Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Kasım 2010 11:38   


yıllık izinlerin cumartesi gününden başlatılması hakkında

Çalıştığım işyerinde komutan emriyle yıllık izinler cumartesi gününden başlatılıyor.Tabi böyle oluncada iznimiz yılda 4gün azalmış oluyor.Böyle bir uygulamanın yasal bir dayanağı varmı.?

Bu konuda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının benzer bir görüşü var (aşagıda) Bizlerde bu görüşü emsal gösterip dilekçe verebilirmiyiz.? Bu Konu hakkında yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum? Şimdiden Teşekkürler.

ÖZET: 7 günden az süre ile yıllık izin verilip verilmemesine ilişkin 26/01/2007-1228

?? hemşire olarak görev yaptığınızı ve yıllık izin uygulamalarında 7 günden az izin verilip verilemeyeceği hususunda bilgi talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?İzin? başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve 103 üncü maddesinde de; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer... " hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almamaktadır.

05 Kasım 2010 12:48

Sky_life65
Şef

T.C.

BAŞBAKANLIK

Devlet Personel Başkanlığı

Sayı: 1244- 25/01/2008

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: 16/01/2008 tarihli ve 2008/401/49 sayılı yazı

Yıllık izinlerin kullanımı ve sürelerin hesaplanması hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıkıl 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. Mezkur kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun Çalışma saatleri başlıklı 99 uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir" hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, 5 gün yıllık izin talebinde bulunan bir personele verilen bu izne, tatil olarak belirlenen ve yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi Pazar günlerinin de dahil edilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarının yetkileri bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Şaban TALAŞ

Başakn a.

Devlet Personel Başkan Yardımcısı

05 Kasım 2010 12:54

Sky_life65
Şef

Sizin komutan dediğiniz kişi çok zeki olduğunu zannediyor sanırım. Devlet Personel Başkanlığının bu yazısından çıktı alıp götürüp gözüne sokmanızı (tabirimi bağışlayın lütfen) tavsiye ederim. Cumartesi pazar günleri resmi tatil günleridir. Resmi tatil günü için izin kağıdı düzenlenir mi bi sorun bakalım?. Ben olsam daha ileri giderim, o izin kağıdının iptali için dava açarım, dava masrafını da bi güzel idarenin üzerine yıkarım. Sizin o değerli komutanınızın bağlı bulunduğu birliğin Adli Müşavirliği sizin davanıza cevap vermek için yalpaladığında her halde telefon açıp "sizin hiç mi haktan hukuktan haberiniz yok, adam gibi iş yapın" diye azarı basacaktır. Bunlar polis devlet zihniyetinin adamları, bunların Hukuk Devletinden anladıkları şey zorbalık. Unutmayın hak verilmez alınır. Kanuni izin kimsenin babasının cebinden memura verdiği bir şey değil. Herkes haddini bilsin ve yetkisini kullanırken hukuk kurallarından sapmasın.

05 Kasım 2010 21:05

jangbogo
Şube Müdürü

liselim_38

kanuni yani yıllık iznin cumartesiden maksatlı başlatılması doğru değil bu şekilde yıllık izin kağıdın hazırlanıp verilmesi bir hak ihlali art niyetli bir düşünce

peki ne yapılabilir

1 izin kullanacağın tarihleri dilekçe ile bildir

izin kullanacak kişi ben pazartesi izne çıkmak istiyorum dediğinde hayır cumartesi çıkacak sın demek usulsüz olur yani iznini cebren kullan demek bunu geçerli bir neden olmadan kimse yapamaz

2 iznini salı gününden başlat böylece izin kağıdını pazartesi mesai bitiminde alırsın

3 buna ramen ısrar a maruz kalırsan T.C.BAŞBAKANLIK Devlet Personel Başkanlığı nın yayınladığı görüşü izin talep dilekçesine eklersin

böylece sorun çözülmüş olur

iki gün izin için buna değmez dersen hiçbir zaman ciddiye alınmazsın hakkın büyüğü küçüğü azı çoğu olmaz

talep etmeden hiçbirşey alamazsın unutma

Bu arada Sky_life65 ' A teşekkür etmeden geçemeyeceğim

Ayrıca bir haksızlığa uğrarsak mutlaka araştıralım elbet bir çözümü vardır araştırmacı olalım

06 Kasım 2010 08:50

ebda06
Aday Memur

bi tek bizim komtan yapıyo sanmıştım meger yanılmışım banada aynı şey yapıldı bende yıllık izine 10 gün rapor ekledim kendimi iyi hissediyorum

07 Kasım 2010 13:16

liselim_38
Aday Memur

YORUMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

BİZDEKİ SORUN ASLINDA ŞU.

