Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Ocak 2011 20:06   


Geçici Görevlendirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar

SAĞLIK PERSONELİNİN KABUSU OLAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Geçici Görevlendirmelerle ilgili tüm sağlık personelinin bilmesi gerekenleri tüm mevzuatıyla araştırarak hangi hallerde geçici görevlendirme yapılabilir? Süresi ne kadar olmalıdır? Kimler geçici görevlendirilebilir veya geçici göreve gönderilemez gibi bir çok konuda yaptığımız araştırmayı tüm meslektaşlarımızla paylaşmak isteriz.

İlgili Kanun ve Yönetmeliklere Göre Geçici Görevlendirme

-Memur, Geçici olarak görevlendirilebilmesi için geçici olarak görevlendirildiği görev, memurun sınıfına unvanına uygun bir görevlendirme olmalıdır. Sınıfına ve unvanına uygun olmayan bir görevlendirme yapılamaz. Memur Sınıfının ve derecesinin altında bir görevde görevlendirilemez 657 Sayılı DMK? nun 44 ve 45. maddelerinde ?Hiçbir memur sınıfının ve derecesinin altındaki görevlerde çalıştırılamaz? amir hükmü yer almaktadır. Memur sınıfının ve derecesinin altındaki bir göreve geçici veya başka şekillerde görevlendirilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Örnek verecek olursak Bir Hemşirenin geçici görevle Genel idari Hizmetleri Sınıfının yapması gereken bir görevde örneğin Yeşil Kartta görevlendirilmesi gibi, sonuçta Hemşire 657 sayılı DMK?nın 36.Maddesinde Sağlık Hizmetleri Sınıfına tabi olarak görev yapmaktadır. Genel idare Hizmetleri Sınıfı veya başka sınıfların görev yapması gereken görevlerde görevlendirilmesi veya çalıştırılması ilgili mevzuatlara aykırı düşmektedir.

-İlk başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine göre Memur Geçici görevle görevlendirilebilmesi için bu görevi kabul etmesi istekli olması gerekmektedir. Kimse isteği dışında geçici göreve gitmeye zorlanamayacağını düşünmekteyiz.

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine göre ?çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması,? amir hükmü yer almaktadır. Bu durumda derecesi 1-7 arasında 7 de dahil olan memurlar geçici olarak isteklerinin dışında görevlendirilemeyacağini düşünmekteyiz.

-Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre bir personeli il dışına zorunlu hallerde resen bir yıl içerisinde en fazla 2 ay görevlendirilebilir. Zorunlu hallerde İl içi Valilikçe bir personelin geçici görev süresi 1 Yıl içinde her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez.

Kurumlarımız ilgili Kanun ve Yönetmeliklere aykırı keyfi olarak geçici görevlendirmeler yapıyorsa bu durumu resmi dilekçeyle ilgili Valiliklere veya kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiğinde yasal olarak Mahkemeler yoluyla haklılığımız için mücadele vermeliyiz. kurumlar ve kişilerin kanunlara ve mevzuatlara uyma yükümlülüklere vardır. Kimse keyfi olarak hareket edemezler.

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME ŞARTLARI:

Ek Madde 9 - (Değişik madde: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Geçici süreli görevlendirme yoluyle başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

c) (Değişik bent: 27/09/1983 - 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek karariyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir.

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.1.1974, No: 7/7753

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31.1.1974, No: 14785

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S.626

Geçici Süreli Olarak Görevlendirilecek Personele İlişkin Şartlar:

Madde 4 - Memur:

a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile

ilgili bulunması,

b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması,

hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

Madde 11- (Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) ihtiyaç halinde re?sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Mülga son cümle: RG-13/04/2007-26492)

03 Ocak 2011 09:31

184
Şube Müdürü

bu konu ile ilgili başka başlık vardı ne oldu acaba???

03 Ocak 2011 19:28

egeli76
Kapalı

Geçici görevler ile ilgili verdiğiniz bilgiler için teşekkürler fakat uygulamada malesef kanunlara yönetmeliklere kimse uymuyor.Benim çalıştığım ilde aile hekimliğine geçilmesinden sonra hiç kimse sen istiyormusun diye sorma gereği bile duymadan bizleri geçici görevlendiriyor, üstelik bu görevlendirmeler sürekli hal almaya başladı.Benim öğrenmek istediğim biz sağlık personeli olarak bu geçici görevlere nasıl itiraz edebiliriz izleyeceğimiz yol nedir?Neden sözleşme yapmadığımız halde aile hekimliğinde geçici görevle aile sağlığı elemanı olarak çalışmak zorunda kalıyoruz.

10 Ağustos 2011 22:28

cancan21
Aday Memur

selamlar.ben il merkezinde bulunan ptt merkezlerinde 2 sayılı cetvele tabi görev yapmaktayım (şef).ancak ilçede boş bulunan ptt merkez müdürlüğü için geçici görevle bir aylığına göreve gitmem gerekiyor.ptt de böyle bir görevlendirme mevzuata uygunmu,bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

03 Şubat 2012 20:55

mavi.siyah
Kapalı

1)geçici görevlendirmede mehil izni var mıdır ?

2)6 aylık görevlendirme süresinin bitiminde bu süre uzatılabiliyor mu ?

