Editörler : asaygincihan27
04 Ekim 2010 21:54   


egzersiz ve kurs açarsak toplam kaç saate izin var

6 saat egzersiz ve 10 saat kurs 6+10=16 16 saate milli eğitim müdürü izin vermiyor.toplam 10 saat olabilirmiş.bu konuda bilgisi olan arkadaş var mı

04 Ekim 2010 23:41

eryx57
Aday Memur

bir bilene sormak lazım diye düşündük ama sanırım bu konuda bi fikri olan yok

05 Ekim 2010 09:25

assistant manager
Şube Müdürü

müdürünüz haklı en fazla 10 saat alabilirsiniz.

05 Ekim 2010 14:04

mavi_tutku437
Kapalı

hocam benim bildiğim kadarıyla halk eğitim kursu ile meb den açılan egzersiz birbirinden bağımsız. 10 saat kurs ve 6 saat egzersiz açılabilir.

05 Ekim 2010 16:44

-nill-
Aday Memur

hocam halk eğitim merkezinden kurs açarsanız haftada 10 saat olabilir ancak milli eğitim sadece 6 saate kadar izin veriyor halk eğitimle milli eğitim birbirinden ayrı gibi düşünülsede 2 yerden aynı anda kursun açılmaması gibi yasal bi durum yok ancak bu şekilde 2 kursu birden onay alamazsınız en başta müdürünüz o izin verse bile milli eğitim müdürü bunu onaylamaz müfettişlerlede sorun yaşarsınız.bilginize

05 Ekim 2010 16:57

isikayhan
Kapalı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html

Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

Diğer okul ve kurumlarda ders görevi

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

05 Ekim 2010 17:57

mavi_tutku437
Kapalı

ısıkayhan hocam peki size şöyle bi soru sorsam? benim bulunduğum okulda hafta sonu 2-3 arkadaş meb den egzersiz açmak istiyoruz. Sanırım hafta sonu açılan egzersizin yöneticisi olarak idarecinin 2 ekders karşılığı okula gelmesi gerekiyormuş. İdarecimiz de hafta sonu okula gelemiyeceğini söyledi. İdareci olmadan açılan kursun sorumluluğu herhangi bir öğretmene verilerek egzersiz açılamaz mı?

05 Ekim 2010 21:20

güngöryıldırım
Şef

sayın hocamın bir öğretmenin haftalık ders yükü 40 saatir.

30 saat derse giren bir öğretmen halk eğitimde 10 saate kadar ders verebilir. ama o zaman eğzersiz yapamaz.

yada 30 saat ders+6 saat eğzersiz+4 saat halk eğitimyapabilir.

şartlar ne olursa olsun 40 saatin üstüne ödeme yapılmıyor. bilginize

05 Ekim 2010 23:44

affa yeniden destek
Aday Memur

güngör hocam peki:

haftada 22 saat derse giren bir beden eğitimi öğretmeni 6 saat egzersiz açarsa halk eğitimden kaç saat kurs açabilir?

06 Ekim 2010 00:00

benj_55
Yasaklı

halk eğitim bünyesinde açılacak kurslar ek ders yönetmeliklerine tabi iken milli eğitim bünyesinde açılacak kurslarda MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİlerİ YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ hükümleri geçerli, bu yönergeye göre de öğretmenlere ödenecek ücretler ;

Kurs ve Personel Giderleri (1)

Madde 21- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 6?sından oluşan bir pay ayrılır.

Kurs gelirlerinin % 3?ü kurs merkezi müdürüne, % 5?i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80?i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6?sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.

Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının bir öğretmen için % 100?ünü, kurs merkezi müdürü için % 75?ini, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 50?sini, memur ve hizmetlilerin her biri için % 40?ını geçemez.

Personel giderlerinden artan miktar, kurs giderleri için ayrılmış bulunan % 6?lık paya ilave edilir. Her kurs dönemi sonunda kurs giderlerinden artan miktar Okul-Aile Birliği?ne aktarılır.

Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan tutarının, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu işlem her ay için müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan öğretmenlerin müşterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu işlemin kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.

Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2559_0.html

06 Ekim 2010 23:36

affa yeniden destek
Aday Memur

sorumun cevabı bu değil ki..

07 Ekim 2010 16:49

benj_55
Yasaklı

senin soruna cevap vermek için yazmadım, başlığı açan kişi kursun ne tür bir kurs olduğunu yazmamış.

11 Ekim 2010 01:57

eryx57
Aday Memur

(benj_55'e)

6 saat tiyatro egzersizi,kurs da halk eğitim sbs türkçe kursu.

11 Ekim 2010 17:15

swordneo
Daire Başkanı

ggüncel

12 Ekim 2010 17:20

benj_55
Yasaklı

10 saat kurs verebilirsin, egzersizde ek derslerin doldurulup doldurulmamasına bakılmaz, zaten orda geçen ifade ; "aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın" , oysa 26. maddedeki ifade ; "Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez."

yani birinde ders saatini doldurup doldurmaman önemsizken, diğerinde önemli, yani egzersizler tamamen bağımsız, yani sen ekstra 10+6 verebilirsin.

12 Ekim 2010 22:07

teachers71
Daire Başkanı

egzersiz 10 saatten sayılmıyor beyler. biraz yönetmelik okuyup öyle cevap yazalım.10+6 saat olarak ödenir.. artı ekdersinizi alırsınız.

24 Ekim 2010 19:16

müzikolist
Aday Memur

Selam arkadaşlar.Bu konuyla ilgili...

30 saat ders + 6 saat egzersiz + 10 saat halk eğitim kursu verilebilir mi bilgisi olan varsa paylaşabilir mi? Teşekkürler

24 Ekim 2010 19:21

müzikolist
Aday Memur

güncel

24 Ekim 2010 21:04

eryx57
Aday Memur

sanırım bu sorunun cevabı yukarıda verildi

24 Ekim 2010 23:31

benj_55
Yasaklı

egzersizler diğer görevlerden bağımsızdır, ek derslerin dolmuş olup olmamasına bakılmaz, fakat kurslar bakımından yaptığım değerlendirme;

http://forum.memurlar.net/konu/1076902/

28 Eylül 2011 22:44

ogu_bote0626
Memur

arkadaşlar bu konuda bende şuan sıkıntıdayım halk eğitim müdürü en fazla 10 saat alır demiş. ama yazıları okuyunca çoğu yazıda ikisi farklı şeyler egzersizi olan 6 saatide alır halk eğitim için olan 10 saatide alır denmiş ben bunu nasıl anlatabilirim karşı tarafa.

Toplam 32 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?