Editörler : asaygincihan27
29 Eylül 2010 21:00   


Yasaklı
sınıf öğretmeniyim rehberlik ve külüp var mı bize?

arkadaslar sınıf öğretmeniyim bugun külüp ve rehberlik verdielr bana serbest etkinlik nolacak şimdi serberst etkinlik ayrı yük mü getirdi şimdi ?? bilgisi olan varsa yönetmelikle söylerse sevinirim..

29 Eylül 2010 21:04

atsız51
Genel Müdür

artık sınıfçılar için rehberlik diye birşey yok,kulüp ise öğretmenin gönlüne kalmış ki onuda branş öğretmenlerine zorunlu olarak verdikleri için sınıfçılara kalmıyor.

29 Eylül 2010 21:14

dankal
Kapalı

neye göre yok diyorsunuz hocam?sınıf öğretmenlerine rehberlik yok kulüp yok diye nerde yazıyor?yok böyle bişey ya günlerdir araştırıyorum bazıları vermiş bazıları vermemiş.yazıda böyle bişey yazmıyor müfettişler ulüp var diyor bize de verildi.e doğal olarak 5 saat denilen serbest etkinlikler 4 e iniyor hangisi doğru

29 Eylül 2010 21:23

atsız51
Genel Müdür

kafamızdan uydurmuyoruz arkadaşım.bizede seminer döneminde serbest etkinlikler dersi için bilgi vermeye gelen müfettişler söyledi ve bizim okul dahil tüm ilde sınıfçıların hiçbiri kulüp almadı.kurul toplantısında sadece branşçılara verildi

29 Eylül 2010 22:27

AYDIN09
Şef

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI -21.07.2010

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu tarafından daha önce genel hatları ile kamuoyuna açıklanan Haftalık Ders Çizelgelerine ait yenilikler ve detayları aşağıdaki gibidir:

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen dönütler ile 15-16 Mart 2010 tarihinde yapılan Çalıştay sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan vermek amacıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri yeniden düzenlenmiştir.

İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi, 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren uygulanacaktır.

Yeni hazırlanan İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesine göre;

1.İlköğretim okullarının;

- Haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 1,2 ve 3. sınıflarında 25; 4 ve 5. sınıflarında 26 ders saatine indirilmiştir.

- 1, 2 ve 3. sınıflarında 5; 4 ve 5. sınıflarında 4 ders saati Serbest Etkinlikler yapılacaktır.

- 6, 7 ve 8. sınıflarında ise seçmeli ders saati sayısı ile birlikte haftalık ders saati sayısı toplamı 30?dur.

2.Bu bağlamda haftalık ders saati sayısı;

- 1-3. sınıf Türkçe derslerinde 12?den 11?e,

- 1-3. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde 5?ten 4?e,

- 4-5. sınıf Fen ve Teknoloji derslerinde 4?den 3?e,

- 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 3?den 2?ye indirilmiş,

- 6-8. sınıf Beden Eğitimi derslerinde 1?den 2?ye çıkarılmıştır.

3.1-5. sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından rehberliğin, gerekli olduğu her zaman ve sosyal etkinliklerin ise Serbest Etkinliklerle birlikte yapılması amacıyla Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan haftalık 1 ders saati kaldırılmıştır.

4.Öğretim programı hazırlanmakta olan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi 2010-2011 Öğretim Yılında 8. sınıfta seçmeli; 2011-2012 Öğretim Yılından itibaren de aynı sınıfta zorunlu ders olarak okutulacaktır.

5.4-5. sınıflarda okutulmakta olan Trafik Güvenliği derslerinin öğretim programları birleştirilerek 2012?2013 Öğretim Yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacak ve 4. sınıfta bu dersten boşalan 1 ders saatinde de Serbest Etkinlikler yapılacaktır.

Ortaöğretim okulu bulunan genel müdürlükler ve Daire Başkanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ise 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

Yeni hazırlanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerine göre;

GENEL LİSELERDE; ? Halen uygulanmakta olan ?Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe- Matematik ve Yabancı Dil? alanları kaldırılmıştır.

