Editörler : Cüneyt Barışoglu
17 Ocak 2011 15:10   


Yasaklı
kamuda kurumlar arası geçiş

Herhangi bir devlet kurumunda çalışırken,yine devletin başka bir kurumuna geçiş yapmak için kullanılan terimdir kurumlar arası geçiş.Kurumlar arası geçiş yapabilmek için gerekli şartları taşımanız gerekecektir.

Bu şartlar;

Her iki statüde de geçmek isteyen kişi, geçmek istediği kuruma bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Dilekçede kurumu, sicil numarası, unvanını, öğrenimini, atanmak istediği bir birim-unvan-il varsa bunlara yer vermesi gerekmektedir. Hizmet süresini belirtmesi memursa derecesini de belirtmesi fayda teşkil edecektir.

KİT lerde sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlar ancak diğer KİT lere başvurma hakkına sahiptir. Aslında bu kişilerin geçişleri naklen atanma değil açıktan atanma olarak adlandırılmaktadır. Muvafakat işlemine burada gerek yoktur.

Memur olanlar ise hem diğer kurumlara memur olarak hem KİT lere sözleşmeli personel olarak atanabilme hakkına sahiptir. Memurluklara geçişte muvafakat işlemi uygulanacaktır. Geçmek istediği kurum, talebi kabul ederse çalışmakta olduğu kurumdan özlük dosyasını ister. Bunun adına muvafakatin talep edilmesi denilmektedir. Muvafakat işleminden sonra geçilmek istenilen kurum atamayı yapabilir. Bu işlemden sonra atama işlemini haklı gerekçeye dayalı olarak yapmazsa dava açıldığında kazanılma ihtimali çok yüksektir.

Memurların KİT lere geçişlerinde durum farklıdır. KİT lerin memurluklarına geçişte yukarıdaki açıklama geçerlidir. Sözleşmeli personel statüsüne geçişte ise muvafakatin alınması şart değildir. Hatta gerekli de değildir. Buna karşılık zayıf referanslara sahip kişiler için fiilen muvafakatin talep edildiği görülmektedir.

17 Ocak 2011 15:15

labizpar
Yasaklı

ÖSYM yerleştirmesi sonrası göreve başlama veya başlamama halinde uygulanacak yaptırımlar

ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonrasında aday iki tercihle karşı karşıya kalacaktır. Ya yerleştirmesinin yapıldığı kamu kurumuna başvurarak atama işlemlerini başlatacaktır. Ya da hiç başvuru yapmayarak hareketsiz kalacaktır.

1- Aday, yerleştiği kamu kurumuna hiç başvurmaz ise ne olur?

Aday, kamu kurumuna yerleşmesine rağmen hiç başvuruda bulunmaz veya belgelerini vermez ise bu adaya ciddi bir müeyyide uygulanmaktadır. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2'nci maddesinde; "Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar" hükmüne yerilerek yerleştirilmesi yapılan adayların bir daha aynı puan türüyle yerleştirmelere katılamayacağı net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle yerleştirmesi yapılan adayların mutlaka istenen evrakı temin ederek atamasını yaptırması yararına olacaktır. Aksi takdirde yeni bir sınava kadar 4/B sözleşmeli pozisyonları haricinde yerleştirmelere müracaat etmeleri mümkün değildir.

2- Aday yerleştiği kuruma belgeleri verip işe başlamaz ise ne olur?

Aday, yerleştiği kamu kurumuna başvurarak, hangi belgelerin istendiğini öğrenir ve belgeleri kamu kurumuna verir. Kamu kurumu da, bu belgeler çerçevesinde atama onayı hazırlar. Belgelerin verilmesi ile atama süreci başlar ve atama onayının alınması ile de süreç tamamlanır. Kişi göreve başlamadığı sürece memur statüsüne giremez. Bu halde yani atama onayının çıkması sonrası durumunda kendisine tebligat yapılıp göreve başlaması istenilen ancak göreve başlamayanlar hakkında, 657 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62'nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler?" hüküm uygulanır. Buna göre, aday 1 yıl süre ile devlet memuru kadrosuna başvuru yapamayacaktır. Ancak, uygulamada bu hususun takibi mümkün değildir.

3- Göreve başlama ve aday memurluk

Bir kamu kurumuna memur olarak atanan kişinin ilk statüsü aday memurluktur.

Aday memurluk süresi 1 ila 2 yıl arasında değişmektedir

Aday memurluk süresinin ne kadar olacağı 657 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. Kanunun 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme şu şekildedir:

"Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."

Bu hükme göre adaylık süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebilmektedir. Kamu kurumlarının hangi süreyi uygulayacağı kendi takdirlerinde olan bir konudur. Adaylık süresinde KPSS sonuçlarına göre başka kurumlara yerleşenlerin daha önceki süreleri adaylık süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

4- Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi?

Aday memurun nakline ilişkin olarak 657'de yer alan hükme yukarıda yer verilmiştir. Madde hükmünde adaylık süresince "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre aday başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.

Burada bir örnek verecek olursak; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanan bir aday memur, aday memurken, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne naklen atanabilir. Ancak, bu kişi aday memurken, diğer kamu kurumlarına örneğin Maliye Bakanlığı'na naklen geçemez.

