Editörler : asaygincihan27
09 Ocak 2011 18:09   


Eğitimin daha kaliteli olması için neler yapılmalıdır?

evet hep söylenir oldu eğitim kalitesi sürekli düştü diye; peki yükseltmek için neler yapılmalıdır?

09 Ocak 2011 18:17

fenci_0637
Memur

- aile bütünlüğü korunmalıdır

- öğretmenler arasındaki ek ders eşitsizliği giderilmelidir

- 4. ve 5.sınıftan itibaren branş öğretmeni uygulamasına geçilmelidir. ancak 4. sınıfta fen ve teknoloji dersine giren öğretmen o sınıfı 8.sınıftan bitirene dek tayin isteyememelidir.

- sanki tekrar 5 yıllık eğitim zorunlu olsa daha iyi olur. en azından gerçekten istekli olan öğrenciler okur.

- veliler çocuklarına sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmayı bırakmalıdırlar.

- okulda öğretmenler arasında gruplaşmalara son verilmelidir.

- okul idarecileri daha adil olmalı, öğretmenler arasında ayrım yapmamalıdırlar.

- öğretmen arkadaşlar (ben de dahil ) idareye yakın olmak için çalışmamalı öğrenciler için yapılması gereken ne varsa yapmalıdır.

- öğretmenler gereksiz evrak zorunluluğundan kurtulmalıdır.

evet arkadaşlar fikirleri çoğaltalım.. aman biz burda yazsak ne olur ki diye düşünmeyelim.. sadece fikirlerimizi tartışalım..

09 Ocak 2011 20:36

crossingover
Şef

- 8 yıllık zorunlu eğitim saçmalığına bir an önce son verilmelidir.

- yapılandırmacı yaklaşım modeli 8 yıllık zorunlu eğitim içinde uygulanabilir değildir. en az birinden vazgeçilmesi gerekmektedir.

- öğrenci merkezli eğitim anlayışı denilen saçmalık, öğrenci pervasızlığı ve hadsizliğine dönüşmüş durumdadır.

- sınıfta kalma ve 20 gün devamsızlık hakkı gibi konular tekrar sisteme gelmelidir.

- okuma-yazma öğrenmemiş öğrenciler ilköğretimden mezun edilmemelidir.

- serbest zaman etkinlikleri adı altında öğrenciyi sosyalleştirme zırvalıkları ders dışı faaliyetlere girer ki, derslerden çalarak yapılan bu uygulama yanlıştır.

- sosyalleşmenin aktif hale gelmesi için öğrenci kulüpleri kağıt üzerinde kalmaktan kurtarılmalı ve çalışır hale gelmelidir. her kulüpte eşit sayıda öğrenci olacak yada her kulüpte bir öğrenci olacak gereksizliği de bitirilmeli, isterse bir sınıftan 10 öğrenci spor kulübüne, resim kulübüne, müzik kulübüne ya da herhangi başjka bir kulübe ilgisi doğrusunda verilmelidir. öğrenci sayıları fazla olan kulüplerin rehber öğretmen sayıları arttırılmalıdır.

- her okulda öğrenci sayıları baz alınarak rehber öğretmen/öğretmenler bulunmalı ve yan gelip yatmadan görevlerini yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

-okullardaki yönetici ve öğretmenler yeterliliklerine göre çalıştırılmalı, bu yapılırken kadrolaşma, adam kayırma, haksız ve adaletsiz yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

- vakti zamanında öğretmenlik mezunu olmadığı halde göreve getirilmiş başka alan mezunu kişiler kendi alanlarında istihdam edilmeli ve kurumlar arası geçişle bu sağlanmalıdır. ( görevini layıkıyla yapan artık öğretmenlik mesleğini benimsemiş meslektaşlarımı tenzih ederim)

- 5 yıllık ilkokuldan sonra, geçerli ve yeterli bir mesleki yönlendirme ile öğrenim görmek isteyen öğrenciler eğitimlerine devam etmelidir. bu konuda rehber öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

- 8 yıllık zorunlu eğitime devam edilecekse de 4. ve 5. sınıf branşlaşmalı, sınıf öğretmenliği 1-3 arasında olmalıdır.

- anasınıfı eğitimi yaygınlaştırılmalı hatta zorunlu hale getirilmelidir. ( şuan çalıştığım okulda anasınıfı yok o nedenle yazdım)

- öğretmenlerin maaş yada ekders gibi mali konularda dilenci ve ezik insan konumuna sokulmasına son verilmeli, toplum içinde yitirdiğimiz itibarımız yerlerden toplanmalı.

- disiplin yönetmelikleri kağıt üzerinde kalmamalı işler ve uygulanır hale gelmeli

- öğrenciler üzerinde yaptırım gücümüz olmalı ve okula gelen öğrencinin bir amacı olması sağlanmalıdır, amaçsız bir öğrencinin okual devam etmesi amaçları olanların haklarına bir saldırıdır.

- müdür yada müdür yardımcısı görevini yapanların disiplin konusunda ve öğrenci tanımada başarılı olmaları gerekmektedir.

-

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?