Editörler : asaygincihan27
04 Ocak 2011 18:26   


Kapalı
Torba Yasada Neler Var? Tüyleriniz diken diken olacak!!!

Aşağıdaki yazı http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3433 adresinden alınmıştır. Aynen yayımlıyorum:

-----------------------------------------------------

Torba Yasa Tasarısı?nda Sermayeye Af, Emekçiye Saldırı Var!

Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu'nun Torba Yasa Tasarısı ile ilgili açıklaması.

29.12.2010

AKP Hükümeti, ?Devletin borçlarının yeniden yapılandırılması? gündemi üzerinden yaptığı hazırlıklarını tamamlayarak kapsamlı prim aflarından, esnek çalışmayı yaygınlaştıran düzenlemelere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda yapılması düşünülen değişikliklerden özelleştirme kanununa ve işsizlik sigortası fonundan patronların daha fazla yararlanmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren torba yasayı meclis gündemine getirdi. Alt komisyonda görüşmeleri tamamlanan Torba Yasa Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu?nda görüşülmeye başlandı. Ocak ayı içinde Meclis Genel Kurulu?na gelmesi planlanan tasarı kelimenin tam anlamıyla sermayeye af, emekçilere ise saldırı niteliğinde düzenlemeler içeriyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ?vergi, borç ve prim affı? olarak gündeme getirilen ve ?Devlete borcu olanlara müjde!? haberleri ile duyduğumuz ?Torba yasa? içinde özellikle istihdam yapısını yakından ilgilendiren kapsamlı düzenlemeler bulunuyor. 4857 Sayılı İş Kanunu?nda, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nda ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda yapılması düşünülen değişiklikler tek bir torba yasa içinde düzenlendi.

2011 Bütçesinin hemen ardından yasalaştırılması planlanan tasarıyla, patronlara borçlarında büyük ödeme kolaylıkları getirilirken, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve her birey için zorunlu olacak genel sağlık sigortası ile ilgili mevcut durumdan daha geri düzenlemeler yapıldı.

Tasarı ile asgari ücret hesaplamasında belirlenen 16 yaş sınırı 18?e çıkarılıyor. Böylece 16?18 yaş arasındaki 200 binin üzerindeki gencin bugünkü asgari ücret üzerinden 80 TL daha az ücret alması sağlanıyor. Tasarıda öngörülen bir diğer önemli düzenleme kısmi süreli istihdam nedeniyle sigortası eksik yatanlarla ilgili. Son yıllarda Türkiye?de kısmi süreli (part time) çalışma hızla yaygınlaştı ve sadece özel sektörde değil; eğitimden, sağlığa çok sayıda kamu hizmetinde kısmi süreli çalışma uygulaması var. ?Torba yasa? tasarısı ile kısmi süreli çalıştığı için sigorta primi (1 Ocak 2012?den itibaren adı GSS primi olacak) eksik yatanlar, eksik süreyi 30 güne tamamlamak için cebinden ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bunu yapmadığı zaman hastaneye gittiklerinde muayene olamayacaklar.

Mesleki Eğitim Kanunu?nda, ?meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30?undan aşağı ücret ödenemez? olarak düzenlenen ifade, ?asgari ücretin net tutarının yüzde 30?u? olarak değiştiriliyor. Bu düzenleme, Hükümetin mesleki eğitim görenlerin üç kuruşluk ücretine bile göz diktiğini ortaya koyuyor.

Tasarı, referandum öncesi gündeme getirilip, tepkiler nedeniyle referandumu tehlikeye sokmamak için geri çekilen 657 sayılı Devlet Memurları Yasası?ndaki, iş güvencesini ortadan kaldıracak değişikliği de içeriyor. Tasarı, ?istihdamın desteklenmesi? adı altında patronların ödemesi gereken primleri kamunun üstlenmesini getirirken, kısa süreli ve çağrı ile çalışmaya ek olarak yeni esnek çalışma biçimlerini gündeme getiriyor.

Tasarıda 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaş üstü kadınları istihdam edenlere sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu?ndan karşılanması yoluna gidiliyor. Böylece bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da işsizlere ödenmesi gereken Fon gelirlerinin patronlara istihdam teşviki olarak aktarılmasının önü açılıyor. Bu düzenleme ile 30 ve daha yukarı yaşlardaki emekçileri işsizliğe mahkum ediliyor.

Tasarıyla kadrosu kaldırılan memurların, en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmaları, kurumlarında imkan yoksa aynı süre içerisinde başka kurumlardaki kadrolara atanmaları için Devlet Personel Başkanlığı?na bildirilmeleri öngörülüyor. Bu memurların atama işlemleri yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılmalarının da yer aldığı düzenleme, 657?deki 4/C maddesinin yeniden düzenlenmesi olarak değerlendiriliyor ancak, madde metninde kullanılan ?uygun bir kadro? ile neyin kastedildiği açıkça belirtilmiyor.

