Editörler : asaygin
07 Eylül 2005 15:42  


BRANŞÇILARIN SINIF ÖĞRT ve EĞİTSEL KOL ALMASI ZORUNLU MU?

Okulumuzda bu sene 30 saat derse girecek branş öğretmeni bir arkadaş var.Okulda bugün mevzusu geçti ve konu sonuca bağlanmadı.Branş öğretmenlerinin eğitsel kol ve sınıf alması mecburi midir yoksa isteğe bağlı mıdır? Bilen arkadaş var mı selamlar...

07 Eylül 2005 15:49

UGUR42
Yasaklı

Eğitsel kol kaldırıldı zaten ,yerine sosyal etkinlikler getirildi .Sınf rehber öğretmenliği ise eğer başka o sınıfı alacak branş öğretmeni yoksa idare verebilir .Bu arkadaşın kafası bu işe çok bozuluyorsa ,ben 30 saat değil 21 saat derse girmek istiyorum deyip ,böylece idareye karşı bayrak açması alternatifide vardır.

07 Eylül 2005 16:04

zeynepekim
Yasaklı

Madde 7 ? Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

"a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir."

(Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği)

07 Eylül 2005 16:48

pine

Ayr1ca bu sene egitsel kol yerine klub geldi!Simdi sil bastan oldu yani ben k1z1lay yesilay klubu olunca ne hazirlayacagm eski dökümanin adni mi sadece degistircem yoksa tamamen farkli dökümanlar hazirlayacagim?

07 Eylül 2005 17:10

nergisci

arkadaşlar, adı kulüp olsun eğitici kol olsun. her neyse.sonuç olarak ilgili mevzuatta [bu arada zeynepekim'e teşk. ]zorlama yok ve öğretmenimizin kendi isteğine kalıyor.öyle mi yani?

07 Eylül 2005 17:51

zeynepekim
Yasaklı

aslında bu müdürünüzün yönetmeliği nasıl yorumladığına da bağlı..orada "ilgi ve yeteneklere göre belirlenir.okul idaresi tarafından görevlendirilir" gibi ibareler var. eğer okulda yeterince öğretmen varsa zorunlu tutulmayabilir ancak okulda az sayıda öğretmen varsa belki idare görev almaya zorlayabilir gibi geliyor bana.. okulda çok fazla sosyal etkinlik klübü açmak yerine aslında yapılabilecek olanları açmak çok daha uygun olur.

kısacası yönetmelik öğretmeni gönüllü olmaya özendiriyor..ama sonuçta idare her konuda olduğu gibi bu konuda da öğretmenlerine emrivaki yapmaya çalışabilir..benim görüşüm..

07 Eylül 2005 19:01

Savaşçı

30 saat derse giren öğretmene sınıf rehber öğretmenliği verilemez. Eğer veriliyorsa buradan 2 saat ekders alacağı için bu dikkate alınarak 28 saat derse girebilir. Ama sosyal etkinlik verilebilir.

07 Eylül 2005 19:06

UGUR42
Yasaklı

Savaşçı, 30 saat derse giren öğretmene sınıf rehber öğretmenlik verilemez hükmü hangi yönetmeliktedir ,evet bir gelenek gibi bu verilmez ücretini alamadığı için ve yükü ağır olduğu için ancak ,yoksa rehber öğretmen veriyorlar,,sen,verilemez derken sinir sisteminle mi hareket ediyorsun merak ettim:)

07 Eylül 2005 19:16

yasam112
Yasaklı

verilebilir hatta bizim okulda 35 saat muhasebe dersi verilir üstünede kooperatif kolu öğretmende 7 saat gönüllü!!!

derse girer

bazlarına selam!!!!

07 Eylül 2005 20:17

as-tek1

sayın nergisci.

okulunuzdaki öğretmen sayısı önemli.bildiğiniz gibi arkadaşların bahsettiği 2 saatlik ücret REHBERLİK (Öğrenci Kişilik Hizmetleri için ödenmektedir.

