Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Kasım 2010 22:08   


İcra Müdür ve Yardımcılarına Önemli bir soru ?

Haciz kaldırmalarında "açıkca vekil, haricen alacağı tahsil ettim şeklinde beyanda bulunmaması halinde" harç alıyor musunuz ? Alıyorsanız, yasal dayanağı nedir ? Cevap verecek arkadaşların hangi yerde görev yaptıklarını da yazarlarsa sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İlgilenen arkadaşlara

26 Kasım 2010 22:13

kaspersky_security
Müsteşar Yardımcısı

Dosyadaki bütün hacizlerin kaldırılması talebinde haricen tahsilde dese , infazende dese veya hiç bir şey demeden sadece bütün hacizlerin fekki desede her zaman harç alıyoruz.

Ama dosyada her hangi bir haciz bırakıyorsa( bir tane yeterli) harc almıyoruz.

dosyadaki hacizlerin tamamının fekki talebi dosyanın infaz edildiğine karinedir.

26 Kasım 2010 22:22

xero270
Memur

Sorun şu karine Harç almaya tek başına yeterli mi ? (Anayasa Madde 173/3 ve Harçlar kanunu (Haciz fekki diye bir harç yok zira) İcra Harçları bölümü dikkate alındığında)

peki harcı alırken hangi miktar üzerinden hesaplıyorsunuz vekil ben şu kadar tahsil ettim demediği sürece

26 Kasım 2010 22:29

kaspersky_security
Müsteşar Yardımcısı

kanunda demesine gerek yok ,hayatın olağan akışında hiç bir alacaklı yada vekili durup duruken dosyadaki hacizleri kaldırmaz, alacaklı yada vekili durup duruken dosyadaki hacizlerin tamamının kaldırılmasını istiyorsa, dosyadaki alacagını almıştır ve 7,92 harc ödememek için infaz bildiriminde bulunmaz parayı dosyaya yatırmaz, bütün hacizlerin kaldırılması talebi varsa tabiki dosyanın tamamı üzerinden harc alıyoruz ama haricen tahsil beyanı oldugu için tahsil harcının yarısı alınır. yani 3,96

26 Kasım 2010 22:43

xero270
Memur

sayın editörüm "kanunda demesine gerek yok" demişsin, ancak Anayasa madde 73/3 "Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler,kanunla konulur,değiştirilir veya kaldırılır." uyarınca ancak kanunla konulmak zorunluluğu var. Aksi hal hukuk devleti olmadığımız anlamına gelmez mi ?

26 Kasım 2010 22:49

kaspersky_security
Müsteşar Yardımcısı

hocam sanırım siz icra müd yada yard değilsiniz çünkü sordugunuz sorular uygulamda olan ve her icracının bildigi basit şeylerdir, haricen tahsillerde harc alınmazsa devletimiz çok büyük harç kaybına uğrar.

26 Kasım 2010 23:01

xero270
Memur

evet değilim, sadece icrada işlem yaparken yasal dayanaktan yoksun bir işlemin gerekçesini bulmaya çalışıyorum. Basit dediniz ama yasal dayanağını henüz söylemediniz.

Size bir örnek Teftiş Kurulu sitesinden; Not: Yıl sonu itibari ile kaldırmışlar

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNERİLERİ

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı

Alacağın haricen tahsil edildiği veya takipten vazgeçildiğine dair tutanakta açıkça bir beyan bulunmadığı halde, hacizden önce ödenen paradan yüzde 1.98 oranında tahsil harcı alındığı belirlenmiştir.

* İcra takibi sırasında alacağın haricen tahsil edildiğine dair beyan, tahsil harcı tahakkukuna esas teşkil etmeyip, 492 sayılı Kanun?un 23. maddesine göre bu beyanın açıkça zabta yazılması halinde yarı tahsil harcı alınabileceğinin hatırda tutulması,

26 Kasım 2010 23:09

kaspersky_security
Müsteşar Yardımcısı

konuya ilişkin yargıtay kararları var bahsettiğiniz durum bir karinedir, meslekten olmadıgınız bunu bilememeniz normal ben avuaktlık yaparkende bu harcın alınması vardı ben icra müdürlüğü yaparkende bu harc var ve alınacaktır, en azından ben alıyorum vermek istemen olursa tabiki yasal hakkı mevcut işlemi şikayet eder işlem iptal olursada harcını geri alır bunun yolu budur..

