebilecek tehditlere karşı silahlandırabilecektir.

d. Adaların güvenliği için Anadolu kıyılarında Yunan akeri uçakları görev uçuşları yapabileceklerdir.

44. Lozan Barış Andlaşması ile 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yaşamakta olan Türk

vatandaşlarının uyruk statüleri ne şekilde belirlenmiştir?

a. Mahalli kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde İngiliz uyruğunu kazanacaklar ve bu

yüzden Türk uyruğunu kaybedeceklerdir.

b. Türk uyruğunda olmaya devam edeceklerdir.

c. Kıbrıs Rum Hükümeti uyruğuna gireceklerdir.

d. Hem Türk hem de İngiliz uyruğu statüsüne gireceklerdir.

45. Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğunun borçları nasıl tasfiye edilmiştir.

a. Borçların tamamı kaldırılmıştır.

b. Borçları Türkiye?nin ödemesi kararlaştırılmıştır.

c. Borçları Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni kurulan devletler ödeyeceklerdir.

d. Borçlar, Düyun-u Umumiye İdaresine devredilmiştir.

H. MONTREUX SÖZLEŞMESİ :

46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan

geçiş halinde bulunabilir?

a. Dokuz

b. Onbeş

c. Onsekiz

d. Yirmi

47. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek

bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.

a. 5.000 ton

b. 10.000 ton

c. 15.000 ton

d. 20.000 ton

48. Montreux Sözleşmesine göre; barış zamanında boğazlardan savaş gemisi geçirmek isteyen ülkenin T.C. hükümetine kaç gün önceden ihbarda bulunması gerekmektedir?

a. 8

b. 12

c. 14

d. 5

I. 1947 PARİS SÖZLEŞMESİ :

49. 1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada?yı Yunanistan?a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden

hangi devletin hükümranlığı altındaydı?

a. İngiltere'nin

b. Türkiye'nin

c. İtalya ve Yunanistan'ın

d. İtalya'nın

50. 1947 Paris Sözleşmesi,

a. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

b. İngiltere, İtalya, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.

c. Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.

d. İkinci Dünya Savaşını kazanan Devletler ile İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve

Finlandiya gibi mihver devletlerin müttefikleri arasında imzalanan bir seri sözleşmelerden

ibarettir.

21 Ağustos 2007 15:29

kahpess

abim girmişti bu sınava ve o yıl şöyle bir soru gelmiş.bm 1976 yılındaki toplantısını hangi ülkede yapmıştır? gibisinden.ne kadar çalışsanda 10 soru civarı atmak zorunda kalınıyor bu sınavda galiba.

21 Ağustos 2007 23:39

gogomat

arkadaşlar birisi hayrına şu soruların cevap anahtarınıda çıkarsa.ben çalışmaya başlayalı 15gün oluyor soruların çoğunu bilmiyorum.

soruları paylaşan arkadaşlara çok teşekkürler

21 Ağustos 2007 23:39

chemice

İyi de cevapları da olsaydı keşke !

22 Ağustos 2007 01:11

clax_2.0
Kapalı

46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan

geçiş halinde bulunabilir?

a. Dokuz

b. Onbeş

c. Onsekiz

d. Yirmi

bu sorunun cevabı 9 dur arkadaşlar bu sayıya hasarlı savaş gemileri dahil değildir bilginize...

22 Ağustos 2007 10:28

talipg2000

KKTC'yi Türkiye dışında tanıyan ilk ve tek devlet Pakistan.

22 Ağustos 2007 14:10

teskilat001

Konulara hakim olanlar kazanır arkadaşlar. Çokta abartmayın. Ben geçen senede girmiştim sınavına fazla çalışmadığım için 2 puanla kaybettim. Bu sene tekrar giriyorum inş. 5 tane felan çok zor soru gelir onun haricinde diğer sorularda orda dereceli. Zaten hepsi bilgi sorusu. İyi çalışan affetmez diyorum. Sevgiyle kalın...

