Editörler : Cüneyt Barışoglu
16 Aralık 2010 01:40   


Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

MADDE 1 ? 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerindeki ?Polis Memurlarında? ibaresi ?Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında? olarak değiştirilmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Parkadaki omuz apoletleri üzerine rütbe işareti, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sağ kolda branş işareti, sol kolda görev yeri kol arması ve sicil numarası bulunur. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarında Polis Memurlarında yer alan sol koldaki kıdem işaretleri bulunmaz.?

?e) Kazak: Kazakta, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ile rütbeli personel de işleme göğüs arması ve rütbe işareti, polis memurlarında ise sadece işleme göğüs arması bulunur. Kol kokartları takılmaz.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki ?Polis Memuru,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru,? ibaresi eklenmiş, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) ve (3) numaralı alt bentler eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiş, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir.

?2) Başpolis Memuru: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden sekiz milimetre genişliğinde bir adet rütbe işareti bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A?sında gösterilmiştir.?

?3) Kıdemli Başpolis Memuru: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden sekiz milimetre genişliğinde iki adet rütbe işareti bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A?sında gösterilmiştir.?

?2) Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Tören kıyafeti rütbe işaretleri görev kıyafeti rütbe işaretlerinin aynısı olup, sol göğüste gümüş renkli metal göğüs arması kullanılır, ancak omuzda bulunan rütbe işaretleri metaldendir. Ceket, palto ve pardesü apoletine direkt olarak takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-18 ve Ek-18/A?sında gösterilmiştir.?

?2) Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Dokuz santimetre eninde ve altı santimetre boyunda kenarları üç milimetre mavi biyeli olup, içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten beyaz yazı ile bunu çevreleyen iki milimetre eninde beyaz biyeden kurdele bulunur. Görev yeri kol armasının alt ucundan bir santimetre yukarıya gelecek şekilde dört santimetre eninde ve bir santimetre boyunda personelin sicil numarasını gösterir siyah zemin üzerine beyaz rakam bulunan plaka tam ortalanarak takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19?unda gösterilmiştir.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3/B, Ek-3/C, Ek?11, Ek?11/A, Ek?12, Ek?13, Ek?14, Ek?17/A, Ek?18/A ve Ek-19 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

16 Aralık 2010 04:47

musaksu
Yasaklı

teşkilatımız için hayırlı olacağını düşünüyorum....

16 Aralık 2010 09:30

aaakilic
Aday Memur

Teşkilatımız için hayırlı uğurlu olsun.

17 Aralık 2010 13:29

Vatan55_Mekan23
Yasaklı

başları omuzlarla desteklemişler ;)

19 Aralık 2010 03:00

ç.m.bekçisi
Aday Memur

Sayın Editörlere;

Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğin ülkemiz, teşkilatımız ve çalışanları hakkında hayırlı olmasını dilerim. Bu vesileyle de görmezlikten gelinen bir sorunun en azından siz sayın editörlerce dikkate alınarak gündeme getirilmesini saygıyla talep ediyorum.

Sorun şudur ; Emniyet teşkilatının en sahipsiz mensupları maalesef Çarşı ve mahalle bekçileridir. Yıllarca fedakarca çalışmış, horlanmış, hak alma konusunda en geride kalmış buna rağmen ne teşkilattan ne de teşkilat dışından kendisine destek bulamamıştır. En son 2008 yılı mayıs ayında yine çarşı ve mahalle bekçilerinin yoğun talepleri ve mücadeleleri sonucunda Tbmm'ce göstermelikte olsa 5757 sayılı kanunla kadroları emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmiştir. Bu kanunla sadece ek göstergenin yanısıra operasyon tazminatı alan bölgelerde çarşı ve mahalle bekçileri görevlendirildikleri takdirde (ki çoğunlukla görevlendirilmemektedirler) operasyon tazminatı almaya hak kazanmışlardır. Bunun dışında 5757 sayılı yasa hiç bir hak getirmemiştir.)

Çarşı ve mahalle bekçileri 5757 sayılı yasa ile Emniyet hizmetleri sınıfına alınmaları kendileri için onur olmuş ve buna çok sevinmişlerdir. Bununla birlikte yasanın kabul edilmesinden bu yana iki yılı aşkın bir süre olmasına rağmen ne kimlikleri değiştirilmiş ne de kıyafetleri günün koşullarına uydurulmuştur. Özellikle kıyafet meselesi önemli bir sorun haline gelmiştir. Nitekim başta emniyet teşkilatı olmak üzere tüm kurumlarda personelin kılık kıyafeti günün koşullarına uygun olarak değiştirilmiş olmasına rağmen çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetleri 1966 yılında çıkarılan çarşı ve mahalle bekçileri kıyafet yönetmeliğine göre düzenlenmekte bu da çarşı ve mahalle bekçilerinin kendilerini teşkilat içerisinde üvey evlat olarak görmeye devam etmelerine neden olmaktadir. Teşkilat içerisinde kılık kıyafet açısından da olsa yeknesaklığı sağlamak bakımından Türk silahlı kuvvetlerinde olduğu gibi (er'den genel kurmay başkanına kadar tek tip kıyafet giydirilmesi) çarşı ve mahalle bekçilerine de emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarına giydirilen kıyafetten giydirilmesi hem 5757 sayılı yasanın ruhuna uygun olacak hemde teşkilat içerisinde ve gerekse teşkilat dışında çarşı ve mahalle bekçilerine bakış açısını değiştirecek, motivasyon açısından çarşı ve mahalle bekçileri üzerinde de olumlu etki yaratılmış olacaktır.

1966 tarihli Çarşı ve mahalle bekçileri kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi konusunda haber yaparak katkı yapacağınız konusunda talebimi yineliyor sizleri saygı ile selamlıyorum.

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;