Ancak, kamu kurumlarının, kurumsal düzeyde çıkardıkları atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde, nakle ilişkin düzenlemelere de yer verilmekte olup, bu yönetmeliklerde bazen süre sınırı getirilebilmektedir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda, aday olarak atanmış bir öğretmen, adaylığı kaldırılmadığı sürece nakil isteyememektedir.

5- Aday memurken başka kuruma geçilebilir mi?

Aday memurken başka kuruma naklen geçiş yapılamamaktadır. Zira 657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, aday memurluk süresince, başka kuruma geçiş yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı bu madde hakkında önemli bir mütalaa vermiştir. Başkanlık mütalaasında, "657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tâbi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğinden, sınav sonucuna göre yapılan atamalar gereğince yapılması gereken nakiller 54'üncü maddesinde geçen 'nakil' anlamında değerlendirilmemektedir" denilmiştir.

6- Aday memur iken hangi nedenlerden dolayı göreve son verilebilir?

Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her hangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır

17 Ocak 2011 15:19

labizpar
Yasaklı

bu bilgiler kafalardaki soru işaretlerini siler heralde

17 Ocak 2011 15:27

mni09
Daire Başkanı

arkadaşım burası türkiye gardiyanlık şeçip sonra adalet balkanlığında makine müh geçen arkadaşım var hemde 1 vyıl dolmasdan bende mesela tekstil müh kadro yok il afet enfermasyona girip ordan sanayi tic bakanlığına müh olarak geçmeyi düşünüyorum torpil almış başını gidiyor yani boş bu şartlar vs sana ben kosgebde beden eğitimi öğretmeni açıköğretim okumuş birsürü açıktan adam alınmış desenm artık boyutunu anlamışındır

17 Ocak 2011 15:37

labizpar
Yasaklı

mni09

ben torpil yok demedim.prosedür böyle..bu ülkede herkesin torpili yok maalesef..

17 Ocak 2011 20:39

labizpar
Yasaklı

okumayanlar için güncelll :)

17 Ocak 2011 20:59

alfonz06
Şef

bir sorum olcak.peki aday memurken A kadro bir işe geçebilirmiyiz.acil cevap lazımm

17 Ocak 2011 22:16

onuncuköyünsakini
Şube Müdürü

''Dil''i çok kuvvetli olan birinin Maliye Bakanlığından TRT'ye geçiş yaptığına şahit olmuştum :)

18 Ocak 2011 13:14

labizpar
Yasaklı

alfonz a ya her zaman gecebilirsin

20 Ocak 2011 15:09

labizpar
Yasaklı

güncell :)

24 Ocak 2011 19:13

labizpar
Yasaklı

tercihler baslamısken bi güncelleyelim :)

28 Ocak 2011 12:22

abehice
Aday Memur

benim de sormak istediğim bir şey var. şubatta p3le tercih yaparsam p10 puanımı kullanma olanağım elimden alnıyor mu? atama olduğu takdirde bu puan yanmıyorsa kurumlar arası geçişten öğretmenliğe geçiş yapabiliyor muyum?

01 Şubat 2011 18:04

labizpar
Yasaklı

tercihlere son bir kaç gün kala güncell :)

16 Şubat 2011 16:31

halilbt
Aday Memur

arkadaşlar sonuç olarak herhangi kurumda 657 ye tabi olan işletme mezunu bir memur aynı zamanda kimya mezunuysa başka bir kurumu geçme şansı var mı?

20 Şubat 2011 11:49

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

halilbt

Geçme şansın var. Fakat sanırım senin geçişin ünvan değişikliğine giriyor..

27 Şubat 2011 15:59

Pinkky_
Aday Memur

labizpar arkadasım eşim emniyette aday memur asaleti kasım gibi dolacak

ayrıca fen bilgisi öğretmenliğinden haziranda mezun olacak yani 2011 agustos atamalarında kurumlar arası geciş hakkı olamayacak mı bu durumda_???? kpss den istedigi puanı aldı diyelim ki lakin tercihlerini verdi atandı ama atanmadan öncemi istifa etmesi gerekiyor değil mi?bu konuda da bize yardımcı olursan seviniriz cunku meb sorduk mebden bize evet aday memur olmasi bi problme teşkil etmiyor dedi direk geçme hakkı var dedi .şimdiden teşşkk:)

07 Nisan 2011 20:00

sarıkedi_paşa
Aday Memur

arkadaşlar, benim bi sorum olcak bilen arkadaşlara ben öğretmenlik yapıorum önümüzdeki aylarda asaletimi alacagım. ayrıca iletişim fakultesi mezunuyum kpssden puanım yeter derecede iyi trt ye geçiş yapmak istiyorum . bu nasıl mümkün olabilir yani şartlar nelerdir.. geçme şansım ne kadardır ?

24 Mayıs 2011 18:11

yyasin_2004
Aday Memur

arkadaslar bende bir kurumdan meb e gecmek ıstıyorum ille formasyonumuz olması gerekiyormu?

19 Temmuz 2011 12:12

oykum44
Şef

güncel

21 Temmuz 2011 15:34

Emperyal_Oteli
Genel Müdür

öğretmen olan birisinin geçebileceği başka bi devlet kurum var mı ? türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim.

21 Temmuz 2011 22:14

aydannadya
Memur

tapu kadastrodan üniversıte yada yurtkurada gecıs var o halde öyle mi

Toplam 47 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?