22 Ağustos 2007 15:53

ncl5li

arkadaşlar birşey soracağım bu sözleşmeli subaylık nasıl oluyor.askerde mi yoksa askerden geldikten sonrada başvura biliyor musun

22 Ağustos 2007 22:44

piyer

arkadaşlar sorular her sene farklı oluyor.konular bunlar ama tarz aynı olmuyor.cevabını kesinlikle bilmediğiniz en on soruyla karşılaşacaksınız bundan eminim.genel inkilapğ tarihini türkçe dil bilgisini,çoğrafyayı bilseniz.birde bu zor sorulardan bir kaçtane yapsanız kazanırsınız.çünkü puanlarda hesaplanırken herkesin cevaplayabildiği sorular az puan böyle süpriz soruları yapabilen de çok puan alarak yırtıyor.ve 50 sorudan en fazla 40 net çıkaran oluyor.geçen sene güncel konular diye insan hakları komisyonunun toplantılarının yerini ve konusunu sormuşlardı.ondan önceki senede anayasa mahkemesinin başkanı tülay tuğcu vardı sorularda.yani önceden soruları kestirmek çok zor.gittiğinizde karşılaşacaksınız sorularla.başarılar..

23 Ağustos 2007 01:58

kahpess

KIbrısı tanıyan ülkeler Türkiye,bangladeş,pakistan.

NATO

*Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO)?nın imzalandığı tarihten Soğuk Savaş döneminin bitimine kadar, antlaşmayı imzalayan 12 ülkeye 1952 yılında Türkiye ile Yunanistan, 1955 yılında Almanya ve 1982 yılında İspanya katılmış ve böylece NATO müttefiki sayısı 16?ya çıkmıştır.

*1994 Ocak ayında Brüksel?de yapılan zirve toplantısında müttefik liderler, ittifak kapılarının, Vaşington Antlaşmasının ilkelerini ileriye taşıyabilecek ve Kuzey Atlantik sahasında güvenliğe katkıda bulunabilecek diğer Avrupa ülkelerinin üyeliğine açık olduğunu tekrar teyit etmişlerdir.

*Temmuz 1997 Ayında Madrid?de yapılan zirve toplantısında, müttefik devlet ve hükümet başkanları Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya?yı İttifak?a katılım görüşmelerine davet etmişlerdir. Bu davetin ardından başlayan çalışmalar 1999 ilkbaharında sonuçlanmıştır.

*23 ? 24 Nisan 1999 tarihlerinde yapılan Vaşington Zirvesinde; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya?nın üyeliğe kabulünün yanı sıra, dokuz ülkenin (Romanya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Slovakya, Makedonya, Arnavutluk) NATO?ya üye olmaya yönelik gayretleri takdirle karşılanmış; ancak, hiç bir ülkeye üyelik takvimi ve önceliği verilmemiştir.Bunun yerine, NATO?ya üye olmaya istekli ülkelere, konuya ilişkin hazırlıklarını yönlendirmek için ?Üyelik Eylem Planı (Membershıp Actıon Plan)? önerilmiştir.

*2 Nisan 2004 tarihinde NATO Karargahında düzenlenen bir törenle 7 davetli ülkenin (Bulgaristan, Romanya, Letonya, Estonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya) NATO?ya katılışını müteakip, üye sayısı 26?ya ulaşmıştır.

*28-29 Haziran 2004?te icra edilen NATO İstanbul Zirvesi?nde, Arnavutluk, Hırvatistan ve Makedonya için Üyelik Eylem Planı?na (MAP) devam edilmesine; Ukrayna?nın Üyelik Eylem Planı?na dahil edilmesi için çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ ise Kasım 2006'da icra edilen Riga Zirvesinde resmen davet edilerek Barış İçin Ortaklık (BİO) üyeleri arasına dahil olmuşlardır. Bu genişleme ile BİO üye ülkelerinin sayısı 23'e ulaşmıştır.

NATO

*Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) kuruluşuna ilişkin antlaşma, 12 ülkenin katılımıyla 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı.

*"Washington Antlaşması" olarak da anılan antlaşma, bütün imzacı devletlerin onayları verildikten sonra 24 Ağustos 1949'da yürürlüğe girdi.

Antlaşmayı imzalayan 12 ülke şunlar: ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksenburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda, İtalya.

*Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya katılımına ilişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Protokolü, 22 Ekim 1951'de Londra'da imzalandı. Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nı 18 Şubat 1952'de onaylayarak (5886 sayılı yasa) NATO'ya üye oldu. Yunanistan da aynı tarihte Antlaşma'yı onayladı.

*NATO'nun üye sayısı, Almanya (6.5.1955), İspanya (30.5.1982), Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın (12.3.1999) katılımıyla 19 oldu.

*21-22 Kasım 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO?nun Prag Zirvesinde, Soğuk Savaş sonrası ikinci genişleme kararı alındı ve Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, İttifak ile katılım müzakerelerine başlamaya davet edildi. Bu ülkelerle katılım müzakereleri sonucunda hazırlanan Katılım Protokolleri 26 Mart 2003'de Brüksel?de imzalandı.

*Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın NATO'ya katılımlarına ilişkin protokollerin onaylanmasına ilişkin yasalar, 5 Kasım 2003'de TBMM'de kabul edildi.

*7 eski Doğu bloku ülkesi Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya, 29 Mart 2004'de ABD'nin başkenti Washington'ta düzenlenen törenle NATO'ye resmen üye oldular. Böylece NATO, tarihinin en geniş kapsamlı ve önemli genişlemesini gerçekleştirdi.NATO'nun üye sayısı, 26'ya ulaştı.

*Fransa İttifak üyesi olmakla birlikte entegre askeri yapıya dahil değildir.

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI

*Taraflardan bir ya da daha çoğuna karş silahlı saldın, aşağıdakileri de kapsar:

- Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına Fransa'nın Cezayir Bölgesine (2) Türkiye topraklarına veya Taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı;

- Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenrniş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan Tarafların herhangi birine ait kuvvetlere, gemilere, ya da uçaklara yapılan silahlı saldırı.

*Bu Antlaşma Taraflarca kendi anayasal süreçleri uyarınca onaylanacak ve hükümleri uygulanacaktır. Onay belgeleri en kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine teslim edilecek, bu Hükümet de aldığı her belgeden tüm Tarafları haberdar edecektir. Antlaşma, Belçika, Kanada, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere imzacıların çoğunluğu tarafından onaylanır onaylanmaz, onaylayan Devletler arasında yürürlüğe girecektir; diğer Devletler açısından ise onaylarının verildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

*Birleşmiş Milletler'in asıl üyeleri, Uluslararası Örgütlenme konusunda San Francisco'da yapılan Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmış olan, ya da 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Bildirgesi'ni önceden imzalamış bulunan ve işbu Antlaşma'yı imzalayarak 110. Madde uyarınca onaylayan devletlerdir.

Bu koşullara uyan her devletin Birleşmiş Milletler üyeliğine kabulü, Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile olur.

Birleşmiş Milletler örgütünün başlıca organları olarak: bir Genel Kurul, bir Güvenlik Konseyi, bir Ekonomik ve Sosyal Konsey, bir Vesayet Meclisi, bir Uluslararası Adalet Divanı ve bir de Sekreterlik kurulmuştur.

Her üyenin Genel Kurul'da en çok beş temsilcisi bulunur.

Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in onbeş üyesinden oluşur. Çin Cumhuriyeti, Fransa, Rusya Federasyonu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'nin sürekli üyeleridir.

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri iki yıllık bir dönem için seçilirler. Güvenlik Konseyi üyelerinin sayısı onbirden onbeşe çıkarıldıktan sonra geçici üyeler için yapılacak ilk seçimde, dört yeni üyeden ikisi bir yıllık dönem için seçilecektir. Süresi biten bir üye hemen yeniden seçilemez.

*Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca adli organıdır.

*Birleşmiş Milletler Antlaşması (BM Şartı), 25 Nisan 1945'de San Francisco'da (ABD) toplanan BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı (San Francisco Konferansı) sonucunda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 51 ülke tarafından 26 Haziran 1945'de imzalandı, 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.

*Birleşmiş Milletler Antlaşması (BM Şartı), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 51 ülke tarafından 26 Haziran 1945'de imzalandı, 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.

OTTAVA SÖZLEŞMESİ

*konvansiyonel silâhlarda yapılan büyük çaplı indirimlerin yanı sıra, çoğunlukla masum ve savunmasız sivillerin, özellikle de çocukların ölmesine veya sakat kalmasına neden olan Anti-Personel Kara Mayınları (APKM)?nın yasaklanması gündeme gelmiştir.

*1996 yılında başta Kanada, Avusturya ve Almanya olmak üzere bir çok ülkenin ve Sivil Toplum Örgütlerinin girişimleri ile Anti-Personel Kara Mayınlarının neden olduğu acılara ve kayıplara son vermek amacıyla APKM?lerin topyekûn yasaklanmasını öngören ve Ottava Süreci olarak bilinen kapsamlı bir uluslararası çalışma başlatılmıştır.

*Bir yıl gibi kısa sürede müzakeresi ve hazırlıkları tamamlanan Ottava Sözleşmesi, 01 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ottava Sözleşmesi?ne, 2006 yılı itibariyle 151 ülke taraf olmuştur.

