Editörler : cihan27
19 Ocak 2011 12:40   


Editör
H cetveli 2012

H-CETVELİ 2012

I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

A. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 48,50

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı,

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık

Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük

Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller,

Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay

Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay

Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanları 43,50

B. Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda

bulunanlar (1) 36,50

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda

bulunanlar (2) 33,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda

bulunanlar 31,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 28,00

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 27,00

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)

fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

2) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fırkalarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınır.

II. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 10,50

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 10,00

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet

görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun

uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak

ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde

geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak

ayrıca ödenir.

*************************************************************

H-CETVELİ 2011

I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

A. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 45,50

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı,

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık

Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük

Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller,

Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay

Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay

Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanları 41,00

B. Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda

bulunanlar (1) 34,50

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda

bulunanlar (2) 31,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda

bulunanlar 29,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 26,50

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 25,50

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)

fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

2) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fırkalarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınır.

II. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 10,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 9,50

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet

görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun

uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak

ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde

geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak

ayrıca ödenir.

********************************************************************

H CETVELİ 2010

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu

Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları (2010 Yılı)

GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

A a) a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 43

b) b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 39

B Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 33

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2) 30

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 27,5

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 25

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 24

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

2) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

II Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 9,5

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 9

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?