Editörler : Cüneyt Barışoglu
09 Ocak 2011 11:50   


Şok Tarihin en az memur alımı

Yeni memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4.333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

Burakam 2008'in hiç bir alımında 60000 in altına düşmemişti..Adalet bakanlığı tek başına bundan fazla alım yapıyo ..dağ fare doğurdu..dpb den elde ettiğim bilgilere göre iibf 1106 kişi ..4001 olan yerler gümrükler..yurt yönetim memurlarını hepsi bayan..Lise mezunu 529 ,bunun 4/1 şöför..

09 Ocak 2011 11:56

marcaine
Şube Müdürü

Bilindiği üzere 2010 yılında yapılacak olan Kasım ayı KPSS yerleştirmeleri, 2011 yılı Ocak ayının sonuna ertelenmişti. Başvurular 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında alınacak. İşte bu yerleştirmelerde alınacak kadro sayısı unvan ve kurum bazında Anadolu Ajansı tarafından açıklandı. Buna göre, alıanacak memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4.333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek. Tüm detaylar için başlığa tıklayınız.

9 Ocak 2011 07:01

Kamu kurum ve kuruluşları, Aralık ayında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına göre 6 bin 560 yeni memur alacak.

AA muhabirinin Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından edindiği bilgiye göre, öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlarda bu yılın ilk memur atamaları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyon için yeni memur alımında bulunulacak.

KPSS'ye katılan memur adayları, 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında belirlenen kadro ve pozisyonlar için ÖSYM Başkanlığının ''www.osym.gov.tr'' adresi üzerinden tercih işlemi yapacak.

-KİM, NE KADAR MEMUR ALACAK?-

2010 yılı Aralık ayındaki KPSS'ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin 1.557'si Bakanlıklarda, 1.693'ü Bakanlıklara bağlı Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde, 431'i Başkanlıklarda, 853'ü üniversitelerde, 932'si de Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Birlik Müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu yerleştirmede Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak.

Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 memur ile Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da DSİ izleyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu yerleştirmede, mahalli idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525'i İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, 58'i de Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışacak.

Bu dönemde KİT'lere de 1.094 yeni memur alınacak. Bu memurların 236'sı Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 195'i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170'i Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144'ü de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak.

Yeni memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4.333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

-95 DEĞİŞİK KADROYA ATAMA YAPILACAK-

Bu yılın ilk memur alımında 95 kadro ve pozisyona atama yapılacak.

Yeni memurların 1.273'ü mühendis, 865'i veri hazırlama işletmeni, 428'i hemşire, 331'i bilgisayar işletmeni, 240'ı tekniker, 187'si muhafaza memuru, 169'u psikolog, 161'i enformasyon memuru, 101'i zabıt katibi, 96'sı da şoför olacak.

Sekreterden tahsildara, tren teşkil memurundan yol bekçisine kadar değişik meslek gruplarında yer alacak yeni memurların kadro ve pozisyonları ile buralara yapılacak atama sayıları şöyle:

