Editörler : smtvs
03 Şubat 2011 19:27   


İş Müfettişliği hakkında(iş teftiş kurulu)

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı olarak çalışan iş müfettişleri hakkında bilgi vererek gelecek yıllarda girecek arkadaşlara faydamız olması adına açtığım bir başlıktır...

---iş müfettişleri Ankara merkezli olarak çalışıp ülke çapında

şuralarda GRUP başkanlıkları vardır

(istanbul ,izmir ,ankara , bursa , samsun , adana, erzurum , malatya ,zonguldak ,antalya)

--- maaş olarak baş müfettiş = 3.450 civarında müfettiş ise = 3000

civarında maaş almaktadır ekstra olarak harcırah almaktadır

--- çalışma açısında rahat koşulların var oldugu bilinmektedir

--- turneleri yıl içerisinde başlangıçta 3 ay civarı olup bu turne süresi birleşik yapıda olmayıp örneğin maksimum 2 ile 3 hafta şekliinde yapılmaktadır(yada daha az süreli 4-5 gün gibi

--- insan kaynağı açısından İ.İ.B.F , HUKUK , MÜHENDİSLİK bölümlerinden alım yapmaktadır.

--- 2 yıllık YURT DIŞI imkanı vardır

--- Türkiye deki BAKANLIKLARIn teftiş kurulu içerisinde uluslararası

çalışma sözleşmesi ile desteklenen tek teftiş kuruludur

VE SİZLERİN EKLEYECEKLERİ

( BU verdiğim bilgiler benim kendi araştırmam sonucu bulabildiğim bilgilerdir)

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- GÜVENLİK KUVVETLERİNİN YARDIMI:

Madde 26 - Görevlerinin yapılmasına zorluk çıkartılması, engel olunması gibi durumlarda, müfettişler, en yakın güvenlik makam veya memurlarından yardım isterler.(iş teftiş tüzüğü)

Güvenlik makam ve memurları, bu durumda İş Kanununun 95 inci maddesi uyarınca iş müfettişlerinin görevlerini yapmalarını sağlamak üzere, hemen gerekli önlemleri almak ve müfettişlere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

-Madde 28 - Müfettişlere, Bakanca imzalanmış kimlik belgesi verilir.

-Madde 15 B) İşveren ve işçileri veya konuyla ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak,

- F) Görevlerini yaptıkları sırada İş Kanununa göre suç sayılan eylemlere rastladıklarında;

1 - Bu eylemler, işçilerin, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin ise bu durumdaki işçileri çalışmaktan alıkoymak,

2 - İşçilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili yakın tehlikeleri, üretime en az etkili olabilecek biçimde, tehlike gösteren makine veya tesisleri veya bölümlerini mühürleyerek, olanak varsa tehlike kaynağının yerini değiştirerek, kullanılması yasak ve zararlı maddeleri işverenin işyerinden uzaklaştırmasına kadar belirli bir kap veya yere koyup mühür altına alarak veya kullanılmasını yasaklayarak önlemek, 1475 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesinin A ve B bendlerinde yazılı hallerde de bu bendlerde ve aynı maddenin D bendine göre çıkarılmış bulunan "İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına Dair Tüzük" hükümleri uygulanıncaya kadar bu önlemleri almak,

- Madde 15 G) Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işyerlerine ve eklentilerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak

--Madde 16 Müfettişler, teftiş sırasında, mevzuatla saptanan kuralların yerindeliğini, işçi, işveren veya bunların meslek kuruluşları ilgilileriyle tartışamazlar.

-- Madde 22 Müfettiş raporlarının gereğinin bölge çalışma müdürlüklerince geciktirilmeksizin yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, raporların mevzuata aykırı yönleri varsa, işleme konmaz ve durum, aykırılık savları açıklanarak Bakanlığa bildirilir.

