Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Ekim 2010 16:22   


Yasaklı
CHP'nin din düşmanlığı

geçmişten başlayarak örneklendirelim şu chp'yi,onların laiklik anlayışını ve islam dinine nasıl baktıklarını!

--------------------------------------------------------------

Allah?ı da, Sultan?la birlikte tahtından indirdik/Bizim mâbedlerimiz fabrikalardır.? Refik Ahmet Sevengil (1943-46 CHPLİ VEKİL)

===============================================================

?Sen takıl peşine de baldırı çıplak Arabın / Korkma gir kanına hikmetin aşkın şarabın.? Osman Nuri Çerman(CHPLİ VEKİL)

================================================================

?İnsanız en şerefli mahlûkuz / Deyip de pek fazla / Övünmek haksız / Atamız elma çaldı cennetten / Biz o hırsızın çocuklarıyız.?

Orhan Seyfi Orhon - (1946 CHP'Lİ VEKİL)

===============================================================

?Cehennemim var diye / Kurum etme ey Tanrım / Bağrımdaki ateşle / Seni bile yakarım?Falih Rıfkı Atay(1923-50 CHP'Lİ VEKİL)

-----------------------------------------------------------------

BEŞ VAKİT NAMAZ YOKTUR!

Namaz Mekke devrinde yoktur. Mekke âyetlerinde ibadetten müphem bahsedilirdi, bu da sırf Muhammed'e tevcih edilmişti. Müminlere değil. Namaz müminlere Medine'de teşmil edildi. O da üç vakitte; fecirde, grupta, geceleyin. Beş vakit namaz Muhammed İslâmlığı'nda katiyen yoktur.?

İsmail Habüb Sevük(1943 CHP'Lİ VEKİL,CUMHURİYET GAZ.YAZARI)

===============================================================

?ONDÖRT ASIRLIK SAKAT İNANÇ"

Devlet idaresindeki kaba sofuların elindeki dine kutsallık tanımak, bana göre Afrika zencilerinin çömlek ve taş parçalarına tapmalarından fazla bir anlam ifade etmez. Birinci olayla ikinci olay arasındaki fark, ilki kuruntuya dayanan bir inanç, ikincisi de bir toprak parçasına güvenmekten ibarettir. Türk medeni kanunu yürürlüğe girdiği gün, milletimiz ondört asırdır kendini çeviren sakat ve karışık inançlardan kurtulmuş olacaktır

Mahmut Esat Bozkurt(1922-23 CHP'Lİ ADALET BAKANI)

================================================================

?YARATILIŞ HİKÂYEDİR"

İshak, İbrahim, Nuh, İdris ve Şit vasıtasıyla ebül beşer Âdem'e gelir dayanırdı. Ondan ötesi yoktu; zira Âdem'i bizzat Hallâk-ı Cihan, çömlek gibi çamurdan yoğurup yapmış ve içine kendi ruhundan nefyetmişti. Ezcümle 'Hilkât- kâinat' ve 'Hilkât-i beşer' kısımları, mucize ve kerametler, hakiki vakalar gibi anlatılıyordu, hikayedir bunlar hikâye.?

Yusuf Akçura(1935 CHP'Lİ VEKİL)

====================================================

"İSLAMLA MAHVOLURUZ"

?İnsan hayvandan ayrılınca bir nevi maymun ailesiydi. İlk atalarımız şüphesiz ormanların içinde sürü halinde serseriyane dolaşıyorlardı.? ?İslâm'la mahvoluruz?

Celal Nuri İleri(TBMMM İLK 4 DÖNEM CHP'Lİ VEKİL)

---------------------------------------------------------------

26 Ekim 2010 17:09

xkankalesi
Genel Müdür

chp'nin içinde din düşmanları olmuştur ya da chp din ile olan ilişkisini normalleştirememiştir, chp'nin savunduğu dinamikler din olgusuyla barışık değildir denilebilir

nitekim sizin verdiğiniz örnekler chp'yi ifade etmez

chp'nin içinde olup ona oy verip 5 vakit namaz kılan insanlar da vardır.

yine verdiğiniz örnekler yakın zamanda patlayan rahibe kıyafeti krizinin psikolojik arka planını da göstermesi açısından önemlidir.

sonuç

chp din düşmanıdır tabiri ağırdır ve siyaset diline yakışmamaktadır.

26 Ekim 2010 17:11

"subaru"
Yasaklı

programımız chp programıdır. biz kurallarımızı gökten indiği sanılan dogmalardan değil doğrudan doğruya yaşamdan alıyoruz.(atatürk)

http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/5d3yy.htm

26 Ekim 2010 17:12

_kalenderi_
Yasaklı

CHP bence din düşmanı değil ama din tüccarlarına düşman gibi duruyorlar.

Nedense birilerinin her başı sıkıştığında işe dine katması bence dine yapılan en büyük saygısızlık.

26 Ekim 2010 17:17

_kalenderi_
Yasaklı

Subaru Atatürk'ün inancıyla ilgili bu yazıyı oku.Bak neden seccade istemiş anlarsın.

------------------------------------------------------------------

Mustafa Kemal?in seccadesi

Ne yazık ki iftira bu toplumun sık sık başvurduğu bir silah.

Karşısındakiyle ilgili iftiralar yaymak, yalanlar uydurmak bu toprakların bir geleneği.

Bundan herkes ama herkes nasibini alır. Adı duyulup da iftirayla karşılaşmamış insan yoktur diyebilirim.