Ambar memuru (101),

arama ve kurtarma teknisyeni (98),

arşiv memuru (3),

aşçı (1),

avukat (88),

ayniyat memuru (2),

bekçi (4),

bilet kontrol memuru (10),

bilgisayar işletmeni (331),

bilgisayar mühendisi (3),

biolog (5),

çevre mühendisi (3),

çocuk eğitimcisi (1),

çocuk gelişimcisi (20),

çözümleyici (18),

dağıtıcı (6),

dava takip memuru (18),

diyetisyen (29),

ebe (60),

elektrik mühendisi (2),

elektrik-elektronik mühendisi (1),

endüstri mühendisi (11),

enformasyon memuru (161),

fen memuru (1),

fizikçi (10),

fizyoterapist (98),

harita mühendisi (24),

hemşire (428),

hizmetli (40),

hukuk müşaviri (7),

icra memuru (35),

inşaat mühendisi (57),

inşaat teknikeri (2),

istatistikçi (7),

istidlalci (6),

jeofizik mühendisi (18),

jeoloji mühendisi (18),

kaloriferci (15),

kimya mühendisi (2),

kimyager (19),

kontrol memuru (1),

koruma ve güvenlik görevlisi (41),

kütüphaneci (13),

laborant (3),

makina mühendisi (4),

manevracı (1),

matematikçi (2),

memur (893),

meteoroloji mühendisi (5),

mimar (119),

muayene memuru (42),

muhafaza memuru (187),

muhasebeci (21),

mühendis (1.123),

mütercim (15),

odyolog (5),

orman muhafaza memuru (2),

öğretmen (12),

pedagog (15),

peyzaj mimarı (1),

programcı (25),

psikolog (169),

rasatcı (1),

restoratör (1),

sağlık fizikçisi (12),

sağlık memuru (23),

sağlık teknikeri (45),

sağlık teknisyeni (17),

sanat tarihçisi (1),

santral memuru (34),

satınalma memuru (20),

satış memuru (8),

sayaç memuru (1),

sekreter (33),

sosyal çalışmacı (180),

sosyolog (11),

şehir plancısı (31),

şoför (96),

tahsildar (8),

tapu arşiv memuru (40),

teknik ressam (2),

tekniker (240),

teknisyen (159),

teknisyen yardımcısı (7),

tercüman (1), topoğraf (1),

tren teşkil memuru (6),

uzman yardımcısı (12),

veri hazırlama kontrol işletmeni (865),

veteriner hekim (22),

veznedar (13),

yol bekçisi (2),

yurt yönetim memuru (103),

zabıt katibi (101),

ziraat mühendisi (2)

MEMUR ALACAK KURULUŞLAR-

Yeni memurların istihdam edileceği bazı kamu kuruluşları da şöyle:

KAMU KURULUŞLARI ----MEMUR SAYISI

------------------------------------- ------------

Bakanlıklar 1.557

Adalet Bakanlığı 83

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86

Çevre ve Orman Bakanlığı 11

Dışişleri Bakanlığı 75

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140

İçişleri Bakanlığı 380

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5

Sağlık Bakanlığı 541

Ulaştırma Bakanlığı 236

Genel Müdürlük ve Müsteşarlıklar 1.693

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri G.M. 150

Aile ve Sosyal Araştırmalar G.M 2

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 5

Basın Yayın ve Enformasyon G.M 7

Darphane ve Damga Matbaası G.M 2

Devlet Meteoroloji İşleri G.M 9

Devlet Opera ve Balesi G.M 5

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 6

Devlet Su İşleri G.M 198

Dış Ticaret Müsteşarlığı 8

Elektrik İşleri Etüd İdaresi G.M 9

Gümrük Müsteşarlığı 337

Hudut ve Sahiller Sağlık G.M 1

İller Bankası G.M 48

Karayolları G.M 202

Maden Tetkik ve Arama G.M 31

Milli Piyango İdaresi G.M 10

Sivil Havacılık G.M 2

SHÇEK 213

Tapu ve Kadastro G.M 277

Türkiye İş Kurumu G.M 55

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu G.M 116

Başkanlıklar 431

Adli Tıp Kurumu Başkanı 28

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 1

Atatürk Kültür Merkezi 2

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş. 23

Danıştay 11

GAP İdaresi 5

MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol. Tes. İşl. 15

ÖSYM 1

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 1

Sosyal Güvenlik Kurumu 164

Türk Dil Kurumu 5

Türk Patent Enstitüsü 2

Türk Tarih Kurumu 9

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 55

Yargıtay 8

YÖK 3

Yüksek Seçim Kurulu 95

Üniversiteler 853

Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl

Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 932

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.094

09 Ocak 2011 11:56

R.e.n.g.a.r.e.n.k.85
Kapalı

maliye yok sanırım bu alımda:S kadroları 30 mayısa sakladılar herhalde bu zamana kadar beklediler daha 3-4 ay daha beklesinler ne olacaklar dediler sanırım!!!!!!!

09 Ocak 2011 11:59

marcaine
Şube Müdürü

maliye bakanlığında nedindiğim bilgilere göre maliye bundan sonra yalnızca sözleşmeli ve kurum alım yapacak..mart ayı içinde ilan verilmesi planlanıyor..sayı yaklaşık 450 civarı..

09 Ocak 2011 12:01

panait
Kapalı

saglik bakanligi eleman aliyor sozlesmeli yeteri kadar bu diyetisyen psikolog ebe hemsire ne alakaaabu listede yaa..

