Editörler : asaygincihan27
23 Ekim 2010 14:06   


bayrağımızdaki ay ve yıldız neden beyazdır ve neyi temsil eder arkadaşlar

görüşleriniz

23 Ekim 2010 14:29

t.beyzam
Memur

ev ödevim

23 Ekim 2010 14:51

volkanogretmen
Yasaklı

28.ay ve yıldızını kanda yansıyan ay ve yıldızdan almış olabileceği tezi sunay akın'a göre çok gerçek dışıdır. çünkü türk bayrağı bir rastlantı üzerine seçilmiş olamaz. yine sunay akın'a göre türk bayrağı ay ve yıldızını orta doğu kültüründen almıştır. buna kanıt olarak da orta doğudaki pekçok ülkenin bayrağında ay ve yıldız olması verilebilir. tabii mesele bu kadar basit değildir. asıl önemli soru bu ülkeler neden ay ve yıldızı seçerler. çünkü ay ve yıldızın orta doğu kültüründe çok önemli bir yeri vardır. mesela eski şiirlerde ay, hz. muhammed'i temsil eder, bu bölgede ay takvimi kullanılmıştır, kara gökyüzü sevgilinin (tanrının) yüzünü örten peçe, yıldızlarsa o peçedeki deliklerden fışkıran nurdur. eski mısırlılar'da ay bir tanrıyı temsil eder ve yine babil uygarlığı kafayı gökyüzüne takmış, kafayı gezegen ve ay hareketleriyle bozmuştur. velhasılı orta doğuda gökyüzü önemlidir hele ki geceyse.

23 Ekim 2010 15:10

t.beyzam
Memur

Volkan öğretmenim önce cevap yazdığınız için teşekkür ederim.Ben 2. sınıf öğrencisiyim özür dilerim yazdıklarınızdan bi şey anlamadım anlayabileceğim dille yazarsanız sevinirim hayat bilgisi kitabımın çalışma bölümü 20. sayfasında böyle bi soru var yıldızı buldum parlayan geleceğimizmiş ay ise rabbimizi temsil edermiş ama ikiside neden beyaz bulamadım yardım eder misiniz?

23 Ekim 2010 15:19

t.beyzam
Memur

sınıf öğretmenlerim bana yardımcı olr musunuz?

23 Ekim 2010 15:23

t.beyzam
Memur

pazartesi günü öğretmenim ödevimi kanrol edecek pazar günü saat on yatma vaktim ona kadar yazar mısınız?

23 Ekim 2010 15:33

volkanogretmen
Yasaklı

hım tamam anlatayım ama benim söylediğimi öğretmenine söyleme. :)

veksilloji : Bayrak Bilimi; Bayrak, sancak, flama vb. simgelerin ölçüsü, biçimi, cinsi ve kullanımı ile ilgili kuralları koyan bilim dalı..

Buna göre

Türk Bayrağının Özellikleri - Türk Bayrağının Özellikleri Nelerdir

Bayrak sözcüğünün aslı, "batrak"tır. Batıraktan yani batırmaktan gelir. Eski Türkler'de toprağa saplanan, "batırılan" mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler vb. asılırdı. Mızrağın ucuna da altın veya değerli madenlerden kurt başı gibi kağanlık alameti takılırdı. "Toprağa batırılan mızrak" anlamındaki bayrak sözcüğü, zamanla " dalgalanan milli simge" ye kaymıştır.

Osmanlı Devleti'nden önceki Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur.Türk Bayrağı'nı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes'üd tarafından Osman Bey'e gönderilen ak renkli sancak olarak görürüz.15. yüzyıldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı'nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır.Türk Bayrağı'na en yakın şekil ise III. Selim döneminde rastlanır.Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Yıldızın beş köşeli halinde kullanılması ise 1842 yılında Abdülmecit dönemine denk gelir.Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994 sayili kanunla Türk Bayrağı'nın şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tesbit edilmiştir.28 Temmuz 1937 tarihli 27175 sayili Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile de Türk Bayrağı'nın kullanılışı düzenlenmiştir.

Sembol ve Manası

Türkiye bayrağının sembolik anlamı için pekçok teori ileri sürülmüştür.

?Bir görüşe göre, Türk Bayrağındaki hilal "İslamiyeti"; yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan "kan"ı temsil etmektedir.

?Başka bir görüşe göre, Ay-yıldız Orta Asya'dan gelen "Türklüğü", kırmızı zemin ise "vatanı" temsil etmektedir.

?Başka bir görüşe göre; Osmanlı devleti bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.

?Başka bir görüşe göre; yarım ay "yenilenme" yi, yıldız "Türklüğü" temsil etmektedir.

?Başka bir görüşe göre; yarım ay "Allah" ı, yıldız "Peygamberi" temsil etmektedir.

?Başka bir görüşe göre savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden ay ve yıldızın gösterilişidir.

?Başka bir görüşe göre yıldız "demokrasi" eşitlik ve özgürlüğü, hilal "İslam"ı simgeler.

Türk Bayrağı ve Ölçüleri

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu "Türk Bayrağı Tüzüğü" kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları şöyle belirlenmiştir:

Bayrağın standartları:

Madde 4 - Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır: (Ek:1)

1. Kosova Savaşı sırasında Kosova'dan gökyüzü görünümünün, olası bir kan çukuru üzerindeki yansıması ve Türk Bayrağı ile karşılaştırılması

1.Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,

2.Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.

3.Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,

4.Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,

5.Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçuş yönüne doğru Bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıktadır,

6.Ayın ağzı uçuş yönüne bakar,

7.Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir. Yasada, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri noktada çizilmiştir. Bu nokta ile iç çemberin uzaklığı için yasada verilen rakam, eğer yasadaki şekil doğru ise, yanlıştır. Ancak, yasadaki şekle uygun Bayrak çizmek için bu rakamın verilmesi de gereksizdir.

Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

23 Ekim 2010 15:57

t.beyzam
Memur

Volkan Öğretmenim başım iyice karıştı ay ve yıldız neden beyazmış cümlelerin arasından bunu bulamadım neden büyükler hayatı hep karma karıştıyor

23 Ekim 2010 16:19

t.beyzam
Memur

Volkan amca ben top oynamaya gidiyorum arkadaşlarım çağıdı ben gelinceye kadar iyi düşün olr mu volkan amca baktığın siteyi bende ziyaret ettim ama bulamadım boşuna kopyala yapıştır yapma acaba asker amcalar biliyor mudur? bide onların forumunda sorcam

23 Ekim 2010 16:22

mupin
Memur

arkadaşım gökyüzündeki ay ve yıldızların yansıması zaten beyazdır. sen onu yeşil görmüyorsun. o yüzden beyaz olarak kabul edilmiştir. benim kanaatim. ayrıca kırmızının üzerinde en güzel şekli herhalde beyaz olarak durmasıdır. ayrıca geçenlerde prof. dr. Yusuf Halaçoğlu ay ve yıldızın Göktürklerin eserlerinde de bulunduğunu söyledi. yani savaşta kan üzerine yansıması efsaneleştirilmiş bir ritüel durumundadır.

23 Ekim 2010 19:21

sözsende58
Memur

Şeffaflığı doğruluğu yalancı olmamayı verdiği sözü tutmayı temsil eder,bence...

23 Ekim 2010 20:19

t.beyzam
Memur

volkan amca cevabı buldum düşünme artık olur mu

23 Ekim 2010 20:58

volkanogretmen
Yasaklı

saol. şimdi başkasını calıstırıyorum. sen bulamazsan mesaj at

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?