Editörler : asaygincihan27
28 Ekim 2010 22:03   


Kapalı
memura yeşil pasaport hangi derece ve kademede veriliyor?

bu konuda bilgisi olan var mı arkadaşlar? ben 4-1 diye biliyorum ama 3-1 deniliyor.

28 Ekim 2010 22:16

kıloldumabi
Yasaklı

Yeşil pasaport, mevzuatta hususi pasaport olarak düzenlenmiştir. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun "Hususi Pasaportlar" başlıklı 14'üncü maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

5682 Sayılı Pasaport Kanununun yukarıda altı çizili olarak gösterilen son fıkra hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

?Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.?

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenleme ile çocuklara yeşil pasaport verilme hali yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede kız/erkek ayrımı kaldırılmıştır. Ergin olma kriteri getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre;

1- Ergin olmayan çocuklar için yeşil pasaport alınabilmektedir.

2- Çocuk ergin ise; yanlarında yaşaması, evli bulunmaması ve iş sahibi olmaması halinde 25 yaşın ikmaline kadar çocuklar için yeşil pasaport alınabilecektir. 25 yaşını ikmal eden çocuklar için yeşil pasaport alınamayacaktır.

3- Çocuk ergin olsa dahi, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan özürlü çocuklar da yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

28 Ekim 2010 22:19

***TÜRKÇECİ-32***
Şef

Kimler Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

?Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

?Kuruluş sermaye payının en az %51?i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

?Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

?Kamu görevlisi olmak,

?4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak

Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personeller.

28 Ekim 2010 22:20

yazbasi_6
Şef

3-1 de alınıyor.

28 Ekim 2010 22:41

askpeygamberi
Aday Memur

3-1 de eşim yeni aldı

28 Ekim 2010 23:29

melodi1979
Kapalı

üzüldüm o zaman ben henüz alamıyormuşum:(( teşekkür ederim arkadaşlar katkarınız için

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?