Editörler : Mehmet Balci
20 Eylül 2010 19:31   


Açıköğretim de teknik lisans bölümü var mı?

selam arkadaşlar....önlisans inşaat mezunuyum....açıköğretim den devam etmek istiyorum....aöf de lisans teknik bölüm hangisidir...ayrıca başka bir bölüm okursak maaşa etkisi yok diye duydum...önümüzdeki günlerde arayıp bilgi alacam..ama yinede bir araştırayım dedim....yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler....

27 Eylül 2010 00:15

BrOkEnHeArT
Şef

Son kararda TH sınıfında sayılan Sosyoloji bölümü AÖF programları arasında bulunmaktadır.

27 Eylül 2010 00:43

liberta61
Şef

Merhaba arkadaşlar bende inşaat teknikeriyim ve bende teknike bir program okumak istiyırum.Eğer işimize yarayacak bir bilgi edinebilirseniz bu sayfadan haberleşelim.Ayrıca sosyoloji teknik program olduğunu duydum.Ancak inşaat teknikeri olupta çalışanlara bir kat katkısı olurmu unvanda ne gibi etkisi olur tartışılır sanırım.İyi araştırılması gerekiyor.Ayrıca aşağıda yeni açıklanan memur haklarında 52 madde sorunumuza çare olabilir.

Toplu görüşmelerde memurlara verilen 58 sosyal hak

1 - Disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılacak.

2 - Personel veri bankası kurulacak.

3 - İtfaiye personeli GIH sınıfına geçirilecek.

4- Hamile memura 24'üncü haftadan itibaren gece nöbeti ve vardiya görevi verilmeyecek.

5- Memurlara aylıklı refakat izni kullandırılacak.

6- Hısmı vefat eden memura mazeret izni verilecek.

7- Disiplin cezalarına itirazlar disiplin kurullarına yapılacak.

8- Hafta sonu ve tatillerde izin alınması uygulamasına son verilecek.

9- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir an önce çıkarılacak.

10- Emeklilere yapılan ödeme 500TL'den 750 TL'ye çıkartılacak.

11- Sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme primi verilecek

12- 12-399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki sendika üyeliği yasağı kalkacak

13- Özelleştirilen Kuruluşdakiler ya belli süreyle eski kuruluşunda kalacak ya da diğer kurumlara atanacak.

14- Aynı ünvanlı personel için ortaya çıkan tazminat farklılığı giderilecek

15- KİT lojman ücretlerinden KDV alınmayacak.

16- Sözleşmeli personel yönetici pozisyonlarda görevlendirilebilecek.

17- Özelleştirmeler sırasındaki atamalarda ortaya çıkan sorunlar giderilecek.

18- Mesleki ve teknik öğretim okullarında ödenen üretime teşvik primi uygulaması yeniden ele alınacak.

19 - Pozisyonu iptal edilen sözleşmeli personel başka pozisyona yerleştirilirken objektif sistem kurulacak.

20- İlk defa sözleşmeli personel alımında öncelik kurum içine tanınacak.

21- Sözleşmeli personel hacda görevlendirilebilecek.

22- Görevde yükselme eğitimlerinde uzaktan eğitim metodu uygulanacak.

23- Yer Değiştirme suretiyle atama yönetmeliğindeki sorunlar değerlendirilecek

24- Fazla mesai uygulamaları konusundaki sorunlar giderilecek.

25- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri kefalet sandığı aidatı ödemeyecek.

26- Kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu sözleşme sürecine uyumu sağlanacak.

27 - Sosyal haklara ilişkin komisyonlarda sendika temsilcileri de yer alacak.

28- 657 sayılı Kanun Tasarısı, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda ele alınacak.

29 - Memur kadrolarında derece sınırlaması bitecek.

30- Emekli ikramiyesindeki 30 yıllık süre kalkacak.

31- Konaklama ücretindeki 10 günlük sınırlama kaldırılacak.

32- 4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri devlet memuru ücret seviyesine çıkartılacak.

33- Sözleşmeli imam ve Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti verilecek.

34- Sözleşmeli personelin eş durumu dolayısıyla atanması, ilgili kurumların da görüşü alınarak yapılacak.

35- Sözleşmeli personel damga vergisi ödemeyecek.

36- KİT'lerde ek tazminat oranının yüzde 200'e çıkarılması için çalışma yapılacak.

37- KİT'lerde kurumlar arası ücret dengesizliği giderilecek.

38- Yükseköğretim kurumlan ile kamu iktisadi teşebbüsleri disiplin kurullarına sendika temsilcileri de katılacak.

39- 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin kullanılmayan yıllık izin süresi ertelenebilecek.

40- Engelli personelin hizmlete alınmasına ilişkin sınavlar merkezi olarak yapılabilecek

41 - Disiplin hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak yaşanan sorunlar giderilecek.

42- Memurluktan istifa edip tekrar dönenler boşta geçen sürelerini SGK'ya borçlanabilecek.

43 - Sağlık Uygulamaları tebliğinde "Tedavi yollukları" konusunda ortaya çıkan sorunlar giderilecek

44- Burs alan çocuklar ebeveynlerinin sağlık sigortası hakkından yararlanacak.

45- 18 yaşını dolduran erkek çocukları 20 yaşına, kız çocukları ise evleninceye kadar sağlık sigortası hakkından yararlanabilecek...

46- Aile yardımında çocuk sayısı sınırlaması kaldırılacak.

47 - Sağlığı tehdit eden maddelere maruz kalanlar ve görevi icabı kaza yapma riski olanların çalışma ortamı iyileştirilecek.

48 - Terörden dolayı hayatını kaybeden ya da yaralanan memur, asker ve polis gibi değerlendirilecek.

49 - Nöbetçi memurluğu uygulamasına son verilecek.

50- TOKİ'den ev alan engelli personele kolay kredi sağlanacak.

51- Hizmet binaları kişi başına düşen metrekare ve oksijen miktarı dikkate alınarak inşa edilecek.

52- Kamu çalışanlarına mahsus ön lisans ve lisans tamamlama programlan açılacak.

53 - Diyanet Işleri'nde çalışan ilahiyat ön lisans mezunları sınavsız olarak lisans tamamlayacak.

54- Öğretmenlik dışında kalan MEB çalışanlarının görev tanımları yapılacak.

55- Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilen sözleşmeli personel tek çatı altında toplanacak.

56- Aylıklarını zamanında alamayan belediye çalışanları için Başbakanlık Genelgesi yayımlanacak.

57 - Sağlık Bakanlığı personeli ek ve döner sermaye ödemesi arasında aylık mahsuplaşma yapabilecek.

58 - Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenecek.

Bu haklardan 52 madde umarım en tez zamanda uygulamaya geçirilir.

27 Eylül 2010 09:02

şührüm
Memur

güncel.....

27 Eylül 2010 10:25

feremek
Müsteşar

Sosyoloji bölümü teknik bir bölüm değildir. Zam ve tazminat konusu için BÜMKO'nun görüşü sorulmalıdır.

27 Eylül 2010 14:34

BrOkEnHeArT
Şef

Sosyoloji bölümünün TH sınıfına geçirilmesi için sadece BKK beklenmektedir.Son karar ile birlikte Klasik Filoloji Latin ve Yunan Dili ve Edebiyatı bölümleri ve Kütüphanecilik bölümüyle birlikte TH sınıfında sayılmıştır.

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?