*Ottava Sözleşmesi, 01 Mart 2004 tarihinden itibaren Türkiye için yürürlüğe girmiştir.

*Türkiye, Ottava Sözleşmesi hükümleri gereğince, depolarındaki APKM?leri 01 Mart 2008 tarihine kadar imha edecek, arazide döşeli APKM?leri ise 01 Mart 2014 tarihine kadar temizleyecektir.

*Türkiye, ayrıca, dünyanın çeşitli bölgelerinde devam etmekte olan insani amaçlı küresel mayın temizleme faaliyetlerine önem vermekte; Barış için Ortaklık ve ikili anlaşmalar çerçevesinde mayın temizleme kursları vermekte ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yürütülen mayın temizleme faaliyetlerine personel ve maddî katkının yanı sıra mali yardım sağlamaktadır.

AÇIK SEMALAR ANTLAŞMASI

*Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Andlaşması (AKKA) ile Viyana Belgesi?ni tamamlayıcı mahiyette olan ve Taraf Devletler arasında karşılıklı yapılacak gözlem uçuşları ile güven ve güvenliğin artırılmasını, askeri faaliyetlerde açıklık ve şeffaflık sağlanmasını amaçlayan Açık Semalar Andlaşması (ASA), 24 Mart 1992 tarihinde Helsinki?de imzalanmıştır.

*Halen 32 ülkenin taraf olduğu, siyasi ve hukuki bağlayıcılığı bulunan ASA, 05 Nisan 1994 tarihinde TBMM?de onaylanmış ve09 Nisan 1994 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 3980 Sayılı Kanun ile iç hukuk düzeni içindeki yerini almıştır. Türkiye?nin katılım belgesi 30 Kasım 1994 tarihinde Saklayıcı Ülkelere (Kanada ve Macaristan) gönderilmiştir. Andlaşma, 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VİYANA BELGESİ

* 1975 yılında Helsinki?de yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonunda kabul edilen temel prensipler ile güven ve güvenlik artırıcı önlemler, zaman içinde geliştirilerek 1990 yılında Viyana Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler Belgesi adı altında toplanmıştır.

Maksadı kara ve deniz alanı dâhil olmak üzere tüm Avrupa'da güvenin sağlanmasına ve artırılmasına hizmet etmek olan Viyana Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler Belgesi ilk olarak; Türkiye'nin de iştirak ettiği 19-21 Kasım 1990 tarihleri arasında Paris'te yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı zirvesinde, katılımcı devletlerin devlet ve hükümet başkanlarınca imzalanarak 1991 yılında yürürlüğe girmiştir.

ULUSLARARASI GÜVENLİK YARDIM KUVVETİ HAREKATI

Afganistan?da halen Sürekli Özgürlük Harekâtı (SÖH) ve Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK/ISAF) Harekâtı olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı harekât icra edilmektedir.

Sürekli Özgürlük Harekâtı, 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip, BM Güvenlik Konseyi (BMGK)?nin 12 Eylül 2001 ABD liderliğinde oluşturulan Koalisyon Kuvvetleri tarafından icra edilmektedir. Bu harekâtın maksadı, El Kaide, Taliban ve diğer muhalif unsurlara karşı terörle mücadele harekatı icra etmektir.

UGYK Harekâtı ise Bonn Anlaşması ve 1386 sayılı BMGK Kararı gereğince Kabil ve çevresinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak ve Afganistan Geçici Hükümeti?ne destek sağlamak maksadıyla 16 Ocak 2002 tarihinde başlatılmıştır. UGYK?nın terorizm ile mücadele görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 10 Ekim 2001 tarihinde Anayasamızın 92 nci maddesi uyarınca aldığı 722 sayılı Karar ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan?da görev alması konusunda Hükümete izin vermiştir. Türkiye, İngiltere?nin liderliğindeki UGYK-I dönemine (16 Şubat-20 Haziran 2002) yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak etmiş, 20 Haziran 2002-10 Şubat 2003 tarihleri arasındaki UGYK-II döneminde ise,lider ülke olarak görev yapmıştır. Bu kapsamda, bir tabur görev kuvveti görevlendirmiş, Kabil Uluslararası Havaalanının işletilmesine öncülük etmiş ve bir Türk tümgeneralin komutasındaki Çokuluslu Karargah, 22 ülkeye mensup yaklaşık 4800 kişilik UGYK?ya komuta etmiştir. Bu dönemde Türkiye?nin katkısı yaklaşık 1300 personeldir.

