Editörler : Cüneyt Barışoglu
27 Ekim 2010 00:18   


Slm arkadaşlar dini soruları ve cevapları bu başlıkta paylaşalım

EDİTÖR HOCALARIM BU SAYFA 1. SAYFADA SABİTLENSİN LÜTFEN SİLMEYİN GÜNDEM KONULARI ARASINA YAZILDI MI GÖRÜNTÜ GÜZEL OLMUYOR ARKADAŞLAR BU SAYFA SADECE SORU CEVAP SAYFASIDIR LÜTFEN BAŞKA BİR GÜNDEM KONUSU YAZMAMANIZ HUSUSUNDA GÖSTERECEĞİNİZ İLGİYE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM TÜM SORULARI YAZACAKTIM AMA O SORULARIN SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN YAZMADIM HADİ ARKADAŞLAR

1-DİN NEDİR?

Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye en doğruya en güzele ulaştıran ilahi bir kanundur

2-DİNİN TARİFİNDEN NE ANLIYORUZ?

a) Dinin kurucusu ALLAH?TIR

b) Dinin muhatabı akıl sahipleridir

c) Din,Peygamber tarafından tebliğ edilmiştir

d) Dinin gayesi,insanları dünya ve ahirette mutlu kılmak

3-DİNE OLAN İHTİYAÇ

İnsan,ferd olarak da toplum olarak da dine muhtaçtır.İlkel insandan tutun bugünkü teknolojik gelişmeleri gerçekleştiren insana varıncaya kadar tarih öncesi ve sonrası hiçbir devirde din duygusu taşımayan topluluğa rastlanmamıştır.Çünkü

a) İnsanın ruh ve beden olmak üzere 2 yönü vardır.Bunlar nitelik bakımından birbirinden ayrı iseler de öyle bir bütünlük içindedirler ki,ruh olmadan beden bir işe yaramayacı gibi bedensiz ruhunda bir anlamı yoktur

b) İnsan hayatı bir mücadeleden ibarettir

c) İnsanın ruh yönünden yükselip olgunlaşması yaratılışının bir gereğidir

d) Ferd olarak din,insana ne kadar gerekli ise,toplum açısından da o kadar gereklidir

4-İLAHİ DİN veya HAK DİN NE DEMEK?

Bir Peygamberin, Allah?tan vahiy yoluyla aldığı ve insanlara tebliğ ettiği hükümler ve düsturlara HAK DİN denir.Buna İlahi din veya semavi din de denir

5-BATIL DİN NEDİR

Hak din tarifinin dışında kalan dinlere denir

6-HAK DİNİ BATIL DİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER

a) Hak dinleri Allah?ın görevlendirdiği peygamberler tebliğ etmiştir

b) Hak din,bir olan,eşi benzeri olmayan Allah?a inanmak ve yalnız O?na ibadet etmek esasına dayanır

c) Öldükten sonra dirilmeyi ve dünyada yapılan her şeyin hesabının Allah tarafından sorulacağına inanmayı emreder.

d) Peygamberlerin Allah?tan vahiy suretiyle aldıkları mesajları insanlara duyurduklarına inanmayı gerektirir

e) Allah tarafından gönderilen ve peygamberler tarafından tebliğ edilen mukaddes bir kitaba dayanır

f) Meleklere iman,hak dinlerde bir esas olarak yer alır

g) Hak dinlerde yer alan esaslar arasında,ilim ve akl-ı selim ile çatışan bir taraf bulunmaz

h) Hak dinlerin gayesi,insanlar arasında eşitliği kardeşliği adaleti tesis etmek ve insanlığı mutluluğa ulaştırmaktır.

7-İSLAM DİNİ ve DİĞER SEMAVİ DİNLER

Hak dinlerin,sonuncusu islamiyettir.İslam dini,ilk insan ve ilk peygamber Adem a.s tebliğ ettiği ilk ?Tevhit dini? ile diğer semavi dinlerin bir devamı bunların sonuncusu ve en mükemmelidir

8-İSLAM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

a) İslam dini son dindir

b) İslam dininin değişmeyen esasları vardır

c) İslam dini evrenseldir

9- İSLAM DİNİNİN DEĞİŞMEYEN ESASLARI NELERDİR

3?e ayrılır

a)İtikat: Bir şeye inanmak,gönülden bağlanmak

ALLAHA MELEKLERE PEYGAMBERLERE KİTAPLARA AHİRET GÜNÜNE KAZA ve KADERE

b)Amel: İnsanların yaptıkları işlerle ilgili olan hükümler,emir ve yasaklar

c)Ahlak: Ahlakın güzelleşmesi vicdanın terbiyesi ruhun yükselmesi

27 Ekim 2010 08:34

Mahzun_
Müsteşar Yardımcısı

HANEFİ Mezhebine Göre Kurban İbadeti.

Hanefi Mezhebine göre KİMLER Kurban Kesmekle mükelleftir?

Müslüman olan, Hür olan, Yolcu olmayan, Zekât nisap miktarı mala sahip olan, yani 80.18 gram Altını veya bunun karşılığında parası olan kimse KURBAN kesmekle mükelleftir.

Hanefi mezhebine göre, şu hayvanlar KURBANLIK olarak KESİLMEZLER.

Bir veya iki gözü kör olan, Kemik iliği boşalıp zayıflayan, Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan hayvanlar kurbanlık olmaz. Kulağının veya kuyruğunun üçte birinden fazlası kesilen, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, doğuştan kulaksız veya kuyruksuz olan hayvanlarda kesilmez. Meme uçları kesilmiş olan veya bir hastalıktan dolayı sütü kuruyan, boynuzu kökünden kırılan, pislik yiyen, beslenmesine zarar verecek kadar deli olan, uyuzluğu sebebi ile aşırı derecede zayıflayan, her cins hayvanda, kurban olma yaşından daha küçük yaşında olan hayvanlar kurban olarak kesilmezler.

Kurban olarak kesilecek hayvanlar nasıl olmalıdır?

KOYUN veya KEÇİ 1 yaşından önce kesilemez ve sadece bir kişi adına kesilebilir, birden çok kişi için kesilemez. SIĞIRLAR ise 2 yaşından önce kesilemez, manda da sığır hükmündedir. Sığır cinsinden kesilecek hayvanı en fazla 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Yalnız kurbana 7 ortak olarak giren kişilerin her biri bir hisse adına girer, daha az hisse ile giremez. DEVE ise, 5 yaşını doldurmadan kurban olarak kesilmez.

Hiçbir hastalığı olmayan ve yaşını doldurmuş olan hayvanlar kurbanlık olabilir.

Üç ayağı üzerine yürürken dördüncü ayağını da kullanabilen hayvan kurbanlık olarak kesilebilir. Kulağı veya kuyruğu kesildiği halde bu organların en az üçte ikisi bulunan hayvan kurban olur. Dişlerinin çok az kısmı dökülüp çoğu kalmış ise kurban olabilir. Pislik yiyen hayvan kurban olmaz, fakat belli bir zaman hapsedilir ve ona temiz yiyecekler verilir ise, kurban olarak kesilmesinde sakınca olmaz.

Hanefi mezhebine göre kurban kesme ne zaman başlar?

Bayramın birinci günü şafak sökümü ardından itibaren başlar. Her ne kadar şafak sökümünden sonra başlıyor olsa da, bayram namazı kılınan yerlerde en erken namazdan sonra başlayıp, üçüncü günü güneş batmadan önceki zamana kadar devam eder. İster köyde ister şehirde ister yaylada olsun, kurban için belirlenen vaktin dışında kesilen kurban caiz değildir.

Kurbanın mekruhları nelerdir?

Kurban derisini satmak.

Kesimden önce yününü kırkmak.

Kurbanlık hayvana binmek ve onu kiralamak.

Kesimden önce sütünden yararlanmak.

Kasap ücretini kurban etinden vermek.

Kurbanı gece kesmek.

Müslüman olmayan kimseye kurban etinden vermek.

Gösteriş için kurbanı çok pahalıya satın almak.

NOT: Vasiyet olmadığı halde ve bunun için özel mal bırakılmadığı halde Ölü için kurban kesmek mekruhtur. Vasiyet varsa kesmek gerekir.

27 Ekim 2010 08:35

Mahzun_
Müsteşar Yardımcısı

HANEFİ MEZHEBİ.

Hanefi mezhebine göre abdestin farzları 4 tür.

1-Yüzü bir defa yıkamak

2-Dirseklerle beraber elleri bir defa yıkamak

3-Başın dörtte birini meshetmek

4-Topuklarla beraber ayakları bir defa yıkamak

Abdestin mekruhları.

1-Suyu çok akıtmak yada çok az kullanmak.

2-Suyu yüze çarparak dökmek.

3-Ağza ve burna sol elle su vermek.

4-Baş ense gibi yerleri üç defa mesh etmek.

5-El ve ayakları soldan başlayıp yıkamak.

6-Mecbur olmadan başkasından abdest alırken yardım istemek.

7-Abdestin adabından birini bile yapmamak abdestin mekruhlarındandır.

Abdesti bozan şeyler.

1- İnsanın arka ve önünden çıkan her şey abdesti bozar. Meni, Mezi, Vedi, Ve benzeri akıntılarda aynı hükümdedir. Az veya çok olsalarda abdesti bozarlar.

2-Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin,ve benzeri cerahat abdesti bozar.

3- Fazla kusmuk abdesti bozar. Bunun miktarı ağız dolusu kadardır. O halde kusmuk olarak Ağız dolusu çıkan her türlü su,yemek,veya kan abdesti bozar.

4- Tükürüğe karışıp ağızdan çıkan, tükürük kadar yada daha fazla kan abdesti bozar.

5- Makatı İyice oturmadan uyumak, şayet makatı iyice oturmuşsa ve bir şeye yaslanmışsa, yaslandığı şey arkasından çekildiğinde düşecekse abdest bozulur.

6- Rukuda, secdede, veya ayakta yere düşmeyecek kadar Uyuklamak abdesti bozmaz.

7- Namaz içinde veya dışında uzanıp uyumak abdesti bozar.

8- Baygınlık sarhoşluk ve derlimekte abdesti bozar.

9- Namazda kahkaha ile gülmek Hem namazı hem de abdesti bozar. Namazda kahkahasız gülmek yalnız namazı bozar. Namazda gülümsemek ise Abdesti ve namazı bozmaz fakat bu tip davranışlar ibadet içinde asla yapılmaması gereken şeylerdir.

GUSLÜN FARZLARI

Gusül Kimlere farzdır.

1- Müslüman olmak

2- Akıllı olmak

3- Büluğ Ergenlik çağına gelmiş olmak.

Guslü gerektiren Haller.

1- Cünüp olmak. (Hangi sebeple olursa olsun, insanın menisi şehvetle dışarıya çıkarsa Cünüp olur ve gusül gerekir.)

2- Cinsel ilişkide bulunmak.

3- Aybaşı veya lohusalık hali.

Guslün farzları

1- Ağzı bol su ile çalkalamak.

2- Buruna bol su çekip genize kadar ulaştırmak.

3- Vücudun her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmümün Farzları

1- Niyet etmek. ( Niyet Ettim Allah rızası için Farz Namaz kılmak için teyemmüm Abdesti almaya) şeklinde niyet edilir. Çünkü Farz Namazı kılmak için alınan teyemmüm ile her türlü ibadet yapılabilir.

2- İki vuruş ile yüz ve elleri mesh etmek.

( Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup önce yüzü, sonra sağ ve sol kolları mesh etmeyi ayrı ayrı yapmak gerekir.)

Teyemmümü Bozan şeyler.

1- Abdest almayı Veya gusül almayı gerektiren bütün haller, teyemmümü bozar.

2- Teyemmümlü iken Abdest alabilecek kadar veya gusül alabilecek kadar temiz su bulmak ve onu kullanabilmek teyemmümü bozar.

3- Bir rahatsızlıktan dolayı veya özründen dolayı abdest alamayan veya gusül yapamayan kişi, özrü veya rahatsızlığından kurtulduğunda, suyu kullanabileceği için teyemmümü bozulur.

4- Vaktin geçmesinden korktuğu için Su bulunduğu halde teyemmüm ile, cenaze veya bayram namazını kılan kişinin, söz konusu namazlardan sonra teyemmümü bozulmuş olur.

NAMAZ İBADETİ

Namaz ne zaman farz kılındı.

Hz. Muhammedin (s.a.v.) Mekke?den medineye hicret etmesinden 1,5 yıl önce , Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Hz. Peygamberin Miraç yolculuğunda Elli (50) vakit olarak emredilen namaz, günlük 5 vakte kadar indirilmiş, Fakat bunların Elli vakit değerinde olduğu bildirilmiştir.

Namazın şartları

1- Hadesten taharet. (Gusletmesi gereken kişinin Gusletmesi ve namaz için abdest almasıdır.

2- Necasetten taharet. ( Namaz kılacak kimsenin vücudunda, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunan ve namaza engel olacak kadar olan pislik temizlenir.

3- Setri Avret. ( Vücudun avret yerlerini kapalı tutmaktır. Vücut hatlarını ve Vücudun rengini belli edecek kadar olan ince elbise ile namaz kılmak caiz değildir.

4- İstikbali kıble. ( Kıbleye dönmektir. Kıbleye dönemeyecek kadar hasta olan ve kendisini kıbleye çevirecek kimsesi olmayanlar, oldukları yerde namazını kılabilir. Bu durumda kıble yönü yanlışta olsa namazı caizdir.

5- Vakit. ( Vakti belirlenmiş Farz namazlar, bu namazlara bağlı olan sünnetler, Vitir Teravih Bayram namazı için belirlenmiş olan Zaman birimine denir.)

6- Niyet. ( Namaza Başlarken Hangi namazın kılınacağını düşünmektir. Farz ve vacip namazların niyetinde, hangi vaktin farzına veya vacibine niyet edildiğini belirlemek şarttır. İmama uyan kimse imamın tekbirinden sonra niyet edip tekbir getirirse daha faziletlidir. Cemaatle ve yalnız kılınan namazların hepsinde niyet İFTİTAH tekbirinden önce yapılmalıdır. )

7- Tahrim tekbiri. (Namaza ?ALAHU EKBER? diye başlamaktır. Tahrim tekbiri olmadan kılınan namaz caiz değildir.)

Namazın Farzları

1- Kıyam ( Ayakta durmaktır. Herhangi bir özrü bulunmadığı halde oturarak namaz kılan kişi, kıldığı namazı daha sonra tekrar iade etmelidir.)

2- Kıraat ( Kendi başına namaz kılanın, kıyam sırasında en az bir ayet okuması farzdır. Cemaatle namaz kılanın ayet okumasına gerek yoktur, İmamın okuduğu ayetler, kıraat yerine geçer.)

3- Rüku ( Kıraattan sonra elleri dizlere koyup eğilmektir. Rüku etmek farzdır, özürsüz rüku etmeyenin namazı sahih olmaz. Cemaatle kılınan namazlarda, imamdan önce kalkmamalı, mutlaka imamdan sonra kalkmalıdır. Aksi halde imamdan önce rükudan kalkan kişinin namazı caiz olmaz. Rüku halindeyken imama yetişen kimse, hemen rukuya varmalı ve imama uymalıdır. Acele edilerek, rükuda veya rükuya yakın bir durumda tekbir getirip namaza durmak caiz olmaz.)

4- Sücud ( Secde etmek. Özrü olmayan kimse, secdeye varırken önce önce dizlerini, sonrada alnını ve burnunu yere koymalıdır. Secde de alın ve burun beraberce yere değmelidir. Sadece alın yada sadece burun yere değip, birisi havada kalırsa, tahrimen mekruh olur.)

5- Kadei ahire ( Namazda son oturuş demektir.)

Namazın vacipleri

1- Namaza başlarken Allahu Ekber demek.

2- Herhangi bir özrü bulunmayan kişi için Dik durmak.

3- Fatihayı okumak. Farz namazların ilk iki rekatında fatihayı okumak vaciptir.

4- Farz namazların ilk iki rekatı ile, vitir, nafile gibi diğer bütün namazların her rekatında Fatiha ile birlikte zammı sure okumak vaciptir.

5- Cemaat ile namaz kılınırken Hanefi mezhebine tabi olan kimseler, sadece subhaneke duasını okur, Sesli okunan namazlarda imamı dinler, Sessiz kılınan namazlarda ise imamın hareketlerini takip eder.

6- Vitir namazının üçüncü rekatının sonunda tekbir getirip konut duası okumak vaciptir.

7- Bayram namazlarında belirli sayılardaki tekbirleri getirmek vaciptir.

Namazın mekruhları

Namazın Dışındaki mekruhlar

Cami ve mescit gibi yerlerle ilgili olup, namazın içinde olmayan mekruhlardır.

1- Elleri koltuk altlarına koymak, parmak çıtlatmak ve parmakları birbirlerine kenetlemek namaz içinde de dışında da camideyken mekruhtur.

2- Namaz kılınan yerlerde, çok fazla dikkat çekici süslemeler uygun değildir. Mihrap üzerine ayet yazmakta aynı hükümdedir.

3- Cami ve mescitleri dinlenme yeri gibi kullanıp, namaz vakitleri dışında ibadet niyeti olmadan camilere girip oturmak, uygun değildir. Camiler dinlenme yeri değil, insana din ve dünya işlerinde yarar sağlayacak ibadet gibi önemli işlerin yapıldığı yerdir. Çünkü HZ. Peygamber (s.a.v.) döneminde camiler Hem ibadethane hem de Eğitim merkeziydi.

Namazın içindeki mekruhlar

1- Namaz kılarken, elbise saç sakal yüzük burun ve benzeri bir şeyle oynamak.

2- Mecbur olmadıkça, kaşınmak, teri silmek.

3- Namazda esnemek, gerinmek.

4- Namazda parmakları çıtlatmak ve parmakları birbirine kenetlemek

5- Başı sağa sola çevirmek.

6- Sıkış iken yada sofra hazır iken, aç olarak namaz kılmak. Yani insanın düşüncesini meşgul edecek bir şey var iken namaza durmak.

7- Namazda elleri koltuk atlarına koymak.

8- Özürsüz olarak gözleri kapatmak yada yukarıya dikmek.

9- Sıvanmış kollar ile namaz kılmak.

10- Ön duvarlarda yada yan duvarlarda, insan resimleri yada başka canlı resimleri olan yerde namaz kılmak.

11- Ön saflarda boş yer olduğu halde arka saflarda namaz kılmak.

12- Başkasının önüne çıkılmayacak elbiseyle namaz kılmak.

13- Cami ve mescit gibi yerlerde kendine ait olan özel yer ayırmak.

14- Üşendiği yada önemsemediği için başı açık kılmak.

15- Namaz kılarken bir şeye dayanmak.

16- Bilerek ayet atlamak.

17- İkinci rekatta birincisinden daha uzun ayet okumak.

18- İlk rekatta okunan ayet kurandaki sıraya göre ikinci rekatta okunan ayetten önce olmalıdır, aksi halde mekruh olur.

19- Besmeleyi sesli okumak ve Fatiha?nın sonundaki amin sözünü SESLİ söylemek.

20- Rükuda elleri dizlerin üstüne koymamak.

21- Rükuda başı yukarıya dikmek veya aşağıya çekmek.

22- Rükuda ve secdede okunan tesbihleri elle saymak.

23- Secdeye inerken özürsüz olarak elleri dizlerden önce yere koymak.

24- Özürsüz olarak alnı yere koyup burnu yere koymamak.

25- Mecbur olmadıkça secdeye inerken elbiseyi yukarıya doğru çekmek.

26- Canlı bir şeyin fotoğrafı veya resmi üzerine secde etmek. Sadece bitkilerin veya benzeri çiçeklerin üzerine secde edilmesinde sakınca yoktur.

27- Secdede kolları yere yapıştırmak. Secdede kolları sadece bayanlar yere yapıştırabilir.

28- Başa konulan takke gibi şeylerle alnı kapatmak.

29- Özürsüz olarak namazda bağdaş kurup oturmak.

30- Dizleri ön tarafa dikip ayakları kıble yönüne uzatmak ta, mecbur olmadığı halde yapılırsa mekruhtur.

Namazı bozan şeyler

1- Gusül veya abdest almayı gerektiren bir durumun olması.

2- Namaz kılanın elbisesine, bedenine veya namaz kıldığı yere bir necasetin bulaşması.

3- Namazın farzlarını yapmamak. Mesela. İftitah tekbiri,Kıraat yapmamak,rüku ve sücud yapmamak, yada namazın sonunda teşehhüd miktarı oturmamak başlanmış olan namazı bozar.

4- Her ne şekilde olursa olsun, unutarak veya unutmayarak namazda namazla ilgili olmayan dünya sözü konuşmak, birisine selam vermek, yada verilen selamı almak namazı bozar.

5- Bilerek yada bilmeyerek namazda bir şey yemek içmek sakız çiğnemek.

6- Namazda kişinin kendi duyacağı şekilde gülmesi. Dünyalık bir sebepten dolayı ağlamakta namazı bozar. Allah korkusundan dolayı veya cennet yada cehennemi hatırlayıp ağlamak namazı bozmaz.

7- Namaz kılanın bilerek göğsünü kıbleden çevirmesi. Sadece yüzü kıbleden çevirmekte mekruhtur.

8- Gerekli bir sebep olmaksızın namazda yürümek.

9- Özürsüz olarak imamın hizasından öne geçmek.

10- Namazda gereksiz yere çok hareket etmek.

11- Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı ağızdan harfler çıkararak inlemek, veya özürsüz öksürmek.

12- Avret yerlerinin açık olması da namazı bozar.

13- Su bulunmadığı için teyemmüm eden bir kişinin namaz kılarken temiz su görüp kullanma imkanının olması yada mesh üzerine mesh eden kişinin mesh süresinin dolması namazı bozar.

14- Namazda son oturuş yapılmadan namaza bir rekat daha eklemek namazı bozar.

15- Sorulan bir soruya namazda iken cevap vermek namazı bozar.

16- Farz olan kıraatı Kuranı kerime bakarak okumak.

17- Bir namazı kılarken sonraki namazın vaktinin girmesi kılınan namazı bozar.

27 Ekim 2010 08:36

Mahzun_
Müsteşar Yardımcısı

Soyu: Fihr (Kureyş) b. Malik yoluyla hz. İbrahimin torunlarından Adnana kadar gider.

Dedesi, Abdulmuttalip b. Haşim; büyük dedesi, Haşim b. Abdimenaf, babaannesi, Fatma bnt. Amr'dır.

Anneannesi Berre, dedesi vehb'dir.

Kabe hakemliğinde yaşı 35

Habeşistana ilk hicret peygamberliğin beşinci yılında m.615 recep ayında gerçekleşti,4 kadın 11 erkek toplam 15 veya (16) kişi vardı. Bir yıl sobra Cafer b. ebi Talib başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından oluşan bir grup daha hicret etti.

Haşimoğulları, 3 yıl boyunca peygamberliğin 7. yılından 10. yılına kadar (616-619 arası) boykot edildi.

Boykottan kısa bir süre sonra ebi talip ve hatice vefat etti, bu yıla senetül hüzün denildi.

Hz. hatice peygamberliğin 10. yılı 10 ramazan/ 19 nisan 620 de öldü.

haticenin vefatında 1 ay kadar sonra şevval ayında yanında zeyd b. harise ile taife gitti ve kanlar içinde döndü. (620)

Dönüşte Utbe ve Şeybe'nin bağında Addas isimli köle müslüman oldu.

Taif dönüşü Ahnes b. Şerik ve Sühey b. amrdan himaye istedi kabul etmediler. Nevfeloğullarının lideri Mutim b. Adiy himayesinde Mekkeye girebildi.

Akabede medinelilerle 620,621,622 yıllarında 3 defa görüştü.ilki sadece mülakat, ikinci ve üçüncü biat şeklinde oldu.

Peygamberliğin 11. yılında (620) Hazreç kabilesinden 6 kişiyle karşılaştı. bunlar: 1.Esad b. zürare, 2.Avf b.Haris, 3.Rafi b. malik, 4.Kutbe b. Amr, 5.Ukbe b. amir, 6. Cabir b. Abdillah'tır. Bu altı kişiye islamı anlattı müslüman oldular. Buna 1.akabe görüşmesi denir.(Görüşme)

Bir yıl sonra peygamberliğin 12.yılı, m. 621'de Zilhicce ayında yukardaki altı kişyle birlikte 6 kişi daha toplamda 12 kişi geldi. 10 kişi hazreç kabilesinden 2 kişi Evs kabilesindendi. buna birinci Akabe biatı denir. Musab b. Umeyr'i Medineye Kuran öğretmeni olarak görevlendirdi.

Peygamberliğin 13. yılında m. 622 de hac mevsiminde 2 si kadın toplam 75 medineli bir grup geldi. peygamberi Yesrib'e (Medine) davet ettiler.

peygamberin isteğiyle onunla irtibatı sağlamak için 9 kişi hazreçten 3 kişi de evs kabilesinden olmak üzere 12 tane nakib ( temsilci ) seçildi. ikinci Akabe biatı denen bu olaydan 3 ay sonra Rebiülevvel ayında efendimiz hicret ettiler.

3 gün sevr mağarasında kaldıktan sonra hz. peygamber, ebu bekr ve Amir b. Füheyre üçü abdullah b. ureykıt rehberliğinde yola devam etti.

ilk cuma namazı ranuna vadisinde beni avf yurdunda kılındı hicret esnasında.

hicretin 1. yılında cuma namazı farz kılındı.

Abdullah b. Zeyd ezanı rüyada gördü, ilk ezan hicretin 1. (622) veya 2. (623) yılında bilal Habeşi tarafından okundu.

önce gerek mukim gerek seferi iken tüm namazlar 2 rekat kılınıyordu. mdineye hicretten 1 ay sonra rebiülahir ayında mukim iken kılınan öğle,ikindi ve yatsı 4 rekata çıkarıldı.

hicretin 2. yılında Şaban ayında oruç farz kılındı. Aynı yıl ramazan ayında fıtr sadkasını peygamberimiz bir hutbede açıkladı.

Hicretin 2. yılında ramazan ayından sonra ise zekat farz kılındı.

Gazve: peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir.

tüm savaşlarında şehit sayısı 138, ölen toplam müşrik 216 dır.

peygamber 27 gazve gerçekleştirmiştir.

ilk seriyyeler şunlardır: 1) hicretin 1. yılı ramazan ayında m. 623 te hz. Hamza komutasında sifulbahr seriyyesi; 2) aynı yıl şevval ayında Ubeyde b. Haris komutasında Rabiğ seferi; 3) bundan bir ay sonra zilkade ayında Sad b. ebi Vakkas başkanlığında Harrar seferi; 4) Çarpışma meydana gelen dördüncü seriyye isehicretten 17 ay sonra recep ayında 624 te Abdullah b. Cahş başkanlığında gönderilen Batn-ı Nahle seriyyesidir.

Bedir savaşından önceki hicretin 2. yılında gerçekleşen gazveler şunlardır: Ebva, Buvat,Bedrulula ve zuluşeyre gazveleridir.

Bedir Savaşı (h.2/m.624)

Uhut (3/625)

Hendek (5/627)

Hudeybiye Antlaşması (6/628)

Mekke fethi (8/630)

Huneyn-Evtas savaşları ve Taif Kuşatması (8/630)

Kaynukaoğulları Medineden çıkarıldı( 2/624); Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı ilk bozan yahudi topluluğudur.

Nadiroğulları (4/625)'te sürüldüler. Haşr sursi indi bu topluluk hakkında.bundan dolayı bu sureye beni nadir suresi de denir.

Kureyzaoğulları olayı (5/627) de yaşandı.Hendek savaşı sonuna kadar medine kaldılar.bunlar, beni nadirden huyey b. ahtabın tahrikiyle hendek savaşında müslümanları arkadan vurmak istediler. peygamberimiz savaştan hemen sonra bunları kuşattı. kureyzaoğulları Sad b. Muazın hakemliğini kabul etti,Sad, buluğ çağına eren erkeklerin idam edilmesi, kadın ve çocukların esir alınmasına ve mallarının ganimet olmasına karar verdi.sadece bir kadın ise Hallad b. Suveyd isimli bir sahabenin üstüne kaya yuvarlayıp ölümüne sebeb olduğu için öldürüldü. cenabı Allah Ahzab suresinde bu olaya değinmiştir.

Hayber fethi (7/628)

Mute savaşı (8/629), Bizans ile müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başladı. kumandan Zeyd b. Harise; o şehit oluca Cafer b.ebi Talib; o da şehid olunca Abdullah b. Revaha komutan olacaktı. Hepsi şehit olunca halid b. velid komutran oldu.Seyfullah( Allahın kılıcı ) lakabını aldı.

Tebük Seferi( Gazvetül Usre:Güçlük savaşı), orduya ise güçlük ordusu manasına Ceyşul Usra denir.( 9/630)

Kab b.Malik,Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye mazeretsiz tebük savaşına katılmadılar.müslümanlar Allahın emriyle bunlarla 50 gün küstü. tevbe suresi 118. ayetle allah bunları affetti.

Senetül Vufud ( Heyetler Yılı) denilen h. 9. (630-631) yılında necranlı hristiyanlar medineye geldiler,peygamber onlara Ali imran 59-61 ayetleri okudu ve onları Mübaheleye (Karşılıklı lanetleşmeye ) çağırdı, düşündüler kabul etmediler.

Veda haccı (10/632)

________________________________________________________

Ziyaret için şu üç mescide gidilebilir: Mescidi aksa, Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi

Ravzai Mutahhara: Peygamberimizin minberiyle kabri arasındaki kısımdır.

Semiyyat: Akli delillerle sabit olmayan, sadece Allahın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği nakli nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere denir.

Diyanet ilk defa hac organizasyonunu 1979 da yaptı.

Cumhriyet dönemindeİlk diyanet işleri başkanı rifat börekçi

Diyanet işleri 633 sayılı kanun 1965te yürürlüğe girdi.

İlk mescid Kuba mescididir.

Teşrik tekbirlerindeki teşriğin kelime manası et kurutmaktır.

Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.

Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.

Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.

İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.

Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.

Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil

Tevrat: Kanun,Öğreti demek; İncil : Müjde demek

Beytül izze: Kuranın bir bütün olarak dünya semasına indirildiği yerin adıdır.

Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.

Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı.

ilk hac sempozyumu 2006 yılında istanbulda yapıldı.

Diyanette İç denetim birimi başkanlığı 2006 yılında açıldı.

Hac diresinde 4 müdürlük vardır.

Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde hz. ebu bekire biat etti.

Maverdi'nin Edebüddünya veddin isimli eseri ahlak üzerinedir.

İsar: kendi ihtiyaç içinde olsada kardeşini nefsine tercih etmek, cömertliğin zirvesidir.

Hz. Aişe: Onun ahlakı Kurandı demiştir.

bu yıl hac kayıtları 8-22 nisan arasındadır.

Suudi Arabistanda türk hac organizasyonu başkanı diyanet işleri başkanıdır.

Kuranın 22. suresi hac suresidir.

peygambere süt emzirenler. 1) ebu lehebin cariyesi Suveybe 2) Halime bnt. Ebi Züeyb 3) Amine bnt. Vehb

Zeynep, Rukiyye ve Ümmü gülsüm Hz. Hatice annleriyle aynı anda müslüman oldular.

Hz. peygamberin hicreti 3. akabe görüşmesi sonunda 622 yılında gerçekleşti.

İkinci akabe biatı miladi 621 de zilhicce ayında mekkede gerçekleşti.

hz. peygamber h. 6. yılda umre yapmak üzere 1500 kişiyle mekkeye giderken arkada Abdullah ibn ümmü Mektum'u vekil bıraktı.

Suudi Arabistan krallığı İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından AMMAN şehrinde 1987 yılında alınan kararlar gereğince hac kotası uygulamaktadır.

bakanlıklararası hac ve umre organizasyonunda Maliye, Sağlık ve İç işleri bakanlığı bulunur.

Diyanet 1984 ten beri Umre organizasyonu yapmaktadır.

Suudi Arabistanda ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili oluşturulan hac idare merkezi başkanı hac dairesi başkanıdır.

Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.

Üzeyir, lokman ve zülkarneyn veli mi peygamber mi belli değildir.

Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.

peygamberlerin sıfatları; sıdk,emanet,fetanet,ismet ve tebliğdir.

sıdk:doğru olmak;emanet:güvenilirlik;fetanet:zekilik;ismet:günahtan korunmuşluk;tebliğ:Allahtan aldıklarını insanlara ulaştırmak

Malkilere göre adet halindeki bir kadının kanaması bir süre durursa kadın bu sürede temiz sayılır ve ibadetle yükümlüdür.

ebu hanife ve imameyne göre hac aylarından önce ihrama girilebilir.

ilk vahiy m.610, 27 ramazan,pazartesi günü geldi.

Medinede inen son sure Nasr suresidir.

İlmel yakin: Akıl ve naklin ifade ettiğigerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haberdir.

Ayet:Alamet,nişan,ibret,emri acip,burhan ve delil manasına gelir.

Genel kabule göre Kuranda 6236 ayet vardır.

Diyanette kurullar hariç 10 tane birim/başkanlık vardır.

Anayasa mahkemesi üyeleri emeklilik yaşına kadar görevdedir.

Türkiyenin en büyük üç gölü:Tuz,Van ve beyşehir gölleridir.

Kazasker:Osmanlıda divanda büyük davalara bakar,kadı ve müderrisleri atar.

Din İşleri yüksek kurulu üyeleri seçilmiş ve tensip edilmiş adaylar arasından Diyanet işleri başkanının teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla atanır.

Heyeti temsiliye:milli mücadelenin çekirdeği,daha sonra tbmm ye dönüşen ve mustafa kemalin başkanlık ettiği ilk fiili kuruluştur.

Diyanet işleri başkanlığı 3 mart 1924te 429 sayılı kanunla Diyanet işleri reisliği adıyla kuruldu.

Türkiye diyanet vakfı 1975te kuruldu.

Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.

İtikadi mezhepler:selefiyye,maturidiyye ve eşariyyedir.

Zarurati diniyye: peygamberimizin Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen hüküm ve esaslara denir.

Haberi sıfatlar: Allahın eli,yüzü,gelmesi gibi sıfatları için kullanılır.

Cennet bekçisi Rıdvan adlı meleğindir. Cehennem bekçisi maliktir.

Hz. ademe 10, şit 50, idris 30 ve ibrahime 10 sahife verildi.

Vitir namazı vakti: yatsı namazı kılındıktan sonraki vakittir.

nafile namazlar herhangi bir özür yaokken de oturarak kınabilir.farz ve vacip namazlar ise özür yoksa oturarak kılınmaz.

ümmül habais(kötülüklerin anası):içkidir.

Türkiye ile Avrupa birliği arasında müzakere 3 ekim 2005te başladı.

Suudi arabistan başkenti: riyad

14. diyanet işleri başkanı said yazıcıoğludur.

Fasit:Kendi başına sahih ve meşruyken ğayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey.

El ve ayakları oluşmuş bir çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana nifas kanı diyebiliriz.

Namaza Allahu kebir diye başlayanın namazı sahihtir.

cemi takdim: namazları birleştirirken öğle ve akşam namazı vaktinde ikindi ve yatsıyı da kılmak,tam tersi ise cemi tehir adını alır.

Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.

Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata

Cebriyye:kurucusu, Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.

Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.

tüm dinlerde değişmeyen ilke itikattır.

Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac

Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı

Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.

Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.

Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.

Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek

Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.

Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.

Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.

Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.

İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.

özbekistan başkenti:taşkent

Unesco:Birleşmiş milletler eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır.

İbn sina eseri:elkanunu fittıp

Numan b. Sabit(Ebu Hanife) eseri: Elfıkhul ekber

UN:Birleşmiş milletlerin simgesidir.

Hanefide zevaid tekbiri birinci rekatta 3, şafide ise 7 tanedir.

Hayız müddti en az hanefide 3 gün şafide ise bir gündür.en çok hanefide 10 şafide 15 gündür.

loğusalık/nifasa gelince hanefide azami 40 gün şafide ise 60 gündür.

istihlaf:namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.

Cuma namazının sıhhati için hanefide imam dahil 4, şafide ise imam dahil 40 kişi olmalıdır.

Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere denir.

Müşkilül kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndeilen ayetlere denir.

Maturidiyye. İnsan özgür bir cüzi iradeye sahiptir der.

Maturidiye göre husn ve kubh( iyilik ve kötüllük) akılla bilinebilir.Eşariye göre ise din bildirmedikçe bilinemez.

Eşariye göre dini tebliğat olmasa akıl ile Allahın varlığı bilinemez, maturidiye göre bilinebilir.

Eşariye göre peygamber olabilmek için erkek olmak şart değilken maturidiye göre şarttır.

milletvekilliği yaşı 25e düşürüldü.2006 yılında.

7 çeşit tavaf vardır.

Nefri evvel:Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile namaz; regaip ise 5 vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan namazlara denir.

Vatanı sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen yer. vatanı ikame:15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.

cenaze namazı en az bir kişiyle kılınır.

İmam şafiye göre ihtilafı metalia itibar edilir.yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan müslümanlar hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar.

Eyyamı bid. Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.

İmam şafiye göre ramazan orucunun kazası yeni bir ramazan gelmeden tutulamazsa kaza ile beraber bir de fidye vermek de gerekir.

Yine İmam şafiye göre başlanan bir nafile ibadeti tamamlamak vacip değildir.onun için bozulan bir nafile orucu kaza lazım gelmez.

Ehli kıble: kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.

Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.

İcaz:Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.

İ'caz: Kuranın mucize oluşu.

En uzun bakara, en kısa kevser suresi.

Diyanetten sorumlu bakan: faruk çelik

Din Şuraları: 1) 1993 Ankara 2) 1998 Ankara 3) 2004 Ankara ve sonuncusu 4) 12-16 ekim 2009 ankara bilkent otel ve konferans salonunda DİN ve TOPLUM: sosyal proplemler karşısında Din ve diyanet konusuyla toplandı.

Din Şurası üyeleri:a) Diyanet İşleri başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yapmış olanlar ile halen görevde bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, 1.Hukuk Müşaviri, Kurul Başkanları, ana hizmet birimleri başkanları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, b) Din İşleri Yüksek Kurulunca Belirlenecek en çok yirmi bilim ve din adamı,

c) Din İşleri Yüksek Kurulunca belirlenecek on müftü ve beş vaiz,

ç) Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği akademik unvana sahip bir üye,

d) İlahiyat fakültelerinin yetkili kurullarınca belirlenen birer öğretim üyesi,

e) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca kendi üyeleri arasından belirlenecek bir üyeyle Din Öğretimi Genel Müdürü, f) Milli Eğitim Bakanlığınca branşı meslek dersleri olan İmam-hatip lisesi müdürleri arasında belirlenecek beş okul müdürü, g) Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin kendi üyeleri arasından belirleyeceği bir üye.

Temsilciler:İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden birer temsilci.

Şura 5 yılda bir toplanır.Şura, Diyanet İşleri Başkanının kararlaştıracağı tarih ve yerde beş yılda bir toplanır.Gerektiğinde beş yıldan önce de toplanabilir.Şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

2010 yılı diyanet tarafından kuran yılı ilan edildi.

Diyanet degileri: Aralık 2009:Göğe Uzanan Şehadet Parmağı ,Minare; Ocak 2010: Uzun Ömür Güzel Hayat; Şubat 2010: Çokluta Birlik Birlikte Çokluk; Mart 2010: Ruhun Miracı Namaz.

__İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri

yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere;Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri başkanlığı kurulmuştur.

__ Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve

danışma organıdır.Din İşleri Yüksek Kurulu;

a) Aday Tesbit Kurulunun seçeceği yirmi dört aday arasından Diyanet İşleri

Başkanının belirleyeceği on iki kişi,

b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi olup, İslâmî ilimler sahasında

temayüz etmiş kişiler arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği dört kişi,

olmak üzere on altı üyeden meydana gelir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.

Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarına başkanlık yapar.Kurul üyelerinin görev süresi yedi yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

seçilebilirler. Üye sayısı herhangi bir sebeple 3/4'ün altına düştüğü takdirde boş

üyelikler için seçim yapılır.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Dinî konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını

Başkanlığa sunmak;

b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma

esaslarını tesbit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip

görüş bildirmek;

c) Dinî eserleri te'lif ve tercüme etmek ve ettirmek; va'z ve hutbe örnekleri

hazırlamak;

d) Başkanlıkça yayınlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri

inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek; (Başkan tarafından

verilen süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)

e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa vermek;

f) Dinî soruları cevaplandırmak;

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî

propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve

sonucunu Başkanlığa sunmak;

h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce

hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plân ve programlar gibi metinlerden

Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek;

ı) Din şûrası ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak, şûraya sunulacak raporları

ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şûra kararlarını Başkan'a sunmak;

j) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa

vermek.

Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.

Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.

Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri var.

Zelletülkari: kıraat okuyuş hatalarıdır.

Seferilik hanefide 15 gün Şafide ise 4 gündür.

Kavme:Rukudan doğrulmaktır.

Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.

Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki yerdir.

Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.

Metaf: tavaf yapılan alan.

hacda kıran ve temettü haccı kurbanı için parası olmayanlar kurban bayramından önce 3 gün, memleketine dönünce de 7 gün toplam 10 gün oruç tutarlar.

nefri evvel: bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

İhcac: hac için bedel tutmaya denir.

Farz olan Ziyaret(İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.

tafsili iman:iman edilecek şeylere ayrı ayrı iman etmek; İcmali iman ise toptan imandır.kelimei tevhid gibi.

en faziletli hac Şafi ve malikilere göre ifrad, Hanefilere göre kıran, Hanbelilere göre temettu haccıdır.

Selefiye:ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eder ve yoruma kaçmaz.

Burhanı temanu:Kainatta birden fazla ilah olursa nizam bozulur delilidir.

Burhanı inni: eserden müessire yada hadiselerden kanuna doğru götüren delildir.

İşrakiyyun:Kurucusu Şehabeddin Sühreverdi.hakikate ancak kalb ve işrak ile ulaşılır.sezgi hakimdir.

Muattıla: Allahu tealanın subuti sıfatlarını zatının aynı sayıp böylece dolaylı olarak inkar ettikleri için mutezileye sıfatları ibtal edenler manasına muattıla denmiştir.

Meşşaiyyun: Derslerini gezerek veren ve hakikati peygamberle değilde akılla bulmaya çalışan filozoflar.

İstidrac:küfrü ve günahı açık olan kişde olağanüstü hal olması.

Akabe biatları 621-622de Mina hududları içinde gerçekleşti.

Ruhul kudus:cebraildir.

Peygamberin en büyük kızı zeynep en küçük kızı fatımadır.büyükten küçüğe kızları zeynep,rukiye,ümmü gülsüm ve fatımadır.

Peygamberin mühründe sırayla Allah,rasul,muhammed yazar.

haccın hangi yolla yapılacağına (kara,deniz, hava ) Bakanlıklararası hac ve umre kurulu karar verir.

bakanlıklararası hac ve umre kuruluna diyanet işleri başkanı başkanlık eder.

hac idare merkezi başkanlığını hac dairesi başkanı yapar.

İslam konferansı örgütünün merkezi ciddededir ve başkanı ekmeleddin ihsanoğludur.

şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker.

Seyahat acenteleri 1988 den itibaren diyanet gözetiminde hac organizasyonu düzenlemektedir.

Diyanet başkanları 1.rifat börekçi 2. şerafettin yaltkaya 3. ahmed hamdi akseki 4.eyüp sabri hayırlıoğlu 5.ömer nasuhi bilmen...12.Süleyman ateş 13.tayyar altıkulaç 14.m. said yazıcıoğlu 15.m. nuri yılmaz 16. ali bardakoğlu

Uluslararası olimpiyat komitesi merkezi lozandadır.

dünya haritasını ilk defa piri reis çizdi.

ülkemizde en çok elektiriği atatürk barajı üretir.

türkler m.9. yy.da müslüman oldu.

İngiltere AB üyesi olduğu halde avroyu kullanmaz kendi para birimi sterlini kullanır.

Hindistandaki taç mahal babür türk hükümdarı şah cihan tarafından eşi için yaptırıldı.

1999 yılında diyanette kurulan dinlerarası diyalog şubesi müdürlüğü dış ilişkiler dairesi başkanlığına bağlı olarak kuruldu.

semerkant özbekistandadır.

osmanlıda fakirlere yemek dağıtmak için imarethaneler kuruldu.

marifetname erzurumlu ibrahim hakkının eseridir.

Karamanoğulları türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden beyliktir.

laiklik 1937de anayasaya kondu.

diyanet başbakanlığa bağlıdır.

maturidiye göre zorlama sonucu inkar etme kişiyi dinden çıkarmaz.

insan hakları evrensel bildirisi 1948 de ilan edildi.

eşariye göre:İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.?

325 yılı iznik konsilinde incil dörde indirildi.

tezkir:doğruyu ve yanlışı hatırlatma manasına gelen vaaz kavramıdır.

bugünkü hristiyanlığın kurucusu pavlustur.

kuran hristiyanlar için nasrani kavramını kullanır.

haram aylar:recep,zilkade,zilhicce ve muharrem aylarıdır.

tegib ve terhib:teşvik ve korkutmayla ilgili hadisler.

meddi lazım 4 kısma ayrılır hükmü vaciptir.

Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .

İsrailiyyat:Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet?e giren rivayetlere denir.

tefsir bir rivaye:Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire denir.

ilk fıkh usulü kitabı şafiye ait olan er risaledir. imam şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri hucce'dir.son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.

muvatta, imam malike aittir. müsned ise ahmed b. hanbele aittir.

peygamberimiz peygamber olmadan önce hılful fudul denen bir cemiyete katıldı. zulme karşı kuruldu. peygamber olduktan sonra böyle bir şeye çağrılsam hemen katılırım demektedir.

mesalihi mürsele:Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan durumlar? olarak tarif edilen fıkıh usulü terimidir.

günümüzde en fazla müntesibi olan din hristiyanlıktır.

Ayetler tevkifi olarak yani peygamber tarafından sıraya konmuştur.

Cami:İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur'an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.

Fıkh usulü:Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine denir.

Kurandan önceki kitapların geliş sıralaması:Tevrat-Zebur-İncil

Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)'ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.

Musannef:tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere 'musannaf' denir.

Müstehab: yapılması güzel olan şey demektir.hz. peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı,ashabında yapılmasını güzel gördüğü şey demektir.

Müttefekün aleyh: Buhari ve müslimdeki ortak hadisler için kullanılır.

Cerh:Hadiste ravinin adalet ve zabt yönünden kusurlu vasıfları sebebiyle reddedilmesidir, ta'dil ise tam tersidir.

Müdelles hadis:Zayıf hadîs çeşitlerinden biri; râvisi tarafından bir kusuru gizlenerek ve bu kusurun bulunmadığını vehmettirecek şekilde rivâyet edilmiş hadîs.

Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Mütevatir olmayanlar ise ahad haberdir.

Müdrec hadis: râvisi tarafından isnadına veya metnine hadisin aslında olmayan bazı sözler sokuşturulmuş olan hadis demektir.

Nizamiye medreseleri selçuklu sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.

Mevkuf hadis: isnadı sahabede biten hadislere denir.

Merfu hadis: isnadı peygamberde biten hadisler

Maktu hadis: İsnadı tabiinde biten hadisler.

Mebsut, İmam Serahsinin eseridir.

Muvafakat, imam şatıbinin eseridir.

İslam Konferansı örgütü 1969 da fasın başkenti rabatta kuruldu. 57 üye ülke vardır.

medeniyetler ittifakı girişimine öncülük yapan iki ülke ispanya ve türkiyedir.

Entegrasyon: Bütünleşme ve uyum manasına gelir.

Müslümanların ilk hicret yeri habeşistanın bugünkü ismi etyopya dır.

Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dini mahiyeti olmayan manasına gelir.

Nihilizm:Hiçcilik.

Oryantalizm: Doğu bilimi, Şarkiyatçılık. Doğu kültürünü inceleyen batı merkezli çalışma alanlarına verilen isim.

Mondros mütarekesi 30 ekim 1918 de imzalandı.

Sivas kongresi 4-11 eylül 1919 gerçekleşti.

