Editörler : hopaliSafak Vaktii
19 Eylül 2010 15:40   


Kapalı
2010 KPSS Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımların

DAVRANIŞTA KONSTRAT:

Bir ayırt edici uyarıcı durumunda, davranışın pekiştirilmesiyle davranışta artma, pekiştirilmeme durumunda azalma görülmesidir.

PSİKOLOJİK TEPKİSELLİK KURAMI(BREHM, 1966,1972):

İnsanlar belirli durumlarda bazı özgürlüklere sahip olduklarına inandıkları için,özgürlüklerinin tehdit edildiğini ya da engellendiğini düşündükleri zaman tepki vererek,tehdit edildiğini düşündükleri özgürlüklerini korumaya çalışırlar.işte vermiş olduğu bu tepkilerine denir.

DÜŞÜN- EŞLEŞ - PAYLAŞ TEKNİĞİ:

Düşün-Eşleş-Paylaş,öğrencilerin içerik hakkında konuştukları ve tüm grupla paylaşmadan once fikirlerini tartıştıkları üç aşamalı öğrenci hareketinden oluşan bir işbirlikli tartışma stratejisidir. İşbirlikli öğrenmenin iki önemli özelliği olan ;düşünme zamanı; ve akran etkileşimi öğelerini ortaya çıkarır.Düşün-Eşleş-Paylaşın

amacı,öğrencilerin bilgiyi işlemelerine,iletişim becerileri geliştirmelerine ve düşünmelerini saflaştırmalarına

yardımcı olur.

Bu stratejiyle, öğretmen:

- Açık uçlu bir soru ya da problem ortaya atar

-Öğrencilere, cevapları hakkında düşünmek için bir ya da iki dakika verir.

-Öğrencileri, cevaplarını tartışmaları ve fikirlerini paylaşmaları için eşleştirir.

-Öğrencilerin cevaplarını küçük bir grupla ya da tüm sınıfla paylaşmaları için fırsatlar verir.

Öğrencilerin cevabı düşünmek, sonra bir akranla paylaşmak ve farklı bir bakış açısı görmek için zamanları

olduğundan, daha büyük bir grupla paylaşma konusunda daha istekli ve daha az endişeli olabilirler. Ayrıca,

gerekirse cevaplarını değiştirmeleri için de zaman verir ve yanlış cevap verme korkusunu azaltır.

Örnek

Öğretmen: Kesirlerle ilgili yeni matematik ünitemize başlamadan önce düşünmenizi istediğim bir soru var.

Kesirleri günlük yaşamda kullandığımız yerleri düşünebilir misiniz? Fikirleriniz hakkında konuşurken, Düşün-

Eşleş-Paylaş ı kullanmanızı istiyorum. Cevaplarınız hakkında düşünmek için beş dakika alabilirsiniz ve işaret

ettiğimde, eşinize dönün ve düşüncelerinizi paylaşın. Cevaplarınızı sınıfla paylaşacaksınız( Öğrenciler fikirleri

hakkında düşünürken, öğretmen iki dakika bekler.) Şimdi eşinize dönün ve düşündüklerinizi tartışın.

Can Zeynepe: Yiyecekleri paylaşırken kullandığımızı düşünüyordum. Bir pizza gibi. Eğer sekiz dilim pizzan

varsa ve herkesin aynı miktarda almasını istiyorsan, dilimleri saymak zorundasın. Ne düşünüyorsun?

Zeynep Can;a: Ben de yiyecekleri düşünüyordum, ama sonra paranın nasıl bir kesir türü olduğunu

düşündüm. 25 kuruşun bir liranın dörtte biri olması ve bir liranın onda birinin 10 kuruşa eşit olması gibi. Daha

büyük bir miktarın parçası olan parayla bunu yapmanın birçok yolu vardır.

Öğretmen: Siz ve eşinizin fikirleri paylaşma şansınız olduğuna gore, hanginizin tüm grupla fikirlerini

paylaşacağını seçin.

Can: Zeynep ve ben, pizza gibi yiyeceklerin kesirlere nasıl dönüştürülebileceği hakkında konuştuk. Paranın

bir kesire nasıl benzediği hakkında da konuştuk. Daha büyük miktarlara eşit olan daha küçük miktarlar vardır

ve bize gore bu, kesirdir.