Tasarıda memurların yürüttükleri hizmetin özelliğine göre, kurumlarına çalışma saat ve şekillerini belirleme yetkisi veriliyor. Bu konuda kurumların başvuruları Devlet Personel Başkanlığı?nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Bu madde, öteden beri ?memurların çalışma saatleri belli sabah dokuz, akşam beş? söyleminin de geride kalması demek. Kurum isterse akşam geç saatlere veya hafta sonuna da çalışma ekleyebilecek, üstelik bu normal çalışma sayılacak. Bu ifade, yıllardır kamuda fiili olarak sürdürülen esnek çalışma uygulamalarının yasalaşması anlamına geliyor.

Tasarıda memurlar için ?sicil amiri? ifadesi yerini, ?üst disiplin amiri?ne bırakıyor. Üst disiplin amirlerinin ilçelerde kaymakam, illerde ise valiler olması öngörülüyor. Yıllardır il ve ilçelerde devlet görevlisi olarak görev yapan ve tüm vatandaşlara eşit mesafede olması gereken kimi vali ve kaymakamların AKP Hükümetinin gözüne girmek için birer ?Hükümet görevlisi? gibi hareket ettiği düşünüldüğünde bu maddenin uygulanmasının nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değil.

Tasarıda en dikkat çeken düzenlemelerden birisi de memurların da işçiler gibi ?ödünç? verilmesinin önünün açılması. Tasarıda, memurların, karşı tarafın talebi, çalıştığı kurumun izni ile başka bir kuruma gönderilmesi düzenleniyor. Bir yılda en fazla altı ayı geçmemek üzere ?Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme? yapılmasıyla memurlar için de İş Yasası?ndaki ödünç işçilik uygulamasının bir benzeri yasal hale getiriliyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda yapılmak istenen değişiklikler, tıpkı sözleşmeli ve ücretli istihdam gibi esnek ve güvencesiz istihdamın yasal hale getirilmesini öngörüyor.

Esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasına, işsizlik fonunun yağmalanmasına, kamusal hakların hedef haline getirilmesine ve iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına karşı bütün sendikaların ve emek örgütlerinin derhal harekete geçmesinden ve Hükümetin saldırıları karşısında birlikte hareket etmesinden başka çıkar yol görünmüyor.

Torba yasa tasarısı ile birlikte gündeme getirilen bütün olumsuz düzenlemelerin, kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik her türlü adım ve girişimin karşısında birleşerek örgütsel bir duruş sergilemek zorundayız.

Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırmaya yönelik düzenlemeler içeren Torba yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir!

Kamuda farklı statüde istihdam uygulamasına son verilmeli, herkes kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmelidir!

AKP?nin istediği köleler olmayacağız!

04 Ocak 2011 20:00

melankolikim
Daire Başkanı

peki KİMİN istediği köleler olacaksın arkadaşım:)

kaynak kemal mi kafatası milliyetçisi d. bahçeli mi yoksa kürt kardeşlerimi sahiplenmeye çalışan pkklı s.demirtaş mı

04 Ocak 2011 21:19

kadir6135
Aday Memur

senin gibi adalet kalkınma deyipte sözleşmeli öğretmenleri mağdur eden aile bütünlüüne saygı duymayan eş özür gruplarını mağdur edenlere değil kadro sözü veripte kıvıranlara değil iimi

04 Ocak 2011 23:09

ogretmen0619
Kapalı

melankolikim

At gözlüğünü çıkar da, yazının bir www.EGITIMSEN.ORG.TR adresinden alıntı olduğunu (hem de taa en başta belirttim) gör! Sırf AKP'yi savunmak için böyle saçma sapan bir cümle de kurma!

AKP'ye köle olmamak demek, ille de birine köle olmak anlamına gelmez!

04 Ocak 2011 23:25

mfb83
Aday Memur

öğretmen 0619 asıl saldırı yapan sensin.

kafanıza göre saalyın.

kaynğa bak: bölücü eğitimsen. hah

04 Ocak 2011 23:36

Er-Razi
Şef

eğitimsen 'in yaptığı bir olumlu olay anlatılabilir mi ben bilmiyorum

mağduruz ve mağduriyetimizin tek nedeni bu sendikalardır sırf muhalfet yapmak değildir sendikacılık gerekirse bir araya gelip ortak çözüm bulmalı yoksa TEK ÇÖZÜM EĞİTİM SÖZ SEN

04 Ocak 2011 23:53

şeberen
Memur

ya arkadaş bu ülkede ne akp yalakası insan var her platformda hemen savunmaya geçerler hiç bir zaman görmedim bir iktidarın bu kadar muhafızı olduğunu nerdeyse çekilen sıkıntıların bütün suçlarını muhalefet partilerine atacaklar ayıp ya yeter artık 8 yıldır bu ülke aynı zihniyetle yönetiliyor inanın insanın değersizleştiği hiç böyle bir dönem olmamıştı.sözleşmeli ücretli gibi terimler üretildi ve resmen kölelik yaratılıyor tek savunma beğenmediysen yapma senin yerine bir sürü bu işi yapacak insan var sözü.insanlığın bittiği andır bu sözü sarfetmek.sana ekmek veririm ama benim kölem olacaksın anlamına gelen bu adi aşalık sözcükleri sarfedenleride allaha havale ediyorum.