Tahkiki iman: delillere, bilgiye araştırmaya sorgulamaya dayanan imana denir.

Tefsirin tedvini, yazılı hale getirilmesi hadis içerisinde başladı.

Tahaddi ayetleri: Kuranın bir benzerinin getirilemeyeceğini söyleyerek meydan okuyan ayetler.

Müteşabih:Birden fazla manaya gelen, manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan,açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere denir.

Mihne olayları Kuran mahlukmudur değilmidir tartışması etrafında gerçekleşmiştir.

mest üzerine mesih müddeti alınan abdestin bozulmasıyla başlar.mukim için 24 saat, seferi için 72 saattir.

namazda niyeti dil ile söylemek müstehabtır.

Sahibi tertip:Kazaya kalan namaz sayısı 5 i geçmeyen kimseye denir.

Ramazan son gün itikafa girmek kifai olarak sünnettir.

teşrik tekbirlerini ve kadei ahireyi imam yapmasada cemaat yapar.

Günümüzde oruç keffareti sıralaması aralıksız iki ay oruç tutmak, 60 fakiri doyurmak veya giydirmek şeklindedir.

Cenaze namazında sela vermek vaciptir.

120 koyunu olan 1 koyun zekat verir.

Öşür:toprak mahsulleri için verilen zekat.

Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala malı dımar denir.

Seddi zerai:İslam?da harama, kötü ve zararlı sonuçlaravasıta olan davranışların yasaklanması,kötülüğe, mefsedete götüren yolların kapatılması.

Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)? in bir insan olmasıitibariyle yaptığı, Allah?ü Teâlâ?dan bir tebliğveya Allah?ın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine denir.

mutezileye göre mürtekibi kebira( büyük günah işleyen) imandan çıkar fakat kafir olmaz.

İhfa:Ğunnenin bekasıyla birlikte izhar ile idğam arasında şiddetten uzak bir hal ve keyfiyettir.

Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.

Taabbudi:manası sadece Allah tarafından bilinen emirler.

Mutezileye göre haram rızık değildir.

hadis öğretim ve tetkiki amacıyla kurulan ilk medrese medresei nuriyyedir.

İslam medeniyetinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacına yönelik olarak geliştirilmiş en önemli kurum vakıftır.

Selçuklular döneminde Bağdat, Nişabur,Isfahan, Rey, Merv, Belh, Herat veMusul gibi büyük merkezlerde kurulmuş olan medreselere genel olarak Nizamiye medresesi denir.

Ahmed yesevi; Divanı Hikmet

Ahîlerin el kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere fütüvvetname denir.

Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.

ilk müslüman türk devleti idil (Volga) dır.

Garanik:Hz. Peygamberin Ka?be?de sesli olarak Necm suresini okuması üzerine orada bulunan müşriklerin dinledikleri Kur?an?ın tesiriyle secde edip sonra da ?Biz putlarımızın övüldüğünü zannederek secde ettik?dediklerini konu edinen olay.

Ridde savaşları: Hz. ebu bekrin ilk yıllarında dinden dönen ve zekat vermeyenlerle yaptığı savaşlar.

3.Selim:Nizamı Cedid

Mustafa kemal sakarya savaşı öncesi tbmm'den başkomutanlık yetkisi aldı.

türk tarihinin ilk yazılı eseri orhun kitabeleridir.

türkiyedeki en etkili dış kuvvet rüzgarlardır.

Medeniyetler İttifakı Forumu?nun ikincisi 6?7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Bir Birleşmiş Milletler Teşkilâtı projesi olan Medeniyetler İttifakı?nın eşbaşkanlığını Türkiye-ispanya yapmıştır.

Martin luther öncülüğündeki reform hareketi 16. yy.da başladı.

Hinduizmin en eski en temel kaynağı Vedalar'dır.

Abadile: İlimleri ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abdullah isimli 4 sahabi için kullanılır. bunlardan Abdullah b.abbas, Abdullah b. ömer ve Abdullah b. Zübeyr abadiledendir.4. kişide şüphe var. Ahmed b. hanbel ve bazı alimlere göre 4. isim Abdullah b. Amr ibn as; Hanefilere göre Abdullah b. mesuddur.

Ayanı sabite: Dış alemde var olan eşyanın görünür hale gelmeden önce Allahın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti.

Adventizm: Hz. İsanın birkez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir hristiyan mezhebin adıdır.

Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.

Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.

Akıle: Arapçada bağlayan engelleyen anlamına gelir.diyeti ödemeyi üstlenen veya diyet ödemekle mükellef tutulan şahıslara denir.

Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu edinir.

Ali İsnat: Hadisi en kısa yoldan peygambere ulaştıran sahih isnattır. nazil isnat ise tam tersidir.

Altınoluk: Kabenin üzerine konan ve yağmur sularının dışarı akmasını sağlayan altından yapılmış oluktur. buna mizab-ı kabe de denir.

Arasat: Hesap yeri, mahşer yeri, mevkif.

Aşerei mübeşşere: Cennetle müjdelenen on sahabi: 4 halife, talha b. ubeydullah,zübeyr b. avvam, abdurrahman ibn avf,sad b. ebi vakkas,ebu ubeyde b. cerrah,said b. zeyddir. ibn abdilberr istiab adlı eserinde ebu ubeyde b. cerrah yerine Abdullah b. mesudu zikreder.

anlamlı en kısa ayet müdhemmeten:yemyeşil; en uzun ise bakara 282 borç ayeti.

Ayise: lafzen ümidini kesmiş demek. ıstılahta belli bi yaşa gelip tamamen adetten kesilmiş kadına kullanılır.

Aynel yakin: duyu organlarının deney ve gözlemlerine dayanarak elde edilen bilgiye denir.

beytülmamur. 7. semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere 70 bin meleğin her gün ziyaret edip ibadet ettiği bir mabettir.

diyanet 1986 da ekim ayının ilk haftasını camiler haftası ilan etti.

Celse: İki secde arası oturuş.

İstirahat celsesi:İkinci secdeden sonra ayağa kalkmadan yapılan oturuş,hanefi ve malikide mekruh, şafi ve hanbelide sünnettir.

Yemame savaşında pek çok sahabi şehit olunca hz. ömerin teşvikiyle ebu bekr kuranı mushaf haline getirme vazifesini zeydb sabit başkanlığında bir komisyona verdi.

Hanefiler Arafatta öğle ile ikindi ve müzdelifede akşam ile yatsı dışında cemi kabul etmez. hanefiler şekli/suni cem yapabilir. bir namazı öteki namazın vaktine çok yakın kılarak yapar bunu.

Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirdir. selam ise vaciptir.

Cennetül mualla: dedesi,amcası ve eşi hatice annemiz bu mezarda yatmaktadır.

Cerh ve tadil bakımından raviler, metaini aşere ya da tan sebebleri denilen on konuda incelenir. 5i adaletle 5i de zabpta ilgilidir.

adaletle ilgili olanlar: 1) Kizburravi: Yalan, 2)ithamurravi bilkizb: yalancılıkla suçlanması, 3) Fıskur ravi: günah işlemesi, 4) Bidatür ravi: bidatçı olması, 5) Cehaletür ravi: tanınmaması

Zabtla ilgili olanlar: 1)Fart-ı Gaflet: dalgın olması, 2) Kesret-i galat: çok yanılması , 3) vehmür ravi: zanna dayalı hata yapması, 4) Muhalefetüs sikat: Sika raviye muhalefet etmesi, 5) sui hıfz: hafızasının zayıf olması.

Cevamiul kelim: peygamberin az sözle çok şey ifade etmesi.

Delk: Abdest ve gusülde uzuvların ovulması.

Dirayet tefsiri: Kuran ayetlerini ayet ve hadislerle açıklamakla yetinmeyip dil,edebiyat vs. dayanarak akıl ve ictihadla yapılan tefsirlerdir. rey tefsiri de denir.Örnekleri: 1) Fahreddin razi: Mefatihul gayb, 2) Beydavi'nin Envarut tenzil ve esrarut tevil, 3) Nesefinin Medarikut tenzil ve hakaikut tevil.

ehli salib: 11. yy.ın sonlarında Avrupanın kudüsü kurtarma sloganıyla türkleri anadoludan atmak ve tüm ortadoğuyu ele geçirmek için başlattığı askeri harekata katılanlara verilen bir isimdir.

Emsalul kuran: Kuranın meselleri.

Fevat: hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.

Garibulhadis: hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere denir.

Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir.ilmin öncüsü Abdullah b. abbastır.

Hakkal yakin. Yaşayarak elde edilen bilgidir. tatmayan bilmez.yakin ifade eden bilgilerin en yüksek mertebesidir.

Hünsa: erkekmi kadınmı olduğu belli olmayankimse.erkeklik dişilik yönünden biri ağır basmıyor ve tercihte bulunamıyorsa buna hünsai müşkil denir.

ihtikar:karaborsacılık.

Kudsi hadis:Hz. peygamberin Allaha nispet ettiği hadisler. manası Allahtan sözleri peygamberdendir. bu konuda muhyiddin ibn arabinin mişkatül envar adlı eseri var.

Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur.bunlar Dariminin süneni, imam malikin muvattası ve ahmed b. hanbelin müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.

İslam aleminde ilk medreseyi kuran türk emirlerinden nisabur hakimi emir nasr ibn sebuktekindir.

melaikei hazene: Cennet ve cehennem kapılarında bekleyip müminlere müjde kafirlere kötü haberi veren meleklerdir.

Keribiyyun:arşın etrafında bulunan melekler.

Melaikei muakkıp: insanları önlerinden ve arkalarından izleyen melekler.

Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.

Miun: ayet sayısı 100 den fazla olan sureler.

Mudal hadis: senedinde birbiri ardınca iki ravi düşen hadise denir.

Mutezilenin 5 temel prensibi: 1) Tevhid 2) adalet 3) Vad vaid 4) elmenzile beynelmenzileteyn 5) emri bil maruf ve nehyi anil münker

Muavvizateyn:felak-nas sureleri; muavvizat ise:ihlas,felak ve nas sureleri.

Muhadram: hem cahiliye hem de peygamber zamanında yaşamış ancak peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen müslümanlara verilen isimdir.

hucurat suresinden buruç suresine kadar olan surelere tıvalı mufassal, buruçtan leyl suresine kadar evsatı mufassal, leyl den nas suresine kadar kısarı mufassal denir.

Müşkilul hadis.hadislerde anlaşılması zor olan ya da birbirine çelişkili gibi görünen ifadeleri konu edinen hadis dalıdır.

Mutunu erbaa:hanefi fıkhında 4 ana kaynak eser.1) nesefinin kenzüd dekaiki, 2) Mevsılinin muhtar, 39 tacuşşeria mahmudun vikayesi ve 4 ) Saatinin Mecma adlı eserleridir.

İmam muhammedin tevatür veya şöhret derecesinde nakledilen eserlerine zahirur rivaye denir.bunlar kadar sağlam olmayan bir rivayet yoluyla nakledilen eserlerine ise nadirur rivaye denir.

Zahirur rivaye:1) el asl(mebsut) 2) camiussağir 3) camiulkebir 4) siyerus sağir 5) siyerül kebir 6) ziyadat ve ziyadatüz ziyadat,

Nadirur rivaye: 1)rakiyyat 2) keysaniyyat 3) cürcaniyyat 4) haruniyyat 5) el hiyel vel mearic .

Panteizm: allah ile alemi bir ve aynı gören düşünce akımı.

rivayet tefsirleri:1) taberi: camiul beyan an tevili ayıl kuran 2) ibn kesir: tefsirul kuranil azim.

sahihan: buhari ve üslimin iki hadis kitabına birden bu ad verilir.

selbi sıfat: Allahın ne olmadığını ve neler yapmadığını ifade eden sıfatlar.

selefiyenin temel prensipleri: 1) takdis: Allahı şanına layık olmayan şeylerden tenzih etmek 2) tasdik: kitab ve sünnetin verdiği şekilde Allahı vasıflandırmak 3) aczi itiraf: Müteşabih ayetler bilinemez. 4)sukut: müteşabih ayette susmak 5) keff:müteşabih ile kalben dahi meşgul olmamak 6) marifet ehline teslim: müteşabibi bazıları bilebilir. 7) imsak: müteşabihi tevil ve tefsir etmekten kaçınmak.

Talmud: sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.

işari tefsir:tasavvufi tefsir.

Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden faydalanmak.

tevratın bölümleri. tekvin,huruç,tevrat,sayılar ve tesniyedir.

ulul azm peygamberler: Hz. nuh,ibrahim,musa,isa ve muhammed.

ilk vahiy katipliğini mekkede abdullah b. sad, medine de zeyd b. sabit yaptı. başlıca vahiy katipleri: 4 halife, muaviye, amr b. el As, muaz b. cebel, übey b. kab, muğire b. şube, şurahbil b. hasene,halid b. velid....

yemini lağv: bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. keffaret gerekmez.

yemini ğamus: yalan yere, bile bile yapılan yemin.

yemini münakid. mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.

zelle.peygamber hataları.

Zıhar: erkeğin eşine onu kendine haram kılmak için sen bana anamın sırtı gibisin demesidir.keffareti: köle azat etmesi, buna gücü yetmezse 60 gün peşpeşe oruç tutması, buna da gücü yetmezse 60 fakiri doyurmaktır.

Zati sıfatlar: 1) Vücud:Var olmak 2) Kıdem:Başlangıcı olmamak 3) beka:Sonu olmamak 4) Muhalefetün lil havadis: Sonradan olanlara benzememek 5) vahdaniyyet: Bir olması, eşi ve benzeri olmaması 6) Kıyam bi nefsihi: Varlığı kendinden olmak

Subuti sıfatlar: 1) Hayat 2)semi 3)Basar 4)İrade 5)ilim 6)kudret, 7)kelam 8)tekvin:yaratmak.

Zebur: yazılı şey ve kitap manasına gelir.

İrhas:peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü şeyler.

meunet: yüce allahın veli olmayan bir kulunu içinde bulunduğu sıkıntıdan olağanüstü bir şekilde kurtarmasıdır.

istidrac:kafir ve günahkarların isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü şeyler.

İhanet: kafir ve günahkar kişiden isteğine aykırı bir şekilde meydana gelen olağanüstü hadiseler.

Hissi mucize: duyu organıyla algılanabilen olağanüstü hadiseler.ayın yarılması gibi.

mizan:ilahi terazi.

araf: cennetle cehennem arasında bulunan yüksek kısımdır.

Kader:Allahın ezelden ebede kadar olacak şeyleri bilip takdir etmesi, kaza ise bunların yeri ve zamanı gelince yaratılmasıdır.

İcma: Hz.peygamberin vefatından sonraki herhangi bir devirde şeri bir meselenin hükmü konusunda müctehidlerin fikir birliği etmesidir. her müctehid aynı yönde kararlarını tek tek açıklarsa sarih icma olur; bazıları görüşlerini açıklar diğerleri sessiz kalır aksi bir görüş belirtmezse bu sukuti icma olur.

Kıyas: Kitap ve sünnette hükmü bulunmayan fıkhi meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek.

Kıyasın rukunleri: 1)Asl:hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhi olay, 2) Fer: hükmü belirlenmemiş olay, 3) Aslın hükmü; asl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer e uygulanacak hüküm. 4) İllet: Asla ait olan hükmün konmasına esas teşkil eden özellik

istihsan: müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi. genelde hanefi ve malikiler kullanır.

İstislah(Mesalihi mürsele) : daha çok malikiler kullanır.

istishab: daha önce varlığı bilinen durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmedir.

seddi zerai: kötülüğe giden yolların kapatılması. maliki ve hanbeliler sık kullanır.

rey: sözlükte şahsi görüş, kanaat. ıstılahta ise, hakkında açık bir nas bulunmayan fıkhi bir meselede müctehidin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüştür.

İctihad sözlükte,zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda kişinin olanca gayreti göstermesi, ıstılahta fakihin şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarmak için olanca gayreti sarfetmesidir.

Vazi hüküm:İki durum arasında Şariin kurduğu bağ. sebeb, şart ve mani şeklinde üçe ayrılır. 1) Sebeb:Şariin varlığını hükmün varlığı yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı durumdur. (Rukun: birşeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden şey.) 2) Şart: Bir hukuki sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan ve onun yapısından bir parça teşkil etmeyen fiil veya vasıftır. 3) Mani: Varlığı sebebe hüküm bağlanamaması veya sebebin gerçekleşememesi sonucunu doğuran durumdur.

Müfsid: Başlanmış bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan eksikliktir.

Teklifi Hüküm: Şariin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmamada serbest bırakmasıdır. Farz,vacip,mendup,mubah,tenzihen mekruh,tahrimen mekruh,haram şeklinde yediye ayrılır.

Farz:Allahın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istediği fiil; vacip ise kati değil zanni bir delille yapılmasınıkesin olarak istediği fiildir. Mendup, Yapılması teşvik edilen yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen fiildir. Mendubun içine sünnet ve müstehab girer. ( Sünneti müeeked: peygamberin devamlı yaptığı nadiren terkettiğ;Sünneti ğayrı müekked: bazen yapıp bazen terkettiği sünnettir. Zevaid: İnsan olması sebebiyle yaptığı, dini anlamı olmayan sünnetlerdir.) ( Müstehab: Peygamberin bazen yapıp bazen terkettiği, alimlerin ve salih kulların öteden beri yaptıkları ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara denir.)

Mübah: Yapıp yapmamakta serbest bırakılan fiiller./ Mekruh: Şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir. Tahrimen Mekruh: Bir şeyin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istemekle beraber bu talep haberi vahid gibi zanni bir delille gerçekleşmişse buna tahrimen mekruh denir.Yukarıdaki mekru tanımı aslında tenzihen mekruh için kullanılır. Haram ise Şariin bir fiilin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yasakladığı fiildir.

Haram iki türlüdür.1) Haram liaynihi: Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle baştan haram olan fiildir. 2) Haram liğayrihi: Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiildir.

Azimet: herhangi bir zarurete bağlı polmaksızın ilkten konmuş olan ve her mükellefe normal durumlarda ayrı ayrı hitab eden asli hükümdür. Ruhsat ise, herhangi bir zaruret sebebiyle azimetin hükmünün terkedilebilmesi durumudur.

Mai müstamel: abdest,gusul gibi hükmi temizlikte kullanılmış sudur.

eşek ve katırın artığı şüphelidir.bunlarla abdest almak zorunda kalırsak ayrıca teyemmüm yaparız.

Diğer üç mezhepte abdeste başlarken niyet farzdır.hanbelide besmele farzdır.tertib yani farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması şafi ve hanbelide farzdır. muvalat yani abdest işlemlerinin ara verilmeden yapılması maliki ve hanbelide farzdır. Caferiler ayağın yıkanması değil meshedilmesi farzdır der.

Mestle 6 km yürünebilmeli ve topuktan aşağı kısmında üç ayak parmağı girecek delik yırtık bulunmamalıdır.

Şafiler cünüpluk için şehvetle gelmeyi şart koşmaz.

Gusulde delk yani ovalama ve muvalat yani ara vermeden yapma maikilere göre farzdır.

teyemmümde niyet farzdır.

Farzlara bağlı olmaksızın Allah rasulunun değişik zamanlarda nafile olarak kıldığı regaib namazlar gönüllü olarak kılındığı için tatavvu namazlar olarak da adlandırılır. Farzlara bağlı kıldıkları ise revatib adını alır.

Hanefide isfar yani sabah namazını oralık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır. sadece kurban bayramının ilk günü müzdelifede bulunan hacıların o günün sabah namazını tağliste yani fecri sadık doğar doğmaz karanlıkta kımak faziletlidir. diğerlerine göre her zaman tağliste kılmak daha iyidir.

namazda tadili erkan vaciptir.ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.

ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.

Muhazatün nisa: kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.

Tek başına namaz kılana münferid, imama uyarak kılana muktedi denir.

Müdrik: Namazın tamamını imamla kılan kişi./ lahik: namaza imamla başlamış ama namaza ara vermek zorunda kalmış kişi./ Mesbuk ise imama namazın 1. rekatinin rukusundan sonra yetişen kişidir.

Kefeni sünnet: Erkek için Kamis,izar ve lifafe;kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür.

kefeni kifayet:erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.

kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.

haram ayların perşembe cuma ve cumartesi günleri oruç tutmak ve zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmakl tavsiye edilmiştir. Savmı davud ise bir güntutup bir gün yemektir.en faziletli oruçtur.

ramazan bayramı 1. gün ve kurban bayramı günleri oruç tutmak haramdır.

Nema: Zekatın şarlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. havelanül havl ise malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.

Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.

Rikaz:yer altındai maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.

zekat için hayvan saime olmalı yani senenin çoğunu meralarda otlayarak geçirmelidir.yemle beslenen hayvana ise malufe, ziraat nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvana ise amile denir.

devede 5ten 9a kadar 1 koyun, 10dan 14e kadar 2 koyun, 15ten 19a kadar 3 koyun gerekir. sığırda 30dan kırka kadar 2 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı; 40tan 60a kadar 3 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı gerekir. koyunda 40tan 120ye kadar 1 koyun, 121den 200e kadar 2 koyun, 200den 399 kadar 3 koyun gerekir.

Fıtr sadakası ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kişiler için verdiği bir sadakadır.

haccın geçerlik şartları: 1) Hac niyetiyle ihrama girmek 2)özel mekan 3) özel zaman

İhramın rukunleri: Niyet ve telbiyedir.

Mikat yerleri: 1) Zulhuleyfe: Medine tarafından gelenlerin ihram yeri.mekkeye en uzak burasıdır.hz. peygamber veda haccında halen Ahbarı Ali denen bu yerde ihrama girmiştir.

2) Cuhfe: Mısır ve Suriyeden

3) zatuırk. ırak , 4) Karnulmenazil. necid ve kuveyt

5) yelemlem: yemen ve hindistan yönünden gelenlerin mikat yeridir.mekkeye en yakın mikat da budur.

Haccın farzları ihram,arafat vakfesi ve ziyaret(ifaza) tavafıdır.

haccın asli vacipleri. say, müzdelife vakfesi,şeytan taşlama, halk veya taksir(saçları kısaltma) ve veda (sader) tavafı olmak üzere 5tir.

Remyi cimar:Şeytan taşlama işlemi.

ilk tehallül: Cinsel ilişki dışında yasaklar kalkar. saçların traş edilmesiyle başlar. ikinci tehallülde ise cinsel ilişki dahil tüm yasaklar kalkar. ziyaret tavafının yapılmasıyla olur.

Umrenin farzları ihram ve tavaftır.

sahih ilmam: Umre ile hac arasında herhangi bir sebeble memlekete dönmek.

Hedy:hac ve umre menasikiyle ilgili kesilen kurbana denir.Kurban bayramı dolayısıyla kesilene ise udhiyye denir.

Cinayet:İhramlıyken harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına denir.

Kurban için koyu ve keçi 1 yaşını ama koyun gösterişli ise 6 aylık olabilir,sığır için 2 yaş ve deve için 5 yaş şartı aranır.

kurban bayramın 3. günü akşama kadar kesilebilir,şafiye göre 4. gün de kesilebilir.

Akika kurbanı hanefide mübahveya mendupken diğerlerinde sünnet, zahirilere göre vaciptir.

Adam öldürme keffareti, mümin bir köle azad etmek buna gücü yetmezse 2 ay peş peşe oruç tutmaktır.

hacda traş olma keffareti; 3 gün oruç veya 6 fakiri doyurmak yada bir koyun kurban etmektir.

Rici talak: kocaya yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşama türüdür.

Bain talak: kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.

Karşılıklı rıza ile boşanmaya muhalea veya hul denir.

mahkemeye boşnma için başvurmaya tefrik denir.

Lian: karısına zina etti deyip bunu ispat edemeyen karı kocanın karşılıklı lanetleşmesididr.

İla: Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına yemin etmesi, adamasıdır.

Teokrasi: Din temelli devlet türü; Bizantinizm ise siyasal otoritenin dini otoritenin önüne geçmesi ve onu himayesine almasıdır.

Ariyet: bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesi, türkçede bu akde iğreti sözleşmesi de denir.

Karz: geri ödenmek üzere birine verilen mal, borç.

Hibe: bir malın bedelsiz olarak başkasına temlikidir.

havale. borcun bir kimsenin zimmetinden başka bir kimsenin zimmetine nakledilmesidir.

Şüfa: Sahibine, satım akdine konu olan bir akarı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi vermedir.

kefalet. Kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine birleştirilmesidir.

vedia: emanet mal.

lukata:buluntu mal.

Hisbe teşilatı: İslam toplumunda genel ahlakı ve kamu düzenini sağlardı. muhtesib denen görevliler vardı.

diyanet dergisi 1962 de çıkmaya başladı.

istilam:haceri esvedi selamlamak.

TECVİD KONULARI

Lahn: Hata. 1) Lahnı celi: hemen herkesin anlayabileceği okuyuş hataları. 2) Lahnı hafi: ancak işin uzmanlarınca farkedilebilecek hatalar.

sukun: harekesizlik demektir.alameti cezmdir. 1) sukunu lazım.durulduğunda ve geçildiğinde var olan sukuna denir. 2) sukunu arız: durulduğunda açığa çıkan geçildiğinde ortadan kalkan sukundur.

Med, uzatmak demektir. Asli med,med harfinden ayrılmayan meddir ki buna tabii med de denir.Feri med ise, kendisinde asli meddin miktarını artıracak başka bir sebebin bulunduğu meddir ki buna mezid med de denir. kasr ise kısaltmak demektir.kelimenin herhangi bir harfini uzatmadan okumak demektir.

Feri med, meddi muttasıl ve munfasıl olarak ikiye ayrılır: 1)Meddi muttasıl: harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir ve bu ikisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Mesela: Caaaae kelimesi.uzatılması vaciptir. En az bir elif daha uzatılmalıdır. 2)Meddi Munfasıl:Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir ve ikisi farklı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur, uzatılması caizdir. mesela: Ya eyyühellezine kelimesi. 3) Meddi Lazım: Harfi medden sonra sebebi medden sukunu lazım gelirse meddi lazım olur ve 4 elif uzatılması vaciptir.mesela fatihada veledaallin. 4 kısma ayrılır. kelimede olur ve şeddeli olursa kelimei musakkal:veleddallin gibi. kelimede olur ve cezmli olura kelimei muhaffef: eelene leimesi gibi; harfte olur şeddeli olursa harfi musakkal: laaammim gibi.harfte olur cezm olursa harfi muhaffef: miiim gibi. 4) Meddi Arız: harfi medden sonra sebebi medden sukunu arız gelirse meddi arız olur ve 1ile 4 elif arası okumak mümkündür.mesela alemine kelimesinde durulursa. burada son harekeye göre çeşitli vecihler vardır.son hareke fetha ise 3 vecih caiz: tul,tevassut ve kasr; son hareke kesre ise 4 vecih caizdir: tul,tevassut,kasr ve revm. (Revm: sebebi med olan sukunun geldiği harfin harekesini gizli bir ses ile istemeye veya belirtmeye denir.): son hareke damme ise 7 vecih caizdir: tul,tevassut,kasr,revm,tul ile işmam, tevassut ile işmam ve kasr ile işmam.( İşmam: harfin ötre olan harekesine dudakları yumarak işaret etmektir.

Meddi lin: Bir kelimede lin harfleri vav ve ye'den biri bulunur, hemen ardından da med sebeblerinden olan sukun bulunursa meddi lin olur. mesela fil suresinin sonları: vessayf diye durulduğunda...Meddi line sebeb olan sukun, lazım sukun ise meddi lini tul ( 4elif) ve tevassutla ( 2elif) okumak caizdir, kasrla okunmaz.. meddi line sebeb olan sukun, sukunu arız ise tul,tevassut ve Kasr (1 elif) ile okunabilir.

İdğam: sakin bir harfi müteharrik bir harfe doğrudan veya çevirip katarak okumaktır.

1) İdğamı Misleyn: mahreç ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi saki ikincisi harekeli olarak yan yana bulunursa olur. sakin be'nin harekeli be'ye, te nin te ye, cimin cime uğraması.... nun ile mim de gunnede yapılır.bunlarda idgamı misleyn maal gunne denir.

2) idgamı mütecaniseyn.Mahreçleri aynı sıfatları farklı harflerden birincisi sakin ikincisi harekeli gelirse olur. üç mahreçte sekiz harfte olur: a) Be ile MİM arasında, Kuranda tek misali var. ya buneyyerkeb meane şöyle okunur: ya buneyyerkemmeana. sakin be mime dönmüştür. b) ZI-Zel-Se( Peltek) arasında ve c) TI-DAL-TE arasında olur

3) İdgamı mütekaribeyn.mahreç ve sıfat bakımından birbirine yakınlığı bulunan şu harfler arasında meydana gelir: a) LAM-RA mesela bel rafeallahu şöyle okunur: berrafeallahu lam raya dönüştü. b) GAF-KEF arasında c) Sakin nun ve LAM-MİM-YE-VAV-RA arasında.bu çeşit ileride sakin nun ve tenvinde de karşımıza çıkacak.

Sakin nun ve tenvine ait hükümler:

1) İhfa: lügatte gizlemek demektir. izhar ile idgam arası bir olaydır. sakin nun veya tenvinden sonra 15 ihfa harfinden biri gelirse ihfa olur.

2) İzhar: lügatte açığa çıkarmak, ortaya koymaktır. sakin nun ve tenvinin tabii bir şekilde okunmasına denir. sakin nun veya tenvinden sonra izhar harflerinden biri gelirse izhar olur.

3) İklab: lügatte çevirmek, bir halden başka bir hale döndürmek demektir. sakin nun veya tenvinden sonra BE harfi gelirse iklab olur.sakin nun veya tenvin halis mime çevrilir. mesela min badi şöyle okunur. mimbadi.

4)İdgam:sakin nun veya tenvinden sonra YE-MİM-NUN-VAV-LAM-RA harflerinden biri gelirse idgam olur.gunneli ve gunnesiz kısımları vardır: a) İdgamı meal gunne: sakin nun ve tenvinden sonra YE-MİM-NUN-VAV harflerinden biri gelirse gunneli idgam olur. b) İdgamı bila gunne: sakin nun ve tenvinden sonra LAM-RA harfinden biri gelirse gunnesiz idgam olur.

SAKİN MİME AİT HALLER.

1)İdgamı misleyn meal gunne.sakin mimden sonra mim gelirse olur.

2) ihfa-i şefevi(dudak ihfası). sakin mimden sonra BE harfi gelirse olur.

3) İzhar: sakin mimden sonra MİM ve BE dışında bir harf gelirse olur.

Harfi taife ait hükümler: 1) İdgamı şemsiyye: eşşemsu kelimesine bakalım. burdaki lam okunmuyor. buradan çıkarabiliriz idgamı şemsiyeyi. 2) İzharı kameriye: elkameru kelimesine bakalım.burda lam okunuyor.lam okunanlar izharı kameriye oluyor.

RA HARFİ:

1) RA kalın(tefhim ile) okunduğu yerler: a) harekesi fetha ve damme olursa: RA-RU gibi. b) ra sakin kendinden önceki harfin harekesi fetha ve damme olursa: erhame-murdifine gibi, c) ra sakin radan önceki harfin harekesi sakin ise bir önceki harfin harekesi fetha veya damme olursa: velasr, elkadr gibi, d) Ra sakin ve kendisinden önceki harfin harekesi arızi kesra (bir evveli ile okununca ortadan kalkan kesra) olursa: ircii,irkeb,irteda gibi. e) ra sakin kendinden önceki harfin harekesi kesra olur ve ra'dan sonra hurufu istila diye adlandırılan NOKTALI HA-SAD-DAD-ĞAYN-TI-KAF-ZI harflerinden biri bulunursa: irsaden, kırtasin,firgatin...

2) RA ince (terkik ile) okunduğu yerler: a) harekesi kere olursa . ri gibi, b) ra sakin ra dan önceki harf kesre olursa: fekebbirhu,mirfegan.. c) ra sakin radan önceki harfte sakin olur ve daha önceki harfin harekesi kesre olursa ince okunur. hicr, bikr gibi d) ra sakin olur kendinden önce lin harflerinden ye bulunursa: seyr,hayr gibi

3) RA hem ince hem kalın okunduğu yerler: a) ra sakin bir önceki harfin harekesi kesreli olursa ve ra dan sonra hurufu istiladan gaf bulunursa; kullu firgın gibi. b) ra sakin, bir önceki har hurufu istiladan SAD veya TI olur ve daha önceki harfte kesreli olursa : misr,gıtr gibi, c) Kurandaki şu kelimelerin de hem ince hem kalın okunabileceğine cevaz verilmiştir. en esr (sin harfiyle), feesr (sin), ize yesr (sin).

Kalkale: lügatte ırgalamak, sarsmak demektir.tecvidde ise kalkale sıfatına sahip olan harflerin sukunlarının mahreçlerine çarpılarak okunmasıdır. harfleri gutbu cedin kelimesindeki GAF-TI-BE-CİM-DAL harfleridir.

Sekte susmak demektir. tecvidde ise tilavet sırasında belli kelimeler üzerinde vakıf söz konusu olmadığı halde nefesi kesmemek şartıyla bir iki saniye sesi kesmektir. 4 yerde vardır: 1) kehf suresi birinci ayet sonunda ıvecen ile gayyimen kelimesinde var.ıvece diye bir iki saniye nefesi kesmeden bekler geçeriz. 2) yasin 52. ayette merganine ile heze ma kelimeleri arasında 3) kıyame suresi 27. ayetmen ile rag kelimeleri arasında 4) mutaffifin suresi 14. ayette kelle bel ile rane arasında var.

Vasl: bir kelimeyi kendinden sonra gelen kelimeden ayırmadan, aralarında durmadan okumaktır. Vakf ise, kelimenin sonunda durarak onu kendinden sonra gelen kelimeden ayırmaktır.

DİGES:Diyanet gençlik spor klubu derneği 2007 de kuruldu.

tertil:Kıraatte, acele etmeden, harfleri ve harekeleri açık bir şekilde, mana ve hikmeti düşünerek, metni tane tane okumak anlamında kullanılan terimdir.

tarihselci yaklaşım:Âyet ve sûrelerin içeriğinin, özellikle de ahkâma dair konuların, bütünüyle Kur?an?ın indiği dönem ve şartların ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki gö¬rüşlerdir.

İslam alimleri içinde sigorta kavramını ilk ele alan alim ibn abidindir.

hilye:Hz. Peygamber?in dış görünüşünü, güzel vasıf 53. ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere denir.

tanah:yahudilikteki yazılı dini edebiyattır.

meşşai ekolün ilk filozofu kindi dir.

hitabet:Suhulet ve fesahatle îrâd-ı nutk etmek hassesi?dir.

Allah?ın Kur?ân?da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesi antropomorfist bir dil kullanıldığını gösterir.

tevil:Meşru bir sebep veya delilden ötürü âyeti zahirî manasından alıp, kendisinden önce ve sonraki âyete mutabık, kitâb ve sünnete uy¬gun manalardan birine hamletmeye denir.

Kur?an?ın herhangi bir hüküm getirmediği konuda sünnetin bir hüküm ortaya koyması Sünnet-Kur?an ilişkisinde teşri kavramıyla ifadse edilir.

mehri müsemma: Nikah sırasında belirlenen mehir.

velayet:Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine denir.

riben nesie:?vade karşılı¬ğında alacağın miktarının arttırılması.

eda ehliyeti:Temelini akıl ve temyiz gücü teşkil eden ve kişinin dinen, hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşu anlamına denir.

?Vitir namazı, fıtır sadakası, namazda Fatiha?nın okunması? gibi meselelerin hükmü¬nün Hanefilere göre vacip olmasının sebebi delilin zanni olmasıdır.

mutezileye göre amel imandan bir cüzdür.

gazali,İslam dünyasında Meşşâiliğe bir tepki mahi¬ yetinde ortaya çıkan, kendisine has yapısı ve özellikleriyle tasavvuf, kelâm, hukuk, mantık, ahlâk ve felsefeyi etkileyen düşünce ekolünün sahibidir.

islami kaynaklarda vahye dayanan dinler için milel diğerleri için nihal kavramı kullanılır.

agnostizm:Metafizik hakikatler insan zihni tarafından bilinemezler. Dinin ve felsefenin izah etmeye çalıştığı konular bilimsel yöntemlerle doğru¬lanmadıkça bilinemezlikleri devam eder. Bu durumda konuşmak yerine susmak tercih edilir.

hasen hadis:Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya dabirkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis.

şemail:Hz. Peygamber?in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzıgibi konuların ele alındığı kitap.

sünen:Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş, merfu nitelikli ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplara denir.

ruhul beyan işari tefsirdir.

nezair:?Kur?an-ı Kerim?de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi? anlamında kullanılan kavram.

Kur?an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhret bulan sahâbî kabul ahbar dır.

Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayan ifadelerle ilgili ilme müşkilul kuran denir."

haraci arazi:Müslümanlar tarafından fethedilip, belirli bir vergi karşılığında eski sahiplerinin elinde bırakılan gayr-i Müslimlere ait arazilere denir.

Muhkem ve müteşâbih lafızlarının birlikte geçtiği ayet aşağıdaki surelerden ali imran da geçmektedir.

Hadisleri ilk defa tedvin eden tâbiî ibn şihab ez zührüdür.

imam maturidi eseri kitabut tevhid.

ehli sünnete göre ?Allah'ın sıfatları zatının ne aynı ne de gayrıdır?.

İnsanın doğuştan aşkın bir varlığa inanma duygusuyla yaratılmış olması fıtratla alakalıdır.

ganimetlerle ilgili sorulan soruların cevabı ve taksimat şeklini bildiren ayetler enfal suresindedir.

Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın mehr-i misil alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı?nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun maddesi 633 tür.

usulud din kelam ilmi ile eş anlamda kullanılır.

?Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.? fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep muteziledir.

Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri mezhep imamlarından şafi için şöhret kazanmıştır. onun eski ve yeni görüşlerinden dolayı.

hidane:Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesidir

mucemler hadis edebiyatında aler rical olarak tasnif edilmiştir.

27 Ekim 2010 08:37

Mahzun_
Müsteşar Yardımcısı

BAZI TERİMLER VE ANLAMLARI

Haraç Arazisi: İşletenlerden haraç vergisi alınan arazi. Bu arazinin sahibi devlettir, işletenler gayrimüslimdir.

Havaici Asliye: Asli İhtiyaçlar, temel ihtiyaçlar.

Havli Havelan: Nisab miktarına ulaşan bir malın sahibinin elinde bir yıl kalması.

İddihar: Biriktirme, saklama,karaborsacılıkta bulunma.

Müellefei kulub: Müslüman olmadıkları halde, gönüllerini islama ısındırmak için müslümanlar tarafından kendilerine zekat verilen islama meyilli kişiler.

Öşür: Ondabir.

Öşri Arazi: Masrafsız tarım arazisi. Bu araziden elde edilen ürünün onda biri zekat olarak verilir.

Amil: Zekat toplayan memur.

Füruu: Bir kimsenin çocukları, ve onların çocukları. Alt soy.

ZİHAR: Bir kimsenin karısına öfkelenerek "sen bana anamın sırtı gibisin" demek suretiyle onu kendisine haram etmesi.( )

ZERKETMEK: Bir sıvıyı şırınga ile vücuda vermek.

Ru'yeti Hilal: Hilal Halindeki ayın, Yeryüzünden ilk defa görülmesi.

Nezretmek: Adamak.

Münakid: Gelecek zaman ait bir işi yapıp yapmayacağına dair yemin.

Mesammat: Ter çıkmasına ve bedenin teneffüs etmesine yarayan deri üzerindeki gözenekler.

Lağv: Rasgele yemin.

İskatı Savm: Farz veya vacip olan oruçlarını tutmadan ölen kimsenin bu oruçları için verilen fidye.

Fecri Sadık: Tan yerinde güneş doğuncaya kadar devam eden sürekli aydınlık. Gerçek aydınlık.

Fecri Kazip: Tan yerinde güneş doğmadan önce görülen ve kısa bir süre sonra kaybolan geçici aydınlık.

Vatanı Asli: İnsanın doğduğu yer.

Vatanı ikamet: Kişinin oturduğu yer.

Vatanı sükna: Kişinin yolculuk yaptığı yer.

Tekfin: Ölüyü kefene sarma.

Tehlil: Le ilahe illallah cümlesini söylemek.

Şiar: Alamet, nişan,eser, belirti, ayırdedici işaret.

Revatip namazlar: Farz namazlarla beraber kılınan sünnetlere denir.

Rgaib namazlar: Farz namazlara bağlı olmayarak kılınan nafile namazlar.

Lifafe: Cenazenin kefenlenmesinde baştan ayağa uzanan ve izardan uzun olan örtü.

Kamis: cenazenin kefenlenmesinde boyundan ayaklara uzanan örtü.

İzar: Kefenlemede baştan ayağa kadar uzanan örtü.

İskatı salat: Kişinin sağlığında kılamadığı namazların fidyesini vererek namaz borçlarından kurtarıldığının sanılması.

Hazar: İstirahat zamanı,sulh hali.

Cemi suri: Birleştirilecek iki namazdan birincisini vaktinin son anında, ikincisinide tam vakti girdiği sırada kılmak.

Azimet: yola çıkmak, hareket etmek.

Tehir Etmek: Geciktirmek.

İstibra: erkeklerin tuvaletten çıktıktan sonra idrarın tamamen boşalması için bekleyip temizlenmesi.

İstihaze: Rahimden gelmeyip bir hastalık sebebiyle damardan çıkıp tenasül organı yoluyla gelen kandır. Hayızda üçgünden az on günden fazla lohusalıkta da kırk günden fazla devam eden kana istihaze dendiği gibi 9 yaşına girmemiş çocuktan ve 55 yaşını geçmiş kadından gelen kanada istihaze denir.

Teselsül: Birbiri ardına zincirleme devam etme, varlıkların sınırlanıp sonsuza uzanması.

Araz: Kendi kendine var olmayıp, başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

Ayan: Besbelli, apaçık, açık seçik.

İbda: Bir şeyi yokluk alanından varlık alanına çıkarma.

İhtira: Benzeri görülmemiş bir şey ortaya çıkarma.

Hudüs: Sonradan ortaya çıkarma.

Muharrik: Haraket ettirici.

Muhdis: Yaratıcı.

Mümkünil vücud: Varlığı mümkün olan.

Nazariye: Kuran teori.

Samadiyet: Bütün ihtiyaç sahiplerinin yöneldiği varlık, Allahın sıfatlarından biridir.

Selbi sıfat: olumsuz sıfat.

Vacibul vücut: Varlığı zorunlu olan varlık.

Mahzun_

21 Ekim 2010 17:40 Düzenle Sil

hac konusunda çok eksiğim varmış.diyanetin ilmihalinden ayrtıntıl olarak hac konusuna bakıyorum şuan:)

fetihi pişirip rahman ve hucuratıda ezberleyecğim-inşallah- 1 aylık bebeğim izin verirse:)

hüvelbaki

22 Ekim 2010 16:01 Düzenle Sil

Bu konuda doyurucu ve yeterli olabileceğini düşündüğüm bir eser tavsiye ediyorum.Daha öncede yayımlanmıştı ama mbsts sınavına az kaldığı için çok eskikleri vardı kitabın.Kitap,Hac,Kuran,tecvid,Hadis,Siyer,Fıkıh,Akaid,Dinler Tarihi,Eserler,Yeni Teşkilat yasası ve Genel kültür konularını içeriyor.Özet bilgiler yani konu anlatımı ve testlerden oluşuyor.almanızı tavsiye ederim.detaylı bilgi : www.e-imamlar.com veya aofarapca.net veya 543-675 36 72 nolu telefon..

serdareimam

22 Ekim 2010 21:26 Düzenle Sil

bol bol ilmihal okuyorum,ezberlerimi tekrar ediyorum.bu arada arkadaşlar nikah,cenaze duasını ezberleyin.ezberlerinizi özellikle sabah yapın. birde fatih çollak hocadan dinleyerek pekiştirin.Kur'an-ı yüzünden okurken hat yazılı olanından okuyun.Rabbim mülakatta heyecan yapmaktan muhafaza eylesin.

rukiyem1979

23 Ekim 2010 21:42 Düzenle Sil

kkö lere tavsiyem elinizdeki ezberleri haslayın bolca kuran okuyun,,yeni ezbere girişmeyin hani fetih hucurata ,,kafanız karışmasın çok sorun olmaz olmaması,,elinizdekilerin iyi olması asıl önemli olan,,,ve dini bilgi okuyun,,diyanetin ilmihalini iyice okuyun

mevsimbeyaz

23 Ekim 2010 22:28 Düzenle Sil

fetih rahman hucuratın olmaması sorun olmaz olurmu hocam:)kıraatımın iyi olmasına rağmen 80 aldım eğer o ezberlerimde olsaydı belki atanmaya hak kazanacaktım şu an..hucuratın 1,5 sayfasını ezberledim bile hamdolsun...

hüvelbaki

23 Ekim 2010 23:15 Düzenle Sil

Müfredat dediğimiz ezberler mutlaka sağlam olmalı.. Çalışalım arkadaşlar...

***salih***

24 Ekim 2010 12:12 Düzenle Sil

bende de fetih rahman hucurat yoktu,sınavdan düşük aldım. yüzüne okumam fena değildir,yasin mülk nebe de vardı. tecvidi de uygularım. ezber eksik olunca olmuyor. şimdi rahmanı ezberliyorum paşa paşa. sonra da hucuratı ezberleyeceğim inşallah. ama fetih yetişmez,o eksik kalacak. ilmihalden de önceki mülakatta çalışmadığım yerlere çalışacağım. ayrıca sözleşmeli de değilim:(

adige-hll

27 Ekim 2010 00:14 Düzenle Sil

http://forum.memurlar.net/konu/887650/?page=1

-------------------------------------------------------------

arkadaşlar,verdiğim linkte yeterince döküman vardır.sbts sınavı için farklı adreslerden hazırlayıp bir araya getirmiştim.hani bu mülakat sınavında da faydalı olur ümidiyle güncelleyim istedim.

rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun dileklerimle...

--------------------------------------------------------------

D.İ.B BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ?NİN İTİKAD-NAMAZ

SORU VE CEVAP ANAHTARI

S.1:Din Nedir? Kaça Ayrılır?

C.1. Din, akıl sahiplerinin kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir kanundur. İkiye ayrılır:

a) Hak Din (İlâhî veya Semavî Din )

b) Batıl Din (Vahye Dayanmayan Dinler)

S.2: Hak Dinin Özelliklerinden Üç Tanesini Yazın/Söyleyin?

C.2. Hak Dinlerin Özellikleri:

a) Allah?ın görevlendirdiği Peygamberler tebliğ etmişlerdir.

b) Allah?ın gönderdiği, Peygamberlerin tebliğ ettiği kutsal kitabı vardır.

c) Allah?a iman ve yalnız O?na ibadet etmek esasına dayanır.

S.3: İslam Dininin Değişmeyen Esasları Nelerdir?

C.3. İslam Dininin Değişmez Esasları:

a) İtikatla ilgili esaslar: İman esasları, Allah?a iman gibi?

b) Amelle ilgili esaslar: İnsanların yaptıkları işlerle ilgili olanlardır, kimsenin malına

Canına zarar vermemek gibi?

c) Ahlakla ilgili esaslar: Bunlar ahlakın güzelleşmesini, vicdan terbiyesini ve ruhun

yükselmesini amaçlar.

S.4: Mezhep Nedir? Tanımlayınız?

C.4. Mezhep; bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşler demektir.

S.5: Amelde Mezhepler Kaç Tanedir? İsimleri Nelerdir?

C.5. Amelde mezhepler 4 tanedir: Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî.

S.6: İtikadi Mezhepler Kaç Tanedir, Bizim İtikadi Mezhebimiz Hangisidir? Açıklayınız?

C.6 İtikadi mezhepler iki tanedir:

a) Eş?ari,

b) Maturidi.

