Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
07 Mayıs 2009 10:01  


Uzman jnd. ve Uzman Erbaş Kan.nunda yapılacak değişiklik taslağı.

Gn.Kur.Bşk. Lığı Uz.Jnd.Kan.nuu ile ilgili bir taslak hazırlatarak Başbanlığa göndermiş umarım bu haklar 3269 Say.Uzm.Erb.rı da kapsar Genel kuruldaki görüşmeler esnasında bu askeri personelde kapsama dahil edilir.

Genelkurmay Başkanlığı, uzman erbaşlardan sonra sayıları 25 bini bulan uzman jandarmaların sorunlarına da el attı. Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı bir taslak hazırlayarak uzman jandarmalara kademe ve derece verilmesini öngördü. Taslağa göre 2 ya da 4 yıllık fakülte mezunu uzman jandarmalara kamu personeli statüsü verilecek.

Kademe arttırımı

TSK içindeki yaklaşık 20 bin yüksek okul mezunu uzman jandarma, astsubaylar gibi kademe ve derece alabilecek. Hala yürürlükteki yasaya göre, uzman jandarmalar öğrenim seviyesi ne olursa olsun ortaokul seviyesinden emekli ediliyordu. Genelkurmay'ın hazırladığı taslağa göre, uzman jandarmalardan 2 yıl yüksek öğrenim yapanlara 1 kademe, üç yıl süreli öğrenim yapanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla öğrenim yapanlara ise 1 derece verilecek.

Taslak bakşbakanlığa gönderildi.

Yapılan tüm iyileştirmelerden emekli ya da malullük nedeni ile ayrılmış olanlar da faydalanacak. Tasarı ile uzman jandarma emeklilerine de 100 ile 158 TL arasında zam verilecek. Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak, Milli Savunma Bakanlığı'nda ele alındıktan sonra Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Hazırlanan yasa tasarısı daha sonra Meclis gündemine gelecek. Tasarı Meclis'te kabul edildikten sonra tüm uzman jandarmalar için geçerli olacak

serbeser

30 Nisan 2009 10:57 Düzenle Sil

Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen Kanun Tasarısı Taslağına göre, sayısı 50 bini bulan, binlerce şehit veren uzman erbaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor, ek gösterge ile beraber derece ve kademe geliyor. Haklardan yaş sınırından dolayı ayrılanlar da yararlanıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 50 bin uzman erbaş için hayati önem taşıyan bir takım uygulamaları Kanun Tasarısı haline getirerek Milli Savunma Bakanlığı'na (MS gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Korgeneral Raif Akbaş imzasıyla gönderilen tasarı ile uzman erbaşların yıllardır çektikleri sıkıntıların tamamına yakını son buluyor. Askerhaber.com sitesinin haberine göre, emeklilik hakkı verilen uzmanlara ek gösterge ile derece-kademe de geliyor.

Bundan sonraki süreç ise şöyle işleyecek: MSB'nin Başbakanlığa göndereceği dosya oradan da Bakanlar Kurulu'na, sonra da Meclis Başkanlığı'na gelecek. Başkanın Kanun ve Kararnameler Hazırlama Daire Başkanlığı'na aktaracağı dosya sonra tekrar MSB, ardından da bir daha Meclis'e gelecek. Burada tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonu'na havale edilecek. Son şekli verilen tasarı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tasarının yasalaşması için toplantı yeter sayısının, yani yarıdan bir fazlasının, ?Evet? demesi yetecek. Bürokrasi uzun gibi görünse de bu sürenin bazı aşamalar es geçilerek kısaltılması da mümkün. İşte yeni düzenlemeye göre uzman erbaşların yeni hakları:

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK

Halen yürürlükte olan yasaya göre uzman erbaşlar en fazla 45 yaşına kadar çalışabiliyorlar, daha sonra ise TSK ile ilişkileri kesiliyordu. Uzman Erbaş Yasası'nda ?Özlük hakları bakımından emekli sandığı kanunları ile ilgilendirilirler? yazmasına rağmen, o yasada açıklayıcı bir madde bulunmayışı nedeniyle uzman erbaşlar emekli olamıyorlardı. Tasarının yeni hali ile, ?45 yaşından gün aldıkları yıla kadar sözleşme yenileyebilirler? ifadesinin yerine, ?Yaş hadleri 46'dır? ifadesi konularak, Emekli Sandığı'ndaki askeri personelin yaş haddinden dolayı emekli olmalarını sağlayan 40. Madde'ye ?Uzman erbaşların yaş hadleri? de eklendi. Emekli Sandığı Kanunu'nun 39. Madde'sinde yer alan, ?Yaş hadlerini dolduran askeri şahısların emekli aylığına bağlanacağı? ifadesi doğrultusunda, 46 yaşına gelen her uzman erbaş, 5 bin 400 prim gününü doldurmak şartıyla, ?Yaş haddinden? emekli olacak. Yani 12 hizmet yılına eklenecek olan yıpranma payı ile bu prim gününe ulaşılacak.