Uygulamada sınıf öğretmenliği vermiş olduğumuz arkadaşlara aynı zaman da Kulüp ! çalışmalarıda verilmekte.Çünkü yapılan bu Kulüp çalışmalarına ücret ödenmez.

bu görevlendirme istek ,ilgi,yeteneklerine göre verilebilir.

eger işler yönetmeliklerde dediği gibi olsa UĞUR 42 dediği gibi 21 saatten fazla ders almamak da (isteğe bağlı) gerekir.

07 Eylül 2005 20:46

enes_06

öğretmen yetersizliği durumunda alması gerekiyor bence

07 Eylül 2005 20:57

gamze11

arkadaşlar bu konu idarenin insiyatifinde olan bir konu.gerekli gördüğünü görevlendirebilir

08 Eylül 2005 13:07

Savaşçı

Uğur42, ve boş konuşan diğer arkadaşlar'a. Ekders ücretlerine ilişkin esasları iyi inceleyin. Bir branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı derse girer. 9 saat zorunlu ekt'&e gire toplam 21 saat bundan sonrası isteğe bağlıdır. isterse 9'saat'e kadar ders alabilir. ancak öğrenci kişilik hizmetleri, öğretmenin azami okutacağı ders saatleri içerisinde değerlendirildiğinden bu 30 saat içinde yer alır. Bir öğretmenin sınıf rehber öğretmenliği varsa, isteğe bağlı 7 saat ekders alır 2 saatte rehber öğretmenliğinden alır. toplam derse gireceği saat 28 saat+ öğrenci kişilik hizmetleridir. Ekders ücretlerine ilişkin esasları esaslıca okuyun. Palavra da atmayın.

Hiçkimse ilköğretim okulundaki Şube rehber öğretmenliği almış bir branş öğretmenine 28 saatten fazla ders veremez.

08 Eylül 2005 13:23

bender
Kapalı

Bir branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı,6 saat zorunlu ders yükü, 7 saat isteğe bağlı ve 2 saat karşılığıda şube rehber öğretmenliği alır. Bunlardan 7 saat isteğe bağlı ders yükü hariç hepsini öğretmen yapmak zorundadır. 30 saat dersi olan öğretmen şube rehber öğretmenliği görevini almak istemiyorsa idare ders yükünü azaltarak öğretmene sınıf sorumluluğu verir.

Saygılar...

08 Eylül 2005 19:37

UGUR42
Yasaklı

Palavracı diyor adama bak..Halbuki eğitsel kol ve rehberliğin ders dışı bir faliyet olduğunu bile bilmeden işkembe-i kübradan atıyor.Parmak hesabıyla ek ders yönetmeliğini okuyor . Ek ders yönetmeliğini boşver ,der ki yönetmelik bir öğretmene(meslek liseleri değil normal ilköğretim ,orta öğretim) 30 saatten fazla ders verilemez ,şimdi çelişkiye mi düştüm bu yönetmelikle,,30 saat dersi olana gerekirse sınıf rehber öğretmenliği verilir ve ücretinide alamaz.

08 Eylül 2005 19:56

berkaltuğ

Okul müdürü görev veriyorsa;sosyal klüp ya da şube rehb.öğret. yahut ikisi birden bu görevi almak zorundasınız. arkadaşlar ama 30 saati geçtiği zm göreviniz ek ders alamıyorsunuz,hayrınıza görev yapıyosunuz bildiğiniz üzere:) Ancak ikna ve kararlı tutumunuzla görev almayabilirsiniz tabi yerinize görev verilebilecek öğretmen varsa....:)

08 Eylül 2005 21:03

Akşamcı

Ugur hoca, adam ne güzel açıklamış anlamamma da ısrar ediyorsun. 3 saatin üzerinde kimseye ders verilemez. Öğretmenin yürüttüğü rebberlik ders saatlarinden sayılır. Niye yanlışta ısrar ediyorsun adam haklı.

Bir öğretmen 30 saat derse girerse ona şube rehber öğretmenliği verilemez. Çalışması o zaman 32 saat olur. anla artık.

08 Eylül 2005 21:06

Akşamcı

0 tuşu basmadığı için 30 saat 3 olarak yazılmış,pardon...

Toplam 17 mesaj