--- Madde 25 İşverenler, işveren vekilleri, işçiler ve diğer ilgililer, iş müfettişlerinin görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylığı göstermek ve bu yoldaki istemlerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler

03 Şubat 2011 19:29

tek-yön-06
Memur

ayrıca bildiğim kadarı ile -- rotasyona --tabi olmayıp kişinin istemesi durumunda yer değiştirilmektedir

03 Şubat 2011 21:52

tek-yön-06
Memur

ayrıca müfettişliğe 3 lü kararname ile atanırlar

(Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzalarını taşıyan müşterek karar ile atama yapılır.)

04 Şubat 2011 05:32

***pandora***
Memur

peki harcırah miktarlarını biliyormusunuz?

04 Şubat 2011 10:04

maxwell006
Aday Memur

81 sayılı İLO sözleşmesine yani uluslararası sözleşmeye dayalı olarak teftiş inceleme yapan tek teftiş kurulu İŞ TEFTİŞ KURULUDUR.

04 Şubat 2011 10:14

***pandora***
Memur

tamam da harcırahları ne kadar?

04 Şubat 2011 10:23

pisipisifasafiso
Şube Müdürü

aç harcırah kanunu oku kardesim...

04 Şubat 2011 21:16

neo klasik
Memur

arkadaşlar acaba yeni başlayan bir yardımcı kac lira maas alır ve ben ek odeme iyilestirmesi yapılacagını duymustum bu konuda bilgisi olan var mı

05 Şubat 2011 11:24

tek-yön-06
Memur

2400 küsürlü bir maaş aldıkları yönünde bilgim var(unutmayalım ki maliye paranın oldugu yer olmasına rağmen onlarda 2500 civarı maaş ile başlıyor)

05 Şubat 2011 11:28

tek-yön-06
Memur

iş müfettişlerinin kimi zaman bilirkişilik- yaptığı buna bağlı olarak bilirkişi ücretide alıdıgını da unutmayalım

05 Şubat 2011 16:12

titia_elif
Aday Memur

bayanların tercih edilmediği doğru mudur?

05 Şubat 2011 18:38

industrial_eng
Kapalı

Elif son alımdaki bayan sayısına dikkat etmeni öneririm.Bence düşüncenin tam tersi bayanlara pozitif ayrımcılık var.

05 Şubat 2011 19:05

pisipisifasafiso
Şube Müdürü

son memur maaş zammı ile birlikte duyduğumuz kadarıyla iş müf yrd maaşı: 01.10.2008 den önce memuriyete giren ve 5434 sayılı kanuna tabi olanlar için 2300 civarı; 01.10.2008de sonra işe girenler ve 5510 sayılı kanuna tabi olanlar için ise 2200-2250 arasıdır.(ben bu şekilde duydum)

Ancak şu var ki Ç.S.G.B' ye bağlı SGK da yeni başlayan Müf Yrd net maaşı 2400-2500 arası maaş almaktadır. Yılda iki defa ikramiye verilmektedir.Ç.S.G.B de bildiğim yılda iki defa verilen ikramiyede yok. Ne ilginçtir ki SGK ve İŞKUR da ikramiye verilmekte Çalışma Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına verilmemektedir. Aradaki fark SGK nın vermiş olduğu kurum içi ek ödemeden kaynaklanmaktadır. Aradaki ek ödeme farkının düzeltilmesi lazım gelmektedir.

05 Şubat 2011 19:11

esra_ctn
Aday Memur

peki arkadaşlar şartlar neler? iş müfettişi olmak için yapmamız gerekenler nelerdir ?

05 Şubat 2011 19:50

emprevizyon006
Aday Memur

- Maaşla ilgili olarak bildiğim kadarıyla 5510 a tabii bir İş Müfettiş Yardımcısı 2010 da; 2085 lira alıyordu. 2011 Ocaktaki % 4 zamla beraber 2168 yani 2170 e yakın bir şey almalı. İş ve İş-Kur Müfettişlerinin maaşlarını SGK Müfettişlerine eşitlemeye yönelik bir çalışma vardı ama bir şey çıkmadı herhalde.