? Ders grupları, ortak dersler ve seçmeli dersler olarak belirlenmiştir.

? Beden eğitimi dersi 9-12. sınıflarda 2?şer saat, görsel sanatlar/müzik dersleri 1?er saat olacak şekilde düzenlenmiştir.,

? 10. sınıfta 3 saat olan yabancı dil dersinin süresi 1 saat eksiltilmiş, ancak 11 ve 12. sınıflara 2?şer saat yabacı dil dersi konulmuştur.

? Sağlık bilgisi dersinin haftalık ders saati sayısı 2?den 1?e indirilmiştir.

? Ortak Dersler dışındaki diğer dersler, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarında hedefleyebilecekleri programlar ile ÖSYM?nin belirlediği sınav sistemi dikkate alınarak, alternatifli ders saati sayısı ile alınabilecek şekilde ?seçmeli dersler? bölümüne yerleştirilmiş ve bu bölümden alınabilecek ders saati sayıları belirlenmiştir.

? Seçmeli ders saati sayısı ile birlikte 30 olan haftalık ders saati sayısı toplamında bir değişiklik yapılmamıştır.

ANADOLU LİSELERİNDE;

Genel liseler için yapılan değişiklikler yanında,

? Haftalık ders saati sayısı toplamı önünde hazırlık sınıfı bulunmayanlarda 37?den 35?e; önünde hazırlık sınıfı bulunanlarda ise 40?tan 35?e indirilmiştir.

? 9. sınıfta 10 saat olan yabancı dil ders saati 6 saate indirilmiş, daha önce 10. sınıftan itibaren okutulmaya başlanan II. yabancı dil dersinin 9. sınıftan başlaması için bu sınıfa da 2 saat II.yabancı dil dersi konmuştur.

FEN LİSELERİNDE;

? Alan dersleri, ortak dersler bölümüne alınmıştır.

? Yönetmeliği gereği fen derslerinin ağırlığının, toplam ders ağırlığının en az %50?si olması için 12. sınıfta fizik, kimya ve biyoloji derslerinin haftalık ders saati sayısı 4?ten 5?e çıkarılmıştır.

? 9. sınıfta yabancı dil dersinin haftalık ders saati sayısı 8?den 7?ye indirilmiştir.

? 9-12. sınıflarda ilk defa haftada 2?şer saat olmak üzere II. yabancı dil dersi konulmuştur.

? Haftalık ders saati sayısı toplamı 36?dan 37?ye çıkarılmıştır.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNDE;

? 10. sınıfta matematik dersinin haftalık der saati sayısı 4?ten 3?e; 11-12. sınıflarda matematik dersinin haftalık ders saati sayısı 5?ten 3?e indirilmiştir.

? 9-12. sınıflara haftada 2?şer saat olmak üzere müstakil geometri dersi konulmuştur.

? Hazırlık sınıfında 34, 9-12. sınıflarda 40 olan haftalık ders saati sayısı toplamında değişiklik yapılmamıştır.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA;

? Genel ortaöğretim kurumlarındaki ders saatlerine ve okul türlerine göre farklı haftalık ders çizelgeleri düzenlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

29 Eylül 2010 22:39

AYDIN09
Şef

Net açıklamalar olmasada

1-Serbest etkinlikler dersi aylık faaliyetler olarak planlanacak,günlük plan yapılmayacak.

2-Rehberlik çok eskiden olduğu gibi ders saati olarak değil, fırsat eğitimi olarak zamana bağlı olmadan ihtiyaç duyuldukça işlenecek.İsteyen bazı zamanlarda serbest etkinlik dersi içerisindede işleyebilecek.

3-Kulüp 15 günde bir serbest etkinlik ders saati içerisinde işlenecek.

4-Ders programı yapılırken görsel , beden ve müzik derslerinin olduğu zamanlara serbest etkinlikler konmayacak (Bakanlığın tavsiyesi).Konulabilirde.

5-Bu ders saatleri takviye ve etüd gibi kullanılmayacak.Telafi eğitimi yapılmayacak.