Öğretmen:. Fikirlerin ikisi de harika. Paylaştığınız için teşekkürler.

ARGÜMANTASYON:

Bilimsel bir konu hakkında düşünceler ileri sürme, destekleme,eleştirme,değerlendirme ve arıtma sürecidir.

ENLEMESİNE-KESİTSEL YÖNTEM:

Bu yöntemde bir ölçme zamanında farklı yaş gruplarındaki bireyler seçilir ve karşılaştırılır. Örneğin 1-6 yaş arasındaki çocukların kelime dağarcığını incelemek isteyen bir araştırmacı 6 ay arayla gruplarını saptayıp, çocukların konuşurken kullandıkları sözcükleri sayarak araştırmasını gerçekleştirebilir. Kelime dağarcığının yüzdelerinde yaşa göre ortaya çıkan değişme normatif ve tanımlayıcı bir veri sağlamış olacaktır. Bu yöntemin avantajı çok fazla vakit kaybetmeden farklı yaşlardaki davranışlar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dezavantajı ise hem uzun zaman periyodu içinde davranışın durağanlığını incelemeye hem de sonuçta ortaya çıkan gelişim ve davranışlar üzerinde yaşam deneyimlerinin rolünü anlamaya imkan tanımamasıdır. Farklı yaş grupları arasında var olan sosyal, kültürel, tarihsel ve çevre şartlarına bağlı farklılıkları yani kuşak farklılığını incelemeye imkan tanımaz. Bu yöntemde verinin toplandığı grup ile karşılaştırma yapılan grubun farklı olma olasılığı yüksektir.

Bir enlemesine-kesitsel çalışmada çocukların doğum yılları ve gelişimsel geçmişleri manipüle veya kontrol edilmeden herhangi bir yaş farklılığının evrensel gelişim sürecine bağlı bir farklılık olduğunu veya belirli bir kuşağın yaşadığı farklı deneyimlere bağlı olduğunu ileri sürmek ne derece doğrudur?

Bir enlemesine-kesitsel çalışmada 20, 30, 40 yaşlarındaki kadınların toplumsal cinsiyet rollerinin incelendiğini düşünün. Araştırmacı 20 yaşındakilerde daha erkeksi, 40 yaşındakilerde de daha kadınsı özellikler elde etse bu bulguyu kadınlar geliştikçe daha kadınsı özellikler edinmektedir şeklinde yorumlayabilir mi?

Enlemesine-kesitsel çalışmalar kültürün en az etkili olduğu alanlarda bazı avantajlar sağlayabilir. Ayrıca; çocuklara, yaşlarına göre verilecek eğitimin, okuma kitaplarının, TV programlarının hazırlanmasında ve oyuncak ve oyun yaratılmasında bu türden araştırma bulgularının yararları olabilir.

BOYLAMSAL YÖNTEM:

Boylamsal yöntemde aynı bireyler uzun zaman aralıklarıyla belli bir süre içinde incelenir. Bazen bu süre bütün bir yaşamı alabilir. Farklı yaşlarda elde edilen ölçümler arasındaki farkı açıklama imkanı doğmaktadır. Örneğin bir araştırıcı çocukların sözcük dağarcığında ortaya çıkan artış oranını bu yöntemle inceleyebilir. Bir yaşındaki bir çocuk grubunu 6 ay arayla teste tabi tutarak yaşla birlikte ortaya çıkan 15

değişmeleri görebilir. Bu yöntemin avantajı bir bireyde ortaya çıkan değişmeleri evrimsel olarak tayin etme imkanıdır. Aynı zamanda büyüyen bireyde davranışın durağanlığını ve gelişimsel olarak davranış örüntülerinde ilk yaşlardaki yaşam deneyimlerinin etkilerini görme imkanı verir. Kuşak farklarından doğan hataları ortadan kaldırır.

Bu türden araştırmaların uzun zaman alması ekonomik değildir ve zamanla ilişkili diğer problemleri de beraberinde getirir. Başlangıçtaki denek grubunu zamanın sonuna kadar bozulmadan tutmak zordur. Denek kaybı olabilir. Bir başka sorun da bir boylamsal çalışmadan elde edilen sonucun başka bir zamanda geçerli olup olmayacağı sorunudur. Örneğin çocukların sözcük dağarcığına ilişkin bir çalışma televizyondaki yaygın çocuk programlarından önce yapılmış ise şimdiki geçerliğinden şüphe edilebilir.

