Editörler : hopaliSafak Vaktii
05 Ekim 2010 22:17   


Düşünme Biçimleri

bu düşünme biçimleri beni deli ediyor :)

metabilişsel düşünme, üstbilişsel düşünme, argümantatif düşünme, kambinasyonel düşünme, ıraksak düşünme, yakınsak düşünme, hipotetik düşünme, analojik düşünme, dönüşümsel düşünme, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme

nedir bunlar ya :D

bu konuyu bu düşünme biçimlerinin açıklandığı yer yapalım arkadaşlar

05 Ekim 2010 22:22

dgncglr
Şef

Üstbiliş, en kısa tanımıyla, kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Üstbilişin bilişten farkı, üstbilişte bilişin farkında olunması ve durumlara uygun biçimde kullanılabilmesidir

05 Ekim 2010 22:28

dgncglr
Şef

Iraksak düşünme: ortak düşünceden hareketle farklı düşüncelere ulaşabilmeye dayalı bir düşünme becerisidir.ıraksak düşünenler tepkisel engellenmemiş ve rahat olurlar. problem çözmede ıraksak düşünce kullanılır

Yakınsak düşünme: farklı düşüncelerin dayandığı ortak düşünceleri bulmaya dayalı düşünme becerisidir.ihtiyatlı, duygusal açıdan tutuktur, fenle uğraşırlar,

metabilişsel düşünme = Üstbilişsel düşünme

05 Ekim 2010 22:30

mağdurlar.net
Yasaklı

hocam o argumantif felan çıkmaz rahat ol...

eleştirel yaratıcı filan onlar çıkıyordu zaten hep hem okadarda zor değiller.

ayrıca metabilişle ustbiliş aynı

05 Ekim 2010 22:32

dgncglr
Şef

Dönüşümsel Düşünme: Çocuk,yeni bir olayı çözümlemede geçmiş olayları ve durumları zihinde kurgulayarak sonuçlar elde etmeyi başarabilir. Daha önce yaşanmış bir olayı kafasında canlandırıp anlatabilir. Somut işlemler döneminin bir özelliğidir

05 Ekim 2010 22:43

dgncglr
Şef

dönüşümsel düşünme zamanla ilgili perspektifin kazanılmasıdır.bu özelliği kazanan bireyler geçmiş bugün ve gelecek arasında bağlantı kurabilirler.yani geriye ve ileriye doğru düşünebilirler.

Bütünleştirmeci(kombinasyonel) Düşünme: Bir problemin alt problemlere ayrıldığı durumlarda birden fazla çözümün birleştirilerek çözümlenmesi işidir. ergen bir problemin çok sayıda alt problemi içerdiğini dolayısıyla çok sayıda çözüm yolunun birleştirilebileceğini kavrar. soyut işlemler döneminde geliştirilir. varsayımlarla olan durumları eşleştırme

05 Ekim 2010 22:50

dgncglr
Şef

benden başka takılan yok herhalde bu konulara..

mağdurlar.net hocam denemelerde falan çok karşılaşıyorum ve bazı tanımlar kpss'de de çıkar gibime geliyor

05 Ekim 2010 22:57

matci_can
Memur

way way way.....

05 Ekim 2010 23:22

dgncglr
Şef

Hipotetik Düşünme: Günlük hayatta veya eğitim öğretimde karşılaşılan bir sorunu çözmek için olası çözüm yolları geliştirip bunları belirli bir düzene göre yapmayı sağlayan düşünme sürecidir. Eğer .... ve .... olursa .... olur şeklinde genel bir cümle yapısıyla ifade edilir.

sorunun görünen boyutlarının ötesine geçip çözüme ilişkin yollar belirlenmesi.

06 Ekim 2010 11:14

dgncglr
Şef

Anolojik (andırma)düşünme: Bir nesneyi bir nesneye benzetmek aralarında çağrışım kurmak demektir.Bilinenden bilinmeyenin bulunması Örneğin; Canlıların yaşaması için hava ve su gereklidir. Mars'ta hava ve su olsydı orada da canlılar yaşayabilirdi. ya da ayşe zeki bır kızdır kardesı fatmayla yenı tanıstım o da ayse gıbı zekı olmalı

06 Ekim 2010 12:27

bahar_pdr
Müsteşar Yardımcısı

ben de bazılarında takılıyordum,teşekkürler açıklamlar için;)

06 Ekim 2010 12:41

dgncglr
Şef

reca ederim ben de aynı zamanda çalışıyorum zaten arkadaşlar da örnekler sorular eklerse daha güzel olacak; ama sadece yiyiciler :)

06 Ekim 2010 13:00

dgncglr
Şef

Meta-Analiz: daha önceden yapılmış araştırmaların sonuçlarına bakarak bir takım yeni sonuçlara varma yöntemi.

doğru yapılan meta analiz en yüksek kanıt değeri taşır. bu ehemmiyetinden dolayı meta analizleri tanımlayan, kontrol edenler vardır.

meta analizi, ilişkili fakat bağımsız çalışma sonuçlarının niceliksel gözden geçirilmesi ve sentezi olarak

tanımlanabilmektedir. çoklu çalışmaların nicel sentez tekniği olarak, meta analizinin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

aynı konudaki farklı çalışmalardan bilgi toplayarak yapılan birleştirme analizi, sadece tek bir çalışmaya

dayanan analizden daha fazla istatistiksel güce sahip olacaktır

06 Ekim 2010 13:07

bahar_pdr
Müsteşar Yardımcısı

başlığı güncel tutunca yazar herkes hocam, yardım eden de çok oluyor:)

06 Ekim 2010 13:29

dgncglr
Şef

Tümevarım; özelden genele ya da olaylardan yasalara geçiş şeklindeki, akıl yürütmedir. Örn: ?Gözlediğim bütün kargalar siyahtı. O halde bütün kargalar siyahtır ? çıkarımı, tümevarım şeklinde bir çıkarmadır. Özel gözlemlerden genel bir sonuca ulaşılmıştır. somut işlemler döneminde kazanılmaya başlanır

Tümdengelim; genelden özele ya da yasalardan olaylara geçiş şeklindeki akıl yürütmedir.

Örn: ?Bütün balıklar denizde yaşar.?, ?Kefal balıktır. O halde, kefal de denizde yaşar? çıkarımı, tümdengelim türü bir akıl yürütmedir. Kıyas, tümdengelimin en mükemmel şekli olarak kabul edilir. Bu nedenle, klasik mantık akıl yürütmede esas olarak kıyası almıştır. soyut işlemler döneminde kazanılır

iptal olan kpss deki soru:

Öğretmen: Otomobile başka ne deriz?

Öğrenci: Araba.

Öğretmen: Araba ne işimize yarar?

Öğrenci: Arabaya bineriz.

Öğretmen: Bindiğimiz arabalara ?taşıt? deriz.

Öğrenci: Öyleyse otomobil de bir taşıttır.

Piaget?nin bilişsel gelişim kuramına göre, yukarıdaki soru-cevap tekniğini uygulayan bir öğretmen,öğrencisinde aşağıdaki süreçlerden hangisinin gelişmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır?

A) Tümevarım

B) Tümdengelim

C) Özümleme

D) Özelden özele akıl yürütme

06 Ekim 2010 21:29

dgncglr
Şef

güncel

28 Ekim 2010 13:42

dgncglr
Şef

ben yine bu düşünme biçimlerini yapamayacağım :)

Toplam 16 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?