- Bakanlığın yapısına bakarsak, İş Müfettişleri çeşitli görevlerde bulunabilirler; Mesela Bakanlığın Müsteşar Yardımcılarından biri İş Müfettişi kökenli, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 10 tane Grup Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları, Genel Müdürlük ve Genel Müdür Yardımcılıkları, Bölge Müdürlükleri gibi. Tabii bunları olabilmek kişinin çevresiyle ilgili ama yine de olunabilir.

- İş Müfettişleri kendilerini iyi geliştirirlerse; özel sektörde yönetici kadrolarında çalışabilir, bilirkişilik yapabilir ve iş hayatıyla ilgili makaleler yazabilirler.

05 Şubat 2011 20:58

derbay
Şef

iş müfettişliği için hangi koşullar gereklidir hangi konulara çalışmalı ve bunlardan ne kadar net yapmalı artı iş müfettişi olana kimse var mıdır yardımcı olacak kimse yok mu dostlar

05 Şubat 2011 22:01

day_moon
Şube Müdürü

ayrıca, 5 yıl boyunca iş müfettişliği yapmış bir kimsenin iç denetçilik sertifikası alma hakkı da doğmaktadır. ek göstergesi 3600'dür. bakan emri ile çalışmaktadırlar. en fazla genel müdürlüğe sahip bakanlıklardan biri olan ÇSGB'de ilerleyen kariyer hayatlarında, Daire başkanı, genel müdür yrd ve ya genel müdür olma şansları da bulunmaktadır. kısacası, azıcık zor olması dışında çok iyi bir meslek...

05 Şubat 2011 23:31

derbay
Şef

allah aşkına iş müfettişliği sınavında neler soruyorlar kpss bden 75almak şart en az bunu da kendim buldum ama bu komnuda yardımcı olabilecek birileri yok mu

06 Şubat 2011 00:16

tek-yön-06
Memur

yazılarda maaş hakkında bir yanılma var baş iş müfettişi ve iş müfettişinin maaşında hem fikir galiba ancak iş müfetiş yardımcı

ocak zammından önce 2.300 dolaylarında alıyordu son zam ile 2400 küsür almaktadır hadi mesleğe yeni başladı diyelim 2.350 civarında alır ancak unutmayalım ki aynı kadro içerisinde bulunanların derceleri farklı olsada maaş farkı yok denecek kadar azdır onun için 2.400 civarı bir maaş alıyor tabi bu kişi bir turneye çıksa maaşı 3.600 civarı olur ...

---sınav konusunda ise şunu diyebilirim ki sınavın mesleki eğitim sınavından farkı yoktur konuların %90 nı İŞ MEVZUATI ağırlıklıdır yani hem kanun hem khk hem yönetmelik hem tüzük v.s şeklinde gider bunların sayısı bir hayli fazladır... SGK müfettişlerin ve diğer sınavların pek çogundan bu tür içerik olması nedeni ile zordur...

ama kazanılabilir durumdadır...

-- 2002 ile 2008 arasında hiç alım yapmamıştır ... genel alım ortalaması 35-40 dır...

06 Şubat 2011 00:35

Allahtan-Türküz
Kapalı

Sayısına bakın,herşey anlaşılır..

Ayrıca benim bildiğim kadarıyla SGK müfettişleri ile arasında çok az bağlılık var..Birisi sağlık ve çalışma hayatının türevi,birisi ise fazla mesailer,iş kazaları konusu..

YANİ BİRİ ELMA ,BİRİ ARMUT..

Zaten SGK bana kalsa,ÇALIŞMA bakanlığından ayrılmalı..Yapıyı daha karmaşık hale getiriyorlar,maliyeden bilirim-yapı ile ilgili zorlukları.

Valla müfettiş dediğin öz ve derin soruşturma yapar,öyle her işe müfettiş giderse orası artık müfettiş memurluğu olur.

06 Şubat 2011 11:14

vözvozvuzez
Yasaklı

Allahtan-Türküz;

Maalesef senin gibi düşünenler yüzünden iş kazalarında ve bundan kaynaklı ölümlerde Avrupa birincisiyiz.Denetim ayda yılda bir olmamalı.Fabrika sahibi"bu seneki denetimi atlattık seneye kadar rahatız" diye düşünememeli...

Toplam 327 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?