6-Bir günde kaç saat olacağına öğretmen karar verecek.İsterse 5 saati bir güne koyabilir.

7-Eski seçmeli derslerden seçim yapılırsa onun öğretim programı uygulanacak

Katılmayan olabilir.Benim çıkardığım sonuçlar bunlar.Çünkü bu konuyla ilgili yukarıdaki basın açıklaması ve iki resmi yazıdan başka bir şey yok.

30 Eylül 2010 18:03

yenilendi
Yasaklı

Aydın09 hocam, düşündüklerinde çok haklısın. Ben de bu basın duyurusunu okumuştum.

Ama kafama takılan bir durum var. 1-5 sınıflarda rehberlik için ayrılan 1 saat kaldırıldı ve ne zaman rehberlik yapılacağı öğretmene bırakıldı. Peki sosyal külüp ne olacak? 1-5 sınıflarından kulüpler için seçim yapılacak mı? Eğer seçim olursa bu öğrenciler 2 haftada bir 2. kademe öğrencileriyle beraber kulüp çalışmalarına katılacaklar mı?

Ben bu duyurudan bu sorumun cevabını net olarak alamadım.

30 Eylül 2010 18:46

gariphamsi1986
Aday Memur

birinci kademe öğretmenleri kulüp açmayacak öğrencilerini kulübe göndermeyecek. biz sadece branş öğretmenleri olarak açtık kulüpleri sadece ikinci kademe öğrencilerinden seçtik

30 Eylül 2010 18:48

tacettin86
Daire Başkanı

walla arkadaşlar geçen hafta müfettişler geldi rehberliğe, kulüp de alıcaksınız rehberliği de serbest etkinliklerin herhangi bir sınıfında yapıcaksınız dediler, ama bence o da pek bişey bilmiyordu, serbest etkinliklere yüzüstü deyinip geçiverdi...

30 Eylül 2010 19:35

TR0N
Yasaklı

?Diyelimki kulüp sınıf öğretmenlerine kalkmadı;Sınıf öğretmenleri kulüp yapsa nasıl yapacak?

Kendi sınıfı hepsi tek kulüp olacak.Örneğin 2-A sınıfı Yeşilay kulübü.Bunun yönetin denetim kurulu var vs. vs.2-A sınıfı tamamı bir yıl boyunca yeşilay kulübü...;-) anlamsız değilmi?2-A sınıfı diğer sınıflarada dağılamayağına göre .Başlık anlamsız kalıyor?

Ne yapılacak.

-Eski usul kalıyor sosyal kol seçilecek olcak bitcek.

Yani sınıf öğretmenlerine kulüp kalktı diye bir şey yoksada uygulanması imkansız hale gelmiştir.

Varsa uygulaması bilen birileri işte meydan.Anlatsın.

30 Eylül 2010 19:54

crossingover
Şef

her sınıf bir kulüp olacak muhtemelen yoksa ders programlarında 2. kademe ne zaman rehberlik yada sosyal etkinlik yapıyorsa o saati ayırmaları gerekecek. tüm gün eğitim veren okullarda 1den 8e kadar tüm seviyeye hitap edecek bi çalışma yapmak zaten çok zor oluyodu...

30 Eylül 2010 19:55

yenilendi
Yasaklı

gariphamsi hocam,

biz de öyle yaptık. Ama ilk kademe öğretmenimiz, başka bir okulda ilk kademe öğrencilerinin de külüpleri katıldığını ve kendilerinin katılıp katılmayacağını öğrenmek istedi. Ben de bu duyuruyu okumama ağmen net bir bilgiye ulaşamadım.

