Advertisement
Kamu personeli ortak konular
   Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Siyasi konular dışında olup, eğitim ve özlük hakları kategorilerine girmeyen konuları ile plan, belge ve diğer dokümanları paylaşabildikleri platformdur.
4,466 konu
   Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Kamu hizmetinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemlerden olan Disiplin cezaları ile idari soruşturmaları ve bunlara dair mahkeme kararlarına yönelik tüm bilgi paylaşımın yaptığı platform.
3,028 konu
   Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Görevde yükselme, ünvan değişikliği, maaş, tazminat, ek ödeme, aile yardımı ödeneği, döner sermaye, izinler gibi mali konular hakkında paylaşım yapılır
16,604 konu