Editörler : asaygincihan27
25 Ağustos 2010 23:48   


Doktor tek seferde kaç gün rapor yazabilir?

Bu konuda internette araştırdım ama emin olamadım. Yeni bir düzenleme yapıldı mı bu konuda? Yoksa tek seferde 20 güne kadar yazılmaya devam ediyor mu?

25 Ağustos 2010 23:54

isikayhan
Kapalı

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması ile İlgili SGK Duyurusu

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/34d7ea00410a283f919ddb6d7e64d7ba/duyuru_14012010_01.pdf?MOD=AJPERES

İSTİRAHAT RAPORLARI

İstirahat raporlarının Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri veya Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri hariç Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.

Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir.

İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

26 Ağustos 2010 00:00

apiecebread_
Memur

ışıkayhan hocam teşekkürler.

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;