Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Aralık 2010 02:04   


akdeniz üniversitesi yüksek lisans ilanı...

İLAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ?NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü?ne 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim

Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır.

İlan metnine http://www.akdeniz.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

A-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI

Ana Bilim Dalı Programı ALES

Puan Türü

Kontenjan Açıklamalar

Arkeoloji

Yüksek Lisans Sözel

5

Arkeoloji Bölümü mezunu olmak

Doktora Sözel

5

Arkeoloji Bölümü ve Tezli Yüksek

Lisans mezunu olmak

Turizm İşletmeciliği

ve Otelcilik

Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

6

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

veya İşletme Bölümü mezunu olmak

(Öğrenciler Alanya İşletme

Fakültesinde öğrenim göreceklerdir.)

10

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

veya İşletme Bölümü mezunu olmak

(Öğrenciler Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik Yüksekokulunda öğrenim

göreceklerdir.)

Doktora

Eşit Ağırlık

5

Lisans veya Tezli Yüksek Lisansını

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

veya İşletme alanında yapmış olmak,

(Öğrenciler Alanya İşletme

Fakültesinde öğrenim göreceklerdir.)

5

Lisans veya Tezli Yüksek Lisansını

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

veya İşletme alanında yapmış olmak,

(Öğrenciler Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik Yüksekokulunda öğrenim

göreceklerdir.)

Tarih

Yüksek Lisans Sözel

10

Tarih Bölümü mezunu olmak

Doktora Sözel

5

Tarih Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek

Lisans mezunu olmak

İşletme

Yüksek Lisans Eşit Ağırlık

10

İşletme Lisans mezunu olmak

Doktora Eşit Ağırlık

5

Lisans veya Tezli Yüksek

Lisansından birini İşletme alanında

yapmış olmak,

Tezsiz Yüksek Lisans İ.Ö Eşit Ağırlık 25 Lisans mezunu olmak

Muhasebe Finansman Tezsiz

Yüksek Lisans İ.Ö.

Eşit Ağırlık

25

Lisans mezunu olmak

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Programı Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

10

En az 2 yıl bir eğitim kurumunda

görev yapmış olduğunu belgelemek,

Lisans mezunu olmak (Öğrenciler

bir yıl Bilimsel Hazırlık programında

okuyacaklardır)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Programı Tezsiz Yük. Lis. İ.Ö.

Eşit Ağırlık

15

En az 2 yıl bir eğitim kurumunda

görev yapmış olduğunu belgelemek,

Lisans mezunu olmak

Eğitim Programları ve Öğretim

Programı Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

15

Lisans mezunu olmak, (Lisansı

Eğitim Programları ve Öğretimi

dışındaki tüm adaylar bilimsel

hazırlık okuyacaklardır)

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Programı Yüksek

Lisans

Eşit Ağırlık

6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans mezunu olmak Sosyoloji

Yüksek Lisans Eşit Ağırlık

5

Lisans mezunu olmak (Sosyoloji

mezunu olmayanlar bir yıl Bilimsel

Hazırlık okuyacaklardır)

Doktora Eşit Ağırlık

3

Lisans yada Tezli Yüksek Lisansını

Sosyoloji alanında yapmış olmak

Ortaöğretim Sosyal

Alanlar Eğitim

Türk Dili ve Edebiyatı

Öğretmenliği Tezli Yüksek

Lisans

Sözel

10

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyatı Bölümü veya Eğitim

Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar

Eğitimi Bölümü Türk Dili ve

Edebiyatı Öğretmenliği veya Türkçe

Eğitimi Bölümü mezunu olmak

Felsefe

Yüksek Lisans Eşit Ağırlık

10

Lisans mezunu olmak (Felsefe

mezunu olmayanlar bir yıl Bilimsel

Hazırlık okuyacaklardır)

Spor Yöneticiliği

Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık 6

Örgün Öğretim Lisans mezunu

olmak (Alan dışından mezunlar için

Bilimsel Hazırlık dersleri aldırılır)

Maliye

Yüksek Lisans Eşit Ağırlık

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisans mezunu olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

Sözel 5

Fen-Edebiyat Fakültesi veya

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyatı Lisans mezunu olmak

İlköğretim

Yüksek Lisans Eşit Ağırlık

7

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya

Sosyal Bilimler Alanlarının birinden

Lisans mezunu olmak ve

Öğretmenlik Sertifikası almış olmak

Ekonometri

Yüksek Lisans Eşit Ağırlık 5 Lisans mezunu olmak

Doktora Eşit Ağırlık

4

Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

NOT : İlan kadrosuzdur.

1. BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ: Adayların 27 Aralık 2010-07 Ocak 2011 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler

ile birlikte, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı İ.İ.B.F. A Blok Binası Kat: 4 Kampus/ANTALYA

adresindeki Enstitü Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 21 Faks: 0242 227 78 56

2. ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER

I. Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

a- ?Lisans? diplomasının ya da çıkış belgesinin aslıyla birlikte fotokopisi.

b- Genel Akademik Not Ortalaması En az 60 olan lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not

ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar, mezun

oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir.

Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)

c- Yüksek Lisans için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 55 (Ellibeş) puan alındığını gösterir, 3

yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

d- Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir

sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.

e- 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

f- Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.

g- Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Yüksek Lisans programını ve özgeçmişini içeren form.

(Yüksek Lisans Başvuru Formu) h- Başvuru Giderleri için Akdeniz Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı?nın Ziraat Bankası Antalya

Üçkapılar Şubesi?nin TR830001001236405079305001 numaralı hesabına Başvuru Ücreti olarak 50,00 (Elli) TL

yatırdıklarına ilişkin dekont.

ı- Yurtdışında öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği

onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50?si, Lisans not ortalamasının

%20?si ve mülakat notunun %30?unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul

edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar

yedek aday olarak belirlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları İkinci Öğretim olup, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri

aşağıda belirtilmiştir. Daha sonraki Eğitim-Öğretim yıllarında değişebilir. (Örneğin: 150,00 TL den 3 kredilik bir dersin

dönemlik ücreti 450,00 TL dir.)

Ana Bilim Dalı Programı Kredi/Ders Saati Ücreti

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 150,00 TL

İşletme Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans 150,00 TL

Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans 130,00 TL

II.Doktora Programlarına Ön Kayıt İçin:

a- ?Lisans ve Tezli Yüksek Lisans? diplomasının ya da çıkış belgelerinin asılları ile birlikte fotokopileri.

b- Genel Akademik Not Ortalaması En az 75 olan Tezli Yüksek Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge

(Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan

adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri

gerekmektedir. Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre

belirlenecektir.)

c- Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript).

d- Doktora için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 65 (Altmışbeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan

eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

e- Doktora programlarına başvuran adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 55 puan veya

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç

belgesi.

2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans

eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS?ye

girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır.

f- 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

g- Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.

h- Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Doktora programını ve özgeçmişini içeren form. (Doktora

Başvuru Formu)

ı- Başvuru Giderleri için Akdeniz Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı?nın Ziraat Bankası Antalya

Üçkapılar Şubesi?nin TR830001001236405079305001 numaralı hesabına Başvuru Ücreti olarak 50,00 (Elli) TL

yatırdıklarına ilişkin dekont.

j- Yurtdışında öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği

onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50?si, Tezli Yüksek Lisans not

ortalamasının %20?si ve mülakat notunun %30?unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar

başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan

adaylar yedek aday olarak belirlenir. B- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAK DİPLOMA PROGRAMI ve KONTENJANLARI

Ana Bilim Dalı Programı ALES Puan

Türü

Kontenjan Açıklama

Uluslararası İlişkiler Ortak Avrupa

Çalışmaları Yüksek

Lisans (Euromaster)

Eşit Ağırlık 10

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat,

Hukuk, Sosyoloji, İşletme veya Sosyal Bilimlerin

diğer alanlarından Lisans Mezunu olmak.

Sosyal Bilimleri kapsamayan alanlardan mezun

olan ama sosyal bilimleri kapsayan dersleri almış

olan öğrenciler EuroMaster direktörleri tarafından

özel yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

1. BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ: Adayların 27 Aralık 2010-07 Ocak 2011 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler

ile birlikte, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi B Blok, Euromaster,

Kampus/ANTALYA adresindeki Program Koordinatörüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Tel: 0242 310 64 12, Faks: 0242 226 24 18, euromaster@akdeniz.edu.tr

2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ORTAK AVRUPA ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS

PROGRAMINA ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER

a- Özgeçmiş (güncel). (Hangi bilgilerin olacağı ile ilgili Program Koordinatörlüğünden bilgi alınacak) (Türkçe-İngilizce)

Başvuru formu (application form)

(http://proje.akdeniz.edu.tr/iibf/euromaster/dosyalar/basvuruformu.doc),

Başvuru nedeni (İngilizce bir sayfa)

b- 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

c- ?Lisans? diplomasının ya da çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği.

d- Genel Akademik Not Ortalaması En az 60 olan lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Başka

alanlarda almış olduğu dersler var ise onların da belgeleri eklenmelidir. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış

olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük

sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir. Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim

Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)

e- Eşit ağırlıklı en az 55 (Ellibeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü

Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

f- Yukarıda adı geçen dallarda ders veren bir öğretim üyesinden tavsiye mektubu

g- İngilizce dil yeterliliğini kanıtlayıcı belge: KPDS/ÜDS 70 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan

muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.

Almanca: Ortak Avrupa Referans Çerçevesi A 2. Belgeleri olmayan öğrenciler Programın Almanca okutmanı tarafından test

edileceklerdir.

Bilimsel Hazırlık Sınıfı: Alan dışından başvuran ve/veya Almancaları olmayan ve/veya İngilizceleri ÜDS/KPDS

sınavlarında 60-69 olan başarılı öğrenciler hazırlık sınıfına kabul edilirler.

h- Nüfus cüzdanın onaylı örneği.