İtikatta mezhebimiz, Maturidi?dir. Bu mezhebin imamı, Semerkand?ın Maturid köyünde doğduğu için köyünün adıyla anılır. (Ebu Mansur Maturidi) Büyük bir Türk bilginidir. Ehl i Sünnet inancını savunmuş, batıl inançlarla mücadele etmiştir. Amelde Hanefi olanlar, itikatta bu mezhebi benimsemişlerdir.

S.7: Dini Hükümlerin Kaynakları Nelerdir? Bunlardan Sünneti Açıklayınız?

C.7. Dini Hükümlerin Kaynakları; Kitap, Sünnet, İcma? ve Kıyas?tır. Sünnet, Peygamberimizin (S.A.V) söz, fiil ve onaylamalarıdır. 3?e ayrılır:

a) Kavlî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) sözleri ve Hadis-i Şerifleridir.

b) Fiilî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) davranışlarıdır.

c) Takrirî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) yanında bir olay olduğunda ses çıkarmaması ve

tasdik etmesi, onaylamasıdır.

S.8: İmanın Istılahî Tanımını Yapınız?

C.8. İman; Peygamber (S.A.V)? in Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğruluğuna içten ve yürekten inanmak demektir.

S.9: İman Yönünden İnsanlar Kaça Ayrılır? Bir Tanesini Açıklayınız?

C.9. İman yönünden insanlar 3?e ayrılır: Mü?min, Münafık, Kâfir.

Mü?min: Allah?a ve peygamberine inanan, peygamberin, Allah tarafından haber verdiği her şeyin doğru olduğunu yürekten tasdik eden ve bu imanını dili ile de söyleyen kimsedir.

Münafık: Allah?a ve peygamberine, inandığını söyleyip mü?min olarak göründüğü halde kalbiyle inanmayan, içi dışına uymayan kimsedir.

Kâfir: İman esaslarını kabul etmeyen, Allah ve Peygambere inanmayan ve bunu açıkça ifade eden kimsedir.

S.10: Allah?ın Birliğini İfade Eden Bir Ayet Mealini Yazın/Okuyun?

C.10. ? Ey Muhammed, de ki: O, Allah tekdir. Allah her şeyden münezzeh ve her şey O?na muhtaçtır. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O?na denk değildir.(İhlas Suresi,1-4)

S.11: Dört Büyük Melek ve Görevlerini Sayınız?

C.11. : a) Cebrâil (as): Allah?tan peygamberlerine vahiy ve kitap getiren, elçilik yapan melektir.

b) Mikâil (as): Tabiat olayları ile görevlidir.

c) Azrâil (as): Can alan melektir.

d) İsrâfil (as): Kıyametin kopuşunu ve insanların dirilişini başlatacak olan ve ?sur?a

üflemekle görevli melektir.

S.12: Meleklerin Özelliklerini Sayınız?

C.12. Nurdan yaratılmışlardır. Yemez, içmez, yatıp uyumazlar. Yorulmaz ve hastalanmazlar. Gece gündüz Allah?a ibadet eder, emirlerini yerine getirirler. Son derece kuvvetli ve hızlı varlıklardır. Her yere kolayca ulaşır, bizim yapamadıklarımızı yaparlar.

S.13: Allah?ın Sıfatları Nelerdir?.

C.13. Allah?ın Sıfatları; Zâtî ve Subûtî olmak üzere 2 gruptur.

Zâtî Sıfatlar: Vücut, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetün-lil-Havadis, Kıyambi nefsihi.

Subûtî Sıfatlar: Hayat, İlim, Semi?, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.

S.14:Vahyin Terim Manasını Açıklayınız?

C.14. Vahiy; Allah?ın Peygamberlerine, dilediği şeyi özel bir şekilde bildirmesidir.

S.15: Hangi Peygamberlere Ne Kadar Sayfa Gönderilmiştir?

C.15. 10 sayfa = Âdem (as)?a,

30 sayfa = İdris (as)?a

50 sayfa = Şit (as)?a,

10 sayfa = İbrahim (as)?a gönderilmiştir.

S.16:Tevrat ve İncil?in Diğer İsimleri Nelerdir?

C.16. Tevrat?ın diğer ismi Ahd-i Atik, İncil?in diğer ismi ise Ahd-i Cedid?tir.

S.17: Kur?an-ı Kerim Neden Tüm Olarak Nazil Olmamıştır?

C.17. Kur?an-ı Kerim, kısa kısa bölümler halinde, insanların o anki ihtiyaçlarına cevap, hatalarını ikaz, yaptıkları iyi şeylere müjde ve mükâfat olarak 23 senede indirilmiştir. Hepsi birden gelmiş olsaydı, Peygamber (S.A.V.) hazırladı, yazdı diyebilirlerdi. Allah kelâmı olduğuna inanmayabilirlerdi. Ayetler, olaylar üzerine gönderildiği için ilâhî bir niteliği olduğundan kimse şüpheye düşmemiştir. İnanmayanlar, sırf inatlarından kabul etmemişlerdir.

S.18: Kuran-ı Kerim Hangi Halife Zamanında ve Niçin Mushaf Haline Getirilmiştir?

C.18. Kur?an; Hz. Ebû Bekir?in halifeliği zamanında, Yemame?de 70 hafızın şehid düşmeleri üzerine Zeyd b. Sâbit başkanlığındaki bir komisyona yazdırılıp Mushaf haline getirilmiştir. Mushaf?ın oluşmasında hayatta olan hafızlara başvurulmuştur.

S.19: Kur?an-ı Kerim?in Günümüze Kadar Bozulmadan Geldiğini Belirten AYET MEALİNİ Yazın/Okuyun?

C.19. ?Doğrusu Kur?an?ı Biz indirdik, O?nun koruyucusu da Biziz.? (Hicr, 9)

S.20: Kur?an-ı Kerim?e Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

C.20. Kur?an-ı Kerim?e Karşı Görevlerimiz:

a) Kur?an-ıKerim?in Allah kelâmı olduğunu tasdik etmek

b) Kur?an-ı Kerim?i öğrenmek ve öğretmek

c) Kur?an-ı Kerim?in söylediklerini hayatımızda uygulamak.

Zaten öğrenmekten maksat, âyetler üzerinde düşünmek, emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmaktır.

S.21: Nebi ve Rasul Arasındaki Farkı Belirtiniz.

C.21. Rasul: Kendisine kitap indirilene denir. Nebî ise kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel eder. Rasuller nebîdir ama her nebî rasul değildir.

S.22: Peygamberlerde Bulunması Vacip Olan Sıfatlar Nelerdir?

C.22. Peygamberlerin Vacip Sıfatları;

Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Kesin olarak yalan söylemez, hile ve haksızlık yapmazlar. Din adına ne söylemişlerse hepsi Allah?tandır ve hepsi de doğrudur.

Emanet: Güvenilir olmaktır. Peygamberler her yönden güvenilir insanlardır. Aldıkları görevleri gereği gibi yapmış, kendilerine emanet edileni korumuş, hıyanette bulunmamışlardır.

Tebliğ: Duyurmak demektir. Peygamberler Allah tarafından kendilerine vahyedilen her şeyi eksiksiz olarak insanlara duyurmuşlardır. Bu onların peygamberlik görevidir.

İsmet: Günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler örnek oldukları için Allah onları günah işlemekten korumuştur. Bu sıfat ancak peygamberlerde bulunur, yani peygamberler masumdur.

Fetanet: Akıllı ve zekî olmalarıdır. Peygamberler diğer insanlardan daha akıllı ve anlayışlıdırlar. Zaten böyle olmasa görevlerinin ağırlığını kaldıramazlar.

S.23: Peygamber (S.A.V.)?in Özellikleri Nelerdir?

C.23. Peygamberimizin Özellikleri:

a) Peygamberimiz (S.A.V) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani bir millete, bir

kavme değil tüm insanlığa gönderilmiştir.

b) Peygamberimizin (S.A.V) getirdiği din, en son ve en mükemmel dindir. Başka bir din

gelmeyecek ve bu din değişikliğe uğramayacaktır.

c) Peygamberimiz (S.A.V) son peygamberdir. Ondan başka peygamber gelmeyecektir.

d) Peygamberimiz (S.A.V) ümmeti en çok olan peygamberdir. Bu özelliklerinden dolayı

Peygamberlerin en üstünüdür.

S.24:Ahirete İmanın Faydaları Nelerdir?

C.24.Ahirete inanan insan; Allah?ın emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Çünkü öldükten sonra hesaba çekileceğini bilir. Bu yüzden davranışlarına dikkat eder, ahlakını güzelleştirir. Ailesine, komşularına, eş, dost ve akrabasına iyi davranır. Vatanına ve milletine karşı görevlerini yerine getirir. Dürüsttür. Hile ve haksızlık yapmaz. Değil kötü davranış yapmak kötü düşünceyi bile bedeninde barındırmaz.

S.25: Kader ve Kazanın Tanımını Yapınız?

C.25.Kader: Allah?ın ezelden ebede kadar olacakların zamanı ve mekânını, nitelik ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demektir.

Kaza: Ezelde takdir buyrulan şeylerin zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir.

S.26. Kaza ve Kadere İmanın Faydaları Nelerdir?

C.26. Kadere inanan kişi; sabırlı olur. Başına gelen felaket ve musibetler karşısında bunalıma düşmez. Başına gelenler kendi hatası sonucu ise pişman olur, yanlışlarından döner ve Allah?tan yardım diler, ümitsizliğe düşmez. Kendi hatası yok ise Allah?ın sınaması diye düşünüp, yine sabırla mükâfatını umar. Kadere inanan kişi her durumda da asla isyana düşmez.

S.27: Gerçek Anlamda Tevekkül Nasıl Olmalıdır?

C.27. Rızkı veren Allah?tır. Buna güvenmeliyiz ancak, üzerimize düşeni yapmalı, sonra neticeyi Allah?tan beklemeliyiz. Rızkı arayıp bulmak, insanın görevidir. Allah nasılsa rızkımı verir deyip oturmak yanlıştır. Bu, tevekkül değil tembelliktir. Çünkü Allah çalışanı sever.

S.28: İbadeti Tanımlayınız?

C.28. İbadet, Allah?a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek demektir.

S.29: Dünyaya Geliş Gayemizle İLGİLİ BİR Ayet MEALİ YAZIN/Okuyun?

C.29.?Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.? (Zariyat: 56)

S.30:İbadet Çeşitleri Nelerdir?

C.30. İbadetler 3 çeşittir:

a) Bedenî İbadetler: Namaz, oruç gibi.

b) Malî İbadetler: Zekât, kurban gibi.

c) Hem bedenî hem malî ibadetler: Hac gibi.

S.31: İslam?ın Şartlarını Bildiren Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?

C.31. ?İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah?tan başka hiçbir tanrı olmadığına, Muhammed (S.A.V)?in Allah?ın Peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.? (Buhâri, îman 2)

S.32: Mükellef Kime Denir?

C.32. Dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladıklarından sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına gelmiş, akıllı insana mükellef denir.

S.33: Ef?âl-i Mükellefin Kaç Tanedir? İsimlerini Yazın/Söyleyin?

C.33. Ef?âl-i Mükellefin sekizdir: Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap, Mübah, Haram, Mekruh, Müfsid.

S.34: Haramı Tanımlayıp Hükmünü Belirtiniz?

C.34. Haram: Dinen yapılmaması kesin delille emredilen şeydir. (Hırsızlık, içki içmek gibi)

Hükmü: Haramı işleyen günahkâr olur, inkâr eden veya helal sayan dinden çıkar.

S.35: Temizlikle İlgili İki Tane Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?

C.35. ?Din temizlik üzerine kurulmuştur.? (Meşarik, 2. cilt, sayfa 107)

? Temizlik imanın yarısıdır.? (Müslim, Tahare, 1)

S.36: Kaç Çeşit Temizlik Vardır? Açıklayınız?

C.36. İki çeşit temizlik vardır:

a) Hadesten Taharet,

b) Necasetten Taharet.

İbadetlerin yapılmasına mâni olan hükmî pisliğe hades, bundan temizlenmeye de Hadesten Taharet denir. Abdest, gusül gibi.

Pis şeylere necaset, bundan temizlenmeye de Necasetten Taharet denir. Namazı sahih olabilmesi için, beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. ( Kan, idrar necistir.)

S.37: Suların Çeşitlerini Söyleyip Birini Açıklayınız?

C.37. Sular, mutlak ve mukayyed olmak üzere iki çeşittir:

Mutlak Sular: Yağmur, dolu, kar, pınar, dere, nehir, deniz sularıdır.

Mukayyed Sular: Kavun, karpuz suları gibi sular ve mutlak suyun içine bir şeylerin karışmasıyla bozulan sulardır. Bunlarla abdest, gusül olmaz.

S.38: Temizlik Nelerle Yapılır? Maddeler Halinde Yazın/Söyleyin?

C.38. Temizlik üç şekilde yapılır:

1) Su ile yıkayarak,

2) Silerek,

3) Ateşle yakarak.

S.39: Hangi Tür Eşyalar Silinerek Temizlenebilir?

C.39. Düz mermer, bıçak, cam, ayna, porselen, madenî eşyalar, içlerine slik emmedikleri için bez veya toprakla silinerek temizlenir.

S.40: Abdestin Terim Manası Nedir?

C.40. Abdest; belirli organları yıkamak ve meshetmek suretiyle temizlenmesidir.

S.41: Abdestle İlgili Ayetin Mealini Yazın/Okuyun?

C.41. ?Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın?? (Mâide: 6)

S.42: Abdestin Sünnetlerinden Dört Tanesini Yazın/Söyleyin?

C.42. Abdestin Sünnetleri: Abdeste Eûzu-Besmele ile başlamak, abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak, niyet etmek, dişleri fırçalamak, her organı üç kez yıkamak, sıraya riayet etmek, boynu meshetmek, başın tamamını meshetmek, elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, el ve ayak parmaklarını yıkarken hilallemek, gibi.

S.43: Abdestte Ayaklar Yıkanırken Hangi Dua Okunur?

C.43. ?Allah?ım! Ayakların kayacağı günde iki ayağımı sırat üzerinde sağlam tut.?

S.44: Abdesti Bozan Şeylerden Beşini Yazın/Sayın?

C.44. Abdesti bozan şeyler:

1) Ön ve arkadan sidik ve slik gelmesi ve arkadan yel çıkması.

2) Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması.

3) Ağız dolusu kusmak.

4) Yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak. Zira bu şekilde uyuyan kimseden ?yel? çıkabilir.

5) Bayılmak.

6) Delirmek, çıldırmak.

7) Sarhoş olmak.

8)Namazda gülmek.

9) Fahiş mübaşeret.

S.45: Meshin Müddeti Ne Kadardır?

C.45. Mukim için 24 saat, misafir için 72 saattir. Bu süre abdestin bozulmasından sonra başlar.

S.46: Meshi Bozan Şeyler Nelerdir?

C.46. Meshi bozan şeyler:

1) Abdesti bozan her şey meshi de bozar.

2) Mestlerden birinin ayaktan çıkarılması veya kendiliğinden çıkması.

3) Meshin süresinin bitmiş olması meshi bozar. ( Meshin süresi namazda iken biterse, o namaz bozulur.)

S.47: Mestlere Mesh Edebilmenin Şartları Nelerdir?

C.47. Mestlere mesh şartları:

a) Mestler, ayaklar yıkanarak abdest alındıktan sonra giyilmiş olmalıdır.

b) Mestler, ayakları topuklarla beraber örtmüş olmalıdır.

c) Mestler, 12 bin adım veya daha fazla yol yürümeye dayanıklı olmalıdır.

d) Mestlerin her birinde ayak parmaklarının küçüğü ile 3 parmak delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Ancak 2 mestteki yırtıkların toplamı 3 parmaksa sorun yoktur.

e) Mestler, ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır.

f) Mestler, suyu emerek ayağa geçirecek şekilde olmamalıdır.

g) Mesti giyecek kişinin her bir ayağının ön tarafında elin küçük parmağı ile en az 3 parmak yer olmalıdır. Bir veya iki ayağının ön tarafını kaybetmiş ve en az 3 parmak kadar bir yer kalmamış olan kimse, bu ayağına mesh edemeyeceği gibi, sağlam ayağına da mesh edemez. Bu durumda, her iki ayak da yıkanmalıdır. Çünkü bir ayağı yıkayıp diğerini mesh etmek caiz olmaz.

S.48: Hangi Durumlarda Teyemmüm Yapılır?

C.48. Abdest almak ve gusletmek için su bulunmadığı veya bulunduğu halde kullanılamadığı durumlarda teyemmüm edilir.

S.49: Teyemmümü Bozan Şeyler Nelerdir?

C.49. Teyemmümü bozan şeyler:

a) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar.

b) Abdest veya gusül için yeterli su varsa ve kullanılması mümkünse teyemmüm bozulur.

c) Teyemmümü mubah kılan özürlerin ortadan kalkması ile de teyemmüm bozulur.

S.50: Sünnetü?l-Hüda, Tahrimen Mekruh, Fetanet, Vahy-i Hafi, Münkereyn Kelimelerinin Manaları Nelerdir?

C.50. Sünnetü?l-Hüda: İbadetle ilgili olan sünnetlere denir.(Ezan, ikâmet gibi.)

Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. (Vacip bir işi yapmamak gibi.)

Fetanet: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır.

Vahy-i Hafi: Gizli vahiy demektir. Allah, dilediklerini, dilediği kulunun kalbine doğrudan yerleştirir. Buna vahy-i hafî denir.

Münkereyn: Öldükten sonra soru soracak meleklere münker-nekir veya her ikisine birden münkereyn denir.

S.50: Sünnetü?l-Hüda, Tahrimen Mekruh, Fetanet, Vahy-i Hafi, Münkereyn Kelimelerinin Manaları Nelerdir?

C.50. Sünnetü?l-Hüda: İbadetle ilgili olan sünnetlere denir.(Ezan, ikâmet gibi.)

Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. (Vacip bir işi yapmamak gibi.)

Fetanet: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır.

Vahy-i Hafi: Gizli vahiy demektir. Allah, dilediklerini, dilediği kulunun kalbine doğrudan yerleştirir. Buna vahy-i hafî denir.

Münkereyn: Öldükten sonra soru soracak meleklere münker-nekir veya her ikisine birden münkereyn denir.

S.51:Guslün Farzları Nelerdir?

C.51. Guslün farzı üçtür:

1. Ağıza su alıp çalkalamak.

2. Buruna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu yıkamak.

S.52: Guslün Sünnetlerinden Beş Tanesini Sayınız?

C.52. Guslün sünnetleri:

1. Besmele ile başlamak.

2. Niyet etmek.

3. Besmele ile niyeti, guslün evvelinde, elleri yıkarken söylemek.

4. Ellerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde slik varsa önceden onları gidermek.

5. Edep yerlerini (slik olmasa bile) yıkamak.

6. Gusülden önce abdest almak.

7. Abdestte ayakların yıkanmasını sonraya bırakmak.

8. Bedene üç defa su dökmek ve her döküşte suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

9. Su dökmeye baştan başlamak sonra sağ omuza daha sonra da sol omuza dökmek.

10. Suyu ilk döküşte bedeni ovmak.

11. Gusülde suyu israf etmemek , az da kullanmamak.

12. Yıkandıktan sonra bedeni havlu veya benzeri bir şeyle silmek.

13. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak.

S.53: Gusülde Dua Okumanın Hükmü Nedir?

C.53. Gusülde dua okumak mekruhdur.

S.54:Guslü Gerektiren Haller Nelerdir?

C.54. Guslü gerektiren haller:

1. Dokunmak, bakmak, ihtilam olmak suretiyle şehvetle gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağına gelen erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması.

2. Kadınların adet halinin bitmesi.

3. Çocuk doğuran kadınların lohusalıklarının sona ermesi.

S.55:Gusül Yapılmasının Sünnet Olduğu Yerler Nelerdir?

C.55. Gusül yapılmasının sünnet olduğu yerler:

1. Cuma namazı için,

2. Bayram namazları için,

3. Hac ve Umre için ihrama girerken,

4. Hac vazifesini yapan kimsenin zeval vaktinden sonra Arafat?ta.

S.56: Cünüp Olan Kişinin Yapması Haram Olan Şeyler Nelerdir?

C.56. 1. Namaz kılmak.

2. Kur?an- ı Kerim okumak.

3. Kur?an-ı Kerim?e el sürmek.

4. Camiye girmek.

5. Kabeyi tavaf etmek.

S.57: İstihaze Nedir?

C.57. Bir damardan çıkıp tenasül organı yolu ile gelen kandır. Rahimden değil bir hastalık sebebiyle damardan gelen bu kanın kokusu yoktur. Bu durum kadınlar için bir hastalık ve özürdür. Kadından gelen kan üç günden eksik olursa bu ay hali değil kadın için bir özür sayılır. Ay hali on günden fazla devam etmişse bu fazlalık ile lohusalığın kırk günden sonrası istihazadır. Dokuz yaşından önce ve ellibeş yaşından sonra gelen kan da böyledir.

S.58: Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?

C.58. Hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler:

1. Namaz kılmak.

2. Oruç tutmak.

3. Kur?an-ı Kerim okumak.

4. Kur?an-ı Kerim?e el sürmek.

5. Camiye girmek.

6. Kabeyi tavaf etmek.

7. Cinsel ilişkide bulunmak.

S.59: Özür Sahibi Kimdir ve İbadetlerini Nasıl Yapar?

C.59.Abdesti bozan şeyin bir namaz vakti kesilmeden devam etmesine özür denir.

İdrarın devamlı olarak gelmesi, burundan veya bir yaradan sürekli kan gelmesi, bir hastalıktan dolayı göz, kulak ve memelerden gelen akıntı özür olduğu gibi. İstihaze kanıda özürdür. Kendisinde böyle bir özür olan kimseye özür sahibi denir. Özür sahibi özrü devam ettiği sürece her namaz vakti abdest alır ve bu abdestle o namaz vakti içinde ?başka bir şeyle abdesti bozulmadıkça? dilediği kadar farz ve nafile namazı kılabildiği gibi, kazaya kalmış namazları, cenaze ve bayram namazlarını da kılabilir.

S.61: Namazın Farz Olmasının Şartları Nelerdir?

C.61. Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak,

2. Ergenlik yaşına gelmiş olmak,

3. Akıllı olmak.

S.62: Sabah Namazının Vakti Ne Zamandır?

C.62. Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren güneşin doğuşuna kadar olan zaman içinde kılınır.

S.63: İkindi Namazının Vakti Ne Zamandır?

C.63. Öğle namazının vaktinin çıktığı zamandan güneşin batışına kadar olan zamandır. Her şeyin gölgesi bir veya iki katı olunca öğle namazının vakti çıkar, ikindi namazının vakti girer ve güneş batıncaya kadar devam eder.

S.64: Yatsı ve Vitir Namazının Vakti Ne Zamandır?

C.64. Yatsı namazının vakti akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti olan tan yerinin ağarmaya başlamasına kadar devam eden zamandır. Vitir namazının vakti de yatsının vaktidir. Ancak vitir namazı yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır.

S.65: Cem ? i Takdim, Cem ? i Te?hir Nedir? Açıklayın?

C.65. Arafatta arefe günü öğle vaktinde önce öğle namazı peşinden de ikindi namazı bir ezan ve iki kamet ile birlikte kılınır. İki farzın arası başka namaz ile ayrılmayacağından öğlenin farzından sonra öğlenin son sünneti ile ikindinin sünneti kılınmaz.

Burada ikindi vakti girmeden ikindi namazı öğle vaktinde öğle namazı ile birlikte kılınmaktadır. Buna cem-i takdim denilir.

Arefe günü akşam namazı akşam vaktinde kılınmayıp Müzdelife?de yatsı vaktinde bir ezan ve bir kamet ile kılınır. Yani sadece akşam farzı için kamet getirilir. Yatsının farzında getirilmez. İki farzın arası ayrılmayacağı için akşamın sünneti ile yatsının ilk sünneti kılınmaz. Burada akşam ve yatsı namazlarının birlikte kılınmasına da cem-i te?hir denir.

S.66: Hiçbir Namazın Kılınmayacağı Vakitler Nelerdir?

C.66.

1.Güneş doğarken, güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık kırk dakika geçinceye kadar olan süre içinde.

2.Güneş zevalde iken, yani güneş tam tepe noktasına gelip de henüz batı tarafına geçmeden.

3.Güneş batarken, güneşin batma zamanından yaklaşık kırk dakika öncesinden güneş batana kadar.

S.67:Nafile Namaz Kılınması Mekruh OLAN VAKİTLERDEN Beş Tanesini Yazın/Sayın?

C.67.

1. Sabah namazının vakti girdikten sonra,

2. Sabah namazı kılındıktan sonra,

3. İkindi namazı farzı kılındıktan sonra,

4. Akşam namazının farzı kılındıktan sonra,

5. Bayram namazlarından önce(evde, camide)

6. Bayram namazlarından sonra(camide),

7. Vaktin daralması sebebiyle farz için pek az zaman kalınca,

8. Farza başlamak üzere kamet getirilirken,

9. Cuma günü hatibin hutbe okumak üzere minbere çıkışından itibaren cumanın farzı kılınıncaya kadar,

10. Tuvalet için sıkıştığı vakitte,

11. Arzu ettiği bir yemek hazır olduğu zaman,

12. Hac zamanı Arafat?ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife?de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.

S.68: Ezanın Hükmü Nedir, Hangi Yıl Meşru Kılınmıştır?

C.68. Ezan, Sünnet ? i müekkede olup, hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır.

S.69: Ezanı Yazın/Okuyun?

C.69.Ezanın sözleri şöyledir:

Allâhü ekber Allâhü ekber,

Allâhü ekber Allâhü ekber,

Eşhedü en lâ ilâhe illallah,

Eşhedü en lâ ilâhe illallah,

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,

Hayye ale's-salâh Hayye ale's-salâh,

Hayye ale'l-felâh Hayye ale'l-felâh,

Not: Sabah ezanında (Es-Salâtü Hayru?n-Mine?n-Nevm) ilavesi yapılır.

Allâhü ekber Allâhü ekber,

Lâ ilâhe illallâh,

Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,

Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah?dan başka yoktur tapacak,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah? dan başka yoktur tapacak,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah 'nın elçisidir Muhammed,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah 'nın elçisidir Muhammed,

Haydin namaza Haydin namaza,

Haydin felâha Haydin felâha,

Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,

Allah'dan başka yoktur tapacak.

S.70: Namazın Şartları Nelerdir?

C.70. Namazın şartları: (Dışındakiler)

1- Hadesten taharet.

2- Necasetten taharet.

3- Setr ? i avret

4- İstikbal ? i kıble

5- Vakit

6- Niyet

S.71: Namazın Rükünleri Nelerdir?

C.71. Namazın rükünleri: (İçindekiler)

1- İftitah tekbiri

2- Kıyam

3- Kıraat

4- Rükû

5- Sücut

6- Ka?de? i ahire

S.72: Hadesten Taharet ve Necasetten Taharet Nedir? Açıklayınız?

C.72.

1. Hadesten Taharet: Cünüplük ve abdestsizliğe hades denir. Namaz kılmak için hükmü slik denen hadesten temizlik şarttır. (Gerekli hallerde) Gusül yapmak ve abdest almak hadesten temizlenmek demektir.

2. Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin bedeninde üzerinde ki elbisede ve namaz kılacağı yerde (namaza engel olacak kadar) slik var ise bunları temizlemektir.

S.73: Kadınların Namazda Örtülmesi Gereken Uzuvları Nelerdir?

C.73. Kadınların namazda yüz eller ve ayaklardan başka vücudun her tarafını örtünmesi farzdır.

S.74: Erkeklerin Namazda Örtülmesi Gereken Uzuvları Nelerdir?

C.74. Erkeklerin namazda göbek altından diz kapağına kadar olan kısmı (diz kapağı dâhil) örtünmesi farzdır.

S.75: Namaz İçinde Kıblede Hata Ettiğini Anlayan Kişinin Yapması Gereken Nedir?

C.75. Namaz içinde kıblede hata ettiğini anlar ise o anda kıbleye dönerek namazı tamamlar. Namazı tekrar kılması gerekmez. Kıbleyi bilmeyen kimse yanında kıbleyi bilen birisi olduğu halde ona sormadan kendi araştırmasına göre namazını kılsa doğru ise namazı caizdir. Kıbleye isabet etmedi ise kıldığı namaz caiz değildir. Kıble yönünde şüphe eden kimse hiçbir araştırma yapmadan namaza başlasa da namaz içinde kıbleyi isabet ettiğini anlar ise namazını yeniden kılar. Kesin olmayan bir bilgiye dayanılarak kesin hükme varılamaz. Namazı bitirdikten sonra isabet ettiğini anlar ise namazı iade etmez. Kıblenin hangi tarafta olduğunu bilmeyen kimse, yanında bilen varsa sorup öğrenmesi gerekir. Soracak kimse yoksa araştırarak namazını kılar. Namaz bittikten sonra kıblenin yanlış olduğunu öğrenirse namazı iade etmesi gerekmez.

S.76: Vakit Girmeden Kılınan Namazın Hükmü Nedir?

C.76. Namazları kendi vakti içinde kılmak farzdır. Vakti girmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

S.77: İftitah Tekbirinin Sahih Olması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

C.77. 1- Tekbir ile niyet arasına yemek içmek ve söz söylemek gibi namaza aykırı bir şey girmemek.

2- Tekbiri ayakta almak.

3- Önce namaza niyet etmek sonra tekbir almak.

4- Tekbiri kendi duyabileceği bir ses tonu ile söylemek.

5- Allahu Ekber derken Allah Lafzının başında ki A? yı Ekber lafzının B? sini uzatmamak.

6- Cemaat ile kılarken imam tekbir aldıktan sonra tekbir almak.

S.78:Namazda Farz Olan Kıraat Nerede Yapılır?

C.78. Üç ve dört rekâtlık farz namazların ikişer rekâtında, iki rekâtlık farz namazlar ile vitir ve nafile namazların her rekâtında Kur?an-ı Kerim okumak farzdır ve kıyamda yapılır.

S.79: Secdede Alnı ve Burnu Yere Koymanın Hükmü Nedir?

C.79. Secdede alnı yere koymak farz burnu yere koymak vaciptir.

S.80: Namazın Vaciplerini Yazın/Sayın?

C.80. Namazın Vacipleri:

1.Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak,

2.Namazda Fatiha suresini okumak,

3.Fatiha suresini farz namazların ilk iki rekâtında vitir ve nafile namazların her rekâtında okumak,

4.Farz namazların ilk iki rekâtında vitir ve nafile namazların her rekâtında sure ve ayet okumak, (zamm-ı sure)

5.Fatihayı sureden önce okumak,

6.Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak,

7.İki secdeyi birbiri ardınca yapmak,

8.Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında ?Ettehiyyatü? okuyacak kadar oturmak. Buna ?Kade-i Ula = birinci oturuş? denir.

9.Birinci ve son oturuşlarda ?Ettehiyyatü?yü okumak,

10.Birinci oturuşta ?Ettehiyyatü?yü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekâta kalkmak,

11.Vitir namazında kunut tekbirini almak ve kunut duasını okumak,

12.Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak,

13.Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okuması,

14.Öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak,

15.İmama uyan kişinin bu namazlarda fatiha ve sure okumayarak susması,

16.Tadil-i Erkân,

17.Namazın sonunda selam vermek,

18.Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak,

19.Namazda secde ayeti okursa secde yapmak.

S.81: Namazda Sünneti Terk Etmenin Hükmü Nedir?

C.81. Namazda sünneti terk etmek namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruhtur.

S.82: Namazın Sünnetlerinin On Tanesini Yazın/Sayın?

C.82. Namazın sünnetleri:

1. Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan ve kamet erkekler için sünnettir.

2. Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar).

3. Eller kaldırıldığı sırada parmakları ne bitişik nede fazla açık tutmamak.

4. İmama uyanın iftitah tekbirinin imamın iftitah tekbirine yakın olması.

5. Kıyamda elleri bağlamak.

6. Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.

7. Sübhaneke okumak.

8. ?Euzübillahi mineşşeydanirracim? demek.

9. Her rekatta fatiha?dan önce ?Bismillahirrahmanirrahim? demek.

10. Fatihanın sonunda imamın ve ona uyanların âmin demesi.

S.83: Kunut Duasını Bilmeyen Kişi Vitir Namazında Ne Okur?

C.83. Kunut duasını bilmeyen kişi ?Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fi?lahirati haseneten ve kına azabennar? veya üç kere ?Allahümmeğfirli? okur veya üç kere ?Ya rabbi? der.

S.84: Namazın Sonunda Okunan Tesbih ve Dualar Nelerdir?

C.84.Farz namazları kıldıktan sonra:

Allahümme Ente-s Selamü ve Minke-s Selam Tebarekte Ya ze?l Celali ve?l İkram

?Allah?ım! Sen her türlü noksanlıklardan berisin. Selamet ancak sendedir. Ey ululuk ve ikram sahibi?

Farzdan sonra sünnet yoksa:

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

?Allah?ım efendimiz Muhammed?in şeref ve mertebesini yücelt.?

Salat ve selamdan sonra:

Sübhanellahi Ve?l Hamdülillahi Vela İlahe İllallahü Vallahu Ekber. Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahi?l Aliyyi?l Azim

?Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah bir tektir eşi ve ortağı yoktur. Hükümranlık onundur. Hamd ve sena O?na mahsurdur. O?nun her şeye gücü yeter.?

Bundan sonra Euzü besmele ve Âyete?l Kürsi okunur.

33 defa ?Sübhanallah? ?Allah?ı noksan sıfatlardan tenzih ederim?

33 defa ?Elhamdülillah? ?Her türlü övgü Allah?a mahsustur?

33 defa ?Allahu Ekber? ?Allah en büyüktür? denilir.

Bunların peşinden:

La ilahe İllallahü Vahdehu la Şerike Leh Lehü?l Mülkü Ve Lehü?l Hamdü Ve Hüve Ala Külli Şey?in Kadir

?Şanı yüce Allah?ı tesbih ve tenzih ederim. O bütün noksanlıklardan uzaktır. hamd Allah?a mahsustur. Allah?dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Emirlerine uymak yasaklarından sakınmak için gereken güç ve kudret ancak Allah?ındır.? Denilir ve dua edilir.

S.85: Namazı Bozan Şeylerden On Tanesini Yazın/Sayın?

C.85. Namazı bozan şeyler:

1- Namazda konuşmak,

2- İnsan sözüne benzeyen dua,

3- Namazda iken birine selam vermek veya başkasının verdiği selamı almak,

4- Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak,

5- Kıbleden göğsünü çevirmek,

6- Dışarıdan bir şey yemek,

7- Dişleri arasında kalan ?nohut tanesi kadar- şeyi yutmak,

8- Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek,

9- Namazda bir şey içmek,

10- Özürsüz olarak öksürmek,

11- Bir şeyi üflemek,

12- Ah diye inlemek,

13- Ah, oh demek,

14- Ağrıdan veya dünyaya ait bir musibetten dolayı sesle ağlamak,

15- Aksırana ?yerhamükallah?, kötü habere ?inna lillahi ve inna ileyhi raciun?, iyi habere ?elhamdü lillah?, hayret edilecek bir habere ?sübhanallah? demek. Allah?ın adı işitilince ?celle celalilühü?, Peygamberimiz?in adı işitilince?Salat ve Selam? okumak.

16- Birine cevap vermek maksadı ile ayet okumak,

17- Teyemmüm ile namaz kılanın suyu görüp kullanmaya gücü yetmesi,

18- Mestin mesh müddetinin namazda sona ermesi,

19- Az bir uğraşma ile de olsa mestin ayaktan çıkması,

20- Rükû ve secdeleri ima ile yapan kişinin namaz içinde buna gücü yetmesi,

21- Sabah namazını kılarken güneşin doğması,

22- Özür sahibinin özrünün bitmesi,

23- Bayılmak ve çıldırmak,

24- Ergenlik çağında bir bayanın cemaat ile kılınan namazda erkeğin yanında veya önünde durması,

25- Bir namazı kılarken başka bir namaza geçmek maksadı ile tekbir almak,

26- Vücudunda örtülmesi gereken yerin bir rükün (üç tesbih) miktarı açık kalması veya üzerine namaza mani slik bulaşması,

27- Ezberinde olmayanı namazda mushafa bakarak okumak,

28- İmama uymuş olan kimse bir rükünde imam ile birlikte olmayarak onu geçmek,

29- Namazın sonunda teşehhüt miktarı oturduktan sonra, namaz içinde ki secdelerden birini veya tilavet secdesini yapmadığını hatırlayan kimse, yapmadığı secdeyi yerine getirdikten sonra ?Kade-i Ahire?yi iade etmese namazı bozulur.

30- Üç ve dört rekâtlı farzlarda kendini misafir zannederek iki rekâtın sonunda selam vermek ile namaz bozulacağı gibi, öğlenin farzını Cuma yatsının farzını teravih zannederek birinci oturuşun sonunda selam vermek namazı bozar.

31- Manası değişecek şekilde Kur?an-ı Kerim yanlış okumak, (Namazda manası değişecek şekilde Kur?an-ı Kerim?i yanlış okumaya zelletü?l kari denir. Anlamı ?Okuyanın dil sürçmesi? yani yanlış okuması demektir. Eğer yanlışlık kelimelerin hareke ve sükûnunda ise mana değişsin değişmesin namaz bozulmaz. Şeddeliyi şeddesiz, şeddesizi şeddeli, uzatılması gerekeni kısa, kısa okunması gerekeni uzatarak okumak, idgam yapılacak yerde yapmamak, yapılmayacak yerde idgam yapmak namazı bozmaz. Durulacak yerde geçmek geçilecek yerde durmak namazı bozmaz. Bir harf yerine başka bir harf okunduğunda bununla mana değişmez ve Kur?an- Kerim de o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmaz. Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmez fakat o kelimenin benzeri Kur?an-ı Kerim de yoksa İmam azam ve İmam Muhammed?e göre namaz bozulmaz. Ebu Yusuf?a göre bozulur. Harfin değişmesiyle anlam değişirse ve kelime Kur?an da bulunmazsa namaz bozulur )

S.86: Amel -i Kesir Nedir?

C.86. Namaz kılan kimse namazla ilgili olmayan bir işle uğraşırken namaza durduğunu bilmeyen ve bu halde gören bir insan şüphe etmeden ?Bu adam namazda değildir, çünkü namaz kılan bu kadar işle uğraşmaz? derse dışarıdan bakan insanı bu kanaate vardıran işlere ?amel-i kesir = çok iş? denir.

S.87: Muhazat -ı Nisa Nedir Şartları Nelerdir?

C.87: Ergenlik çağında olan bir kız veya kadının cemaatle kılınan namazda erkeğin yanında ve önünde durmasına ?Muhazat-ı nisa? denir. Bu durumda erkeğin namazının bozulması için bazı şartların bulunması gerekir. Bunlar:

1- Namaz kılanın mükellef olması

2- Erkek ve kadının ikisinin de namazda olması

3- Namazın rükulu ve secdeli bir namaz olması

4- Erkek ve kadının aynı namazı beraber kılması

5- Her ikisinde arada perde olmadan bir mekânda olması

6- İmam namaza başlarken kadın cemaata de niyet etmek

7- Muhazatın(kadının erkeğin yanında veya önünde olması) bir rükünde olması

S.88: Zelletü?l -Kari Nedir?

C.88. Namazda manası değişecek şekilde Kur?an-ı yanlış okumaya zelletü?l kari denir. Anlamı ?Okuyanın dil sürçmesi? yani yanlış okuması demektir.

S.89: Namazda Kıraatın Hata ve Unutarak Yanlış Olması Durumundaki Şartlar Nelerdir?

C.89. a) Eğer yanlışlık kelimelerin hareke ve sükûnunda ise mana değişsin değişmesin namaz bozulmaz. Şeddeliyi şeddesiz, şeddesizi şeddeli, uzatılması gerekeni kısa, kısa okunması gerekeni uzatarak okumak, idgam yapılacak yerde yapmamak, yapılmayacak yerde idgam yapmak namazı bozmaz.

b) Durulacak yerde geçmek geçilecek yerde durmak namazı bozmaz. Bir harf yerine başka bir harf okunduğunda bununla mana değişmez ve Kur?an da o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmaz

c) Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmez. Fakat o kelimenin benzeri Kur?an da yoksa İmam azam ve İmam Muhammed?e göre namaz bozulmaz. Ebu Yusuf?a göre bozulur. Harfin değişmesiyle anlam değişirse ve kelime Kur?an da bulunmazsa namaz bozulur.

S.90: Namazı Bina Etmek Nedir?

C.90. Namazda kendi isteği olmayarak abdesti bozulan kimse hiç konuşmadan hemen en yakın bir yerde abdest alır ve bıraktığı yerden namazını istediği yerde tamamlar. Buna namazı bina etmek denir. Hangi rükünde abdesti bozulursa onu ? rükû veya secde gibi- iade ederek namazı tamamlar.

S.91: İstinaf Nedir?

C.91. Kişinin namazda abdestini kasten kendi isteğiyle bozmasına istinaf denir. Bu kişi namazı yeniden kılar.

S.92: Namaz Kılanın Önünde Secde Yerinden Birinin Geçmesi ile Namaz Bozulur mu? Bununla İlgili İki Hükmü Açıklayın?

C.92. Namaz kılan kişinin önünde secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Geçen ister erkek, ister kadın, ister başka bir canlı olsun. Mükellef olan bir kimse kasten namaz kılanın önünden geçerse günah işlemiş olur.

1- Namaz kılan önünden geçilecek yerde durmadığı halde ve uzağından dolaşıp gitmekte mümkün iken böyle yapmayıp namaz kılan kişinin önünden geçen kişi günahkâr olur.

2- Namaz kılanın insanların gelip geçtiği yerde durması ve uzaktan geçecek yerinde bulunmaması durumunda günah namaz kılana aittir, önünden geçenin günahı yoktur.

3- Namaz kılanın, müsait yer var iken herkesin gelip geçeceği yerde durması, yürüyenin de uzaktan geçmek mümkün iken namaz kılanın önünden geçmesi durumunda ise hem namaz kılan, hem de kılanın önünden geçen günah işlemiş olur.

4- Ne namaz kılan, önünden geçilmeyecek uygun bir yer bulabiliyor, ne de oradan geçmek isteyen, namaz kılanın uzağından geçilebilecek bir yer bulabiliyor. Bu durumda namaz kılan da geçen de günah işlemiş olmaz.

VİLA:Abdest sırasında uzuvları birbiri peşi sıra biri kurumadan diğerine başlayarak yıkamak.

--------------------------------------------------------------

diyanet ilmihali test soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?

A-Hanefi

B-Maturidiyye

C-Şafii

D-Caferi

2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?

A-Maliki

B-Hanefi

C-Şafii

D-Eş?ari

3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?

A-Ebu Mansur Maturidi

B-Sufyan servi maturidi

C-Davudu Zahiri Maturidi

D-Muhammed Raşit El Maturidi

4-Aşağıdakilerden hangisi Allah?ın zati sıfatlarından birisi değildir?

A-Vücud

B-Beka

C-İrade

D-Vahdaniyet

5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?

A-Cebrail?in azıl suretinde vahiy getirmesi

B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler

C-Allah?ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi

D-Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik?te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?

A-Luka

B-Selkisolf

C-Markas

D-Matta

7-Resul kime denir?

A-Kendisine kitap indirilen peygamber

B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene

C-Keramet gösteren velilere

D-Alimlere

8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?

A-Renk

B-Koku

C-Mavi

D-Tat

9-İstinşak neye denir?

A-Ağıza üç kez su çekmeye

B-Buruna üç kez su çkmeye

C-Kulakları meshetmeye

D-Hiçbiri

10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?

A-Farz olan abdest

B-Vacip olan abdest

C-Mendup olan abdest

D-Sünnet olan abdest

11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?

A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması

B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi

C-Ağız dolusu kusmak

D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması

12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir

B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir

C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır

D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır

13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?

A-Niyet etmek

B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek

C-Ayakları meshetmek

D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak

14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?

A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar

B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması

C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması

D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması

15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?

A) Besmele ile başlamak

B) Niyet etmek

C) Banyoda yıkanmak

D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak

16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?

A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar

B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte

C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar

D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar

17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?

A) Hadesten taharet

B) Necasetten taharet

C) İftitah tekbiri

D) İstikbali kıble

18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

A) Kıraat

B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak

C) Namazda Fatiha suresini okumak

D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak

19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?

A) Sübhaneke okumak

B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak

C) Rükua varırken Allahu ekber demek

D) Secdelere varırken Allahu ekber demek

20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?

A) Namazda konuşmak

B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak

C) Kıblede göğüs değiştirmek

D) Tebessümle gülümsemek

21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?

A) Namaza zarar vermez

B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir

C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar

D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder

22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?

A) Namaz kılanın önünden geçmek

B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması

C) Namazda kahkaha ile gülmek

D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi

23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?

A) Elhamdülillah diyerek başlar

B) Allahü Ekber diyerek başlar

C) Euzü besmele okuyarak başlar

D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar

24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?

A) Namazda iken işaretle selam almak

B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak

C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak

D) Esnemek, gerinmek

25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?

A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde

B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması

C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde

D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması

26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?

A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek

B) Fatiha okumayı terketmek

C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek

D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek

27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?

A) 2

B) 1

C) 3

D) Hiçbiri

28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?

A) Mübahtır

B) sünnettir

C) Müstehaptır

D) Mekruhtur

29-Müdrik kime denir ?

A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +

B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir

C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir

D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir

30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?

A) Cemaat

B) Müdrik

C) Mesbuk

D) Lahık

31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?

A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması

B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz

C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa

D) Hiçbiri

32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?

A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında

B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında

C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında

D) Hiç birinde

33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?

A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması

B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması

C) Namazdan önce hutbe okunması

D) Cuma kılacak kişinin mukim olması

34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?

A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması

B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması

C) Namazdan önce hutbe okunması

D) Cuma kılacak kişinin mukim olması

35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?

A) Hutbenin namazdan önce okunması

B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması

C) Vakit içinde okunması

D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması

36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?

A) Hatibin minbere çıkınca oturması

B) Ezanın hatibin huzurunda okunması

C) Vaaz ve nasihatte bulunmak

D) Hiçbiri

37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Vatan-ı asli

B) Anavatan

C) Vatan-ı İkame

D) Vatan-ı sükna

38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?

A) Vatan-ı asli

B) Vatan-ı İkame

C) Vatan-ı sükna

D) hiçbiri

39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?

A) Namazın iadesi

B) Sehiv secdesi

C) Tilavet Secdesi

D) Bir şey gerekmez

40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?

A) 1

B) 3

C) 4

D) 2

41-İma ile namaz kılmak ne demektir?

A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak

B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak

C) Göz ucuyla namaz kılmak

D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak

42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?

A) İma ile kılınan namazdır

B) İşaret İle kılınan namazdır

C) Böyle namaz namaz olmaz

D) Gözle, baş ile kılınan namazdır

43-Husüf namazı nedir ?

A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır

B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır

C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır

D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır

44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?

A) Kamis

B) izar

C) lifafe

D) Etek örtüsü

45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?

A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması

B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması

C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması

D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması

46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?

A) Kuba mescidi

B) Mescid-i Nebevi

C) Mescid-i Aksa

D) Mescid-i Haram

47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 3

48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?

A) Farzdır

B) Vaciptir

C) Sünnettir

D) Hiçbiri

49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?

A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek

B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak

C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak

D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek

50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?

A) 2920 gr

B) 1460 gr

C) 2800 gr

D) 2700 gr

51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?

A) Müslüman olmak

B) Akıllı olmak

C) Yol güvenliği olmak

D) İhrama girmek

52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?

A) Müslüman olmak

B) Haccı belirli zamanda yapmak

C) Akıllı olmak

D) Yol Güvenliği olmak

53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

A) Şeytan taşlamak

B) Arafatta vakfeye durmak

C) Kabeyi tavaf etmek

D) İhrama girmek (şarttır)

54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?

A) Zulhuleyfe

B) Mina

C) Cuhfe

D) Cidde

55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?

A) Saç ve sakal tıraşı olmak

B) Elbise giymek

C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak

D) Başı ve yüzü kapamak

56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?

