Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Haziran 2008 10:36  


Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar

şimdi bu karar bütün silahlı kuvvetlerimi kapsıyor yoksa

sadece uzman jandarmaları mı kapsıyor anlayan biri bana deyiversin

11 Haziran 2008 07:25

11 Haziran 2008 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 26903

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13694

Ekli ?Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu?nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR

Görev tazminatı göstergeleri

MADDE 1 ? (1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000,

5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

4.000 ve daha az olanlara 6.000,

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Hak kazanma ve ödenme şekli

MADDE 2 ? (1) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Uygulama

MADDE 3 ? (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır.

Asgari görev tazminatı

MADDE 4 ? (1) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

Emeklilere ödenecek görev tazminatı

MADDE 5 ? (1) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlardan aynı Kanunun ek 68 inci maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi gerekenlere, aynı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre bulunacak miktarda görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

(2) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamına girenlerden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, söz konusu geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girmesinden önceki hükümler gereğince bu görevlerinden dolayı görev tazminatından yararlanmalarının mümkün olması ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmaları kaydıyla, makam tazminatı gösterge rakamları yerine durumlarına uygun olan yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları esas alınmak suretiyle bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanacak tutardaki görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6 ? (1) 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 ? (1) Bu Karar 9/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ? (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

11 Haziran 2008 23:25

ucash3

Bu zam kimlere yapıldı birşey anlamadım???

11 Haziran 2008 23:35

thk9
Yasaklı

Ne yazıkki;

''bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı'' dendiğinden sadece MAKAM TAZMİNATI alanlarla emekli olanların Temsil tazminatından yararlanamayanları.

Yani astsubay dahil aşağısına bir şey yokkkk..

11 Haziran 2008 23:40

mertkaan1976

Askeri personelden genel kurmay başkanından başlıyor,yarbaya kadar alacak.. albay ,yarbay için 500 ytl civarı olacakmış.

12 Haziran 2008 00:22

51k59

zaten halihazırda süregelen bir uygulamaydı.2001 de ilk çıktığında zaman içinde kadro ve derecesine göre bütün memurlara yaygınlaştırılması düşüncesi ile yürürlüğe girmiş;fakat t.s.k.da yarbay altı ,sivilde daire başkanı altı makam ve memuriyetlere yaygınlaşamadan:yürürlüğü bakanlar kurulu kararı ile daraltılmıştı.daraltılmadan (geniş hali ile)yaygın ve haklı taleplerden bıkan hükümet,ucundan ecücük koparıp,kararnameyi yeniden yayımladı.bu durumda halen alanlar almaya devam,alamayanların ise isteyecek hukuki dayanakları kalmadığı için almamaya devam oldu.batı cephesinde yeni birşey yok.

Toplam 4 mesaj