Tron hocam,

kesinlikle çok haklısınız. 1-5 öğretmenleri rehberlik dersini bir şekilde serbest etkinlik saatlerinde, ihtiyaç görmesi halinde yapar. Ama kulüp çalışmalarını nasıl yapacaklar? Sınıf içinde mi kulüplere ayrılacaklar? Eğer 2. kademe ile birleşirlerse iki haftada bir serbest etkinlik saati yerine üst sınıflarla kulüp çalışmasına girecekler. O zaman da 1-2-3 için serbest etkinlik saati bir hafta 5 bir hafta 4 olacak, 4-5 için bir hafta 4 bir hafta 3 olacaktır. Her yerden hata:)

30 Eylül 2010 22:11

phill
Aday Memur

milli eğitimin bu haftaki kararına göre rehberlik yok kulüp var (ne kadar komik kararları haftalık değişiyor:) bizde yeniden toplantı yapılıp sınıfçılara da kulüp verildi. ama haftaya ne olur bilmiyoruz bir falcı bulup sormak gerek :((((((((((((

30 Eylül 2010 23:58

TR0N
Yasaklı

@phill

Ne demek milli eğitimin kararı!????

Anlamadım .

Bakanlık serbest etkinlikler diye haftada 5 saat ders vermiş ve müfredatın konularınıda belirlemiş.Senebaşımda aylık serbest etkinlikler konuları zümrece seçilmiş ve uygulanmaya balanmıştır.

Hakeza diyelimki dediğiniz gibi bir karar var.

Yasalar hiyerarşisine göre İl mem lerin aldığı karar bakanlık TTK ders çizelgesinden üstün değildir.

Kaldıki;

Sınıf öğretmenlerinin ders verdiği 1. kademede gerek rehberlik dersi sınıf öğretmenleri için ne anlam ifade ediyorsa.

Kulüp etkinliğide 1. kademedeki öğrenciler için o kadar anlamlıdır.

Serbest etkinlikler, her ne kadar hızlı bir şekilde müfredata getirilmiş ise de kim düşünmüşsede gayet iyi düşünmüştür.

Saygılarımla.

01 Ekim 2010 00:53

EBRÜLİ
Şef

Birinci kademede görev yapan bir öğretmen olarak benim için kulüp etkinlikleri bir saçmalıktan başka hiç bir şeyi ifade etmiyor.Neresi sosyal kulüpmüş bunun?Hangi öğrenci bu kulüple sosyalleşmiş ben de bunu bir öğrensem 10.yılımda harika olacak.

Doldur 1.sınıftan 8.sınıfa kadar yaş ve seviye farkı gözetmeksizin bir yığın öğrenciyi bir sınıfa(onu da bulabilirsen ikili öğretimde yada tam gün öğretim veren bir kurumda bile boş yer bul kolaysa,her okulumuzda konferans salonu dolu da sanki),"biz şimdi Sivil Savunma Kulübüyüz haydiiii sosyalleşelim..."Kaldı ki bilgi aktarımından öte bir şey mi var bunda.Pano hazırlamak en büyük sosyal etkinlik!!Kulüp başkanı,üye,sekreter seç,ne bu biri bana asıl bunu anlatsın.

Ayrıca Serbest Etkinlik Dersi çok iyi düşünülmüş iyi tamam hoş dedik demesine ama Kimse bu serbest etkinlikler dersi ile Beden Eğitimi,görsel sanatlar,Müzik dersini nasıl çakıştırmadan ders planı yapabileceğimizi söyleyemiyor.Müfettişlere soruyorum bugün iki ders arka arkaya resim,müzik,beden yaparsanız çakışmaz diyorlar.Ha evet ders resim der demez 1.sınıf öğrencilerim 10.dakikada bittiiii diye başımıza toplanıyor.Olur mu olur işte!

01 Ekim 2010 01:27

Asceticc
Şube Müdürü

Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığı Web Sitesi Duyurusu:

20.07.2010 tarih ve 75 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinin açıklamalarının 5. maddesinde ?Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi ilgili mevzuatına göre işlenir. Rehberlik/ sosyal etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır.? denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği?nin 11. maddesinin (c) bendinde ise ?Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.? hükmü yer almaktadır.

Buna göre; ilköğretim 1-5. sınıflarda okuyan öğrencilerin ?serbest etkinlikler? saatinde iki haftada bir söz konusu kulüp çalışmalarına katılımı sağlanacaktır.

Bilgi: http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/ilk_orta_uygulamaornekleri.rar

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?