26 Kasım 2010 23:17

xero270
Memur

İlginiz için teşekkür ederim. Ancak sizinle anlaşamadık. Benim hukuk bilgim vergi, harç vb işlemler için açıkça bir yasa hükmünün bulunması gerektiği şeklimde, zira her Yargıtay ilamı kendi dosyasına özel bir karardır. Genel Bağlayıcılığı yoktur. Ancak İçtihadı Birleştirme Kararı olduğu sürece genel bağlayıcılığı olur. Kanun koyucu harcını çok önemsiyors açıkça bunu kanuna işlemesi gerekir. demek ki kanun koyucunun böyle bir sorunu yok. Zira aynı konuda 12. H.D.nin 2004 te verdiği kararla 2007'de verdiği karar tam birbirinin zıttıdır. Ayrıca kanımca karine yetkisi Hakimdedir. İcra memurunda değildir. İcra Memuru Kanun uygulayıcısıdır. Hakim ise kanun yorumlayıcısı. Bu nedenle açık bir hüküm olmadıkça icra memuru yorumla işlem yapamaz düşüncesindeyim.

26 Kasım 2010 23:28

kaspersky_security
Müsteşar Yardımcısı

Ben icra müdürüyüm , icra memuru değilim icra müdürlerinin karar ve takdir yetkisi vardır hatta bizi diğer icra memurlarından ayıran fark budur harç alınıp alınmamasıda bir karardır ben kararımı almak yönünde kullanıyorum , ben harç alıyorum almaya devam edeceğim bugüne kadar hiç avukat itiraz etmedi ederlerse tabiki hakimin vereceği kararını uygularım( bugune kadar bir defa itiraz oldu oda farklı bir olaydı girişim varlık a ait bir dosyaydı onlara ilişkin özel hüküm vardı onlar itiraz etti harçları iade oldu), ama şimdilik almaya devam edeceğim

çünkü, hem devletimin harc kaybına ugramasını istemem, hem alınması gerektiğini düşünüyorum, hemde yarın bir gün teftişte müfettişlerin en çok dikkat ettiği konu olan harç konusunda zimmet cıkarılıp basımı agrıtmak istemem..

Kaldıki şuan bankalardan bile harç alınmaya başlanıldı, harç konusu hassas o yuzden alınmalı diye düşünüyorum.

Neyse bana müsade, ama daha ayrıntılı bilgi için serbest kürsüde başlık açarsanız daha çok katılım olur orda bir çok tecrübeli meslektaş abilerimiz var .

iyi geceler.

27 Kasım 2010 10:35

A_Sosyal
Memur

alacaklı vekili daha dün gelmiş der ki;

Dosyadaki kaydi hacizlerin kaldırılması fiilen haczedilen aracın ve menkullerin borçluya teslimini talep ederim....

bu talebin maksadını bırakınız icra müdürünü yada herhangi bir hukukçuyu ilköğretim 3. sınıfa giden öğrenci bile anlar ve bilir...

hem kaydi hacizler kalkacak hemde fiilen haczedilen araç ve menkuller borçluya hacizsiz teslim edilecek öylemi...alacaklı veya vekili neden durduk yerde tüm hacizleri kaldırsın aracı ve eşyaları borçluya hacizsiz teslim etsin bu kadar saf mı veya iş bilmiyor mu ki veya mübarek gün cuma diye mi borçluya kıyak yapsın....

Daha dün vermiş olduğum karar....