A) Nemire mescidinin bütününde

B) Arafat dağının tepesinde

C) Nemire mescidinin güney kısmında

D) Urene vadisinde

57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?

A) Kudüm tavafı

B) Kadim tavafı

C) Veda tavafı

D) Ziyaret tavafı

58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?

A) Abdestli olmak

B) Setr-i avrete dikkat etmek

C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek

D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak

59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?

A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)

B) Iztıba yapmak

C) Hacer-i İstilam etmek

D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak

60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Farz

B) Sünnet

C) Vacip

D) Mendup

61-Say'ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?

A) Sünnet

B) Mendup

C) Müstehap

D) Vacip

62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?

A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü

B) Arafe günü

C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü

D) Perşembe günü

63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?

A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak

B) Yedi taşı peş peşe atmak

C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak

D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak

64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?

A) Mendup

B) farz

C) Vacip

D) Sünnet

65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?

A) Cuma

B) Pazartesi

C) Kurban kesme günü

D) Arefe günü

66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?

A) Kudüm tavafı

B) Arefe gecesi minada gecelemek

C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek

D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek

67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?

A) Haccı İfrad

B) Haccı Kıran

C) Haccı Temettu

D) Umre Haccı

68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Bir koyun kurban etmek

B) Bir sığır kurban etmek

C) Bir deve Kurban etmek

D) İki koyun kurban etmek

69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?

A) Bedene

B) Beden

C) Cemre

D) Dem

70-İhsar neye denir?

A) Cömert olana

B) Cimri olana

C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+

D) Merhametli olana

71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?

A) Yemini Gamus

B) Yemini Mün'akide

C) Yemini Lağv

D) Yemini Kefaret

72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?

A) Yemini Gamus

B) Yemini Mün'akide

C) Yemini Keffaret

D) Yemini Lağv

73-Lukata neye denir?

A) Aranan eşyaya

B) Buluntu eşyaya

C) Cepteki paraya

D) Kaybolan eşyaya

Yanıtlar:

1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73b

yurdakulali

27 Ekim 2010 06:57 Düzenle Sil

HANEFİ MEZHEBİ.

Hanefi mezhebine göre abdestin farzları 4 tür.

1-Yüzü bir defa yıkamak

2-Dirseklerle beraber elleri bir defa yıkamak

3-Başın dörtte birini meshetmek

4-Topuklarla beraber ayakları bir defa yıkamak

Abdestin mekruhları.

1-Suyu çok akıtmak yada çok az kullanmak.

2-Suyu yüze çarparak dökmek.

3-Ağza ve burna sol elle su vermek.

4-Baş ense gibi yerleri üç defa mesh etmek.

5-El ve ayakları soldan başlayıp yıkamak.

6-Mecbur olmadan başkasından abdest alırken yardım istemek.

7-Abdestin adabından birini bile yapmamak abdestin mekruhlarındandır.

Abdesti bozan şeyler.

1- İnsanın arka ve önünden çıkan her şey abdesti bozar. Meni, Mezi, Vedi, Ve benzeri akıntılarda aynı hükümdedir. Az veya çok olsalarda abdesti bozarlar.

2-Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin,ve benzeri cerahat abdesti bozar.

3- Fazla kusmuk abdesti bozar. Bunun miktarı ağız dolusu kadardır. O halde kusmuk olarak Ağız dolusu çıkan her türlü su,yemek,veya kan abdesti bozar.

4- Tükürüğe karışıp ağızdan çıkan, tükürük kadar yada daha fazla kan abdesti bozar.

5- Makatı İyice oturmadan uyumak, şayet makatı iyice oturmuşsa ve bir şeye yaslanmışsa, yaslandığı şey arkasından çekildiğinde düşecekse abdest bozulur.

6- Rukuda, secdede, veya ayakta yere düşmeyecek kadar Uyuklamak abdesti bozmaz.

7- Namaz içinde veya dışında uzanıp uyumak abdesti bozar.

8- Baygınlık sarhoşluk ve derlimekte abdesti bozar.

9- Namazda kahkaha ile gülmek Hem namazı hem de abdesti bozar. Namazda kahkahasız gülmek yalnız namazı bozar. Namazda gülümsemek ise Abdesti ve namazı bozmaz fakat bu tip davranışlar ibadet içinde asla yapılmaması gereken şeylerdir.

GUSLÜN FARZLARI

Gusül Kimlere farzdır.

1- Müslüman olmak

2- Akıllı olmak

3- Büluğ Ergenlik çağına gelmiş olmak.

Guslü gerektiren Haller.

1- Cünüp olmak. (Hangi sebeple olursa olsun, insanın menisi şehvetle dışarıya çıkarsa Cünüp olur ve gusül gerekir.)

2- Cinsel ilişkide bulunmak.

3- Aybaşı veya lohusalık hali.

Guslün farzları

1- Ağzı bol su ile çalkalamak.

2- Buruna bol su çekip genize kadar ulaştırmak.

3- Vücudun her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmümün Farzları

1- Niyet etmek. ( Niyet Ettim Allah rızası için Farz Namaz kılmak için teyemmüm Abdesti almaya) şeklinde niyet edilir. Çünkü Farz Namazı kılmak için alınan teyemmüm ile her türlü ibadet yapılabilir.

2- İki vuruş ile yüz ve elleri mesh etmek.

( Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup önce yüzü, sonra sağ ve sol kolları mesh etmeyi ayrı ayrı yapmak gerekir.)

Teyemmümü Bozan şeyler.

1- Abdest almayı Veya gusül almayı gerektiren bütün haller, teyemmümü bozar.

2- Teyemmümlü iken Abdest alabilecek kadar veya gusül alabilecek kadar temiz su bulmak ve onu kullanabilmek teyemmümü bozar.

3- Bir rahatsızlıktan dolayı veya özründen dolayı abdest alamayan veya gusül yapamayan kişi, özrü veya rahatsızlığından kurtulduğunda, suyu kullanabileceği için teyemmümü bozulur.

4- Vaktin geçmesinden korktuğu için Su bulunduğu halde teyemmüm ile, cenaze veya bayram namazını kılan kişinin, söz konusu namazlardan sonra teyemmümü bozulmuş olur.

NAMAZ İBADETİ

Namaz ne zaman farz kılındı.

Hz. Muhammedin (s.a.v.) Mekke?den medineye hicret etmesinden 1,5 yıl önce , Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Hz. Peygamberin Miraç yolculuğunda Elli (50) vakit olarak emredilen namaz, günlük 5 vakte kadar indirilmiş, Fakat bunların Elli vakit değerinde olduğu bildirilmiştir.

Namazın şartları

1- Hadesten taharet. (Gusletmesi gereken kişinin Gusletmesi ve namaz için abdest almasıdır.

2- Necasetten taharet. ( Namaz kılacak kimsenin vücudunda, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunan ve namaza engel olacak kadar olan pislik temizlenir.

3- Setri Avret. ( Vücudun avret yerlerini kapalı tutmaktır. Vücut hatlarını ve Vücudun rengini belli edecek kadar olan ince elbise ile namaz kılmak caiz değildir.

4- İstikbali kıble. ( Kıbleye dönmektir. Kıbleye dönemeyecek kadar hasta olan ve kendisini kıbleye çevirecek kimsesi olmayanlar, oldukları yerde namazını kılabilir. Bu durumda kıble yönü yanlışta olsa namazı caizdir.

5- Vakit. ( Vakti belirlenmiş Farz namazlar, bu namazlara bağlı olan sünnetler, Vitir Teravih Bayram namazı için belirlenmiş olan Zaman birimine denir.)

6- Niyet. ( Namaza Başlarken Hangi namazın kılınacağını düşünmektir. Farz ve vacip namazların niyetinde, hangi vaktin farzına veya vacibine niyet edildiğini belirlemek şarttır. İmama uyan kimse imamın tekbirinden sonra niyet edip tekbir getirirse daha faziletlidir. Cemaatle ve yalnız kılınan namazların hepsinde niyet İFTİTAH tekbirinden önce yapılmalıdır. )

7- Tahrim tekbiri. (Namaza ?ALAHU EKBER? diye başlamaktır. Tahrim tekbiri olmadan kılınan namaz caiz değildir.)

Namazın Farzları

1- Kıyam ( Ayakta durmaktır. Herhangi bir özrü bulunmadığı halde oturarak namaz kılan kişi, kıldığı namazı daha sonra tekrar iade etmelidir.)

2- Kıraat ( Kendi başına namaz kılanın, kıyam sırasında en az bir ayet okuması farzdır. Cemaatle namaz kılanın ayet okumasına gerek yoktur, İmamın okuduğu ayetler, kıraat yerine geçer.)

3- Rüku ( Kıraattan sonra elleri dizlere koyup eğilmektir. Rüku etmek farzdır, özürsüz rüku etmeyenin namazı sahih olmaz. Cemaatle kılınan namazlarda, imamdan önce kalkmamalı, mutlaka imamdan sonra kalkmalıdır. Aksi halde imamdan önce rükudan kalkan kişinin namazı caiz olmaz. Rüku halindeyken imama yetişen kimse, hemen rukuya varmalı ve imama uymalıdır. Acele edilerek, rükuda veya rükuya yakın bir durumda tekbir getirip namaza durmak caiz olmaz.)

4- Sücud ( Secde etmek. Özrü olmayan kimse, secdeye varırken önce önce dizlerini, sonrada alnını ve burnunu yere koymalıdır. Secde de alın ve burun beraberce yere değmelidir. Sadece alın yada sadece burun yere değip, birisi havada kalırsa, tahrimen mekruh olur.)

5- Kadei ahire ( Namazda son oturuş demektir.)

Namazın vacipleri

1- Namaza başlarken Allahu Ekber demek.

2- Herhangi bir özrü bulunmayan kişi için Dik durmak.

3- Fatihayı okumak. Farz namazların ilk iki rekatında fatihayı okumak vaciptir.

4- Farz namazların ilk iki rekatı ile, vitir, nafile gibi diğer bütün namazların her rekatında Fatiha ile birlikte zammı sure okumak vaciptir.

5- Cemaat ile namaz kılınırken Hanefi mezhebine tabi olan kimseler, sadece subhaneke duasını okur, Sesli okunan namazlarda imamı dinler, Sessiz kılınan namazlarda ise imamın hareketlerini takip eder.

6- Vitir namazının üçüncü rekatının sonunda tekbir getirip konut duası okumak vaciptir.

7- Bayram namazlarında belirli sayılardaki tekbirleri getirmek vaciptir.

Namazın mekruhları

Namazın Dışındaki mekruhlar

Cami ve mescit gibi yerlerle ilgili olup, namazın içinde olmayan mekruhlardır.

1- Elleri koltuk altlarına koymak, parmak çıtlatmak ve parmakları birbirlerine kenetlemek namaz içinde de dışında da camideyken mekruhtur.

2- Namaz kılınan yerlerde, çok fazla dikkat çekici süslemeler uygun değildir. Mihrap üzerine ayet yazmakta aynı hükümdedir.

3- Cami ve mescitleri dinlenme yeri gibi kullanıp, namaz vakitleri dışında ibadet niyeti olmadan camilere girip oturmak, uygun değildir. Camiler dinlenme yeri değil, insana din ve dünya işlerinde yarar sağlayacak ibadet gibi önemli işlerin yapıldığı yerdir. Çünkü HZ. Peygamber (s.a.v.) döneminde camiler Hem ibadethane hem de Eğitim merkeziydi.

Namazın içindeki mekruhlar

1- Namaz kılarken, elbise saç sakal yüzük burun ve benzeri bir şeyle oynamak.

2- Mecbur olmadıkça, kaşınmak, teri silmek.

3- Namazda esnemek, gerinmek.

4- Namazda parmakları çıtlatmak ve parmakları birbirine kenetlemek

5- Başı sağa sola çevirmek.

6- Sıkış iken yada sofra hazır iken, aç olarak namaz kılmak. Yani insanın düşüncesini meşgul edecek bir şey var iken namaza durmak.

7- Namazda elleri koltuk atlarına koymak.

8- Özürsüz olarak gözleri kapatmak yada yukarıya dikmek.

9- Sıvanmış kollar ile namaz kılmak.

10- Ön duvarlarda yada yan duvarlarda, insan resimleri yada başka canlı resimleri olan yerde namaz kılmak.

11- Ön saflarda boş yer olduğu halde arka saflarda namaz kılmak.

12- Başkasının önüne çıkılmayacak elbiseyle namaz kılmak.

13- Cami ve mescit gibi yerlerde kendine ait olan özel yer ayırmak.

14- Üşendiği yada önemsemediği için başı açık kılmak.

15- Namaz kılarken bir şeye dayanmak.

16- Bilerek ayet atlamak.

17- İkinci rekatta birincisinden daha uzun ayet okumak.

18- İlk rekatta okunan ayet kurandaki sıraya göre ikinci rekatta okunan ayetten önce olmalıdır, aksi halde mekruh olur.

19- Besmeleyi sesli okumak ve Fatiha?nın sonundaki amin sözünü SESLİ söylemek.

20- Rükuda elleri dizlerin üstüne koymamak.

21- Rükuda başı yukarıya dikmek veya aşağıya çekmek.

22- Rükuda ve secdede okunan tesbihleri elle saymak.

23- Secdeye inerken özürsüz olarak elleri dizlerden önce yere koymak.

24- Özürsüz olarak alnı yere koyup burnu yere koymamak.

25- Mecbur olmadıkça secdeye inerken elbiseyi yukarıya doğru çekmek.

26- Canlı bir şeyin fotoğrafı veya resmi üzerine secde etmek. Sadece bitkilerin veya benzeri çiçeklerin üzerine secde edilmesinde sakınca yoktur.

27- Secdede kolları yere yapıştırmak. Secdede kolları sadece bayanlar yere yapıştırabilir.

28- Başa konulan takke gibi şeylerle alnı kapatmak.

29- Özürsüz olarak namazda bağdaş kurup oturmak.

30- Dizleri ön tarafa dikip ayakları kıble yönüne uzatmak ta, mecbur olmadığı halde yapılırsa mekruhtur.

Namazı bozan şeyler

1- Gusül veya abdest almayı gerektiren bir durumun olması.

2- Namaz kılanın elbisesine, bedenine veya namaz kıldığı yere bir necasetin bulaşması.

3- Namazın farzlarını yapmamak. Mesela. İftitah tekbiri,Kıraat yapmamak,rüku ve sücud yapmamak, yada namazın sonunda teşehhüd miktarı oturmamak başlanmış olan namazı bozar.

4- Her ne şekilde olursa olsun, unutarak veya unutmayarak namazda namazla ilgili olmayan dünya sözü konuşmak, birisine selam vermek, yada verilen selamı almak namazı bozar.

5- Bilerek yada bilmeyerek namazda bir şey yemek içmek sakız çiğnemek.

6- Namazda kişinin kendi duyacağı şekilde gülmesi. Dünyalık bir sebepten dolayı ağlamakta namazı bozar. Allah korkusundan dolayı veya cennet yada cehennemi hatırlayıp ağlamak namazı bozmaz.

7- Namaz kılanın bilerek göğsünü kıbleden çevirmesi. Sadece yüzü kıbleden çevirmekte mekruhtur.

8- Gerekli bir sebep olmaksızın namazda yürümek.

9- Özürsüz olarak imamın hizasından öne geçmek.

10- Namazda gereksiz yere çok hareket etmek.

11- Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı ağızdan harfler çıkararak inlemek, veya özürsüz öksürmek.

12- Avret yerlerinin açık olması da namazı bozar.

13- Su bulunmadığı için teyemmüm eden bir kişinin namaz kılarken temiz su görüp kullanma imkanının olması yada mesh üzerine mesh eden kişinin mesh süresinin dolması namazı bozar.

14- Namazda son oturuş yapılmadan namaza bir rekat daha eklemek namazı bozar.

15- Sorulan bir soruya namazda iken cevap vermek namazı bozar.

16- Farz olan kıraatı Kuranı kerime bakarak okumak.

17- Bir namazı kılarken sonraki namazın vaktinin girmesi kılınan namazı bozar.

Mahzun_

27 Ekim 2010 06:58 Düzenle Sil

Amelde HANEFİ mezhebindenim.

S 1: Din neye denir?

C 1: Din:Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.

S 2: İslâm dininin gayesi nedir ?

C 2: İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır.

S 3: İmanı tarif edermisiniz ?

C 3: İman: Peygamber Efendimizin Allah?ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna kalb ile inanmak

ve bunu dil ile söylemektir.

S 4: Kelime -i Şehadet ve Kelime -i Tevhid -i okuyunuz ve manasını söyleyiniz.

C 4: Kelime -i Şahadet:?Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh?

Manası:? Ben şahadet ederim ki Allah? tan başka ilah yoktur , ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (S.A.V)

onun kulu ve Resülüdür.?

Kelime -i Tevhid:?Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulullah.

Manası:? Allah?tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) Allah? ın Resülüdür.?

S 5: İmanın şartlarını sayınız.

C 5: İmanın şartları altıdır:

a) Allah? ü Teâlâ? nın varlığına ve birliğine inanmak,

b) Allah? ü Teâlâ? nın Melekler?ine inanmak,

c) Allah?ü Teâlâ?nın Kitaplar?ına inanmak,

d) Allah?ü Teâlâ nın Peygamber?lerine inanmak,

e) Ahiret gününe inanmak,

f) Kadere (Hayrın ve şerrin Allah?tan olduğuna ) inanmak.

S 6: İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır ?

C 6: İnanç yönünden insanlar üçe ayrılır;

1) Mümin: Allah?ü Teâlâ? nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna kalb ile inanan

ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.

2) Münafık: Allah? ü Teâlâ? nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine kalb ile inanmadığı halde

dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.

3) Kafir: Allah? ü Teâlâ? nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber?liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kafir denir.

S 7: İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız.

C 7: Bir müslüman dini hükümleri inkar etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kafir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

S 8: Allah?ın zati sıfatlarını sayınız.

C 8: 1) VÜCUT: Var olmak Allah vardır yokluğu düşünülemez.

2) KIDEM: Allah? ın varlığının başlangıcı yoktur.

3) BEKA: Allah? ın varlığının sonu yoktur.

4) VAHDANİYET: Allah tektir.

5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.

6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.

S 9: Allah?ın Sübuti sıfatlarını sayınız.

C 9: 1)HAYAT: Allah daima diridir,

2) İLİM: Allah geçmiş gelecek, gizli aşikar her şeyi bilir,

3) SEMİ?: Allah her şeyi işitir,

4) BASAR : Allah her şeyi görür,

5) İRADE: Allah diler ve dilediğini yapar,

6) KUDRET: Allah sonsuz kudret sahibidir,

7) KELAM: Allah söz sahibidir Kuran Allah?ın kelamıdır 8)TEKVİN: Allah yaratıcıdır.

S 10: Melekler nasıl varlıklardır?

C 10: Melekler :Yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişiliği bulunmayan nurdan yartıklardır.

S 11: Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız?

C 11: 1) CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi Allah ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır.

2) MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgar vs)

3) İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir.

4) AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.

S 12: Kiramen katibin melekleri hakkında bilgi veriniz.

C 12: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir.Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar.Böylece amel defterimiz meydana gelir.

S 13: Münker ve Nekir kimdir?

C 13: Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.

S 14: Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söylermisiniz?

C 14: Tevrat Musa (A.S)?a , Zebur Davud (A.S)?a, İncil İsa (A.S) ?a, Kur?an Muhammed (A.S)?a inmiştir.

S 15: Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?

C 15: Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet?ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.

S 16: Kur?anı Kerim?in özelliklerini sayar mısınız?

C 16: a) Kur?anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.

Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.

b) Kuran toplu olarak değil,zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.

c) Kur?an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.

d) Kur?an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır.Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.

e)Kur?an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir.Hem kelimeleri, hem anlamı , hemde taşıdığı yüksek

hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.

S 17: Kur?an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?

C 17: a) Her müslüman Kur?anı Allah? ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.

b) Kur?an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır.Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli

ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır.

c) Kur?an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.

d) Başkalarının okuduğu Kur?anı saygı ile dinlemelidir.

e) Kur?an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.

f) Her müslüman Kur?anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur?anın ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

S 18: Kur?an kaç sure ve ayettir, Kur?anda ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir?

C 18: Kur?an 114 Sure ve 6666 Ayettir. Kur?anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şüayb, Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed ( Aleyhim?üs Salâtü Vesselam)

S 19: Mucize ve Keramet ne demektir?

C 19: Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını isbat etmek için Allah?ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır.Keramet:Allah?ın yardımı ile veli kulları tarfından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

S 20: Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız.

C 20: a) Peygamberimiz Allah?ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir.

b) Son Peygamberdir.Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.

c) Bütün insan ve cinlerin peygamberidir.

d) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.

e) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.

S 21: Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?

C 21: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikce huzurdan ayrılamaz;

a) Ömrünü nerede geçirdiğinden,

b) Vücudunu nerede yıprattığından,

c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,

d) Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.

S 22: Kader ve Kazayı tarif ediniz.

C 22: Kader:Kainatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Alla?ü Teâlâ?nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.

Kaza: Allah?ü Teâlâ ?nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu taktire uygun olarak yaratmasına kaza denir.Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.

Mahzun_

27 Ekim 2010 07:00 Düzenle Sil

Soyu: Fihr (Kureyş) b. Malik yoluyla hz. İbrahimin torunlarından Adnana kadar gider.

Dedesi, Abdulmuttalip b. Haşim; büyük dedesi, Haşim b. Abdimenaf, babaannesi, Fatma bnt. Amr'dır.

Anneannesi Berre, dedesi vehb'dir.

Kabe hakemliğinde yaşı 35

Habeşistana ilk hicret peygamberliğin beşinci yılında m.615 recep ayında gerçekleşti,4 kadın 11 erkek toplam 15 veya (16) kişi vardı. Bir yıl sobra Cafer b. ebi Talib başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından oluşan bir grup daha hicret etti.

Haşimoğulları, 3 yıl boyunca peygamberliğin 7. yılından 10. yılına kadar (616-619 arası) boykot edildi.

Boykottan kısa bir süre sonra ebi talip ve hatice vefat etti, bu yıla senetül hüzün denildi.

Hz. hatice peygamberliğin 10. yılı 10 ramazan/ 19 nisan 620 de öldü.

haticenin vefatında 1 ay kadar sonra şevval ayında yanında zeyd b. harise ile taife gitti ve kanlar içinde döndü. (620)

Dönüşte Utbe ve Şeybe'nin bağında Addas isimli köle müslüman oldu.

Taif dönüşü Ahnes b. Şerik ve Sühey b. amrdan himaye istedi kabul etmediler. Nevfeloğullarının lideri Mutim b. Adiy himayesinde Mekkeye girebildi.

Akabede medinelilerle 620,621,622 yıllarında 3 defa görüştü.ilki sadece mülakat, ikinci ve üçüncü biat şeklinde oldu.

Peygamberliğin 11. yılında (620) Hazreç kabilesinden 6 kişiyle karşılaştı. bunlar: 1.Esad b. zürare, 2.Avf b.Haris, 3.Rafi b. malik, 4.Kutbe b. Amr, 5.Ukbe b. amir, 6. Cabir b. Abdillah'tır. Bu altı kişiye islamı anlattı müslüman oldular. Buna 1.akabe görüşmesi denir.(Görüşme)

Bir yıl sonra peygamberliğin 12.yılı, m. 621'de Zilhicce ayında yukardaki altı kişyle birlikte 6 kişi daha toplamda 12 kişi geldi. 10 kişi hazreç kabilesinden 2 kişi Evs kabilesindendi. buna birinci Akabe biatı denir. Musab b. Umeyr'i Medineye Kuran öğretmeni olarak görevlendirdi.

Peygamberliğin 13. yılında m. 622 de hac mevsiminde 2 si kadın toplam 75 medineli bir grup geldi. peygamberi Yesrib'e (Medine) davet ettiler.

peygamberin isteğiyle onunla irtibatı sağlamak için 9 kişi hazreçten 3 kişi de evs kabilesinden olmak üzere 12 tane nakib ( temsilci ) seçildi. ikinci Akabe biatı denen bu olaydan 3 ay sonra Rebiülevvel ayında efendimiz hicret ettiler.

3 gün sevr mağarasında kaldıktan sonra hz. peygamber, ebu bekr ve Amir b. Füheyre üçü abdullah b. ureykıt rehberliğinde yola devam etti.

ilk cuma namazı ranuna vadisinde beni avf yurdunda kılındı hicret esnasında.

hicretin 1. yılında cuma namazı farz kılındı.

Abdullah b. Zeyd ezanı rüyada gördü, ilk ezan hicretin 1. (622) veya 2. (623) yılında bilal Habeşi tarafından okundu.

önce gerek mukim gerek seferi iken tüm namazlar 2 rekat kılınıyordu. mdineye hicretten 1 ay sonra rebiülahir ayında mukim iken kılınan öğle,ikindi ve yatsı 4 rekata çıkarıldı.

hicretin 2. yılında Şaban ayında oruç farz kılındı. Aynı yıl ramazan ayında fıtr sadkasını peygamberimiz bir hutbede açıkladı.

Hicretin 2. yılında ramazan ayından sonra ise zekat farz kılındı.

Gazve: peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir.

tüm savaşlarında şehit sayısı 138, ölen toplam müşrik 216 dır.

peygamber 27 gazve gerçekleştirmiştir.

ilk seriyyeler şunlardır: 1) hicretin 1. yılı ramazan ayında m. 623 te hz. Hamza komutasında sifulbahr seriyyesi; 2) aynı yıl şevval ayında Ubeyde b. Haris komutasında Rabiğ seferi; 3) bundan bir ay sonra zilkade ayında Sad b. ebi Vakkas başkanlığında Harrar seferi; 4) Çarpışma meydana gelen dördüncü seriyye isehicretten 17 ay sonra recep ayında 624 te Abdullah b. Cahş başkanlığında gönderilen Batn-ı Nahle seriyyesidir.

Bedir savaşından önceki hicretin 2. yılında gerçekleşen gazveler şunlardır: Ebva, Buvat,Bedrulula ve zuluşeyre gazveleridir.

Bedir Savaşı (h.2/m.624)

Uhut (3/625)

Hendek (5/627)

Hudeybiye Antlaşması (6/628)

Mekke fethi (8/630)

Huneyn-Evtas savaşları ve Taif Kuşatması (8/630)

Kaynukaoğulları Medineden çıkarıldı( 2/624); Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı ilk bozan yahudi topluluğudur.

Nadiroğulları (4/625)'te sürüldüler. Haşr sursi indi bu topluluk hakkında.bundan dolayı bu sureye beni nadir suresi de denir.

Kureyzaoğulları olayı (5/627) de yaşandı.Hendek savaşı sonuna kadar medine kaldılar.bunlar, beni nadirden huyey b. ahtabın tahrikiyle hendek savaşında müslümanları arkadan vurmak istediler. peygamberimiz savaştan hemen sonra bunları kuşattı. kureyzaoğulları Sad b. Muazın hakemliğini kabul etti,Sad, buluğ çağına eren erkeklerin idam edilmesi, kadın ve çocukların esir alınmasına ve mallarının ganimet olmasına karar verdi.sadece bir kadın ise Hallad b. Suveyd isimli bir sahabenin üstüne kaya yuvarlayıp ölümüne sebeb olduğu için öldürüldü. cenabı Allah Ahzab suresinde bu olaya değinmiştir.

Hayber fethi (7/628)

Mute savaşı (8/629), Bizans ile müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başladı. kumandan Zeyd b. Harise; o şehit oluca Cafer b.ebi Talib; o da şehid olunca Abdullah b. Revaha komutan olacaktı. Hepsi şehit olunca halid b. velid komutran oldu.Seyfullah( Allahın kılıcı ) lakabını aldı.

Tebük Seferi( Gazvetül Usre:Güçlük savaşı), orduya ise güçlük ordusu manasına Ceyşul Usra denir.( 9/630)

Kab b.Malik,Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye mazeretsiz tebük savaşına katılmadılar.müslümanlar Allahın emriyle bunlarla 50 gün küstü. tevbe suresi 118. ayetle allah bunları affetti.

Senetül Vufud ( Heyetler Yılı) denilen h. 9. (630-631) yılında necranlı hristiyanlar medineye geldiler,peygamber onlara Ali imran 59-61 ayetleri okudu ve onları Mübaheleye (Karşılıklı lanetleşmeye ) çağırdı, düşündüler kabul etmediler.

Veda haccı (10/632)

________________________________________________________

Ziyaret için şu üç mescide gidilebilir: Mescidi aksa, Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi

Ravzai Mutahhara: Peygamberimizin minberiyle kabri arasındaki kısımdır.

Semiyyat: Akli delillerle sabit olmayan, sadece Allahın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği nakli nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere denir.

Diyanet ilk defa hac organizasyonunu 1979 da yaptı.

Cumhriyet dönemindeİlk diyanet işleri başkanı rifat börekçi

Diyanet işleri 633 sayılı kanun 1965te yürürlüğe girdi.

İlk mescid Kuba mescididir.

Teşrik tekbirlerindeki teşriğin kelime manası et kurutmaktır.

Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.

Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.

Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.

İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.

Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.

Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil

Tevrat: Kanun,Öğreti demek; İncil : Müjde demek

Beytül izze: Kuranın bir bütün olarak dünya semasına indirildiği yerin adıdır.

Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.

Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı.

ilk hac sempozyumu 2006 yılında istanbulda yapıldı.

Diyanette İç denetim birimi başkanlığı 2006 yılında açıldı.

Hac diresinde 4 müdürlük vardır.

Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde hz. ebu bekire biat etti.

Maverdi'nin Edebüddünya veddin isimli eseri ahlak üzerinedir.

İsar: kendi ihtiyaç içinde olsada kardeşini nefsine tercih etmek, cömertliğin zirvesidir.

Hz. Aişe: Onun ahlakı Kurandı demiştir.

bu yıl hac kayıtları 8-22 nisan arasındadır.

Suudi Arabistanda türk hac organizasyonu başkanı diyanet işleri başkanıdır.

Kuranın 22. suresi hac suresidir.

peygambere süt emzirenler. 1) ebu lehebin cariyesi Suveybe 2) Halime bnt. Ebi Züeyb 3) Amine bnt. Vehb

Zeynep, Rukiyye ve Ümmü gülsüm Hz. Hatice annleriyle aynı anda müslüman oldular.

Hz. peygamberin hicreti 3. akabe görüşmesi sonunda 622 yılında gerçekleşti.

İkinci akabe biatı miladi 621 de zilhicce ayında mekkede gerçekleşti.

hz. peygamber h. 6. yılda umre yapmak üzere 1500 kişiyle mekkeye giderken arkada Abdullah ibn ümmü Mektum'u vekil bıraktı.

Suudi Arabistan krallığı İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından AMMAN şehrinde 1987 yılında alınan kararlar gereğince hac kotası uygulamaktadır.

bakanlıklararası hac ve umre organizasyonunda Maliye, Sağlık ve İç işleri bakanlığı bulunur.

Diyanet 1984 ten beri Umre organizasyonu yapmaktadır.

Suudi Arabistanda ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili oluşturulan hac idare merkezi başkanı hac dairesi başkanıdır.

Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.

Üzeyir, lokman ve zülkarneyn veli mi peygamber mi belli değildir.

Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.

peygamberlerin sıfatları; sıdk,emanet,fetanet,ismet ve tebliğdir.

sıdk:doğru olmak;emanet:güvenilirlik;fetanet:zekilik;ismet:günahtan korunmuşluk;tebliğ:Allahtan aldıklarını insanlara ulaştırmak

Malkilere göre adet halindeki bir kadının kanaması bir süre durursa kadın bu sürede temiz sayılır ve ibadetle yükümlüdür.

ebu hanife ve imameyne göre hac aylarından önce ihrama girilebilir.

ilk vahiy m.610, 27 ramazan,pazartesi günü geldi.

Medinede inen son sure Nasr suresidir.

İlmel yakin: Akıl ve naklin ifade ettiğigerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haberdir.

Ayet:Alamet,nişan,ibret,emri acip,burhan ve delil manasına gelir.

Genel kabule göre Kuranda 6236 ayet vardır.

Diyanette kurullar hariç 10 tane birim/başkanlık vardır.

Anayasa mahkemesi üyeleri emeklilik yaşına kadar görevdedir.

Türkiyenin en büyük üç gölü:Tuz,Van ve beyşehir gölleridir.

Kazasker:Osmanlıda divanda büyük davalara bakar,kadı ve müderrisleri atar.

Din İşleri yüksek kurulu üyeleri seçilmiş ve tensip edilmiş adaylar arasından Diyanet işleri başkanının teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla atanır.

Heyeti temsiliye:milli mücadelenin çekirdeği,daha sonra tbmm ye dönüşen ve mustafa kemalin başkanlık ettiği ilk fiili kuruluştur.

Diyanet işleri başkanlığı 3 mart 1924te 429 sayılı kanunla Diyanet işleri reisliği adıyla kuruldu.

Türkiye diyanet vakfı 1975te kuruldu.

Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.

İtikadi mezhepler:selefiyye,maturidiyye ve eşariyyedir.

Zarurati diniyye: peygamberimizin Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen hüküm ve esaslara denir.

Haberi sıfatlar: Allahın eli,yüzü,gelmesi gibi sıfatları için kullanılır.

Cennet bekçisi Rıdvan adlı meleğindir. Cehennem bekçisi maliktir.

Hz. ademe 10, şit 50, idris 30 ve ibrahime 10 sahife verildi.

Vitir namazı vakti: yatsı namazı kılındıktan sonraki vakittir.

nafile namazlar herhangi bir özür yaokken de oturarak kınabilir.farz ve vacip namazlar ise özür yoksa oturarak kılınmaz.

ümmül habais(kötülüklerin anası):içkidir.

Türkiye ile Avrupa birliği arasında müzakere 3 ekim 2005te başladı.

Suudi arabistan başkenti: riyad

14. diyanet işleri başkanı said yazıcıoğludur.

Fasit:Kendi başına sahih ve meşruyken ğayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey.

El ve ayakları oluşmuş bir çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana nifas kanı diyebiliriz.

Namaza Allahu kebir diye başlayanın namazı sahihtir.

cemi takdim: namazları birleştirirken öğle ve akşam namazı vaktinde ikindi ve yatsıyı da kılmak,tam tersi ise cemi tehir adını alır.

Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.

Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata

Cebriyye:kurucusu, Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.

Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.

tüm dinlerde değişmeyen ilke itikattır.

Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac

Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı

Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.

Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.

Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.

Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek

Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.

Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.

Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.

Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.

İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.

özbekistan başkenti:taşkent

Unesco:Birleşmiş milletler eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır.

İbn sina eseri:elkanunu fittıp

Numan b. Sabit(Ebu Hanife) eseri: Elfıkhul ekber

UN:Birleşmiş milletlerin simgesidir.

Hanefide zevaid tekbiri birinci rekatta 3, şafide ise 7 tanedir.

Hayız müddti en az hanefide 3 gün şafide ise bir gündür.en çok hanefide 10 şafide 15 gündür.

loğusalık/nifasa gelince hanefide azami 40 gün şafide ise 60 gündür.

istihlaf:namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.

Cuma namazının sıhhati için hanefide imam dahil 4, şafide ise imam dahil 40 kişi olmalıdır.

Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere denir.

Müşkilül kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndeilen ayetlere denir.

Maturidiyye. İnsan özgür bir cüzi iradeye sahiptir der.

Maturidiye göre husn ve kubh( iyilik ve kötüllük) akılla bilinebilir.Eşariye göre ise din bildirmedikçe bilinemez.

Eşariye göre dini tebliğat olmasa akıl ile Allahın varlığı bilinemez, maturidiye göre bilinebilir.

Eşariye göre peygamber olabilmek için erkek olmak şart değilken maturidiye göre şarttır.

milletvekilliği yaşı 25e düşürüldü.2006 yılında.

7 çeşit tavaf vardır.

Nefri evvel:Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile namaz; regaip ise 5 vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan namazlara denir.

Vatanı sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen yer. vatanı ikame:15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.

cenaze namazı en az bir kişiyle kılınır.

İmam şafiye göre ihtilafı metalia itibar edilir.yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan müslümanlar hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar.

Eyyamı bid. Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.

İmam şafiye göre ramazan orucunun kazası yeni bir ramazan gelmeden tutulamazsa kaza ile beraber bir de fidye vermek de gerekir.

Yine İmam şafiye göre başlanan bir nafile ibadeti tamamlamak vacip değildir.onun için bozulan bir nafile orucu kaza lazım gelmez.

Ehli kıble: kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.

Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.

İcaz:Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.

İ'caz: Kuranın mucize oluşu.

En uzun bakara, en kısa kevser suresi.

Diyanetten sorumlu bakan: faruk çelik

Din Şuraları: 1) 1993 Ankara 2) 1998 Ankara 3) 2004 Ankara ve sonuncusu 4) 12-16 ekim 2009 ankara bilkent otel ve konferans salonunda DİN ve TOPLUM: sosyal proplemler karşısında Din ve diyanet konusuyla toplandı.

Din Şurası üyeleri:a) Diyanet İşleri başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yapmış olanlar ile halen görevde bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, 1.Hukuk Müşaviri, Kurul Başkanları, ana hizmet birimleri başkanları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, b) Din İşleri Yüksek Kurulunca Belirlenecek en çok yirmi bilim ve din adamı,

c) Din İşleri Yüksek Kurulunca belirlenecek on müftü ve beş vaiz,

ç) Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği akademik unvana sahip bir üye,

d) İlahiyat fakültelerinin yetkili kurullarınca belirlenen birer öğretim üyesi,

e) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca kendi üyeleri arasından belirlenecek bir üyeyle Din Öğretimi Genel Müdürü, f) Milli Eğitim Bakanlığınca branşı meslek dersleri olan İmam-hatip lisesi müdürleri arasında belirlenecek beş okul müdürü, g) Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin kendi üyeleri arasından belirleyeceği bir üye.

Temsilciler:İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden birer temsilci.

Şura 5 yılda bir toplanır.Şura, Diyanet İşleri Başkanının kararlaştıracağı tarih ve yerde beş yılda bir toplanır.Gerektiğinde beş yıldan önce de toplanabilir.Şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

2010 yılı diyanet tarafından kuran yılı ilan edildi.

Diyanet degileri: Aralık 2009:Göğe Uzanan Şehadet Parmağı ,Minare; Ocak 2010: Uzun Ömür Güzel Hayat; Şubat 2010: Çokluta Birlik Birlikte Çokluk; Mart 2010: Ruhun Miracı Namaz.

__İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri

yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere;Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri başkanlığı kurulmuştur.

__ Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve

danışma organıdır.Din İşleri Yüksek Kurulu;

a) Aday Tesbit Kurulunun seçeceği yirmi dört aday arasından Diyanet İşleri

Başkanının belirleyeceği on iki kişi,

b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi olup, İslâmî ilimler sahasında

temayüz etmiş kişiler arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği dört kişi,

olmak üzere on altı üyeden meydana gelir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.

Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarına başkanlık yapar.Kurul üyelerinin görev süresi yedi yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

seçilebilirler. Üye sayısı herhangi bir sebeple 3/4'ün altına düştüğü takdirde boş

üyelikler için seçim yapılır.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Dinî konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını

Başkanlığa sunmak;

b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma

esaslarını tesbit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip

görüş bildirmek;

c) Dinî eserleri te'lif ve tercüme etmek ve ettirmek; va'z ve hutbe örnekleri

hazırlamak;

d) Başkanlıkça yayınlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri

inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek; (Başkan tarafından

verilen süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)

e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa vermek;

f) Dinî soruları cevaplandırmak;

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî

propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve

sonucunu Başkanlığa sunmak;

h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce

hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plân ve programlar gibi metinlerden

Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek;

ı) Din şûrası ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak, şûraya sunulacak raporları

ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şûra kararlarını Başkan'a sunmak;

j) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa

vermek.

Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.

Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.

Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri var.

Zelletülkari: kıraat okuyuş hatalarıdır.

Seferilik hanefide 15 gün Şafide ise 4 gündür.

Kavme:Rukudan doğrulmaktır.

Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.

Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki yerdir.

Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.

Metaf: tavaf yapılan alan.

hacda kıran ve temettü haccı kurbanı için parası olmayanlar kurban bayramından önce 3 gün, memleketine dönünce de 7 gün toplam 10 gün oruç tutarlar.

nefri evvel: bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

İhcac: hac için bedel tutmaya denir.

Farz olan Ziyaret(İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.

tafsili iman:iman edilecek şeylere ayrı ayrı iman etmek; İcmali iman ise toptan imandır.kelimei tevhid gibi.

en faziletli hac Şafi ve malikilere göre ifrad, Hanefilere göre kıran, Hanbelilere göre temettu haccıdır.

Selefiye:ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eder ve yoruma kaçmaz.

Burhanı temanu:Kainatta birden fazla ilah olursa nizam bozulur delilidir.

Burhanı inni: eserden müessire yada hadiselerden kanuna doğru götüren delildir.

İşrakiyyun:Kurucusu Şehabeddin Sühreverdi.hakikate ancak kalb ve işrak ile ulaşılır.sezgi hakimdir.

Muattıla: Allahu tealanın subuti sıfatlarını zatının aynı sayıp böylece dolaylı olarak inkar ettikleri için mutezileye sıfatları ibtal edenler manasına muattıla denmiştir.

Meşşaiyyun: Derslerini gezerek veren ve hakikati peygamberle değilde akılla bulmaya çalışan filozoflar.

İstidrac:küfrü ve günahı açık olan kişde olağanüstü hal olması.

Akabe biatları 621-622de Mina hududları içinde gerçekleşti.

Ruhul kudus:cebraildir.

Peygamberin en büyük kızı zeynep en küçük kızı fatımadır.büyükten küçüğe kızları zeynep,rukiye,ümmü gülsüm ve fatımadır.

Peygamberin mühründe sırayla Allah,rasul,muhammed yazar.

haccın hangi yolla yapılacağına (kara,deniz, hava ) Bakanlıklararası hac ve umre kurulu karar verir.

bakanlıklararası hac ve umre kuruluna diyanet işleri başkanı başkanlık eder.

hac idare merkezi başkanlığını hac dairesi başkanı yapar.

İslam konferansı örgütünün merkezi ciddededir ve başkanı ekmeleddin ihsanoğludur.

şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker.

Seyahat acenteleri 1988 den itibaren diyanet gözetiminde hac organizasyonu düzenlemektedir.

Diyanet başkanları 1.rifat börekçi 2. şerafettin yaltkaya 3. ahmed hamdi akseki 4.eyüp sabri hayırlıoğlu 5.ömer nasuhi bilmen...12.Süleyman ateş 13.tayyar altıkulaç 14.m. said yazıcıoğlu 15.m. nuri yılmaz 16. ali bardakoğlu

Uluslararası olimpiyat komitesi merkezi lozandadır.

dünya haritasını ilk defa piri reis çizdi.

ülkemizde en çok elektiriği atatürk barajı üretir.

türkler m.9. yy.da müslüman oldu.

İngiltere AB üyesi olduğu halde avroyu kullanmaz kendi para birimi sterlini kullanır.

Hindistandaki taç mahal babür türk hükümdarı şah cihan tarafından eşi için yaptırıldı.

1999 yılında diyanette kurulan dinlerarası diyalog şubesi müdürlüğü dış ilişkiler dairesi başkanlığına bağlı olarak kuruldu.

semerkant özbekistandadır.

osmanlıda fakirlere yemek dağıtmak için imarethaneler kuruldu.

marifetname erzurumlu ibrahim hakkının eseridir.

Karamanoğulları türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden beyliktir.

laiklik 1937de anayasaya kondu.

diyanet başbakanlığa bağlıdır.

maturidiye göre zorlama sonucu inkar etme kişiyi dinden çıkarmaz.

insan hakları evrensel bildirisi 1948 de ilan edildi.

eşariye göre:İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.?

325 yılı iznik konsilinde incil dörde indirildi.

tezkir:doğruyu ve yanlışı hatırlatma manasına gelen vaaz kavramıdır.

bugünkü hristiyanlığın kurucusu pavlustur.

kuran hristiyanlar için nasrani kavramını kullanır.

haram aylar:recep,zilkade,zilhicce ve muharrem aylarıdır.

tegib ve terhib:teşvik ve korkutmayla ilgili hadisler.

meddi lazım 4 kısma ayrılır hükmü vaciptir.

Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .

İsrailiyyat:Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet?e giren rivayetlere denir.

tefsir bir rivaye:Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire denir.

ilk fıkh usulü kitabı şafiye ait olan er risaledir. imam şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri hucce'dir.son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.

muvatta, imam malike aittir. müsned ise ahmed b. hanbele aittir.

peygamberimiz peygamber olmadan önce hılful fudul denen bir cemiyete katıldı. zulme karşı kuruldu. peygamber olduktan sonra böyle bir şeye çağrılsam hemen katılırım demektedir.

mesalihi mürsele:Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan durumlar? olarak tarif edilen fıkıh usulü terimidir.

günümüzde en fazla müntesibi olan din hristiyanlıktır.

Ayetler tevkifi olarak yani peygamber tarafından sıraya konmuştur.

Cami:İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur'an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.

Fıkh usulü:Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine denir.

Kurandan önceki kitapların geliş sıralaması:Tevrat-Zebur-İncil

Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)'ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.

Musannef:tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere 'musannaf' denir.

Müstehab: yapılması güzel olan şey demektir.hz. peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı,ashabında yapılmasını güzel gördüğü şey demektir.

Müttefekün aleyh: Buhari ve müslimdeki ortak hadisler için kullanılır.

Cerh:Hadiste ravinin adalet ve zabt yönünden kusurlu vasıfları sebebiyle reddedilmesidir, ta'dil ise tam tersidir.

Müdelles hadis:Zayıf hadîs çeşitlerinden biri; râvisi tarafından bir kusuru gizlenerek ve bu kusurun bulunmadığını vehmettirecek şekilde rivâyet edilmiş hadîs.

Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Mütevatir olmayanlar ise ahad haberdir.

Müdrec hadis: râvisi tarafından isnadına veya metnine hadisin aslında olmayan bazı sözler sokuşturulmuş olan hadis demektir.

Nizamiye medreseleri selçuklu sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.

Mevkuf hadis: isnadı sahabede biten hadislere denir.

Merfu hadis: isnadı peygamberde biten hadisler

Maktu hadis: İsnadı tabiinde biten hadisler.

Mebsut, İmam Serahsinin eseridir.

Muvafakat, imam şatıbinin eseridir.

İslam Konferansı örgütü 1969 da fasın başkenti rabatta kuruldu. 57 üye ülke vardır.

medeniyetler ittifakı girişimine öncülük yapan iki ülke ispanya ve türkiyedir.

Entegrasyon: Bütünleşme ve uyum manasına gelir.

Müslümanların ilk hicret yeri habeşistanın bugünkü ismi etyopya dır.

Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dini mahiyeti olmayan manasına gelir.

Nihilizm:Hiçcilik.

Oryantalizm: Doğu bilimi, Şarkiyatçılık. Doğu kültürünü inceleyen batı merkezli çalışma alanlarına verilen isim.

Mondros mütarekesi 30 ekim 1918 de imzalandı.

Sivas kongresi 4-11 eylül 1919 gerçekleşti.

Tahkiki iman: delillere, bilgiye araştırmaya sorgulamaya dayanan imana denir.

Tefsirin tedvini, yazılı hale getirilmesi hadis içerisinde başladı.

Tahaddi ayetleri: Kuranın bir benzerinin getirilemeyeceğini söyleyerek meydan okuyan ayetler.

Müteşabih:Birden fazla manaya gelen, manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan,açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere denir.

Mihne olayları Kuran mahlukmudur değilmidir tartışması etrafında gerçekleşmiştir.

mest üzerine mesih müddeti alınan abdestin bozulmasıyla başlar.mukim için 24 saat, seferi için 72 saattir.

namazda niyeti dil ile söylemek müstehabtır.

Sahibi tertip:Kazaya kalan namaz sayısı 5 i geçmeyen kimseye denir.