BİR KİŞİ DİLEKÇE VERİP HAKKINI ARASA VE HAKKINI ALSA BU HAKTAN ZATEN HERKES YARARLANACAK. AMA İŞTE O BİR KİŞİ ÇIKMIYOR MALESEF.

07 Kasım 2010 16:10

fakir memur
Genel Müdür

liselim_38 siz komutanın önüne iç hizmet kanununu götürün.116 cı maddeyi okutun.bu madde de 657 ye tabi memurlar yıllık izinlerini kendi kanunlarına göre kullanırlar der.

Dilekçe de verebilirsiniz.çünkü yasal hakkınız.siz dilekçe verdiniz diye hiç bir komutan karşı çıkamaz.dilekçe hakkı kanunu var.

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 3071

Kabul Tarihi: 01/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18571

DİLEKÇE HAKKI:

Madde 3 - Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

TCK:Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

MADDE 121. - (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

işte haklarınız,yeterki sizler kullanmasını bilin.

Uzun süredir bu forumda yazmıyordum.çünkü ne yazarsan yaz,ne kadar mücadele edersen et,bizim sivil memurlar hala aynı yerde sayıyorlar.dava kazanıp örnek diyorsun,yararlanmak şöyle dursun sanki öcü görmüş gibi davranıyorlar.Hala hakkı olanı almaktan aciz ve korkan bir gurubuz.işte bu yüzden burada yazmaktan vaz geçtim.

ama arkadaşın izin konusuna dayanamadım.İzin bir memurun anayasal hakkıdır.Hiç kimse buna müdahale edemez.657 nin yıllık izinleri düzenleyen maddesi 102 dir.ve biz sefiller izinlerimizi 657 ye göre kullanırız.

neden korkuyorsunuz bunu bir türlü anlayamıyorum.

sizler öncelikle yasal haklarınızı kullanmayı öğrenmelisiniz.en büyük eksik bu.Arkadaşlar bizler TSK da da çalışsak devletin memurlarıyız.Askerlerde bu devletin memurları ve kanunlara aykırı hiç bir işlem yapamazlar.Yeter ki sizler buna müsaade etmeyin.komutanlara her zaman kanunları hatırlatmalısınız.

Biraz zaman ayırıp haklarınızı da öğrenmenin zamanı geldi bence.korkunun ecele faydası yok.

Ben eski bir memur olarak şunu prensip edinmiştim.çalışırken (afedersiniz eşşek gibi)çalışıp,iş konusunda yada diğer konularda amirlere hiç gebe kalmadım.Bana yapılan haksızlık karşısındada asla susmadım.

TSK da çalışmak bunu gerektiriyor.

sevgiler,selamlar

07 Kasım 2010 19:47

yavuz2844
Memur

gün gecmiyor ki bir komutanın keyfi muhamelesine maruz kalmasın memur..

16 Kasım 2010 18:59

_YETİK_
Aday Memur

benimde yıllık iznim ctesinden başlatıldı fakat daha sonra o günlerde izin kullanamayacağımı beyan edip günlerimi değiştirdim fakat bu sene bu kadar şanslı olmayabilirim gene aynı muameleyle karşılaşırsam tam olarak nereye dilekçe yazmak gerekir....YETER ARTIK YAAAAAA.......

07 Aralık 2010 18:02

alenka006
Aday Memur

siz gene iyimişsiniz bizim eski komutan cumadan başlatıyordu cuma günüde gelecek şekilde izninizi bitirmiyordu. tayin olduda kurtulduk çok şükür.. (izinler pazartesi başlamaz cuma bitmezdi)

07 Aralık 2010 19:41

balarest
Genel Müdür

T.C.

BAŞBAKANLIK

Devlet Personel Başkanlığı

Sayı: 1244- 25/01/2008

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: 16/01/2008 tarihli ve 2008/401/49 sayılı yazı

Yıllık izinlerin kullanımı ve sürelerin hesaplanması hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. Mezkur kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun Çalışma saatleri başlıklı 99 uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir" hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, 5 gün yıllık izin talebinde bulunan bir personele verilen bu izne, tatil olarak belirlenen ve yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi Pazar günlerinin de dahil edilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarının yetkileri bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Şaban TALAŞ

Başakn a.