Alacaklı vekilinin dosyadaki tüm hacizlerin kaldırılması ve mahcuz menkul ile mahcuz aracın aracın dosya borçlusuna teslim edilmesi yönündeki talebi ve dosyamız içeriği incelendi;

Dosyanın incelenmesinde borçlunun banka hesaplarına araçlarının trafik kaydına ve taşınmazlarının tapu kaydına dosyamızdan 1. sıradan haciz konulduğu ayrıca borçluya ait menkul mallar ile aracın fiilen haczedilerek muhafaza altına alındığı hali hazırda dosyamıza yatmış herhangi bir meblağın da olmadığı alacaklı vekilinin tahsil beyanı olmasa dahi borçlunun aleyhine gerçekleştirilen kaydi hacizlerin kaldırılması halinde borçlunun banka hesaplarına tapu ve trafik kayıtlarına başkaca borçlardan hacizler konulabileceği mahcuz menkullerin borçluya teslim edilmesinde alacaklı tarafın dosyamız açısından herhangi bir menfaatinin bulunmadığı ve netice itibariyle bu şekilde dosyamız takibinin semeresiz kalabileceği göz önüne alındığında alacaklı vekilinin hacizlerin kaldırılması talebinin hayatın olağan akışına aykırı olması ve talep, alacağın haricen tahsil edildiğine fiili karine teşkil etmekle haricen tahsil harcı yatırıldığı takdirde hacizlerin kaldırılmasına aksi halde hacizlerin kaldırılmasına yer olmadığına icra mahkemesine itiraz ve şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi.....dedim.

Devamında ne oldu biliyor muyuz....alacaklı vekili elbette haricen tahsil harcını tamamen yatırdı.

alacaklı vekili de artık şikayet mi eder harcın iadesi için dava mı açar ne yaparsa bilemeyiz?

Sizde biliyorsunuz ki herkes yaptığı işin farkında sayın xero270 siz rahat olun kanunlar ve uygulamalar tıkır tıkır işliyor beğenilmeyen kararlar için merciler mevcut herkes hakkını elbette arar fakat icra müdürleri ve yardımcıları da sorumluluğunda ve tahsil etmediği bir harcın kendisinden isteneceğini de bilir ve boşu boşuna başı ağrısın istemez....

İyi gün dileklerimle...

27 Kasım 2010 11:57

xero270
Memur

Ben şuana kadar cevap veren müdür arkadaşları anlıyorum. evet haciz fekki isteyenlerin %99'u alacağını haricen tahsil etmiştir. ama buna rağmen harç yatırmak istememektedir.

Bence asıl sorun şu; Bir harç kanunda yazılı olmadığı halde hiçbir şekilde istenemez. İlgilisine verilmesi konusunda da bir baskı yapılamaz. Ben şunu diyorum aynı konuda Yargıtay 12. H.D. 2004'te harç alamazsınız, 2007'de alabilirsiniz diyor. Kimi müfettişler alamazsınız kimi si almalısınız diyor. Yani görüşe her zaman değişebiliyor. Bugün aldınız harcı yarın almamanız gerekeblir. Ama açıkça kanunda yazsa bu durum hiçbir sorun olmayacak. Ve biliyor musunuz Türkiye'De bu konudaki uygulama aynı değil, kimisi alıyor kimisi almıyor. Yer savcısının kabulüne göre de her ikisi de suç işliyor harcı almak yada almamakla. TCK 257/2 olarak görevi kötüye kullanma suçundan haklarında dava açılabiliyor. Ben bu sorunu gündeme getirmek istedim. Ben temel de şunu söylüyorum. İcra Personeli hiç kimseyi herhangi bir şeye zorlayamaz gücünü kanundan almadıktan sonra, Haciz fekki diye bir harç yok temel sıkıntı bu bence. Alacaklının tüm hacizlerinen fekki her zaman haricen tahsil ettiği anlamına da gelmez. Bunu da unutmayınız. Her zaman &1'lik bir ihtimal vardır

27 Kasım 2010 13:31

' Quasimodo '
Kapalı

Arkadaşların yorumlarına ek olarak şunu sormak istiyorum.