Ramazan son gün itikafa girmek kifai olarak sünnettir.

teşrik tekbirlerini ve kadei ahireyi imam yapmasada cemaat yapar.

Günümüzde oruç keffareti sıralaması aralıksız iki ay oruç tutmak, 60 fakiri doyurmak veya giydirmek şeklindedir.

Cenaze namazında sela vermek vaciptir.

120 koyunu olan 1 koyun zekat verir.

Öşür:toprak mahsulleri için verilen zekat.

Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala malı dımar denir.

Seddi zerai:İslam?da harama, kötü ve zararlı sonuçlaravasıta olan davranışların yasaklanması,kötülüğe, mefsedete götüren yolların kapatılması.

Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)? in bir insan olmasıitibariyle yaptığı, Allah?ü Teâlâ?dan bir tebliğveya Allah?ın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine denir.

mutezileye göre mürtekibi kebira( büyük günah işleyen) imandan çıkar fakat kafir olmaz.

İhfa:Ğunnenin bekasıyla birlikte izhar ile idğam arasında şiddetten uzak bir hal ve keyfiyettir.

Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.

Taabbudi:manası sadece Allah tarafından bilinen emirler.

Mutezileye göre haram rızık değildir.

hadis öğretim ve tetkiki amacıyla kurulan ilk medrese medresei nuriyyedir.

İslam medeniyetinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacına yönelik olarak geliştirilmiş en önemli kurum vakıftır.

Selçuklular döneminde Bağdat, Nişabur,Isfahan, Rey, Merv, Belh, Herat veMusul gibi büyük merkezlerde kurulmuş olan medreselere genel olarak Nizamiye medresesi denir.

Ahmed yesevi; Divanı Hikmet

Ahîlerin el kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere fütüvvetname denir.

Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.

ilk müslüman türk devleti idil (Volga) dır.

Garanik:Hz. Peygamberin Ka?be?de sesli olarak Necm suresini okuması üzerine orada bulunan müşriklerin dinledikleri Kur?an?ın tesiriyle secde edip sonra da ?Biz putlarımızın övüldüğünü zannederek secde ettik?dediklerini konu edinen olay.

Ridde savaşları: Hz. ebu bekrin ilk yıllarında dinden dönen ve zekat vermeyenlerle yaptığı savaşlar.

3.Selim:Nizamı Cedid

Mustafa kemal sakarya savaşı öncesi tbmm'den başkomutanlık yetkisi aldı.

türk tarihinin ilk yazılı eseri orhun kitabeleridir.

türkiyedeki en etkili dış kuvvet rüzgarlardır.

Medeniyetler İttifakı Forumu?nun ikincisi 6?7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Bir Birleşmiş Milletler Teşkilâtı projesi olan Medeniyetler İttifakı?nın eşbaşkanlığını Türkiye-ispanya yapmıştır.

Martin luther öncülüğündeki reform hareketi 16. yy.da başladı.

Hinduizmin en eski en temel kaynağı Vedalar'dır.

Abadile: İlimleri ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abdullah isimli 4 sahabi için kullanılır. bunlardan Abdullah b.abbas, Abdullah b. ömer ve Abdullah b. Zübeyr abadiledendir.4. kişide şüphe var. Ahmed b. hanbel ve bazı alimlere göre 4. isim Abdullah b. Amr ibn as; Hanefilere göre Abdullah b. mesuddur.

Ayanı sabite: Dış alemde var olan eşyanın görünür hale gelmeden önce Allahın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti.

Adventizm: Hz. İsanın birkez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir hristiyan mezhebin adıdır.

Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.

Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.

Akıle: Arapçada bağlayan engelleyen anlamına gelir.diyeti ödemeyi üstlenen veya diyet ödemekle mükellef tutulan şahıslara denir.

Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu edinir.

Ali İsnat: Hadisi en kısa yoldan peygambere ulaştıran sahih isnattır. nazil isnat ise tam tersidir.

Altınoluk: Kabenin üzerine konan ve yağmur sularının dışarı akmasını sağlayan altından yapılmış oluktur. buna mizab-ı kabe de denir.

Arasat: Hesap yeri, mahşer yeri, mevkif.

Aşerei mübeşşere: Cennetle müjdelenen on sahabi: 4 halife, talha b. ubeydullah,zübeyr b. avvam, abdurrahman ibn avf,sad b. ebi vakkas,ebu ubeyde b. cerrah,said b. zeyddir. ibn abdilberr istiab adlı eserinde ebu ubeyde b. cerrah yerine Abdullah b. mesudu zikreder.

anlamlı en kısa ayet müdhemmeten:yemyeşil; en uzun ise bakara 282 borç ayeti.

Ayise: lafzen ümidini kesmiş demek. ıstılahta belli bi yaşa gelip tamamen adetten kesilmiş kadına kullanılır.

Aynel yakin: duyu organlarının deney ve gözlemlerine dayanarak elde edilen bilgiye denir.

beytülmamur. 7. semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere 70 bin meleğin her gün ziyaret edip ibadet ettiği bir mabettir.

diyanet 1986 da ekim ayının ilk haftasını camiler haftası ilan etti.

Celse: İki secde arası oturuş.

İstirahat celsesi:İkinci secdeden sonra ayağa kalkmadan yapılan oturuş,hanefi ve malikide mekruh, şafi ve hanbelide sünnettir.

Yemame savaşında pek çok sahabi şehit olunca hz. ömerin teşvikiyle ebu bekr kuranı mushaf haline getirme vazifesini zeydb sabit başkanlığında bir komisyona verdi.

Hanefiler Arafatta öğle ile ikindi ve müzdelifede akşam ile yatsı dışında cemi kabul etmez. hanefiler şekli/suni cem yapabilir. bir namazı öteki namazın vaktine çok yakın kılarak yapar bunu.

Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirdir. selam ise vaciptir.

Cennetül mualla: dedesi,amcası ve eşi hatice annemiz bu mezarda yatmaktadır.

Cerh ve tadil bakımından raviler, metaini aşere ya da tan sebebleri denilen on konuda incelenir. 5i adaletle 5i de zabpta ilgilidir.

adaletle ilgili olanlar: 1) Kizburravi: Yalan, 2)ithamurravi bilkizb: yalancılıkla suçlanması, 3) Fıskur ravi: günah işlemesi, 4) Bidatür ravi: bidatçı olması, 5) Cehaletür ravi: tanınmaması

Zabtla ilgili olanlar: 1)Fart-ı Gaflet: dalgın olması, 2) Kesret-i galat: çok yanılması , 3) vehmür ravi: zanna dayalı hata yapması, 4) Muhalefetüs sikat: Sika raviye muhalefet etmesi, 5) sui hıfz: hafızasının zayıf olması.

Cevamiul kelim: peygamberin az sözle çok şey ifade etmesi.

Delk: Abdest ve gusülde uzuvların ovulması.

Dirayet tefsiri: Kuran ayetlerini ayet ve hadislerle açıklamakla yetinmeyip dil,edebiyat vs. dayanarak akıl ve ictihadla yapılan tefsirlerdir. rey tefsiri de denir.Örnekleri: 1) Fahreddin razi: Mefatihul gayb, 2) Beydavi'nin Envarut tenzil ve esrarut tevil, 3) Nesefinin Medarikut tenzil ve hakaikut tevil.

ehli salib: 11. yy.ın sonlarında Avrupanın kudüsü kurtarma sloganıyla türkleri anadoludan atmak ve tüm ortadoğuyu ele geçirmek için başlattığı askeri harekata katılanlara verilen bir isimdir.

Emsalul kuran: Kuranın meselleri.

Fevat: hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.

Garibulhadis: hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere denir.

Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir.ilmin öncüsü Abdullah b. abbastır.

Hakkal yakin. Yaşayarak elde edilen bilgidir. tatmayan bilmez.yakin ifade eden bilgilerin en yüksek mertebesidir.

Hünsa: erkekmi kadınmı olduğu belli olmayankimse.erkeklik dişilik yönünden biri ağır basmıyor ve tercihte bulunamıyorsa buna hünsai müşkil denir.

ihtikar:karaborsacılık.

Kudsi hadis:Hz. peygamberin Allaha nispet ettiği hadisler. manası Allahtan sözleri peygamberdendir. bu konuda muhyiddin ibn arabinin mişkatül envar adlı eseri var.

Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur.bunlar Dariminin süneni, imam malikin muvattası ve ahmed b. hanbelin müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.

İslam aleminde ilk medreseyi kuran türk emirlerinden nisabur hakimi emir nasr ibn sebuktekindir.

melaikei hazene: Cennet ve cehennem kapılarında bekleyip müminlere müjde kafirlere kötü haberi veren meleklerdir.

Keribiyyun:arşın etrafında bulunan melekler.

Melaikei muakkıp: insanları önlerinden ve arkalarından izleyen melekler.

Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.

Miun: ayet sayısı 100 den fazla olan sureler.

Mudal hadis: senedinde birbiri ardınca iki ravi düşen hadise denir.

Mutezilenin 5 temel prensibi: 1) Tevhid 2) adalet 3) Vad vaid 4) elmenzile beynelmenzileteyn 5) emri bil maruf ve nehyi anil münker

Muavvizateyn:felak-nas sureleri; muavvizat ise:ihlas,felak ve nas sureleri.

Muhadram: hem cahiliye hem de peygamber zamanında yaşamış ancak peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen müslümanlara verilen isimdir.

hucurat suresinden buruç suresine kadar olan surelere tıvalı mufassal, buruçtan leyl suresine kadar evsatı mufassal, leyl den nas suresine kadar kısarı mufassal denir.

Müşkilul hadis.hadislerde anlaşılması zor olan ya da birbirine çelişkili gibi görünen ifadeleri konu edinen hadis dalıdır.

Mutunu erbaa:hanefi fıkhında 4 ana kaynak eser.1) nesefinin kenzüd dekaiki, 2) Mevsılinin muhtar, 39 tacuşşeria mahmudun vikayesi ve 4 ) Saatinin Mecma adlı eserleridir.

İmam muhammedin tevatür veya şöhret derecesinde nakledilen eserlerine zahirur rivaye denir.bunlar kadar sağlam olmayan bir rivayet yoluyla nakledilen eserlerine ise nadirur rivaye denir.

Zahirur rivaye:1) el asl(mebsut) 2) camiussağir 3) camiulkebir 4) siyerus sağir 5) siyerül kebir 6) ziyadat ve ziyadatüz ziyadat,

Nadirur rivaye: 1)rakiyyat 2) keysaniyyat 3) cürcaniyyat 4) haruniyyat 5) el hiyel vel mearic .

Panteizm: allah ile alemi bir ve aynı gören düşünce akımı.

rivayet tefsirleri:1) taberi: camiul beyan an tevili ayıl kuran 2) ibn kesir: tefsirul kuranil azim.

sahihan: buhari ve üslimin iki hadis kitabına birden bu ad verilir.

selbi sıfat: Allahın ne olmadığını ve neler yapmadığını ifade eden sıfatlar.

selefiyenin temel prensipleri: 1) takdis: Allahı şanına layık olmayan şeylerden tenzih etmek 2) tasdik: kitab ve sünnetin verdiği şekilde Allahı vasıflandırmak 3) aczi itiraf: Müteşabih ayetler bilinemez. 4)sukut: müteşabih ayette susmak 5) keff:müteşabih ile kalben dahi meşgul olmamak 6) marifet ehline teslim: müteşabibi bazıları bilebilir. 7) imsak: müteşabihi tevil ve tefsir etmekten kaçınmak.

Talmud: sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.

işari tefsir:tasavvufi tefsir.

Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden faydalanmak.

tevratın bölümleri. tekvin,huruç,tevrat,sayılar ve tesniyedir.

ulul azm peygamberler: Hz. nuh,ibrahim,musa,isa ve muhammed.

ilk vahiy katipliğini mekkede abdullah b. sad, medine de zeyd b. sabit yaptı. başlıca vahiy katipleri: 4 halife, muaviye, amr b. el As, muaz b. cebel, übey b. kab, muğire b. şube, şurahbil b. hasene,halid b. velid....

yemini lağv: bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. keffaret gerekmez.

yemini ğamus: yalan yere, bile bile yapılan yemin.

yemini münakid. mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.

zelle.peygamber hataları.

Zıhar: erkeğin eşine onu kendine haram kılmak için sen bana anamın sırtı gibisin demesidir.keffareti: köle azat etmesi, buna gücü yetmezse 60 gün peşpeşe oruç tutması, buna da gücü yetmezse 60 fakiri doyurmaktır.

Zati sıfatlar: 1) Vücud:Var olmak 2) Kıdem:Başlangıcı olmamak 3) beka:Sonu olmamak 4) Muhalefetün lil havadis: Sonradan olanlara benzememek 5) vahdaniyyet: Bir olması, eşi ve benzeri olmaması 6) Kıyam bi nefsihi: Varlığı kendinden olmak

Subuti sıfatlar: 1) Hayat 2)semi 3)Basar 4)İrade 5)ilim 6)kudret, 7)kelam 8)tekvin:yaratmak.

Zebur: yazılı şey ve kitap manasına gelir.

İrhas:peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü şeyler.

meunet: yüce allahın veli olmayan bir kulunu içinde bulunduğu sıkıntıdan olağanüstü bir şekilde kurtarmasıdır.

istidrac:kafir ve günahkarların isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü şeyler.

İhanet: kafir ve günahkar kişiden isteğine aykırı bir şekilde meydana gelen olağanüstü hadiseler.

Hissi mucize: duyu organıyla algılanabilen olağanüstü hadiseler.ayın yarılması gibi.

mizan:ilahi terazi.

araf: cennetle cehennem arasında bulunan yüksek kısımdır.

Kader:Allahın ezelden ebede kadar olacak şeyleri bilip takdir etmesi, kaza ise bunların yeri ve zamanı gelince yaratılmasıdır.

İcma: Hz.peygamberin vefatından sonraki herhangi bir devirde şeri bir meselenin hükmü konusunda müctehidlerin fikir birliği etmesidir. her müctehid aynı yönde kararlarını tek tek açıklarsa sarih icma olur; bazıları görüşlerini açıklar diğerleri sessiz kalır aksi bir görüş belirtmezse bu sukuti icma olur.

Kıyas: Kitap ve sünnette hükmü bulunmayan fıkhi meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek.

Kıyasın rukunleri: 1)Asl:hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhi olay, 2) Fer: hükmü belirlenmemiş olay, 3) Aslın hükmü; asl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer e uygulanacak hüküm. 4) İllet: Asla ait olan hükmün konmasına esas teşkil eden özellik

istihsan: müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi. genelde hanefi ve malikiler kullanır.

İstislah(Mesalihi mürsele) : daha çok malikiler kullanır.

istishab: daha önce varlığı bilinen durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmedir.

seddi zerai: kötülüğe giden yolların kapatılması. maliki ve hanbeliler sık kullanır.

rey: sözlükte şahsi görüş, kanaat. ıstılahta ise, hakkında açık bir nas bulunmayan fıkhi bir meselede müctehidin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüştür.

İctihad sözlükte,zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda kişinin olanca gayreti göstermesi, ıstılahta fakihin şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarmak için olanca gayreti sarfetmesidir.

Vazi hüküm:İki durum arasında Şariin kurduğu bağ. sebeb, şart ve mani şeklinde üçe ayrılır. 1) Sebeb:Şariin varlığını hükmün varlığı yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı durumdur. (Rukun: birşeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden şey.) 2) Şart: Bir hukuki sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan ve onun yapısından bir parça teşkil etmeyen fiil veya vasıftır. 3) Mani: Varlığı sebebe hüküm bağlanamaması veya sebebin gerçekleşememesi sonucunu doğuran durumdur.

Müfsid: Başlanmış bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan eksikliktir.

Teklifi Hüküm: Şariin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmamada serbest bırakmasıdır. Farz,vacip,mendup,mubah,tenzihen mekruh,tahrimen mekruh,haram şeklinde yediye ayrılır.

Farz:Allahın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istediği fiil; vacip ise kati değil zanni bir delille yapılmasınıkesin olarak istediği fiildir. Mendup, Yapılması teşvik edilen yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen fiildir. Mendubun içine sünnet ve müstehab girer. ( Sünneti müeeked: peygamberin devamlı yaptığı nadiren terkettiğ;Sünneti ğayrı müekked: bazen yapıp bazen terkettiği sünnettir. Zevaid: İnsan olması sebebiyle yaptığı, dini anlamı olmayan sünnetlerdir.) ( Müstehab: Peygamberin bazen yapıp bazen terkettiği, alimlerin ve salih kulların öteden beri yaptıkları ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara denir.)

Mübah: Yapıp yapmamakta serbest bırakılan fiiller./ Mekruh: Şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir. Tahrimen Mekruh: Bir şeyin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istemekle beraber bu talep haberi vahid gibi zanni bir delille gerçekleşmişse buna tahrimen mekruh denir.Yukarıdaki mekru tanımı aslında tenzihen mekruh için kullanılır. Haram ise Şariin bir fiilin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yasakladığı fiildir.

Haram iki türlüdür.1) Haram liaynihi: Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle baştan haram olan fiildir. 2) Haram liğayrihi: Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiildir.

Azimet: herhangi bir zarurete bağlı polmaksızın ilkten konmuş olan ve her mükellefe normal durumlarda ayrı ayrı hitab eden asli hükümdür. Ruhsat ise, herhangi bir zaruret sebebiyle azimetin hükmünün terkedilebilmesi durumudur.

Mai müstamel: abdest,gusul gibi hükmi temizlikte kullanılmış sudur.

eşek ve katırın artığı şüphelidir.bunlarla abdest almak zorunda kalırsak ayrıca teyemmüm yaparız.

Diğer üç mezhepte abdeste başlarken niyet farzdır.hanbelide besmele farzdır.tertib yani farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması şafi ve hanbelide farzdır. muvalat yani abdest işlemlerinin ara verilmeden yapılması maliki ve hanbelide farzdır. Caferiler ayağın yıkanması değil meshedilmesi farzdır der.

Mestle 6 km yürünebilmeli ve topuktan aşağı kısmında üç ayak parmağı girecek delik yırtık bulunmamalıdır.

Şafiler cünüpluk için şehvetle gelmeyi şart koşmaz.

Gusulde delk yani ovalama ve muvalat yani ara vermeden yapma maikilere göre farzdır.

teyemmümde niyet farzdır.

Farzlara bağlı olmaksızın Allah rasulunun değişik zamanlarda nafile olarak kıldığı regaib namazlar gönüllü olarak kılındığı için tatavvu namazlar olarak da adlandırılır. Farzlara bağlı kıldıkları ise revatib adını alır.

Hanefide isfar yani sabah namazını oralık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır. sadece kurban bayramının ilk günü müzdelifede bulunan hacıların o günün sabah namazını tağliste yani fecri sadık doğar doğmaz karanlıkta kımak faziletlidir. diğerlerine göre her zaman tağliste kılmak daha iyidir.

namazda tadili erkan vaciptir.ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.

ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.

Muhazatün nisa: kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.

Tek başına namaz kılana münferid, imama uyarak kılana muktedi denir.

Müdrik: Namazın tamamını imamla kılan kişi./ lahik: namaza imamla başlamış ama namaza ara vermek zorunda kalmış kişi./ Mesbuk ise imama namazın 1. rekatinin rukusundan sonra yetişen kişidir.

Kefeni sünnet: Erkek için Kamis,izar ve lifafe;kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür.

kefeni kifayet:erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.

kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.

haram ayların perşembe cuma ve cumartesi günleri oruç tutmak ve zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmakl tavsiye edilmiştir. Savmı davud ise bir güntutup bir gün yemektir.en faziletli oruçtur.

ramazan bayramı 1. gün ve kurban bayramı günleri oruç tutmak haramdır.

Nema: Zekatın şarlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. havelanül havl ise malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.

Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.

Rikaz:yer altındai maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.

zekat için hayvan saime olmalı yani senenin çoğunu meralarda otlayarak geçirmelidir.yemle beslenen hayvana ise malufe, ziraat nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvana ise amile denir.

devede 5ten 9a kadar 1 koyun, 10dan 14e kadar 2 koyun, 15ten 19a kadar 3 koyun gerekir. sığırda 30dan kırka kadar 2 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı; 40tan 60a kadar 3 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı gerekir. koyunda 40tan 120ye kadar 1 koyun, 121den 200e kadar 2 koyun, 200den 399 kadar 3 koyun gerekir.

Fıtr sadakası ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kişiler için verdiği bir sadakadır.

haccın geçerlik şartları: 1) Hac niyetiyle ihrama girmek 2)özel mekan 3) özel zaman

İhramın rukunleri: Niyet ve telbiyedir.

Mikat yerleri: 1) Zulhuleyfe: Medine tarafından gelenlerin ihram yeri.mekkeye en uzak burasıdır.hz. peygamber veda haccında halen Ahbarı Ali denen bu yerde ihrama girmiştir.

2) Cuhfe: Mısır ve Suriyeden

3) zatuırk. ırak , 4) Karnulmenazil. necid ve kuveyt

5) yelemlem: yemen ve hindistan yönünden gelenlerin mikat yeridir.mekkeye en yakın mikat da budur.

Haccın farzları ihram,arafat vakfesi ve ziyaret(ifaza) tavafıdır.

haccın asli vacipleri. say, müzdelife vakfesi,şeytan taşlama, halk veya taksir(saçları kısaltma) ve veda (sader) tavafı olmak üzere 5tir.

Remyi cimar:Şeytan taşlama işlemi.

ilk tehallül: Cinsel ilişki dışında yasaklar kalkar. saçların traş edilmesiyle başlar. ikinci tehallülde ise cinsel ilişki dahil tüm yasaklar kalkar. ziyaret tavafının yapılmasıyla olur.

Umrenin farzları ihram ve tavaftır.

sahih ilmam: Umre ile hac arasında herhangi bir sebeble memlekete dönmek.

Hedy:hac ve umre menasikiyle ilgili kesilen kurbana denir.Kurban bayramı dolayısıyla kesilene ise udhiyye denir.

Cinayet:İhramlıyken harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına denir.

Kurban için koyu ve keçi 1 yaşını ama koyun gösterişli ise 6 aylık olabilir,sığır için 2 yaş ve deve için 5 yaş şartı aranır.

kurban bayramın 3. günü akşama kadar kesilebilir,şafiye göre 4. gün de kesilebilir.

Akika kurbanı hanefide mübahveya mendupken diğerlerinde sünnet, zahirilere göre vaciptir.

Adam öldürme keffareti, mümin bir köle azad etmek buna gücü yetmezse 2 ay peş peşe oruç tutmaktır.

hacda traş olma keffareti; 3 gün oruç veya 6 fakiri doyurmak yada bir koyun kurban etmektir.

Rici talak: kocaya yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşama türüdür.

Bain talak: kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.

Karşılıklı rıza ile boşanmaya muhalea veya hul denir.

mahkemeye boşnma için başvurmaya tefrik denir.

Lian: karısına zina etti deyip bunu ispat edemeyen karı kocanın karşılıklı lanetleşmesididr.

İla: Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına yemin etmesi, adamasıdır.

Teokrasi: Din temelli devlet türü; Bizantinizm ise siyasal otoritenin dini otoritenin önüne geçmesi ve onu himayesine almasıdır.

Ariyet: bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesi, türkçede bu akde iğreti sözleşmesi de denir.

Karz: geri ödenmek üzere birine verilen mal, borç.

Hibe: bir malın bedelsiz olarak başkasına temlikidir.

havale. borcun bir kimsenin zimmetinden başka bir kimsenin zimmetine nakledilmesidir.

Şüfa: Sahibine, satım akdine konu olan bir akarı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi vermedir.

kefalet. Kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine birleştirilmesidir.

vedia: emanet mal.

lukata:buluntu mal.

Hisbe teşilatı: İslam toplumunda genel ahlakı ve kamu düzenini sağlardı. muhtesib denen görevliler vardı.

diyanet dergisi 1962 de çıkmaya başladı.

istilam:haceri esvedi selamlamak.

TECVİD KONULARI

Lahn: Hata. 1) Lahnı celi: hemen herkesin anlayabileceği okuyuş hataları. 2) Lahnı hafi: ancak işin uzmanlarınca farkedilebilecek hatalar.

sukun: harekesizlik demektir.alameti cezmdir. 1) sukunu lazım.durulduğunda ve geçildiğinde var olan sukuna denir. 2) sukunu arız: durulduğunda açığa çıkan geçildiğinde ortadan kalkan sukundur.

Med, uzatmak demektir. Asli med,med harfinden ayrılmayan meddir ki buna tabii med de denir.Feri med ise, kendisinde asli meddin miktarını artıracak başka bir sebebin bulunduğu meddir ki buna mezid med de denir. kasr ise kısaltmak demektir.kelimenin herhangi bir harfini uzatmadan okumak demektir.

Feri med, meddi muttasıl ve munfasıl olarak ikiye ayrılır: 1)Meddi muttasıl: harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir ve bu ikisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Mesela: Caaaae kelimesi.uzatılması vaciptir. En az bir elif daha uzatılmalıdır. 2)Meddi Munfasıl:Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir ve ikisi farklı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur, uzatılması caizdir. mesela: Ya eyyühellezine kelimesi. 3) Meddi Lazım: Harfi medden sonra sebebi medden sukunu lazım gelirse meddi lazım olur ve 4 elif uzatılması vaciptir.mesela fatihada veledaallin. 4 kısma ayrılır. kelimede olur ve şeddeli olursa kelimei musakkal:veleddallin gibi. kelimede olur ve cezmli olura kelimei muhaffef: eelene leimesi gibi; harfte olur şeddeli olursa harfi musakkal: laaammim gibi.harfte olur cezm olursa harfi muhaffef: miiim gibi. 4) Meddi Arız: harfi medden sonra sebebi medden sukunu arız gelirse meddi arız olur ve 1ile 4 elif arası okumak mümkündür.mesela alemine kelimesinde durulursa. burada son harekeye göre çeşitli vecihler vardır.son hareke fetha ise 3 vecih caiz: tul,tevassut ve kasr; son hareke kesre ise 4 vecih caizdir: tul,tevassut,kasr ve revm. (Revm: sebebi med olan sukunun geldiği harfin harekesini gizli bir ses ile istemeye veya belirtmeye denir.): son hareke damme ise 7 vecih caizdir: tul,tevassut,kasr,revm,tul ile işmam, tevassut ile işmam ve kasr ile işmam.( İşmam: harfin ötre olan harekesine dudakları yumarak işaret etmektir.

Meddi lin: Bir kelimede lin harfleri vav ve ye'den biri bulunur, hemen ardından da med sebeblerinden olan sukun bulunursa meddi lin olur. mesela fil suresinin sonları: vessayf diye durulduğunda...Meddi line sebeb olan sukun, lazım sukun ise meddi lini tul ( 4elif) ve tevassutla ( 2elif) okumak caizdir, kasrla okunmaz.. meddi line sebeb olan sukun, sukunu arız ise tul,tevassut ve Kasr (1 elif) ile okunabilir.

İdğam: sakin bir harfi müteharrik bir harfe doğrudan veya çevirip katarak okumaktır.

1) İdğamı Misleyn: mahreç ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi saki ikincisi harekeli olarak yan yana bulunursa olur. sakin be'nin harekeli be'ye, te nin te ye, cimin cime uğraması.... nun ile mim de gunnede yapılır.bunlarda idgamı misleyn maal gunne denir.

2) idgamı mütecaniseyn.Mahreçleri aynı sıfatları farklı harflerden birincisi sakin ikincisi harekeli gelirse olur. üç mahreçte sekiz harfte olur: a) Be ile MİM arasında, Kuranda tek misali var. ya buneyyerkeb meane şöyle okunur: ya buneyyerkemmeana. sakin be mime dönmüştür. b) ZI-Zel-Se( Peltek) arasında ve c) TI-DAL-TE arasında olur

3) İdgamı mütekaribeyn.mahreç ve sıfat bakımından birbirine yakınlığı bulunan şu harfler arasında meydana gelir: a) LAM-RA mesela bel rafeallahu şöyle okunur: berrafeallahu lam raya dönüştü. b) GAF-KEF arasında c) Sakin nun ve LAM-MİM-YE-VAV-RA arasında.bu çeşit ileride sakin nun ve tenvinde de karşımıza çıkacak.

Sakin nun ve tenvine ait hükümler:

1) İhfa: lügatte gizlemek demektir. izhar ile idgam arası bir olaydır. sakin nun veya tenvinden sonra 15 ihfa harfinden biri gelirse ihfa olur.

2) İzhar: lügatte açığa çıkarmak, ortaya koymaktır. sakin nun ve tenvinin tabii bir şekilde okunmasına denir. sakin nun veya tenvinden sonra izhar harflerinden biri gelirse izhar olur.

3) İklab: lügatte çevirmek, bir halden başka bir hale döndürmek demektir. sakin nun veya tenvinden sonra BE harfi gelirse iklab olur.sakin nun veya tenvin halis mime çevrilir. mesela min badi şöyle okunur. mimbadi.

4)İdgam:sakin nun veya tenvinden sonra YE-MİM-NUN-VAV-LAM-RA harflerinden biri gelirse idgam olur.gunneli ve gunnesiz kısımları vardır: a) İdgamı meal gunne: sakin nun ve tenvinden sonra YE-MİM-NUN-VAV harflerinden biri gelirse gunneli idgam olur. b) İdgamı bila gunne: sakin nun ve tenvinden sonra LAM-RA harfinden biri gelirse gunnesiz idgam olur.

SAKİN MİME AİT HALLER.

1)İdgamı misleyn meal gunne.sakin mimden sonra mim gelirse olur.

2) ihfa-i şefevi(dudak ihfası). sakin mimden sonra BE harfi gelirse olur.

3) İzhar: sakin mimden sonra MİM ve BE dışında bir harf gelirse olur.

Harfi taife ait hükümler: 1) İdgamı şemsiyye: eşşemsu kelimesine bakalım. burdaki lam okunmuyor. buradan çıkarabiliriz idgamı şemsiyeyi. 2) İzharı kameriye: elkameru kelimesine bakalım.burda lam okunuyor.lam okunanlar izharı kameriye oluyor.

RA HARFİ:

1) RA kalın(tefhim ile) okunduğu yerler: a) harekesi fetha ve damme olursa: RA-RU gibi. b) ra sakin kendinden önceki harfin harekesi fetha ve damme olursa: erhame-murdifine gibi, c) ra sakin radan önceki harfin harekesi sakin ise bir önceki harfin harekesi fetha veya damme olursa: velasr, elkadr gibi, d) Ra sakin ve kendisinden önceki harfin harekesi arızi kesra (bir evveli ile okununca ortadan kalkan kesra) olursa: ircii,irkeb,irteda gibi. e) ra sakin kendinden önceki harfin harekesi kesra olur ve ra'dan sonra hurufu istila diye adlandırılan NOKTALI HA-SAD-DAD-ĞAYN-TI-KAF-ZI harflerinden biri bulunursa: irsaden, kırtasin,firgatin...

2) RA ince (terkik ile) okunduğu yerler: a) harekesi kere olursa . ri gibi, b) ra sakin ra dan önceki harf kesre olursa: fekebbirhu,mirfegan.. c) ra sakin radan önceki harfte sakin olur ve daha önceki harfin harekesi kesre olursa ince okunur. hicr, bikr gibi d) ra sakin olur kendinden önce lin harflerinden ye bulunursa: seyr,hayr gibi

3) RA hem ince hem kalın okunduğu yerler: a) ra sakin bir önceki harfin harekesi kesreli olursa ve ra dan sonra hurufu istiladan gaf bulunursa; kullu firgın gibi. b) ra sakin, bir önceki har hurufu istiladan SAD veya TI olur ve daha önceki harfte kesreli olursa : misr,gıtr gibi, c) Kurandaki şu kelimelerin de hem ince hem kalın okunabileceğine cevaz verilmiştir. en esr (sin harfiyle), feesr (sin), ize yesr (sin).

Kalkale: lügatte ırgalamak, sarsmak demektir.tecvidde ise kalkale sıfatına sahip olan harflerin sukunlarının mahreçlerine çarpılarak okunmasıdır. harfleri gutbu cedin kelimesindeki GAF-TI-BE-CİM-DAL harfleridir.

Sekte susmak demektir. tecvidde ise tilavet sırasında belli kelimeler üzerinde vakıf söz konusu olmadığı halde nefesi kesmemek şartıyla bir iki saniye sesi kesmektir. 4 yerde vardır: 1) kehf suresi birinci ayet sonunda ıvecen ile gayyimen kelimesinde var.ıvece diye bir iki saniye nefesi kesmeden bekler geçeriz. 2) yasin 52. ayette merganine ile heze ma kelimeleri arasında 3) kıyame suresi 27. ayetmen ile rag kelimeleri arasında 4) mutaffifin suresi 14. ayette kelle bel ile rane arasında var.

Vasl: bir kelimeyi kendinden sonra gelen kelimeden ayırmadan, aralarında durmadan okumaktır. Vakf ise, kelimenin sonunda durarak onu kendinden sonra gelen kelimeden ayırmaktır.

DİGES:Diyanet gençlik spor klubu derneği 2007 de kuruldu.

tertil:Kıraatte, acele etmeden, harfleri ve harekeleri açık bir şekilde, mana ve hikmeti düşünerek, metni tane tane okumak anlamında kullanılan terimdir.

tarihselci yaklaşım:Âyet ve sûrelerin içeriğinin, özellikle de ahkâma dair konuların, bütünüyle Kur?an?ın indiği dönem ve şartların ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki gö¬rüşlerdir.

İslam alimleri içinde sigorta kavramını ilk ele alan alim ibn abidindir.

hilye:Hz. Peygamber?in dış görünüşünü, güzel vasıf 53. ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere denir.

tanah:yahudilikteki yazılı dini edebiyattır.

meşşai ekolün ilk filozofu kindi dir.

hitabet:Suhulet ve fesahatle îrâd-ı nutk etmek hassesi?dir.

Allah?ın Kur?ân?da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesi antropomorfist bir dil kullanıldığını gösterir.

tevil:Meşru bir sebep veya delilden ötürü âyeti zahirî manasından alıp, kendisinden önce ve sonraki âyete mutabık, kitâb ve sünnete uy¬gun manalardan birine hamletmeye denir.

Kur?an?ın herhangi bir hüküm getirmediği konuda sünnetin bir hüküm ortaya koyması Sünnet-Kur?an ilişkisinde teşri kavramıyla ifadse edilir.

mehri müsemma: Nikah sırasında belirlenen mehir.

velayet:Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine denir.

riben nesie:?vade karşılı¬ğında alacağın miktarının arttırılması.

eda ehliyeti:Temelini akıl ve temyiz gücü teşkil eden ve kişinin dinen, hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşu anlamına denir.

?Vitir namazı, fıtır sadakası, namazda Fatiha?nın okunması? gibi meselelerin hükmü¬nün Hanefilere göre vacip olmasının sebebi delilin zanni olmasıdır.

mutezileye göre amel imandan bir cüzdür.

gazali,İslam dünyasında Meşşâiliğe bir tepki mahi¬ yetinde ortaya çıkan, kendisine has yapısı ve özellikleriyle tasavvuf, kelâm, hukuk, mantık, ahlâk ve felsefeyi etkileyen düşünce ekolünün sahibidir.

islami kaynaklarda vahye dayanan dinler için milel diğerleri için nihal kavramı kullanılır.

agnostizm:Metafizik hakikatler insan zihni tarafından bilinemezler. Dinin ve felsefenin izah etmeye çalıştığı konular bilimsel yöntemlerle doğru¬lanmadıkça bilinemezlikleri devam eder. Bu durumda konuşmak yerine susmak tercih edilir.

hasen hadis:Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya dabirkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis.

şemail:Hz. Peygamber?in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzıgibi konuların ele alındığı kitap.

sünen:Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş, merfu nitelikli ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplara denir.

ruhul beyan işari tefsirdir.

nezair:?Kur?an-ı Kerim?de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi? anlamında kullanılan kavram.

Kur?an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhret bulan sahâbî kabul ahbar dır.

Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayan ifadelerle ilgili ilme müşkilul kuran denir."

haraci arazi:Müslümanlar tarafından fethedilip, belirli bir vergi karşılığında eski sahiplerinin elinde bırakılan gayr-i Müslimlere ait arazilere denir.

Muhkem ve müteşâbih lafızlarının birlikte geçtiği ayet aşağıdaki surelerden ali imran da geçmektedir.

Hadisleri ilk defa tedvin eden tâbiî ibn şihab ez zührüdür.

imam maturidi eseri kitabut tevhid.

ehli sünnete göre ?Allah'ın sıfatları zatının ne aynı ne de gayrıdır?.

İnsanın doğuştan aşkın bir varlığa inanma duygusuyla yaratılmış olması fıtratla alakalıdır.

ganimetlerle ilgili sorulan soruların cevabı ve taksimat şeklini bildiren ayetler enfal suresindedir.

Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın mehr-i misil alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı?nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun maddesi 633 tür.

usulud din kelam ilmi ile eş anlamda kullanılır.

?Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.? fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep muteziledir.

Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri mezhep imamlarından şafi için şöhret kazanmıştır. onun eski ve yeni görüşlerinden dolayı.

hidane:Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesidir

mucemler hadis edebiyatında aler rical olarak tasnif edilmiştir.

Mahzun_

27 Ekim 2010 07:02 Düzenle Sil

HANEFİ Mezhebine Göre Kurban İbadeti.

Hanefi Mezhebine göre KİMLER Kurban Kesmekle mükelleftir?

Müslüman olan, Hür olan, Yolcu olmayan, Zekât nisap miktarı mala sahip olan, yani 80.18 gram Altını veya bunun karşılığında parası olan kimse KURBAN kesmekle mükelleftir.

Hanefi mezhebine göre, şu hayvanlar KURBANLIK olarak KESİLMEZLER.

Bir veya iki gözü kör olan, Kemik iliği boşalıp zayıflayan, Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan hayvanlar kurbanlık olmaz. Kulağının veya kuyruğunun üçte birinden fazlası kesilen, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, doğuştan kulaksız veya kuyruksuz olan hayvanlarda kesilmez. Meme uçları kesilmiş olan veya bir hastalıktan dolayı sütü kuruyan, boynuzu kökünden kırılan, pislik yiyen, beslenmesine zarar verecek kadar deli olan, uyuzluğu sebebi ile aşırı derecede zayıflayan, her cins hayvanda, kurban olma yaşından daha küçük yaşında olan hayvanlar kurban olarak kesilmezler.

Kurban olarak kesilecek hayvanlar nasıl olmalıdır?

KOYUN veya KEÇİ 1 yaşından önce kesilemez ve sadece bir kişi adına kesilebilir, birden çok kişi için kesilemez. SIĞIRLAR ise 2 yaşından önce kesilemez, manda da sığır hükmündedir. Sığır cinsinden kesilecek hayvanı en fazla 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Yalnız kurbana 7 ortak olarak giren kişilerin her biri bir hisse adına girer, daha az hisse ile giremez. DEVE ise, 5 yaşını doldurmadan kurban olarak kesilmez.

Hiçbir hastalığı olmayan ve yaşını doldurmuş olan hayvanlar kurbanlık olabilir.

Üç ayağı üzerine yürürken dördüncü ayağını da kullanabilen hayvan kurbanlık olarak kesilebilir. Kulağı veya kuyruğu kesildiği halde bu organların en az üçte ikisi bulunan hayvan kurban olur. Dişlerinin çok az kısmı dökülüp çoğu kalmış ise kurban olabilir. Pislik yiyen hayvan kurban olmaz, fakat belli bir zaman hapsedilir ve ona temiz yiyecekler verilir ise, kurban olarak kesilmesinde sakınca olmaz.

Hanefi mezhebine göre kurban kesme ne zaman başlar?

Bayramın birinci günü şafak sökümü ardından itibaren başlar. Her ne kadar şafak sökümünden sonra başlıyor olsa da, bayram namazı kılınan yerlerde en erken namazdan sonra başlayıp, üçüncü günü güneş batmadan önceki zamana kadar devam eder. İster köyde ister şehirde ister yaylada olsun, kurban için belirlenen vaktin dışında kesilen kurban caiz değildir.

Kurbanın mekruhları nelerdir?

Kurban derisini satmak.

Kesimden önce yününü kırkmak.

Kurbanlık hayvana binmek ve onu kiralamak.

Kesimden önce sütünden yararlanmak.

Kasap ücretini kurban etinden vermek.

Kurbanı gece kesmek.

Müslüman olmayan kimseye kurban etinden vermek.

Gösteriş için kurbanı çok pahalıya satın almak.

NOT: Vasiyet olmadığı halde ve bunun için özel mal bırakılmadığı halde Ölü için kurban kesmek mekruhtur. Vasiyet varsa kesmek gerekir.

Mahzun_

1

Bu konu 1,052 defa okundu. 27 Ekim 2010 08:36

İletişim | Reklam

@2010 Memurlar.Net.

27 Ekim 2010 08:38

Mahzun_
Müsteşar Yardımcısı

BAZI TERİMLER VE ANLAMLARI

Haraç Arazisi: İşletenlerden haraç vergisi alınan arazi. Bu arazinin sahibi devlettir, işletenler gayrimüslimdir.

Havaici Asliye: Asli İhtiyaçlar, temel ihtiyaçlar.

Havli Havelan: Nisab miktarına ulaşan bir malın sahibinin elinde bir yıl kalması.

İddihar: Biriktirme, saklama,karaborsacılıkta bulunma.

Müellefei kulub: Müslüman olmadıkları halde, gönüllerini islama ısındırmak için müslümanlar tarafından kendilerine zekat verilen islama meyilli kişiler.

Öşür: Ondabir.

Öşri Arazi: Masrafsız tarım arazisi. Bu araziden elde edilen ürünün onda biri zekat olarak verilir.

Amil: Zekat toplayan memur.

Füruu: Bir kimsenin çocukları, ve onların çocukları. Alt soy.

ZİHAR: Bir kimsenin karısına öfkelenerek "sen bana anamın sırtı gibisin" demek suretiyle onu kendisine haram etmesi.( )

ZERKETMEK: Bir sıvıyı şırınga ile vücuda vermek.

Ru'yeti Hilal: Hilal Halindeki ayın, Yeryüzünden ilk defa görülmesi.

Nezretmek: Adamak.

Münakid: Gelecek zaman ait bir işi yapıp yapmayacağına dair yemin.

Mesammat: Ter çıkmasına ve bedenin teneffüs etmesine yarayan deri üzerindeki gözenekler.

Lağv: Rasgele yemin.

İskatı Savm: Farz veya vacip olan oruçlarını tutmadan ölen kimsenin bu oruçları için verilen fidye.

Fecri Sadık: Tan yerinde güneş doğuncaya kadar devam eden sürekli aydınlık. Gerçek aydınlık.

Fecri Kazip: Tan yerinde güneş doğmadan önce görülen ve kısa bir süre sonra kaybolan geçici aydınlık.

Vatanı Asli: İnsanın doğduğu yer.

Vatanı ikamet: Kişinin oturduğu yer.

Vatanı sükna: Kişinin yolculuk yaptığı yer.

Tekfin: Ölüyü kefene sarma.

Tehlil: Le ilahe illallah cümlesini söylemek.

Şiar: Alamet, nişan,eser, belirti, ayırdedici işaret.

Revatip namazlar: Farz namazlarla beraber kılınan sünnetlere denir.

Rgaib namazlar: Farz namazlara bağlı olmayarak kılınan nafile namazlar.

Lifafe: Cenazenin kefenlenmesinde baştan ayağa uzanan ve izardan uzun olan örtü.

Kamis: cenazenin kefenlenmesinde boyundan ayaklara uzanan örtü.

İzar: Kefenlemede baştan ayağa kadar uzanan örtü.

İskatı salat: Kişinin sağlığında kılamadığı namazların fidyesini vererek namaz borçlarından kurtarıldığının sanılması.

Hazar: İstirahat zamanı,sulh hali.

Cemi suri: Birleştirilecek iki namazdan birincisini vaktinin son anında, ikincisinide tam vakti girdiği sırada kılmak.

Azimet: yola çıkmak, hareket etmek.

Tehir Etmek: Geciktirmek.

İstibra: erkeklerin tuvaletten çıktıktan sonra idrarın tamamen boşalması için bekleyip temizlenmesi.

İstihaze: Rahimden gelmeyip bir hastalık sebebiyle damardan çıkıp tenasül organı yoluyla gelen kandır. Hayızda üçgünden az on günden fazla lohusalıkta da kırk günden fazla devam eden kana istihaze dendiği gibi 9 yaşına girmemiş çocuktan ve 55 yaşını geçmiş kadından gelen kanada istihaze denir.

Teselsül: Birbiri ardına zincirleme devam etme, varlıkların sınırlanıp sonsuza uzanması.

Araz: Kendi kendine var olmayıp, başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

Ayan: Besbelli, apaçık, açık seçik.

İbda: Bir şeyi yokluk alanından varlık alanına çıkarma.

İhtira: Benzeri görülmemiş bir şey ortaya çıkarma.

Hudüs: Sonradan ortaya çıkarma.

Muharrik: Haraket ettirici.

Muhdis: Yaratıcı.

Mümkünil vücud: Varlığı mümkün olan.

Nazariye: Kuran teori.

Samadiyet: Bütün ihtiyaç sahiplerinin yöneldiği varlık, Allahın sıfatlarından biridir.

Selbi sıfat: olumsuz sıfat.

Vacibul vücut: Varlığı zorunlu olan varlık.

Mahzun_

21 Ekim 2010 17:40 Düzenle Sil

hac konusunda çok eksiğim varmış.diyanetin ilmihalinden ayrtıntıl olarak hac konusuna bakıyorum şuan:)

fetihi pişirip rahman ve hucuratıda ezberleyecğim-inşallah- 1 aylık bebeğim izin verirse:)

hüvelbaki

22 Ekim 2010 16:01 Düzenle Sil

Bu konuda doyurucu ve yeterli olabileceğini düşündüğüm bir eser tavsiye ediyorum.Daha öncede yayımlanmıştı ama mbsts sınavına az kaldığı için çok eskikleri vardı kitabın.Kitap,Hac,Kuran,tecvid,Hadis,Siyer,Fıkıh,Akaid,Dinler Tarihi,Eserler,Yeni Teşkilat yasası ve Genel kültür konularını içeriyor.Özet bilgiler yani konu anlatımı ve testlerden oluşuyor.almanızı tavsiye ederim.detaylı bilgi : www.e-imamlar.com veya aofarapca.net veya 543-675 36 72 nolu telefon..

serdareimam

22 Ekim 2010 21:26 Düzenle Sil

bol bol ilmihal okuyorum,ezberlerimi tekrar ediyorum.bu arada arkadaşlar nikah,cenaze duasını ezberleyin.ezberlerinizi özellikle sabah yapın. birde fatih çollak hocadan dinleyerek pekiştirin.Kur'an-ı yüzünden okurken hat yazılı olanından okuyun.Rabbim mülakatta heyecan yapmaktan muhafaza eylesin.

rukiyem1979

23 Ekim 2010 21:42 Düzenle Sil

kkö lere tavsiyem elinizdeki ezberleri haslayın bolca kuran okuyun,,yeni ezbere girişmeyin hani fetih hucurata ,,kafanız karışmasın çok sorun olmaz olmaması,,elinizdekilerin iyi olması asıl önemli olan,,,ve dini bilgi okuyun,,diyanetin ilmihalini iyice okuyun

mevsimbeyaz

23 Ekim 2010 22:28 Düzenle Sil

fetih rahman hucuratın olmaması sorun olmaz olurmu hocam:)kıraatımın iyi olmasına rağmen 80 aldım eğer o ezberlerimde olsaydı belki atanmaya hak kazanacaktım şu an..hucuratın 1,5 sayfasını ezberledim bile hamdolsun...

hüvelbaki

23 Ekim 2010 23:15 Düzenle Sil

Müfredat dediğimiz ezberler mutlaka sağlam olmalı.. Çalışalım arkadaşlar...

