Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Eylül 2010 23:58   


Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanları (Son başvuru tarihi 30 Eylül )

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte / Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile 31 Temmuz 2008 tarihve 26953 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? ile 28 Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?de belirtilen asgari şartlar ve usuller doğrultusunda Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar:

? ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı?ndan (ALES) alanlarındaki puan türünden "atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda" 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (?Lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla lisans öğrenimini yurtdışında tamamlamış olanlar müracaat edebilirler.?)

? Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS) / Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?den, sınav yabancı dili İngilizce?den 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu?nca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmak

? Üniversitemizde eğitim ve öğretim dili İngilizce?dir. ?Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?hükümleri uygulanmaktadır.

Özel Şartlar:

? 35 yaşından gün almamış olunması,

? Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4?lük not sisteminin 100?lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Muafiyet; Doktorasını tamamlamış olanlar, yükseköğretim kurumlarında bu (başvurulan ilanda belirtilen) kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

* Başvurulan Fakülte ve Bölümü belirten dilekçe,

* Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

* Güncel özgeçmiş,

* Resmi onaylı lisans transkript belgesi,

* Resmi onaylı lisans, varsa yüksek lisans diploma örnekleri,

* Nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi,

* ÖSYM tarafından posta ile gönderilen resmi onaylı ALES ve ÜDS/KPDS (veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu?nca kabul edilen bir sınava ilişkin) Sonuç Belge Örnekleri (internet üzerinden print edilen sınav sonuçları kabul edilmeyecektir)

Muafiyet için adayların, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi onaylı hizmet belgeleri; ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışıldığını belirten atama yazısı örneği ile bordro belge örneği, yükseköğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Üniversitelerarası Kurul?dan onaylanmış denklik belgelerinin birer örneğini başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneğini

İçeren iki (2) nüsha başvuru dosyası ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Adres;

Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 Bornova ? İzmir adresine posta yoluyla yapılabilir. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2010?dur. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruları yönetmelikteki şartlara uygun olan Araştırma Görevlisi adaylarının öndeğerlendirme sonuçları, 05 Ekim 2010 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Öndeğerlendirme sonuçlarına göre yazılı giriş sınavına alınacak adayların, 07 Ekim 2010 Perşembe günü Üniversitemiz Selçuk Yaşar Kampüsü?nde sabah saat: 09:30?da nüfus cüzdanları beraberinde sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı giriş sınavı sonuçları, 12 Ekim 2010 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır. İlan edilen kadrolar tam zamanlıdır.

26 Eylül 2010 23:59

econcanincici
Aday Memur

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinden Lisans mezunu, yüksek lisansını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış/bu lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmak Araştırma Görevlisi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1 Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu, tercihen Endüstri Mühendisliği alanında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak Araştırma Görevlisi

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2 İşletme, İktisat Bölümlerinin birinden Lisans mezunu, İşletme, İktisat alanlarından birinde bir lisansüstü programa kayıtlı olmak. Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1 İşletme, İktisat Bölümlerinin birinden Lisans mezunu, İşletme, İktisat alanlarından birinde bir lisansüstü programa kayıtlı olmak. Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 1 İşletme, İstatistik, Lojistik Bölümlerinin birinden Lisans mezunu, yüksek lisansını İşletme/Lojistik alanında tamamlamış, tercihen İşletme/ Lojistik alanlarından birinde doktora programına kayıtlı olmak. Araştırma Görevlisi

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Mimarlık, İç Mimarlık Bölümlerinden birinden Lisans mezunu, Mimarlık/İç Mimarlık alanlarından birinde bir lisansüstü programa kayıtlı olmak Araştırma Görevlisi

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1

Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi

Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik 1 İstatistik Lisans mezunu, tercihen İstatistik alanında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak Araştırma Görevlisi

İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon 1 Lisans ve/veya yüksek lisansını Radyo, Sinema/Televizyon alanlarından birinde tamamlamış olmak. Araştırma Görevlisi

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?