09 Ocak 2011 12:02

3192008
Memur

bu hükümete oy verdikçe aç kalcağız

09 Ocak 2011 12:02

buketbalkan
Memur

ya inanamıyorum 90la acıkta kalıcaz. iibfye sadece bu kadar mı kadro düşüyor. böyle sacmalık olamaz. biz uyuyoruz ögretmenler elinden geleni yapıyor ama biz oturup karpuz büyütüyoruz. dun bile disko kralındaydılar bizim de örgütlenmemiz lazım bu ne yaa

09 Ocak 2011 12:02

marcaine
Şube Müdürü

sağlık bakanlığın alacağı belirtilen burda ki sağlık kadroları üniversite hastanelerinindir..

09 Ocak 2011 12:05

marcaine
Şube Müdürü

Çok olunacak denilen mayıs alımındaki rakam 6000 civarında..dpb den edindğim bilgilere göre..az çok az..haklısınız ama seçim yada bizlerin oyu kimsenin umurunda değil..çünkü alan alıyo bi şekilde yüzde 50 yi..yüzde 30'u..

09 Ocak 2011 12:06

robertomami11
Genel Müdür

..4001 olan yerler gümrükler.. demişsin. Yani kopyacıları Gümrüklere mi yerleştirecekler? Sahtekarları gümrüğe yerleştirecekler sonra da bu ülke niye böyle diyecekler? Sonra da b.ku Yargıtay'a atacaklar.

09 Ocak 2011 12:07

3192008
Memur

garibin çilesi mezardada bitmez

09 Ocak 2011 12:10

marcaine
Şube Müdürü

evet gümrükler edindiğim bilgiler 4001 arkadaşlar dpb den edinilmiştir..Bu bilgiler..

09 Ocak 2011 12:12

3192008
Memur

seçimlerde hiç bir partiye oy vermeden protesto talep ediyorum

ne biçim adamlar bunlar ya 4333 le bizi kandıracaklar elimizdende hiç bir şey gelmiyor, sadece her zaman olduğu gibi kocaman bir ooofffffffffffffffff diyorum ooooffffffffff

09 Ocak 2011 12:12

sınavstres
Daire Başkanı

yurt yönetim memurlarının hepsinin bayan olacağı bilgisi doğru mu?

09 Ocak 2011 12:13

Remzi45
Şef

Hani seçimdi alım çok olacaktııı...6bin anca şimdiye kadar atanan sözleşmeliyi kadrolu yapmaya yeter

09 Ocak 2011 12:14

3192008
Memur

bir mezarımız olacakmı 4 yıldır işşizim imam bedava sela verirmi acaba verirse Allah razı olsun

09 Ocak 2011 12:15

yyaseminsss
Genel Müdür

herkes kızar gider yine basar oyunu akpye.bu millet böyle koyun olduktan sonra bişey olmaz böyle partilere.

09 Ocak 2011 12:16

robertomami11
Genel Müdür

Adamlar seni, beni kimseyi takmıyor arkadaşlar. Bunu da hakediyorsunuz. Sonuçta adamlar bir şekilde iktidar lma yolunu bulmuşlar. Bir başlık açmıştım "Tercik Kılavuzunda Milli Saraylar, Devlet Persnel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, MİT, Devlet İstatistik Enstitüsü vb. neden yok" diye. Kimse ilgilenmedi. Adamlar kendi yakınlarını sınavsız buralara yerleştirerek oy topluyor zaten. KPSS göstermelik bir olay. Adaletli yerleştirme görüntüsü vermek için.

09 Ocak 2011 12:16

marcaine
Şube Müdürü

evet yurt yönetim memurlarının hepsi bayandır..Tapu kadastro karışık iibf kodları maliye,işletme,iktisat,kamu,uluslarası vs..İçişleri bakanlığının hepsi 4001 ayrıca gümrükten daha fazla sayıda miktarda alım oraya olacak..

09 Ocak 2011 12:18

3192008
Memur

4333 kadro demek bana göre çok beklersin, havanı aldın mı anlamına geliyor neden hiç kimse sinirlenmiyor merak ediyorum

09 Ocak 2011 12:20

ehayri
Müsteşar

2008'in ilk alımında 3.070 kadro gelmişti lisans mezunlarına...

Şimdi + 1.263 olmuş; fakat yine de çok az...

Dpb'den telefonla mı bilgi aldınız...

Toplam 58 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?