Editörler : asaygincihan27
28 Kasım 2010 10:28   


rehber öğretmen neler yapar?

Eşim rehber öğretmen. KPSS'ye girdi, nasip olursa Allah'ın izniyle 6 Aralıkta ataması yapılacak. Diyelim ki ataması yapıldı ve göreve başladı. Okulda rehber öğretmen olarak neler yapması gerekir. Eşi rehber öğretmen olan arkadaşlar veya okulunuzdaki rehber öğretmenlerin neler yaptığına bakaraktan bir fikir sunabilir misiniz? Üç aşağı beş yukarı bir fikrimiz var; ama aklımıza gelmeyen şeyler vardır diye böyle bir soru sorma gereği duydum.

28 Kasım 2010 12:02

ayşecandemir
Şef

Psikoljik Danışmanın Görevleri:

Madde 50 - Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar.

b) Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

c) Okulunun tür ve Özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder.

d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.

e) Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.

f) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.

g) Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında Özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

h) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.

ı) Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir Örneğini de Öğrenciye veya velisine verir.

i) Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşullan, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir.

j) Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.

k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler.

l) Okula bir alt Öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir.

m) Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.

n) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.

o) Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.

p) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir.

r) Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar.

s) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

bunlar mevzuatta yer alanlar tabii,olanla olması gereken biraz farklı olabiliyor,ben ilköğretimde çalışıyorum ve bu konuda eşiniz atanırsa yardımcı olurum,en azından yaılacaklar ve karşılaşabileceği durumlar konusunda...örnek materyal de gönderebilirim...ama atanmadan önce dikkat etmesi gereken şeyler var bence,okulunu seçerken çok dikkat etsin,çünkü okulda iş yükü çok fazla olabilir,ben çok kalabalık bir okuldayım,3000 kişi civarında okul mevcudumuz,ama bundan da önce okul idare ve öğretmen profili çok önemli,bu konuda aşağılık kompleksi ve kuyruk acısı olan öğretmenler olabili(!),çirkin ithamlarda bulunabilir(işini yapmadığı ve yangelip yattığı gibi)..ben bu konuda şanslıyım,okulum bu anlamda gerçekten ii,arada karaktersiz kişilikler de çıkabiliyor,öğretmen olmak adam olmayı getirmiyor beraberinde maalesef. ama gülüp geçiyorsunuz... bu tarz yaklaşımlardan dolayı okul dışında bir kurumu düşünmeye başladım..kısacası önce atanacağı okulu ii seçsin,gerisi kolay ve yardımcı olabilirim,kolay gelsin...

28 Kasım 2010 12:18

nartanesi
Aday Memur

kendi memleketimizde açık yer var orayı tercih etmeyi düşünüyoruz umarım kendi memleketimizde olmanın dez avantajını yaşamayız.

28 Kasım 2010 13:38

pdr88
Kapalı

eğitim uygulama okulu yani diğer adıyla engeliler okuluna atanan bir psikolojik danışman ne yapmalı, bu konuda bilgisi olan var mı ?

28 Kasım 2010 17:42

boshadam
Şube Müdürü

PDR ciler öğretmen değildir.

Adı üzerinde: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik.

Rehber öğretmen demiş atmışlar.

Onları öğretmen olarak gördüğümüz için bu atışmalar yaşanıyor. Oysa her okula Psikolojik danışmanlık ayrı bir kadrodan atansa. Kimse biz bunu yapıyoruz ve onlar onu yapıyor demez. Yatılı okullardaki hemşirelere kim öğretmenlik yapmıyor diyebilir ?

Bu da onun gibidir. PDR ciler siz de hakkınızı dogru savunun. Yaptıklarınız bir öğretmenle kıyaslanamaz. Arkadaş bizim görevimiz bu. Deyin geçin. Malum, nöbet yok vsvs hiç bişi yok. Eee o zaman neden size öğretmen densin ki ?