TAHMİN-GÖZLEM- AÇIKLAMA (TGA) TEKNİĞİ:

Fen öğretiminde öğrencilerin anlama düzeylerini araştırmak amacıyla fen deneyleriyle birlikte çok sık kullanıldığı bilinmektedir. TGA?nın ilk aşamasında olayların meydana gelme sebebi sorgulanarak öğrenciler düşünmeye sevk edilmekte, ikinci aşamasında ise gözlem yapmaları için onlara fırsat verilmektedir. TGA?nın son aşamasında öğrencilerden gözlemlerini tahminleriyle birleştirerek açıklama yapmaları istenmektedir. Bu yolla, öğrencilerin düşüncelerinin altında yatan asıl sebep ortaya çıkartılabilmektedir. TGA?nın gözlem aşamasında öğrenciler fen kavramlarıyla ilgili deneyler yapmaktadırlar. Fakat öğrenciler yapılan deneylerde olayların gerçekleşmesinde etkili olan gözle görülemeyen durumları ise gözlemleyememektedirler. Bu bağlamda TGA öğrenme tekniğinde bilgisayar animasyonlarından faydalanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar animasyonları ile soyut kavramların somutlaştırılarak gözle görülebilir hale getirildiği öğrencilerin bire bir etkileşimde bulundukları sanal laboratuar ortamları sunulmaktadır. TGA tekniği ile birlikte animasyonların kullanılmasıyla öğrenciler defalarca ve kendi öğrenme hızlarına göre gözlem yapabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı ?iç ve dış basınç dengesi? kavramının öğretimine yönelik olarak animasyon destekli TGA etkinliği geliştirmek ve tanıtmaktır. Animasyon destekli TGA etkinliği ilköğretim 8. sınıf düzeyinde hazırlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak TGA?ya dayalı iç ve dış basınç dengesi ile ilgili deney etkinliği bilgisayar animasyonları ile desteklenmiştir. Animasyonların hazırlanmasında flash programından faydalanılmıştır.

DEVAMI GELECEK.GÜNCEL TUTUN ARKADAŞLAR.

19 Eylül 2010 15:44

recep_44
Kapalı

gncl

19 Eylül 2010 15:50

yetwhatmean
Yasaklı

kaynak neresi hocam

19 Eylül 2010 15:52

Pekistirec
Müsteşar Yardımcısı

Eyvallah genç. Güzel paylaşım.

19 Eylül 2010 15:55

sevgiyle yaşayın
Kapalı

belli bir kaynak yok hocam.karışık.ktü'de prof.dr.salih çepni hocamız vardı kimi konular onun kitabından kimisi ihtiyaç falan.

19 Eylül 2010 15:55

leylllaaa
Genel Müdür

teşekkürler hocam..

19 Eylül 2010 15:56

carthhoroz
Aday Memur

eywallah

gncl

19 Eylül 2010 15:56

s_yilmaz
Daire Başkanı

A) Çağrışımsal anlam

B) Kavramsal anlam

C) Kavram kategorileri

D) Çağrışımsal basamaklar

E) Kavramsal benzerlik

2010 kpssde bi sorunun şıkları bunlar. bilenler yazabilir mi açıklamalarını.

19 Eylül 2010 16:15

dchdr
Memur

gncl

19 Eylül 2010 16:48

uliminatu
Şef

çok teşekkürler

19 Eylül 2010 16:51

k1q2w3e4
Şube Müdürü

güncel

19 Eylül 2010 16:53

örtmenimmmm
Şube Müdürü

gncl

05 Ekim 2010 21:16

cimcime_naz
Şef

ÇAĞRIŞIMSAL ANLAM: öğrenilecek malzemenin bireyin zihinide var olan bilgilerle ilişkilendirilmsini ifade eder.

örnek:bir tarih öğretmeni öğrencilerine tarihteki önemli olayları daha iyi öğretebilmek için anlattığı her olayın baş harfiyle,öğrencilerin ailelerinden o olayla aynı harfle başlayan bir kişinin ismini ilişkilendirmesini ister.

12 Ekim 2010 18:18

snf 35
Şef

hocam güzel paylaşımlar devamını bekleriz

12 Ekim 2010 18:25

sapmaz-03
Şube Müdürü

teşekkürler arkadaşlar...

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?