ı- Başvuru Giderleri için Akdeniz Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı?nın Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar

Şubesi?nin TR830001001236405079305001 numaralı hesabına Başvuru Ücreti olarak 50,00 (Elli) TL yatırdıklarına ilişkin

dekont.

j- Yurtdışında öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği

onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50?si, Lisans not ortalamasının %20?si

ve mülakat notunun %30?unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve

puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak

belirlenir.

NOT:Belgelerin tasdikli fotokopileri ya belgeleri veren kurum, ya noter ya da benzeri bir kurum tarafından onaylanmış

olmalıdır. Tasdikin yanı sıra belgelerin resmi mühür taşıması da gerekmektedir. Bu koşulları yerine getirmeyen, eksik

belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yurtdışından başvuracak öğrencilere Hamburg Üniversitesinin kriterleri uygulanacaktır. k- Öğrenim Ücreti;

1- 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin 3.500,00 Avro TL karşılığı olan toplam

ders ücretlerini 875,00 Avro TL karşılığı olarak 4 eşit taksitte kayıt yenileme haftasında ödenecektir.

2- Bilimsel Hazırlık Programında öğrenim görecek öğrencilerin 1 (bir) dönem hazırlık sınıfı için 250,00 Avro TL karşılığı

ödenecektir.

D- AÇIKLAMALAR:

1 .YABANCI DİL SINAVINDAN BEKLEMELİ ADAYLAR

Adayların 27 Aralık 2010-07 Ocak 2011 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, Akdeniz Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı İ.İ.B.F. A Blok Binası Kat: 4 Kampus/ANTALYA adresindeki Enstitü Sekreterliğine

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 21 Faks: 0242 227 78 56

a- 1 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

b- 1 Adet durumlarını belirten dilekçe (Enstitüde matbu olarak hazırlanmıştır.)

2. SINAV TARİHLERİ

a- Hangi Ana Bilim Dalının Mülakat Sınavının hangi tarihte, saatte ve hangi odada yapılacağı başvuru sırasında Enstitü

Sekreterliği?nden veya Enstitü Panolarındaki ilandan öğrenilecektir.

Bilim-Mülakat Sınavı 12-13-14 Ocak 2011 Mülakat Yeri: Ana Bilim Dalı Başkanlıkları Kampus ANTALYA

Beklemeli Adayların

Yabancı Dil Sınavı

19 Ocak 2011 Sınav Yeri: Merkezi Derslikler Kampus ANTALYA

b- Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda bulunabilirler.

3- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ:

a-Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış,

lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler,

b-Türkçe yeterlilik sınavından en az B almak (Bu koşul, T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.),

c-Enstitü Kurulumuzun belirlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı?ndan ya da eşdeğer sınavlardan

(GMAT ya da GRE) yeterli puanı almak,

d-İlgili Ana Bilim Dalı?nın istediği yabancı dili en az B1 düzeyinde sahip olduğunu belgelendirmek ya da B1 düzeyinin

karşılığı bir merkezi sistem sınav puanına sahip olmak.

4- EŞDEĞERLİKLER:

a- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve

Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır. Eşdeğer sınav

sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir.

Yeterlik sınavında alınan harf düzeyleri ve anlamları şunlardır;

1- A düzeyi: Türkçesi yeterli. Öğrenime başlanabilir.

2- B düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Bu düzeyde olanların eğitime devam ederken, Türkçelerini

ilerletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin, eğitime başlamadan veya devam ettikleri süre içerisinde, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe

yeterlik sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

3- C düzeyi: Türkçesi yetersiz. Bu düzeyde olanlara, kayıt yaptırdıktan sonra Türkçelerini geliştirmek üzere öğrenimlerine bir

yıl ara izni verilir. Bunlar sonraki eğitim öğretim yılı başında yine Türkçe yeterlik sınavına girer ve bu sınavda da başarısız olanların

enstitü ile ilişiği kesilir.

b- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir

yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÜDS?ye eşdeğer sayılır.

26 Aralık 2010 17:25

esonur13
Daire Başkanı

eğitim bilimlerinden tezsiz yüksek lisans yapılam diyoruz yine önümüze dil sınavı çıkıyor :(

26 Aralık 2010 19:06

safakyildiz
Memur

tezli tezsiz illa dil istiyorlar dimi dil istemeyen fakülteler varmı

18 Temmuz 2011 14:11

sevdabayram2011
Aday Memur

trakya üniversitesinde yüksek lisans yapan varmı arkadaşlar

10 Ağustos 2011 18:06

rendal
Aday Memur

arkadaşlar ben ylisansı tezli yaptım. her türlü literatür taramasında ve alıntılarda size dil gerekiyor. Esasında üniversitelerin dil istemesinin sebebi kendilerine ait alanları daha iyi analiz edebilecek yetkinlikte kişi yetiştirmek. bu sebeple dil eğitmi oldukça gerekli.

01 Ocak 2012 22:40

zagord
Yasaklı

dil belgesi olmadan basvuru yapılabilir mi?

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;