05 Ocak 2011 18:47

ogretmen0619
Kapalı

Eğitim-Sen, yazısında "Allah birdir" diye bir şey yazsa bazıları yine bölücükle suçlayacaklardır Eğitim-Sen'i.

Kardeşim at gözlüğünü çıkarın da, sizi yandaş medyanın pembe haberlerini yutmayın!

Sağlık bedava olacaktı sözde, şimdi bedava mı? İlaçlar mı düzeldi, eğitim mi düzeldi, fabrika mı açıldı, işsizlik mi azaldı? İhracat arttı madem neden vergiler gün geçtikçe artırılıyor? .... ne yapıldı? Bunların yapılmamasının suçlusu da mı Eğitim-Sen?

Kürt-Türk ayrımı yapıp birini diğerine düşman etmek en büyük BÖLÜCÜLÜKtür! Eğitim-Sen ise bu çağdışı kafa yapısının karşısında duran, uluslararası ölçekte kabul gören tek eğitim sendikasıdır! İstemeseniz de hazmedeceksiniz!

05 Ocak 2011 20:39

the tudors
Genel Müdür

tüm sendıkalar fıs arkadaşım..ne olursa olsun..küçük faydadan başka ne sağladılar yıllardır..boşuna ana babanızmış gıbı savunmayın şunları..kaç yıldır nerde kadro??ben bu torba kanuna sevınenlerın onu okumadığını ınanıyorum..beterın beterı geliyor ayakta beklıyorlar..

05 Ocak 2011 20:48

aktiz
Kapalı

sendika agalarının reklamını yapıp durmak size ne kazandırıyor. emekçinin hakkını korumak yerine kendi haklarını koruyorlar. gördük bayram meralin mal varlıgını gördük özbekin mal varlıgını

05 Ocak 2011 20:57

batmanadıyaman
Kapalı

hocam eğitimsenden alıntı yapmışsınız ya... ön yargılı öğretmen arkadaşlar hemen olaya o açıdan bakmış... halbuki haberin kim tarafından değil içeriği bizi ilgilendirmeliydi... bir aralar bdp sözleşmeli öğretmenler hakkında önerge verdi... o ooooo yorumları görecektin neymiş istemyrz bdp nin savuna hakkını... oysa doğruyu söyleyen ki olursa olsun... doğrunun yanında yer almalıyz... çok şükür ki çok az da olsa aramızda(doğrunun yanında) öyleleri var...

05 Ocak 2011 21:16

525kenan
Şef

Bir arkadaşımız Eğitim-Sen in yaptığı bir şeyi yaz demiş.Sadece bir tane yazacağım: SEnin şu an 4/B de çalışman Eğitim-Sen sayesinde.Eleştirirkeen hiç bir şey yapmamış gibi göstermeyin.Daha fazlasını isteyin.

Bir de sendikalar olmazsa ne olacağını bilemediğiniz için bol bol sallıyorsunuz.

05 Ocak 2011 22:08

akademikarastirmaci
Daire Başkanı

"sicil amiri" ifadesi yerine "üst disiplin amiri" denmiş. acaba memuriyette sicil kalkıyor mu demektir bu? amirlerimiz "sicil amiri" değil sadece "disiplin amiri" mi olacaktır? bilgisi olanlar paylaşırsa seviniriz..

06 Ocak 2011 23:39

ogretmen0619
Kapalı

sendikalarda örgütlü üye sayısı toplam öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının %50-%55 dolayında. Bu demektir ki, neredeyse yarısı herhangi bir sendikada örgütlü değil. Bu oranın hızla daha yukarılara çıkartılması gerekiyor.

Örgütlü olan arkadaşlarda da çokbaşlılık var, yani değişik sendikalarda örgütlülüler. Bu da onları bölmek için çok iyi bir taktik. Hükümet(ler) de bunu çok iyi bildiklerinden, istedikleri gibi vuruyorlar, dalgasını geçiyorlar sendikalarla. Toplu görüşmelerde dikkat edin hükümet dalkavukluğu yapanlar bile çıkabiliyor. Eğitim emekçilerinin mi yoksa hükümetin mi çıkarını savunuyor, belli değil.