Öğretmen ile ortak ne yönünüz var ?

Kusura bakmayın sizi savunayım derken sanki biraz laf atmış gibi oldum ama...

Siz Psikolojik danışmansınız unutmayın !

28 Kasım 2010 18:21

masumvatandas
Yasaklı

Rehber öğretmende Sistemin bir parçası ..Onlardanda diğer branş sınıf öğretmenleri gibi idealisti var ..

Çalıştığım okula yeni bir rehber öğretmeni geldi ..Mesleğede yeni başlamış son derece idealist ,heyecanlı bişeyler yapmaya çalışıyor ..

Neticede öğretmenleri topladık ,kızcağız rehberlik saatlerinde etkinlik örneklerinden falan bahsetmeye başlayınca herkes işi dalgaya boğdu ,işin garibi okul müdürüde destek çıkmadı rehber öğretmenine ..

YANİ SİSTEM BUDUR ...BU TÜR OLAYLARDAN O ÖĞRETMEN ETKİLENMEZ Mİ ,ZAMANLA BABANE YAV DEMEZ Mİ?

28 Kasım 2010 18:22

...morlale...
Müsteşar Yardımcısı

eşiniz üniversite mezunu değil mi pardon? 4 yıl boyunca derslerde anlatmamışlar mı ne yapacağını :SSS neler yapacağı hakkında bir fikri olmaz ki sınava girmiş bir öğretmen adayının???????? yoksa benim yanlış anladığım bir nokta mı var...

28 Kasım 2010 19:19

ayşecandemir
Şef

bosh adam

haklısın pdr mezunları öğretmn değildir,maalesef bu anlattığın kadar basit değil,biz ne olduğumuzun gayet farkındayız ama bu konuda çok fazla şeyler söyleniyor,''rehber öğretmen''ek ders alınabilmesi için verilmiş bir isimdir sadece,psikolojik danışmanlık kısmına gelince bir yandan da psikologlar tarafından kabul görmeyen bir terim(onların bakış açısı çokta önemli değil),bunun nedeni de istihdam alanlarına girilmesini istememeleri...yani gelişmekte olan bir alana ancak bu kadar saldırılabilinir...yatılı okullarda çalışan hemşirelere kimse öğretmenlik yapmıyor diyemez demişsin,çok doğru söylemişsin,bence güzel bir benzetme...

morlale

4 yıl boyunca derslerden anlatılanlardan çok farklı işler de yapıyorsun,yani en azından benim okuduğum üniversitede psikolojik danışmanlık ağırlıklı eğitim verildi ama çalıştığım yerde bunların yanı sıra çok farklı şeyler de yaptık,asıl işi herzaman olduğu gibi çalışırken daha görüyorsunuz...pdr88 arkadaşımın alandışı atama gerçekten haksız bir uygulama ama işini düzgün yapmayanların çoğunun da alan dışı olduğunu söylemk ne kadar doğru olur bilemem

28 Kasım 2010 23:25

icses
Aday Memur

Karalamak,kötülemek,küçümsemek,niyet okumak ne kadar kolay.

Genellemecilik, nefse uyup toptancılık yapmak, hak yemek bunu yaparken de güya "hak"tan bahsetmek ne kadar ucuz.

Okulun başlama saatinden, bitişine her bir öğrenciye nasıl yetişirim diye düşünürken hatta öğrenciler gittikten sonra da(hani oda da var ya!! orada kalıp, acaba eksik bir şey var mı diye hesaba çekerken insan kendini "meslektaşlarımızın" saldırılarıyla üzülmemek ne mümkün

Şimdi, kötülemek istesem herkesin katılacağı, her öğretmenlk için en az 10 ar tane sorun bulurum. Ama bunun bana ya da öğretmen arkadaşlara ne faydası olur ki..!

Sonuçta başkasının günahı beni aziz yapmaz!

O zaman bu gereksiz kötü niyet neden?