***salih***

24 Ekim 2010 12:12 Düzenle Sil

bende de fetih rahman hucurat yoktu,sınavdan düşük aldım. yüzüne okumam fena değildir,yasin mülk nebe de vardı. tecvidi de uygularım. ezber eksik olunca olmuyor. şimdi rahmanı ezberliyorum paşa paşa. sonra da hucuratı ezberleyeceğim inşallah. ama fetih yetişmez,o eksik kalacak. ilmihalden de önceki mülakatta çalışmadığım yerlere çalışacağım. ayrıca sözleşmeli de değilim:(

adige-hll

27 Ekim 2010 00:14 Düzenle Sil

http://forum.memurlar.net/konu/887650/?page=1

-------------------------------------------------------------

arkadaşlar,verdiğim linkte yeterince döküman vardır.sbts sınavı için farklı adreslerden hazırlayıp bir araya getirmiştim.hani bu mülakat sınavında da faydalı olur ümidiyle güncelleyim istedim.

rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun dileklerimle...

--------------------------------------------------------------

D.İ.B BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ?NİN İTİKAD-NAMAZ

SORU VE CEVAP ANAHTARI

S.1:Din Nedir? Kaça Ayrılır?

C.1. Din, akıl sahiplerinin kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir kanundur. İkiye ayrılır:

a) Hak Din (İlâhî veya Semavî Din )

b) Batıl Din (Vahye Dayanmayan Dinler)

S.2: Hak Dinin Özelliklerinden Üç Tanesini Yazın/Söyleyin?

C.2. Hak Dinlerin Özellikleri:

a) Allah?ın görevlendirdiği Peygamberler tebliğ etmişlerdir.

b) Allah?ın gönderdiği, Peygamberlerin tebliğ ettiği kutsal kitabı vardır.

c) Allah?a iman ve yalnız O?na ibadet etmek esasına dayanır.

S.3: İslam Dininin Değişmeyen Esasları Nelerdir?

C.3. İslam Dininin Değişmez Esasları:

a) İtikatla ilgili esaslar: İman esasları, Allah?a iman gibi?

b) Amelle ilgili esaslar: İnsanların yaptıkları işlerle ilgili olanlardır, kimsenin malına

Canına zarar vermemek gibi?

c) Ahlakla ilgili esaslar: Bunlar ahlakın güzelleşmesini, vicdan terbiyesini ve ruhun

yükselmesini amaçlar.

S.4: Mezhep Nedir? Tanımlayınız?

C.4. Mezhep; bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşler demektir.

S.5: Amelde Mezhepler Kaç Tanedir? İsimleri Nelerdir?

C.5. Amelde mezhepler 4 tanedir: Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî.

S.6: İtikadi Mezhepler Kaç Tanedir, Bizim İtikadi Mezhebimiz Hangisidir? Açıklayınız?

C.6 İtikadi mezhepler iki tanedir:

a) Eş?ari,

b) Maturidi.

İtikatta mezhebimiz, Maturidi?dir. Bu mezhebin imamı, Semerkand?ın Maturid köyünde doğduğu için köyünün adıyla anılır. (Ebu Mansur Maturidi) Büyük bir Türk bilginidir. Ehl i Sünnet inancını savunmuş, batıl inançlarla mücadele etmiştir. Amelde Hanefi olanlar, itikatta bu mezhebi benimsemişlerdir.

S.7: Dini Hükümlerin Kaynakları Nelerdir? Bunlardan Sünneti Açıklayınız?

C.7. Dini Hükümlerin Kaynakları; Kitap, Sünnet, İcma? ve Kıyas?tır. Sünnet, Peygamberimizin (S.A.V) söz, fiil ve onaylamalarıdır. 3?e ayrılır:

a) Kavlî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) sözleri ve Hadis-i Şerifleridir.

b) Fiilî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) davranışlarıdır.

c) Takrirî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) yanında bir olay olduğunda ses çıkarmaması ve

tasdik etmesi, onaylamasıdır.

S.8: İmanın Istılahî Tanımını Yapınız?

C.8. İman; Peygamber (S.A.V)? in Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğruluğuna içten ve yürekten inanmak demektir.

S.9: İman Yönünden İnsanlar Kaça Ayrılır? Bir Tanesini Açıklayınız?

C.9. İman yönünden insanlar 3?e ayrılır: Mü?min, Münafık, Kâfir.

Mü?min: Allah?a ve peygamberine inanan, peygamberin, Allah tarafından haber verdiği her şeyin doğru olduğunu yürekten tasdik eden ve bu imanını dili ile de söyleyen kimsedir.

Münafık: Allah?a ve peygamberine, inandığını söyleyip mü?min olarak göründüğü halde kalbiyle inanmayan, içi dışına uymayan kimsedir.

Kâfir: İman esaslarını kabul etmeyen, Allah ve Peygambere inanmayan ve bunu açıkça ifade eden kimsedir.

S.10: Allah?ın Birliğini İfade Eden Bir Ayet Mealini Yazın/Okuyun?

C.10. ? Ey Muhammed, de ki: O, Allah tekdir. Allah her şeyden münezzeh ve her şey O?na muhtaçtır. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O?na denk değildir.(İhlas Suresi,1-4)

S.11: Dört Büyük Melek ve Görevlerini Sayınız?

C.11. : a) Cebrâil (as): Allah?tan peygamberlerine vahiy ve kitap getiren, elçilik yapan melektir.

b) Mikâil (as): Tabiat olayları ile görevlidir.

c) Azrâil (as): Can alan melektir.

d) İsrâfil (as): Kıyametin kopuşunu ve insanların dirilişini başlatacak olan ve ?sur?a

üflemekle görevli melektir.

S.12: Meleklerin Özelliklerini Sayınız?

C.12. Nurdan yaratılmışlardır. Yemez, içmez, yatıp uyumazlar. Yorulmaz ve hastalanmazlar. Gece gündüz Allah?a ibadet eder, emirlerini yerine getirirler. Son derece kuvvetli ve hızlı varlıklardır. Her yere kolayca ulaşır, bizim yapamadıklarımızı yaparlar.

S.13: Allah?ın Sıfatları Nelerdir?.

C.13. Allah?ın Sıfatları; Zâtî ve Subûtî olmak üzere 2 gruptur.

Zâtî Sıfatlar: Vücut, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetün-lil-Havadis, Kıyambi nefsihi.

Subûtî Sıfatlar: Hayat, İlim, Semi?, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.

S.14:Vahyin Terim Manasını Açıklayınız?

C.14. Vahiy; Allah?ın Peygamberlerine, dilediği şeyi özel bir şekilde bildirmesidir.

S.15: Hangi Peygamberlere Ne Kadar Sayfa Gönderilmiştir?

C.15. 10 sayfa = Âdem (as)?a,

30 sayfa = İdris (as)?a

50 sayfa = Şit (as)?a,

10 sayfa = İbrahim (as)?a gönderilmiştir.

S.16:Tevrat ve İncil?in Diğer İsimleri Nelerdir?

C.16. Tevrat?ın diğer ismi Ahd-i Atik, İncil?in diğer ismi ise Ahd-i Cedid?tir.

S.17: Kur?an-ı Kerim Neden Tüm Olarak Nazil Olmamıştır?

C.17. Kur?an-ı Kerim, kısa kısa bölümler halinde, insanların o anki ihtiyaçlarına cevap, hatalarını ikaz, yaptıkları iyi şeylere müjde ve mükâfat olarak 23 senede indirilmiştir. Hepsi birden gelmiş olsaydı, Peygamber (S.A.V.) hazırladı, yazdı diyebilirlerdi. Allah kelâmı olduğuna inanmayabilirlerdi. Ayetler, olaylar üzerine gönderildiği için ilâhî bir niteliği olduğundan kimse şüpheye düşmemiştir. İnanmayanlar, sırf inatlarından kabul etmemişlerdir.

S.18: Kuran-ı Kerim Hangi Halife Zamanında ve Niçin Mushaf Haline Getirilmiştir?

C.18. Kur?an; Hz. Ebû Bekir?in halifeliği zamanında, Yemame?de 70 hafızın şehid düşmeleri üzerine Zeyd b. Sâbit başkanlığındaki bir komisyona yazdırılıp Mushaf haline getirilmiştir. Mushaf?ın oluşmasında hayatta olan hafızlara başvurulmuştur.

S.19: Kur?an-ı Kerim?in Günümüze Kadar Bozulmadan Geldiğini Belirten AYET MEALİNİ Yazın/Okuyun?

C.19. ?Doğrusu Kur?an?ı Biz indirdik, O?nun koruyucusu da Biziz.? (Hicr, 9)

S.20: Kur?an-ı Kerim?e Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

C.20. Kur?an-ı Kerim?e Karşı Görevlerimiz:

a) Kur?an-ıKerim?in Allah kelâmı olduğunu tasdik etmek

b) Kur?an-ı Kerim?i öğrenmek ve öğretmek

c) Kur?an-ı Kerim?in söylediklerini hayatımızda uygulamak.

Zaten öğrenmekten maksat, âyetler üzerinde düşünmek, emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmaktır.

S.21: Nebi ve Rasul Arasındaki Farkı Belirtiniz.

C.21. Rasul: Kendisine kitap indirilene denir. Nebî ise kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel eder. Rasuller nebîdir ama her nebî rasul değildir.

S.22: Peygamberlerde Bulunması Vacip Olan Sıfatlar Nelerdir?

C.22. Peygamberlerin Vacip Sıfatları;

Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Kesin olarak yalan söylemez, hile ve haksızlık yapmazlar. Din adına ne söylemişlerse hepsi Allah?tandır ve hepsi de doğrudur.

Emanet: Güvenilir olmaktır. Peygamberler her yönden güvenilir insanlardır. Aldıkları görevleri gereği gibi yapmış, kendilerine emanet edileni korumuş, hıyanette bulunmamışlardır.

Tebliğ: Duyurmak demektir. Peygamberler Allah tarafından kendilerine vahyedilen her şeyi eksiksiz olarak insanlara duyurmuşlardır. Bu onların peygamberlik görevidir.

İsmet: Günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler örnek oldukları için Allah onları günah işlemekten korumuştur. Bu sıfat ancak peygamberlerde bulunur, yani peygamberler masumdur.

Fetanet: Akıllı ve zekî olmalarıdır. Peygamberler diğer insanlardan daha akıllı ve anlayışlıdırlar. Zaten böyle olmasa görevlerinin ağırlığını kaldıramazlar.

S.23: Peygamber (S.A.V.)?in Özellikleri Nelerdir?

C.23. Peygamberimizin Özellikleri:

a) Peygamberimiz (S.A.V) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani bir millete, bir

kavme değil tüm insanlığa gönderilmiştir.

b) Peygamberimizin (S.A.V) getirdiği din, en son ve en mükemmel dindir. Başka bir din

gelmeyecek ve bu din değişikliğe uğramayacaktır.

c) Peygamberimiz (S.A.V) son peygamberdir. Ondan başka peygamber gelmeyecektir.

d) Peygamberimiz (S.A.V) ümmeti en çok olan peygamberdir. Bu özelliklerinden dolayı

Peygamberlerin en üstünüdür.

S.24:Ahirete İmanın Faydaları Nelerdir?

C.24.Ahirete inanan insan; Allah?ın emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Çünkü öldükten sonra hesaba çekileceğini bilir. Bu yüzden davranışlarına dikkat eder, ahlakını güzelleştirir. Ailesine, komşularına, eş, dost ve akrabasına iyi davranır. Vatanına ve milletine karşı görevlerini yerine getirir. Dürüsttür. Hile ve haksızlık yapmaz. Değil kötü davranış yapmak kötü düşünceyi bile bedeninde barındırmaz.

S.25: Kader ve Kazanın Tanımını Yapınız?

C.25.Kader: Allah?ın ezelden ebede kadar olacakların zamanı ve mekânını, nitelik ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demektir.

Kaza: Ezelde takdir buyrulan şeylerin zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir.

S.26. Kaza ve Kadere İmanın Faydaları Nelerdir?

C.26. Kadere inanan kişi; sabırlı olur. Başına gelen felaket ve musibetler karşısında bunalıma düşmez. Başına gelenler kendi hatası sonucu ise pişman olur, yanlışlarından döner ve Allah?tan yardım diler, ümitsizliğe düşmez. Kendi hatası yok ise Allah?ın sınaması diye düşünüp, yine sabırla mükâfatını umar. Kadere inanan kişi her durumda da asla isyana düşmez.

S.27: Gerçek Anlamda Tevekkül Nasıl Olmalıdır?

C.27. Rızkı veren Allah?tır. Buna güvenmeliyiz ancak, üzerimize düşeni yapmalı, sonra neticeyi Allah?tan beklemeliyiz. Rızkı arayıp bulmak, insanın görevidir. Allah nasılsa rızkımı verir deyip oturmak yanlıştır. Bu, tevekkül değil tembelliktir. Çünkü Allah çalışanı sever.

S.28: İbadeti Tanımlayınız?

C.28. İbadet, Allah?a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek demektir.

S.29: Dünyaya Geliş Gayemizle İLGİLİ BİR Ayet MEALİ YAZIN/Okuyun?

C.29.?Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.? (Zariyat: 56)

S.30:İbadet Çeşitleri Nelerdir?

C.30. İbadetler 3 çeşittir:

a) Bedenî İbadetler: Namaz, oruç gibi.

b) Malî İbadetler: Zekât, kurban gibi.

c) Hem bedenî hem malî ibadetler: Hac gibi.

S.31: İslam?ın Şartlarını Bildiren Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?

C.31. ?İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah?tan başka hiçbir tanrı olmadığına, Muhammed (S.A.V)?in Allah?ın Peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.? (Buhâri, îman 2)

S.32: Mükellef Kime Denir?

C.32. Dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladıklarından sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına gelmiş, akıllı insana mükellef denir.

S.33: Ef?âl-i Mükellefin Kaç Tanedir? İsimlerini Yazın/Söyleyin?

C.33. Ef?âl-i Mükellefin sekizdir: Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap, Mübah, Haram, Mekruh, Müfsid.

S.34: Haramı Tanımlayıp Hükmünü Belirtiniz?

C.34. Haram: Dinen yapılmaması kesin delille emredilen şeydir. (Hırsızlık, içki içmek gibi)

Hükmü: Haramı işleyen günahkâr olur, inkâr eden veya helal sayan dinden çıkar.

S.35: Temizlikle İlgili İki Tane Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?

C.35. ?Din temizlik üzerine kurulmuştur.? (Meşarik, 2. cilt, sayfa 107)

? Temizlik imanın yarısıdır.? (Müslim, Tahare, 1)

S.36: Kaç Çeşit Temizlik Vardır? Açıklayınız?

C.36. İki çeşit temizlik vardır:

a) Hadesten Taharet,

b) Necasetten Taharet.

İbadetlerin yapılmasına mâni olan hükmî pisliğe hades, bundan temizlenmeye de Hadesten Taharet denir. Abdest, gusül gibi.

Pis şeylere necaset, bundan temizlenmeye de Necasetten Taharet denir. Namazı sahih olabilmesi için, beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. ( Kan, idrar necistir.)

S.37: Suların Çeşitlerini Söyleyip Birini Açıklayınız?

C.37. Sular, mutlak ve mukayyed olmak üzere iki çeşittir:

Mutlak Sular: Yağmur, dolu, kar, pınar, dere, nehir, deniz sularıdır.

Mukayyed Sular: Kavun, karpuz suları gibi sular ve mutlak suyun içine bir şeylerin karışmasıyla bozulan sulardır. Bunlarla abdest, gusül olmaz.

S.38: Temizlik Nelerle Yapılır? Maddeler Halinde Yazın/Söyleyin?

C.38. Temizlik üç şekilde yapılır:

1) Su ile yıkayarak,

2) Silerek,

3) Ateşle yakarak.

S.39: Hangi Tür Eşyalar Silinerek Temizlenebilir?

C.39. Düz mermer, bıçak, cam, ayna, porselen, madenî eşyalar, içlerine slik emmedikleri için bez veya toprakla silinerek temizlenir.

S.40: Abdestin Terim Manası Nedir?

C.40. Abdest; belirli organları yıkamak ve meshetmek suretiyle temizlenmesidir.

S.41: Abdestle İlgili Ayetin Mealini Yazın/Okuyun?

C.41. ?Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın?? (Mâide: 6)

S.42: Abdestin Sünnetlerinden Dört Tanesini Yazın/Söyleyin?

C.42. Abdestin Sünnetleri: Abdeste Eûzu-Besmele ile başlamak, abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak, niyet etmek, dişleri fırçalamak, her organı üç kez yıkamak, sıraya riayet etmek, boynu meshetmek, başın tamamını meshetmek, elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, el ve ayak parmaklarını yıkarken hilallemek, gibi.

S.43: Abdestte Ayaklar Yıkanırken Hangi Dua Okunur?

C.43. ?Allah?ım! Ayakların kayacağı günde iki ayağımı sırat üzerinde sağlam tut.?

S.44: Abdesti Bozan Şeylerden Beşini Yazın/Sayın?

C.44. Abdesti bozan şeyler:

1) Ön ve arkadan sidik ve slik gelmesi ve arkadan yel çıkması.

2) Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması.

3) Ağız dolusu kusmak.

4) Yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak. Zira bu şekilde uyuyan kimseden ?yel? çıkabilir.

5) Bayılmak.

6) Delirmek, çıldırmak.

7) Sarhoş olmak.

8)Namazda gülmek.

9) Fahiş mübaşeret.

S.45: Meshin Müddeti Ne Kadardır?

C.45. Mukim için 24 saat, misafir için 72 saattir. Bu süre abdestin bozulmasından sonra başlar.

S.46: Meshi Bozan Şeyler Nelerdir?

C.46. Meshi bozan şeyler:

1) Abdesti bozan her şey meshi de bozar.

2) Mestlerden birinin ayaktan çıkarılması veya kendiliğinden çıkması.

3) Meshin süresinin bitmiş olması meshi bozar. ( Meshin süresi namazda iken biterse, o namaz bozulur.)

S.47: Mestlere Mesh Edebilmenin Şartları Nelerdir?

C.47. Mestlere mesh şartları:

a) Mestler, ayaklar yıkanarak abdest alındıktan sonra giyilmiş olmalıdır.

b) Mestler, ayakları topuklarla beraber örtmüş olmalıdır.

c) Mestler, 12 bin adım veya daha fazla yol yürümeye dayanıklı olmalıdır.

d) Mestlerin her birinde ayak parmaklarının küçüğü ile 3 parmak delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Ancak 2 mestteki yırtıkların toplamı 3 parmaksa sorun yoktur.

e) Mestler, ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır.

f) Mestler, suyu emerek ayağa geçirecek şekilde olmamalıdır.

g) Mesti giyecek kişinin her bir ayağının ön tarafında elin küçük parmağı ile en az 3 parmak yer olmalıdır. Bir veya iki ayağının ön tarafını kaybetmiş ve en az 3 parmak kadar bir yer kalmamış olan kimse, bu ayağına mesh edemeyeceği gibi, sağlam ayağına da mesh edemez. Bu durumda, her iki ayak da yıkanmalıdır. Çünkü bir ayağı yıkayıp diğerini mesh etmek caiz olmaz.

S.48: Hangi Durumlarda Teyemmüm Yapılır?

C.48. Abdest almak ve gusletmek için su bulunmadığı veya bulunduğu halde kullanılamadığı durumlarda teyemmüm edilir.

S.49: Teyemmümü Bozan Şeyler Nelerdir?

C.49. Teyemmümü bozan şeyler:

a) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar.

b) Abdest veya gusül için yeterli su varsa ve kullanılması mümkünse teyemmüm bozulur.

c) Teyemmümü mubah kılan özürlerin ortadan kalkması ile de teyemmüm bozulur.

S.50: Sünnetü?l-Hüda, Tahrimen Mekruh, Fetanet, Vahy-i Hafi, Münkereyn Kelimelerinin Manaları Nelerdir?

C.50. Sünnetü?l-Hüda: İbadetle ilgili olan sünnetlere denir.(Ezan, ikâmet gibi.)

Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. (Vacip bir işi yapmamak gibi.)

Fetanet: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır.

Vahy-i Hafi: Gizli vahiy demektir. Allah, dilediklerini, dilediği kulunun kalbine doğrudan yerleştirir. Buna vahy-i hafî denir.

Münkereyn: Öldükten sonra soru soracak meleklere münker-nekir veya her ikisine birden münkereyn denir.

S.50: Sünnetü?l-Hüda, Tahrimen Mekruh, Fetanet, Vahy-i Hafi, Münkereyn Kelimelerinin Manaları Nelerdir?

C.50. Sünnetü?l-Hüda: İbadetle ilgili olan sünnetlere denir.(Ezan, ikâmet gibi.)

Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. (Vacip bir işi yapmamak gibi.)

Fetanet: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır.

Vahy-i Hafi: Gizli vahiy demektir. Allah, dilediklerini, dilediği kulunun kalbine doğrudan yerleştirir. Buna vahy-i hafî denir.

Münkereyn: Öldükten sonra soru soracak meleklere münker-nekir veya her ikisine birden münkereyn denir.

S.51:Guslün Farzları Nelerdir?

C.51. Guslün farzı üçtür:

1. Ağıza su alıp çalkalamak.

2. Buruna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu yıkamak.

S.52: Guslün Sünnetlerinden Beş Tanesini Sayınız?

C.52. Guslün sünnetleri:

1. Besmele ile başlamak.

2. Niyet etmek.

3. Besmele ile niyeti, guslün evvelinde, elleri yıkarken söylemek.

4. Ellerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde slik varsa önceden onları gidermek.

5. Edep yerlerini (slik olmasa bile) yıkamak.

6. Gusülden önce abdest almak.

7. Abdestte ayakların yıkanmasını sonraya bırakmak.

8. Bedene üç defa su dökmek ve her döküşte suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

9. Su dökmeye baştan başlamak sonra sağ omuza daha sonra da sol omuza dökmek.

10. Suyu ilk döküşte bedeni ovmak.

11. Gusülde suyu israf etmemek , az da kullanmamak.

12. Yıkandıktan sonra bedeni havlu veya benzeri bir şeyle silmek.

13. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak.

S.53: Gusülde Dua Okumanın Hükmü Nedir?

C.53. Gusülde dua okumak mekruhdur.

S.54:Guslü Gerektiren Haller Nelerdir?

C.54. Guslü gerektiren haller:

1. Dokunmak, bakmak, ihtilam olmak suretiyle şehvetle gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağına gelen erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması.

2. Kadınların adet halinin bitmesi.

3. Çocuk doğuran kadınların lohusalıklarının sona ermesi.

S.55:Gusül Yapılmasının Sünnet Olduğu Yerler Nelerdir?

C.55. Gusül yapılmasının sünnet olduğu yerler:

1. Cuma namazı için,

2. Bayram namazları için,

3. Hac ve Umre için ihrama girerken,

4. Hac vazifesini yapan kimsenin zeval vaktinden sonra Arafat?ta.

S.56: Cünüp Olan Kişinin Yapması Haram Olan Şeyler Nelerdir?

C.56. 1. Namaz kılmak.

2. Kur?an- ı Kerim okumak.

3. Kur?an-ı Kerim?e el sürmek.

4. Camiye girmek.

5. Kabeyi tavaf etmek.

S.57: İstihaze Nedir?

C.57. Bir damardan çıkıp tenasül organı yolu ile gelen kandır. Rahimden değil bir hastalık sebebiyle damardan gelen bu kanın kokusu yoktur. Bu durum kadınlar için bir hastalık ve özürdür. Kadından gelen kan üç günden eksik olursa bu ay hali değil kadın için bir özür sayılır. Ay hali on günden fazla devam etmişse bu fazlalık ile lohusalığın kırk günden sonrası istihazadır. Dokuz yaşından önce ve ellibeş yaşından sonra gelen kan da böyledir.

S.58: Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?

C.58. Hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler:

1. Namaz kılmak.

2. Oruç tutmak.

3. Kur?an-ı Kerim okumak.

4. Kur?an-ı Kerim?e el sürmek.

5. Camiye girmek.

6. Kabeyi tavaf etmek.

7. Cinsel ilişkide bulunmak.

S.59: Özür Sahibi Kimdir ve İbadetlerini Nasıl Yapar?

C.59.Abdesti bozan şeyin bir namaz vakti kesilmeden devam etmesine özür denir.

İdrarın devamlı olarak gelmesi, burundan veya bir yaradan sürekli kan gelmesi, bir hastalıktan dolayı göz, kulak ve memelerden gelen akıntı özür olduğu gibi. İstihaze kanıda özürdür. Kendisinde böyle bir özür olan kimseye özür sahibi denir. Özür sahibi özrü devam ettiği sürece her namaz vakti abdest alır ve bu abdestle o namaz vakti içinde ?başka bir şeyle abdesti bozulmadıkça? dilediği kadar farz ve nafile namazı kılabildiği gibi, kazaya kalmış namazları, cenaze ve bayram namazlarını da kılabilir.

S.61: Namazın Farz Olmasının Şartları Nelerdir?

C.61. Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak,

2. Ergenlik yaşına gelmiş olmak,

3. Akıllı olmak.

S.62: Sabah Namazının Vakti Ne Zamandır?

C.62. Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren güneşin doğuşuna kadar olan zaman içinde kılınır.

S.63: İkindi Namazının Vakti Ne Zamandır?

C.63. Öğle namazının vaktinin çıktığı zamandan güneşin batışına kadar olan zamandır. Her şeyin gölgesi bir veya iki katı olunca öğle namazının vakti çıkar, ikindi namazının vakti girer ve güneş batıncaya kadar devam eder.

S.64: Yatsı ve Vitir Namazının Vakti Ne Zamandır?

C.64. Yatsı namazının vakti akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti olan tan yerinin ağarmaya başlamasına kadar devam eden zamandır. Vitir namazının vakti de yatsının vaktidir. Ancak vitir namazı yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır.

S.65: Cem ? i Takdim, Cem ? i Te?hir Nedir? Açıklayın?

C.65. Arafatta arefe günü öğle vaktinde önce öğle namazı peşinden de ikindi namazı bir ezan ve iki kamet ile birlikte kılınır. İki farzın arası başka namaz ile ayrılmayacağından öğlenin farzından sonra öğlenin son sünneti ile ikindinin sünneti kılınmaz.

Burada ikindi vakti girmeden ikindi namazı öğle vaktinde öğle namazı ile birlikte kılınmaktadır. Buna cem-i takdim denilir.

Arefe günü akşam namazı akşam vaktinde kılınmayıp Müzdelife?de yatsı vaktinde bir ezan ve bir kamet ile kılınır. Yani sadece akşam farzı için kamet getirilir. Yatsının farzında getirilmez. İki farzın arası ayrılmayacağı için akşamın sünneti ile yatsının ilk sünneti kılınmaz. Burada akşam ve yatsı namazlarının birlikte kılınmasına da cem-i te?hir denir.

S.66: Hiçbir Namazın Kılınmayacağı Vakitler Nelerdir?

C.66.

1.Güneş doğarken, güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık kırk dakika geçinceye kadar olan süre içinde.

2.Güneş zevalde iken, yani güneş tam tepe noktasına gelip de henüz batı tarafına geçmeden.

3.Güneş batarken, güneşin batma zamanından yaklaşık kırk dakika öncesinden güneş batana kadar.

S.67:Nafile Namaz Kılınması Mekruh OLAN VAKİTLERDEN Beş Tanesini Yazın/Sayın?

C.67.

1. Sabah namazının vakti girdikten sonra,

2. Sabah namazı kılındıktan sonra,

3. İkindi namazı farzı kılındıktan sonra,

4. Akşam namazının farzı kılındıktan sonra,

5. Bayram namazlarından önce(evde, camide)

6. Bayram namazlarından sonra(camide),

7. Vaktin daralması sebebiyle farz için pek az zaman kalınca,

8. Farza başlamak üzere kamet getirilirken,

9. Cuma günü hatibin hutbe okumak üzere minbere çıkışından itibaren cumanın farzı kılınıncaya kadar,

10. Tuvalet için sıkıştığı vakitte,

11. Arzu ettiği bir yemek hazır olduğu zaman,

12. Hac zamanı Arafat?ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife?de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.

S.68: Ezanın Hükmü Nedir, Hangi Yıl Meşru Kılınmıştır?

C.68. Ezan, Sünnet ? i müekkede olup, hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır.

S.69: Ezanı Yazın/Okuyun?

C.69.Ezanın sözleri şöyledir:

Allâhü ekber Allâhü ekber,

Allâhü ekber Allâhü ekber,

Eşhedü en lâ ilâhe illallah,

Eşhedü en lâ ilâhe illallah,

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,

Hayye ale's-salâh Hayye ale's-salâh,

Hayye ale'l-felâh Hayye ale'l-felâh,

Not: Sabah ezanında (Es-Salâtü Hayru?n-Mine?n-Nevm) ilavesi yapılır.

Allâhü ekber Allâhü ekber,

Lâ ilâhe illallâh,

Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,

Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah?dan başka yoktur tapacak,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah? dan başka yoktur tapacak,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah 'nın elçisidir Muhammed,

Şüphesiz bilirim bildiririm Allah 'nın elçisidir Muhammed,

Haydin namaza Haydin namaza,

Haydin felâha Haydin felâha,

Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,

Allah'dan başka yoktur tapacak.

S.70: Namazın Şartları Nelerdir?

C.70. Namazın şartları: (Dışındakiler)

1- Hadesten taharet.

2- Necasetten taharet.

3- Setr ? i avret

4- İstikbal ? i kıble

5- Vakit

6- Niyet

S.71: Namazın Rükünleri Nelerdir?

C.71. Namazın rükünleri: (İçindekiler)

1- İftitah tekbiri

2- Kıyam

3- Kıraat

4- Rükû

5- Sücut

6- Ka?de? i ahire

S.72: Hadesten Taharet ve Necasetten Taharet Nedir? Açıklayınız?

C.72.

1. Hadesten Taharet: Cünüplük ve abdestsizliğe hades denir. Namaz kılmak için hükmü slik denen hadesten temizlik şarttır. (Gerekli hallerde) Gusül yapmak ve abdest almak hadesten temizlenmek demektir.

2. Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin bedeninde üzerinde ki elbisede ve namaz kılacağı yerde (namaza engel olacak kadar) slik var ise bunları temizlemektir.

S.73: Kadınların Namazda Örtülmesi Gereken Uzuvları Nelerdir?

C.73. Kadınların namazda yüz eller ve ayaklardan başka vücudun her tarafını örtünmesi farzdır.

S.74: Erkeklerin Namazda Örtülmesi Gereken Uzuvları Nelerdir?

C.74. Erkeklerin namazda göbek altından diz kapağına kadar olan kısmı (diz kapağı dâhil) örtünmesi farzdır.

S.75: Namaz İçinde Kıblede Hata Ettiğini Anlayan Kişinin Yapması Gereken Nedir?

C.75. Namaz içinde kıblede hata ettiğini anlar ise o anda kıbleye dönerek namazı tamamlar. Namazı tekrar kılması gerekmez. Kıbleyi bilmeyen kimse yanında kıbleyi bilen birisi olduğu halde ona sormadan kendi araştırmasına göre namazını kılsa doğru ise namazı caizdir. Kıbleye isabet etmedi ise kıldığı namaz caiz değildir. Kıble yönünde şüphe eden kimse hiçbir araştırma yapmadan namaza başlasa da namaz içinde kıbleyi isabet ettiğini anlar ise namazını yeniden kılar. Kesin olmayan bir bilgiye dayanılarak kesin hükme varılamaz. Namazı bitirdikten sonra isabet ettiğini anlar ise namazı iade etmez. Kıblenin hangi tarafta olduğunu bilmeyen kimse, yanında bilen varsa sorup öğrenmesi gerekir. Soracak kimse yoksa araştırarak namazını kılar. Namaz bittikten sonra kıblenin yanlış olduğunu öğrenirse namazı iade etmesi gerekmez.

S.76: Vakit Girmeden Kılınan Namazın Hükmü Nedir?

C.76. Namazları kendi vakti içinde kılmak farzdır. Vakti girmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

S.77: İftitah Tekbirinin Sahih Olması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

C.77. 1- Tekbir ile niyet arasına yemek içmek ve söz söylemek gibi namaza aykırı bir şey girmemek.

2- Tekbiri ayakta almak.

3- Önce namaza niyet etmek sonra tekbir almak.

4- Tekbiri kendi duyabileceği bir ses tonu ile söylemek.

5- Allahu Ekber derken Allah Lafzının başında ki A? yı Ekber lafzının B? sini uzatmamak.

6- Cemaat ile kılarken imam tekbir aldıktan sonra tekbir almak.

S.78:Namazda Farz Olan Kıraat Nerede Yapılır?

C.78. Üç ve dört rekâtlık farz namazların ikişer rekâtında, iki rekâtlık farz namazlar ile vitir ve nafile namazların her rekâtında Kur?an-ı Kerim okumak farzdır ve kıyamda yapılır.

S.79: Secdede Alnı ve Burnu Yere Koymanın Hükmü Nedir?

C.79. Secdede alnı yere koymak farz burnu yere koymak vaciptir.

S.80: Namazın Vaciplerini Yazın/Sayın?

C.80. Namazın Vacipleri:

1.Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak,

2.Namazda Fatiha suresini okumak,

3.Fatiha suresini farz namazların ilk iki rekâtında vitir ve nafile namazların her rekâtında okumak,

4.Farz namazların ilk iki rekâtında vitir ve nafile namazların her rekâtında sure ve ayet okumak, (zamm-ı sure)

5.Fatihayı sureden önce okumak,

6.Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak,

7.İki secdeyi birbiri ardınca yapmak,

8.Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında ?Ettehiyyatü? okuyacak kadar oturmak. Buna ?Kade-i Ula = birinci oturuş? denir.

9.Birinci ve son oturuşlarda ?Ettehiyyatü?yü okumak,

10.Birinci oturuşta ?Ettehiyyatü?yü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekâta kalkmak,

11.Vitir namazında kunut tekbirini almak ve kunut duasını okumak,

12.Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak,

13.Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okuması,

14.Öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak,

15.İmama uyan kişinin bu namazlarda fatiha ve sure okumayarak susması,

16.Tadil-i Erkân,

17.Namazın sonunda selam vermek,

18.Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak,

19.Namazda secde ayeti okursa secde yapmak.

S.81: Namazda Sünneti Terk Etmenin Hükmü Nedir?

C.81. Namazda sünneti terk etmek namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruhtur.

S.82: Namazın Sünnetlerinin On Tanesini Yazın/Sayın?

C.82. Namazın sünnetleri:

1. Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan ve kamet erkekler için sünnettir.

2. Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar).

3. Eller kaldırıldığı sırada parmakları ne bitişik nede fazla açık tutmamak.

4. İmama uyanın iftitah tekbirinin imamın iftitah tekbirine yakın olması.

5. Kıyamda elleri bağlamak.

6. Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.

7. Sübhaneke okumak.

8. ?Euzübillahi mineşşeydanirracim? demek.

9. Her rekatta fatiha?dan önce ?Bismillahirrahmanirrahim? demek.

10. Fatihanın sonunda imamın ve ona uyanların âmin demesi.

S.83: Kunut Duasını Bilmeyen Kişi Vitir Namazında Ne Okur?

C.83. Kunut duasını bilmeyen kişi ?Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fi?lahirati haseneten ve kına azabennar? veya üç kere ?Allahümmeğfirli? okur veya üç kere ?Ya rabbi? der.

S.84: Namazın Sonunda Okunan Tesbih ve Dualar Nelerdir?

C.84.Farz namazları kıldıktan sonra:

Allahümme Ente-s Selamü ve Minke-s Selam Tebarekte Ya ze?l Celali ve?l İkram

?Allah?ım! Sen her türlü noksanlıklardan berisin. Selamet ancak sendedir. Ey ululuk ve ikram sahibi?

Farzdan sonra sünnet yoksa:

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

?Allah?ım efendimiz Muhammed?in şeref ve mertebesini yücelt.?

Salat ve selamdan sonra:

Sübhanellahi Ve?l Hamdülillahi Vela İlahe İllallahü Vallahu Ekber. Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahi?l Aliyyi?l Azim

?Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah bir tektir eşi ve ortağı yoktur. Hükümranlık onundur. Hamd ve sena O?na mahsurdur. O?nun her şeye gücü yeter.?

Bundan sonra Euzü besmele ve Âyete?l Kürsi okunur.

33 defa ?Sübhanallah? ?Allah?ı noksan sıfatlardan tenzih ederim?

33 defa ?Elhamdülillah? ?Her türlü övgü Allah?a mahsustur?

33 defa ?Allahu Ekber? ?Allah en büyüktür? denilir.

Bunların peşinden:

La ilahe İllallahü Vahdehu la Şerike Leh Lehü?l Mülkü Ve Lehü?l Hamdü Ve Hüve Ala Külli Şey?in Kadir

?Şanı yüce Allah?ı tesbih ve tenzih ederim. O bütün noksanlıklardan uzaktır. hamd Allah?a mahsustur. Allah?dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Emirlerine uymak yasaklarından sakınmak için gereken güç ve kudret ancak Allah?ındır.? Denilir ve dua edilir.

S.85: Namazı Bozan Şeylerden On Tanesini Yazın/Sayın?

C.85. Namazı bozan şeyler:

1- Namazda konuşmak,

2- İnsan sözüne benzeyen dua,

3- Namazda iken birine selam vermek veya başkasının verdiği selamı almak,

4- Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak,

5- Kıbleden göğsünü çevirmek,

6- Dışarıdan bir şey yemek,

7- Dişleri arasında kalan ?nohut tanesi kadar- şeyi yutmak,

8- Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek,

9- Namazda bir şey içmek,

10- Özürsüz olarak öksürmek,

11- Bir şeyi üflemek,

12- Ah diye inlemek,

13- Ah, oh demek,

14- Ağrıdan veya dünyaya ait bir musibetten dolayı sesle ağlamak,

15- Aksırana ?yerhamükallah?, kötü habere ?inna lillahi ve inna ileyhi raciun?, iyi habere ?elhamdü lillah?, hayret edilecek bir habere ?sübhanallah? demek. Allah?ın adı işitilince ?celle celalilühü?, Peygamberimiz?in adı işitilince?Salat ve Selam? okumak.

16- Birine cevap vermek maksadı ile ayet okumak,

17- Teyemmüm ile namaz kılanın suyu görüp kullanmaya gücü yetmesi,

18- Mestin mesh müddetinin namazda sona ermesi,

19- Az bir uğraşma ile de olsa mestin ayaktan çıkması,

20- Rükû ve secdeleri ima ile yapan kişinin namaz içinde buna gücü yetmesi,

21- Sabah namazını kılarken güneşin doğması,

22- Özür sahibinin özrünün bitmesi,

23- Bayılmak ve çıldırmak,

24- Ergenlik çağında bir bayanın cemaat ile kılınan namazda erkeğin yanında veya önünde durması,

25- Bir namazı kılarken başka bir namaza geçmek maksadı ile tekbir almak,

26- Vücudunda örtülmesi gereken yerin bir rükün (üç tesbih) miktarı açık kalması veya üzerine namaza mani slik bulaşması,

27- Ezberinde olmayanı namazda mushafa bakarak okumak,

28- İmama uymuş olan kimse bir rükünde imam ile birlikte olmayarak onu geçmek,

29- Namazın sonunda teşehhüt miktarı oturduktan sonra, namaz içinde ki secdelerden birini veya tilavet secdesini yapmadığını hatırlayan kimse, yapmadığı secdeyi yerine getirdikten sonra ?Kade-i Ahire?yi iade etmese namazı bozulur.

30- Üç ve dört rekâtlı farzlarda kendini misafir zannederek iki rekâtın sonunda selam vermek ile namaz bozulacağı gibi, öğlenin farzını Cuma yatsının farzını teravih zannederek birinci oturuşun sonunda selam vermek namazı bozar.

31- Manası değişecek şekilde Kur?an-ı Kerim yanlış okumak, (Namazda manası değişecek şekilde Kur?an-ı Kerim?i yanlış okumaya zelletü?l kari denir. Anlamı ?Okuyanın dil sürçmesi? yani yanlış okuması demektir. Eğer yanlışlık kelimelerin hareke ve sükûnunda ise mana değişsin değişmesin namaz bozulmaz. Şeddeliyi şeddesiz, şeddesizi şeddeli, uzatılması gerekeni kısa, kısa okunması gerekeni uzatarak okumak, idgam yapılacak yerde yapmamak, yapılmayacak yerde idgam yapmak namazı bozmaz. Durulacak yerde geçmek geçilecek yerde durmak namazı bozmaz. Bir harf yerine başka bir harf okunduğunda bununla mana değişmez ve Kur?an- Kerim de o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmaz. Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmez fakat o kelimenin benzeri Kur?an-ı Kerim de yoksa İmam azam ve İmam Muhammed?e göre namaz bozulmaz. Ebu Yusuf?a göre bozulur. Harfin değişmesiyle anlam değişirse ve kelime Kur?an da bulunmazsa namaz bozulur )

S.86: Amel -i Kesir Nedir?

C.86. Namaz kılan kimse namazla ilgili olmayan bir işle uğraşırken namaza durduğunu bilmeyen ve bu halde gören bir insan şüphe etmeden ?Bu adam namazda değildir, çünkü namaz kılan bu kadar işle uğraşmaz? derse dışarıdan bakan insanı bu kanaate vardıran işlere ?amel-i kesir = çok iş? denir.

S.87: Muhazat -ı Nisa Nedir Şartları Nelerdir?

C.87: Ergenlik çağında olan bir kız veya kadının cemaatle kılınan namazda erkeğin yanında ve önünde durmasına ?Muhazat-ı nisa? denir. Bu durumda erkeğin namazının bozulması için bazı şartların bulunması gerekir. Bunlar:

1- Namaz kılanın mükellef olması

2- Erkek ve kadının ikisinin de namazda olması

3- Namazın rükulu ve secdeli bir namaz olması

4- Erkek ve kadının aynı namazı beraber kılması

5- Her ikisinde arada perde olmadan bir mekânda olması

6- İmam namaza başlarken kadın cemaata de niyet etmek

7- Muhazatın(kadının erkeğin yanında veya önünde olması) bir rükünde olması

S.88: Zelletü?l -Kari Nedir?

C.88. Namazda manası değişecek şekilde Kur?an-ı yanlış okumaya zelletü?l kari denir. Anlamı ?Okuyanın dil sürçmesi? yani yanlış okuması demektir.

S.89: Namazda Kıraatın Hata ve Unutarak Yanlış Olması Durumundaki Şartlar Nelerdir?

C.89. a) Eğer yanlışlık kelimelerin hareke ve sükûnunda ise mana değişsin değişmesin namaz bozulmaz. Şeddeliyi şeddesiz, şeddesizi şeddeli, uzatılması gerekeni kısa, kısa okunması gerekeni uzatarak okumak, idgam yapılacak yerde yapmamak, yapılmayacak yerde idgam yapmak namazı bozmaz.

b) Durulacak yerde geçmek geçilecek yerde durmak namazı bozmaz. Bir harf yerine başka bir harf okunduğunda bununla mana değişmez ve Kur?an da o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmaz

c) Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmez. Fakat o kelimenin benzeri Kur?an da yoksa İmam azam ve İmam Muhammed?e göre namaz bozulmaz. Ebu Yusuf?a göre bozulur. Harfin değişmesiyle anlam değişirse ve kelime Kur?an da bulunmazsa namaz bozulur.

S.90: Namazı Bina Etmek Nedir?

C.90. Namazda kendi isteği olmayarak abdesti bozulan kimse hiç konuşmadan hemen en yakın bir yerde abdest alır ve bıraktığı yerden namazını istediği yerde tamamlar. Buna namazı bina etmek denir. Hangi rükünde abdesti bozulursa onu ? rükû veya secde gibi- iade ederek namazı tamamlar.

S.91: İstinaf Nedir?

C.91. Kişinin namazda abdestini kasten kendi isteğiyle bozmasına istinaf denir. Bu kişi namazı yeniden kılar.

S.92: Namaz Kılanın Önünde Secde Yerinden Birinin Geçmesi ile Namaz Bozulur mu? Bununla İlgili İki Hükmü Açıklayın?

C.92. Namaz kılan kişinin önünde secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Geçen ister erkek, ister kadın, ister başka bir canlı olsun. Mükellef olan bir kimse kasten namaz kılanın önünden geçerse günah işlemiş olur.

1- Namaz kılan önünden geçilecek yerde durmadığı halde ve uzağından dolaşıp gitmekte mümkün iken böyle yapmayıp namaz kılan kişinin önünden geçen kişi günahkâr olur.

2- Namaz kılanın insanların gelip geçtiği yerde durması ve uzaktan geçecek yerinde bulunmaması durumunda günah namaz kılana aittir, önünden geçenin günahı yoktur.

3- Namaz kılanın, müsait yer var iken herkesin gelip geçeceği yerde durması, yürüyenin de uzaktan geçmek mümkün iken namaz kılanın önünden geçmesi durumunda ise hem namaz kılan, hem de kılanın önünden geçen günah işlemiş olur.

4- Ne namaz kılan, önünden geçilmeyecek uygun bir yer bulabiliyor, ne de oradan geçmek isteyen, namaz kılanın uzağından geçilebilecek bir yer bulabiliyor. Bu durumda namaz kılan da geçen de günah işlemiş olmaz.

VİLA:Abdest sırasında uzuvları birbiri peşi sıra biri kurumadan diğerine başlayarak yıkamak.

--------------------------------------------------------------

diyanet ilmihali test soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?

A-Hanefi

B-Maturidiyye

C-Şafii

D-Caferi

2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?

A-Maliki

B-Hanefi

C-Şafii

D-Eş?ari

3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?

A-Ebu Mansur Maturidi

B-Sufyan servi maturidi

C-Davudu Zahiri Maturidi

D-Muhammed Raşit El Maturidi

4-Aşağıdakilerden hangisi Allah?ın zati sıfatlarından birisi değildir?

A-Vücud

B-Beka

C-İrade

D-Vahdaniyet

5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?

A-Cebrail?in azıl suretinde vahiy getirmesi

B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler

C-Allah?ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi

D-Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik?te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?

A-Luka

B-Selkisolf

C-Markas

D-Matta

7-Resul kime denir?

A-Kendisine kitap indirilen peygamber

B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene

C-Keramet gösteren velilere

D-Alimlere

8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?

A-Renk

B-Koku

C-Mavi

D-Tat

9-İstinşak neye denir?

A-Ağıza üç kez su çekmeye

B-Buruna üç kez su çkmeye

C-Kulakları meshetmeye

D-Hiçbiri

10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?

A-Farz olan abdest

B-Vacip olan abdest

C-Mendup olan abdest

D-Sünnet olan abdest

11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?

A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması

B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi

C-Ağız dolusu kusmak

D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması

12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir

B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir

C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır

D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır

13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?

A-Niyet etmek

B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek

C-Ayakları meshetmek

D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak

14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?

A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar

B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması

C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması

D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması

15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?

A) Besmele ile başlamak

B) Niyet etmek

C) Banyoda yıkanmak

D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak

16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?

A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar

B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte

C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar

D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar

17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?

A) Hadesten taharet

B) Necasetten taharet

C) İftitah tekbiri

D) İstikbali kıble

18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

A) Kıraat

B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak

C) Namazda Fatiha suresini okumak

D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak

19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?

A) Sübhaneke okumak

B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak

C) Rükua varırken Allahu ekber demek

D) Secdelere varırken Allahu ekber demek

20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?

A) Namazda konuşmak

B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak

C) Kıblede göğüs değiştirmek

D) Tebessümle gülümsemek

21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?

A) Namaza zarar vermez

B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir

C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar

D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder

22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?

A) Namaz kılanın önünden geçmek

B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması

C) Namazda kahkaha ile gülmek

D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi

23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?

A) Elhamdülillah diyerek başlar

B) Allahü Ekber diyerek başlar

C) Euzü besmele okuyarak başlar

D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar

24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?

A) Namazda iken işaretle selam almak

B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak

C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak

D) Esnemek, gerinmek

25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?

A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde

B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması

C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde

D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması

26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?

A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek

B) Fatiha okumayı terketmek

C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek

D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek

27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?

A) 2

B) 1

C) 3

D) Hiçbiri

28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?

A) Mübahtır

B) sünnettir

C) Müstehaptır

D) Mekruhtur

29-Müdrik kime denir ?