Yargıtay Kararlarının İcra Müdür ve Yardımcılarının aldıkları kararlarda herhangi bir etkisi yada önemi yoksa, İİK 14. maddesinin düzenlenme mantığı nedir?

Kararlara bön bön bakalım diye mi bu kararlar yayımlanacak?

Aslında sorulması gereken şey nedir? Alacaklı DEVLETİN GÜCÜNÜ kullanarak tahsil edemediği alacağına kavuştuğu halde, neden harç ödemek istememektedir?

%1 de olsa "tahsilat yapılmadığı halde, hacizler kaldırılıyor" olabilir demiş arkadaş... Bu ihtimal her zaman vardır. Nasıl olur bu, ya alacağından feragat etmiştir, ya süre vermiştir, ya yeni senet/çek vs almıştır, ya birileri kefil olmuştur vs...

Saydıklarımın bazılarının beyan edilmesi halinde zaten harç almak gerek!!!

Ben "alacağımı tahsil etmedim" diye beyanda bulunanlardan harç almıyorum)

Ancak bir alacaklı alacağını tahsil etmek için İcra Dairesine müracaat etmiş ve Devletin gücünü kullanarak bir şekilde borçluyu borcunu ödemesi hususunda sıkışırmışsa ve halihazırda haczedilen malları varken bu hacizleri durup dururken kaldırmak istiyorsa, bu mantıksızdır... Mantıksız olmasına rağmen beyanını alıp haciz kaldırdığımı yazdım... Borcumu "tahsil etmedim" şeklindeki beyana rağmen harç alan meslektaşlarıma da saygı duyarım... Takdir haklarını o yönde kullanıyorlar..

Harç almadan haciz kaldırmanın zararları nelerdir peki?

1- Devlet maddi zarara uğruyor.

2- Borçluyla vekil yada borçluyla alacaklı aralarında anlaşarak diğer tarafı safdışı bırakabilir... (Birincisinde alacaklı, ikincisinde vekil safdışı kalıyor)

3- Borçlu borcunu tamamen ödediği halde, borcundan kurtulamıyor... Hacizleri kaldıran alacaklı tarafın, daha sonra hacizleri yenilemeyeceği ne malum? (Haricen tahsile ilişkin alacaklı tarafça verilen makbuz/kağıt herneyse borçlu tarafça kaybedilebilir)

4- İcra Daireleri alacaklı tarafın atını istediği koşturması hususunda maşa oluyor.

5- Dosyalar infaz edildiği halde, yıllarca raflarda kalıyor.. vb..

Sonuç itibarı ile Devlet gücüyle tahsil edilen alacaktan Devletin HAKKI olan harcı talep etmemizin yakınmalara sebep olması anlaşılır birşey değildir. Alacağını alma imkanın vardı da Devlet mi "gel biz tahsil edelim" dedi?

Son olarak İcra Müdür ve Yardımcıları yorum yapar mı yapamaz mı, bu tartışılır tabi... İcra Müdür ve Yardımcıları aldıkları "red" kararlarını zaten gerekçelendiriyorlar... Kabul kararlarındaki gibi kısaca "reddine" demiyorlar... İcra Müdürlerince alınan kararlar hiçbir şekilde kesin değil, bu herkesçe malum... Haklı olduğuna inanan taraf merciye gitmesini de bilecek... Mercinin verdiği kararı uygulamıyorum diyemeyiz ya!!!

Saygılar..

27 Kasım 2010 16:29

ordu77
Şube Müdürü

Ben harç alınan icra dairesinde de, harç alınmayan icra dairesinde de çalıştım. Bana sorarsan dosyadaki hacizlerin tamamı kaldırılıyorsa o dosya alacağı tahsil edilmiş demektir ve harcının ödenmesi gerekir. Harç ödemek zor geliyorsa takip açmadan alacağı tahsil edin. Niye devletin organlarını kullanıp hizmetinden yararlanıyor, bu hizmetin karşılığı olan harç ve vergiye gelince karşılığını vermek zor geliyor. Misal şimdi bir emlakçıya gittiniz ve evimi kirala dediniz, emlakçı ilanlarını astı. Ancak siz gittiniz, haricen başka birine evinizi kiraladınız. Emlakçı sizden karını almacak mı? Buna itiraz etmiyorsunuz da devletin harcına gelince mi zor geliyor. Saygılar.