03 Şubat 2012 22:12

tuzey
Şube Müdürü

Mehil izni yok diye biliyorum,geçici görev yerinize bağlı şimdi KHK yayınlanmadan ve yayınlandıktan sonraki işler değişti,gittiğin kurum bakanlığa bağlı bir kurum mu?

04 Şubat 2012 00:06

hakan_evleksiz
Şef

aynı ilçede ise hemen başlaman lazım başka ilçede ise bir günsonra başlaman lazım başka ilde ise bu süre yol ve hava şartlarına göre değişir.

6 aydan sonra tekrar uzayabilir valilik oluruna bağlı tabi senin istemende önemli itiraz edip değiştirtebilirsinde süren bitiminde.

önemli not: geçici görevde görevlendirme ücreti talebinde bulunmayı unutmayınız

iyi geceler..

04 Şubat 2012 12:41

tarık_46
Aday Memur

hakan bey aynı ilçe içerisinde geçici görevlendirmede yolluk talep edilir mi bana olmaz dediler de ..

ilçe merkezindeki toplum sağlığı merkezinden ilçe devlet hastanesine geçici görevlendirme de yolluk talep edebilirmiyim.

04 Şubat 2012 14:41

hakan_evleksiz
Şef

merkezde ise olmaz köy sağlık evi gibi durumlarda olur aynı ilçede.

04 Şubat 2012 15:39

mavi.siyah
Kapalı

evet bakanlığa bağlı.

hakan bey ikinci süre valilik oluruna bağlı demişsiniz. görevlendirildiğim ilin valiliğini mi kastettiniz yoksa su anki görev yaptığım ilin mi?

04 Şubat 2012 16:19

hakan_evleksiz
Şef

sana görevlendirme yazan valilikten bahsediyoruz. senin kadronun olduğu valilik olmuyormu bu??????

04 Şubat 2012 16:29

mavi.siyah
Kapalı

tamam da sakin olun merak ettim sadece!

04 Şubat 2012 16:36

hakan_evleksiz
Şef

:))

04 Şubat 2012 21:33

bbbbbb
Aday Memur

başka bakanlığa valilik onayı ile süre belirtilmeden geçici görevlendirildim bu 6 ay bitince görevlendirmem gçersizmi sayılacak birde şu an burda ek ödemem iptal oldu sabit dönerim yatarmı cevaplarsanız sevinirim

07 Şubat 2012 17:58

mavi.siyah
Kapalı

Evet, konu hakkında başka bilgisi olan var mı ?

10 Şubat 2012 22:29

sessiz oyun
Aday Memur

arkadaşlar ben de isteğim dışında gitmek istemiyorum dememe rağmen başka bir hastaneye 6 aylık geçici görevle gönderildim. benim de asıl merak ettiğim ''Kurum amiri benim rızam veya haberim olmadan beni başka kuruma kalıcı olarak göndere bilir mi?, ben istemeden de geçici görev süremi uzatabilirler mi?'' geçici görevle gıttıgım hastanede benım dısımda benımle aynı pozisyonda 5 kişi, asıl kadromun bulunduğu hastanede ise 1 kişi var... geçici görevimi iptal ettirmek yada geçici görevli bulunduğum hastanede kalıcı olmaktan nasıl kurtulabilirim. bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim... şimdiden bilgilerinizden ötürü teşekkürler...

13 Şubat 2012 19:02

sag_mem_80_32
Şef

geçici görev 3 ay sonra kendiliğinden iptal olup eski çalıştığımız kuruma gerimi dönüyoruz.

14 Şubat 2012 09:05

uydu2005
Aday Memur

syn editör mrb benim tayinim çıktı çkys ye düştü geçici görevle başka ilçeye görevlendirmek istiyorlar acaba ayrılışımı yapmak istesem bugün sorun çıkarabilirlermi yoksa geçici göreve gitmek zorundamıyım yönetmelik nasıl yardımcı olursanız sevinirim tşk

14 Şubat 2012 11:38

odysevgi
Aday Memur

biz 8 kişi çalışıyoruz. fakat 4 kişi ye geçici görevlendirme çıktı. (itiraz dilekçesi yazdık 8 kişi üzerinden düzenlenmesi için) benim merak ettiğim görevlendirme sıralaması neye göre yapıyor belirli bir genelge yönetmelik var mı? Hizmet puanına göre mi? yoksa en son gelen ilk gelene göre mi? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler...

03 Ekim 2012 20:20

xmen47
Aday Memur

geçici görevle 15 günlüğüne ilçeye gönderildim...kadro derecem 1/4 yani memurluğun son noktasındayım, diğer arkadaşlarımda gitti..evim çok uzak yani yaklaşık diğer arkadaşlarımdan yaklaşık 30 km fazla yol alıyorum..+50 de eklersek 80 km yol ve ben görevlendirildiğim yerde kalmak zorundayım...sorum şu... birincisi görevlendirilme yapıldığında param yok yoluk istiyorum deme hakkım varmıydı?.. ikincisi ben gitmiyorum deme şansım varmıydı?...veya hut şimdi param kalmadı ban yolluk verin. deme şansım varmı? teşekkürler..

05 Ekim 2012 16:05

02huseyin
Şef

geçici görev ücreti nedir ben ilçe sağlık müdürlüğünden, başka bir ilçedeki hastaneye isteğim üzerine geçici görevdeyim geçici görev ücreti hakkım var mı varsa nedir ?

Toplam 28 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?