A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +

B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir

C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir

D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir

30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?

A) Cemaat

B) Müdrik

C) Mesbuk

D) Lahık

31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?

A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması

B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz

C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa

D) Hiçbiri

32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?

A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında

B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında

C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında

D) Hiç birinde

33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?

A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması

B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması

C) Namazdan önce hutbe okunması

D) Cuma kılacak kişinin mukim olması

34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?

A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması

B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması

C) Namazdan önce hutbe okunması

D) Cuma kılacak kişinin mukim olması

35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?

A) Hutbenin namazdan önce okunması

B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması

C) Vakit içinde okunması

D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması

36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?

A) Hatibin minbere çıkınca oturması

B) Ezanın hatibin huzurunda okunması

C) Vaaz ve nasihatte bulunmak

D) Hiçbiri

37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Vatan-ı asli

B) Anavatan

C) Vatan-ı İkame

D) Vatan-ı sükna

38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?

A) Vatan-ı asli

B) Vatan-ı İkame

C) Vatan-ı sükna

D) hiçbiri

39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?

A) Namazın iadesi

B) Sehiv secdesi

C) Tilavet Secdesi

D) Bir şey gerekmez

40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?

A) 1

B) 3

C) 4

D) 2

41-İma ile namaz kılmak ne demektir?

A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak

B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak

C) Göz ucuyla namaz kılmak

D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak

42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?

A) İma ile kılınan namazdır

B) İşaret İle kılınan namazdır

C) Böyle namaz namaz olmaz

D) Gözle, baş ile kılınan namazdır

43-Husüf namazı nedir ?

A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır

B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır

C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır

D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır

44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?

A) Kamis

B) izar

C) lifafe

D) Etek örtüsü

45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?

A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması

B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması

C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması

D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması

46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?

A) Kuba mescidi

B) Mescid-i Nebevi

C) Mescid-i Aksa

D) Mescid-i Haram

47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 3

48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?

A) Farzdır

B) Vaciptir

C) Sünnettir

D) Hiçbiri

49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?

A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek

B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak

C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak

D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek

50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?

A) 2920 gr

B) 1460 gr

C) 2800 gr

D) 2700 gr

51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?

A) Müslüman olmak

B) Akıllı olmak

C) Yol güvenliği olmak

D) İhrama girmek

52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?

A) Müslüman olmak

B) Haccı belirli zamanda yapmak

C) Akıllı olmak

D) Yol Güvenliği olmak

53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

A) Şeytan taşlamak

B) Arafatta vakfeye durmak

C) Kabeyi tavaf etmek

D) İhrama girmek (şarttır)

54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?

A) Zulhuleyfe

B) Mina

C) Cuhfe

D) Cidde

55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?

A) Saç ve sakal tıraşı olmak

B) Elbise giymek

C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak

D) Başı ve yüzü kapamak

56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?

A) Nemire mescidinin bütününde

B) Arafat dağının tepesinde

C) Nemire mescidinin güney kısmında

D) Urene vadisinde

57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?

A) Kudüm tavafı

B) Kadim tavafı

C) Veda tavafı

D) Ziyaret tavafı

58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?

A) Abdestli olmak

B) Setr-i avrete dikkat etmek

C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek

D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak

59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?

A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)

B) Iztıba yapmak

C) Hacer-i İstilam etmek

D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak

60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Farz

B) Sünnet

C) Vacip

D) Mendup

61-Say'ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?

A) Sünnet

B) Mendup

C) Müstehap

D) Vacip

62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?

A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü

B) Arafe günü

C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü

D) Perşembe günü

63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?

A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak

B) Yedi taşı peş peşe atmak

C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak

D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak

64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?

A) Mendup

B) farz

C) Vacip

D) Sünnet

65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?

A) Cuma

B) Pazartesi

C) Kurban kesme günü

D) Arefe günü

66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?

A) Kudüm tavafı

B) Arefe gecesi minada gecelemek

C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek

D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek

67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?

A) Haccı İfrad

B) Haccı Kıran

C) Haccı Temettu

D) Umre Haccı

68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Bir koyun kurban etmek

B) Bir sığır kurban etmek

C) Bir deve Kurban etmek

D) İki koyun kurban etmek

69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?

A) Bedene

B) Beden

C) Cemre

D) Dem

70-İhsar neye denir?

A) Cömert olana

B) Cimri olana

C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+

D) Merhametli olana

71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?

A) Yemini Gamus

B) Yemini Mün'akide

C) Yemini Lağv

D) Yemini Kefaret

72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?

A) Yemini Gamus

B) Yemini Mün'akide

C) Yemini Keffaret

D) Yemini Lağv

73-Lukata neye denir?

A) Aranan eşyaya

B) Buluntu eşyaya

C) Cepteki paraya

D) Kaybolan eşyaya

Yanıtlar:

1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73b

yurdakulali

27 Ekim 2010 06:57 Düzenle Sil

HANEFİ MEZHEBİ.

Hanefi mezhebine göre abdestin farzları 4 tür.

1-Yüzü bir defa yıkamak

2-Dirseklerle beraber elleri bir defa yıkamak

3-Başın dörtte birini meshetmek

4-Topuklarla beraber ayakları bir defa yıkamak

Abdestin mekruhları.

1-Suyu çok akıtmak yada çok az kullanmak.

2-Suyu yüze çarparak dökmek.

3-Ağza ve burna sol elle su vermek.

4-Baş ense gibi yerleri üç defa mesh etmek.

5-El ve ayakları soldan başlayıp yıkamak.

6-Mecbur olmadan başkasından abdest alırken yardım istemek.

7-Abdestin adabından birini bile yapmamak abdestin mekruhlarındandır.

Abdesti bozan şeyler.

1- İnsanın arka ve önünden çıkan her şey abdesti bozar. Meni, Mezi, Vedi, Ve benzeri akıntılarda aynı hükümdedir. Az veya çok olsalarda abdesti bozarlar.

2-Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin,ve benzeri cerahat abdesti bozar.

3- Fazla kusmuk abdesti bozar. Bunun miktarı ağız dolusu kadardır. O halde kusmuk olarak Ağız dolusu çıkan her türlü su,yemek,veya kan abdesti bozar.

4- Tükürüğe karışıp ağızdan çıkan, tükürük kadar yada daha fazla kan abdesti bozar.

5- Makatı İyice oturmadan uyumak, şayet makatı iyice oturmuşsa ve bir şeye yaslanmışsa, yaslandığı şey arkasından çekildiğinde düşecekse abdest bozulur.

6- Rukuda, secdede, veya ayakta yere düşmeyecek kadar Uyuklamak abdesti bozmaz.

7- Namaz içinde veya dışında uzanıp uyumak abdesti bozar.

8- Baygınlık sarhoşluk ve derlimekte abdesti bozar.

9- Namazda kahkaha ile gülmek Hem namazı hem de abdesti bozar. Namazda kahkahasız gülmek yalnız namazı bozar. Namazda gülümsemek ise Abdesti ve namazı bozmaz fakat bu tip davranışlar ibadet içinde asla yapılmaması gereken şeylerdir.

GUSLÜN FARZLARI

Gusül Kimlere farzdır.

1- Müslüman olmak

2- Akıllı olmak

3- Büluğ Ergenlik çağına gelmiş olmak.

Guslü gerektiren Haller.

1- Cünüp olmak. (Hangi sebeple olursa olsun, insanın menisi şehvetle dışarıya çıkarsa Cünüp olur ve gusül gerekir.)

2- Cinsel ilişkide bulunmak.

3- Aybaşı veya lohusalık hali.

Guslün farzları

1- Ağzı bol su ile çalkalamak.

2- Buruna bol su çekip genize kadar ulaştırmak.

3- Vücudun her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmümün Farzları

1- Niyet etmek. ( Niyet Ettim Allah rızası için Farz Namaz kılmak için teyemmüm Abdesti almaya) şeklinde niyet edilir. Çünkü Farz Namazı kılmak için alınan teyemmüm ile her türlü ibadet yapılabilir.

2- İki vuruş ile yüz ve elleri mesh etmek.

( Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup önce yüzü, sonra sağ ve sol kolları mesh etmeyi ayrı ayrı yapmak gerekir.)

Teyemmümü Bozan şeyler.

1- Abdest almayı Veya gusül almayı gerektiren bütün haller, teyemmümü bozar.

2- Teyemmümlü iken Abdest alabilecek kadar veya gusül alabilecek kadar temiz su bulmak ve onu kullanabilmek teyemmümü bozar.

3- Bir rahatsızlıktan dolayı veya özründen dolayı abdest alamayan veya gusül yapamayan kişi, özrü veya rahatsızlığından kurtulduğunda, suyu kullanabileceği için teyemmümü bozulur.

4- Vaktin geçmesinden korktuğu için Su bulunduğu halde teyemmüm ile, cenaze veya bayram namazını kılan kişinin, söz konusu namazlardan sonra teyemmümü bozulmuş olur.

NAMAZ İBADETİ

Namaz ne zaman farz kılındı.

Hz. Muhammedin (s.a.v.) Mekke?den medineye hicret etmesinden 1,5 yıl önce , Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Hz. Peygamberin Miraç yolculuğunda Elli (50) vakit olarak emredilen namaz, günlük 5 vakte kadar indirilmiş, Fakat bunların Elli vakit değerinde olduğu bildirilmiştir.

Namazın şartları

1- Hadesten taharet. (Gusletmesi gereken kişinin Gusletmesi ve namaz için abdest almasıdır.

2- Necasetten taharet. ( Namaz kılacak kimsenin vücudunda, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunan ve namaza engel olacak kadar olan pislik temizlenir.

3- Setri Avret. ( Vücudun avret yerlerini kapalı tutmaktır. Vücut hatlarını ve Vücudun rengini belli edecek kadar olan ince elbise ile namaz kılmak caiz değildir.

4- İstikbali kıble. ( Kıbleye dönmektir. Kıbleye dönemeyecek kadar hasta olan ve kendisini kıbleye çevirecek kimsesi olmayanlar, oldukları yerde namazını kılabilir. Bu durumda kıble yönü yanlışta olsa namazı caizdir.

5- Vakit. ( Vakti belirlenmiş Farz namazlar, bu namazlara bağlı olan sünnetler, Vitir Teravih Bayram namazı için belirlenmiş olan Zaman birimine denir.)

6- Niyet. ( Namaza Başlarken Hangi namazın kılınacağını düşünmektir. Farz ve vacip namazların niyetinde, hangi vaktin farzına veya vacibine niyet edildiğini belirlemek şarttır. İmama uyan kimse imamın tekbirinden sonra niyet edip tekbir getirirse daha faziletlidir. Cemaatle ve yalnız kılınan namazların hepsinde niyet İFTİTAH tekbirinden önce yapılmalıdır. )

7- Tahrim tekbiri. (Namaza ?ALAHU EKBER? diye başlamaktır. Tahrim tekbiri olmadan kılınan namaz caiz değildir.)

Namazın Farzları

1- Kıyam ( Ayakta durmaktır. Herhangi bir özrü bulunmadığı halde oturarak namaz kılan kişi, kıldığı namazı daha sonra tekrar iade etmelidir.)

2- Kıraat ( Kendi başına namaz kılanın, kıyam sırasında en az bir ayet okuması farzdır. Cemaatle namaz kılanın ayet okumasına gerek yoktur, İmamın okuduğu ayetler, kıraat yerine geçer.)

3- Rüku ( Kıraattan sonra elleri dizlere koyup eğilmektir. Rüku etmek farzdır, özürsüz rüku etmeyenin namazı sahih olmaz. Cemaatle kılınan namazlarda, imamdan önce kalkmamalı, mutlaka imamdan sonra kalkmalıdır. Aksi halde imamdan önce rükudan kalkan kişinin namazı caiz olmaz. Rüku halindeyken imama yetişen kimse, hemen rukuya varmalı ve imama uymalıdır. Acele edilerek, rükuda veya rükuya yakın bir durumda tekbir getirip namaza durmak caiz olmaz.)

4- Sücud ( Secde etmek. Özrü olmayan kimse, secdeye varırken önce önce dizlerini, sonrada alnını ve burnunu yere koymalıdır. Secde de alın ve burun beraberce yere değmelidir. Sadece alın yada sadece burun yere değip, birisi havada kalırsa, tahrimen mekruh olur.)

5- Kadei ahire ( Namazda son oturuş demektir.)

Namazın vacipleri

1- Namaza başlarken Allahu Ekber demek.

2- Herhangi bir özrü bulunmayan kişi için Dik durmak.

3- Fatihayı okumak. Farz namazların ilk iki rekatında fatihayı okumak vaciptir.

4- Farz namazların ilk iki rekatı ile, vitir, nafile gibi diğer bütün namazların her rekatında Fatiha ile birlikte zammı sure okumak vaciptir.

5- Cemaat ile namaz kılınırken Hanefi mezhebine tabi olan kimseler, sadece subhaneke duasını okur, Sesli okunan namazlarda imamı dinler, Sessiz kılınan namazlarda ise imamın hareketlerini takip eder.

6- Vitir namazının üçüncü rekatının sonunda tekbir getirip konut duası okumak vaciptir.

7- Bayram namazlarında belirli sayılardaki tekbirleri getirmek vaciptir.

Namazın mekruhları

Namazın Dışındaki mekruhlar

Cami ve mescit gibi yerlerle ilgili olup, namazın içinde olmayan mekruhlardır.

1- Elleri koltuk altlarına koymak, parmak çıtlatmak ve parmakları birbirlerine kenetlemek namaz içinde de dışında da camideyken mekruhtur.

2- Namaz kılınan yerlerde, çok fazla dikkat çekici süslemeler uygun değildir. Mihrap üzerine ayet yazmakta aynı hükümdedir.

3- Cami ve mescitleri dinlenme yeri gibi kullanıp, namaz vakitleri dışında ibadet niyeti olmadan camilere girip oturmak, uygun değildir. Camiler dinlenme yeri değil, insana din ve dünya işlerinde yarar sağlayacak ibadet gibi önemli işlerin yapıldığı yerdir. Çünkü HZ. Peygamber (s.a.v.) döneminde camiler Hem ibadethane hem de Eğitim merkeziydi.

Namazın içindeki mekruhlar

1- Namaz kılarken, elbise saç sakal yüzük burun ve benzeri bir şeyle oynamak.

2- Mecbur olmadıkça, kaşınmak, teri silmek.

3- Namazda esnemek, gerinmek.

4- Namazda parmakları çıtlatmak ve parmakları birbirine kenetlemek

5- Başı sağa sola çevirmek.

6- Sıkış iken yada sofra hazır iken, aç olarak namaz kılmak. Yani insanın düşüncesini meşgul edecek bir şey var iken namaza durmak.

7- Namazda elleri koltuk atlarına koymak.

8- Özürsüz olarak gözleri kapatmak yada yukarıya dikmek.

9- Sıvanmış kollar ile namaz kılmak.

10- Ön duvarlarda yada yan duvarlarda, insan resimleri yada başka canlı resimleri olan yerde namaz kılmak.

11- Ön saflarda boş yer olduğu halde arka saflarda namaz kılmak.

12- Başkasının önüne çıkılmayacak elbiseyle namaz kılmak.

13- Cami ve mescit gibi yerlerde kendine ait olan özel yer ayırmak.

14- Üşendiği yada önemsemediği için başı açık kılmak.

15- Namaz kılarken bir şeye dayanmak.

16- Bilerek ayet atlamak.

17- İkinci rekatta birincisinden daha uzun ayet okumak.

18- İlk rekatta okunan ayet kurandaki sıraya göre ikinci rekatta okunan ayetten önce olmalıdır, aksi halde mekruh olur.

19- Besmeleyi sesli okumak ve Fatiha?nın sonundaki amin sözünü SESLİ söylemek.

20- Rükuda elleri dizlerin üstüne koymamak.

21- Rükuda başı yukarıya dikmek veya aşağıya çekmek.

22- Rükuda ve secdede okunan tesbihleri elle saymak.

23- Secdeye inerken özürsüz olarak elleri dizlerden önce yere koymak.

24- Özürsüz olarak alnı yere koyup burnu yere koymamak.

25- Mecbur olmadıkça secdeye inerken elbiseyi yukarıya doğru çekmek.

26- Canlı bir şeyin fotoğrafı veya resmi üzerine secde etmek. Sadece bitkilerin veya benzeri çiçeklerin üzerine secde edilmesinde sakınca yoktur.

27- Secdede kolları yere yapıştırmak. Secdede kolları sadece bayanlar yere yapıştırabilir.

28- Başa konulan takke gibi şeylerle alnı kapatmak.

29- Özürsüz olarak namazda bağdaş kurup oturmak.

30- Dizleri ön tarafa dikip ayakları kıble yönüne uzatmak ta, mecbur olmadığı halde yapılırsa mekruhtur.

Namazı bozan şeyler

1- Gusül veya abdest almayı gerektiren bir durumun olması.

2- Namaz kılanın elbisesine, bedenine veya namaz kıldığı yere bir necasetin bulaşması.

3- Namazın farzlarını yapmamak. Mesela. İftitah tekbiri,Kıraat yapmamak,rüku ve sücud yapmamak, yada namazın sonunda teşehhüd miktarı oturmamak başlanmış olan namazı bozar.

4- Her ne şekilde olursa olsun, unutarak veya unutmayarak namazda namazla ilgili olmayan dünya sözü konuşmak, birisine selam vermek, yada verilen selamı almak namazı bozar.

5- Bilerek yada bilmeyerek namazda bir şey yemek içmek sakız çiğnemek.

6- Namazda kişinin kendi duyacağı şekilde gülmesi. Dünyalık bir sebepten dolayı ağlamakta namazı bozar. Allah korkusundan dolayı veya cennet yada cehennemi hatırlayıp ağlamak namazı bozmaz.

7- Namaz kılanın bilerek göğsünü kıbleden çevirmesi. Sadece yüzü kıbleden çevirmekte mekruhtur.

8- Gerekli bir sebep olmaksızın namazda yürümek.

9- Özürsüz olarak imamın hizasından öne geçmek.

10- Namazda gereksiz yere çok hareket etmek.

11- Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı ağızdan harfler çıkararak inlemek, veya özürsüz öksürmek.

12- Avret yerlerinin açık olması da namazı bozar.

13- Su bulunmadığı için teyemmüm eden bir kişinin namaz kılarken temiz su görüp kullanma imkanının olması yada mesh üzerine mesh eden kişinin mesh süresinin dolması namazı bozar.

14- Namazda son oturuş yapılmadan namaza bir rekat daha eklemek namazı bozar.

15- Sorulan bir soruya namazda iken cevap vermek namazı bozar.

16- Farz olan kıraatı Kuranı kerime bakarak okumak.

17- Bir namazı kılarken sonraki namazın vaktinin girmesi kılınan namazı bozar.

Mahzun_

27 Ekim 2010 06:58 Düzenle Sil

Amelde HANEFİ mezhebindenim.

S 1: Din neye denir?

C 1: Din:Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.

S 2: İslâm dininin gayesi nedir ?

C 2: İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır.

S 3: İmanı tarif edermisiniz ?

C 3: İman: Peygamber Efendimizin Allah?ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna kalb ile inanmak

ve bunu dil ile söylemektir.

S 4: Kelime -i Şehadet ve Kelime -i Tevhid -i okuyunuz ve manasını söyleyiniz.

C 4: Kelime -i Şahadet:?Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh?

Manası:? Ben şahadet ederim ki Allah? tan başka ilah yoktur , ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (S.A.V)

onun kulu ve Resülüdür.?

Kelime -i Tevhid:?Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulullah.

Manası:? Allah?tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) Allah? ın Resülüdür.?

S 5: İmanın şartlarını sayınız.

C 5: İmanın şartları altıdır:

a) Allah? ü Teâlâ? nın varlığına ve birliğine inanmak,

b) Allah? ü Teâlâ? nın Melekler?ine inanmak,

c) Allah?ü Teâlâ?nın Kitaplar?ına inanmak,

d) Allah?ü Teâlâ nın Peygamber?lerine inanmak,

e) Ahiret gününe inanmak,

f) Kadere (Hayrın ve şerrin Allah?tan olduğuna ) inanmak.

S 6: İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır ?

C 6: İnanç yönünden insanlar üçe ayrılır;

1) Mümin: Allah?ü Teâlâ? nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna kalb ile inanan

ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.

2) Münafık: Allah? ü Teâlâ? nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine kalb ile inanmadığı halde

dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.

3) Kafir: Allah? ü Teâlâ? nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber?liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kafir denir.

S 7: İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız.

C 7: Bir müslüman dini hükümleri inkar etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kafir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

S 8: Allah?ın zati sıfatlarını sayınız.

C 8: 1) VÜCUT: Var olmak Allah vardır yokluğu düşünülemez.

2) KIDEM: Allah? ın varlığının başlangıcı yoktur.

3) BEKA: Allah? ın varlığının sonu yoktur.

4) VAHDANİYET: Allah tektir.

5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.

6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.

S 9: Allah?ın Sübuti sıfatlarını sayınız.

C 9: 1)HAYAT: Allah daima diridir,

2) İLİM: Allah geçmiş gelecek, gizli aşikar her şeyi bilir,

3) SEMİ?: Allah her şeyi işitir,

4) BASAR : Allah her şeyi görür,

5) İRADE: Allah diler ve dilediğini yapar,

6) KUDRET: Allah sonsuz kudret sahibidir,

7) KELAM: Allah söz sahibidir Kuran Allah?ın kelamıdır 8)TEKVİN: Allah yaratıcıdır.

S 10: Melekler nasıl varlıklardır?

C 10: Melekler :Yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişiliği bulunmayan nurdan yartıklardır.

S 11: Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız?

C 11: 1) CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi Allah ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır.

2) MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgar vs)

3) İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir.

4) AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.

S 12: Kiramen katibin melekleri hakkında bilgi veriniz.

C 12: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir.Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar.Böylece amel defterimiz meydana gelir.

S 13: Münker ve Nekir kimdir?

C 13: Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.

S 14: Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söylermisiniz?

C 14: Tevrat Musa (A.S)?a , Zebur Davud (A.S)?a, İncil İsa (A.S) ?a, Kur?an Muhammed (A.S)?a inmiştir.

S 15: Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?

C 15: Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet?ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.

S 16: Kur?anı Kerim?in özelliklerini sayar mısınız?

C 16: a) Kur?anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.

Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.

b) Kuran toplu olarak değil,zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.

c) Kur?an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.

d) Kur?an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır.Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.

e)Kur?an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir.Hem kelimeleri, hem anlamı , hemde taşıdığı yüksek

hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.

S 17: Kur?an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?

C 17: a) Her müslüman Kur?anı Allah? ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.

b) Kur?an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır.Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli

ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır.

c) Kur?an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.

d) Başkalarının okuduğu Kur?anı saygı ile dinlemelidir.

e) Kur?an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.

f) Her müslüman Kur?anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur?anın ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

S 18: Kur?an kaç sure ve ayettir, Kur?anda ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir?

C 18: Kur?an 114 Sure ve 6666 Ayettir. Kur?anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şüayb, Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed ( Aleyhim?üs Salâtü Vesselam)

S 19: Mucize ve Keramet ne demektir?

C 19: Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını isbat etmek için Allah?ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır.Keramet:Allah?ın yardımı ile veli kulları tarfından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

S 20: Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız.

C 20: a) Peygamberimiz Allah?ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir.

b) Son Peygamberdir.Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.

c) Bütün insan ve cinlerin peygamberidir.

d) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.

e) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.

S 21: Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?

C 21: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikce huzurdan ayrılamaz;

a) Ömrünü nerede geçirdiğinden,

b) Vücudunu nerede yıprattığından,

c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,

d) Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.

S 22: Kader ve Kazayı tarif ediniz.

C 22: Kader:Kainatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Alla?ü Teâlâ?nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.

Kaza: Allah?ü Teâlâ ?nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu taktire uygun olarak yaratmasına kaza denir.Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.

Mahzun_

27 Ekim 2010 07:00 Düzenle Sil

Soyu: Fihr (Kureyş) b. Malik yoluyla hz. İbrahimin torunlarından Adnana kadar gider.

Dedesi, Abdulmuttalip b. Haşim; büyük dedesi, Haşim b. Abdimenaf, babaannesi, Fatma bnt. Amr'dır.

Anneannesi Berre, dedesi vehb'dir.

Kabe hakemliğinde yaşı 35

Habeşistana ilk hicret peygamberliğin beşinci yılında m.615 recep ayında gerçekleşti,4 kadın 11 erkek toplam 15 veya (16) kişi vardı. Bir yıl sobra Cafer b. ebi Talib başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından oluşan bir grup daha hicret etti.

Haşimoğulları, 3 yıl boyunca peygamberliğin 7. yılından 10. yılına kadar (616-619 arası) boykot edildi.

Boykottan kısa bir süre sonra ebi talip ve hatice vefat etti, bu yıla senetül hüzün denildi.

Hz. hatice peygamberliğin 10. yılı 10 ramazan/ 19 nisan 620 de öldü.

haticenin vefatında 1 ay kadar sonra şevval ayında yanında zeyd b. harise ile taife gitti ve kanlar içinde döndü. (620)

Dönüşte Utbe ve Şeybe'nin bağında Addas isimli köle müslüman oldu.

Taif dönüşü Ahnes b. Şerik ve Sühey b. amrdan himaye istedi kabul etmediler. Nevfeloğullarının lideri Mutim b. Adiy himayesinde Mekkeye girebildi.

Akabede medinelilerle 620,621,622 yıllarında 3 defa görüştü.ilki sadece mülakat, ikinci ve üçüncü biat şeklinde oldu.

Peygamberliğin 11. yılında (620) Hazreç kabilesinden 6 kişiyle karşılaştı. bunlar: 1.Esad b. zürare, 2.Avf b.Haris, 3.Rafi b. malik, 4.Kutbe b. Amr, 5.Ukbe b. amir, 6. Cabir b. Abdillah'tır. Bu altı kişiye islamı anlattı müslüman oldular. Buna 1.akabe görüşmesi denir.(Görüşme)

Bir yıl sonra peygamberliğin 12.yılı, m. 621'de Zilhicce ayında yukardaki altı kişyle birlikte 6 kişi daha toplamda 12 kişi geldi. 10 kişi hazreç kabilesinden 2 kişi Evs kabilesindendi. buna birinci Akabe biatı denir. Musab b. Umeyr'i Medineye Kuran öğretmeni olarak görevlendirdi.

Peygamberliğin 13. yılında m. 622 de hac mevsiminde 2 si kadın toplam 75 medineli bir grup geldi. peygamberi Yesrib'e (Medine) davet ettiler.

peygamberin isteğiyle onunla irtibatı sağlamak için 9 kişi hazreçten 3 kişi de evs kabilesinden olmak üzere 12 tane nakib ( temsilci ) seçildi. ikinci Akabe biatı denen bu olaydan 3 ay sonra Rebiülevvel ayında efendimiz hicret ettiler.

3 gün sevr mağarasında kaldıktan sonra hz. peygamber, ebu bekr ve Amir b. Füheyre üçü abdullah b. ureykıt rehberliğinde yola devam etti.

ilk cuma namazı ranuna vadisinde beni avf yurdunda kılındı hicret esnasında.

hicretin 1. yılında cuma namazı farz kılındı.

Abdullah b. Zeyd ezanı rüyada gördü, ilk ezan hicretin 1. (622) veya 2. (623) yılında bilal Habeşi tarafından okundu.

önce gerek mukim gerek seferi iken tüm namazlar 2 rekat kılınıyordu. mdineye hicretten 1 ay sonra rebiülahir ayında mukim iken kılınan öğle,ikindi ve yatsı 4 rekata çıkarıldı.

hicretin 2. yılında Şaban ayında oruç farz kılındı. Aynı yıl ramazan ayında fıtr sadkasını peygamberimiz bir hutbede açıkladı.

Hicretin 2. yılında ramazan ayından sonra ise zekat farz kılındı.

Gazve: peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir.

tüm savaşlarında şehit sayısı 138, ölen toplam müşrik 216 dır.

peygamber 27 gazve gerçekleştirmiştir.

ilk seriyyeler şunlardır: 1) hicretin 1. yılı ramazan ayında m. 623 te hz. Hamza komutasında sifulbahr seriyyesi; 2) aynı yıl şevval ayında Ubeyde b. Haris komutasında Rabiğ seferi; 3) bundan bir ay sonra zilkade ayında Sad b. ebi Vakkas başkanlığında Harrar seferi; 4) Çarpışma meydana gelen dördüncü seriyye isehicretten 17 ay sonra recep ayında 624 te Abdullah b. Cahş başkanlığında gönderilen Batn-ı Nahle seriyyesidir.

Bedir savaşından önceki hicretin 2. yılında gerçekleşen gazveler şunlardır: Ebva, Buvat,Bedrulula ve zuluşeyre gazveleridir.

Bedir Savaşı (h.2/m.624)

Uhut (3/625)

Hendek (5/627)

Hudeybiye Antlaşması (6/628)

Mekke fethi (8/630)

Huneyn-Evtas savaşları ve Taif Kuşatması (8/630)

Kaynukaoğulları Medineden çıkarıldı( 2/624); Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı ilk bozan yahudi topluluğudur.

Nadiroğulları (4/625)'te sürüldüler. Haşr sursi indi bu topluluk hakkında.bundan dolayı bu sureye beni nadir suresi de denir.

Kureyzaoğulları olayı (5/627) de yaşandı.Hendek savaşı sonuna kadar medine kaldılar.bunlar, beni nadirden huyey b. ahtabın tahrikiyle hendek savaşında müslümanları arkadan vurmak istediler. peygamberimiz savaştan hemen sonra bunları kuşattı. kureyzaoğulları Sad b. Muazın hakemliğini kabul etti,Sad, buluğ çağına eren erkeklerin idam edilmesi, kadın ve çocukların esir alınmasına ve mallarının ganimet olmasına karar verdi.sadece bir kadın ise Hallad b. Suveyd isimli bir sahabenin üstüne kaya yuvarlayıp ölümüne sebeb olduğu için öldürüldü. cenabı Allah Ahzab suresinde bu olaya değinmiştir.

Hayber fethi (7/628)

Mute savaşı (8/629), Bizans ile müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başladı. kumandan Zeyd b. Harise; o şehit oluca Cafer b.ebi Talib; o da şehid olunca Abdullah b. Revaha komutan olacaktı. Hepsi şehit olunca halid b. velid komutran oldu.Seyfullah( Allahın kılıcı ) lakabını aldı.

Tebük Seferi( Gazvetül Usre:Güçlük savaşı), orduya ise güçlük ordusu manasına Ceyşul Usra denir.( 9/630)

Kab b.Malik,Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye mazeretsiz tebük savaşına katılmadılar.müslümanlar Allahın emriyle bunlarla 50 gün küstü. tevbe suresi 118. ayetle allah bunları affetti.

Senetül Vufud ( Heyetler Yılı) denilen h. 9. (630-631) yılında necranlı hristiyanlar medineye geldiler,peygamber onlara Ali imran 59-61 ayetleri okudu ve onları Mübaheleye (Karşılıklı lanetleşmeye ) çağırdı, düşündüler kabul etmediler.

Veda haccı (10/632)

________________________________________________________

Ziyaret için şu üç mescide gidilebilir: Mescidi aksa, Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi

Ravzai Mutahhara: Peygamberimizin minberiyle kabri arasındaki kısımdır.

Semiyyat: Akli delillerle sabit olmayan, sadece Allahın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği nakli nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere denir.

Diyanet ilk defa hac organizasyonunu 1979 da yaptı.

Cumhriyet dönemindeİlk diyanet işleri başkanı rifat börekçi

Diyanet işleri 633 sayılı kanun 1965te yürürlüğe girdi.

İlk mescid Kuba mescididir.

Teşrik tekbirlerindeki teşriğin kelime manası et kurutmaktır.

Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.

Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.

Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.

İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.

Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.

Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil

Tevrat: Kanun,Öğreti demek; İncil : Müjde demek

Beytül izze: Kuranın bir bütün olarak dünya semasına indirildiği yerin adıdır.

Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.

Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı.

ilk hac sempozyumu 2006 yılında istanbulda yapıldı.

Diyanette İç denetim birimi başkanlığı 2006 yılında açıldı.

Hac diresinde 4 müdürlük vardır.

Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde hz. ebu bekire biat etti.

Maverdi'nin Edebüddünya veddin isimli eseri ahlak üzerinedir.

İsar: kendi ihtiyaç içinde olsada kardeşini nefsine tercih etmek, cömertliğin zirvesidir.

Hz. Aişe: Onun ahlakı Kurandı demiştir.

bu yıl hac kayıtları 8-22 nisan arasındadır.

Suudi Arabistanda türk hac organizasyonu başkanı diyanet işleri başkanıdır.

Kuranın 22. suresi hac suresidir.

peygambere süt emzirenler. 1) ebu lehebin cariyesi Suveybe 2) Halime bnt. Ebi Züeyb 3) Amine bnt. Vehb

Zeynep, Rukiyye ve Ümmü gülsüm Hz. Hatice annleriyle aynı anda müslüman oldular.

Hz. peygamberin hicreti 3. akabe görüşmesi sonunda 622 yılında gerçekleşti.

İkinci akabe biatı miladi 621 de zilhicce ayında mekkede gerçekleşti.

hz. peygamber h. 6. yılda umre yapmak üzere 1500 kişiyle mekkeye giderken arkada Abdullah ibn ümmü Mektum'u vekil bıraktı.

Suudi Arabistan krallığı İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından AMMAN şehrinde 1987 yılında alınan kararlar gereğince hac kotası uygulamaktadır.

bakanlıklararası hac ve umre organizasyonunda Maliye, Sağlık ve İç işleri bakanlığı bulunur.

Diyanet 1984 ten beri Umre organizasyonu yapmaktadır.

Suudi Arabistanda ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili oluşturulan hac idare merkezi başkanı hac dairesi başkanıdır.

Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.

Üzeyir, lokman ve zülkarneyn veli mi peygamber mi belli değildir.

Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.

peygamberlerin sıfatları; sıdk,emanet,fetanet,ismet ve tebliğdir.

sıdk:doğru olmak;emanet:güvenilirlik;fetanet:zekilik;ismet:günahtan korunmuşluk;tebliğ:Allahtan aldıklarını insanlara ulaştırmak

Malkilere göre adet halindeki bir kadının kanaması bir süre durursa kadın bu sürede temiz sayılır ve ibadetle yükümlüdür.

ebu hanife ve imameyne göre hac aylarından önce ihrama girilebilir.

ilk vahiy m.610, 27 ramazan,pazartesi günü geldi.

Medinede inen son sure Nasr suresidir.

İlmel yakin: Akıl ve naklin ifade ettiğigerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haberdir.

Ayet:Alamet,nişan,ibret,emri acip,burhan ve delil manasına gelir.

Genel kabule göre Kuranda 6236 ayet vardır.

Diyanette kurullar hariç 10 tane birim/başkanlık vardır.

Anayasa mahkemesi üyeleri emeklilik yaşına kadar görevdedir.

Türkiyenin en büyük üç gölü:Tuz,Van ve beyşehir gölleridir.

Kazasker:Osmanlıda divanda büyük davalara bakar,kadı ve müderrisleri atar.

Din İşleri yüksek kurulu üyeleri seçilmiş ve tensip edilmiş adaylar arasından Diyanet işleri başkanının teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla atanır.

Heyeti temsiliye:milli mücadelenin çekirdeği,daha sonra tbmm ye dönüşen ve mustafa kemalin başkanlık ettiği ilk fiili kuruluştur.

Diyanet işleri başkanlığı 3 mart 1924te 429 sayılı kanunla Diyanet işleri reisliği adıyla kuruldu.

Türkiye diyanet vakfı 1975te kuruldu.

Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.

İtikadi mezhepler:selefiyye,maturidiyye ve eşariyyedir.

Zarurati diniyye: peygamberimizin Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen hüküm ve esaslara denir.

Haberi sıfatlar: Allahın eli,yüzü,gelmesi gibi sıfatları için kullanılır.

Cennet bekçisi Rıdvan adlı meleğindir. Cehennem bekçisi maliktir.

Hz. ademe 10, şit 50, idris 30 ve ibrahime 10 sahife verildi.

Vitir namazı vakti: yatsı namazı kılındıktan sonraki vakittir.

nafile namazlar herhangi bir özür yaokken de oturarak kınabilir.farz ve vacip namazlar ise özür yoksa oturarak kılınmaz.

ümmül habais(kötülüklerin anası):içkidir.

Türkiye ile Avrupa birliği arasında müzakere 3 ekim 2005te başladı.

Suudi arabistan başkenti: riyad

14. diyanet işleri başkanı said yazıcıoğludur.

Fasit:Kendi başına sahih ve meşruyken ğayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey.

El ve ayakları oluşmuş bir çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana nifas kanı diyebiliriz.

Namaza Allahu kebir diye başlayanın namazı sahihtir.

cemi takdim: namazları birleştirirken öğle ve akşam namazı vaktinde ikindi ve yatsıyı da kılmak,tam tersi ise cemi tehir adını alır.

Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.

Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata

Cebriyye:kurucusu, Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.

Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.

tüm dinlerde değişmeyen ilke itikattır.

Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac

Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı

Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.

Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.

Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.

Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek

Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.

Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.

Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.

Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.

İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.

özbekistan başkenti:taşkent

Unesco:Birleşmiş milletler eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır.

İbn sina eseri:elkanunu fittıp

Numan b. Sabit(Ebu Hanife) eseri: Elfıkhul ekber

UN:Birleşmiş milletlerin simgesidir.

Hanefide zevaid tekbiri birinci rekatta 3, şafide ise 7 tanedir.

Hayız müddti en az hanefide 3 gün şafide ise bir gündür.en çok hanefide 10 şafide 15 gündür.

loğusalık/nifasa gelince hanefide azami 40 gün şafide ise 60 gündür.

istihlaf:namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.

Cuma namazının sıhhati için hanefide imam dahil 4, şafide ise imam dahil 40 kişi olmalıdır.

Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere denir.

Müşkilül kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndeilen ayetlere denir.

Maturidiyye. İnsan özgür bir cüzi iradeye sahiptir der.

Maturidiye göre husn ve kubh( iyilik ve kötüllük) akılla bilinebilir.Eşariye göre ise din bildirmedikçe bilinemez.

Eşariye göre dini tebliğat olmasa akıl ile Allahın varlığı bilinemez, maturidiye göre bilinebilir.

Eşariye göre peygamber olabilmek için erkek olmak şart değilken maturidiye göre şarttır.

milletvekilliği yaşı 25e düşürüldü.2006 yılında.

7 çeşit tavaf vardır.

Nefri evvel:Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile namaz; regaip ise 5 vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan namazlara denir.

Vatanı sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen yer. vatanı ikame:15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.

cenaze namazı en az bir kişiyle kılınır.

İmam şafiye göre ihtilafı metalia itibar edilir.yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan müslümanlar hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar.

Eyyamı bid. Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.

İmam şafiye göre ramazan orucunun kazası yeni bir ramazan gelmeden tutulamazsa kaza ile beraber bir de fidye vermek de gerekir.

Yine İmam şafiye göre başlanan bir nafile ibadeti tamamlamak vacip değildir.onun için bozulan bir nafile orucu kaza lazım gelmez.

Ehli kıble: kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.

Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.

İcaz:Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.

İ'caz: Kuranın mucize oluşu.

En uzun bakara, en kısa kevser suresi.

Diyanetten sorumlu bakan: faruk çelik

Din Şuraları: 1) 1993 Ankara 2) 1998 Ankara 3) 2004 Ankara ve sonuncusu 4) 12-16 ekim 2009 ankara bilkent otel ve konferans salonunda DİN ve TOPLUM: sosyal proplemler karşısında Din ve diyanet konusuyla toplandı.

Din Şurası üyeleri:a) Diyanet İşleri başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yapmış olanlar ile halen görevde bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, 1.Hukuk Müşaviri, Kurul Başkanları, ana hizmet birimleri başkanları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, b) Din İşleri Yüksek Kurulunca Belirlenecek en çok yirmi bilim ve din adamı,

c) Din İşleri Yüksek Kurulunca belirlenecek on müftü ve beş vaiz,

ç) Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği akademik unvana sahip bir üye,

d) İlahiyat fakültelerinin yetkili kurullarınca belirlenen birer öğretim üyesi,

e) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca kendi üyeleri arasından belirlenecek bir üyeyle Din Öğretimi Genel Müdürü, f) Milli Eğitim Bakanlığınca branşı meslek dersleri olan İmam-hatip lisesi müdürleri arasında belirlenecek beş okul müdürü, g) Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin kendi üyeleri arasından belirleyeceği bir üye.

Temsilciler:İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden birer temsilci.

Şura 5 yılda bir toplanır.Şura, Diyanet İşleri Başkanının kararlaştıracağı tarih ve yerde beş yılda bir toplanır.Gerektiğinde beş yıldan önce de toplanabilir.Şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

2010 yılı diyanet tarafından kuran yılı ilan edildi.

Diyanet degileri: Aralık 2009:Göğe Uzanan Şehadet Parmağı ,Minare; Ocak 2010: Uzun Ömür Güzel Hayat; Şubat 2010: Çokluta Birlik Birlikte Çokluk; Mart 2010: Ruhun Miracı Namaz.

__İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri

yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere;Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri başkanlığı kurulmuştur.

__ Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve

danışma organıdır.Din İşleri Yüksek Kurulu;

a) Aday Tesbit Kurulunun seçeceği yirmi dört aday arasından Diyanet İşleri

Başkanının belirleyeceği on iki kişi,

b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi olup, İslâmî ilimler sahasında

temayüz etmiş kişiler arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği dört kişi,

olmak üzere on altı üyeden meydana gelir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.

Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarına başkanlık yapar.Kurul üyelerinin görev süresi yedi yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

seçilebilirler. Üye sayısı herhangi bir sebeple 3/4'ün altına düştüğü takdirde boş

üyelikler için seçim yapılır.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Dinî konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını

Başkanlığa sunmak;

b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma

esaslarını tesbit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip

görüş bildirmek;

c) Dinî eserleri te'lif ve tercüme etmek ve ettirmek; va'z ve hutbe örnekleri

hazırlamak;

d) Başkanlıkça yayınlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri

inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek; (Başkan tarafından

verilen süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)

e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa vermek;

f) Dinî soruları cevaplandırmak;

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî

propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve

sonucunu Başkanlığa sunmak;

h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce

hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plân ve programlar gibi metinlerden

Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek;

ı) Din şûrası ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak, şûraya sunulacak raporları

ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şûra kararlarını Başkan'a sunmak;

j) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa

vermek.

Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.

Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.

Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri var.

Zelletülkari: kıraat okuyuş hatalarıdır.

Seferilik hanefide 15 gün Şafide ise 4 gündür.

Kavme:Rukudan doğrulmaktır.

Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.

Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki yerdir.

Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.

Metaf: tavaf yapılan alan.

hacda kıran ve temettü haccı kurbanı için parası olmayanlar kurban bayramından önce 3 gün, memleketine dönünce de 7 gün toplam 10 gün oruç tutarlar.

nefri evvel: bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

İhcac: hac için bedel tutmaya denir.

Farz olan Ziyaret(İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.

tafsili iman:iman edilecek şeylere ayrı ayrı iman etmek; İcmali iman ise toptan imandır.kelimei tevhid gibi.

en faziletli hac Şafi ve malikilere göre ifrad, Hanefilere göre kıran, Hanbelilere göre temettu haccıdır.

Selefiye:ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eder ve yoruma kaçmaz.

Burhanı temanu:Kainatta birden fazla ilah olursa nizam bozulur delilidir.

Burhanı inni: eserden müessire yada hadiselerden kanuna doğru götüren delildir.

İşrakiyyun:Kurucusu Şehabeddin Sühreverdi.hakikate ancak kalb ve işrak ile ulaşılır.sezgi hakimdir.

Muattıla: Allahu tealanın subuti sıfatlarını zatının aynı sayıp böylece dolaylı olarak inkar ettikleri için mutezileye sıfatları ibtal edenler manasına muattıla denmiştir.

Meşşaiyyun: Derslerini gezerek veren ve hakikati peygamberle değilde akılla bulmaya çalışan filozoflar.

İstidrac:küfrü ve günahı açık olan kişde olağanüstü hal olması.

Akabe biatları 621-622de Mina hududları içinde gerçekleşti.

Ruhul kudus:cebraildir.

Peygamberin en büyük kızı zeynep en küçük kızı fatımadır.büyükten küçüğe kızları zeynep,rukiye,ümmü gülsüm ve fatımadır.

Peygamberin mühründe sırayla Allah,rasul,muhammed yazar.

haccın hangi yolla yapılacağına (kara,deniz, hava ) Bakanlıklararası hac ve umre kurulu karar verir.

bakanlıklararası hac ve umre kuruluna diyanet işleri başkanı başkanlık eder.

hac idare merkezi başkanlığını hac dairesi başkanı yapar.

İslam konferansı örgütünün merkezi ciddededir ve başkanı ekmeleddin ihsanoğludur.

şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker.

Seyahat acenteleri 1988 den itibaren diyanet gözetiminde hac organizasyonu düzenlemektedir.

Diyanet başkanları 1.rifat börekçi 2. şerafettin yaltkaya 3. ahmed hamdi akseki 4.eyüp sabri hayırlıoğlu 5.ömer nasuhi bilmen...12.Süleyman ateş 13.tayyar altıkulaç 14.m. said yazıcıoğlu 15.m. nuri yılmaz 16. ali bardakoğlu

Uluslararası olimpiyat komitesi merkezi lozandadır.

dünya haritasını ilk defa piri reis çizdi.

ülkemizde en çok elektiriği atatürk barajı üretir.

türkler m.9. yy.da müslüman oldu.

İngiltere AB üyesi olduğu halde avroyu kullanmaz kendi para birimi sterlini kullanır.

Hindistandaki taç mahal babür türk hükümdarı şah cihan tarafından eşi için yaptırıldı.

1999 yılında diyanette kurulan dinlerarası diyalog şubesi müdürlüğü dış ilişkiler dairesi başkanlığına bağlı olarak kuruldu.

semerkant özbekistandadır.

osmanlıda fakirlere yemek dağıtmak için imarethaneler kuruldu.

marifetname erzurumlu ibrahim hakkının eseridir.

Karamanoğulları türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden beyliktir.

laiklik 1937de anayasaya kondu.

diyanet başbakanlığa bağlıdır.

maturidiye göre zorlama sonucu inkar etme kişiyi dinden çıkarmaz.

insan hakları evrensel bildirisi 1948 de ilan edildi.

eşariye göre:İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.?

325 yılı iznik konsilinde incil dörde indirildi.

tezkir:doğruyu ve yanlışı hatırlatma manasına gelen vaaz kavramıdır.

bugünkü hristiyanlığın kurucusu pavlustur.

kuran hristiyanlar için nasrani kavramını kullanır.

haram aylar:recep,zilkade,zilhicce ve muharrem aylarıdır.

tegib ve terhib:teşvik ve korkutmayla ilgili hadisler.

meddi lazım 4 kısma ayrılır hükmü vaciptir.

Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .

İsrailiyyat:Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet?e giren rivayetlere denir.

tefsir bir rivaye:Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire denir.

ilk fıkh usulü kitabı şafiye ait olan er risaledir. imam şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri hucce'dir.son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.

muvatta, imam malike aittir. müsned ise ahmed b. hanbele aittir.

peygamberimiz peygamber olmadan önce hılful fudul denen bir cemiyete katıldı. zulme karşı kuruldu. peygamber olduktan sonra böyle bir şeye çağrılsam hemen katılırım demektedir.

mesalihi mürsele:Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan durumlar? olarak tarif edilen fıkıh usulü terimidir.

günümüzde en fazla müntesibi olan din hristiyanlıktır.

Ayetler tevkifi olarak yani peygamber tarafından sıraya konmuştur.

Cami:İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur'an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.

Fıkh usulü:Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine denir.

Kurandan önceki kitapların geliş sıralaması:Tevrat-Zebur-İncil

Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)'ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.

