Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : Cüneyt Barışoglu
01 Temmuz 2010 13:35  


İcralık memurun emekli olması...

icra konusunda deneyimli bir arkadaş varsa.. cvp verirse sevinirim.

maaşında haciz olan bi memurumuz emeklilik talebinde bulundu.

biz il mezkeziyle görüştük. bizden emeklilik dilekcesi bi üst yazıyla gönderin dediler. istedikleri belgeleride ekledik. personel servisinin icradan haberi oldugu halde icra ile ilgi bişey istenmedi.

gelen icra evrakında tayin vb bi degişiklik durumunda bilgi verilmesi diyor. bizde icra dosyalarına emeklilik talebini bildirir bir yazı yazdık.

emeklilik işlemleri il merkezi yürüttü ve şahıs emekli oldu ve kıdem tazminatınıda almış.

icra avukatının dediğine göre sgk bilgi verilmesi gerekiyormuş.

biz görevimizi yapmadıgımız için bizden tahsil edebiliriz babında bişeyler söyledi.

bende göreve başlaya 4 ay oldu. aday memurum. her hangi bir eğitimde almadım. müdürün dediklerini yaptım. evrakta ben ve müdürün parafı kaymakam beyinde imzası var.

alacaklı bizden tahsil edebilirmi.

edebilecekse benim sorumluluğum nedir.

cvp veren arkadaşalra şimdiden tşk ler..

01 Temmuz 2010 13:48

"Dört_Köşe_Memur"

Biilgi ve fikir sahibi olan arkadaş varsa lütfen yarcımcı olsun

01 Temmuz 2010 16:28

aslanHUKUK

memur arkadaş kormana gerek yok.

1)emekli maaşına ve ikramiyesine yasal olarak haciz koyulamayacağı için;

2)bu sebepten de herhangi bir kusur olsa dahi,zarar oluşmayacağından,sizden tahsil etme gibi bir durum sözkonusu ile olamaz.

01 Temmuz 2010 16:32

"Dört_Köşe_Memur"

alacaklı avukatı haczin maaş ve ikramiyeyi kapsadığını söyledi..

şu işten bi kurtulsak çok sevincem

01 Temmuz 2010 18:25

Narsissi

alacaklı avukatı haklı olabilir ama öncelikle haciz müzekkeresini inceleyin derim.

zira maaştan farklı olarak emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının tamamı üzerine borç miktarınca haciz konulabilse de bu hacizlerin ayrıca ve açıkça bildirilmesi gerekir.

maaş haczi dışında, emekli ikramiyesi kıdem tazminatı vs. gibi emekli olunması halinde hak kazanılacak (emekli maaşı dışındaki) alacaklara da haciz konulmuş ise bu alacakların hak sahibine ödenmemesi, borç miktarınca kesilerek öncelikle icra dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

İİK 355 ve 356 sırasıyla usulü ve uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımı göstermiştir.

siz personel servisi bizden icra ile ilgili birşey istemedi demişsiniz, oysa istenmese dahi kanun gereği bu bilgiyi göndermekle mükellefsiniz. yani sadece icra dairesini bilgilendirmek yetmez.

tabi bu bilgiyi göndermekle mükellefsiniz derken, bahsettiğim kişi kanunda da belirtildiği üzere "tebligatın kanuni muhatabı" olan kişidir. bu kişi malmüdürü veya daire amiri olacaktır.

netice itibariyle birinin sorumluluğu doğacaksa bile verdiğiniz bilgilere göre bu kişi (parafınızın bulunduğu belgeler olsa dahi) siz olmayacaksınız.

01 Temmuz 2010 20:11

"Dört_Köşe_Memur"

ilgili maddede "durumun bildirilmesi" diyor.

biz bundan icra dairesinin haberdar edilmesi anladık.

sanırım kasdedilen ilgilinin tayin olduğu veya emeklilik işlemini yapan kurum muş.

keşke daha açık yazsalardı.

cvp layan arkadaşlara tşk ediyorum tekrardan.

01 Temmuz 2010 20:44

aslanHUKUK

5510 a göre emekli ikramiyesine haciz koyulamıyor arkadaşlarım,en fazla koyulsa bile itiraz edilir kalkar.

bu sebeplede memur arkadaşımın kormasına gerek yok.

alacakl alabileceği bir parayı alamamış olsaydı eğer o zaman bir yol için düşünülürdü.Ama bu konuda mali bir sorumluluk olmaz.

Saygılarımla.

MADDE 93 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.05.2008 RG NO: 26870 KANUN NO: 5754/56) (KOD 1)

Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.02.2009 RG NO: 27155 MÜKERRER KANUN NO: 5838/32) Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.

n düşünülürdü.Ama bu konuda mali bir sorumluluk olmaz.

01 Temmuz 2010 20:50

"Dört_Köşe_Memur"

tşk..

kötü bi duygu.

allh kimseyi düşürmesin

02 Temmuz 2010 13:44

Narsissi

kavram kargaşası var sanırım.. emekli "maaşına" (artık)haciz konulamaz fakat emekli "ikramiyesine" haciz konulabilir. o konuda bir tereddüt yok,uygulamada bu alacakların haczi yönünde zaten.

"emekli ikramiyesi" haczi yasaklanan gelir aylık ve ödenek kapsamında değerlendirilmiyor.

02 Temmuz 2010 16:43

"Dört_Köşe_Memur"

yorumlamalar farklı

yargı nasıl uyğulama yapıyor bilmiyorum.

benim tahminim mutlaka banka önlemini almıştır ve sözleşmeye emekli maaşımı kesilmesine muvafakattame veriyorum babında bişey eklemiştir.

Toplam 9 mesaj