Sendikalar bugün en fazla mahkeme kanalıyla hükümete bazı konularda "hop, dur bakalım" dedirtebiliyorlar. Yoksa eğitim emekçileri aleyhine çıkartılan yasaların çok daha vahimi gelecek(ti) kuşkusuz.

O yüzden kötü de olsa tek yol, bir sendikada örgütlenmek ve ancak sıkıntılarımızı (herkesi ilgilendirebilecek bir şey olacağı için) bu sendikalar vasıtasıyla dile getirmek ve kamuoyunun desteğini arkamıza alabilmekten geçiyor. Yoksa emin olun, çok daha beter günler bekliyor bizleri. Bu durumda AKP yandaşı olsanız da sonuç sizin için de pek farklı olmayacaktır. Çünkü her AKP yandaşının müdür, müdür yardımcısı, vb. olmasına olanak yoktur.

Sizin Kürt düşmanı, Türk düşmanı, Alevi düşmanı ya da Sünni düşmanı bir kafa yapınızın olması da sizi kurtaramayacaktır. Ancak Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dinci, dinsiz, kafir, müslüman, ateist... hepimiz sorunlarımızın aslında "ekmek" olduğunu kavrarsak şayet bazı şeyler düzelme yoluna gidecektir.

Herkese sevgilerle...

13 Ocak 2011 00:20

tuubisim
Kapalı

''Tasarıyla kadrosu kaldırılan memurların...'' diye bi ifade var. bunun açıklaması nedr?

31 Ocak 2011 00:28

yıldızrüzgarı
Aday Memur

KESK, DİSK, TTB, TMMOB,31 Ocak pazartesi günü TORBA YASAYA karşı Mecidiyeköy metro çıkışında saat:13.00'da Basın açıklaması yapacak.

31 Ocak 2011 09:09

Ar-Tek
Yasaklı

biri yazmış senin 4b li olman Eğitim sen sayesinde :) ne güldüm varya ne güldüm :) eğitim sen in işi iftira atmak yalan söylemek ve kendi düşüncesinde olmayanları linç etmek. Bunu bilemeyecek kadar körsek ahmaksak bilemiyorum. daha geçen gün tuncelideki bir öğretmene attığı iftirayı biz ortaya çıkardık aradık o öğretmeni valiliği varmı böyle bir şey diye ne o öğretmen arkadaş böyle bir şeyi kendisinin yaptığını söyledi ne de böyle bir soruşturmanın açıldığını söyledi yani bir insana iftira atılırken destekli atın bari :) sahtekarlıkla bir yere kimse varmaz :) artı bir saf da demiş ki Allah bir de se Eğitim Sen şüphe ederler :))))))))

yahu Eğitim Sen'in Allah'ı var mı ? :)))))))))))))))))

Güldürmeyin bizi çoluk çocuk oyunlarıyla vakit geçiren millete iftira atmayı şiar haline getiren sözüm ona Eğitim Sendikasına kanıp peşinden gidenlere de üzülüyor ve acıyorum hallerine acıyorum durumlarına acıyorum. Keşke bir güç olsa da onların gözlerinden at gözlüklerini çıkartıp yalan ve iftirayla işlerini yapan bir derneğe üye olmasalar sendika demiyorum solcu bir dernek :)

31 Ocak 2011 09:53

herderstenanlarım
Şube Müdürü

Birde kaynak diye yazmışsınız sayın hocam. Ne zamandan beri sendikalar resmi kaynağımız oldu?

31 Ocak 2011 10:10

tttttccccc
Genel Müdür

hükümet yalakaları yine hemen başlamış ya niye eleştiriye tahamülleri yok yaptıkları iyi şeyler var ama bu adamlar hep mi iyi yapar ya adamlar öyle savunnuyorki körü körüne tamam doğru ve çok güzel şeyler yaptılaR AMA kötü olan şeylerde var

02 Şubat 2011 20:18

steep
Aday Memur

MELANKOLİKİM, bop eşbaşkanlığını yapanların kölesi olmayacağız. bu yeter

13 Şubat 2011 19:15

ömeryağmur
Memur

bildiğim bir şey varsa Eğitim-sen'in başka bir sendikaya tahamülü yok. Öğretmenler odasına eğitim-bir-sen takvimi görürlerse kimse olmadan alıp ateşe atarlar. Sınıflarına bile eğitim-sen takvimi koyarlar. Suç olduğunu öğrenince zorraki çıkarırlar. NE olduklarını fazla kelimeleri yormadan anlattım. Eklimeleri yormak istersen neler yazılır neler. Kendi yaradanlarının isimlerini ağzına almak istemezler. (saygı duyduğum değerli kişileri bu konuşmadan münezzeh tutuyorum.) Saygılarımla.

Toplam 21 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?