Editörler : asaygin
21 Ocak 2008 14:48  


1.Kademede devamsızlık

1. kademedeki öğrenciyi kaç günde ve nasıl devamsızlıktan bırakabiliriz ?

21 Ocak 2008 14:51

semerkant62
Yasaklı

20 gün sınır.

devamsızlıktan kaldı dersin.

21 Ocak 2008 15:29

lövent

sayın hocam

ilköğretim yönetmeliğinde devamsızlıktan kalma gibi bir ibare yok sadece devamsız< öğrencinin velisine devamsızlık mektubu gönderirsiniz devamsızlığı devam ederse ilçe veya il mem bildirir siniz

21 Ocak 2008 16:02

semerkant62
Yasaklı

1 gün okula gelirse sınıfını geçermi yani. CENKER. OH NE ALA

21 Ocak 2008 16:29

yeniteacher

Hocam ben köyde görev yapıyorum.Sınır 20 ama geçen sene devamsız öğrencim vardı 60 gün olmadan bırakmayın dediler milli eğitimden.Haberiniz olsun...

21 Ocak 2008 23:08

karşıyakalısaki
Kapalı

ilköğretimde devamsızlıktan kalma diye birşey yok. yönetmelikte öyle birşey yazmıyor.

21 Ocak 2008 23:17

utkugurkan
Kapalı

İlköğretimde devamsızlık sınırı bulunmuyor.Öğrenci devamsızlığında yapılacak olan işlemler var.Yani sürekli devamsız olmadıktan sonra devamsızlıktan sınıf tekrarıu yaptıramazsınız.Bu öğrencinin devamsızlığını önlemekk için yaptığınız çalışmalar talep edilir sizden.

21 Ocak 2008 23:22

utkugurkan
Kapalı

İlköğretim kurumlar yönetmeliğindeki öğrenci devamsızlıkları ile ilgili maddler aşağıdadır.Bunun dışındaki tüm uygulamalar keyfi ve itiraz durumunda baş ağrıtacak uygulamalardır.

Devam Zorunluluğu

Madde 25 ? İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, müfettişler, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

Derse Devamsızlık

Madde 26 ? Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.

Devamın İzlenmesi

Madde 27 ? İlköğretim kurumlarında okula devam zorunludur.

İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunamayan, okulsuz bir yere veya yabancı bir ülkeye gidenlerin durumu, okul müdürü tarafından belgelendirilerek millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Millî eğitim müdürlüğü yurt dışına gidenlerin adreslerini, takipleri yapılmak üzere Bakanlığa bildirir. Diğer devamsız öğrencilerin takip işlemleri millî eğitim müdürlüğünce yapılır. Sonuçtan okul müdürlüğüne bilgi verilir. Bunların kaydı, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. Geri dönenlerin okula devamları sağlanır.

Özürlü Devamsızlık

Madde 28 ?

Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.

(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır. İzinleri, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre verilir.

Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır

21 Ocak 2008 23:44

bahcevan

121 gün yani eğitim öğretim yılının üçte ikisini gelmezse ancak bırakabilirsin. Tabi bunun bir sürü resmi prosedürü var onları uygularsın ondan sonra ...

22 Ocak 2008 01:35

vvvvvvvv

İlköğretimde devamsızlıktan öğrenci sınıf tekrarına bırakılmaz. Ben hiç duymadım böyle bir sonuç ama gelmediği için derslerden sınav notu alamaz ve bir üst sınıfa geçemez.gerçekte devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmıştır ama bu böyle belirtilmez. yapanlar olmuşsada kimsenin gözüne çarpmamıştır yoksa bunu kabul etmezler.

22 Ocak 2008 18:39

hatip42

utkugürkan çok güzel açıklamış. sınıfta kalma yok. benim öğrenci ilk dönem 34 gün gelmedi hala devam ediyor. misafir gibi mübarek

24 Ocak 2008 01:09

wish me luck
Kapalı

amaan 1.kademede devamsızlık neymiş. arada bir gelmesi yeterlidir. senesonu bir üst sınıfa geçecek kapasite varsa geçireceksin, yoksa iyice düşünüp, tüm cesaretini toplayıp bırakacaksınız.

24 Ocak 2008 21:08

m.kan

20 gün devamsızlık yapan devamsızlıktan kalır ancak öğrenci velisi 4 defa uyarı mektubuyla uyarılmalı ve bu belgeler resmi olmalıdır.e-Okuldan devamsızlıklar işlenmelidir.Siz genede kalmaması için uğraşın mesela izin nasıl alınır hangi durumlarda izah edin.Selamlar

28 Ocak 2008 13:38

yakamoz-82

arkadaşlar birinci kademede devamsızlıktan kalmak mümkün değil.yönetmelikte şu kadar devamsızlıktan fazla yapan sınıfta kalır ibaresi yok.sadece öğremen ve veli öğrencinin devamını sağlamak zorunda demiş..yani adamlar kelime oyunlarıyla devamsızlıktan kalma yok diyor...

28 Ocak 2008 22:05

Bakış Açısı
Yasaklı

20 gün devamsızlıktan kalma lisede var. İlköğretimde yok.

02 Şubat 2008 23:12

cankul

Arkadaşlar, kitabı geçtik hiç olmazsa bir kaç sayfa tutan yönetmelikleri okusanız bu soruları sormazsınız.

İlköğretim kurumları yönetmeliğinde devamsızlık sınırı konmamıştır.Niye? Çünkü İlköğretim zorunludur da ondan..Devamsızsa onu okula jandarma ya da polis zoruyla gatirmek zorundasın..Yok öyle, 50 gün 60 gün gelmedi bırakayım.......

13 Nisan 2008 19:51

aylinen
Kapalı

Gncl

18 Nisan 2008 16:20

nightowl78

sayın arkadaşlar herşey yönetmelikte yazdığı gibi olmuyo..bırakanda var sınıfta ...bu işi yapan varsa pif noktasını yazsın diye sordum bu soruyu...

18 Mayıs 2008 23:33

qoll4t3r4l

peki devamsızlıktan değilde normal yollarla nasıl bırakabilirim.?

Bırakabilmem için hangi derslerinin 1 olması lazım???

08 Haziran 2008 01:12

excelbilir

Öğrencinin sınıfta kalması için okulun ilk gününden son güne kadar e-okula devamsız girmelisin. Yani öğrencinin sürekli devamsız olması gerekir. ŞÖK e de sürekli devamsız yazarsın.

29 Mayıs 2009 19:52

Dadaş861

Benim 2.dönem sürekli devamsız olan bir öğrencim var.1.dönem gelmişti ve şu andada 4 zayıfı görünüyor.Devamsızlıktan bırakma durumum nedir?Ne yapılabilir?(4.sınıf)

Toplam 20 mesaj
ANKET
FETÖ'den ihraç edilen polislerin, askerlik yapmasını istiyor musunuz?