Editörler : Cüneyt Barışoglu
01 Eylül 2010 05:10   


Yeni çek kanunu

Arkadaşlar yeni çek kanununun en önemli değişiklikleri neler?

01 Eylül 2010 13:57

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

5941 sayılı yeni çek kanunu 3167 sayılı 'çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamilerinin korunması hakkındaki kanunu'u tüm hükümleriyle yürürlükten kaldırmış.Yeni çek kanunu,'karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet verme'fiilini karşılıksız çek suçunun esas unsuru haline getirmiş vebu suçun ancak kasten işlenebileceğini kabul etmiştir.Bu fiilin faili ile eski kanundaki fail aynı kişi değildir.Bu suç karşılıksızdır işleminin yapılmasını gerektiriyor.Karşılıksızdır işlemi hamilin talepte bulunması halinde yapılır.Süresinde ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen mevcut olmaması halinde arka yüzünd eveya alonj üzerinde yapılır.Bu işlem yapılmamış ve hamilce imzalanmamışsa sözkonusu suç oluşmaz.

Suç ancak kasden işlenebilir.Eski kanundaki objektif sorumluluk esası terkedilmiş ve taksiratlı suç görüşü geçerliliğini yitirmiş.

eski kanundaki düzeltme hakkı yerine tck ile uyumlu etkin pişmanlık hükümleri gelmiş.

etkinpişmanlık:Karşılıksız kalan çek bedelini,çek düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tariihinden itibaren hesaplanacak faiz ile ödenmesi halinde soruşturma evresinde c.savcısı kovuşturmaya gerek olmadığı,kovuşturma evresinde mahkeme davanın düşmesi,hükmün kesinleşmesinden sonra ise hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması kararı verir.Şikayetten vazgeçme halinde de c.savcısı soruşturmaya gerek olmadan kararını verir.şikayetten vazgeçme etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar adli sicile kaydedilir.

Karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet verme suçu şikayete bağlıdır.Bu davalar hamilin şikayeti üzerine sulh ceza mah de açılır.şikayet süresi failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

01 Eylül 2010 14:11

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

Bankaların görevleri ve yükümlülükleri bunların ihlallerinin yaptırımları açıkça gösterilmiş.Bankalara,çek hasabı açtıracak kişilere karşı sıkı araştırma yükümlülüğü getirilmiş.Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin adli sicil kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almakla yükümlüdür.Banka basiret ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederse tazminatla yükümlü olacak.

Hmiline çek düzenlenmesi özel koşullara bağlanmış.

yeni kanun hamiline çek kullanmak isteyenler için bankalar tarafından özel hesap açılmasını öngörmüş.Bir müşteri emre nama ve hamiline çek kullanmak istiyorsa banka hamiline çek için emre ve nama çeklerden ayrı bir hesap açacak.yani artık hamiline çek ayrı zemin ve ebatta basılıyo.Özel hesap,bankaya hamiline çek için özel bir bildirimborcu yüklenmiş olmasıdır.Bnka hamiline çek hesabı açtıranların açık kimliklerini adrslerini,vergi kimlik numralarını vs Gelirler İdaresi başkanlığına elektronik ortamda bildiriyor.

01 Eylül 2010 14:45

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

Üç tip çek getirilmiş, Tacir olanlar için verilen çek, Tacir olmayanlar için verilen çek ve Hamiline çek. Bunların üç farklı renkte olma olasılığı yüksek. Bir diğer farklılık çekte vade getirilmiş olması. Ancak 31/12/2011 yılına kadar, çekler üzerlerinde yazan vade tarihlerinden önce bankalara ibraz edilmeleri halinde karşılıksızdır ibaresi vurulmayacak. Diğer bir unsur ödemeden men kaldırılmış.

eski kanuna göre ileri düzenleme tarihli çek yani uygulamada vadeli çek vadesinden önce ibraz edilip de ödenmezse hem hukukitakibe hem de ceza kovuşturmasına konu olabiliyordu.

oysa yeni çek kanunu mad 3e göre: 'üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde bu çekle ilgili hukuki takip yapılamaz.İleri düzenlemeli çekle ilgili takip yapılabilmesi için çekin üzerindeki tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.'

aynı kural cezai soruşturma ve kovuşturma için de geçerli.

ancak bu açık düzenleme geçici 2.maddeye göre 31 .12.2011 den sonra uygulanacak.

01 Eylül 2010 14:48

ehlivukuf_88
Kapalı

az ve öz,çok teşekkürler..

01 Eylül 2010 15:32

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

karşılıksız çek kullananlara çek yasağı getrildi.

Hakkında çek düzenleme yasağı verilenler adli para cezası tamamen infaz edildikten veya bu cezayı ödemeyip hapis uygulanıp serbest bırakıldıktan itibaren 3 yıl içerisinde ve her durumda yasağın konulduğu tarihten itibaren 10 yıl içerisinde hükmü veren mahkemeden yasağın kaldırılmasını isteyebilir.

Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılır.

31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için bankaya ibrazı geçersizdir.

Çeklerin üzerinde yazılı bulunan tarihinden önce ibraz edilmesi halinde, bu çekle ilgili hukuki takip yapılmaz. Çekin karşılıksız işlemi yapılabilmesi için çekin üzerindeki yazılı tarihe göre ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız işlemine tabi tutulması şarttır.

Bu yasa ile karşılıksız çek davalarına Asliye Ceza Mahkemeleri yerine Sulh Ceza Mahkemeleri bakacak.

Çek Yasası?ndaki amaç kayıt dışını önlemek. Artık çocuklarınokul taksidi veya eve alınan mobilyaların bedeli deticari çekle ödenemeyecekmiş.Müşterisini iyi araştırmamış bankaların karşılıksız çeklerdeki sorumluluğu 600-TL'ye yükseltildi.

Kısmi karşılığı bulunan çeklerde, çek bedeli 600 TL'nin üzerinde ise banka kısmi karşılığa ek olarak 600 TL daha ödeme yapacaktır. Banka, kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın ödenmesini geciktirmesi durumlarında, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası ödemek zorunda kalacak.

bono poliçeden farklı olarka bir tek çek hamiline düzenlenebiliyordu.artık onun da düzenlenmesi çok zor şartlara bağlanmış oldu.bu şartlara uyulmadan düzenlenen hamiline çek suç oluşturuyor.

01 Eylül 2010 18:54

yorgun hukukçu
Aday Memur

çok sağol az ve öz

01 Eylül 2010 22:37

_AspiriN_
Aday Memur

tesekkurler.

01 Eylül 2010 22:49

şulee06
Aday Memur

teşekkür ederim arkadaşlar özellikle ileri tarihli keşide edilen çek durumu kafamı karıştırıyordu,peki geçici madde kalkınca yani 2011 den sonra bu durum ne olacak?

02 Eylül 2010 11:36

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

geçici maddenin gerekçesi:'2.madde olarak eklenen hükümde,belirli bir süreyle çekin ,üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek ticari hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmış,mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.'

2011 e kadar ileri tarihli çekler,üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edilemiyecek.

2011 den sonra ileri tarihli çekler, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek üzere bankaya ibraz edilebilecek.ancak böyle bir çekle KANUNİ İBRAZ SÜRESİNDEN ÖNCE hukuki ve cezai takip yapılamayacak.Çek k 3e göre ileri düzenleme tarihli çekle ilgili takip yapılabilmesi için çekin üzerindeki kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibrazı ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

2011 serinleme süresi.ibraz için düzenleme tarihinden önce başvuramıyorsun.

bu süre geçince de düzenleme tarihinden önce bankaya ödeme için başvuruyorsun çek ttk 707 uyarınca tamamen veya kısmen karşılıksız çıkarsa hukuki takip yapmak için kanuni ibraz süresini bekliyorsun bankaya başvurup karşılıksızdır işlemini yaptırıp hukuki takip yoluna ancak ozaman başvuruyorsun.bu kural cezai soruşturma ve kovuşturma için de geçerli.

02 Eylül 2010 19:02

şulee06
Aday Memur

teşekkürler

06 Eylül 2010 02:34

Onay_
Şef

Az ve öz ellerine sağlık yeni çek kanununu güzel özetlemişsin.Ben de uygulamadan bir örnek vereyim.Karşılıksız çek bedeli olan 600 TL eğer çek yeni tarihli ise alıyorsunuz.(Eski tarihliler de bankadan bankaya değişiyor.500-550 TL bunun sebebini hala çözebilmiş değilim:))Bir de eski kanundaki hüküm yeni kanunda da korunuyor.Eğer çek takastan gelmeyse örneğin çek X bankasına ait ama karşılıksız kaşesini X bankasına vekaleten Y bankası vurmuşsa siz X bankasına gidip çekin karşılıksız olması nedeniyle 600 TL mi almaya geldim dediğinizde x bankası kendi çekinin bu değerini ödemiyor.Gerekçesi de karşılıksız kaşesini benim bankam değil başka banka vurmuştur.Bunu da çekin arkasına bir güzel not edip elinize geri veriyorlar.Haberiniz olsun.Sınava hazırlanan tüm arkadaşlara kolay gelsin:)

28 Eylül 2010 15:41

lawyermaan
Aday Memur

güncell

28 Eylül 2010 19:20

savcı-85
Kapalı

hepsi bu kadar mı değişikliklerin?

30 Eylül 2010 00:09

ömürlük
Kapalı

:'( ;:'( ,:'( ...

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?