Editörler : asaygin
29 Mayıs 2008 12:28  


Orta Öğretimde Sözlü Notu Nasıl Verilir?

-Orta öğretim kurumlarında yazılı ortalamasının altında sözlü notu verilebilir mi?

-Örneğin yazılılarının ortalaması 23 olan bir öğrencinin notunu, sözlü notlarıyla 45 ve üzerine çıkarmak mümkün mü? Yani yazılı ortalamasının iki üstündeki not seviyesine çıkarabilir miyiz?

-"Kanaat notu" ile "sözlü notu" aynı şeyler midir? Yoksa "kanat notu" sayesinde öğrencinin dönem sonu notu, doğrudan bir not artıralabilir mi?

-Her öğrenciye aynı sayıda sözlü notu vermek mi gerekir? Yoksa kimine bir, kimine de iki sözlü notu verilebilir mi?

Sorularımı anlaşılı ve detaylı bir şekilde cevaplarsanız sevinirim.

29 Mayıs 2008 14:54

ali karadayı

Sınıf Geçme Yönetmeliğinden

Sözlü Sınavlar

MADDE 21 ? Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. (Değişiklik: 05/10/2007-26664 RG)

29 Mayıs 2008 17:19

GEF Edebiyat

Bu ifadeden anladığım kadarıyla sözlü notları, yazılı notlarından bağımsız olarak verilebiliyor. Yani yazılı notuyla herhangi bir oranlama yapmaya gerek yok.

29 Mayıs 2008 21:09

öğretmen07

Doğru, yönetmeliğe göre ilköğretimden farklı olarak, sözlü notları yazılı notlarından bağımsız verilebiliyor, ben de öyle anladım. Yazılı notları ortalaması 20 olan bir öğrenciye sözlü notu olarak 70-80 falan verilmesinde bir kısıtlama yok.

Kanaat notu sözlü notundan farklıdır. Yazılı ve sözlü notlarının ortalaması dört olan bazı öğrencilerimin notunu kanaat kullanarak beşe yükseltmiştim.

29 Mayıs 2008 21:31

ali karadayı

Kanaat notu uygulaması kaldırıldı.

Bir öğrenci vardır, derste son derece aktif, ders dışı etkinliklerde son derece aktif ama yazılıları düşük. Dersiniz haftalık 2 saatse iki sözlü notundan 100-100 verebilirsiniz. Yazıları isterse 45-45 olsun.. Sözlü notunun yazılı notunun ortalamasından aşağıda olamayacağına dair bir hüküm vardı kaldırıldı. Bu konudaki teamül ortalama civarı ve ortalama üstü bir nottur. Yazılı ortalamaları 70 olan bir öğrenciye sözlüden 45 verirseniz ve veli de şikayetçi olursa sıkıntı çekilir. Verilen sözlü notu izah edilebilmelidir. En önemlisi yönetmelikte belirtildiği gibi öğrenciye söylenmelidir. Velhasıl verilen notu izah edebildikten sonra kaç olduğunun önemi yoktur.

31 Mayıs 2008 08:55

tk___46

İyi günler.Orta Öğretim kurumlarında "Sözlü Notu" , sınav notundan apayrı bir hadisedir.Öyle ki ,notun,öğrenciye bildirilmesi bile değişiktir.Yönetmelik ne diyor bir bakalım:

Sözlü Sınavlar

Madde 21 ? (Değişik:5.10.2007/26664 RG,)

Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

******************

Burada dikkat edilmesi gereken ve birçok meslektaşımızın yanılgıya düştüğü bir şey var:Artık , yeni müfredatla birlikte "Yıllık Ödev" mevzuu , kapanmıştır.Artık,Performans Ödevi ile Proje vardır.Meslektaşlarımız tereddütte kaldıkları için,MİLLI EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,Sayı :B.08.0.TTK.0.01.02.06,Konu: Ölçme ve Değerlendirme , 0 7. 02.200 8 *Ö 0 1 2 İ 3 tarih,sayı ve konulu yazılarının;

3. maddesinde ; "Uygulamaya konulan yeni programların öngördüğü proje ve performans görevlerinin amacına

uygun olarak değerlendirilmesi," demektedirler.Buradan anlaşılacağı üzere,öğrencilerimize "Sözlü Notu " verirken elimizde çok materyal var.Bunları nasıl ölçeceğim , diye sorabilirsiniz.Müfredat kitaplarının arka sahifelerinde bunlar verilmiştir.Yine ,sözlü notu sayısı , ilgili madde gereği SINIRLANDIRILMIŞTIR.

Ayrıca şunu da belirtmek isterin ki ; idareye katiyyetle mevzuatı bilmediğinizi veya tam bilmediğinizi çaktırmayın.Sizinle ve dolayısıyla notlarınızla istedikleri gibi oynarlar.

LÜTFEN ARKADAŞLAR

T C Anayasası

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2)

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETMEN DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gibi kanun,yönetmelik.genelge vb.hukuki normlar ile okulda imzaladığınız yazıları NOT TUTTUKTAN sonra imzalayın.

Saygılarımla.

Toplam 5 mesaj
ANKET
FETÖ'den ihraç edilen polislerin, askerlik yapmasını istiyor musunuz?