Hangi branş olursa olsun, bir ya da daha çok sorun mu fark ettiniz keşke problem çözmek olsa amacınız, "meslektaşım" dediğiniz, aynı ortamda çalıştığınız insanın eksiklerini sağa sola saçmak değil kapatmak olsa gayeniz...

14 Nisan 2013 17:05

TuzzGölü
Genel Müdür

rehber öğretmenlik değilde psikolojik danısman denirse atamaları o şekilde yapılırsa kimse bir sey demez.

ama hem derse girme hem öğretmen de o zaman kusura bakmada herkes eleştirir senin derse girmemeni nöbet tutmamanı

14 Nisan 2013 17:58

Espinoza
Kapalı

Mühim olan Meb in kadro tahsisi değil de nedir ? Yapılan görev tanımı da nitekim " rehber öğretmen" olarak belirtili olup, bu yüzden Ful ekders alabilmekteler...( üstelik derse girilmediği halde ). Psilokojik danışman diyenleri anlamak gayet güç gerçekten. "Psikolik danışman" yada " sosyal çalışmacı" + "sosyolog" ramlarda çalışır. Okul bünyesi ise farklı. Böyle birşey olamaz. Eğer sadece danışman olunsaydı neden ekders verilsin, verilebilmesi için idareci gibi derse girmese dahi, 5 e kadar okulda kalmaları gerekmez mi ? Daha da fazla alsınlar gözümüz yok, nöbette tutmasınlar ancak ve ancak;

Lütfen derslere girilsin...

(5dk teneffüsle yahut dersten kopararak rehberlik anlayışı çoktan sınıfta kalmıştır !. Danışmansa yine tüm öğrenciye yönelik danışmanlık yapılabilmesi için en azından 15 günde bir rehberlik dersine girilmeli, özel görüşmeler servis odasında yapılmalıdır )

14 Nisan 2013 18:24

ortakent
Müsteşar Yardımcısı

Nedense Espinoza ve tuz gölü aynı anda yazıyor akıllı bir adam! Var aramızda

14 Nisan 2013 19:03

Espinoza
Kapalı

Akîl adamlar; kişi değil, fikir ve kavramları ele alırlar... (sn ortk.paşa)

(şimdide kamuran hoca gitti, tuzgölü ile tek üyeyiz ha ? ne diyim sana...) Madem yazdım; başlık sahibine tşk ve başlığa destek

14 Nisan 2013 20:04

ortakent
Müsteşar Yardımcısı

Akîl adamlar; kişi değil, fikir ve kavramları ele alırlar... (sn ortk.paşa)

(şimdide kamuran hoca gitti, tuzgölü ile tek üyeyiz ha ? ne diyim sana...) Madem yazdım; başlık sahibine tşk ve başlığa destek


Espinoza, 5 yıl önce - Alıntıya git

Şampiyon papanlığı bırakırsan sorun yok

14 Nisan 2013 20:07

tarihci28
Şube Müdürü

nerede rehber öğretmen konusu orada "maydanos" mu desem? "sinek" mi desem? ;)

14 Nisan 2013 23:43

Espinoza
Kapalı

Konu kimsenin tekelinde değildir.. Öte yanda konuda hiç bir rehber öğretmene sataşma ve karalama olmadığı gibi, bazı art niyetli rehber öğretmenin tutumu üzerine kişiselleştirme ve konu kapattırmaya çalışma çabaları tamamen su yüzüne çıkmaktadır..

Malumun ilanı üzere ; isteyen ve dileyen her forum üyesi, yine dilediği konuda hakaret içermeyen yazışmada bulunma ve hür düşüncesini dile getirme hakkına sahiptir.

Not : Başlık altındaki yazaışmalarda ( ki yapan bellidir yukarıdan) forum geneli ve avama yöneltilen hakaretler de; (isme hedef taşmasa dahi ) yazışma üslubuna binaen sn. yöneticilerimizin takdirine havale edilir...

Derslere girilmesine ise destek.

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;