Şubat 2003-Ağustos 2004 döneminde (UGYK-III, IV ve V dönemi) UGYK Harekâtına yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak edilmiş ve Ağustos 2004 tarihinden itibaren UGYK VI ve VII dönemleri için sıhhi tahliye ve keşif gibi maksatlarla kullanılmak üzere 3 (Üç) adet genel maksat helikopteri de tahsis edilmiştir.

Türkiye, 13 Şubat-04 Ağustos 2005 döneminde UGYK?ne ikinci kez liderlik etmiştir. Bu kapsamda; 3 ncü Kolordu Komutanlığı bir NATO Kolordusu olarak, UGYK-VII Harekâtını sevk ve idare etmiş, 28 nci Mknz.P.Tug.K.lığı Kabil Çokuluslu Tugayı olarak görev yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Kabil Uluslararası Havaalanı?nın işletilmesine de öncülük etmiştir.

Barış Karargahı Romanya?da bulunan ve kuruluşunda Türkiye?nin aktif rol oynadığı Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) 1, Kabil Çokuluslu Tugayı görevini 06 Şubat-06 Ağustos 2006 tarihleri arasında yürütmüştür.

Türkiye, 07 Nisan 2007 tarihinden beri Kabil Bölge Komutanlığına liderlik etmektedir.Bu dönem için Bölge Karargahının lojistik ve muharebe desteği kapsamında yaklaşık 400 personel daha görevlendirilmiştir.Türkiye halen UGYK harekatına yaklaşık 1150 personel ile katkıda bulunmaktadır.

Türkiye, Kabil İli?nin yaklaşık 40 km. batısındaki Vardak İli İlçe Merkezi Meydan Şehir?de Kasım 2006 ayında bir Bölgesel İmar Ekibi teşkil etmiştir.

Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan geçiş halinde bulunabilir?

a. Dokuz b. Onbeş c. Onsekiz d. Yirmi

Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.

a. 5.000 ton b. 10.000 ton c. 15.000 ton d. 20.000 ton

Montreux Sözleşmesine göre; barış zamanında boğazlardan savaş gemisi geçirmek isteyen ülkenin T.C. hükümetine kaç gün önceden ihbarda bulunması gerekmektedir?

a. 8 b. 12 c. 14 d. 5

1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada'yı Yunanistan'a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden hangi devletin hükümranlığı altındaydı?

a. İngiltere'nin b. Türkiye'nin c. İtalya ve Yunanistan'ın d. İtalya'nın

KARDAK KAYALIKLARI

*Yunanistan?ın 1936?da karasularını 6 mile çıkarması sonrasında da bu denizde kıyıdar ülke olarak Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır saptama görüşmesinin söz konusu olmadığı görülmektedir.

Bununla birlikte, özellikle Oniki Adalar bölgesinde Türkiye ve İtalya arasında karasuları dışında kalan bölgelerdeki adacık ve kayalıkların hangi devletin egemenliğine bırakılacağına ilişkin görüşmelerin yapıldığı görülmektedir. Nitekim Türkiye ve İtalya arasında 18 Haziran 1931 yılında Ankara'da yapılan görüşmeler doğrultusunda Lozan Barış Antlaşması'nın 15. Maddesi hükmüne göre[i] İtalya'ya terk edilmiş bulunan Meis Adası çevresinde yer alan adacık ve kayalıkların hangi devlete ait olduğunu belirlemişler ve uzmanlar düzeyinde yapılan toplantıda varılan mutabakata uygun olarak hazırlanan toplantı tutanağı, bir antlaşmaya dönüştürülerek 4 Ocak 1932 tarihinde Türkiye (T. R. Aras) ve İtalya (Aloisi) temsilcileri tarafından Ankara'da imzalanmıştır.[ii]

Bodrum Körfezindeki Kara Ada da Türkiye'nin olacaktır."

*25 Aralık 1995 tarihinde Figen Akat isimli bir Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasının ardından yaşananlar, Türkiye ve Yunanistan arasında karasuları sorununu yeniden gündeme taşımış ve ulusal egemenlik alanlarının saptanması konusunda yeni bir tartışma başlatmıştır.

Kardak Kayalıkları Türk topraklarına 3.8 deniz mili uzaklıktadır ve Türkiye'ye aittir.

Toplam 20 mesaj
ANKET
Türkiye'nin, PYD'yi Suriye'de vurmasını;