Editörler : asaygincihan27
30 Ekim 2010 18:14   


özel hayatı etkileyen sebeplerden tayin

arkadaşlar bu konuda bilgisi olan var mı eşimden boşandım ve hakkında cumhuriyet savcılığından soruşturmam var nasıl tayin isteyebilirim

30 Ekim 2010 18:52

"biryudumsevgi"
Aday Memur

güvenliğinizi tehdit edici bir sorun olmadığı takdirde - emniyete intkal etmiş ve o yerin valiliğince onaylanmış güvenliği tehdit edici bir belge hariç - boşanma özür grubuna girmez maalesef bu nedenle boşanmadan tayin isteme hakkınız yoktur

30 Ekim 2010 19:01

deniz_pulp
Kapalı

durumunuz olağanüstü hallere girer,aşağıdaki belgelerle beraber,tayin

isteğinizi idari kurumunuza bildirebilirsiniz..

b) Eşin ölümü veya eşinden boşanma;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Ölüm kağıdı veya boşanmaya dair mahkeme kararı.

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

30 Ekim 2010 19:51

benj_55
Yasaklı

Ç. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER

DEĞİŞTİRMELER

1. Kimler Başvurabilecek

1.1. Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği

yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin

maddi veya manevi zarara uğrayan öğretmenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,

1.2. Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay

nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde o ilin en üst

mülki amirinin uygun görüşle teklifi doğrultusunda özel hayatını etkileyen nedenlere bağlı olarak,

1.3. Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren

altı ay içinde,

1.4. Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay

içinde,

1.5. Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen

bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması

durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde,

1.6. Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan

çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı

yok ise,

yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

1.7. Bu özür durumunun 1.4?üncü maddesi kapsamında yapılacak yer değiştirmeler hariç

olmak üzere, diğer fıkralar kapsamındaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki

öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilecektir.

1.8. Bu özür durumu kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev

yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır.

***

görüldüğü üzere boşanma bir gerekçe değil!

deniz_pulp, 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe bakmışsınız.

31 Ekim 2010 11:00

fens_tekno
Aday Memur

peki boşanmış memurların aynı yerde görev yaptıklarından dolayı hiçbir hakkımız yok mu psikolojik olarak zaten bu insanı çökertiyo

31 Ekim 2010 14:35

sessiz -bayan
Şef

Genel ve özel hayatı etkileyen derken evime uzak olan okul sebeb gösterilebilrmi?Okulum uzak tayin istesem yeni okul yakın mümkünmü?Kılavuzu okuyan rakdaşalr lütfen yazarmsınzı?

31 Ekim 2010 15:12

_*sedef*_
Kapalı

aslında sayılmalıı.özel hayat kalmıyor .insanın tüm etkinliği dinlenme modunda kalması oluyor. bilenlr varsa bu soruyu açıklığa kavuştursalar ne guzel olur.

31 Ekim 2010 15:31

benj_55
Yasaklı

böyle bir sebep olsa tayin istemeyen kalır mı sizce?

31 Ekim 2010 15:35

benj_55
Yasaklı

görevlendirme isteyin

31 Ekim 2010 15:46

gallemoğlu
Aday Memur

arkadaşlar başvuru sayfanız aktif mi? bizim ki hala pasif de...

31 Ekim 2010 16:08

ayhi
Kapalı

yarın aktif olur:

http://personel.meb.gov.tr/haber_goster.asp?ID=856&nereden=anasayfa

01-09/11/2010 Tarihlerinde Başvurusu Alınacak Sağlık Durumu ile Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

31 Ekim 2010 18:20

cihankale
Aday Memur

arkadaşlar bende bizim okulun yardımcı hizmetlisi ile tartıştım.beni ölümle tehdit etti gittim sacılığa şikayet ettim.buda özel hayatı etkleyen nedenlere girermi.

31 Ekim 2010 18:52

z.a.
Aday Memur

Klavuzda Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yok ise, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. denilmektedir. Benim durumum bu maddeye uymaktadır.

Yatılı öğrenim görmeden kasıt devlet yurtları mı? Özel Yurtların bulunduğu söylenerek başvurum reddedilebilirmi?

31 Ekim 2010 19:27

executer25
Genel Müdür

yurttan kasıt devlet yurdudur hocam.

31 Ekim 2010 20:19

gallemoğlu
Aday Memur

za

kazandığı okulda yatılı öğretim yani pansiyon yoksa. ki bunu okul müdürnden bir yazı ile isteyeceksiniz.

siz de mi bu özür gurubundan isteyeceksiniz. tekim diye düşünüyordum.

01 Kasım 2010 08:35

gallemoğlu
Aday Memur

ne zaman aktif olacak sayfa??

01 Kasım 2010 11:44

uglykidjoe
Müsteşar

Okulunuzun bulunduğu yerleşim yerinde oturmalısınız zaten..:)Eğer dediğiniz gibi olsaydı...Ben de memleketteki evimi bahane ederdim.

01 Kasım 2010 14:11

gallemoğlu
Aday Memur

za

sizde mi ortaöğretim kazanma özrü benim gibi.

inş. olur.

01 Kasım 2010 14:16

z.a.
Aday Memur

Evet Ortaöğretim kazandı İnşallah bütün arkadaşlar istedikleri yerlere giderler.

01 Kasım 2010 18:43

gallemoğlu
Aday Memur

çalışma olduğu yandaki eğitim ve eş özrü butonlarını kaldırdıklarından anlaşılıyor.

01 Kasım 2010 19:11

''efehan''
Aday Memur

peki arkadaşlar ben eş durumundan tayin istiyecem bu kasımda eş durumundan da tayin istiyebilecekmiyiz yoksa sadece sağlık özründen mi tayin isteniyor

eş durumundan başvurabilecekmiyiz yardımcı olursanız sevinirim ..

Toplam 57 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?