Musannef:tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere 'musannaf' denir.

Müstehab: yapılması güzel olan şey demektir.hz. peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı,ashabında yapılmasını güzel gördüğü şey demektir.

Müttefekün aleyh: Buhari ve müslimdeki ortak hadisler için kullanılır.

Cerh:Hadiste ravinin adalet ve zabt yönünden kusurlu vasıfları sebebiyle reddedilmesidir, ta'dil ise tam tersidir.

Müdelles hadis:Zayıf hadîs çeşitlerinden biri; râvisi tarafından bir kusuru gizlenerek ve bu kusurun bulunmadığını vehmettirecek şekilde rivâyet edilmiş hadîs.

Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Mütevatir olmayanlar ise ahad haberdir.

Müdrec hadis: râvisi tarafından isnadına veya metnine hadisin aslında olmayan bazı sözler sokuşturulmuş olan hadis demektir.

Nizamiye medreseleri selçuklu sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.

Mevkuf hadis: isnadı sahabede biten hadislere denir.

Merfu hadis: isnadı peygamberde biten hadisler

Maktu hadis: İsnadı tabiinde biten hadisler.

Mebsut, İmam Serahsinin eseridir.

Muvafakat, imam şatıbinin eseridir.

İslam Konferansı örgütü 1969 da fasın başkenti rabatta kuruldu. 57 üye ülke vardır.

medeniyetler ittifakı girişimine öncülük yapan iki ülke ispanya ve türkiyedir.

Entegrasyon: Bütünleşme ve uyum manasına gelir.

Müslümanların ilk hicret yeri habeşistanın bugünkü ismi etyopya dır.

Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dini mahiyeti olmayan manasına gelir.

Nihilizm:Hiçcilik.

Oryantalizm: Doğu bilimi, Şarkiyatçılık. Doğu kültürünü inceleyen batı merkezli çalışma alanlarına verilen isim.

Mondros mütarekesi 30 ekim 1918 de imzalandı.

Sivas kongresi 4-11 eylül 1919 gerçekleşti.

Tahkiki iman: delillere, bilgiye araştırmaya sorgulamaya dayanan imana denir.

Tefsirin tedvini, yazılı hale getirilmesi hadis içerisinde başladı.

Tahaddi ayetleri: Kuranın bir benzerinin getirilemeyeceğini söyleyerek meydan okuyan ayetler.

Müteşabih:Birden fazla manaya gelen, manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan,açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere denir.

Mihne olayları Kuran mahlukmudur değilmidir tartışması etrafında gerçekleşmiştir.

mest üzerine mesih müddeti alınan abdestin bozulmasıyla başlar.mukim için 24 saat, seferi için 72 saattir.

namazda niyeti dil ile söylemek müstehabtır.

Sahibi tertip:Kazaya kalan namaz sayısı 5 i geçmeyen kimseye denir.

Ramazan son gün itikafa girmek kifai olarak sünnettir.

teşrik tekbirlerini ve kadei ahireyi imam yapmasada cemaat yapar.

Günümüzde oruç keffareti sıralaması aralıksız iki ay oruç tutmak, 60 fakiri doyurmak veya giydirmek şeklindedir.

Cenaze namazında sela vermek vaciptir.

120 koyunu olan 1 koyun zekat verir.

Öşür:toprak mahsulleri için verilen zekat.

Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala malı dımar denir.

Seddi zerai:İslam?da harama, kötü ve zararlı sonuçlaravasıta olan davranışların yasaklanması,kötülüğe, mefsedete götüren yolların kapatılması.

Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)? in bir insan olmasıitibariyle yaptığı, Allah?ü Teâlâ?dan bir tebliğveya Allah?ın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine denir.

mutezileye göre mürtekibi kebira( büyük günah işleyen) imandan çıkar fakat kafir olmaz.

İhfa:Ğunnenin bekasıyla birlikte izhar ile idğam arasında şiddetten uzak bir hal ve keyfiyettir.

Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.

Taabbudi:manası sadece Allah tarafından bilinen emirler.

Mutezileye göre haram rızık değildir.

hadis öğretim ve tetkiki amacıyla kurulan ilk medrese medresei nuriyyedir.

İslam medeniyetinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacına yönelik olarak geliştirilmiş en önemli kurum vakıftır.

Selçuklular döneminde Bağdat, Nişabur,Isfahan, Rey, Merv, Belh, Herat veMusul gibi büyük merkezlerde kurulmuş olan medreselere genel olarak Nizamiye medresesi denir.

Ahmed yesevi; Divanı Hikmet

Ahîlerin el kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere fütüvvetname denir.

Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.

ilk müslüman türk devleti idil (Volga) dır.

Garanik:Hz. Peygamberin Ka?be?de sesli olarak Necm suresini okuması üzerine orada bulunan müşriklerin dinledikleri Kur?an?ın tesiriyle secde edip sonra da ?Biz putlarımızın övüldüğünü zannederek secde ettik?dediklerini konu edinen olay.

Ridde savaşları: Hz. ebu bekrin ilk yıllarında dinden dönen ve zekat vermeyenlerle yaptığı savaşlar.

3.Selim:Nizamı Cedid

Mustafa kemal sakarya savaşı öncesi tbmm'den başkomutanlık yetkisi aldı.

türk tarihinin ilk yazılı eseri orhun kitabeleridir.

türkiyedeki en etkili dış kuvvet rüzgarlardır.

Medeniyetler İttifakı Forumu?nun ikincisi 6?7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Bir Birleşmiş Milletler Teşkilâtı projesi olan Medeniyetler İttifakı?nın eşbaşkanlığını Türkiye-ispanya yapmıştır.

Martin luther öncülüğündeki reform hareketi 16. yy.da başladı.

Hinduizmin en eski en temel kaynağı Vedalar'dır.

Abadile: İlimleri ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abdullah isimli 4 sahabi için kullanılır. bunlardan Abdullah b.abbas, Abdullah b. ömer ve Abdullah b. Zübeyr abadiledendir.4. kişide şüphe var. Ahmed b. hanbel ve bazı alimlere göre 4. isim Abdullah b. Amr ibn as; Hanefilere göre Abdullah b. mesuddur.

Ayanı sabite: Dış alemde var olan eşyanın görünür hale gelmeden önce Allahın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti.

Adventizm: Hz. İsanın birkez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir hristiyan mezhebin adıdır.

Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.

Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.

Akıle: Arapçada bağlayan engelleyen anlamına gelir.diyeti ödemeyi üstlenen veya diyet ödemekle mükellef tutulan şahıslara denir.

Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu edinir.

Ali İsnat: Hadisi en kısa yoldan peygambere ulaştıran sahih isnattır. nazil isnat ise tam tersidir.

Altınoluk: Kabenin üzerine konan ve yağmur sularının dışarı akmasını sağlayan altından yapılmış oluktur. buna mizab-ı kabe de denir.

Arasat: Hesap yeri, mahşer yeri, mevkif.

Aşerei mübeşşere: Cennetle müjdelenen on sahabi: 4 halife, talha b. ubeydullah,zübeyr b. avvam, abdurrahman ibn avf,sad b. ebi vakkas,ebu ubeyde b. cerrah,said b. zeyddir. ibn abdilberr istiab adlı eserinde ebu ubeyde b. cerrah yerine Abdullah b. mesudu zikreder.

anlamlı en kısa ayet müdhemmeten:yemyeşil; en uzun ise bakara 282 borç ayeti.

Ayise: lafzen ümidini kesmiş demek. ıstılahta belli bi yaşa gelip tamamen adetten kesilmiş kadına kullanılır.

Aynel yakin: duyu organlarının deney ve gözlemlerine dayanarak elde edilen bilgiye denir.

beytülmamur. 7. semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere 70 bin meleğin her gün ziyaret edip ibadet ettiği bir mabettir.

diyanet 1986 da ekim ayının ilk haftasını camiler haftası ilan etti.

Celse: İki secde arası oturuş.

İstirahat celsesi:İkinci secdeden sonra ayağa kalkmadan yapılan oturuş,hanefi ve malikide mekruh, şafi ve hanbelide sünnettir.

Yemame savaşında pek çok sahabi şehit olunca hz. ömerin teşvikiyle ebu bekr kuranı mushaf haline getirme vazifesini zeydb sabit başkanlığında bir komisyona verdi.

Hanefiler Arafatta öğle ile ikindi ve müzdelifede akşam ile yatsı dışında cemi kabul etmez. hanefiler şekli/suni cem yapabilir. bir namazı öteki namazın vaktine çok yakın kılarak yapar bunu.

Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirdir. selam ise vaciptir.

Cennetül mualla: dedesi,amcası ve eşi hatice annemiz bu mezarda yatmaktadır.

Cerh ve tadil bakımından raviler, metaini aşere ya da tan sebebleri denilen on konuda incelenir. 5i adaletle 5i de zabpta ilgilidir.

adaletle ilgili olanlar: 1) Kizburravi: Yalan, 2)ithamurravi bilkizb: yalancılıkla suçlanması, 3) Fıskur ravi: günah işlemesi, 4) Bidatür ravi: bidatçı olması, 5) Cehaletür ravi: tanınmaması

Zabtla ilgili olanlar: 1)Fart-ı Gaflet: dalgın olması, 2) Kesret-i galat: çok yanılması , 3) vehmür ravi: zanna dayalı hata yapması, 4) Muhalefetüs sikat: Sika raviye muhalefet etmesi, 5) sui hıfz: hafızasının zayıf olması.

Cevamiul kelim: peygamberin az sözle çok şey ifade etmesi.

Delk: Abdest ve gusülde uzuvların ovulması.

Dirayet tefsiri: Kuran ayetlerini ayet ve hadislerle açıklamakla yetinmeyip dil,edebiyat vs. dayanarak akıl ve ictihadla yapılan tefsirlerdir. rey tefsiri de denir.Örnekleri: 1) Fahreddin razi: Mefatihul gayb, 2) Beydavi'nin Envarut tenzil ve esrarut tevil, 3) Nesefinin Medarikut tenzil ve hakaikut tevil.

ehli salib: 11. yy.ın sonlarında Avrupanın kudüsü kurtarma sloganıyla türkleri anadoludan atmak ve tüm ortadoğuyu ele geçirmek için başlattığı askeri harekata katılanlara verilen bir isimdir.

Emsalul kuran: Kuranın meselleri.

Fevat: hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.

Garibulhadis: hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere denir.

Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir.ilmin öncüsü Abdullah b. abbastır.

Hakkal yakin. Yaşayarak elde edilen bilgidir. tatmayan bilmez.yakin ifade eden bilgilerin en yüksek mertebesidir.

Hünsa: erkekmi kadınmı olduğu belli olmayankimse.erkeklik dişilik yönünden biri ağır basmıyor ve tercihte bulunamıyorsa buna hünsai müşkil denir.

ihtikar:karaborsacılık.

Kudsi hadis:Hz. peygamberin Allaha nispet ettiği hadisler. manası Allahtan sözleri peygamberdendir. bu konuda muhyiddin ibn arabinin mişkatül envar adlı eseri var.

Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur.bunlar Dariminin süneni, imam malikin muvattası ve ahmed b. hanbelin müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.

İslam aleminde ilk medreseyi kuran türk emirlerinden nisabur hakimi emir nasr ibn sebuktekindir.

melaikei hazene: Cennet ve cehennem kapılarında bekleyip müminlere müjde kafirlere kötü haberi veren meleklerdir.

Keribiyyun:arşın etrafında bulunan melekler.

Melaikei muakkıp: insanları önlerinden ve arkalarından izleyen melekler.

Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.

Miun: ayet sayısı 100 den fazla olan sureler.

Mudal hadis: senedinde birbiri ardınca iki ravi düşen hadise denir.

Mutezilenin 5 temel prensibi: 1) Tevhid 2) adalet 3) Vad vaid 4) elmenzile beynelmenzileteyn 5) emri bil maruf ve nehyi anil münker

Muavvizateyn:felak-nas sureleri; muavvizat ise:ihlas,felak ve nas sureleri.

Muhadram: hem cahiliye hem de peygamber zamanında yaşamış ancak peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen müslümanlara verilen isimdir.

hucurat suresinden buruç suresine kadar olan surelere tıvalı mufassal, buruçtan leyl suresine kadar evsatı mufassal, leyl den nas suresine kadar kısarı mufassal denir.

Müşkilul hadis.hadislerde anlaşılması zor olan ya da birbirine çelişkili gibi görünen ifadeleri konu edinen hadis dalıdır.

Mutunu erbaa:hanefi fıkhında 4 ana kaynak eser.1) nesefinin kenzüd dekaiki, 2) Mevsılinin muhtar, 39 tacuşşeria mahmudun vikayesi ve 4 ) Saatinin Mecma adlı eserleridir.

İmam muhammedin tevatür veya şöhret derecesinde nakledilen eserlerine zahirur rivaye denir.bunlar kadar sağlam olmayan bir rivayet yoluyla nakledilen eserlerine ise nadirur rivaye denir.

Zahirur rivaye:1) el asl(mebsut) 2) camiussağir 3) camiulkebir 4) siyerus sağir 5) siyerül kebir 6) ziyadat ve ziyadatüz ziyadat,

Nadirur rivaye: 1)rakiyyat 2) keysaniyyat 3) cürcaniyyat 4) haruniyyat 5) el hiyel vel mearic .

Panteizm: allah ile alemi bir ve aynı gören düşünce akımı.

rivayet tefsirleri:1) taberi: camiul beyan an tevili ayıl kuran 2) ibn kesir: tefsirul kuranil azim.

sahihan: buhari ve üslimin iki hadis kitabına birden bu ad verilir.

selbi sıfat: Allahın ne olmadığını ve neler yapmadığını ifade eden sıfatlar.

selefiyenin temel prensipleri: 1) takdis: Allahı şanına layık olmayan şeylerden tenzih etmek 2) tasdik: kitab ve sünnetin verdiği şekilde Allahı vasıflandırmak 3) aczi itiraf: Müteşabih ayetler bilinemez. 4)sukut: müteşabih ayette susmak 5) keff:müteşabih ile kalben dahi meşgul olmamak 6) marifet ehline teslim: müteşabibi bazıları bilebilir. 7) imsak: müteşabihi tevil ve tefsir etmekten kaçınmak.

Talmud: sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.

işari tefsir:tasavvufi tefsir.

Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden faydalanmak.

tevratın bölümleri. tekvin,huruç,tevrat,sayılar ve tesniyedir.

ulul azm peygamberler: Hz. nuh,ibrahim,musa,isa ve muhammed.

ilk vahiy katipliğini mekkede abdullah b. sad, medine de zeyd b. sabit yaptı. başlıca vahiy katipleri: 4 halife, muaviye, amr b. el As, muaz b. cebel, übey b. kab, muğire b. şube, şurahbil b. hasene,halid b. velid....

yemini lağv: bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. keffaret gerekmez.

yemini ğamus: yalan yere, bile bile yapılan yemin.

yemini münakid. mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.

zelle.peygamber hataları.

Zıhar: erkeğin eşine onu kendine haram kılmak için sen bana anamın sırtı gibisin demesidir.keffareti: köle azat etmesi, buna gücü yetmezse 60 gün peşpeşe oruç tutması, buna da gücü yetmezse 60 fakiri doyurmaktır.

Zati sıfatlar: 1) Vücud:Var olmak 2) Kıdem:Başlangıcı olmamak 3) beka:Sonu olmamak 4) Muhalefetün lil havadis: Sonradan olanlara benzememek 5) vahdaniyyet: Bir olması, eşi ve benzeri olmaması 6) Kıyam bi nefsihi: Varlığı kendinden olmak

Subuti sıfatlar: 1) Hayat 2)semi 3)Basar 4)İrade 5)ilim 6)kudret, 7)kelam 8)tekvin:yaratmak.

Zebur: yazılı şey ve kitap manasına gelir.

İrhas:peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü şeyler.

meunet: yüce allahın veli olmayan bir kulunu içinde bulunduğu sıkıntıdan olağanüstü bir şekilde kurtarmasıdır.

istidrac:kafir ve günahkarların isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü şeyler.

İhanet: kafir ve günahkar kişiden isteğine aykırı bir şekilde meydana gelen olağanüstü hadiseler.

Hissi mucize: duyu organıyla algılanabilen olağanüstü hadiseler.ayın yarılması gibi.

mizan:ilahi terazi.

araf: cennetle cehennem arasında bulunan yüksek kısımdır.

Kader:Allahın ezelden ebede kadar olacak şeyleri bilip takdir etmesi, kaza ise bunların yeri ve zamanı gelince yaratılmasıdır.

İcma: Hz.peygamberin vefatından sonraki herhangi bir devirde şeri bir meselenin hükmü konusunda müctehidlerin fikir birliği etmesidir. her müctehid aynı yönde kararlarını tek tek açıklarsa sarih icma olur; bazıları görüşlerini açıklar diğerleri sessiz kalır aksi bir görüş belirtmezse bu sukuti icma olur.

Kıyas: Kitap ve sünnette hükmü bulunmayan fıkhi meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek.

Kıyasın rukunleri: 1)Asl:hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhi olay, 2) Fer: hükmü belirlenmemiş olay, 3) Aslın hükmü; asl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer e uygulanacak hüküm. 4) İllet: Asla ait olan hükmün konmasına esas teşkil eden özellik

istihsan: müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi. genelde hanefi ve malikiler kullanır.

İstislah(Mesalihi mürsele) : daha çok malikiler kullanır.

istishab: daha önce varlığı bilinen durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmedir.

seddi zerai: kötülüğe giden yolların kapatılması. maliki ve hanbeliler sık kullanır.

rey: sözlükte şahsi görüş, kanaat. ıstılahta ise, hakkında açık bir nas bulunmayan fıkhi bir meselede müctehidin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüştür.

İctihad sözlükte,zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda kişinin olanca gayreti göstermesi, ıstılahta fakihin şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarmak için olanca gayreti sarfetmesidir.

Vazi hüküm:İki durum arasında Şariin kurduğu bağ. sebeb, şart ve mani şeklinde üçe ayrılır. 1) Sebeb:Şariin varlığını hükmün varlığı yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı durumdur. (Rukun: birşeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden şey.) 2) Şart: Bir hukuki sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan ve onun yapısından bir parça teşkil etmeyen fiil veya vasıftır. 3) Mani: Varlığı sebebe hüküm bağlanamaması veya sebebin gerçekleşememesi sonucunu doğuran durumdur.

Müfsid: Başlanmış bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan eksikliktir.

Teklifi Hüküm: Şariin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmamada serbest bırakmasıdır. Farz,vacip,mendup,mubah,tenzihen mekruh,tahrimen mekruh,haram şeklinde yediye ayrılır.

Farz:Allahın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istediği fiil; vacip ise kati değil zanni bir delille yapılmasınıkesin olarak istediği fiildir. Mendup, Yapılması teşvik edilen yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen fiildir. Mendubun içine sünnet ve müstehab girer. ( Sünneti müeeked: peygamberin devamlı yaptığı nadiren terkettiğ;Sünneti ğayrı müekked: bazen yapıp bazen terkettiği sünnettir. Zevaid: İnsan olması sebebiyle yaptığı, dini anlamı olmayan sünnetlerdir.) ( Müstehab: Peygamberin bazen yapıp bazen terkettiği, alimlerin ve salih kulların öteden beri yaptıkları ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara denir.)

Mübah: Yapıp yapmamakta serbest bırakılan fiiller./ Mekruh: Şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir. Tahrimen Mekruh: Bir şeyin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istemekle beraber bu talep haberi vahid gibi zanni bir delille gerçekleşmişse buna tahrimen mekruh denir.Yukarıdaki mekru tanımı aslında tenzihen mekruh için kullanılır. Haram ise Şariin bir fiilin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yasakladığı fiildir.

Haram iki türlüdür.1) Haram liaynihi: Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle baştan haram olan fiildir. 2) Haram liğayrihi: Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiildir.

Azimet: herhangi bir zarurete bağlı polmaksızın ilkten konmuş olan ve her mükellefe normal durumlarda ayrı ayrı hitab eden asli hükümdür. Ruhsat ise, herhangi bir zaruret sebebiyle azimetin hükmünün terkedilebilmesi durumudur.

Mai müstamel: abdest,gusul gibi hükmi temizlikte kullanılmış sudur.

eşek ve katırın artığı şüphelidir.bunlarla abdest almak zorunda kalırsak ayrıca teyemmüm yaparız.

Diğer üç mezhepte abdeste başlarken niyet farzdır.hanbelide besmele farzdır.tertib yani farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması şafi ve hanbelide farzdır. muvalat yani abdest işlemlerinin ara verilmeden yapılması maliki ve hanbelide farzdır. Caferiler ayağın yıkanması değil meshedilmesi farzdır der.

Mestle 6 km yürünebilmeli ve topuktan aşağı kısmında üç ayak parmağı girecek delik yırtık bulunmamalıdır.

Şafiler cünüpluk için şehvetle gelmeyi şart koşmaz.

Gusulde delk yani ovalama ve muvalat yani ara vermeden yapma maikilere göre farzdır.

teyemmümde niyet farzdır.

Farzlara bağlı olmaksızın Allah rasulunun değişik zamanlarda nafile olarak kıldığı regaib namazlar gönüllü olarak kılındığı için tatavvu namazlar olarak da adlandırılır. Farzlara bağlı kıldıkları ise revatib adını alır.

Hanefide isfar yani sabah namazını oralık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır. sadece kurban bayramının ilk günü müzdelifede bulunan hacıların o günün sabah namazını tağliste yani fecri sadık doğar doğmaz karanlıkta kımak faziletlidir. diğerlerine göre her zaman tağliste kılmak daha iyidir.

namazda tadili erkan vaciptir.ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.

ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.

Muhazatün nisa: kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.

Tek başına namaz kılana münferid, imama uyarak kılana muktedi denir.

Müdrik: Namazın tamamını imamla kılan kişi./ lahik: namaza imamla başlamış ama namaza ara vermek zorunda kalmış kişi./ Mesbuk ise imama namazın 1. rekatinin rukusundan sonra yetişen kişidir.

Kefeni sünnet: Erkek için Kamis,izar ve lifafe;kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür.

kefeni kifayet:erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.

kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.

haram ayların perşembe cuma ve cumartesi günleri oruç tutmak ve zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmakl tavsiye edilmiştir. Savmı davud ise bir güntutup bir gün yemektir.en faziletli oruçtur.

ramazan bayramı 1. gün ve kurban bayramı günleri oruç tutmak haramdır.

Nema: Zekatın şarlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. havelanül havl ise malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.

Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.

Rikaz:yer altındai maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.

zekat için hayvan saime olmalı yani senenin çoğunu meralarda otlayarak geçirmelidir.yemle beslenen hayvana ise malufe, ziraat nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvana ise amile denir.

devede 5ten 9a kadar 1 koyun, 10dan 14e kadar 2 koyun, 15ten 19a kadar 3 koyun gerekir. sığırda 30dan kırka kadar 2 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı; 40tan 60a kadar 3 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı gerekir. koyunda 40tan 120ye kadar 1 koyun, 121den 200e kadar 2 koyun, 200den 399 kadar 3 koyun gerekir.

Fıtr sadakası ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kişiler için verdiği bir sadakadır.

haccın geçerlik şartları: 1) Hac niyetiyle ihrama girmek 2)özel mekan 3) özel zaman

İhramın rukunleri: Niyet ve telbiyedir.

Mikat yerleri: 1) Zulhuleyfe: Medine tarafından gelenlerin ihram yeri.mekkeye en uzak burasıdır.hz. peygamber veda haccında halen Ahbarı Ali denen bu yerde ihrama girmiştir.

2) Cuhfe: Mısır ve Suriyeden

3) zatuırk. ırak , 4) Karnulmenazil. necid ve kuveyt

5) yelemlem: yemen ve hindistan yönünden gelenlerin mikat yeridir.mekkeye en yakın mikat da budur.

Haccın farzları ihram,arafat vakfesi ve ziyaret(ifaza) tavafıdır.

haccın asli vacipleri. say, müzdelife vakfesi,şeytan taşlama, halk veya taksir(saçları kısaltma) ve veda (sader) tavafı olmak üzere 5tir.

Remyi cimar:Şeytan taşlama işlemi.

ilk tehallül: Cinsel ilişki dışında yasaklar kalkar. saçların traş edilmesiyle başlar. ikinci tehallülde ise cinsel ilişki dahil tüm yasaklar kalkar. ziyaret tavafının yapılmasıyla olur.

Umrenin farzları ihram ve tavaftır.

sahih ilmam: Umre ile hac arasında herhangi bir sebeble memlekete dönmek.

Hedy:hac ve umre menasikiyle ilgili kesilen kurbana denir.Kurban bayramı dolayısıyla kesilene ise udhiyye denir.

Cinayet:İhramlıyken harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına denir.

Kurban için koyu ve keçi 1 yaşını ama koyun gösterişli ise 6 aylık olabilir,sığır için 2 yaş ve deve için 5 yaş şartı aranır.

kurban bayramın 3. günü akşama kadar kesilebilir,şafiye göre 4. gün de kesilebilir.

Akika kurbanı hanefide mübahveya mendupken diğerlerinde sünnet, zahirilere göre vaciptir.

Adam öldürme keffareti, mümin bir köle azad etmek buna gücü yetmezse 2 ay peş peşe oruç tutmaktır.

hacda traş olma keffareti; 3 gün oruç veya 6 fakiri doyurmak yada bir koyun kurban etmektir.

Rici talak: kocaya yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşama türüdür.

Bain talak: kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.

Karşılıklı rıza ile boşanmaya muhalea veya hul denir.

mahkemeye boşnma için başvurmaya tefrik denir.

Lian: karısına zina etti deyip bunu ispat edemeyen karı kocanın karşılıklı lanetleşmesididr.

İla: Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına yemin etmesi, adamasıdır.

Teokrasi: Din temelli devlet türü; Bizantinizm ise siyasal otoritenin dini otoritenin önüne geçmesi ve onu himayesine almasıdır.

Ariyet: bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesi, türkçede bu akde iğreti sözleşmesi de denir.

Karz: geri ödenmek üzere birine verilen mal, borç.

Hibe: bir malın bedelsiz olarak başkasına temlikidir.

havale. borcun bir kimsenin zimmetinden başka bir kimsenin zimmetine nakledilmesidir.

Şüfa: Sahibine, satım akdine konu olan bir akarı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi vermedir.

kefalet. Kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine birleştirilmesidir.

vedia: emanet mal.

lukata:buluntu mal.

Hisbe teşilatı: İslam toplumunda genel ahlakı ve kamu düzenini sağlardı. muhtesib denen görevliler vardı.

diyanet dergisi 1962 de çıkmaya başladı.

istilam:haceri esvedi selamlamak.

TECVİD KONULARI

Lahn: Hata. 1) Lahnı celi: hemen herkesin anlayabileceği okuyuş hataları. 2) Lahnı hafi: ancak işin uzmanlarınca farkedilebilecek hatalar.

sukun: harekesizlik demektir.alameti cezmdir. 1) sukunu lazım.durulduğunda ve geçildiğinde var olan sukuna denir. 2) sukunu arız: durulduğunda açığa çıkan geçildiğinde ortadan kalkan sukundur.

Med, uzatmak demektir. Asli med,med harfinden ayrılmayan meddir ki buna tabii med de denir.Feri med ise, kendisinde asli meddin miktarını artıracak başka bir sebebin bulunduğu meddir ki buna mezid med de denir. kasr ise kısaltmak demektir.kelimenin herhangi bir harfini uzatmadan okumak demektir.

Feri med, meddi muttasıl ve munfasıl olarak ikiye ayrılır: 1)Meddi muttasıl: harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir ve bu ikisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Mesela: Caaaae kelimesi.uzatılması vaciptir. En az bir elif daha uzatılmalıdır. 2)Meddi Munfasıl:Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir ve ikisi farklı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur, uzatılması caizdir. mesela: Ya eyyühellezine kelimesi. 3) Meddi Lazım: Harfi medden sonra sebebi medden sukunu lazım gelirse meddi lazım olur ve 4 elif uzatılması vaciptir.mesela fatihada veledaallin. 4 kısma ayrılır. kelimede olur ve şeddeli olursa kelimei musakkal:veleddallin gibi. kelimede olur ve cezmli olura kelimei muhaffef: eelene leimesi gibi; harfte olur şeddeli olursa harfi musakkal: laaammim gibi.harfte olur cezm olursa harfi muhaffef: miiim gibi. 4) Meddi Arız: harfi medden sonra sebebi medden sukunu arız gelirse meddi arız olur ve 1ile 4 elif arası okumak mümkündür.mesela alemine kelimesinde durulursa. burada son harekeye göre çeşitli vecihler vardır.son hareke fetha ise 3 vecih caiz: tul,tevassut ve kasr; son hareke kesre ise 4 vecih caizdir: tul,tevassut,kasr ve revm. (Revm: sebebi med olan sukunun geldiği harfin harekesini gizli bir ses ile istemeye veya belirtmeye denir.): son hareke damme ise 7 vecih caizdir: tul,tevassut,kasr,revm,tul ile işmam, tevassut ile işmam ve kasr ile işmam.( İşmam: harfin ötre olan harekesine dudakları yumarak işaret etmektir.

Meddi lin: Bir kelimede lin harfleri vav ve ye'den biri bulunur, hemen ardından da med sebeblerinden olan sukun bulunursa meddi lin olur. mesela fil suresinin sonları: vessayf diye durulduğunda...Meddi line sebeb olan sukun, lazım sukun ise meddi lini tul ( 4elif) ve tevassutla ( 2elif) okumak caizdir, kasrla okunmaz.. meddi line sebeb olan sukun, sukunu arız ise tul,tevassut ve Kasr (1 elif) ile okunabilir.

İdğam: sakin bir harfi müteharrik bir harfe doğrudan veya çevirip katarak okumaktır.

1) İdğamı Misleyn: mahreç ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi saki ikincisi harekeli olarak yan yana bulunursa olur. sakin be'nin harekeli be'ye, te nin te ye, cimin cime uğraması.... nun ile mim de gunnede yapılır.bunlarda idgamı misleyn maal gunne denir.

2) idgamı mütecaniseyn.Mahreçleri aynı sıfatları farklı harflerden birincisi sakin ikincisi harekeli gelirse olur. üç mahreçte sekiz harfte olur: a) Be ile MİM arasında, Kuranda tek misali var. ya buneyyerkeb meane şöyle okunur: ya buneyyerkemmeana. sakin be mime dönmüştür. b) ZI-Zel-Se( Peltek) arasında ve c) TI-DAL-TE arasında olur

3) İdgamı mütekaribeyn.mahreç ve sıfat bakımından birbirine yakınlığı bulunan şu harfler arasında meydana gelir: a) LAM-RA mesela bel rafeallahu şöyle okunur: berrafeallahu lam raya dönüştü. b) GAF-KEF arasında c) Sakin nun ve LAM-MİM-YE-VAV-RA arasında.bu çeşit ileride sakin nun ve tenvinde de karşımıza çıkacak.

Sakin nun ve tenvine ait hükümler:

1) İhfa: lügatte gizlemek demektir. izhar ile idgam arası bir olaydır. sakin nun veya tenvinden sonra 15 ihfa harfinden biri gelirse ihfa olur.

2) İzhar: lügatte açığa çıkarmak, ortaya koymaktır. sakin nun ve tenvinin tabii bir şekilde okunmasına denir. sakin nun veya tenvinden sonra izhar harflerinden biri gelirse izhar olur.

3) İklab: lügatte çevirmek, bir halden başka bir hale döndürmek demektir. sakin nun veya tenvinden sonra BE harfi gelirse iklab olur.sakin nun veya tenvin halis mime çevrilir. mesela min badi şöyle okunur. mimbadi.

4)İdgam:sakin nun veya tenvinden sonra YE-MİM-NUN-VAV-LAM-RA harflerinden biri gelirse idgam olur.gunneli ve gunnesiz kısımları vardır: a) İdgamı meal gunne: sakin nun ve tenvinden sonra YE-MİM-NUN-VAV harflerinden biri gelirse gunneli idgam olur. b) İdgamı bila gunne: sakin nun ve tenvinden sonra LAM-RA harfinden biri gelirse gunnesiz idgam olur.

SAKİN MİME AİT HALLER.

1)İdgamı misleyn meal gunne.sakin mimden sonra mim gelirse olur.

2) ihfa-i şefevi(dudak ihfası). sakin mimden sonra BE harfi gelirse olur.

3) İzhar: sakin mimden sonra MİM ve BE dışında bir harf gelirse olur.

Harfi taife ait hükümler: 1) İdgamı şemsiyye: eşşemsu kelimesine bakalım. burdaki lam okunmuyor. buradan çıkarabiliriz idgamı şemsiyeyi. 2) İzharı kameriye: elkameru kelimesine bakalım.burda lam okunuyor.lam okunanlar izharı kameriye oluyor.

RA HARFİ:

1) RA kalın(tefhim ile) okunduğu yerler: a) harekesi fetha ve damme olursa: RA-RU gibi. b) ra sakin kendinden önceki harfin harekesi fetha ve damme olursa: erhame-murdifine gibi, c) ra sakin radan önceki harfin harekesi sakin ise bir önceki harfin harekesi fetha veya damme olursa: velasr, elkadr gibi, d) Ra sakin ve kendisinden önceki harfin harekesi arızi kesra (bir evveli ile okununca ortadan kalkan kesra) olursa: ircii,irkeb,irteda gibi. e) ra sakin kendinden önceki harfin harekesi kesra olur ve ra'dan sonra hurufu istila diye adlandırılan NOKTALI HA-SAD-DAD-ĞAYN-TI-KAF-ZI harflerinden biri bulunursa: irsaden, kırtasin,firgatin...

2) RA ince (terkik ile) okunduğu yerler: a) harekesi kere olursa . ri gibi, b) ra sakin ra dan önceki harf kesre olursa: fekebbirhu,mirfegan.. c) ra sakin radan önceki harfte sakin olur ve daha önceki harfin harekesi kesre olursa ince okunur. hicr, bikr gibi d) ra sakin olur kendinden önce lin harflerinden ye bulunursa: seyr,hayr gibi

3) RA hem ince hem kalın okunduğu yerler: a) ra sakin bir önceki harfin harekesi kesreli olursa ve ra dan sonra hurufu istiladan gaf bulunursa; kullu firgın gibi. b) ra sakin, bir önceki har hurufu istiladan SAD veya TI olur ve daha önceki harfte kesreli olursa : misr,gıtr gibi, c) Kurandaki şu kelimelerin de hem ince hem kalın okunabileceğine cevaz verilmiştir. en esr (sin harfiyle), feesr (sin), ize yesr (sin).

Kalkale: lügatte ırgalamak, sarsmak demektir.tecvidde ise kalkale sıfatına sahip olan harflerin sukunlarının mahreçlerine çarpılarak okunmasıdır. harfleri gutbu cedin kelimesindeki GAF-TI-BE-CİM-DAL harfleridir.

Sekte susmak demektir. tecvidde ise tilavet sırasında belli kelimeler üzerinde vakıf söz konusu olmadığı halde nefesi kesmemek şartıyla bir iki saniye sesi kesmektir. 4 yerde vardır: 1) kehf suresi birinci ayet sonunda ıvecen ile gayyimen kelimesinde var.ıvece diye bir iki saniye nefesi kesmeden bekler geçeriz. 2) yasin 52. ayette merganine ile heze ma kelimeleri arasında 3) kıyame suresi 27. ayetmen ile rag kelimeleri arasında 4) mutaffifin suresi 14. ayette kelle bel ile rane arasında var.

Vasl: bir kelimeyi kendinden sonra gelen kelimeden ayırmadan, aralarında durmadan okumaktır. Vakf ise, kelimenin sonunda durarak onu kendinden sonra gelen kelimeden ayırmaktır.

DİGES:Diyanet gençlik spor klubu derneği 2007 de kuruldu.

tertil:Kıraatte, acele etmeden, harfleri ve harekeleri açık bir şekilde, mana ve hikmeti düşünerek, metni tane tane okumak anlamında kullanılan terimdir.

tarihselci yaklaşım:Âyet ve sûrelerin içeriğinin, özellikle de ahkâma dair konuların, bütünüyle Kur?an?ın indiği dönem ve şartların ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki gö¬rüşlerdir.

İslam alimleri içinde sigorta kavramını ilk ele alan alim ibn abidindir.

hilye:Hz. Peygamber?in dış görünüşünü, güzel vasıf 53. ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere denir.

tanah:yahudilikteki yazılı dini edebiyattır.

meşşai ekolün ilk filozofu kindi dir.

hitabet:Suhulet ve fesahatle îrâd-ı nutk etmek hassesi?dir.

Allah?ın Kur?ân?da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesi antropomorfist bir dil kullanıldığını gösterir.

tevil:Meşru bir sebep veya delilden ötürü âyeti zahirî manasından alıp, kendisinden önce ve sonraki âyete mutabık, kitâb ve sünnete uy¬gun manalardan birine hamletmeye denir.

Kur?an?ın herhangi bir hüküm getirmediği konuda sünnetin bir hüküm ortaya koyması Sünnet-Kur?an ilişkisinde teşri kavramıyla ifadse edilir.

mehri müsemma: Nikah sırasında belirlenen mehir.

velayet:Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine denir.

riben nesie:?vade karşılı¬ğında alacağın miktarının arttırılması.

eda ehliyeti:Temelini akıl ve temyiz gücü teşkil eden ve kişinin dinen, hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşu anlamına denir.

?Vitir namazı, fıtır sadakası, namazda Fatiha?nın okunması? gibi meselelerin hükmü¬nün Hanefilere göre vacip olmasının sebebi delilin zanni olmasıdır.

mutezileye göre amel imandan bir cüzdür.

gazali,İslam dünyasında Meşşâiliğe bir tepki mahi¬ yetinde ortaya çıkan, kendisine has yapısı ve özellikleriyle tasavvuf, kelâm, hukuk, mantık, ahlâk ve felsefeyi etkileyen düşünce ekolünün sahibidir.

islami kaynaklarda vahye dayanan dinler için milel diğerleri için nihal kavramı kullanılır.

agnostizm:Metafizik hakikatler insan zihni tarafından bilinemezler. Dinin ve felsefenin izah etmeye çalıştığı konular bilimsel yöntemlerle doğru¬lanmadıkça bilinemezlikleri devam eder. Bu durumda konuşmak yerine susmak tercih edilir.

hasen hadis:Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya dabirkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis.

şemail:Hz. Peygamber?in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzıgibi konuların ele alındığı kitap.

sünen:Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş, merfu nitelikli ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplara denir.

ruhul beyan işari tefsirdir.

nezair:?Kur?an-ı Kerim?de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi? anlamında kullanılan kavram.

Kur?an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhret bulan sahâbî kabul ahbar dır.

Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayan ifadelerle ilgili ilme müşkilul kuran denir."

haraci arazi:Müslümanlar tarafından fethedilip, belirli bir vergi karşılığında eski sahiplerinin elinde bırakılan gayr-i Müslimlere ait arazilere denir.

Muhkem ve müteşâbih lafızlarının birlikte geçtiği ayet aşağıdaki surelerden ali imran da geçmektedir.

Hadisleri ilk defa tedvin eden tâbiî ibn şihab ez zührüdür.

imam maturidi eseri kitabut tevhid.

ehli sünnete göre ?Allah'ın sıfatları zatının ne aynı ne de gayrıdır?.

İnsanın doğuştan aşkın bir varlığa inanma duygusuyla yaratılmış olması fıtratla alakalıdır.

ganimetlerle ilgili sorulan soruların cevabı ve taksimat şeklini bildiren ayetler enfal suresindedir.

Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın mehr-i misil alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı?nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun maddesi 633 tür.

usulud din kelam ilmi ile eş anlamda kullanılır.

?Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.? fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep muteziledir.

Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri mezhep imamlarından şafi için şöhret kazanmıştır. onun eski ve yeni görüşlerinden dolayı.

hidane:Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesidir

mucemler hadis edebiyatında aler rical olarak tasnif edilmiştir.

HANEFİ Mezhebine Göre Kurban İbadeti.

Hanefi Mezhebine göre KİMLER Kurban Kesmekle mükelleftir?

Müslüman olan, Hür olan, Yolcu olmayan, Zekât nisap miktarı mala sahip olan, yani 80.18 gram Altını veya bunun karşılığında parası olan kimse KURBAN kesmekle mükelleftir.

Hanefi mezhebine göre, şu hayvanlar KURBANLIK olarak KESİLMEZLER.

Bir veya iki gözü kör olan, Kemik iliği boşalıp zayıflayan, Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan hayvanlar kurbanlık olmaz. Kulağının veya kuyruğunun üçte birinden fazlası kesilen, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, doğuştan kulaksız veya kuyruksuz olan hayvanlarda kesilmez. Meme uçları kesilmiş olan veya bir hastalıktan dolayı sütü kuruyan, boynuzu kökünden kırılan, pislik yiyen, beslenmesine zarar verecek kadar deli olan, uyuzluğu sebebi ile aşırı derecede zayıflayan, her cins hayvanda, kurban olma yaşından daha küçük yaşında olan hayvanlar kurban olarak kesilmezler.

Kurban olarak kesilecek hayvanlar nasıl olmalıdır?

KOYUN veya KEÇİ 1 yaşından önce kesilemez ve sadece bir kişi adına kesilebilir, birden çok kişi için kesilemez. SIĞIRLAR ise 2 yaşından önce kesilemez, manda da sığır hükmündedir. Sığır cinsinden kesilecek hayvanı en fazla 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Yalnız kurbana 7 ortak olarak giren kişilerin her biri bir hisse adına girer, daha az hisse ile giremez. DEVE ise, 5 yaşını doldurmadan kurban olarak kesilmez.

Hiçbir hastalığı olmayan ve yaşını doldurmuş olan hayvanlar kurbanlık olabilir.

Üç ayağı üzerine yürürken dördüncü ayağını da kullanabilen hayvan kurbanlık olarak kesilebilir. Kulağı veya kuyruğu kesildiği halde bu organların en az üçte ikisi bulunan hayvan kurban olur. Dişlerinin çok az kısmı dökülüp çoğu kalmış ise kurban olabilir. Pislik yiyen hayvan kurban olmaz, fakat belli bir zaman hapsedilir ve ona temiz yiyecekler verilir ise, kurban olarak kesilmesinde sakınca olmaz.

Hanefi mezhebine göre kurban kesme ne zaman başlar?

Bayramın birinci günü şafak sökümü ardından itibaren başlar. Her ne kadar şafak sökümünden sonra başlıyor olsa da, bayram namazı kılınan yerlerde en erken namazdan sonra başlayıp, üçüncü günü güneş batmadan önceki zamana kadar devam eder. İster köyde ister şehirde ister yaylada olsun, kurban için belirlenen vaktin dışında kesilen kurban caiz değildir.

Kurbanın mekruhları nelerdir?

Kurban derisini satmak.

Kesimden önce yününü kırkmak.

Kurbanlık hayvana binmek ve onu kiralamak.

Kesimden önce sütünden yararlanmak.

Kasap ücretini kurban etinden vermek.

Kurbanı gece kesmek.

Müslüman olmayan kimseye kurban etinden vermek.

Gösteriş için kurbanı çok pahalıya satın almak.

NOT: Vasiyet olmadığı halde ve bunun için özel mal bırakılmadığı halde Ölü için kurban kesmek mekruhtur. Vasiyet varsa kesmek gerekir.

31 Ekim 2010 15:29

eneskotan
Daire Başkanı

SORU:İkindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde birinci oturuş terk edilirse ne gerekir?

31 Ekim 2010 15:58

hüvelbaki
Daire Başkanı

hocam verdiğiniz bilgiler çok güzel Allah razı olsun da..çok uzun yazıyı aynı yere yapıştırıyorsunuz.konulara göre ayırıp ayrı ayrı yapıştırsanız arkadaşların hafızasına daha iyi girer kanaatindeyim...böyle uzun olunca sıkılıyor insan.

31 Ekim 2010 16:31

u_hoca
Kapalı

NAMAZIN BİRİNCİ OTURUŞU KADE-İ ULA.BUNUN DA HÜKMÜ NAMAZIN VACİPLERİNDEN VACİBİN TERKİNDE FARZIN TEHİRİN DE İSE SEHİV SECDESİ VACİP OLUR.

31 Ekim 2010 16:35

hüvelbaki
Daire Başkanı

mülakatta tarafıma sorulmuş sorudur.

-yalnız anne sütü emen bebeğin kusmuğu ve idrarı necismidir?

hadi bilin bakalım:)

31 Ekim 2010 16:42

ömer041
Şef

hafif necasettir.

31 Ekim 2010 16:44

ömer041
Şef

pardon yanlış yere yanlış cevap yazdım

09 Kasım 2010 15:41

Mahzun_
Müsteşar Yardımcısı

Buradan mülakatta dini sorulara hazırlanabilirsiniz.

11 Kasım 2010 19:06

can_ahmetten
Aday Memur

G...

12 Kasım 2010 11:00

H@MZ@YÜREKLİ
Genel Müdür

SİYER

SORU ve CEVAPLARI

1- Siyer-i Nebî ne demektir?

1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)?in hayatını konu edinen bilim dalıdır.

2- Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir?

2- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde

dünyaya gelmiştir.

3- Peygamber efendimiz hangi kabiledendir?

3- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.

4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları nelerdir?

4- Annesi: AMİNE

Babası: ABDULLAH

Dedesi: ABDÜLMUTTALİP

Süt Annesi: HALİME

5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz?

5- En çok bilinen 4 ismi şunlardır:

1) Muhammed

2) Mustafa

3) Ahmet

4) Mahmud

6- Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür?

6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke?deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime?nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib?in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib?in himayesinde büyümüştür.

7- Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır ?

7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.

8- Hz. Hatice kimdir ?

8- 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v)? in ilk eşidir.

2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir.

3) Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.

4) Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.

9- Hz. Peygamber?in çocuklarının isimleri nelerdir?

9- Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,

Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma

10- Hz. Muhammed (s.a.v.)?e Peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir?

10- M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.

11- İlk Müslümanlar kimlerdir?

11- Hanımlardan Hz. Hatice

Büyüklerden Hz. Ebubekir

Çocuklardan Hz. Ali

Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise

12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?

12- Ebû Leheb

Ebû Cehil

Velid b. Muğire

Ümeyye b. Halef

Utbe b. Rebia

As b. Vail

13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?

13- Hz.Hamza ve Hz.Ömer?in Müslüman olmasıyla

14- Ne zamana Senetül Hüzün ( Hüzün yılı) nedir ?

14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib?in vefat ettiği yıla

hüzün yılı denir.

15-İsra ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?

15- Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S)

vasıtasıyla Mescid-i Haram?dan alınıp Mescid-i Aksa?ya götürülmesine İsra; Yüce Allah?ın katına

yükseltilmesine de miraç denir.

16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir.

16- 1) Beş vakit namaz.

2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü )

3) Ümmetinden Allah?a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.

17- Hz. Aişe Kimdir ?

17- 1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.

2) Hz.Ebubekir?in kızıdır.

3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.

18- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır?

18- Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke?den Medine?ye göç etmesine

denir.

19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir?

19- Mekke?nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok

zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke?de artık İslâm?ı yaşatma ve yayma imkanı

kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah?ın izin vermesiyle Mekke?deki

Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine?ye göç etmek zorunda kalmışlardı.

20- Peygamber Efendimiz Medine?de kimin evinde kalmıştır?

20- Ebû Eyyüb el-Ensârî?nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul?da kendi adıyla anılan

Eyüp semtin de bulunmaktadır.

12 Kasım 2010 15:09

hfz_13
Şef

hüvel baki hocam....eğer çocuk sadece 6 ay boyunca anne sütü içerse idrarı necis değil... ama sadece anne sütü olacak su bile içmezse idrarı necis değil diye biliyorum....diğerini bilmiyorum

12 Kasım 2010 21:54

abdül hayy
Yasaklı

Birtek gayem vardır:

O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor.

Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları... imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur.

Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir.

Beni serbest bırakınız, el birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah?ın birliğine hizmet edeyim.

{Bediüzzaman, Şualar}

Toplam 16 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;