Kamu personeli ortak konular
   Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Siyasi konular dışında olup, eğitim ve özlük hakları kategorilerine girmeyen konuları ile plan, belge ve diğer dokümanları paylaşabildikleri platformdur.
4,154 konu
   Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Kamu hizmetinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemlerden olan Disiplin cezaları ile idari soruşturmaları ve bunlara dair mahkeme kararlarına yönelik tüm bilgi paylaşımın yaptığı platform.
1,943 konu
   Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği
Kamu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı platformdur.
565 konu
   Harcırahlar
İlk defa, yeniden ve naklen atamalar ile geçici görevlendirmelerde harcırah alınıp alınamayacağına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı platformdur.
3,224 konu
   İzin
Yıllık, mazeret, aylıksız, doğum, süt izinleri gibi konuların paylaşıldığı platform
793 konu
   Maaş ve Diğer Mali Konular
Maaş, tazminat, ek ödeme, aile yardımı ödeneği, döner sermaye gibi mali konular hakkında paylaşım yapılır
2,657 konu
   Sendikalar
Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin konuların paylaşabildikleri platformdur.
3,423 konu