Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
05 Eylül 2008 11:59  


Kapalı
sertifika

arkadaşlar diyaliz sertifikası nasıl alınır bilgisi olan var mı

05 Eylül 2008 12:27

kkksağlıkmem

şimdi yılda bır kere katılmak isteyen gönderiliyor yanılmasam eylude falandı ama 4/b liler en fazla 1 ay görevelndirme yapabildiği için gidemiyor herhalde

05 Eylül 2008 18:21

sinziv

arkadaşım ben 4b liyim 3 ay gıttım aldım eğitim fakat aldığın merkezde 2 yıl çalışmak zorundasın yoksa tazminat ödüyosun

Diyaliz eğitimine alınacak personel

Madde 28 ? Diyaliz eğitimine;

a) Kamu veya özel diyaliz merkezlerinde çalışanlardan bu Yönetmeliğin 13 üncü madde hükümleri çerçevesinde gerekli personel sayısına uygun olan,

b) Yeni açılacak diyaliz merkezlerinde çalışacağı Müdürlük tarafından bildirilen,

c) Herhangi bir resmî veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,

d) Diyaliz merkezlerinin tıbbî denetimlerinde yer alacak personellerden, uzman tabip, tabip ve hemşire unvanını haiz,

kişiler başvurabilir.

( Değişik: 18/08/2007 tarih ve 26617 sayılı R.G.) Yukarıda sayılanlar dışında, kamu personeli olup da diyaliz eğitim başvurusu yapanlardan ihtiyaç halinde Bakanlığın uygun göreceği ve ihtiyaç duyulan diyaliz merkezlerinde iki yıl süre ile görev yapmayı kabul ettiği taahhütname veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından daha önce açıklanmış olan merkezlere tayin edilerek iki yıl çalışmayı taahhüt etmesi ve müdürlüğün uygun görüşü aranır.

Eğitim başvurularında, ihtiyacın acilliği göz önüne alınarak eğitim planlaması yapılır.

Diyaliz eğitim merkezlerinin eğitimlerin daha etkin yürütülebilmesi için, diyaliz açılma izin belgesi personel sayısına ilâve olarak yüzde elli oranında fazla personel istihdam etmesi uygundur.

Eğitime alınan personel, eğitim gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usûl ve esaslara uymak zorundadır.

Diyaliz eğitimine alınan personel, eğitim merkezinin günlük mesai saatleri dışında ve aldığı eğitim dışında bir görevde çalıştırılamaz.

Başvuru dönemleri

Madde 29 ? Eğitim başvuruları, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ilgili müdürlüğe yapılır ve en geç Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının ilk haftası içinde Müdürlükçe toplu olarak Bakanlığa bildirilir. Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan başvurular, müdürlüklerce Bakanlığa iletilmeksizin sahiplerine iade edilir.

Başvurular, Bakanlıkça takip eden bir ay içerisinde değerlendirilir ve eğitim programına alınan personel, müdürlüklere ve diyaliz eğitim merkezlerine bildirilir. Diyaliz eğitimleri sorumlu tabipler için her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, sorumlu uzman tabipler ve hemşireler için her yıl Ocak, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında başlayacak şekilde gerekli işlemler tamamlanır.

05 Eylül 2008 20:42

rzgargülü

4 b lilerde başvurabilir ve gidebilirler.ben aldım.

05 Eylül 2008 21:37

peri jelibon ebe

4/b lileri göndermiyolar sen nasıl aldın? amirlerinmi gönderdi. yasal purasürürü bilirsek bizde gideriz acık hangi noktada var rzgargülü

06 Eylül 2008 10:57

kkksağlıkmem

sonuçta madde açıkça 1 aydan fazla görevlendirme yapılmaz diye ama almanız çok güzel umarım bu herkes için geçerli olur

07 Eylül 2008 10:17

sinziv

arkadailar dıyalız yonetmelığınde var gereklı belgeler toplayın basvurun gıdebılırsınız ben de 4b lıyım gıttım alacam 2 yılı beklıyorum calısıyorum

Toplam 6 mesaj
ANKET
Türkiye'nin, Türkmen dağını bombalayan Rus uçağını, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?