Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler :
01 Şubat 2009 11:30  


Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Memur Alıyor

Sağlık Bakanlığı kurumlar arası nakil ile memur alıyor,ilgilenen arkadaşlar,Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde Personel Genel Müdürlüğü başlığına bakabilirler,şartlar orada yazıyor.

02 Şubat 2009 15:02

the muhtar

Arkadaşım sen hangi sağlık bakanlığından bahsediyorsun?

Ben T.C. Sağlık Bakanlığı sitesine ve personel genel müdürlüğünün sitesine baktım.Yok öyle bir haber.Kafa mı geçiyorsun?Yoksa kafan mı iyi?

02 Şubat 2009 17:55

aytekin-03

Üslubundaki kalite,gözlerine yansımış anlaşılan,görememen nornal.

02 Şubat 2009 19:07

efelik

kurumlar arası nakil yolu ile personel almıyor arkadaşlar. istifa sonrası tekrar memuriyete dönüş kurası o. en az 6 ay önce istifa etmiş olmanız lazım ... saygılar

02 Şubat 2009 19:40

FoRNoX

The Muhtar,

Uslubuna biraz dikkat et, arkadaşımız yanlış anlamış olabilir, zaten her yıl Şubat ayında Sağlık Bakanlığının Kurumlar Arası Nakil Kurası ilanı verilir, biraz sabredersen açıklanır.

02 Şubat 2009 20:48

aytekin-03

Efelik;

Sağlık Bakanlı,Personel Genel müdürlüğü sayfası,sol taraftan 4. sıradaki başlığa bakarsanız,kurumlar arası nakil, göreceksiniz...

02 Şubat 2009 21:00

FoRNoX

Aytekin;

Dostum ben de göremiyorum. :)

linki aşağıya kopyaladım, bahsettiğin yer burasımı???

http://www.saglik.gov.tr/PGM/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE

02 Şubat 2009 21:08

aytekin-03

Google;sadece Sağlık Bakanlığı yaz,açılan pencerede,Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfasını tıkla,o sayfanın ,sol tarafında yukarıdan aşağı tarafa 4.sırada kurumlar arası nakil konunun başlığı.

02 Şubat 2009 21:20

FoRNoX

Aytekin evet buldum link aşağıda;

http://personel.saglik.gov.tr/kana_1donem_09/ilan_metni.htm

02 Şubat 2009 21:24

aytekin-03

İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak olan 2009 yılı Şubat ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurası için 15 Uzman (T.U.T.G.), 15 Tabip, 20 Ebe, 100 Hemşire, 40 Sağlık Memuru, 38 Sağlık Teknikeri, 10 Fizyoterapist, 10 Eczacı, 10 Diyetisyen, 20 Diş Tabibi, 5 Psikolog, 60 Şoför, 25 İmam-Hatip, 10 Gassal ve 3 Kimyager kadrolarının ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Başvurular, 27/01/2009 ? 13/02/2009 tarihleri arasında http://personel.saglik.gov.tr veya http://www.saglik.gov.tr sayfalarında yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Kuraya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak en az 2 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile ?Yardımcı Doçent?, ?Doçent? veya ?Profesör? olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4 üncü maddesinin A bendine tabi personel başvurabilir.

3. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelinde belirtilen personel, Kurumlararası Naklen Atama için müracaatta bulunamayacaktır. Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

4. 2008 yılı Şubat ve Eylül dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar 2009 yılı Şubat ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

5. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Bakanlığımızın internet sayfasında ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır. Şoför kadrosuna; Şoför kadrosunda görev yapmakta olanlar ile daha önce Şoför kadro unvanında görev yapmış olanlardan en az lise mezunu ve en az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir. Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar ile daha önce Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadro unvanında görev yapmış olanlar müracaat edebileceklerdir. İmam-Hatip Kadrosuna; halen İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar ile daha önce İmam veya İmam-Hatip kadro unvanında görev yapanlardan en az İmam Hatip Lisesi mezunu olanlar müracaat edebileceklerdir. Kimyager Kadrosuna; halen Kimyager kadrosunda görev yapanlar ile daha önce Kimyager kadro unvanında görev yapmış olanlar müracaat edebileceklerdir.

6. Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istedikleri unvan ve branşta halen çalışıyor olması veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya haiz olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

7. Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim), Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

8. Müracaatta bulunmak isteyenler öncelikle Personel Bilgi Sisteminden şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır. 18/02/2009 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS?deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9. Müracaatta bulunmak isteyenler kura başvuru formundaki; ?Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Unvan-Branşı? kısımlarını doldurmaları gerekmektedir.

10. Müracaat edenler, PBS üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, amirine veya notere tasdik ettirerek çıktının bir nüshasını ?Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhıye /Ankara? adresine APS veya kargo ile göndereceklerdir. Adi posta veya elden gönderim usulü kullanılmayacaktır. Ayrıca belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, noter ya da amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları geçersiz sayılacaktır.

11. Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Diş Tabibi ve Psikolog unvanları için il bazında yerleştirme yapılacak olup yerleşenlerin atamaları Standart ve PDC dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından birim bazında yapılacaktır.

12. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, kura tarihinden en fazla (3) ay önce tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ?Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur? ibaresini içeren ?Sağlık Kurulu Raporu?nu yerleştirme işleminden en geç 15 gün sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir.

13. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızda münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

14. Müracaatlar,Kura komisyonu tarafından 27/01/2009-20/02/2009 tarihleri arasında incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaatta bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kuraya başvuru sırasında müracaat formunun haricinde herhangi bir belge yada evrak ibraz edilmeyecek, kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

15. Yukarıdaki usule göre, Bakanlığımıza naklen geçeceklerden Şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, Şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri hariç olmak üzere atanma talebinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

16. Bakanlığımıza Şoför ünvanında atanacaklar 2 yıl boyunca Ambulans Şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyeceklerdir.

17. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri tercihleri doğrultusunda ilan edilen yerlere bilgisayar ortamında 27/02/2009 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacak, kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

02 Şubat 2009 21:34

aytekin-03

Sağlık Bakanlığına naklen geçmeyi düşünen ve durumları uyan arkadaşlar,aşağıdaki linki ziyaret edebilirler.

http://personel.saglik.gov.tr/kana09_1_donem_detay.asp

02 Şubat 2009 22:37

öztürkbal

iyi akşamlar arkadaşlar,bu kura ile atanırsak yine kurumun muvafakatı gerkiyormu bilen varmı ,cevaplarsanız sevinirim ,şimdiden tşk ler...

02 Şubat 2009 22:51

aytekin-03

Kurumun muvafakatı gerekiyor,ama kurum muvafakat vermezse mahkemede dava edbilirsiniz.

04 Şubat 2009 21:18

efelik

buldum o sayfayı ve müracatı yaptım. ama kurum amiri bu evrakı onaylamaz eminim.notere onaylatmam gerek.şoför kadrosuna müracaat ettim. üniversiteyi kazandığım bir ili tercih ettim. tek tercih. kurada atanırsam ve muvafakat vermezlerse eğitim nedeni ile mahkemeye başvurabileyim hiç olmazsa.müracaat edenlere şimdiden hayırlı olsun. tez zamanda bu kurumdan kurtulmak nasip olsun herkese.

07 Şubat 2009 22:46

idrisyigit77

Arkadaşlar u kura hakkında bilgisi olan varmı acaba kuramı yoksa formalite bir kuramı bilgisi olan varmı dostlsr?

07 Şubat 2009 23:26

aytekin-03

Kura arkadaşım,formalite falan değil,torpil kayırma falanda yok,ilginç ama gerçek,noter huzurunda yapılıyor zaten.Hayatının hiçbir yerine torpil değmemiş birisi olarak,ben dahi bu kura sonucunda yerleştim.Torpil beklentisi veya korkusu içinde olmak yersiz.Tavsiye ederim.

08 Şubat 2009 14:00

öztürkbal

aytekin arkadaşım hayırlı olsun sana,darısı başımıza bende müracaat eddim,sen kura sonucu kazandıktan sonra muvafakat yoluylamı yosa mahkeme kararıylamı yerleştin,verdiğin bilgiler için şimdiden teşekkürler....

08 Şubat 2009 17:02

idrisyigit77

aytekin hocam teşekkür ederim siz ne olarak atandınız ve sizin tercih ettiğiniz yere kaç kişi mmüracat etmişti?

08 Şubat 2009 18:51

aytekin-03

Arkadaşlar ben kura sonucu şoför olarak yerleştim,ancak kurumum muvafakat vermediği için sağlık bakanlığına geçemedim,dava edeceğim,mahkeme kararları var bu konuda emsal,5 adet tercih yapıyorsunuz,yerleşince muvafakat istenecektir kurumunuzdan,muvafakat vermezse kurumunuz geçemiyorsunuz,(benim gibi)ancak mahkeme yolunuz açık,dava edip kazanan bir çok örnek var muvafakatla ilgili,geçiş yapmak isteyen arkadaşlara bol şanslar.

10 Şubat 2009 22:33

öztürkbal

iyi akşamlar arkadaşlar,aytekin sen kaçıncı tercihine yerleştin acaba ve sosyalleştirme bölgesi olunca ilçedemi görev yapılıyo birde muvafakat sonucu davayı kazanıp yerleşen varmı bilgin varsa paylaşırsan sevinirim...

11 Şubat 2009 14:25

aytekin-03

Öztürkbal;

Ben 1.tercihime yerleştim,muvafakat konusunda 2 adet AYİM,10 dan fazla sivil mahkeme; danıştay,idare mahkemesi kararı var,sadece benim ulaşabildiğim,konu tıpa tıp aynı değil,ancak muvafakat verilmemesinde idarenin kararlarını iptal eden kararlar.Memurlar net-karar ve ayim kararlarına bakabilirsiniz,kolay gelsin.

Toplam 25 mesaj