Kamu personeli ortak konular
   Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Siyasi konular dışında olup, eğitim ve özlük hakları kategorilerine girmeyen konuları ile plan, belge ve diğer dokümanları paylaşabildikleri platformdur.
4,194 konu
   Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Kamu hizmetinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemlerden olan Disiplin cezaları ile idari soruşturmaları ve bunlara dair mahkeme kararlarına yönelik tüm bilgi paylaşımın yaptığı platform.
2,084 konu
   Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği
Kamu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı platformdur.
625 konu
   Harcırahlar
İlk defa, yeniden ve naklen atamalar ile geçici görevlendirmelerde harcırah alınıp alınamayacağına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı platformdur.
3,239 konu
   İzin
Yıllık, mazeret, aylıksız, doğum, süt izinleri gibi konuların paylaşıldığı platform
852 konu
   Maaş ve Diğer Mali Konular
Maaş, tazminat, ek ödeme, aile yardımı ödeneği, döner sermaye gibi mali konular hakkında paylaşım yapılır
2,812 konu
   Sendikalar
Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin konuların paylaşabildikleri platformdur.
3,430 konu
 
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?