27 Kasım 2010 17:50

xero270
Memur

Quasimodo'nun yorumu ile Ordu77'nin yorumlarından da anlaşılacağı gibi icra dairelerinde bu konuda bir uygulama birliği yok.

Şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. alacaklı haricen tahsil ettiğinde harç ödememeli kanaatinde kesinlikle değilim. evet harcını ödemeli ancak bunun için HARÇLAR KANUNDA ÖZEL HÜKÜM OLMALI. Kesin olan şu önceki yorumlarımda da üstüne basa basa söylediğim Anayasamızın 73. maddesi uyarınca Harç kanunla konulur. değiştirilir, düzenlenir. Yargıtay ilamında yeni bir harç türü getiremez. İcra personelini avukatlarla karşı karşıya getirmemeli. Bu konunun önemine binaen Harçlar Kanunda bir düzenleme yapılmalı.

27 Kasım 2010 17:57

xero270
Memur

Ben dosyadaki hacizlerin tamamını kaldırdığımda alacaklı haricen tahsil etmiş karinesi ile harç alıyorum diyen arkadaşlara bir kaç ekstrem sorum olacak. Cevaplarını ve ne tür karar vereceklerini bekliyorum.

Örnek 1,

-Alacaklı vekili gelip, müvekkilim borcunun borçlarından dolayı intihar edeceğini duymuş ve buna üzülmüş ancak alacağından da vazgeçmek istemiyor. Bu nedenle borçlunun psikolojisi düzelinceye kadar dosyada bulunan hacizleri kaldırmak istiyor deyip bu hususta bir talep açtığında harç alacak mısınız ? Evetse neye göre ?

- Alacaklı gelip borçlunun haciz koyduğu bir aracını iyi niyetli 3. bir şahsa satttığını, bu şahsın da durumuna üzüldüğü için araç üzerindeki haczi kaldırmak istiyorum dediğinde yine harç alacak mısınız ?

- alacaklı gelip gayri resmi ben alacaklarımın tamamını tahsil ettim. Ancak resmi olarak tutanağa tahsil etmedim şeklinde beyan edip hacizleri kaldırmak istiyorum dediğinde neye göre harç alacak sınız harca dayanak miktarı ne olarak kabul edeceksiniz. ?

27 Kasım 2010 22:03

A_Sosyal
Memur

Sayın xero270 sanırım topiği açma sebebiniz sizden veya bir yakınınızdan icra müdürlüğünde tahsil edilen bir harcın yasal dayanağı olmadığı düşünceniz.

Eğer öyle bir durum var ise açıkça söyleyiniz (Yada forumlarda ve topiklerde hiç vakit kaybetmeden mahkemeye başvurunuz) bizde ihtimaller hakkında kafa yoralım yoksa icra daireleri çok uç örnekler karşısında konuları türk filmi tarzı senaryolara taşımak ve bu senoryolardan muhtemel sonuçlar çıkarmak gibi bir amaç gütmezler...

İcra müdür ve yardımcıların işi ve icra dairelerinde amaç ile yöntem bellidir onların işi kanunların verdiği yetkiye dayanarak herkesin menfaatini gözetmekle (Alacaklı borçlu devlet 3. şahıslar) yükümlüdür, icra müdür ve yardımcıları doktor veya psikolog değildir evraklarla ve evraklara göre işlem yapar insanların sosyal hayatları sağlık sorunları ile hastahaneler ilgilenirler nihayetinde...

Çok spesifik konular elbette olabilir ancak zorlama örneklerle bir yere varılamaz en nihayetinde verilen kararlara karşı başvurulacak icra mahkemeleri vardır bence fazla zorlamak uçuk kaçık örneklerle bir sonuç almayı düşünmek veya yol yöntem aramak beyhudedir.

