Editörler : asaygincihan27
23 Kasım 2010 14:52   


Müdür başyardımcılığı kadrosu

Arkadaşlar okuldaki müdür başyardımcılığı kadrosu, öğrenci sayısından dolayı düşerse, durumu ne olur bilgisi olan var mı? Yada örnek teşkil edecek bir durum. Yazarsanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim

23 Kasım 2010 15:14

falcon03-tr
Daire Başkanı

NORM KADRO UYGULAMA KLAVUZU

: 10.8.1999/23782

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

Müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesi iki ana özellikten hareketle yapılacaktır;

1. Müdür yardımcısı sayısına göre,

- Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilecektir.

2. Müdür yardımcısı sayısına bakılmaksızın müdür başyardımcısı norm kadrosu tespitini gerektiren özellikler,

- Yatılı veya pansiyonlu özelliği bulunan okullar,

- Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan her türdeki anaokulu liseleri, fen liseleri ve çok programlı liseler,

- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim yapan okullar,

- Bünyesinde ilköğretim okulu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okulları.

Bu özelliklerden birini taşıyan okul ve kurumlara bir müdür başyardımcısı kadrosu tespit edilecektir.

Bir okul veya kurumda birden fazla müdür başyardımcısı olamıyacaktır. Başka bir anlatımla bir müdür norm kadrosunun bulunduğu okul veya kuruma, yukarıdaki özelliklerden birisini taşıması durumunda bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilecektir. Müdür norm kadrosu bulunmayan okul ve kurumlara müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmeyecektir.

NORM KADRO SAYILARININ DEĞİŞMESİ

Okul ve kurumların norm kadro sayılarında, Yönetmelik ve bu açıklamada belirtilen ölçütlere göre artırma ya da azaltma gerektiğinde, ilgili okul ve kurumların norm kadro sayıları il milli eğitim müdürlüğünce her yılın haziran ayında yeniden belirlenecektir.

Yeni okul veya kurum açılması halinde ise, bu okul ve kurumların norm kadroları haziran ayı beklenmeksizin yine il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

Bu nedenlerle yeniden belirlenen norm kadrolar, onaylanmak üzere Bakanlığa sunulacaktır.

Bu Yönetmelik uyarınca belirlenecek yönetici ve öğretmen norm kadroları yukarıda belirtilen nedenler dışında değiştirilemiyecektir.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ VE YAPILACAK İŞLEM

Bu Yönetmelik ve Açıklamalar doğrultusunda, okul ve kurumlar itibariyle branşlar bazında tespiti yapılan öğretmen norm kadrosundan fazla sayıda görev yapan, başka bir anlatımla bir branştan görevli maaş alan öğretmen sayısı norm kadro sayısından fazla ise, fazla olan sayı "norm fazlası öğretmendir."

ÖRNEK : A lisesinde 64 saat Türk Dili ve Edebiyatı dersine karşılık 5 Türk dili edebiyatı öğretmeni görev yapıyorsa, 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni norm fazlasıdır. Bu okulda 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni görev yapıyorsa, Türk dili ve edebiyatı branşından norma göre 1 öğretmen ihtiyacı vardır.

Okul ve kurumlarda görevli öğretmenler, branşları itibariyle tespiti yapılan norm kadrolar Bakanlığımızca onaylandığında (en geç 10 Şubat 2000 tarihine kadar) norm kadroyla ilişkilendirilecektir.

İlgili okul veya kurumda, bir branştaki öğretmen sayısının o okul veya kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde, "norm fazlası öğretmen" kadroları ilgili okul veya kurumdan çekilecektir. Çekilen kadrolar, il veya ilçelerde varsa eğitim bölgelerinde;

. GİH Sınıfından yeteri kadar personeli olan,

. Bilgisayar imkanlarına sahip,

. Yönetim kadrosu yeterli olan,

bir okul veya kuruma aktarılacaktır.

Norm fazlası kadroların çekildiği okul veya kurumlara branşlar bazında açık bulunan norm kadrolar dışında öğretmen ataması yapılamıyacak, yapıldığı takdirde maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesine imkan bulunmayacaktır. Fazla kadroların aktarıldığı okul veya kurumlara da kendi norm kadrosunda bulunan açık dışında herhangi bir suretle atama yapılamıyacaktır. Bu okullara aktarılan kadroların karşılığında görev yapan öğretmenlerin herhangi bir nedenle ayrılması halinde, boşalan kadro Bakanlıkça çekilecektir.

Norm fazlası öğretmenlerin nasıl belirleneceği ve haklarında ne gibi işlem yapılacağı Bakanlıkça norm kadroların onaylanmasıyla birlikte valiliklere bildirilecektir.

23 Kasım 2010 22:11

BaldursGate
Daire Başkanı

sayın hocam.

norm kadro fazlası idareci olmak duruma göre eziyet,duruma göre bulunmaz nimettir.eğer okulunu değiştirmek istiyorsan bulunmaz nimettir.yapacağın tek iş,norm fazlası olduğumdan dolayı şu okula müdür başyardımcısı olarak atanmak istiyorum diye okuluna dilekçe vermektir.

ancak okulundan memnunsan,düzenini kurmuşsan bir eziyet olacaktır.

ayrıca yönetici normları müdür,başyardımcı,yardımcı olarak değil de müdür ve yardımcıları olarak belirlenir.yani sen norm fazlası değilsin.ek2 puanı en düşük olan her kimse yardımcı yada başyardımcı olması farketmez o fazlalıktır.bunu duyduğumda ben de inanmamıştım ancak bu durumda idareciliği elinden alınan bir başyardımcının mahkeme kararı ile geri döndüğünü duyunca oldukça şaşırmıştım.

24 Kasım 2010 08:46

eren02
Şef

doğruda,biliyorsunuz Türkiyede her idare farklı uygulamalar yapabiliyor, bu yüzden biraz kaygılıyım

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;