Ama eğer bir sıralama yaparsak bu ülkede iftiraya uğrayan kişilerin başında Mustafa Kemal Paşa yer alır.

Onunla, ailesiyle, muhterem annesiyle ilgili öyle akla sığmaz, ipe sapa gelmez iftiralar üretilmiştir ki insanın insan olmaktan utanası gelir.

***

Gazi hakkındaki en sistematik iftira, onun dinsiz olduğudur.

Bazı çevrelerin ısrarla öne sürdüğü bu yalan, ne yazık ki genç kuşakların dimağına işliyor, binlerce çocuk bunu böyle öğreniyor.

Şimdi size işin gerçeğini gösteren bir belge sunacağım:

***

Binbaşı Mustafa Kemal Sofya?da askeri ataşe olarak görev yapıyor ve küçük bir pansiyon odasında kalıyor.

Elçilikte çalışacağı bir oda da ayrılamadığı için bir ev kiralayıp, hem ataşelik makamı hem de oturmak için kullanmak istiyor.

Bu talebini de İstanbul?a Harbiye Nezareti?ne bildiriyor.

Bakanlık talebi haklı buluyor (biraz da onu uzakta tutmak gayesiyle) Mustafa Kemal?e ev kirası ve eşya parası olarak 219 lira gönderiyor.

Bu para aylığından azar azar tahsil edilecek, alınan eşyaların listesi de Bakanlığa bildirilecektir.

Mustafa Kemal aldığı eşyaların listesini gönderiyor.

Liste şöyle:

Döner koltuk 35, korniş 1.5, elbise askısı 5.5, perde 16, mutfak eşyası 25, şeker maşası 2.5, süzgeç 6, divan 160, küçük masa 18, tuvalet takımı 4, karyola 80, döşek 120 kuruş.

Ve listede dikkatinize sunmak istediğim bir madde daha var.

O da şu:

Seccade 20 kuruş.

Bilmiyorum; başka söze gerek var mı?

http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=Mustafa_Kemalin_seccadesi&tarih=28.08.2009&Newsid=256241&Categoryid=4&wid=5

26 Ekim 2010 17:21

"subaru"
Yasaklı

kalenderi:

ben kendım uydurmadım tbmm arşivlerinde o konuşma vardır link de vermişim.

"gökten indiği sanılan kitaplar"

ibare bu . ha tbmm arşivine de inanmazsan buyur atatürkün kendısınden izle bak ne diyor ?

http://tr.sevenload.com/videolar/hcflmmx-Atatuerk-Muesluemanmi-Kafirmi

26 Ekim 2010 17:29

_kalenderi_
Yasaklı

Atatürk din konusunda hassastı ama dini alet edenlere, hurafelere karşı tepkiliydi.Özeliklle bu yüzden tekkeleri kapattırdı.Din her dönem maalesef birileri için araç olmaktan öteye gitmedi.Günümüzde de maalesef bu şekilde bir politika izleniyor.Din ve devlet işlerini siyasetten ayırmak için söylediği ortada zaten.Aksi taktirde sayalımki inançsızdı nasıl destek buldu anadolu insanından?Bu sözlerden sonra nasıl halen o koltukta kalabildi?

26 Ekim 2010 17:32

"subaru"
Yasaklı

kalenderi:

şimdi sana gerçekleri çarşaf çarşaf yazarım ama suçtur bunu yapmak istemiyorum. görmek istemıyorsun direniyorsun.

"gökten indiği sanılan"

sen bu ibareden anlam çıkaramıyorsan sana lafım yok. haaa sırf şapka takmadı diye bir sürü insan asıldı . sıkıyorsa yapma.

sen şimdi buna inanmazsın da....

26 Ekim 2010 17:33

kk3942-3
Yasaklı

Bir insanın ,bir zümrenin dini inanışını sorgulamanın dinde yeri yoktur.Ben demiyom bunu kuran diyo.

Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)

Yine kuran,dindar geçinip de özünde dinle alakası olmayanlar içinde bakın ne diyor.

İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir. (Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azab vardır. (Bakara Suresi, 8-10)

İman edenlerle karşılaştıkları zaman: 'İman ettik' derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: 'şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz. (Bakara Suresi, 14)

Bu, onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar. (Münafıkun Suresi, 3)

Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur... (Nur Suresi, 11)

Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azap vardır. (Bakara Suresi, 10)

Bunlardan haberiniz mi yook,yoksa bilerekmi yapıyosunuz bu işleri anlamak güç.

sizene chp'nin dini inanışından,siz kendinize bakın.

Chp'lilerin inancı yüksek olunca,bundan sana ne fayda var.

Burada,bu bölümde dini konuları açmayın diyoruz ama ,sizin bildiğiniz başka bişey yok,dini almışsınız elinize,çocuk gibi oynayıp duruyosunuz.

Bakın yukardaki ayetlerde neler yazıyo,okuyun da belki doğru yolu bulmanıza yardımcı olur.

26 Ekim 2010 17:40

"subaru"
Yasaklı

sizene chp'nin dini inanışından,siz kendinize bakın(kk3)----

elbette bana ne ? ama bizim inanışımızdan chpye ne ? neden başörtülüler engelleniyor. sorunu çıkaran kimlerdi ? biz karışmazken neden onlar bize karışıyor gerici yobaz diyor. neden okuma hakları başörtüsü bahane edilerek gasp oluyor? şekilcilik nereye kadar?

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;