İyi gün dileklerimle...

28 Kasım 2010 00:47

xero270
Memur

Konuyu açma nedenim evet bir yakınımla ilgili ki o icra müdür yardımcısı, ve kendi düşüncesine göre kanunda yazılı olmadığı için belirttiğim şekilde harcı tahsil yoluna gitmeyi kabul etmemesi, bunu kanuna uygun bulmuyor. ancak hakkında savcılıkça görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. alınması gereken harcı almadığı gerekçesiyle, ben de incelediğim de yazılı böyle bir harç yok. bazı icra daireleri bu harcı alıyor bazıları da almıyor bunu da öğrendim. ben Türkiye genelindeki uygulamayı alanların neden aldığını, almayanların neden almadığını daha doğrusu yasal gerekçelerini öğrenmek istedim. ama genelde karşıma çıkan yorumlar. Ben alırım itiraz eden varsa mahkemeye gitsin şeklinde. Evet bu konuda son olaak 12. H.D.nin alınması yönündeki bir karine olarak kabul edip alması yönünde olduğunu da tespit ettim. Az çok kanunları anayasayı biliyoruz. Ben bu son Yargıtay kararının Anayasanın 73. maddesine aykırı olduğunu düşünüyorum. ancak bakıyorum genele de Yargıtay dediyse yaparız şeklinde. Aynı zamanda teftiş kurulu öneriler listesine bakıyorum. açıkca zabta haricen tahsil ettim şeklinde geçilmediği sürece böyle bir harcın alınamayacağını görüyorum. acaba alanlar ya da almayanlar hakkında bu iki zıt durum karşısında ne yaptıkları kendilerini teftiş eden müfettişleri mi dikkate alacaklar ya da Yargıtay'ı mı ? Ya da dava açacak savcı bunlardan hangi görüşü benimseyecek.

28 Kasım 2010 03:52

azererhan
Aday Memur

sayın xero270

harçlar kanunu

İcra takibinden vazgeçme:

Madde 23 ? Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçirilirse tahsil harcı tam olarak alınır.

29 Kasım 2010 13:32

moonskin1
Aday Memur

xero270'in ne demek istediğini anlamak için hukuk bilmek lazım.tabi ki devletten harç kaçırmak isteyenlerin tarafında değiliz.Ancak bi hukuk devletinde olması gereken bu değildir.İnsanlık, vergi ve benzeri yükümlülüklerin hukuksal (yasal)bir dayanağının olması için nice bedeller ödedi.Kralların bile kafalarına göre vergi almaması için magna carta çıktı ki devletin bu arada yürütmenin bir memurunun yasal bi dayanak yokken harç alması başta anayasa olmak üzreaykırıdır.Hukukun kimi alanları insan özgürlüğünü doğrudan etkiler bundan dolayı yasakoyucular KANUNİLİK İLKESİ'ni öngörmüşler.Ceza,vergi gibi .Bu alanda yasada bi düzenleme yoksa bi şey yapamazsın yorumla da bu olmaz.Çünkü hacizlerin fekki talebinde 100% haricen tahsil olunduğu söylenemez.o zaman yargıç kendi kafasına göre suç yaratsın yasada olmayan cezalar versin bizim yasama organı da kanun yapmasın herşeyi yürütme organına versin orta çağ ve öncesine geri dönelim.Bu olayda kanaatimce açıkça fonksiyon gaspı vardır.Tartışmalar iyiniyetli olduğu sürece faydalı olur,işgüzarlığın kimseye faydası olmaz.Bu arada yasama organı da bu yasa boşluğunu bi an önce giderse de icra müdürlerimiz zor durumda kalmasa ii olur.Bu ara ben de icra müd. adayıyım.

29 Kasım 2010 13:38

moonskin1
Aday Memur

doğrudur.harçlar yasasında böyle bi düzenleme vardır.

dolaysıyla icra müdürlerinin bu yasa hükmüne dayanarak harç almaları hukuka aykırı dilldir

Toplam 21 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?