Editörler : asaygincihan27
09 Ekim 2010 09:09   


meslek derslerinde öğrenci grup sayıları 8 mi, 10 mu, 12 mi ?

acaba meslek liselerinde meslek dersleri için öğrenci grup sayıları kaç olmalıdır.atölye dersine bir sınıfta kaç öğrenciye kaç öğretmen girebilir.idare 12 kişiden grup olur diyor ama,doğrumu?

09 Ekim 2010 16:00

HASAN-31
Genel Müdür

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI

OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN

NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar

Madde 15 -

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haflalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar,

1) 9 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 10,11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 Öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur.

T.C.

MİLLÎ EGİTİM BAKANLIGI

Erkek Teknik Ögretim Genel Müdürlügü

Sayı : B.08.0.ETÖ.0.l0.02.03.00/521-9741 10/11/2006

Konu : Modüler Program Uygulamaları

Hakkında Açıklamalar

GENELGE

2006/90

5- Çerçeve ögretim programlarında alan/dal dersleri içinde yer alan Matematik, Fizik,

Kimya, Biyoloji, Geometri, Analitik Geometri, Yabancı Dil, ikinci Yabancı Dil, Psikoloji ve

benzeri dersler kültür dersi, bunların dısındaki alan/dal dersleri ise uygulamalı ders olarak

degerlendirilecektir. Buna göre, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI

OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN

NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 15?inci maddesine göre, daha önce

9?uncu sınıflarda okutulan uygulamalı dersler için öngörülen ögrenci grup sayısı, 10?uncu

sınıf uygulamalı dersleri için uygulanacaktır.

10 Ekim 2010 08:25

kasımgülü
Aday Memur

Hasan hocam sağolun.

30 Ekim 2010 00:20

adok
Memur

Bilindiği gibi 11.sınıflarda öğrenci sayısı 12'nin altında olan dalların kültür dersleri iki üç dal birleştirilerek (16-30 öğrenci gibi) birlikte veriliyor.

Geçen seneki eokulla ilgilenen arkadaşlar her dalı bir şube olarak göstermekteydiler. Bu sene eokulla ilgili işlemi yapanlar dalları eokula girerken tek sınıf olarak girdiler. Tek liste basmışlar. Yani dallar ortada yok.

Sorduğumuzda gerekçe olarak "E-okulda 12 öğrencinin altında sınıf açılamaz" açıklaması yapıyorlar.

Gerçi dersleri henüz atayamadılar. Henüz sorunları göremedik. Ama tek derse iki öğretmen atanamadığını tek şifre ile giriş yapılabildiğini geçen seneden biliyoruz. Bu da aynı adlı alan ortak derlerinde güvenlik sorunu yaratacak gibi geliyor.

Sizlerin uygulaması nasıl?

Toplam 3 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?