Editörler : Cüneyt Barışoglu
29 Aralık 2010 13:02   


Sivil Memur Çalışma Saatleri

Arkadaşlar merhaba, benim sorum şu olacak

Amir mesaiye kalmanız gerekiyor dediğinde ne yapmalıyız?

Eğer kalamam dersek bize ne gibi yaptırımlar yapabilir?Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler...

29 Aralık 2010 20:28

nisat
Aday Memur

kalmam deme gibi bir şansın yok.yaptırımı ise hiç n sen sor ne de ben söyleyeyim.vatan hainliğine kadar götürürler işi.

29 Aralık 2010 21:39

cumhur80
Kapalı

kusura bakma ama buda sorulcak bir soru mu? seve seve kal ya mesai kalsan ne olcak sen tsk mensubusun kalcaksın tabiii

29 Aralık 2010 23:35

bayvona
Aday Memur

"sv.memur işi bitene kadar mesaiye devam eder, gerekirse hafta sonlarıda çalışır." sv memur yönergesi aynen böyle der.... ama fazladan çalıştığın her sekiz saate birgün izin isteyebilirsin, bu izinlerin en fazla on gününü yıllık iznine ekleyebilirsin(başbakanlık yönergeside böyle der)

30 Aralık 2010 12:35

matiz22
Aday Memur

cevaplar için teşekkür arkadaşlar.

cumhur80 nickli arkadaş neden olaylara kendi pencerenden bakıyorsun,benim ne kadar mesai yapıp yapmadığımı bilmeden böyle kesin cümleler kurup yorum yapıyorsun anlamıyorum.

01 Ocak 2011 08:17

balarest
Genel Müdür

Madde 178 ? (Değişik: 5/7/1991 - KHK - 433/3 md.; İptal : Ana. Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/8 md.)

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) (İptal: Ana.Mah'nin 14/2/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 3/4/1998 - 4359/4)

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin

Çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda konuya ilişkin olarak 178'inci maddenin (B) bendinde yer alan hüküm şu şekildedir.

"Madde 178 -...

B) (İptal: Anayasa Mahkemesi?nin 14/02/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 - 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir"

Madde 232 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun; Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu, Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü, Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci, maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 232. Maddesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların Fazla Çalışma Ücreti ödenmeksizin çalıştırılabileceği 178. Maddenin A Bendinde belirtilmiş olup, aynı kanun maddesinin B Bendinde Fazla Çalışma Ücretinin ödenmemesi durumunda uygulanacak hükümde ayrıca belirtilmiştir. Uygulanamayacağı konusunda yayınlanmış kanun veya değiştirilmiş kanun maddesi de bulunmamaktadır.

01 Ocak 2011 08:20

balarest
Genel Müdür

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Personel Kanunun da, Türk Silahlı Kuvvetleri?nde çalışan sivil personelin kendi kanunlarına tabii olduğu ve fazla mesai ücreti veya izin hakkının Askeri Memur-İstisnai Memur kadrolarına uygulanmayacağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan Sivil Memurlar içinse bağlı oldukları kanun maddesinin geçerli olduğu belirtilmektedir.

01 Ocak 2011 09:47

courthreporter
Memur

amir mesaiye kal der de sen kalmazsan emre itaatsizlikten hapis cezası alırsın. Bu bir emirdir. Mesai parası falan da alamazsın. Memurlar hakkında köle kanunlarını yürürlükte tutan ve bu köle kanunlarını daha da kötüleştiren idareyi güçlendiren memur seçmenlere ithaf olunur.

01 Ocak 2011 15:23

balarest
Genel Müdür

aslında kanun teblıg tebellug belgesı ıle mesaıye kalınır dıyor ama amırı art nıyetlı olanlar sozlu olarak mecburıyetten kalıyor bız neler gorduk neler

29 Aralık 2011 11:06

senol_besyo
Aday Memur

ARKADAŞLAR 31 MARTA TECİLİM BİTİYOR ERTELETİP AĞUSTOSTA GİTMEK İSTİYORUM NİSAN AYINDA AİLE HEKİMİMDEN PARÇA PARÇA OLARAK BİR AY RAPOR ALSAM SORUN ÇIKAR MI???YADA NASIL Bİ YÖNTEMİ VAR AŞAMA AŞAMA ANLATIRSANIZ ÇOK YARDIMCI OLURSUNUZ. ÇOK SAĞOLUN...

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;