Editörler : asaygincihan27
22 Ocak 2011 15:42   


rapor alan öğretmen rapor süresince görevli olduğu ilde durmak zorunda mı ?

net bilgisi olan var mı ?

22 Ocak 2011 16:21

antiçelik
Şube Müdürü

güncel

22 Ocak 2011 16:37

masifçi
Kapalı

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK

HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

HASTALIK İZNİNİN GEÇİRİLECEĞİ YERLER:

Madde 5 - Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.

Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır

22 Ocak 2011 18:50

yasear
Kapalı

Masifçi arkadaş yazmış ben özetleyeyim..Müdürünüz raporunuzu izne çevirmeli;)

22 Ocak 2011 19:01

antiçelik
Şube Müdürü

SAĞOLUN HOCAM :) PEKİ MÜDÜR RAPORU İZNE ÇEVİRDİKTEN SONRA KAYMAKAM VEYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE ONAYLIYOR MU ?

22 Ocak 2011 22:57

ufogörmüs_masumköylü
Şef

aldığınız rapor okul tarafından sağlık iznine çevrilir,öğretmenlerin sağlık iznine bakan şube müdür ve ilçe milli eğitim/milli eğitim müdürü onaylar ,kaymakam onaylamaz...

nerde geçirileceğine gelince sağlık izninde hangi adres onaylanmışsa o adres de geçirmek mecburidir

23 Ocak 2011 21:08

benj_55
Yasaklı

o yönertmelik artık yürürlükte değil,tarih oldu, hastalık izninin geçirileceği yer ve onay makamı ;

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_personeli_izin_yonergesi.pdf

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

Hastalık izninin geçirileceği yer

Madde 26- Hastalık raporunda veya izin belgesinde aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerinin memuriyet yerinde geçirilmesi zorunludur.

Hastalık izni vermekle yetkili amirler

Madde 27- ... (Yıllık izinlerini veren yetkili amirlerce hastalık iznine çevrilecektir. Öğretmenlerin ise birinci sicil amirlerince verilecektir.)

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?