GEÇMİŞE YÖNELİK DE UYGULANACAK

Tasarıdan 45 yaş sınırı nedeniyle ilişiği kesilen uzman erbaşlar da yararlanacak. Bunun için tasarıya, ?Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 45 yaş sınırı nedeni ile sözleşmesi fesih edilen uzman erbaşlar, bu kanunun 5. Maddesi gereği yaş haddinden sözleşmesi fesih edilmiş olarak kabul edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre emeklilik işlemleri uygulanır? ifadesi eklendi. Böylece 45 yaş engeli nedeniyle ilişiği kesilen personelin emeklilik işlemlerine de, kanun yürürlüğe girdiği tarihte hemen başlanacak.

EK GÖSTERGE GELİYOR

Yeni tasarı ile, halen yürürlükteki 3269 Sayılı Kanun'a istinaden istihdam edilen uzman erbaşların dikkate alınmayan kıdem yılları da düzeltiliyor. Buna göre, uzman erbaşlar sözleşmelerinin onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere her yıl düzenli olarak kıdem alacaklar. Böylece 1 yıllık uzman erbaş ile 15 yıllık uzman erbaş arasındaki adaletsizlik de ortadan kaldırılacak. Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş ek göstergenin de 2/3'ü uygulanacak. Kanun yürürlüğe girdikten önce emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetimleri, görevde bulundukları süreler göz önünde bulundurularak bu kanundaki esaslar dahilinde aynı sisteme intibakları yapılacak.

DERECE VE KADEME

Yeni kanun ile, lise sonrası tahsillerle, ön lisans için ve lisans eğitimi için ilave derece ve kademe verilecek. Böylece, ise mezunlarına yükselebilecekleri derece kademenin 3/8'den, 2/6'ya, üniversite mezunları için ise 1/3'e yükselebilmelerine imkan SOSYAL PATLAMA OLABİLİR

Genelkurmay, tasarıda gerekçelerini açıklarken emeklilik bölümüne özel ilgi gösterdi. Uzman erbaşların en son sözleşmelerinin uzatılabildiği yaş sınırının 45 olduğu, sonrasında sözleşmeleri yenilenmemekte ayrıca herhangi bir emeklilik hakkı elde edemedikleri hatırlatılan gerekçede, ?Bu durum önümüzdeki yıllarda yaş sınırı sebebiyle uzman erbaşların sosyal güvenceleri olmadan mağduriyetlerine sebep olacaktır. Askerlik sonrası uzman erbaşlığa başlayan bir personel 23 yıl sonunda askerlik mesleği dışında herhangi bir yetiye sahip olamayacağından işsiz kalacaktır. Aileleriyle birlikte değerlendirildiklerinde ciddi sosyal sıkıntı yaratabilecektir. Ayrıca, işsizliğin artmasına neden olacaktır. Yeni emeklilik ile ilgili mevzuatın değişmesi de 45 yaşından sonra sadece fiili hizmet sürelerine göre emekli olabilme haklarını ortadan kaldırmıştır. Bu durumun önlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir? ifadesi yer aldı.

07 Mayıs 2009 10:08

serbeser

UZMAN JANDARMA KANUNU İLE İLGİLİ YASA TASARISI

Genelkurmay, 25 bin uzman jandarmayı ilgilendiren düzenlemeye imza attı. Astsubay haklarına sahip olacak uzman jandarma emeklilerine de 100 ile 158 TL arasında zam var

Genelkurmay Başkanlığı, uzman erbaşlardan sonra sayıları 25 bini bulan uzman jandarmaların sorunlarına da el attı. Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı bir taslak hazırlayarak uzman jandarmalara kademe ve derece verilmesini öngördü. Taslağa göre 2 ya da 4 yıllık fakülte mezunu uzman jandarmalara kamu personeli statüsü verilecek.

Kademe arttırımı

TSK içindeki yaklaşık 20 bin yüksek okul mezunu uzman jandarma, astsubaylar gibi kademe ve derece alabilecek. Hala yürürlükteki yasaya göre, uzman jandarmalar öğrenim seviyesi ne olursa olsun ortaokul seviyesinden emekli ediliyordu. Genelkurmay'ın hazırladığı taslağa göre, uzman jandarmalardan 2 yıl yüksek öğrenim yapanlara 1 kademe, üç yıl süreli öğrenim yapanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla öğrenim yapanlara ise 1 derece verilecek.

Taslak bakanlığa gidiyor

Yapılan tüm iyileştirmelerden emekli ya da malullük nedeni ile ayrılmış olanlar da faydalanacak. Tasarı ile uzman jandarma emeklilerine de 100 ile 158 TL arasında zam verilecek. Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak, Milli Savunma Bakanlığı'nda ele alındıktan sonra Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Hazırlanan yasa tasarısı daha sonra Meclis gündemine gelecek. (m.b.)Tasarı Meclis'te kabul edildikten sonra tüm uzman jandarmalar için geçerli olacak.

Toplam 1 mesaj