Devlet Personel Başkan Yardımcısı

18 Eylül 2011 01:19

rezrov
Aday Memur

Sayın liselim_38;

Sorunun, bir kişinin bile dilekçe vermeyip hakkını aramıyor olduğunu belirtmişsiniz.

Evet doğru diyorsunuz. Bu konuda neden o biri siz olmuyorsunuz aslında diğer arkadaşların dediği gibi herşey ortada gibi... İznin Cumartesi başlatılamayacağı gayet açık... Ancak Salı veya ne biliyim Çarşamba başlatmayı da göze alabilmesiniz gibi görünüyor...

18 Eylül 2011 10:24

açıkgöz
Memur

Sayın liselim 38 sizin gibi korkak tavuklar yüzünden memur bu durumda, birde utanmadan bir kişi çıkacakmışda olacakmışta, geç bunları biz sorunlarımızı dimdik durarak çözmeye çalıştık ceza alıncada paşa paşa yattık şimdi bakıyorum yazılarınıza iğreniyorum, kendi yapacağın işi kimse yapmamış diye yakınıyorsun ayıp, kendi kendime diyorum ki kuruma sivil memur olarak girenin sizin gibi pasif korkak adamlarla çalışanında diyorum.Sizin gibiler yüzünden sivil memurlardan meslektaşlarımdan soğudum.

03 Ekim 2011 23:08

triE
Memur

Degerli arkadaslar

Gecen yil (2010) yillik iznimi resmi gorevden dolayi kullanamamistim iznim yil bittigi icin ve uygun bir zamana ertelemek icin dilekce verdim fakat idaredeki bir takim subaylar agiz birligi etmiscesine ertelemeyiz hemen kullanmaya basla yoksa yanar dediler ve apar topar izin kullandirdilar tabi butun tatil planlarim alt ust oldu. Bu yil iznimden bir miktar kullandim izin bittikten sonra idare izin evraklari uzerinde oynayarak c.tesi ve pazari iznime dahil etmisler. Bu durumu komutaninda komutani olan bolge komutanina yazili olarak dilekceyle bildirdim ancak olayi sumen alti ettiler. Hukuki olarak hakkimi elbette arayacagim fakat askeri savciliga guvenmiyorum cunku ayni durumdan sikayetci olan bir arkadasin olayinida ortbas ettiler. Ne acaip bir yerde calisiyoruz. Hakkimi sivil savciliga sikayet ederek araya bilirmiyim?

04 Ekim 2011 11:14

balarest
Genel Müdür

sızınkı ıdarı bır yanlıslık ıdarı mahkemeye basvurun toplam 110 tl harcınız olur ızın konusunda dpd gorusu var haklısınız

04 Ekim 2011 19:58

sözde memur
Aday Memur

2006 da bölge idari mahkemesine başvurmuştuk görevsizlik kararı verip askeri mahkemeye dosyayı yollamışlardı.aradan bayağı vakit geçti ,bir değişiklik olmuşmudur acaba?

09 Ekim 2011 10:23

robertomami11
Genel Müdür

Amir iznin ne zaman başlayacapına karar veremez. Sen bir tarih sunarsın o da; ya mazeretini bildirerek reddeder ya da onaylar. İzin tarihinin başlangıcına ve bitişine karışamaz.

09 Ekim 2011 10:44

robertomami11
Genel Müdür

Sevgili SKY_LIFE65 ve LİSELİM_38;

Devlet Personel Başkanlığının yazısını kanıt olarak koymuşsunuz. Bu yazıda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99'uncu maddesine ithafen; "Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir" hükmü bulunmaktadır.

Ancak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232'nci maddesinde ;"Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun; 99 uncu,100 üncü, 101 inci, 178 inci ve 138 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz" hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla Cumartesi ve Pazar günleri TSK'da iş günü olarak sayılabilmektedir.

09 Ekim 2011 11:18

balarest
Genel Müdür

2006 ıdare mahkemsıne verırısenız gorevsızlık olur 2011 ayime verırsenız gorevsızlık olur

Toplam 18 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?